20 تیر 1402

حق بیمه تامین اجتماعی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ (۱۴۰۲)

حق بیمه، در واقع مبالغی است که بخشی از آن به وسیله کارفرما و بخش دیگر توسط افراد پرداخت می‌شود. حق بیمه را هر سال سازمان تامین اجتماعی مشخص می‌کند و به صورت ماهانه از کارفرمایان و افراد دریافت می‌نماید. اگر به فیش حقوقی خود توجه کنید، درمی‌یابید که، هر ماه مبلغی به عنوان حق بیمه تامین اجتماعی از حساب‌تان کسر می‌شود. حال این سوال برای شما پیش می‌آید که، این حق بیمه چیست و به چه منظور از حساب شما کسر می‌گردد؟ فرمول و مبنای محاسبه حق بیمه سازمان تامین اجتماعی چیست؟

آیا شما فقط، ملزم به پرداخت مبلغی برای بیمه هستید؟ آیا کارفرما نیز مسئول پرداخت حق بیمه نیز می‌باشد؟ این سوالات به علاوه بسیاری از ابهامات دیگری که ممکن است، برای شما در این زمینه پیش بیاید، تنها با شناخت ماهیت حق بیمه تامین اجتماعی، قابل پاسخ‌گویی هستند. بنابراین در ابتدا شما را با حق بیمه آشنا می‌کنیم و سپس با توجه به اهمیت پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی برای کارفرما، کارمندان و کارگران به سوالات متداولی که ممکن است برای همه پیش بیاید، پاسخ خواهیم داد. بنابراین تا انتهای این مقاله از مجله بیمه با ما همراه باشید.

حق بیمه چیست؟

طبق ماده ۲ قانون بیمه سازمان تامین اجتماعی، حق بیمه تامین اجتماعی، در واقع مبلغی است که برای استفاده از مزایای بیمه، ماهیانه به سازمان بیمه مربوطه پرداخت می‌شود. لازم به ذکر است که، شما به تنهایی این مبلغ را نمی‌پردازید، بلکه قسمتی از آن توسط کارفرما پرداخت می‌شود. در واقع کارفرما مشمول به پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی است. 

در واقع هر کارمند یا به بیان بهتر کارگر، باید ۳۰ درصد حقوق خود را به عنوان حق بیمه، به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. اما این ۳۰ درصد بین فرد بیمه شده و کارفرما تقسیم می‌شود. به گونه‌ای که فرد بیمه شده، تنها ۷ درصد از ۳۰ درصد را، از حقوق خود پرداخت می‌کند و مابقی آن که ۲۳ درصد حقوق است، توسط کارفرما، به بیمه پرداخت می‌شود.

همچنین لازم است بدانید، حق بیمه تامین اجتماعی در هرسال، با توجه به حداقل دستمزد کارگران، حق مسکن و خوار و بار متغیر است. این موضوع موجب تفاوت مبلغ حق بیمه، در سال‌های جدید با سال‌های پیشین می‌شود. در سال ۱۴۰۲ هم مبلغ حق بیمه افزایش پیدا کرد. اما این افزایش حق بیمه، موجب افزایش نسبت پرداخت حق بیمه، برای کارگر و کارفرما نمی‌شود. بنابراین اگر می‌پرسید، با افزایش حق بیمه در سال ۱۴۰۲ نسبت پرداخت حق بیمه کارگران نیز افزایش می‌یابد؟ پاسخ شما خیر، است.

از نظر قانون، مسئول پرداخت حق بیمه، کارفرما است. بنابراین در صورتی که کارفرما حق بیمه تامین اجتماعی را در زمان تعیین شده، به سازمان بیمه پرداخت نکند، مشمول جریمه خواهد شد. کارفرما علاوه بر به دوش کشیدن مسئولیت پرداخت حق بیمه، باید یک نسخه از لیست حقوق کارکنان، به همراه لیست حق بیمه خود و کارکنانش را، به اداره تامین اجتماعی ارائه دهد.

نکته مهم در مورد حق بیمه این است که کارگران، باید دقت داشته باشند که حق بیمه تامین اجتماعی آن‌ها، براساس نرخ سالانه از حقوقشان کسر شده و به وسیله کارفرما پرداخت شود. کسورات حقوق و کسورات حق بیمه از مواردی هستند که، باید به آن‌ها توجه داشت.

فرمول محاسبه حق بیمه تامین اجتماعی

بر اساس فرمولی که سازمان تامین اجتماعی ارائه کرده است، حق بیمه کارگران به روش زیر محاسبه می‌شود:

((تعداد روز های کارکرد x پایه حقوق روزانه) + حق مسکن + بن کارگری) x سی درصد

اما لازم است بدانید که، درصد تعیین شده برای پرداخت مبلغ حق بیمه تامین اجتماعی، به وسیله کارگران و کارفرمایان متفاوت است. با توجه به فرمول بالا، می‌توان، تمام حق بیمه سال ۱۴۰۲ را برای هر کارگر، مطابق با چیزی که در جدول حق بیمه، در ادامه آورده‌ایم، محاسبه کرد. توجه کنید که، تعداد روزهای کارکرد در ۶ ماه اول سال با ۶ ماه دوم سال متفاوت است. این تفاوت در تعداد روزهای کارکرد، موجب تغییر در میزان حق بیمه ۱۴۰۲، در ماه‌های گوناگون می‌شود.

جداول حق بیمه تامین اجتماعی در سال 1402

در جدول زیر نرخ حق بیمه در سال ۱۴۰۲ را برای ماه‌های ۳۰ و ۳۱ روزه، بر اساس حق مسکن آورده‌ایم. حق مسکن در سال ۱۴۰۲ برابر با ۹۰۰ هزار تومان است. حق بیمه تامین اجتماعی ۱۴۰۲ را، در جدول زیر می‌بینید.

عنوان

حق بیمه در ماه‌های 30 روزه

حق بیمه در ماه‌های 31 روزه

مبلغ کل حق بیمه قابل پرداخت

۲ میلیون و ۱۱۷ هزار و ۴۸۴ تومان

۲ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۵۶۶ تومان

درصد سهم کارفرما

۱میلیون و ۶۲۳ هزار و ۴۰۵ تومان

۱میلیون و ۶۶۴ هزار و ۱۰۱ تومان

درصد سهم کارگر

۴۹۴ هزار و ۷۹ تومان

۵۰۶ هزار و ۴۶۵ تومان

با توجه به جدول فوق، می‌بینیم که، نرخ حق بیمه تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. در سال ۱۴۰۲، حق بیمه تامین اجتماعی یک رشد چند درصدی دارد. دقت کنید که این رشد، تاثیری روی روش محاسبه حق بیمه نمی‌گذارد. به عبارت ساده‌تر، حق بیمه را بر اساس درصد‌های مشخص شده، تعیین می‌کنند.

جدول حق بیمه اختیاری در سال 1402

بهتر است بدانید حق بیمه حرف و مشاغل آزاد در سال 1402 به شرح زیر است:

نوع بیمه و درصد پرداخت

تعهدات بیمه

مبلغ حق بیمه در ماه‌های 31 روزه

با نرخ ۱۲ درصد  

بازنشستگی و فوت بعد از آن 

658.000 تومان

با نرخ ۱۴ درصد  

بازنشستگی و فوت قبل و بعد از آن      

768.000 تومان

با نرخ ۱۸ درصد  

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی        

987.000 تومان

حق بیمه اختیاری در سال 1402، در 6 ماه اول سال و با سهم 21 درصدی برابر با 1.481.000 تومان است.

جدول هزینه بیمه آزاد تامین اجتماعی در سال 1402

برای ساده‌تر شدن موضوع، در ادامه اطلاعات کاملی در مورد هزینه بیمه آزاد تامین اجتماعی در سال 1402 را در جدول زیر آورده‌ایم:

بیمه مشاغل آزاد

بیمه اختیاری

نیازمند پروانه کسب

بدون نیاز به پروانه کسب

بدون نیاز به سابقه

نیازمند حداقل 30 روز سابقه بیمه

با سرانه درمان

بدون سرانه درمان

دفترچه درمان اختیاری

دفترچه درمان اجباری

سه نرخ 12 درصد، 14 درصد، 18 درصد

دارای نرخ 27 درصد

با توجه به نرخ تعهدات از کارافتادگی، فوت و بازنشستگی مشخص می‌شود.

شامل از کارافتادگی، فوت و بازنشستگی

جدول حق بیمه تامین اجتماعی کارگران در سال 1402

همان‌طور که در جدول زیر مشاهده می‌فرمایید، حق بیمه تامین اجتماعی کارگران در سال 1402 و در ماه‌های 31 روزه برابر با 5.239.659 و در ماه‌های 30 روزه برابر با 5.115.799 می‌باشد. مبلغ حق بیمه برای اسفند ماه کارگران برابر با 4.99.939 است. با توجه به این که سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگران در سال 1402 برابر با 23% و سهم کارگر 7% است، بر اساس جدول زیر بیمه اجباری برای کارگران در ماه‌های 31 روزه برابر 17.216.022 و در ماه‌های 30 روز هم برابر با 16.809.053 است.

عنوان

ماه‌های 31 روزه

ماه‌های 30 روزه

29 روز اسفند

مبلغ حداقل دستمزد (روزانه: ۱.۷۶۹.۴۲۸)

54.852.268

53.082.840

51.313.412

حق خوار و بار      

11.000.000

11.000.000

11.000.000

حق مسکن

9.000.000

9.000.000

9.000.000

جمع مشمول حداقل بیمه اجباری   

74.852.268

73.082.840

71.313.412

بیمه سهم کارفرما (۲۰ درصد)

14.970.454

14.616.568

14.262.682

بیمه بیکاری سهم کارفرما (۳ درصد)   

2.245.568

2.192.485

2.139.402

جمع بیمه سهم کارفرما (۲۳ درصد)   

17.216.022

16.809.053

16.402.085

بیمه سهم کارگر (۷ درصد)

5.239.659

5.115.799

4.99.939

جمع مبلغ بیمه پرداختنی (۳۰ درصد)   

22.455.680

21.924.852

21.394.024

حق بیمه تامین اجتماعی رانندگان در سال 1402

در ادامه جداول حق بیمه تامین اجتماعی رانندگان در سال 1402، در 6 ماه اول سال را با کمک دولت و بدون کمک دولت مشاهده می‌فرمایید:

عنوان

6 ماه اول سال با کمک دولت

6 ماه اول سال بدون کمک دولت

رانندگان درون شهری

814.500 تومان

1.629.000 تومان

رانندگان برون شهری سبک

888.601 تومان

1.777.202 تومان

رانندگان برون شهری سنگین

1.111.000 تومان

2.222.000 تومان

هزینه بیمه خویش فرما در سال 1402

در ابتدا بهتر است بدانید هزینه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی در سال 1402، برابر با 1.399.380 هزار تومان است که این مقدار برای سهم 27 درصد است. در جدول زیر نرخ بیمه خویش فرما را برای سال 1402 را آورده‌ایم:

نوع بیمه و درصد

نرخ هزینه

بیمه اختیاری با ½ حداقل دستمزد          

1.399.380 تومان

بیمه مشاغل آزاد با نرخ ۱۲ درصد        

658.000 تومان

بیمه مشاغل آزاد با نرخ ۱۴ درصد        

768.0000 تومان

بیمه مشاغل آزاد با نرخ ۱۸ درصد        

987.000 تومان

برای چه پرداخت‌هایی در حقوق باید حق بیمه بپردازیم؟

حال سوال پیش می‌آید که آیا حق بیمه، فقط به صورت ثابت از حقوق ثابت ما، کسر می‌شود یا دستمزدهای اضافی مانند اضافه‌کاری، پاداش، حق حضور در جلسه و… نیز در مقدار حق بیمه تاثیر دارند؟ در جواب باید گفت؛ که میزان حق بیمه تامین اجتماعی در بیش‌تر مزایای حقوقی ما تاثیر دارد و به نسبت افزایش می‌یابد. در واقع ما از کارفرما دو نوع مزایا دریافت می‌کنیم و از هر کدام سهم حق بیمه خود را، به سازمان بیمه می‌پردازیم. 

بر اساس بند الف ۴ قانون تامین اجتماعی، تمامی افرادی که مطابق با قانون اداره کار، حقوق و دستمزد می‌گیرند، مشمول قوانین تامین اجتماعی هستند و باید حق بیمه آن‌ها، با کمک کارفرما پرداخت شود. توجه داشته باشید که، میزان دریافتی افراد روی مبلغ حق بیمه، تاثیری مستقیم دارد و برخی موارد از حق بیمه آن‌ها کم می‌شود. در ادامه مواردی که شامل پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی می‌شوند، را در قالب مزایای مستمر و غیر مستمر، برای شما ذکر کرده‌ایم.

مزایای مستمر و غیر مستمر چیست؟

مزایای مستمر و غیر مستمر برای دو نوع از پرداخت‌های متدوال است که بر اساس استمرار در پرداخت مشخص می‌شود و به شرح زیر هستند:

۱. مزایای مستمر حقوق

مزایای مستمر در واقع حقوقی است که ما به صورت ثابت از کارفرما دریافت می‌کنیم. علاوه بر حقوق ثابت خود، مزایای دیگری هستند که به صورت ثابت هر ماه به ما پرداخت می‌شوند که، آن‌ها نیز در دسته مزایای مستمر قرار می‌گیرند. این مزایا که معمولا مشمول حق بیمه می‌شوند عبارت‌اند از:

 • حق اولاد
 • حق مسکن
 • محل خدمت
 • نوبت کاری
 • کشیک
 • حق ایاب و ذهاب، جذب
 • شرایط فوق العاده آب و هوا
 • مرزى
 • شرایط محیط کار
 • محرومیت از تسهیلات زندگى
 • اشتغال خارج از مرکز

۲. مزایای غیر مستمر حقوق

مزایای غیر مستمر حقوق برعکس مزایای مستمر، روال پرداختی ثابتی ندارند و بستگی به شرایط و فعالیت‌های کارکنان، به آن‌ها پرداخت می‌شود. این پرداخت‌ها ممکن است چند ماه یکبار و حتی سالی یک بار، به حساب کارکنان واریز شود که، معمولا مشمول حق بیمه می‌شوند. این مزایا عبارت‌اند از:

 • اضافه کاری
 • پاداش آخر سال
 • پاداش انجام یک کار
 • عیدی
 • خسارت اخراج
 • بازخرید خدمت
 • هزینه تهیه لباس
 • هزینه مسافرت‌های کاری
 • بهره‌وری
 • فوق‌العاده

برای پاسخ به سوال سهم کارفرما در حق بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی چه میزان است، باید گفت که 23 درصد از حقوق کارگر است.

حق بیمه شامل چه مزایایی نمی‌شود؟

در میان این مزایا و حقوق‌ها، تعدادی مزایا وجود دارند که، نیازی به پرداخت حق بیمه سازمان تامین اجتماعی برای کارکنان و کارفرما ندارند. این مزایا که شامل حق بیمه نمی‌شوند، در موارد زیر خلاصه می‌شوند:

 • عیدی
 • بازخرید مرخصی
 • حق شیر
 • حق التضمین
 • خسارت اخراج و سنوات پایان کار
 • هزینه سفر و ماموریت
 • پاداش نهضت سوادآموزی
 • پاداش مربوط به افزایش تولیدات

مزایای پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی، بر اساس قانون اداره کار دارای مزایایی به شرح زیر است:

 • دریافت بیمه بیکاری
 • برخورداری از بیمه‌های درمانی، حوادث و بیماری‌ها و دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری
 • برخورداری از کمک هزینه بارداری
 • دریافت کمک‌هزینه ازدواج
 • کاهش هزینه‌های اروتز و پروتز، سمعک، عینک طبی و ویلچر
 • برخورداری از مستمری از کار افتادگی و بازنشستگی

با پرداخت پیوسته حق بیمه، می‌توانید مبلغ مشخصی را از سازمان تامین اجتماعی دریافت کنید.

