بیمه آتش سوزی فروشگاه
۰۴ دی ۱۴۰۱ / بیمه آتش سوزی و زلزله

پوشش‌های بیمه آتش سوزی ‌فروشگاه یا مغازه در سال ۱۴۰۲

بیمه آتش سوزی فروشگاه برای محل‌های کسب و کار بهترین شرایط را ایجاد می‌کند تا در صورت بروز حادثه آتش سوزی نگرانی برای جبران هزینه‌های به رخ داده نداشته باشید. آتش سوزی یک فرآیندی است که با یک جرقه کوچک آغاز شده و ممکن است تا روزها ادامه داشته باشد. هر چه مدت زمان آتش سوزی بیشتر باشد.

بیمه آتش سوزی مستاجر
۰۴ دی ۱۴۰۱ / اطلاعات بیمه ای / بیمه آتش سوزی و زلزله

آیا مستاجر می‌تواند مغازه خود را بیمه آتش سوزی کند؟؛ روش بیمه کردن اجناس مغازه

آیا مستأجر می‌تواند اجناس مغازه خودش را بیمه کند؟  در صورت امکان، باید اجازه مالک را هم داشته باشد؟ برای گرفتن پاسخ این سوالات این مقاله را از دست ندهید.