در چه شرایطی کارفرما می‌تواند از حقوق کارکنان خود برداشت کند؟

اکنون بعد از پی بردن به نحوه برداشت حق بیمه توسط کارفرما، این سوال پیش می‌آید که، آیا کارفرما به راحتی می‌تواند به حقوق کارکنان دسترسی داشته باشد و هیچ محدودیتی برای آن‌ها وجود ندارد؟ در جواب باید گفت که، قانون برای حقوق کارکنان ارزش بسیاری قائل است و به کارفرما فقط در موارد خاصی اجازه برداشت از حقوق کارکنان خود را می‌دهد. این موارد عبارت‌اند از:

 • مالیات و حق بیمه
 • پرداخت اقساط وام کارکنان
 • در صورتی که در محاسبات حقوق کارکنان اشتباهی صورت گرفته باشد
 • دریافت اجاره بهای خانه سازمانی
 • دریافت مبلغ تعهد شده کارکنان بابت اجناس دریافتی از شرکت
 • مواردی که بر اساس رای دادگاه، اجازه برداشت وجه به کارفرما داده شده باشد.

چرا حق بیمه را پرداخت می‌کنیم؟

همان‌طور که می‌دانید، لغت بیمه در زبان فارسی از ریشه بیم و ترس گرفته شده‌است. بنابراین هدف بیمه، ایجاد آرامش و برطرف کردن نگرانی‌ها است. از آن جا که هیچ کس در زندگی خود توانایی پیش بینی آن را ندارد که، تا چه زمانی می‌تواند کار و فعالیت کند یا، چه زمانی و چگونه عمرش پایان می‌یابد، انسان دائم نگران آینده خود و خانواده‌اش است. پس اگر می‌پرسید که؛ آیا پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی مهم است؟ آیا متقبل شـدن هزینه بیمه تامین اجتماعی به صرفه است؟ باید بگوییم بله! 

به همین دلیل است که، انسان سعی می‌کند، با احتیاط و آینده‌نگری کارهای خود را پیش ببرد. یکی از بهترین راه‌ها برای پیش‌گیری از ضرر و زیان‌های احتمالی، استفاده از خدمات بیمه است. در واقع ما ماهیانه مبلغی به عنوان حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت می‌کنیم تا در صورت بروز حادثه، از کار افتادگی و یا بازنشستگی، بیمه خسارات ما را تا حدودی جبران کند. در حال حاضر، امکان پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی، نسبت به گذشته بسیار راحت شده است. بنابراین می‌توان از طریق سامانه تامین اجتماعی برای واریز حق بیمه تامین اجتماعی، اقدامات لازم را انجام داد.

شاید مقاله مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد ملی نیز برای شما مفید باشد.

چند نوع بیمه وجود دارد؟ مزایای آن‌ها چیست؟

به طور کلی، بیمه‌ها به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند که، هر کدام ویژگی‌ها و مزایای خاص خود را دارند و برای هدف خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند. مهم‌ترین ویژگی‌ها و مزایای این سه دسته بیمه عبارت‌اند از:

بیمه اشخاص

بیمه اشخاص از مهم‌ترین انواع بیمه به شمار می‌رود که، اغلب حوادث، بیماری‌ها، از کار افتادگی و در کل تمام حوادثی که امکان وقوع آن وجود دارد را، پوشش می‌دهد. هدف تعیین حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، برای حمایت از افراد هنگام بروز مشکلات مالی پس از یک اتفاق ناگوار است. این بیمه به چهار دسته تقسیم می‌شود:

 • بیمه عمر: پوشش‌های اصلی این بیمه، مستمری دوران بازنشستگی و فوت بیمه‌گزار است.
 • بیمه حوادث: حوادثی که منجر به آسیب جسمی فرد می‌شود را، تحت پوشش خود قرار می‌دهد.
 • بیمه‌نامه درمان: از معروف‌ترین انواع بیمه است که، فقط به صورت خانوادگی ارائه می‌شود و با شعار “بیمار تنها باید دغدغه بیماری خود را داشته باشد، نه چیز دیگر” فعالیت می‌کند. مطالعه مقاله انواع بیمه درمان پیشنهاد می‌شود.
 • بیمه مسافرتی: این نوع بیمه، بیمه‌گذار را در برابر حوادث احتمالی سفرهای داخلی و خارجی، تحت پوشش خود قرار می‌دهد.

بیمه اموال

هر فردی با توجه به موقعیت شغلی خود، دارای اموال مختلفی است که هر کدام نیاز به مراقبت و نگهبانی خاصی دارند. این اموال شامل خانه، اتومبیل، پول و سرمایه و بسیاری از موارد مشابه می‌‎شود که، هر کدام در معرض خطرات خاصی مانند دزدی، آتش‌سوزی، تصادف و… هستند. بیمه اموال این امکان را برای ما فراهم می‌کند تا، در صورت وقوع چنین اتفاقات ناگواری، خسارات وارده به شما تا حدودی جبران شود.

بیمه مسئولیت

این نوع بیمه به منظور تنظیم روابط اجتماعی جامعه، شناخت مسئولیت‌های یکدیگر و تامین امنیت حرفه‌ای مشاغل به وجود آمده است. برای مثال بیمه عملیات ساختمانی که زیر مجموعه بیمه مسئولیت است، زیان‌های مالی و جسمانی در حین عملیات ساختمانی را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. بیمه تابلوهای تبلیغاتی خسارات مالی و جانی ناشی از خطرات احتمالی هنگام نصب و نگه‌داری تابلوهای تبلیغاتی را تحت پوشش خود قرار می‌دهد.

بنابراین اگر نگران آینده خود و خانواده محترم‌تان هستید، پیشنهاد می‌کنیم از خدمات با پرداخت حق بیمه مربوطه، استفاده کرده تا در صورت بروز یک اتفاق ناگوار، مشکلات مالی نیز به مشکلات موجود اضافه نشود.

البته تامین اجتماعی دارای بیمه‌ عمر است که در مقاله بیمه عمر تامین اجتماعی، می‌توانید اطلاعات بیشتری به دست بیاورید.

 خرید حضوری یا خرید اینترنتی بیمه ؟

احتمالاً می‌پرسید، پرداخت بیمه تامین اجتماعی را به صورت حضوری انجام دهیم یا آنلاین؟ آیا مبلغ بیمه تامین اجتماعی را می‌توان استعلام کرد؟ در رابطه با این سوالات باید بگوییم که، پرداخت مبلغ حق بیمه تامین اجتماعی، به هر دو شکل امکان‌پذیر است و از طریق سامانه تامین اجتماعی هم، می‌توانید به راحتی استعلام بیمه و حق بیمه خود را دریافت کنید.

اگر خواهان ثبت نام یا خرید بیمه‌نامه‌های مختلف از شرکت‌های بیمه‌ای خصوصی و دولتی  هستید، برای رفاه و آسایش خاطر خود می‌توانید، به صورت حضوری و غیر حضوری نسبت به این مهم، اقدامات اولیه بهره‌مندی از مزایا را، با پرداخت حق بیمه عملی سازید. برای این منظور هم به صورت حضوری در نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه‌ای مختلف و هم به صورت اینترنتی در وب سایت‌های معتبر خرید اینترنتی بیمه نظیر بیمه دات کام، قادر به انجام این فرآیند هستید.

وب سایت بیمه دات کام در این زمینه خدمات و مزایای بسیار زیادی را در اختیار شما قرار خواهد داد. به این صورت که شما با ورود به این وب سایت اینترنتی نسبت به خرید، استعلام و مقایسه بیمه مورد نظر خود با سایر بیمه‌های دیگر، جدول محاسبه حق بیمه، هزینه های بیمه و… در بستر اینترنت مطلع می‌گردید. سپس با دید جامع تر و کامل تری دست به خرید بیمه نامه مربوطه بزنید. جدا از صرفه جویی در وقت و انرژی خویش و به هدر نرفتن زمان زیادی از شما، با خرید اینترنتی، می‌توانید نسبت به این مزایا و اطلاعات کلی، با کارشناسان بیمه دات کام نیز پس از خرید، در تماس باشید. اطلاعات بیمه‌ای و راهنمایی‌‌های کارشناسان ما به شما در اخذ تصمیم بهتر و مناسب‌تر کمک می‌کنند.

علاوه بر خرید اینترنتی، سازمان تامین اجتماعی، تمهیداتی را در نظر گرفته است که به کمک آن، می‌توان حق بیمه را هم به صورت اینترنتی پرداخت کرد. برای آشنایی با مراحل انجام این کار، مطالعه‌ی مقاله‌ی پرداخت بیمه تامین اجتماعی با موبایل را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

خدمات بیمه‌ دات کام در دستان شما

هر یک افراد و اقشار مختلف در هر لباسی با توجه به صنف و شغل خویش می‌توانند، از خدمات شرکت‌های بیمه‌ای به خوبی استفاده نمایند. رشته بیمه‌هایی نظیر: بیمه آتش سوزی، بیمه کرونا، باربری، اتومبیل و بیمه شخص ثالث، سرقت، حوادث، درمانی- پزشکی، بیمه زندگی و… بخشی از خدمات مختلفی است که در صنعت بیمه در هر یک از شرکت‌های بیمه‌ای مختلف ارائه می‌شود تا، شما با توجه به نوع نیاز خود بتوانید، از پوشش‌ها و خدمات بیمه‌ای مختلف به خوبی بهره لازم را ببرید.

سامانه bimeh.com نیز، در راستای ارائه هرچه بهتر خدمات به بیمه‌گزاران در بستر خرید اینترنتی بیمه ایجاد شده است. شما می‌توانید با مراجعه به هر یک از این صفحات، رشته‌های بیمه‌ای مختلف را خریداری نموده و با پرداخت حق بیمه‌های خود ضمن بهره‌مندی از پوشش‌های بیمه‌ای این صنعت بیمه‌، آسودگی خاطر را به خود و خانواده‌تان هدیه داده و سهولت تجربه خرید آنلاین بیمه را، در چند دقیقه تجربه نمایید. در نهایت بیمه‌نامه خریداری شده را، رایگان در درب منزل تحویل بگیرید.

حق بیمه تامین اجتماعی؛ یکی از پرداختی‌های مهم برای کارگران و کارفرمایان

حق بیمه تامین اجتماعی، یکی از مواردی است که تمامی شاغلین، با آن سر و کار دارند. بنابراین اطلاع از حق بیمه تامین اجتماعی، قوانین و شرایط آن برای همه افراد لازم است. در این مقاله به طور کامل، به موضوعات مربوط به حق بیمه پرداختیم. همچنین حق بیمه تامین اجتماعی را برای مشاغل مختلف در سال ۱۴۰۲ برای شما، ذکر کردیم. در پایان اگر در مورد حق بیمه تامین اجتماعی، خرید حضوری یا آنلاین بیمه، سامانه بیمه دات کام و خرید بیمه از بیمه دات کام سوال یا ایهامی دارید، لطفا از قسمت نظرات این مقاله با ما در ارتباط باشید.

آخرین مقالات مرتبط با این مطلب مشاهده آرشیو مقالات مشاهده آرشیو
اقدامات مهم بعد از تصادف
30 شهریور 1402 / مقالات بیمه شخص ثالث / اطلاعات بیمه ای

بعد از تصادف چکار کنیم؟ | راهنمای اقدامات ضروری پس از تصادف رانندگی

تصادف کردن یکی از تجارب تلخی است که ممکن است برای هر راننده‌ای اتفاق بیفتد. این تجربه برای قدیمی‌ترین راننده هم استرس و ترس را به همراه دارد. اقدامات پس از تصادف از

فرم ارسال دیدگاه پیرامون این مطلب

دیدگاه کاربران بیمه دات کام
person
میلاد
04 مهر 1402

سلام وقت بخیر داخل لیست سابقه بیمه شهریور و مهر هنوز نخورده که رد شده الان مشخص نیست به چه صورت کارفرماچجوری ردمیکنه ؟ ردشده یانه؟

  person
  نویسنده بیمه
  04 مهر 1402

  سلام دوست عزیز
  لیست شهریور در مهرماه ارسال و لیست مهرماه در آبانماه ارسال میشود.

person
امیرعلی زارع
03 مهر 1402

سلام من 8ساله ک مربی پیش دبستانی هستم و الان میخوام بیمه امو حداقل برا دوسال گذشته پرداخت کنن میخوام شکایت مدیر کنم خواستم بدونم چند جریمه میشه و هزینه بیمه چقدر میشه

  person
  نویسنده بیمه
  04 مهر 1402

  سلام دوست عزیز
  اول باید بروید اداره کار شکایت کنید بعد از اینکه رای گرفتی تامین اجتماعی بابت حق بیمه و جریمه سالی ۵۰ ملیون تومان از مدیر مدرسه دریافت میکند.

person
سمیه زارع
03 مهر 1402

سلام چرا جواب منو ندادید. من 8ساله ک مربی پیش دبستانی هستم و الان میخوام بیمه امو حداقل برا دوسال ب مدیر بگم رد کنه اگر بخوام شکایتش کنم چقدر جریمه میشه برا این دوسال و چند باید پرداخت کنه حقوقم تو قراردادکاریمون 3تومنه

  person
  نویسنده بیمه
  03 مهر 1402

  سلام دوست عزیز
  اخه سوال شما مشخص نیست اگر سوال شما این است که مدرسه بابت این دو سوال هرماه چقدر باید حق بیمه برای شما پرداخت کند این بستگی به حقوق دریافتی شما دارد و اگر سوال شما این است که دو سال تو مدرسه اشتغال داشته اید ولی مدرسه برای شما این دو سال را بیمه واریز نکرده باید بروید اداره کار شکایت کنید و بعد از قبول شکایت مدیر مدرسه را تامین اجتماعی سالی ۵۰ ملیون تومان جریمه میکند.

person
علی محمد
01 مهر 1402

سلام اگه بخوام بیمه بشوم باید ماهی چقدر پرداخت کنم مجرد هستم و شغل ازاد دارم

  person
  نویسنده بیمه
  03 مهر 1402

  سلام دوست عزیز
  می توانید بیمه مشاغل آزاد را با درصدهای مختلف خریداری کنید.

person
داریوش
31 شهریور 1402

با سلام، من راننده وانت شهری هستم و بیمه خویش فرما پرداخت می کنم. هر سه ماه نزدیک چهار میلیون و دویست هزار تومان پرداخت می کردم. این دفعه که رفتم برای سه ماه آینده پرداخت کنم ( مهر، آبان و آذر). کارگزار گفت باید شش میلیون و دویست پرداخت کنم. می خواستم بدونم آیا هزینه بیمه پرداختی خویش فرما افزایش پیدا کرده برای نیم سال دوم ۱۴۰۲؟
ممنون از شما

  person
  نویسنده بیمه
  01 مهر 1402

  سلام دوست عزیز
  حق سرانه درمان در بیمه حرف و مشاغل آزاد افزایش پیدا کرده است ولی اینقدر نیست به شعبه واحد امور فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی مراجعه کنید تا آنها پیگیری کنند.

   person
   داریوش
   02 مهر 1402

   سپاسگزارم از پاسخ شما🙏

person
مهناز
31 شهریور 1402

سلام یه سوالی داشتم اینکه اگه دوجا پاره وقت کار کنیم میشه هرکدوم ۱۵ روزه بیمه برامون بریزن همزمان؟

  person
  نویسنده بیمه
  01 مهر 1402

  سلام دوست عزیز
  بله می توانند همزمان هر کدام بیمه 15 روز را برای شما واریز نمایند.

person
سمیه زارع
30 شهریور 1402

سلام. من 8ساله مربی پیش دبستانی هستم و بیمه نشدم چون حقوقم کم بود خودم نخواستم و الان برا اینکه بتونم آزمون آموزگاری رو شرکت کنم سابقه حداقل دوسال بیمه لازمه. خواستم بدونم اگه شکایت مدیر کنم برا بیمه آیا میتونم حداقل دوسال بیمه رد کنن برام و اینکه چقدر جریمه میشه؟

  person
  نویسنده بیمه
  03 مهر 1402

  سلام دوست عزیز
  اگر مدارک و مستنداتی دال بر اشتغال دارید بله میتوانید اداره کار شکایت کنید اگر رای به نفع شما صادر شود تامین اجتماعی مدرسه را سالی ۵۰ ملیون تومان جریمه میکند.

person
منتظر
28 شهریور 1402

سلام من جدیدا جایی مشغول شدم بهم گفتم بیمه رو ۱۵ردز یکبار رد میکنن میخواستم ببینم ممنطور چیه؟آیا منظور اینه که فقط ۱۵روز در ماه برام بیمه رد میکنن؟ معلم مدرسه غیر انتفاعی هستم

  person
  نویسنده بیمه
  29 شهریور 1402

  سلام دوست عزیز
  بله دقیقا همینطور است یعنی هر ماه برای شما ۱۵ روز بیمه ارسال میشود.

person
نرگس
22 شهریور 1402

سلام
من خودم بیمه مشاغل آزاد هستم الان جایی مشغول شدم ولی فقط ۱۵ روز در ماه میخوان برام رد کنن چون نیمه وقت هستم امکانش هست برم بیمه و ۱۵ روز بقیه رو بصورت خویش فرما پرداخت کنم؟

  person
  نویسنده بیمه
  27 شهریور 1402

  سلام دوست عزیز
  بله میتوانید این کار را کنید بروید شعبه قسمت واحد امور فنی بیمه شدگان شعبه مراجعه کنید تا آنها پیگیری کنند.

person
N
20 شهریور 1402

سلام اگه کارگری خودش نخوادبیمه بشه وکتبا اعلام کنه.ایا کارفرماهرماه باید ۲۳روبهش پرداخت کنه و درعوض ۲/۳ از حقوقش کسربشه و به کارفرمابده؟

  person
  نویسنده بیمه
  26 شهریور 1402

  سلام دوست عزیز
  بر اساس قانون کارفرما موظف است تمام کارکنانش را بیمه کند در غیر این صورت از سوی سازمان تامین اجتماعی جریمه خواهد شد.

person
پیمان
18 شهریور 1402

سلام خسته نباشید.
من حدود ۴ سال بیمه روستایی-کشاورزی واریز کردم،الان توی کارخانه ای مشغول کار شدم،و میخان منو بیمه کنن،آیا باید واریز اون بیمه روستایی رو قطع کنم و اونو به این بیمه تامین اجتماعی الحاق کنم؟؟
واقعا نمیدونم باید چیکار کنم،لطفا راهنماییم کنید

  person
  نویسنده بیمه
  01 مهر 1402

  سلام دوست عزیز
  بله باید دیگه اون بیمه را واریز نکنید و بعد وقتی بیمه تامین اجتماعی شما فعال شد بروید درخواست انتقال سوابق خودت را بدهید.

person
سیدقاسم موسوی
17 شهریور 1402

سلام و وقت بخیر
من اوایل شهریور ماه مشغول به کار شدم و بمن گفتن از ابتدای حضورم بیمه میشم .
سؤال من اینه که لیست بیمه هرماه رو بیستم ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی ارائه میدن و اگه من قراره از ابتدای شهریور بیمه بشم یعنی بیستم مهرماه اسم من رد میشه ؟ یعنی اواخر مهرماه سابقه بیمه شهریور ماه من رد میشه و من تا اون موقع از خدمات درمانی نمیتونم استفاده کنم؟؟
ضمنا اگر شما محبت کنید و جواب من رو بدید چطور متوجه میشم ؟
لطفا راهنماییم کنید
باتشکر

  person
  نویسنده بیمه
  18 شهریور 1402

  سلام دوست عزیز.
  بله بیست مهرماه اسم شما در لیست بیمه تامین اجتماعی رد می شود.
  می توانید به سایت تامین اجتماعی مراجعه نمایید و بعد از ورود به حساب کاربری از قسمت سوابق بیمه، پرداخت بیمه توسط محل کار خود را کنترل کنید.

person
سیدقاسم موسوی
17 شهریور 1402

با سلامم و خسته نباشید.
آیا ساعات اضافه کاری که در پایان ماه محاسبه میشود و بعضا حتی به حدود 15 روز نیز میرسد هم شامل سابقه بیمه میشود و کار فرما باید بجای 31 روز سابقه مثلا 45 روز سابقه برای پرسنل خود سابقه بیمه پرداخت کند و یا کارگر هرچقدر اضافه کاری چه کم چه زیاد اضافه کاری انجام دهد طبق قانون باید همان 31 روز سابقه محاسبه گردد ؟؟
ممنون میشم راهنماییم کنید

  person
  نویسنده بیمه
  18 شهریور 1402

  سلام دوست عزیز.
  سابقه بیمه کار به صورت روزانه محاسبه می شود و به ساعات اضافه کاری ارتباطی ندارد.

person
اسد
15 شهریور 1402

سلام وقت شما بخیر من معلم دبستان غیر دولتی هستم و با توجه به اینکه در روز ۵ ساعت در مدرسه کار میکنم و روزهای کاری من از شنبه تا چهارشنبه می‌باشد وضعیت پرداخت حق بیمه من چطور باید محاسبه شود دستمزد من برابر حداقل حقوق دستمزد اداره کار می‌باشد

  person
  نویسنده بیمه
  18 شهریور 1402

  سلام دوست عزیز. شما باید در ماه ۲۴۰ ساعت کار کنید که لیست بیمه شما هم ۳۰ روز ارسال شود و حداقل دستمزد کامل اداره کار هم دریافت کنید حقوق و لیست بیمه شما براساس همان ساعتی که کار میکنید باید پرداخت شود.

person
حسام نجفی
13 شهریور 1402

سلام
برای قضیه بیمه ماهانه کارمندان و نحوه انجام کارش از صفر تا صد لطفا راهنماییم بفرمایید.
یک شرکت بازرگانی هستیم و کد اقتصادی و فرآیندهای مربوط به ثبت قانونی انجام شده است.
لطفا راهنماییم بفرمایید

  person
  نویسنده بیمه
  14 شهریور 1402

  سلام حسام عزیز
  توضیح فرایند بیمه شدن ۴ تا بخشنامه مختلف است ولی خلاصه اینکه شما باید با مدارک شرکت و مدارک مدیر عامل به واحد امور بازرسی شعبه مراجعه کنید تا آنها پیگیری کنند.

person
محسن
12 شهریور 1402

سلام
به ازای چند روز کاری 1 ماه سابقه بیمه لحاظ می شود و آیا مجموع روزهای سال لحاظ می گردد یا هر ماه بصورت تفکیک شده در نظر گرفته می شود؟

  person
  نویسنده بیمه
  13 شهریور 1402

  سلام دوست عزیز.
  در ازای ۲۴۰ ساعت کارکرد یکماه سابقه محسوب میشود.

person
علی نیا
11 شهریور 1402

سلام.در لیست بیمه خودم زنان خانه دار ماه های پرداخت شدم بعضیاشو مبلغای پرداخت شدمو صفر زده بعضیا همون مبلغ هست تووی لیست.رصورتیکه اون ها هم پرداخت شدن.وفعال هم هستم .

  person
  نویسنده بیمه
  12 شهریور 1402

  سلام. برای پیگیری این مشکل باید به صورت حضوری به تامین اجتماعی باید مراجعه کنید.

person
زارعی
11 شهریور 1402

با سلام پدر من شغل آزاد دارن با شصت و پنج سال سن هنوز بیمه نشدن
آیا الان اقدام کنیم امکانش وجود دارد؟

  person
  نویسنده بیمه
  11 شهریور 1402

  سلام. خیر با این سن اصلا دیگر امکان بیمه شدن ندارند.

person
امیر
09 شهریور 1402

سلام بنده ۲ سال در کارگاهی مشغول کار تکنسین فنی هستم
برای من حق بیمه پرداخت نشده ، حقوق از طریق خود کار فرما به حساب واریز میشه ، عیدی و سنوات واریز نشده ، در صورت شکایت پرداخت نکردن بیمه ، این ۲ سال سابقه محسوب میشه ؟ جریمه پرداخت نکردن حقوق از طریق بیمه چجوری محاسبه میشه ؟
به شخص خود من داده میشه یا شرکت بیمه ؟

  person
  نویسنده بیمه
  11 شهریور 1402

  سلام دوست عزیز.
  باید اگر مدارک و مستنداتی داری که کار کرده اید بروید اداره کار شکایت کنید و وقتی کارفرما در هیت اداره کار محکوم شد حق بیمه این دو سال شما به تامین اجتماعی واریز میشود.

person
بارانا
08 شهریور 1402

سلام وقتتون بخیر
بنده وارد شغلی شدم ک گفته اند بصورت نیمه وقت قانون کار حقوق دریافت خواهید کرد و ک روزی ۴ ساعت هست

میخام بدونم حقوق قانون کار برای نیمه وقت در ۳۰ روز ماه چقدر هست
و اینکه بیمه رد شده چطوری محاسبه میشه و هزینه پرداختی بیمه برای نیمه وقت قانون کار چقدر میشه (بیمه خویش فرما البته)

  person
  نویسنده بیمه
  12 شهریور 1402

  سلام دوست عزیز.
  حقوق روزانه یک کارگر براساس قانون کار روزانه ۱۷۹۶۰۰۰ ریال است شما هر چند روز کار میکنید باید براساس این مبلغ محاسبه شود.

person
ولی اله
31 مرداد 1402

سلام من 23سال سابقه بیمه دارم در اداره آموزش و پرورش مشغول هستم والان قصد دارم استفا دهم بقیه بیمه را خودم آزاد رد کنم الان با سه فرزند چقدر باید واریز کنم در ماه

  person
  نویسنده بیمه
  01 شهریور 1402

  سلام دوست عزیز.
  اگر بیمه اختیاری شوید براساس متوسط دستمزد یکسال آخرین شما حق بیمه باید واریز کنید که کمتر از ماهیانه یک ملیون و هفتصد هزار تومان میشود.

person
احسان
31 مرداد 1402

سلام آیا پدرم میتونه سابقه بیمه اش رو به من انتقال بده و هزینه ادامه این بیمه با من باشه؟

  person
  نویسنده بیمه
  31 مرداد 1402

  سلام احسان عزیز. خیر نمی توانند. سابقه بیمه تامین اجتماعی قابل انتقال به شخص دیگری نیست.

person
فردین
22 مرداد 1402

سلام
پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی مسکن مهر بر عهده اعضای تعاونی های مسکن مهر (خریداران و مالکان واحدهای مسکونی) در این پروژه هاست یا بر عهده پیمانکاران و سازندگان مسکن مهر؟
سپاسگزارم

  person
  نویسنده بیمه
  23 مرداد 1402

  سلام. بر عهده پیمانکار است.

person
فاطمه
19 مرداد 1402

من‌خانومی هستم که چند سال سابقه بیمه دارم ولی در حال حاضر جایی مشغول به کار نیستم و میخوام بیمه اختیاری رد کنم. از اونجایی که دخترم تحت پوشش بیمه من بود، برای رد کردن بیمه که شامل بازنشستگی و درمان خودم و دخترم باشه چه مبلغی باید پرداخت کنم؟ و اینکه باید برای دخترم فرم جداگانه ای رد کنم؟
ممنون

  person
  نویسنده بیمه
  21 مرداد 1402

  سلام. اگر دختر شما قبلا تحت تکفل شما بوده که الان هم است مشکلی ندارید و حق بیمه برای بیمه اختیاری ماهیانه مبلغ حدودا یک ملیون و هفتصد هزار تومان میشود.

  person
  مرکب
  19 شهریور 1402

  من در مدرسه غیر انتفاعی کار می کنم و حدود ۲۳ سال سابقه کار دارم یکبار درسال ۸۶ یکبار به مدت دوسال از بیمه بیکاری استفاده کردم آیا دوباره می توانم از بیمه بیکاری اسفاده کنم اگر بله دریافت ماهیه چه مقدار است ؟

   person
   نویسنده بیمه
   19 شهریور 1402

   سلام دوست عزیز
   بله اگر سایر شرایط را داشته باشید مجددا میتوانید از بیمه بیکاری استفاده کنید.

person
علیرضا،خون جهان
09 مرداد 1402

سلام خسته نباشید
بنده در شرکت قبلی ۱۵سال سابقه دارم وباومدن پیمانکارجدیداخراج شدم ۶ماه سندواریزحقوق وفیش حقوقی دارم و متاسفانه فقط۶روزنسبت ۶ماه کارد آخرین کارگاه کم دارم و باتوجه به سانحه تصادف زمان ۱ماه مراجعه به اداره کارازدست دادم بنظرشما۶روزکسری بخشیده میشه و میتونم ازبیمه بیکاری استفاده کنم و گواهی تصادف ارایه بدم موجه میشه یانه

  person
  نویسنده بیمه
  09 مرداد 1402

  سلام. خیر موجه نیست باید حتما در آخرین کارگاه یک سال سابقه داشته باشید.

person
داود
04 مرداد 1402

بارسلام من بتازگی صاحب فرزند شدم و در سایت سازمان تامین اجتماعی نام فرزندم را به عنوان افراد تبعی اضافه کردم آیا برای برقراری حق اولاد باید به کارفرما درخواست بدم یا با اضافه شدن در سامانه خود به خود برقرار میشود؟

  person
  نویسنده بیمه
  07 مرداد 1402

  سلام. به کارفرما هم اطلاع دهید.

person
سوال
04 مرداد 1402

باسلام
ببخشید الان من سه ماه ونیم هستش بیمه مشاغل آزاد کردم وازبیمه درمانی هم استفاده میکنیم ازبیمه درمانی فقط همسرم استفاده میکنن اونم ماهی یا دوماهی به بار ولی موقع پرداخت هرماه ازسایت تامین اجتماعی هزینه ماه قبل رو نگاه میکنم یه قیمت هستش وقتی ماه بعد میرسه میرم پرداخت کنم میبینم ۱۵۰تومن افزایش پیداکرده هستش میرم نگاه میکنم میبینم بدهی زدن اون بدهی واسه چی هستش هرماه برایم میاد ونوشته شده سرانه درمان هرماه یه مبلغی هست یه ماه مثلا۵۶تومن میشه یه ماه ۲۳۰تومن یه ماه۱۵۰تومن دلیل بدهی رو میخواستم بدونم ممنون میشم راهنماییم کنید باتشکر

  person
  نویسنده بیمه
  04 مرداد 1402

  سلام دوست عزیز. البته باید با مشاهده سیستم مشخص شود که علت ایجاد بدهی چی است ولی احتمالا بابت کسری واریزی حق بیمه ماههای قبل میباشد.

person
آزاد
01 مرداد 1402

سلام. الان بیشتر از سه ساله که آخر هر ماه بیمه اختیاری 27 درصد رو آنلاین پرداخت می کنم ولی موقع استعلام برای خدمات درمانی پیام میاد که تحت پوشش نیستم. در ضمن نرخ بیمه اختیاری من الان بیش از یک میلیون و هفتصد حساب میشود که بیشتر از مبلغ اعلام شدست. دلیلش چیه؟

  person
  نویسنده بیمه
  02 مرداد 1402

  سلام. خیر بیشتر نیست سیستم این مبلغ را صحیح اعلام کرده است و برای استفاده از درمان باید حق بیمه خود را اول هر ماه واریز کنید که درمان شما فعال شود.

person
محمد
26 تیر 1402

با سلام برگ پرداخت بیمه ۱۲میلیون تومن هست که عابر بانک بیشتر از۱۰ میلیون نمیزنه ماباید چه طور بیمه پرداخت کنیم؟

  person
  نویسنده بیمه
  27 تیر 1402

  سلام دوست عزیز. از طریق کارگزاری و یا بانک میتوانید این کار را انجام بدهید.

person
محمد
26 تیر 1402

سلام من پنج سال هفت ماه بیست روز بیمه اجتماعی حقوق چقدر است

  person
  نویسنده بیمه
  27 تیر 1402

  سلام. با این سابقه شما اصلا شرایط بازنشستگی را ندارید.

person
محمدی
25 تیر 1402

با سلام
من خانم مربی پیش دبستانی هستم و ۳۹ سال سن دارم، سر کار میروم و به مدیر گفتم که من بیمه نمیخواهم چون میدانم که حداقل باید ده سال پرداخت کنیم تا بازنشستگی شامل حالم بشه.مدیر هم میگه جریمه میشم و کلأ در سال حدود ۴ ماه بیمه رد میکنه ( با توجه به ساعت کاری)…
با این اوصاف با توجه به سن من، حق بیمه به حقوقم اضافه بشه بهتره.
آیا میشود پول بیمه را به حقوق اضافه کند؟
لطفاً راهنمایی کنید.

  person
  نویسنده بیمه
  26 تیر 1402

  سلام. خیر باید طبق قانون شما بیمه شوید و کارفرما نمیتواند حق بیمه را به تامین اجتماعی پرداخت نکند.

person
سعیدی
08 تیر 1402

باسلام
میخواستم بدونم اگه بیمه واریزی کارگری تقریبا ۲۵ درصد بیشتر از حقوقی که کارفرما واریز کرده باشه آیا کارفرما تخلف کرده؟ (مثلا حقوق کارگر ۱۵ تومن باشه ولی کارفرما ۲۰ تومن واریز کرده )و باید از اداره کار پیگیری کرد یا بازرسی تامین اجتماعی

  person
  نویسنده بیمه
  10 تیر 1402

  سلام. باید از طریق واحد درآمد و واحد بازرسی شعبه پیگیری کنید.

person
Hh
06 تیر 1402

سلام عزیزان سوال آیا میشود ۳۱ سال یا۳۲ سال بیمه پرداخت کرد ودر عوض یا۳۱ یا۳۲ روز بیمه دریافت کرد؟؟؟

  person
  نویسنده بیمه
  10 تیر 1402

  سلام دوست عزیز. هر کس میتواند تا ۳۵ سال سابقه بیمه پرداخت کند و در زمان بازنشستگی هم ۳۵ روز هم مستمری دریافت کند مشکلی نداره.

person
ع،شمسی
08 خرداد 1402

سلام ،من در شرکت نیمه دولتی زیر نظر پیمانکار هستم ،رویه ارسال لیست بیمه شرکت و کلیه پیمانکاران آن تا کنون بدین صورت بوده مه جنع حقوق و مزایا برای بیمه لیست می‌شده ،اما پیمانکار جدید که چند ماهی اومده کمتر از جمع حقوق و مزایا لیست میکنه ،و در اعتراض ما جواب داده که ما فقط باید خالص پرداختی رو لیست کنیم ،لطفا راهنمایی کنید

  person
  نویسنده بیمه
  09 خرداد 1402

  سلام دوست عزیز. خیر کارکنان پیمانکاری هر چه حقوق دریافت میکنند باید در لیست بیمه درج شده و حق بیمه باید از کل دریافتی کسر شود.

person
حمید
02 خرداد 1402

سلام خسته نباشید من الان برام بیمه اجباری رد میشه ولی چوت اسمم توی هیئت مدیره شرکت هست عنوان شغلی برام کارفرما میزنه وحقوق ۱۴۰۲ رو زده 54,852,299هزار ریال اگه بیام بیرون وبیمه مشاغل ازاد بشم بهتره چون حق بیمه رو خودم پرداخت میکنیم الان وکارم هم برق کاری ساختمان هست

  person
  نویسنده بیمه
  03 خرداد 1402

  سلام. اگر شما جز هیت مدیره هستید باید لیست بیمه شما براساس حداقل دستمزد ارسال شود و با بیمه حرف و مشاغل آزاد هیچ فرقی ندارد.

  person
  کارگر
  18 تیر 1402

  سلام. میزان حقوق بازنشستگی در سال 1402 با بیمه اختیاری با حداقل دستمزد چقدره؟

   person
   نویسنده بیمه
   19 تیر 1402

   سلام دوست عزیز. بدون سایر مزایا مبلغ ماهیانه ۵ ملیون و سیصد هزار تومان است.

person
حمید
31 اردیبهشت 1402

با سلام
من بیمه زنان خانه دار هستم. ۵۵سال دارم. بزودی ده سال سابقه بیمه با پرداخت ۱۸٪ خواهم داشت و میخواهم خودم را بازنشسته کنم.
لطفا درصورت امکان بفرمایید آیا در فیش حقوقی بازنشستگی ام بجز ردیف حقوق آیتم های دیگری مثل حق مسکن و بن و … وجود خواهد داشت؟
با تشکر

  person
  نویسنده بیمه
  01 خرداد 1402

  سلام. خیر وجود ندارد

person
محمد
27 اردیبهشت 1402

سلام ممنون از اطلاعاتتون ببخشید پول بیمه که ماه ب ماه باید واریز کنیم مثلا اگه اردیبهشت واریز کنیم اوقت برا اسفند دوماه قبلش محاسبه میشه؟؟؟

  person
  نویسنده بیمه
  27 اردیبهشت 1402

  سلام. باید ماهانه پرداخت شود. اگر دو ماه پرداخت نکرده اید باید به دفتر بیمه مراجعه کنید و دیرکرد خود را تسویه نمایید.

person
قائم
29 فروردین 1402

با سلام و خسته نباشید
من با دوستانم شرکتی راه اندازی کردیم و دفتر پیشخوان دولت گرفتیم (بخش خصوصی)
توی دفتر هممون مشغول کاریم با سمت مدیر عامل و اعضای هیات مدیره
آیا تامین اجتماعی می تونه ما رو مجبور به پرداخت بیمه بکند یا نه؟ (ما نمیخوایم بیمه بشیم و اینکه عدم پرداخت برامون مشکل ساز نشه؟)

  person
  نویسنده بیمه
  29 فروردین 1402

  سلام. خیر نمی تواند شما را مجبور کنند.

person
م.نیکخو
28 فروردین 1402

سلام روزتون به خیر
اون مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه فقط به حقوق پایه اضافه میشه؟ منظورم مبلغ 2،507،880 ریال هست که بعد افزایش 21درصدی به حقوق پایه اضافه میشه.
یا به سایر مزایا که کارفرما هر ماه در قالب سایر مزایای مستمر به کاگر پرداخت می کنه هم اضافه میشه؟
من مجرد هستم بیشتر از 23 سال سابقه کار دارم و هر ماه علاوه بر حقوق پایه و بن و حق مسکن، دو تا آیتم دیگه به عنوان فوق العاده و حسن انجام کار، بصورت مستمر
بهم پرداخت میشه. حالا سوالم اینه که فوق العاده و حسن انجام کارم بعد از افزایش 21درصدی، اون مبلغ ثابت 83،596 ریال که شورای عالی کار تصویب کرده و
ماهیانه اش برابر با 2،507،880 ریال هست هم بهشون اضافه بشه؟ یا فقط به حقوق پایه اضافه میشه؟
ممنون میشم از راهنماییتون

  person
  نویسنده بیمه
  28 فروردین 1402

  سلام.۰۱ فقط به حقوق پایه اضافه میشود و به تناسب به بعضی از ایتم بصورت خودکار تاثیر میگذارد.

person
amirsina
20 فروردین 1402

باسلام وخسته نباشید برا ارسال لیست بیمه یکی از کارکنان 5روز بیشتر کار نکرده مزایا بصورت کامل ارسال شود یا طبق همان 5روز محاسبه شود ممنون میشم راهنمائی کنید

  person
  کارشناس بیمه
  21 فروردین 1402

  سلام دوست عزیز. طبق همان ۵ روز کارکرد باید لیست بیمه ارسال شود.

person
مانی
20 فروردین 1402

سلام. کارفرمای من برای تمامیه ی کارکنان بیمه رد می کنند اما من خودم خواستم که برای من بیمه رد نشه.
آیا کارفرما الان ملزم هست به اینکه حق بیمه من رو جداگونه به حقوق من اضافه کنه یا نه؟

  person
  کارشناس بیمه
  21 فروردین 1402

  سلام مانی عزیز. خیر نمیتواند به حقوق شما اضافه کند.

person
بختیار عبدی
30 بهمن 1401

سلام 8سال کار کردم هنوز صاحب کارم پول بیمه منو پرداخت نکرده منم اومدم بیرون آیا باید بهم پول بده چکار کنم

  person
  کارشناس بیمه
  01 اسفند 1401

  سلام دوست عزیز. باید بروید اداره کار شکایت کنید.

person
حسابدار-اصفهان
26 بهمن 1401

سلام/کسی که 10 روز در ماه کارکرد داره و کارفرما بخاد بیمه اش کامل رد کن میشه بگید چطور میشه محاسبه کرد کارگر چقدر باید اضافه تر پرداخت کنه؟ منظورم اینه که چطور باید محاسبه کرد که کارگر چقد اضافه تر باید حق بیمه بده؟

  person
  نویسنده بیمه
  29 بهمن 1401

  سلام دوست عزیز
  بستگی به دستمزد کارگر دارد اگر حداقل دستمزد باشد یک ماه که ۳۰ روز است حق بیمه یک ماه مبلغ حدودا مبلغ یک ملیون و هفتصد هزار تومان میشود

person
علی آقا
25 بهمن 1401

یه سوال از خدمت اساتید عزیز داشتم اینکه مبلغ حق بیمه تامین اجتماعی که پرداخت میکنیم چه ارگان یا سازمانهایی در این حق بیمه سهیم هستند کدومشون چقدر از مبلغ بهشون میرسه ؟ مثلا چند درصد از مبلغ برای وزارت بهداشت است ؟ و …

  person
  کارشناس بیمه
  01 اسفند 1401

  سلام علی عزیز. مبلغ حق بیمه کاملا در صندوق تامین اجتماعی واریز میشود و به هیچ ارگان دیگه پرداخت نمیشود.

person
شیوا
24 بهمن 1401

سلام من دختری 32 ساله هستم که چند سال سابقه بیمه دارم الان شاغل نیستم و مادر مسنی دارم و از پدر مرحومم هیچ بیمه ای نداشتیم ارزانترین روش بیمه برای استفاده درمانی خودم و مادرم داشتن بازنشستگی برای خودم چه نوع بیمه ای است؟ ممنون میشم جواب بدید

  person
  کارشناس بیمه
  24 بهمن 1401

  سلام دوست عزیز. شما میتوانید خودت را بیمه زنان خانه دار کنید و فقط بازنشستگی واریز کنید ماهیانه مبلغ ۵۰۰ هزار تومان میشود نرخ های دیگه و تعهدات دیگری هم دارد که بستگی به توان مالی خودت میتوانید ان را افزایش دهید.

person
Hosein
19 بهمن 1401

با سلام خدمت دوستان و کارشناسان محترم
من در یک کشتارگاه مرغ کار میکنم که تنها یک شیفت و آن هم شب کاری است.به بیان دیگر دائم شب کار هستیم.
کارفرما در متن قرارداد ساعت کار را به صورت هفتگی و آن هم ۳۶ساعت در هفته ذکر کرده.یعنی روزی ۶ساعت کار را محاسبه میکند.در صورتی که حداقل حضور کارگرها در شرکت ۸ساعت است.
کارفرما فیش حقوقی به کارگر ارائه نمیکند.
همراه که استعلام سابقه بیمه خود را چک میکنم ۲۵روز در تامین اجتماعی برای بنده و دیگر کارگرها حق بیمه پرداخت شده.
حق شیفت،سختی کار،شام و… را پرداخت نمی‌کنند.
کارفرما در حضور فرماندار و بازرسین قبل از سال تحویل ۱۴۰۰ متعهد شد که بیمه را کامل و به صورت شش ماه اول۳۱روز و شش ماه دوم۳۰روز واریز کند.و دیگر تعهداتی که به هیچ کدام عمل نکرده.
برخی از کارگران اعتصاب کردند و از ایشان در اداره کار شکایت کردند که با اخراج از کار مواجه شدند.
بنده با امضای تعهد و سفته به کار بازگشتم .
سوال بنده این است که چگونه میتوانیم حق و حقوق خود را کامل دریافت کنیم.
با اینکه بازرس اداره کار،فرماندار و… در شرکت حضور پیدا کردند و از حضورشان یک سال میگذرد.
متشکر از پاسخ‌گویی و وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.
و در آخر خواهشمندم که پاسخ خود را برایم ایمیل بفرمایید.
سپاس از همه دوستان و کارشناسان

  person
  کارشناس بیمه
  19 بهمن 1401

  سلام حسین عزیز. مرجع رسیدگی به شکایت کارگر و کارفرما فقط اداره کار است باید مجددا از طریق اداره کار شکایت کنید.

person
حسین
19 بهمن 1401

با سلام خدمت دوستان و کارشناسان محترم
من در یک کشتارگاه مرغ کار میکنم که تنها یک شیفت و آن هم شب کاری است.به بیان دیگر دائم شب کار هستیم.
کارفرما در متن قرارداد ساعت کار را به صورت هفتگی و آن هم ۳۶ساعت در هفته ذکر کرده.یعنی روزی ۶ساعت کار را محاسبه میکند.در صورتی که حداقل حضور کارگرها در شرکت ۸ساعت است.
کارفرما فیش حقوقی به کارگر ارائه نمیکند.
همراه که استعلام سابقه بیمه خود را چک میکنم ۲۵روز در تامین اجتماعی برای بنده و دیگر کارگرها حق بیمه پرداخت شده.
حق شیفت،سختی کار،شام و… را پرداخت نمی‌کنند.
کارفرما در حضور فرماندار و بازرسین قبل از سال تحویل ۱۴۰۰ متعهد شد که بیمه را کامل و به صورت شش ماه اول۳۱روز و شش ماه دوم۳۰روز واریز کند.و دیگر تعهداتی که به هیچ کدام عمل نکرده.
برخی از کارگران اعتصاب کردند و از ایشان در اداره کار شکایت کردند که با اخراج از کار مواجه شدند.
بنده با امضای تعهد و سفته به کار بازگشتم .
سوال بنده این است که چگونه میتوانیم حق و حقوق خود را کامل دریافت کنیم.
با اینکه بازرس اداره کار،فرماندار و… در شرکت حضور پیدا کردند و از حضورشان یک سال میگذرد.
متشکر از پاسخ‌گویی و وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.
و در آخر خواهشمندم که پاسخ خود را برایم ایمیل بفرمایید.
سپاس از همه دوستان و کارشناسان.
آدرس ایمیل
mashhoseinagha22@gmail.com

person
شهرام
15 بهمن 1401

سلام بیمه ازاد ردمیکنم18 درصد . حدود سه سال و نیم بیمه دارم ایا میتونم ایا میتونم پایه حقوق خودم رو دو سه برابر کنم .ایا بیمه انجام میدهد و تا چه زمانی میتونم پایه حقوقمو تغییر بدم

  person
  کارشناس بیمه
  16 بهمن 1401

  سلام دوست عزیز. در بیمه حرف و مشاغل آزاد شما نمی توانید حق بیمه بیشتری پرداخت کنید و الان هم برای شما زود است که این کار را کنید شما سابقه شما کم است.

person
رضا
08 بهمن 1401

سلام وقت بخیرمن جزو مشاغل آزاد هستم ۶۰ سالم تمام شده ولی ۱۷ سال سابقه بیمه دارم(تحت پوشش هستم) کلیه سوابق گذشته را خودم پرداخت کرده وهمچنان پرداخت میکنم برای پرداخت حق بیمه با نرخ بالاتر(۱۸٪ یا ۲۸٪)چکار باید انجام دهم آیا با درخواست خودم انجام میشود یا اینکه از طریق کارگاهی .شرکتی .باید اقدام شود متشکرم

  person
  نویسنده بیمه
  09 بهمن 1401

  سلام رضای عزیز
  شما اولا باید تا ۲۰ سال سابقه بیمه خودت را ادامه بدهید که حداقل دستمزد مستمری را دریافت کنید بعد هم میتوانید بیمه حرف و مشاغل آزاد کنید و هم میتوانید خودت را بیمه اختیاری کنید و هم جای کار کنید و لیست بیمه برای شما ارسال کنند

person
رضا
05 بهمن 1401

سلام وقت بخیر. من حق بیمه با نرخ ۱۲٪پرداخت کرده ام اگر بخواهم با نرخ۲۸٪پرداخت کنم شخصا”میتوانم اقدام کنم یا اینکه از طریق کارگاه یا شرکتی باید اقدام کنم متشکرم

  person
  نویسنده بیمه
  07 بهمن 1401

  سلام رضای عزیز
  سابقه بیمه قبلی شما محفوظ است از بین نمیرود ۰۲ اگر واقعا کارگر باشید و سهمیه جدید اعلام شود شما میتوانید مجدد درخواست بدهید

   person
   رضا
   08 بهمن 1401

   سلام وقت بخیر شاید سوالم را درست مطرح نکرده باشم من تحت پوشش هستم ومدت۱۷سال بیمه پرداخت کردم(خودم) ۶۰سالم هم تمام شده برای اینکه بتوانم حداقل مستمری را دریافت کنم سابقه ام را می خواهم به۲۰ سال برسانم حالا اگر بخواهم مدت باقیمانده رابا نرخ بالا تر پرداخت کنم باید چکار کنم(جزو مشاغل آزاد هستم) متشکرم

    person
    نویسنده بیمه
    09 بهمن 1401

    سلام رضای عزیز
    در مشاغل آزاد و یا اختیاری نمی توانی حداکثر پرداخت کنید مگر جای کار کنید و حق بیمه بیشتری واریز کنید ولی با ۲۰ سال سابقه بیمه واریزی حداکثر دستمزد برای شما بی فایده است

person
فاطمه
05 بهمن 1401

سلام وقت بخیر من چندسالی هست از شوهرم جدا شدم هم اکنون زیر پوشش کمیته هستم نزدیک ۵ماه هست که بیمه زنان سرپرست برایم واریز میکنند سوال?پدرم بازنشسته تامین اجتماعی هست وبخاطر
بعضی از مسائل خانوادگی(ازدواج مجدد وخواهروبرادر جدید) هیچگونه اطلاعی ازایشان ندارم حتی(حیات یا ممات).آیا میتوانم از بیمه وحقوق ایشان بهره مند شوم لطفا راهنمایی کنید متشکرم

  person
  نویسنده بیمه
  05 بهمن 1401

  سلام فاطمه عزیز
  باید اولا از حیات و یا فوت پدر از طریق ثبت احوال جویا شوید بعد از طریق یکی از شعب تامین اجتماعی پیگیر شوید که کجا پدر شما مستمری دریافت میکند بعدا از اون شعبه پیگیر مستمری شوید

person
ایمان
05 بهمن 1401

سلام
من نه کارت پایان خدمت دارم نه معافیت , میتونم بیمه تامین اجتماعی بشم ؟اگر نمیتونم یکی از بیمه های خوب غیر از تامین اجتماعی بهم معرفی کنید برای زمان بازنشستگی. ممنون

  person
  نویسنده بیمه
  05 بهمن 1401

  سلام ایمان عزیز
  ۰۱ برای بیمه شدن احتیاج به کارت پایان خدمت و یا معافیت نیست برو خودت را بیمه حرف و مشاغل آزاد کنید

person
فاطمه
04 بهمن 1401

سلام من چند سال است از شوهرم جدا شده و هم اکنون زیر پوشش کمیته هستم پدرم بازنشسته تامین اجتماعی هست ولی بعلت پاره ای از مسائل هیچ گونه اطلاعی از محل سکونتش ندارم آیا میتوانم از بیمه وحقوق پدرم استفاده کنم لطفاً راهنمایی فرمایید متشکرم

  person
  نویسنده بیمه
  05 بهمن 1401

  سلام فاطمه عزیز
  باید اولا از حیات و یا فوت پدر از طریق ثبت احوال جویا شوید بعد از طریق یکی از شعب تامین اجتماعی پیگیر شوید که کجا پدر شما مستمری دریافت میکند بعدا از اون شعبه پیگیر مستمری شوید

person
سامان
28 دی 1401

با سلام و خسته نباشید یه سوال؟ پدرم هشت سال حقوق موقعه دارد و هشت سال بیمه اش هم قطع شده به نظر شما چقد میشه پولی که کار فرما باید به پدرم بدهد آیا حقوق پدرم باید به روز حساب شود؟ ممنونم اگه جواب بدین

  person
  کارشناس بیمه
  28 دی 1401

  سلام باید از خود کارشناس اداره کار بپرسید. اما حداقل باید خسارت آن زمان بیمه نبودن را بپردازد.

person
محمد
26 دی 1401

سلام. ببخشید کارفرما ما به جای ۳۰ روز بیمه ۲۵ روز واسم پرداخت کرده. بعد بهش گفتم که ۲۵ روز پرداخت کردی چرا؟. میگه واسم نمیصرفه ۳۰ روز پرداخت کنم..راهنمایم کنید چیکار کنم

  person
  کارشناس بیمه
  26 دی 1401

  سلام باید به اداره کار مراجعه و شکایت کنید.

person
منصور
25 دی 1401

سلام چند روز پی شدر خصوص مشکل بیمه پدرم پیام دادم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید .

  person
  نویسنده بیمه
  25 دی 1401

  سلام منصور عزیز مشاوران بیمه دات کام هر روز به پیام ها جواب می دهند. این که پیامتان بی پاسخ مانده ، شاید در بین پیام ها بوده ممنون میشویم مجدد سوال خود را ارسال نمایید با تشکر

person
منصور
23 دی 1401

با سلام خدمت شما .
پدر بنده متول سال 1328 بوده (73 ساله) و قبل از انقلاب در یکی از شرکت های راهسازی مشغول به کار بوده و به مدت تقریبا 2 سال حق بیمه ایشان را واریز نموده اند و پس از آن به شغل آزاد مشغول شده و تاکنون هیچ مبلغی تحت عنوان حق بیمه پرداخت نکرده اند ، ایشان تقر یبا 10 سالی است به علت بیماری زمین گیر شده و در واقع از کار افتاده بوده و هیچ گونه دریافتی از سازمانی ندارند و سوال بنده این بود اولا : اگر ایشان بخواهند با حقوق 10 روز بازنشسته شوند آیا امکان پذیر است ؟ ثانیا : در صورت امکان پذیر بودن مابهالتفاوت مبلغی که باید پرداخت نماییم به چه شکلی حساب می شود و یا چه مبلغی می شود ؟؟؟

  person
  نویسنده بیمه
  25 دی 1401

  سلام منصور عزیز
  ۰۱ اگر از قبل سابقه ایشان را پیدا کنید میتوانید الان بقیه کسری بیمه ایشان را یکجا واریز کنید و بعد با ده روز حقوق بازنشسته شود ۰۲ حدودا باید سالی ۱۶ ملیون تومان واریز کنید

   person
   منصور
   26 دی 1401

   ممنونم از لطف شما ، بعد از پردخات حق بیمه بصورت یکجا جسارتا چه مبلغی ماهانه حقوق دریافت میکنند .

    person
    نویسنده بیمه
    26 دی 1401

    سلام منصور عزیز
    بستگی دارد که با چند سال سابقه بازنشسته شوید منلا کسانی که با ده سال سابقه و ۶۰ سال سن بازنشسته میشوند ماهیانه مبلغ یک ملیون و هشتصد هزار تومان دریافت میکنند

person
نویسنده بیمه
17 دی 1401

سلام ابراهیم عزیز
بابت این نوع بیماری کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی به شما از کارافتادگی نمیدهد ولی اگر تو مجموع با ارفاق سخت و زیان اور ۳۰ سال سابقه بیمه داشته باشید میتوانید بازنشسته شوید بروید درخواست سخت و زیان اور در اداره کار بدهید

person
محمد نوروزی
07 دی 1401

سلام .من شغل آزاد دارم ۲۹سال سن دارم و میخام بیمه اختیاری پرداخت کنم امکانش هست راهنماییم کنید که باید چکار کنم با تشکر

  person
  نویسنده بیمه
  09 دی 1401

  سلام محمد عزیز
  اگر از قبل سابقه بیمه دارید میتوانید بیمه اختیاری شوید ولی اگر از قبل سابقه بیمه ندارید باید بروید خودت را بیمه حرف و مشاغل آزاد کنید

person
علی
07 دی 1401

سلام
من مادرم فوت شدن بابامم پنج ماه ‌پیش فوت شدن حدود۶سال بابام سابقه بیمه داشت ومن وداداشم هم بیمه برامون رد میشه ایا امکان داره حقوقی چیزی ازپدر بهمون برسه

  person
  نویسنده بیمه
  09 دی 1401

  سلام دوست عزیز
  اگر شما ازدواج نکردید و برادرت هم درس میخواند در صورت اینکه پدر شما تا تاریخ فوت بیمه واریز کرده باشد میتوانید از مستمری پدر استفاده کنید در هر صورت به شعبه و یا کارگزاری سازمان مراجعه کنید تا آنها پیگیری کنند

person
sana
04 دی 1401

سلام
1) من برای خودم بیمه مشاغل ازاد پرداخت میکنم میخواست ببینم برای حقوق بازنشستگی چه تفاوتی با کسی که کارفرما برایش بیمه پرداخت میکند دارد ؟
2) مردی که سنش بالای 60 شده و سوابق بیمه اش کمتر از 10 سال است ایا میتواند بازنشستگی دریافت کند ؟ اگر نه ایا میتواند حق بیمه های پرداختی را بازپس بگیرد؟

  person
  کارشناس بیمه
  04 دی 1401

  سلام 1. در اجباری بیشتر است 2. بله میتواند باید هزینه باقیمانده را پرداخت کند. باید به کارگزاری مراجعه کند. در پاسخ به بخش دوم، بازپرداخت امکان پذیر نیست.

person
رضال
25 آذر 1401

سلام وقتتون بخیر ما واسه یه شرکت کار میکنیم الان باید حق بیمه واریز کنیم کل قرار دادمونم 600میلیون تومان بوده چقدر باید به بیمه پرداخت شود

  person
  کارشناس بیمه
  27 آذر 1401

  سلام بستگی به نوع قرارداد دارد باید قرارداد را به قسمت امور وصول حق بیمه شعبه ببرید تا آنها دقیق شما را راهنمایی کنند

   person
   Mim
   28 آذر 1401

   سلام من یه سوالی داشتم
   من میخواسم توی ازمون استخدامی بانک ملت شرکت کنم جدیدا شرایطش اینه ک ۲سال باید سابقه بیمه داشته باشی و اینکه من منشی دکترم و چون بعدظهر سرکارم بیمه ۱۵روزه برام رد میشه ایا چون ۱۵روزه چندسال داره رد میشه بانک ایراد نمیگیره؟ ایا حتما دکتر باید ۳۰ روزه رد میکرده بود؟
   ممنونم میشم اگر اطلاعی دارین جوابمو بدین🙏

    person
    کارشناس بیمه
    29 آذر 1401

    سلام خیر ایراد نمیگیرد آنها تو مجموع ۲ سال سابقه بیمه از شما میخواهند ۰۲ خیر دکتر الزامی ندارد که حتما ۳۰ روزه حق بیمه واریز کند

person
پشت میز نشین
22 آذر 1401

روز خوش ، چند سالیست برای من از 2 محل حق بیمه واریز میشود . (1) ایا مجموع دو واریزی حق بیمه برای من بعنوان معیار تعیین حقوق بازنشستگی محاسبه میشوند ؟ (2) مجموع دو رقم حق بیمه از سقف تعیین شده برای تعیین حقوق مستمری بگیر (حدود 20 – 30 % ) بالاتر میرود . ایا دراین شکل میتوان انتظار دریافت حداگثر مستمری را داشت ؟

  person
  کارشناس بیمه
  25 آذر 1401

  سلام بله دو واریزی برای شما در بازنشستگی تاثیر دارد ولی طبق بخشنامه ۳۴ تامین اجتماعی زیاد تاثیر نمی گذارد ۰۲ خیر اینطور که شما میگویید نیست

person
Hana
11 آذر 1401

سلام
من نیروی طرحی وزارت بهداشت بودم و دو سال طرحم به زودی تموم میشه الان تکلیف حق بیمه ای که هر ماه از حقوقم کسر می شده چی میشه در صورتی که دیگه نخوام تمدید طرح بزنم یا استخدام بشم ؟

  person
  کارشناس بیمه
  13 آذر 1401

  سلام آن مدتی که بیمه واریز کردید جز سابقه شما محسوب شده است تا زمانی که خودتان بیمه را آزاد واریز و یا جای سرکار بروید تا بعد بتوانید از اون مدت بیمه قبلی استفاده کنید

  person
  Sn
  27 خرداد 1402

  سلام وقت بخیر مبلغ پرداختی حق بیمه چه مقدار در حقوق بازنشستگی تاثیر دارد مثلا کسی که الان ماهیانه ۱۸۰۰۰۰۰ تومان بیمه پرداخت میکند با کسی که ماهیانه ۲۵۰۰۰۰۰ تومان حقوق بازنشستگی چه مبلغی ما به تفاوت دارد

person
پونه
10 آذر 1401

سلام لطفا بفرماییدبا بیست وهفت سال سابقه بیمه که ۱۶ سال آن کارسخت محاسبه شده چه مبلغی حقوق بازنشستگی تعلق می گیرد؟

  person
  کارشناس بیمه
  12 آذر 1401

  سلام نحوه محاسبه بازنشستگی دوسال آخر و کل سابقه پرداخت حق بیمه شما میباشد باید متوسط دستمزد دو سال آخر شما ضرب در سابقه و تقسیم بر عدد ۳۰ شود

person
تهرانی
22 آبان 1401

ممنونم از اطلاعات خوبتون
من پرستار هستم و در بیمارستان دولتی کار میکردم که اخیراً مهاجرت کردم و احتمالا چند ماه دیگه به ایران برگردم میخوام این مدت بیمه خودم رو پرداخت کنم و نمیخوام در سابقه بیمه ام وقفه بیفته ضمناً الان دو ماه هست که پرداخت نکردم.(مهر و آبان) ممنون میشم بهم بگین چه کار باید بکنم؟

person
بصیر
01 آبان 1401

دانشجوی دکترا با سن ۲۸ سال چگونه میتونه بیمه کامل ( درمان، از کارافتادگی و بازنشستگی) بشه. آیا دولت حمایت میکنه؟

  person
  کارشناس بیمه
  01 آبان 1401

  سلام از بیمه دانشجویی می توانید استفاده کنید.

   person
   کامیار
   08 آبان 1401

   سلام کسی که بعنوان منشی روزانه ۵ ساعت و۵ ردز هفته کار مبکند بیمه ۲۰ روزه هم بوده آیا درسته بیمه رد شده آیا منشی میتونه در اداره کار ادعایی ثبت کنه یا خیر

    person
    کارشناس بیمه
    09 آبان 1401

    سلام اگر منشی باشد کارفرما میتواند براساس ساعت کارکرد حق بیمه وی را به روزانه تبدیل کند و حق بیمه واریز کند

person
صنم
15 مهر 1401

سلام وقت بخیر
کارمند یک شرکت تولیدی هستم که درمرداد ماه مرخصی بین تعطیلی گرفتم و درواقع نامه درخواست مرخصی من ۵ روز بود سابقه مرداد ماه من ۲۸ روز رد شده
سوال اولم اینه که قانونی بوده که ۳ روز بیمه ام رد نشده؟
سوال دومم اینه که حالا یکسال سابقم چجوری حساب میشه؟
شروع سابقه ام از ۱ تیر ۱۴۰۱ هستش اگر من تا نیمه تیر ۱۴۰۲ برام بیمه ردشه اون چند روز جایگزین میشه تا ۳۶۵ روزم کامل حساب شه؟
بصورت کلی مشکل جبران ناپذیریه یا من نگرانم؟

  person
  کارشناس بیمه
  17 مهر 1401

  سلام ۰۱ اگر مرخصی استحقاقی ذخیره داشتید باید اون مدت را قبول میکردند و لیست بیمه شما هم کامل ارسال کنند ۰۱ باید اون مدت کسری را جایش کار کنید تا یکسال کامل شود

   person
   صنم
   17 مهر 1401

   ممنونم از پاسختون
   امکان اصلاح بیمه وجود داره؟اگر ازشون بخوام؟
   و اینکه اگر فقط ۳ روز کسری رو کار کنم پر میشه؟یا باید بیشتر کار کنم؟
   مثلا یک ماه کامل؟

    person
    کارشناس بیمه
    19 مهر 1401

    سلام امکان اصلاح سابقه بیمه وجود ندارد

person
علیزاده
11 مهر 1401

درود بر شما خدا قوت
بنده از ۱۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۶ در یک شرکت تولید قطعات خودرو به صورت قرارداد سالانه مشغول به کار شدم که با گذشت زمان قرادادها از ۲سال آهسته آهسته به یک ماه تبدیل شده و در ضمن طی این سالها ۴ ۵ شرکت جدید ثبت و احداث کردند که بنده رو هم برای راه اندازی به این شرکت‌ها منتقل کردند و الان با ۲۶ سال سابقه با قرارداد یک ماهه که اون هم به رویت و امضای ما نمیرسه مشغول به کارم. تو سالهای گذشته اضافه کار ، پاداش و ایاب ذهاب و غیره رو توی فیش حقوقی و لیست بیمه ثبت می‌کردند ولی الان چند سالی هست که همه اینها رو حذف کردند و بصورت پشت لیست به بنده پرداخت می‌کنند یعنی در واقع مبلغی که برای بیمه پرداخت میشه کمتر از نصف دریافتی من هست
حال از شما کارشناس محترم ۲ تا سوال دارم ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید
اول اینکه آیا میتوان با در دست داشتن پرینت بانک که این مبالغ با نام حقوق برای بنده واریز میشد به جایی شکایت برد تا آن مبالغ به سوابق قبلی بیمه ام اضافه شود؟
دوم اینکه آیا میتوان از این پس این مبالغ رو به لیست بیمه افزود؟

  person
  کارشناس بیمه
  14 مهر 1401

  سلام آن مبالغ که به سوابق شما اضافه نمیشود ولی اگر در شرف بازنشستگی هستید این مبالغ در مستمری شما تاثیر گذار است لذا به اداره کار جهت شکایت مراجعه کنید ۰۲ بله از این به بعد بروید به ریس شعبه تامین اجتماعی مراجعه کنید تا ایشان پیگیری کنند

person
سرونقره ای
06 مهر 1401

سلام وقت بخیر
بنده مدت یازده سال مغازه سابقه کار دارم_ شغل آزاد هستم ـوهیچ گونه بیمه ای ندارم.
اکنون میتوانم این 11 سال را پرداخت کنم؟
برای پرداخت چه مدارکی رو باید ارائه بدم و اینکه به کجا مراجعه کنم؟ایا مشاوره ای در این زمینه وجود دارد؟

  person
  کارشناس بیمه
  07 مهر 1401

  سلام خیر زمان گذشته را نمی توانید پرداخت کنید. برای ثبت نام می توانید از طریق سایت یا مراجعه حضوری به کارگزاری ثبت نام کنید.

person
امیر
06 مهر 1401

باسلام و عرض وقت بخیر، من در دوسال پایان خدمت هستم و لیست بیمه تامین اجتماعی رو که ارسال میکنیم کلیه دریافتی های من رو به همراه مابقی مزایای مشمول مستمر و غیر مستمر در مجموع کارفرما در نرم افزار لیست بیمه فقط در قست دستمزد ماهانه مشمول و همچنین مزایای ماهانه مشمول (مستمر ) رد می کند در صورتی که نزدیک 3 میلیون حقوق مشمول من اضافه کار است و اضافه کار به عنوان مزایای مشمول (غیر مستمر ) می باشد آیا این مورد خللی در مقدار حقوق بازنشستگی من خواهد داشت و اینکه از نظر بیمه ای مشکلی هست یا مشکلی نیست ؟ باتشکر

  person
  نویسنده بیمه
  07 مهر 1401

  سلام امیر عزیز
  از اضافه کار هم باید حق بیمه کسر شود و جز مزایا مشمول میباشد

person
نازنین
04 مهر 1401

سلام من ۳۳ سالمه و شغلم آزاد و خانگیه.
تا الان سابقه بیمه نداشتم . میخوام از این به بعد پرداخت کنم. سوالم اینه بیمه مشاغل آزاد ثبتنام کنم یا بیمه بانوان؟ هردو شامل من میشه. اما چه فرقی باهم دارن؟

  person
  کارشناس بیمه
  06 مهر 1401

  سلام هر کدام را که بخواهید میتوانید انجام دهید. طرح هایشان متفاوت است.

person
لیدا
03 مهر 1401

سلام وقت بخیر. من مستمری بگیر تامین اجتماعی هستم مادرم بیمه بود و فوت کرده حقوقش رو میگیرم اما خودم بیمه نیستم، بخام بیمه بشم بایدچقدر پرداخت کنم!؟ ماهانه؟

  person
  نویسنده بیمه
  04 مهر 1401

  سلام لیدای عزیز
  از مبلغ ۵۱۸ هزار تومان شروع میشود نرخ های مختلف و حق بیمه مختلفی هم دارد

person
مجتبی
01 مهر 1401

با سلام. من کارمند بانک با ۴۲ سال سن هستم. ۲۲ سال سابقه دارم.میخوام استعفا بدم و بقیه بیمه رو خودم واریز کنم ، چه روش هایی وجود داره تا بازنشستگی رو بگیرم. آیا امکان بازنشستگی با ۲۵ سال برای من امکان پذیر هست ؟

  person
  نویسنده بیمه
  04 مهر 1401

  سلام مجتبی عزیز
  روشهای زیادی داریم میتوانید بیمه اختیاری شوید هم میتوانید بیمه حرف و مشاغل آزاد شوید و هم میتوانید جای برای شما لیست بیمه ارسال کند

person
بهار
27 شهریور 1401

سلام ، وقت بخیر
محل کار من به خارج از کشور منتقل شده و من از اول شهریور به صورت دور کاری دارم کار میکنم، دو سوال دارم. یک، کارفرمای من گفته تا حق بیمه مرداد رو تسویه کرده اما الان تو سایت سوابق مرداد من رو صفر زده، ایا ممکنه پرداخت کرده باشه هنوز تو سایت وارد نشده باشه یا کارفرما پرداخت نکرده حق بیمه مرداد رو؟؟؟. دوم اینکه قراره من از شهریور رو خودم هزینه اشو واریز کنم به عنوان بیمه خود اشتغالی، تا کی فرصت دارم بیمه امو از اجباری به اختیاری به خود اشتغالی تغییر بدم که از شهریور برام لحاظ شه و وقفه نیفته؟؟ در ابتدای کار چقدر باید پرداخت کنم؟ آیا میتونم شهریور و مهر رو همزمان اول آبان پرداخت کنم؟

  person
  نویسنده بیمه
  29 شهریور 1401

  سلام بهار عزیز
  ۰۱ بله امکان دارد برای اطمینان میتوانید کسی را به شعبه بفرستید تا سوال بپرسید ۰۲ شما از تاریخ درخواست که ثبت سیستم میکنید میتوانید بیمه خودت را بصورت اختیاری واریز کنید

person
N
13 شهریور 1401

سلام
خانمی هستم ۳۶ ساله ،،از همسر اورم جدا شدم و همسر دومم به تازگی سر کار مشغول شده و من هم بیمه شدم….میخواستم بدونم من چند سال با همسر اولم بیمه بودم فقط بیمه درمان بوده یا جزو سابقه بیمه هست برای من،یا نه سابقه برای مرد هست و زن فقط برای خدمات درمان زیر نظر همسرش بیمه میشه؟

  person
  نویسنده بیمه
  13 شهریور 1401

  سلام دوست عزیز
  ۰۱ خیر فقط از درمان همسر اول خودت استفاده کردید سابقه برای بیمه شده اصلی یا مرد فقط حساب میشود

person
مینو
13 شهریور 1401

با عرض سلام و خسته نباشید
ضمن تشکر از زحمات شما ،،،سوال اول اینکه همسر بنده چند ماهه از طرف کارشون بیمه کارگری شدن و من کلا سر در نمیارم که چطور میتونم مطلع بشم کارفرما چه میزان داره براشون بیمه رد میکنه؟باید درخواست فیش حقوقی بدم یا به دفتر بیمه مراجعه کنم؟اگر یک راه آسون بتونید راهنمایی کنید ممنون میشم.و سوال دوم هم اینکه بیمه کارگری تامین اجتماعی چند سال باید پرداخت بشه تا بازنشستگی؟و اینکه امکان پرداخت چندسالش رو یکجا داریم؟

در آخر هم ممنون میشم یه بیمه برای زن خانه دار معرفی کنید..ممنون

  person
  نویسنده بیمه
  13 شهریور 1401

  سلام مینوی عزیز
  با شناسنامه و کارت ملی همسرت به کارگزاری سازمان مراجعه کنید ازشون سوال کنید به شما میگویند بیمه دارد یا خیر ۰۲ باید ۳۰ سال واریز کند ۰۳ امکان خرید سابقه وجود ندارد. شما به عنوان زن خانه دار می توانید از بیمه زنان خانه دار استفاده کنید که راهنمای کامل بیمه زنان خانه دار را در این مقاله بیمه دات کام می توانید بخوانید:

person
صنم
04 شهریور 1401

سلام وقت بخیر
۱. کسی که صبح تا ظهر کارمند دولت است و عصر شغل آزاد دارد آیا میتواند همزمان از بیمه خدمات درمانی و بیمه تامین اجتماعی استفاده کند؟
۲. انتقال سابقه بیمه تامین اجتماعی به خدمات درمانی چگونه محاسبه می شود؟
۳. سابقه ی بیمه (طلاب و دانشجو) چگونه محاسبه می شود؟

  person
  کارشناس بیمه
  05 شهریور 1401

  سلام ۰۱ خیر نمیتواند ۰۲ براساس آخرین دستمزد شما محاسبه میشود ۰۳ بستگی به آخرین دستمزد و کسورات کسر شده دارد

person
نادر خانبابایی
03 شهریور 1401

با سلام دوست عزیز ما هر ماه ۱۵ روز کار میکنیم هزینه بیمه ما انوقت هم ۳۰ درصد میباشد لطفا راهنمایی کنید ممنون

  person
  کارشناس بیمه
  07 شهریور 1401

  سلام شما هر چند روز که در ماه کار میکنید ۳۰ درصد آن بابت حق بیمه باید کسر شود

person
sabziroo
01 شهریور 1401

سلام من اولین باره میخواهم بیمه واریز کنم چه نوع بیمه ای است که مادام العمر حقوق دریافت شود و چند سال سابقه باید داشته باشیم که حداقل بالای یک میلیون تومان باشد

  person
  کارشناس بیمه
  04 شهریور 1401

  سلام بیمه حرف و مشاغل آزاد شوید با نرخ های مختلف و حق بیمه پرداخت کنید ۰۲ چند سال سابقه باید داشته باشید بستگی دارد که خانم هستید یا آقا هستید فعلا واریز کنید

person
علی
17 مرداد 1401

سلام. من جایی که کار میکنم مبلغ حقوقم رو برای بیمه معادل پایه حقوق وزارت کار و به اسم کارگر رد میکنن ولی دریافتی خودم دوبرابره تقریبا. خواستم ببینم اینکار چه منافعی برای کارفرما و چه ضررایی برای کارکنان داره؟ ممنونم

  person
  کارشناس بیمه
  25 مرداد 1401

  سلام اگر اینطوری باشد که به نفع کارفرما و به ضرر کارگر است کارفرما کمتر حق بیمه به تامین اجتماعی پرداخت میکند کارگر هم اگر بخواهد پولی و یا بازنشستگی از تامین اجتماعی دریافت کند براساس حداقل دستمزد دریافت میکند

   person
   علی
   30 مرداد 1401

   ممنون بابت پاسختون. ی سوال دیگه داشتم اینکه آیا مبلغی که شرکت برای بیمه و مالیات رد میکنه میتونه متفاوت باشه؟ چون میگن مالیات رو دارن بر مبنای مبلغ واقعی دریافتی من پرداخت میکنن ولی برای بیمه معادل حقوق پایه وزارت کار. اگه برای بیمه مبلغ کمتر رد میکنن چرا برای مالیات اینکار و نمیکنن؟ این امکان داره که برای بیمه و مالیات دو عدد حقوق کاملا متفاوت رد بشه؟ اگه اینجور باشه که باید تخلف شرکت لو بره

    person
    کارشناس بیمه
    03 شهریور 1401

    سلام ۰۱ خیر ۰۲ هر چه دریافتی کارگر است باید در لیست بیمه منظور شود اگر کارفرما این کار را نکند خلاف قانون انجام داده است

person
کساری
14 مرداد 1401

درود بر شما،حق بیمه ده سال کار با محاسبه حداقل حقوق وزارت کار تقریبا چقدر خواهد که کارفرما از طرف قانون موظف به پرداخت آن خواهد بود

  person
  کارشناس بیمه
  23 مرداد 1401

  سلام اگر منظور شما این است که کارگر در اداره کار شکایت کارفرما را کرده و تامین اجتماعی کارفرما را موظف به پرداخت حق کرده است باید بررسی شود که کارگر لیست بیمه دارد یا خیر چون مبلغ پرداختی فرق میکند

   person
   احسان
   24 مرداد 1401

   سلام
   من تا تیر ماه ۱۴۰۱ حق بیمه ۱۲ درصد پرداخت کردم الان درخواست پرداخت جدید دادم تو برگه پرداخت نوشته برج فروردین و اردیبهشت با مبلغ جدید پرداخت کنید

    person
    کارشناس بیمه
    28 مرداد 1401

    سلام درست نوشته شده است واریز کنید

person
جعفری
12 مرداد 1401

سلام حق بیمه کسر شده از حقوق بر چه اساسی هست؟ به میزان حقوق بستگی دارد؟

  person
  کارشناس بیمه
  21 مرداد 1401

  سلام بله بستگی به حقوق دریافتی شما دارد هر چه بیشتر حقوق بگیرید حق بیمه شما هم بیشتر میشود

person
سعید
21 تیر 1401

سلام.من۱۷سال بیمه اجباری سابقه دارم.الان هم درحال فعالیت هستم ولی از ماه بعد خودم کارفرما میشم .می تونم ازبیمه اختیاری استفاده کنم .الان دستمزد روزانه ۲۰۰هزارتومان می باشد. می خواستم بدونم حداقل وحداکثر دستمزد روزانه در بیمه اختیاری برای من به چه صورت هست.ممنون میشم جواب بدی

  person
  کارشناس بیمه
  03 مرداد 1401

  سلام دوست عزیز، اگر سن پدر شما ۶۰ سال باشد بله درست گفتن با ۲۰ سال سابقه هم میتواند بازنشسته شود

person
مرضیه
15 تیر 1401

سلام
میخ استم بپرسم از زمان پرداخت بیمه توسط کارفرما تا زمانی که روی سیستم بشینه و من کارمند بتونم اونو ببینم چقد طول می کشه؟

  person
  کارشناس بیمه
  23 تیر 1401

  سلام دوست عزیز، بستگی به کارفرما دارد هر موقع لیست بیمه را ارسال کرد و حق بیمه را واریز کند چند روز بعد سابقه شما در سیستم منظور میشود

person
نگین
02 تیر 1401

با سلام
ایا حقوق پایه برای افرادی که بیمه ۲۲ روزه هستن با افرادی که بیمه ۳۰ روزه هستن متفاوت ایت ؟

  person
  کارشناس بیمه
  02 تیر 1401

  سلام بله

person
علی
29 خرداد 1401

سلام وقت بخیر من ۱۵ ساله سابقه بیمه دارم الان ۴ ماهه که بیکارم حقوق بیکاری بهم تعلق می‌گیرد آیا این حقوق از سابقه بیمه من کسر میشود؟

  person
  کارشناس بیمه
  31 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، خیر اتفاقا اون مدتی که بیمه بیکاری دریافت میکنید جز سابقه شما است.

person
علیرضا
11 خرداد 1401

سلام 3سال سابقه کار میکنم ولی یک سال بیمه پرداخت نشده نمیدونم جریان چیه؟

  person
  کارشناس بیمه
  11 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، سابقه کار با سابقه بیمه متفاوت است. احتمالا جایی که در این سه سال کار میکردید، حق بیمه را واریز نکرده اند.

person
پیگیر
08 خرداد 1401

سلام
من مدرکم و به شرکتی دادم برای رتبه بندی و قرار شده بیمه دو سال بنده در این شرکت رد بشه. ماه اول رد شد ولی الان سه ماه هست که بیمه منو رد نکرده. ماه پیش که پیگیری کردم گفتن حضوری بیمه رو رد می کنن. سوال من اینه اینکه حق بیمه چند ماه یکهو رد بشه و در سایت برای من نشان داده بشه ممکنه با اینکه داره منو بازی میده؟
ممنون

  person
  کارشناس بیمه
  09 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، حق بیمه باید ماهانه پرداخت بشود اگر هرماه ارسال نشود تامین اجتماعی دیگه قبول نمیکند.

person
مرضیه
07 خرداد 1401

سلام
شرکتی که باهاش قرارداد دادم آخرین بیمه رو اسفند ماه رد کرده و تا کنون بقیه رو رد نکرده. ازشون پرسیدم گفتن دستی می ریم پرداخت می کنيم. خواستم بپرسم مگه ممکنه حق بیمه چند ماه رو یکهو بریزند؟

  person
  کارشناس بیمه
  08 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، خیر امکان ندارد.

person
مینا
01 خرداد 1401

سلام کارفرمای من طی این یکسالی که برام بیمه رد کرده ۱۴۰۰
بعضی ازماه هاا که خودش کارگاه رو تعطیل میکردبه مدت ۳روز یا۴روز بیمه منو روهم به همون اندازه پرداخت نمیکردیعنی بجای ۳۰ روز ۲۶ روز پرداخت میکرد دلیلش چی همچین اجازه رو داره

  person
  کارشناس بیمه
  02 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، تعطیلی کارگاه دست خودش بود. به اداره کار مراجعه کنید.

person
رویا
26 اردیبهشت 1401

آیا حق اولاد در حقوق بازنشستگی تاثیر گذار است؟
چون مشمول بیمه نمیباشد .در بازنشستگی محاسبه می
گردد؟

  person
  کارشناس بیمه
  13 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، خیر اصلا تاثیری ندارد

person
شکرالهی
21 اردیبهشت 1401

سلام مجددبیماری همسر من سال ۸۶ شروع شده وماازسال ۷۳بیمه بودیم تا ۷۹بعد قطع شده تا ۹۰دوباره شروع کردیم تا امسال وگفتند دوباره کمسیون پزشکی بشه الان من چیکارکنم حداقل پایه برسه ؟؟اگه تاریخ بیماری عوض کنم بگم ۹۰ شروع شده چی ؟سال م۹۶ کمسیون پزشکی کار افتادگی بالای ۶۶درصد دادن

  person
  کارشناس بیمه
  19 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، تامین اجتماعی قبول نمیکند چون کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی متوجه میشود

  person
  شکرالهی
  06 شهریور 1401

  سلام خسته نباشید رفتم بیمه بر کار افتادگی همسرم گفتن ب همسر شما حقوق مستمری کارافتاده نمیدن حقوق بازنشستگی میدن ۱۵ سال سابقه وسن ۵۲ سالش وبیماری پارکینسون داره آیا فرقی در بازنشستگی با کارافتاده داره حقوق؟؟واین ک دخترم ۲۵ سالش شرکتی مشغول وبیمه هست وپسرم ۲۱ سالش کار آزاد بدون بیمه حق اولاد تعلق میگیره؟؟و درکل حقوق ما چقد محاسبه میشه با این توضیحات ممنون

   person
   کارشناس بیمه
   08 شهریور 1401

   سلام ۰۱ بله مستمری بازنشستگی و از کارافتادگی با هم فرق میکند ۰۲ دخترت خودش بیمه دارد و سن پسرت هم زیاد است و دیگر حق اولاد به ایشان تعلق نمیگیرد

    person
    شکرالهی
    09 شهریور 1401

    سلام دوباره وباتشکر از پاسخگویی شما میخاستم بدونم اگه مادر آینده حقوق مستمری بگیریم انشاالله مستمری ک بهزیستی واریزمیکن قطع میکن؟؟؟واین ک ما بیمه رو اختیاری واریز کردیم ۱۵ سال

     person
     نویسنده بیمه
     11 شهریور 1401

     سلام دوست عزیز
     بله مستمری بهزیستی قطع میشود

   person
   شکرالهی
   08 شهریور 1401

   سلام میخاستم بدونم چقد میشه حقوق باز نشستگی؟؟؟و حقوق کار افتادگی با ۱۵ سال سابقه بدون حق اولاد ومزایای دیگه روی هم رفته اگه لطف کنید بفرمایید ممنون میشم

    person
    کارشناس بیمه
    10 شهریور 1401

    سلام باید براساس دستمزد و کل سابقه حقوق محاسبه شود و جهت محاسبه باید پرونده شما مطالعه شود

person
رضائیان
20 اردیبهشت 1401

در سال‌های گذشته (حدود ۱۵ سال پیش) در شرکتی بصورت ساعتی مشعول بودم که بیمه نکرده و جزو سوابق بیمه ای من حساب نشده است
آیا الزامی وجود دارد که آن شرکت حتما کارگر را بیمه نماید؟
امکان استیفای حقوق بیمه ای و احتساب سوابق وجود دارد؟

  person
  کارشناس بیمه
  20 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، ۰۱ بله ۰۲ بروید اداره کار شکایت کنید

person
رضائیان
20 اردیبهشت 1401

سلام،
شرکتی که در آن مشغول بوده‌ام مبالغ ثابتی را سالانه در قرارداد (مدت معین)، خارج از بخش مزدی و بصورت مزایا پرداخت می‌کرد اما این مبالغ در طول سال ثابت بودند. اخیرا شنیدم که اگر مبلغ ثابتی در طول سه ماه پیایی، خارج از مزد (بصورت مزایا) پرداخت شود جزو تعهدات مزدی قلمداد شده و بعنوان پایه حقوق در نظر گرفته شود و شامل بیمه و مزایای مترتب به آن خواهد بود.
خواستم در این باره اعلام نظر کنید

  person
  کارشناس بیمه
  20 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، بله میشود

person
فائزه
20 اردیبهشت 1401

سلام وقت بخیر
طبق قانون جدیدی که تامین اجتماعی گذاشته.
افرادی که زیر 35 سال هستند و توی 3 ماه گذشته بیمه نداشته اند و دارای مدرک کارشناسی می باشد.تامین اجتماعی حق بیمه را خودش پرداخت میکند و از طرف شرکت و شخص حق بیمه ای پرداخت نمی شود.
حال میخوام ببینم این موضوع صحت داره؟
و اگر درسته حق بیمه دیکه نباید از حقوق من کم بشه درسته؟
لطفا راهنمایی کنید

  person
  کارشناس بیمه
  21 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، خیر صحت ندارد.

person
M.o
18 اردیبهشت 1401

باسلام
پدر بنده بیمه اختیاری دارن وهمه اعصای خانواده تحت تکلف ایشون هستن، ما هرماه بطور کامل حق بیمه را پرداخت میکنیم اما از بهمن ۱۴۰۰ تا کنون امکان استفاده از بیمه را نداریم هر زمان به مراکز درمانی مراجعه میکنیم می گویند غیر فعال است.
استعلام گرفتیم گفتن قرارداد فسخ شده یا وضعیت غیر فعاله ،نزدیک ۷مرتبه به مرکز مراجعه کردیم هیچ اقدامی صورت نگرفته ودراخرین مرتبه گفتن قانون جدید اومده که باید دوماهو یه جا پرداخت کنید تا بیمتون فعال بشه
لطفا راهنمایی کنید کجا و چطور اقدام کنم
سپاسمندم

  person
  کارشناس بیمه
  28 خرداد 1401

  سلام وقتی تا آخر بهمن واریز کردید که بیمه شما دیگه لغو شده است در بیمه اختیاری باید حق بیمه را جلو جلو واریز کنید

person
رها
14 اردیبهشت 1401

سلاممن ده سال سابقه بیمه دارم ک از این ده سال 5 سال کارفرما برام رد کرده و 5 سال هم خودم مشاغل آزاد پرداخت کرده ام و الان به صورت پاره وقت مشغول به کار هستم که کارفرما با توجه به ساعت حضورم در ماه حدود 6-7 روز برام بیمه رد میکنه با حقوق حدود 6 تومن.بیمه بهم گفتن که باید قرارداد کسری ببندم و دیگه نمیتونم مشاغل آزاد پردخت کنم و از بهمن قراداد بستم میخواستم بدونم هزینه ای که باید برای مابقی روزها بیمه پرداخت کنم حدودا چقدر می شود؟ چون تا مرداد نمیتوان پرداخت کنم و حتما باید اون زمان پرداخت کنم.و هیچ اطلاعی ازمبلغی که باید پرداخت کنم ندارم.
ممنون

  person
  کارشناس بیمه
  09 تیر 1401

  سلام دوست عزیز، به شعبه تامین اجتماعی که درخواست دادید مراجعه کنید آنها براساس دستمزد شما برایتان محاسبه میکنند و خدمت شما میگویند

person
محسن
11 اردیبهشت 1401

با سلام
آیا پاداش ثابت و مستمر سال گذشته که مشمول بیمه و مالیات نیز بوده است را اگر در سال جدید طبق افزایش حقوق افزایش ندهیم و یا کسر یا حذف کنیم مشمول جرییمه بیمه میشویم؟

  person
  کارشناس بیمه
  09 تیر 1401

  سلام دوست عزیز، اگر منل گذشته مستمر پرداخت شود حتما باید بیمه و مالیات ازش کسر شود اگر این کار را نکنید مشمول جریمه میشوید

person
محیا
07 اردیبهشت 1401

با سلام.بنده در مهرماه 1390 در یک سازمانی بصورت شرکتی مشغول به کار شدم که تا شهریور 92 فقط برای من 8 ماه بیمه ریختن.میخواستم بدونم بیمه این 14 ماه چقدر میشه تا خودم پرداخت کنم.
باتشکر

  person
  کارشناس بیمه
  03 تیر 1401

  سلام دوست عزیز، تامین اجتماعی قبول نمیکند که شما واریز کنید سوابق گذشته را که نمیتوانید بخرید

  person
  شهروز
  18 تیر 1401

  سلام وقت بخیر
  آیا بیمه مشاغل آزاد مثلا 12 درصدی ها ، با بیمه های اختیاری 30 درصدی که دارند پرداخت میکنند
  از نظر مبلغ،مستمری که خواهند گرفت در محاسبات ،در آینده فرق دارد ،یا خیر ،اگر فرقی دارد ،خواهشا توضیح دهید،،،،،ممنون از راهنمایی های شما

   person
   کارشناس بیمه
   19 تیر 1401

   سلام دوست عزیز، بله اما سوالتان را دقیق تر مطرح کنید.

person
معلم
04 اردیبهشت 1401

سلام وقت شما بخیر لطف میکنید در مورد بیمه مدارس غیر انتفاعی راهنمایی کنید
حقوق ۳ تومن تو قرار داد ثبت شده مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ برا بیمه کسر میشه
اصلا نمیدونم چطوری محاسبه میشه تابستون هم باید خودمون بپردازیم

  person
  کارشناس بیمه
  24 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، شما هرچقدر حقوق میگیرید براساس همان هم باید حق بیمه کسر شود ۰۲ به بازرس تامین اجتماعی اطلاع دهید.

person
حسن امیری
02 اردیبهشت 1401

سلام وقت بخیر بنده حدود ۲۷سال و نیم سابقه بیمه دارم (اجباری سربازی مشاغل ازاد) با ۴۸سال سن این ۲/۵سال باقیمانده تا ۳۰ سالرو تا موعد بازنشستگی میخوام از طریق یه کارخونه خصوصی بیمه اجباری رد کنم با پایه حقوق بالاتر آیا امکانش هست بعدا مشکلی پیش نمیاد تا چه اندازه میتونم پایه حقوق رو بالا ببرم با تشکر

  person
  کارشناس بیمه
  21 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، اگر دوسال آخر یک دفعه حق بیمه بالا واریز کنی تامین اجتماعی قبول نمیکند چون دستمزد شما غیر متعارف میشود

person
ارسلان نامی
30 فروردین 1401

سلام ،وقتتون بخیر ،سوال من درباره ی حقوقم در سال جدید با شرایط متاهل ،بدون فرزند با سه سال سابقه در محل کار و ایا حق بیمه اختیاری از حقوق کارگر کسر میشه یانه ؟ چون من بیمه ی اختیاری تامین اجتماعیم ولی پولشو کارفرمام میده ولی از حقوقم کسر میکنه ،ممنون میشم راهنماییم کنین 🙏

  person
  کارشناس بیمه
  17 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، اگر از حقوق شما کسر میکند که باید حق بیمه شما را اجباری و طی لیست بیمه ارسال کند

person
سارا
29 فروردین 1401

سلام وقت تون بخیر
ببخشید من تازه می خوام منشی یک شرکت آزاد بشم می خواستم بپرسم اگه بگم برام بیمه رد کنه یعنی از حقوققم کم میشه یا جدای از اون هست و مسئولش با خود ریس شرکت هست؟

  person
  کارشناس بیمه
  16 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، مبلغی حدود 30 درصد از حقوق کم می شود. البته خالص دریافتی باید به شما پرداخت شود. خود رئیس شرکت باید شما را بیمه کند.

person
شکرالهی
27 فروردین 1401

سلام من شوهرم کارافتاده شده ۱۴سال سابقه دارم اختیاری وتحت پوشش بهزیستی امسال دیگه نمیتونم ۱۴۰۰تومن بریزم سال جدید نریختم تاکی وقت دارم برم اقدام کنم برمستمری وچقدر میدن ودو تا فرزند پسر۲۰ ساله دختر ۲۶ساله مجرد دارم بااین توصیف چقد میدن مزایا هم داره

  person
  کارشناس بیمه
  27 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، اگر از نظر کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی از کار افتاده شده ماهیانه مبلغ چهار ملیون و دویست هزار تومان دریافت میکند.

   person
   شکرالهی
   20 اردیبهشت 1401

   سلام
   همسر من کلا ۱۴ سال سابقه داره و از کمیسیون بالای ۶۶ درصد کار افتاده شده و الان رفتم برای مستمری اقدام کنم شعبه میگه چون بیماری همسر شما زماني بوده که بیمه پرداخت نکردید یعنی ۱۰ سال بین بیمه ما فاصله بوده و بهم گفتن دو ملیونو خورده ای میدن درسته؟ودرتوانم نیست واریز کنم واهمه بدم ب نظر شما چیکار کنم ممنون میشم راهنمایم کنید

    person
    کارشناس بیمه
    20 اردیبهشت 1401

    سلام دوست عزیز، اگر بیماری همسر شما زمانی که بیمه نداشته شروع شده ازکارافتادگی بهش نمیدهند.

    person
    شکرالهی
    03 شهریور 1401

    سلام خسته نباشی همسرم راخواستیم از کار افتاده بکنیم گفتن دوباره باید کمسیون پزشکی شودو ما از طریق اینترنت درخواست نوبت زدیم چ مدت طول میکشه تا ب ما پیامک کن بریم بر کمسیون

     person
     کارشناس بیمه
     05 شهریور 1401

     سلام بستگی به شلوغی و تعداد مراجعات بیمه شدگانی دارد که تو نوبت هستند

  person
  شکرالهی
  22 شهریور 1401

  سلام خسته نباشی پرونده پزشکی ما ب کمسیون ارسال شده از طریق شعبه وب ما پیامک اومده ک نتیجه‌ بررسی شده ب شعبه ارسال شده وما هنوز کمسیون نرفتیم منظورشون یعنی چی والبته سال ۹۶ ب کمسیون رفتیم وامسال گفتن جدید باید باشه کمسیون یعنی چی منظورشون چیه تکلیف ما چی

   person
   نویسنده بیمه
   25 شهریور 1401

   سلام دوست عزیز
   اگر پرونده شما بار گذاری شده و شعبه گفته که پرونده پزشکی شما به کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی ارجاع گردیده باید صبر کنید تا برای شما پیامک بیاید و شما را جهت شرکت در کمیسیون پزشکی دعوت کنند

person
نکیسا
23 فروردین 1401

سلام خسته نباشید. من چند وقت رفتم سرکار کارفرما من بیمه کرده بعد زیر تحت تکلفل پدرم خارج شدم..
بنظرتون مشکلی نیس. میخام بدونم مزایای کدوم بهتر.. حس میکنم کارم اشتباه بوده که خارج شدم. میشه راهنماییم کنید

  person
  کارشناس بیمه
  02 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، شما از ی جا بیشتر نمی توانید بیمه شوید.

person
افسانه بهامین
20 فروردین 1401

سلام من 6ماه قرارداد تامین اجتماعی بستم هرماه ۳۱۸ تومن پرداخت میکردم الان برای فروردین ۱۴۰۱ زده ۵۱۸ تومن .چرا ۲۰۰ تومن گرون شده ,چکار کنم،خانه دار هستم

  person
  کارشناس بیمه
  20 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، متاسفانه این مبلغی است که اعلام کرده اند.

person
20 فروردین 1401

سلام خسته نباشید
ببخشید من بیمه مشاغل ازاد دانشجویان درست کردم و یک ماهو نیم پرداخت کردم دیگ نمیتونم بریزم ایا اون یک ماهو نیمه میتونم بگیرم ؟؟؟؟

  person
  کارشناس بیمه
  15 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، خیر.

person
زهرا
18 فروردین 1401

بیمه در شرکت هایی که به صورت ساعتی با افراد کار میکنند و حقوق بر اساس ساعت است چگونه محاسبه میشود. با فرض بر اینکه روز 2 ساعت و روزی 10 ساعت کار کند. این بیمه چه میزان به اداره تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد؟

  person
  کارشناس بیمه
  18 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، تامین اجتماعی حق بیمه را براساس ساعتی قبول نمیکند حتما باید بصورت روزانه و هرماه ۳۰ روز لیست بیمه ارسال کنید.

  person
  کریمی
  10 آبان 1401

  بیمه ساعتی قبول نمی کند ولی می تواند کار فرما ساعت تبدیل به روز کند بعد برای شما در آن ماه بیمه رد کندمثلا اگر شما ۱۵ ساعت کار کردی ۲ روز در ماه برای شما بیمه رد کند

person
کارمند خسته
15 فروردین 1401

سلام. من 22 سال سابقه کار دارم و از همون سال اول توی لیست حقوقی مبلغی در قالب فوق العاده از کارفرما دریافت میکردم که مشمول بیمه هست و هر ماه 30 درصد اون رو به تامین اجتماعی پرداخت کردیم. این مبلغ فوق العاده، علاوه بر حداقل مزایای مشمول بیمه بوده. امسال مدیریت عوض شده و حالا برام سوال هست که کارفرمای جدید این اجازه رو داره که فوق العاده ام رو حذف کنه تا مزایای مشمول بیمه برابر حداقل بشه؟ مرسی

  person
  کارشناس بیمه
  04 اردیبهشت 1401

  سلام دست عزیز، خیر طبق قانون حق ندارد این کار را بکند.

person
هاشم دیراوی
10 فروردین 1401

سلام دیراوی هستم.وقت بخیر پدر بنده ۱۰سال بیمه دریای داردمتولد ۳۳هست ایا میشه بازنشست شد حقوق گرفت براش در چ حدی میونه باشه.سوال دوم اگر بیمه دریای دوماه رد کنم ایا همین تاریخی ک رد کردم میتونم درمانی استفاده کنم یا تا چندماه.ممنون دوست عزیز؟؟

  person
  کارشناس بیمه
  02 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، ۰۱ اگر ۶۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه داشته باشد ده روز بهش مستمری پرداخت میشود.

person
علیرضا شعبانی
02 فروردین 1401

با عرض سلام و تبریک سال جدید میخواستم بدونم که تفاوت مبلغ حق بیمه پدر فرزندی با بیمه غیر پدر فرزندی در بیمه کشاورزی به جز بیمه بیکاری در چیه چون حق بیمه من ۲۵۹ تومان و در پدر فرزندی ۱۸۵ تومانه چرا دلیلش چیه ؟ با تشکر

  person
  کارشناس بیمه
  25 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، دلیل اش این است که از کارگاههای پدر و فرزندی ۳ درصد بیمه بیکاری کسر نمیشود ولی از بقیه کارگاهها کسر میشود.

person
کارگر
28 اسفند 1400

با سلام .کارفرمایی ماهی مثلا ۴۰ روز بیمه برای کارگر رد کرده،اما در لیست بیمه ی تامین اجتماعی در قسمت سوابق تلفیقی فقط ۳۰ روز در نظر گرفته میشود.چطور ممکن است؟و چه باید کرد؟

  person
  کارشناس بیمه
  29 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز ماه ۳۰ روز است چطور یک نفر در ماهی که ۳۰ روز است آنوقت ۴۰ روز کار کرده است

person
رضازاده
24 اسفند 1400

سلام. حقوق دریافتی بنده ۱۰ میلیون بوده که با فیش حقوقی یکسان است و الان ۱ روز است بازنشسته شدم. میانگین دریافتی ۲ سال اخرم ۹ میلیون بوده. الان متوجه شدم که کارفرما حقوق ۳میلیون و ۸۰۰ هزار ارسال کرده امسال و میانگین ۲ سال اخر هم ۳/۱۰۰ محاسبه شده در سایت. ایا باید شکایت کنم از کارفرا برای دریافت کامل حقوق بازنشستگی؟

  person
  کارشناس بیمه
  25 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، میتوانی اداره کار شکایت کنید.

person
صدرایی
24 اسفند 1400

با سلام 6 ماه اول سال 1400 مبلغ 16 میلیون در ماه بیمه رد شده 6 ماه بعدی به علت تغییر مدیریت و کسر اضافه کاری ها حدود 8 میلیون بیمه رد شده در نظر دارم که یک ونیم سال بعد را با اشتغال در محل دیگر بیمه تکمیلی حدود 10 میلیون ( جمعا18 میلیون)رد کنم (1401 تانیمه اول 1402)و با 34 سال خدمت در خواست بازنشستگی کنم در این حالت حقوق بازنشستگی من چگونه محاسبه میشود.برای اینکار لایحه ای لازم است؟ اگر بلی مراحل اقدام را پیشنهاد فرمایید بسیار ممنون میشم.

  person
  کارشناس بیمه
  24 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، ملاک محاسبه بازنشستگی دو سال آخر است ولی به شرطی که دستمزد شما غیر متعارف ارسال نشده باشد.

person
زهرا
22 اسفند 1400

سلام من برای بیمه تامین اجتماعی دانشجویان امروز ثبت نام کردم ، برای ۱۲ درصد ، داخل سایت زده بود ماهانه ۳۱۸ تومن باید پرداخت بشه ، بعد الان که وارد بخش پرداخت شدم ، زده حق بیمه ای که باید بپردازم، ۸۵ تومن،
دلیلش چیه ؟

  person
  کارشناس بیمه
  23 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، ۳۱۸ هزار تومان مربوط به یک ماه است شما از اول ماه که درخواست ندادید تا مبلغ ۳۱۸ هزار تومان واریز کنید. شما چند روز بعد از ماه درخواست دادید. برای همین به نسبت درخواست شما حق بیمه از شما دریافت میشود.

  person
  محمد حسین
  13 مرداد 1401

  سابقه بیشتر باشد چطور

   person
   کارشناس بیمه
   21 مرداد 1401

   سلام حق بیمه آزاد براساس ماهیانه پرداخت میشود

person
محمد
20 اسفند 1400

سلام من دریک کارگاه ذوب مس کارمیکنم حقوقم روساعت کاری پرداخت میکنندوطبق قانون اداره کاروهمچنین بیمه روهم طبق ساعت کارپرداخت میکنن برج ۱۰/۱۴۰۰سی روزبرام بیمه ردکردن باحقوق هشت میلیون ولی حقوقی که به من دادن پنج میلیون ایابایدکاری انجام بدم یامشکلی درکارنیست

  person
  کارشناس بیمه
  21 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، اگر سابقه شما کم است، الان لازم نیست کاری بکنید مشکلی ندارد.

person
مسعود
08 اسفند 1400

سلام من بیمه روستایی وعشایر پرداخت می کنم آیا برای مستمر بگیری فرقی بین پرداخت بالاترین سطح با پایین ترین سطح است؟

  person
  کارشناس بیمه
  09 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، پرداختی آنها در یک سطح است.

person
بدبختی از بدبختان ایران زمین
06 اسفند 1400

با سلام
مادر بنده ۶۱ سال سن و ۷سال سابقه پرداخت بیمه دارد ، میخواستم بپرس حق بیمه ۳ سال ایشان که تا 10سال سابقه برسد چقدر میشود ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

  person
  کارشناس بیمه
  06 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، حدودا ۴۵ ملیون تومان و با ماهی یک ملیون و دویست هزار تومان بازنشسته میشود.

person
صدرایی
26 بهمن 1400

سلام کار فرما برای من از اول خدمتم تاشهریور امسال حق بیمه با پرداخت اضافه کاری 110 ساعته پرداخت کرده از شهریور تا به حال اضافه کاری چند نفر محدود از جمله بنده را حذف کرده لذا سقف بیمه من از 16 میلیون به 9 میلیون کاهش پیدا کرده که تاثیر منفی در بازنشستگی عنقریب من دارد چطور می توان قانونی برخورد کرد . البته برای سایر پرداختی های رفاهی سال های قبل هم بیمه پرداخت ننموده اند(از قبیل کارانه رفاهی و… که طبق مطالب مذکور در سایت مشمل بیمه هستند)

  person
  کارشناس بیمه
  27 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، اضافه کار دست خود کارفرما است اما اگر حقوق و مزایا کم کرده باید بروید اداره کار و در آنجا شکایت کنید.

   person
   صدرایی
   03 اسفند 1400

   صمن تشکر از پاسخ تان به استحضار می رساند که اضافه کار بنده در طول دهها سال حالت مستمر و تشویقی داشته آیا نقض آن که باعث کاهش شدید سقف بیمه شده قانونی است؟ به عبارت دیگر کاهش شدید سقف بیمه از نظر بیمه اجتماعی قابل قبول است ؟ با تشکر مجدد

    person
    کارشناس بیمه
    06 اسفند 1400

    سلام دوست عزیز، بله ۰۲ شما هرچه از طرف کارفرما حقوق و اضافه کار می گیرید باید حق بیمه اش کسر شود و اگر کارفرما به شما نداد، ربطی به تامین اجتماعی ندارد.

person
الناز
24 بهمن 1400

سلام بیمه عمر متوفی بدون تعیین وارث که فرد متوفی بچه و زن و مادر دارد با اجرای مهریه قابل توقیف است؟

  person
  کارشناس بیمه
  24 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، این سوال حقوقی است و باید از شرکت بیمه و یک وکیل بپرسید.

person
سمیه
23 بهمن 1400

با سلام و عرض ادب
بیمه بنده از 1400/10/01 رد شده است همان 30روز لحاظ میشود یا خیر؟
و سوال دیگه اینکه سه سال پی در پی به جای 31روز 30روز کارفرما بیمه یکی از پرسنل را رد کرده هست آیا میشود اقدامی انجام پذیرد یا خیر؟

  person
  کارشناس بیمه
  24 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، بله همان 30 روز در نظر گرفته می شود و در پاسخ به سوال دومتان باید گفت که باید به اداره کار برود و شکایت کند.

person
الین
27 دی 1400

سلام خسته نباشید. من بیمه مشاغل آزاد ۱۴ درصد انتخاب کردم و حق بیمه ۳ ماه پیش پیش دادم و الان دوباره خواستم بیمه رو پرداخت کنم ک برج ۱۲ پرداخت کرده باشم مبلغش ۳۰ تومن کمتر شده دلیل خاصی داره ک کم شده ۳۸۶ تومان بوده الان ۳۵۰ نوشت و پرداخت کردم لطفا جواب بدید ممنون میشم

  person
  کارشناس بیمه
  08 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز ماه اسفند چون ۲۹ روزه است کمتر شده جای نگرانی نیست

person
زهرا
27 دی 1400

سلام اگر زیر پنج سال سابقه پرداخت بیمه داشته باشیم آیا می توانیم بعد از چند سال وقفه و عدم پرداخت بیمه ، با احراز سایر شرایط برای بازنشستگی، درخواست بازنشستگی و پرداخت کسری بیمه تا سقف ده سال را داشته باشیم؟

  person
  کارشناس بیمه
  07 بهمن 1400

  سلام بله مقدور است

person
Ela
22 دی 1400

سلام وقت بخیر
من پدرم سال ۹۱ فوت کرده و الان متوجه شدم ۵ سال سابقه بیمه داره من تنها بازمانده شون هستم و دخترم و مجرد،درخواست دادم برای مستمری بگیر شدم،ولی رد شده چرا؟

  person
  کارشناس بیمه
  11 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، این مساله می تواند چند دلیل داشته باشد: سه ماه آخر قبل از فوت را سابقه ندارد، شما اشتغال دارید یا بازرس فنی تایید نکرده است. به هر حال، برای دریافت جواب دقیق باید به آن شعبه مراجعه کنید.

  person
  محمدی
  27 بهمن 1401

  سلام
  من حقوقم بدون اضافه کاری 11 تومان ولی لیست بیمه برای من 7تومن رد میشه.چطور میتونم پیگیری کنم

   person
   نویسنده بیمه
   29 بهمن 1401

   سلام دوست عزیز
   به واحد درآمد شعبه مراجعه کنید تا آنها پیگیری کنند

person
زارع
21 دی 1400

سلام حداکثر سه ماهه میشه پرداخت یا ماهها یا سال بیشتری را یکدفعه میشه پرداخت؟

  person
  کارشناس بیمه
  12 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، در بیمه حرف و مشاغل آزاد و اختیاری میشود یکسال یعنی تا پایان سال را یکجا پرداخت کرد.

person
شاهانی
15 دی 1400

سلام بهترین روش پرداخت حق بیمه چیست؟

  person
  کارشناس بیمه
  15 دی 1400

  سلام دوست عزیز، سوالتان کمی ابهام برانگیز است. منظورتان را دقیق تر بنویسید. روش پرداخت یا تکنیک های برای پرداخت بهتر و کامل؟

person
کاربر
13 دی 1400

سلام.کارفرما گفته مثلا حقوق من xتومان است و بیمه ندارد اما 1ماه بعد بیمه میکند و 7درصد حق بیمه را از xتومان کم میکند و این حقوق رو پرداخت میکند. مزایای مستمر حقوق هم باید به کارگر پرداخت کند یا اختیاری است؟یعنی حقوق xتومان بعد از بیمه شدن باید چیزی به آن باید اضافه شود یا همان میماند؟

  person
  کارشناس بیمه
  16 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، بله هرچقدر حقوق می گیرید باید ۷ درصد آن را کارگر باید بدهد و ۲۳ درصد بقیه را کارفرما میدهد.

person
gh
12 دی 1400

سلام و عرض ادب
تشکر بابت توضیحات ارزنده
طبق قوانین تامین اجتماعی از 30 درصد حق بیمه، چه میزان بابت درمان است و چقدر تعهدات بلندمدت؟
آیا کارفرما اختیار را دارد که بابت درمان با تامین اجتماعی قرارداد نبندد؟
تشکر مجدد

  person
  کارشناس بیمه
  17 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، بیمه اجباری منل بیمه آزاد نیست که درصد آن برای درمان تفکیک بشود و در پاسخ به سوال دومتان باید گفت که نمی تواند.

person
جوان
24 آذر 1400

سلام حق بیمه سه ماه گذشته رو سه روز دیرتر پرداخت کردم، الان قرارداد بیمه من فسخ شده؟

  person
  کارشناس بیمه
  25 آذر 1400

  سلام با توجه به اینکه مهلت پرداخت سه ماهه است باید قرارداد مجددا تنظیم بشه

person
عقاب لر و لرستان .ایستگاه کشور
09 آبان 1400

ممنون از راهنمایی تون عالی بود فهمیدم پی ب چی .باتشکر عقاب لرستان و خوزستان و بخصوص ایستگاه کشور

  person
  کارشناس بیمه
  09 آبان 1400

  سلام وقت بخیر از توجه تون ممنون

   person
   زهرا
   22 شهریور 1402

   سلام.وقتتون بخیر.من میخوام همسرم و پسرم رو بیمه تامین اجتماعی کنم.تا حالا بیمه نداشتیم. بیمه ازاد و اختیاری تامین اجتماعی رو زدن یک میلیون و ۴۰۰. یعنی نفری یک و ۴۰۰ هر ماه باید بپردازم؟

    person
    نویسنده بیمه
    27 شهریور 1402

    سلام زهرای عزیز
    خیر این کار را نکنید بروید همسر خود را بیمه زنان خانه دار با نرخ ۱۲ درصد بدون درمان بیمه کنید و ماهیانه مبلغ ۶۵۰ هزار تومان واریز کنید و پسر را هم بیمه حرف و مشاغل آزاد با نرخ ۱۲ درصد بدون درمان بیمه کنید و ماهیانه مبلغ ۶۵۰ هزار تومان بیمه کنید.

عضویت در خبرنامه برای اطلاع از تخفیف های ماهانه در خبرنامه بیمه دات کام عضو شوید