تمام شرایط بیمه بیکاری۹۹+مشمولین بیمه بیکاری

بیمه بیکاری چیست؟

بیمه بیکاری ، یکی از چترهای حمایتی بیمه تامین اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات قانون کار، شغل خود را از دست می دهند،مقرری بیمه بیکاری را بپردازد.

همه کارمندان و کارگران اوایل سال ، نگران هستند که کارفرما قراردادشان را تمدید نکند و بیکار شوند. بیکاری است و هزار مصیبت دیگر که به ذهن کارگر و کارمند که اصولا سرپرست خانوار هستند، متبادر می شود.اما بهتر است بدانید که قانون بیمه و سازمان تامین اجتماعی در راستای حمایت از حقوق کارگران و کارمندان بیمه شده، تسهیلات بیمه بیکاری را لحاظ کرده اند. احتمالا، متقاضیان سوالات گوناگونی درباره ماهیت این بیمه نامه، قوانین بیمه بیکاری، شرایط و مدارک لازم گرفتن بیمه بیکاری و…. داشته باشند. بهتر است اطلاعاتی در زمینه بیمه بیکاری کسب کنیم تا خدای نکرده در هنگام روبه رو شدن با این مساله ضمن بهره مندی از مزایای بیمه بیکاری، دچار سردرگمی نشویم.

فهرست مطالب این مقاله:

کارگر کیست؟

کارگر ، شخص حقیقی است که در مقابل دریافت حق الزحمه اعم از مزد، حقوق، درصد سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند و تابع اوست.با توجه به این نکته متوجه می شویم هر کس به هر دلیل برای شخص دیگری کار کند،کارگر تلقی می گردد و طبق قانون، کارگر می تواند دکتر یا مدیر باشد.

هر کارگری برمبنای اجبار قانونی خودبه خود و قهرا بیمه می شود و از مزایای بیمه تامین اجتماعی استفاده می­ کند و پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه او توسط کارفرما هیچ گونه محدودیتی برای این حق ایجاد نمی کند و سازمان تامین اجتماعی حق بیمه را از کارفرما وصول می کند.

کارفرما وظیفه دارد که کارگر را بیمه نماید.این نوع وظیفه اجباری است و استنکاف از آن تخلف محسوب شده و مشمول مجازات قانونی می گردد. طبق بند الف ماده چهار قانون تامین اجتماعی، هر فردی که برای دیگری در مقابل دریافت حقوق و مزد کار می کند، مشمول بیمه تأمین اجتماعی می شود و می تواند در مقابل پرداخت حق بیمه از مزایای بیمه تامین اجتماعی استفاده نماید.

بیکار کیست؟

بیکار به شخص یا اشخاصی گفته می شود که برحسب شرایط ، با عدم دخالت میل و اراده خود ، شغل خود را از دست داده و آماده به کار باشند.

 کمیته ای مرکب از نمایندگان اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی، و سازمان تامین اجتماعی بر تشخیص ارادی بودن بیکاری نظارت دارند و شعبه های سازمان تامین اجتماعی پس از دریافت تاییدیه از مقامات نامبرده، تمهیدات لازم جهت پرداخت بیمه بیکاری را برای بیمه شدگان به عمل می آورند.

مثال این دست بیکاران، کارگرانی هستند که به خاطر تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه  و محل کار، ورشکستگی کارفرما یا شرایط محیطی همچون شرایط قرنطینه کرونا تعدیل نیرو شده اند یا کارفرما مایل به همکاری با آن ها نیست و اخراج شده اند.

کارگرانی که قرارداد کار کوتاه مدت یا موقت دارند و مدت زمان قراردادشان به اتمام می­رسد و موفق به اشتتغال در محل کار جدید نگردند، تحت پوشش قانون بیمه بیکاری قرار می گیرند.

از دست دادن شغل در نتیجه حوادث قهریه و غیرمترقبه و بلایای طبیعی همچون سیل، زلزله و آتش سوزی نیز مشمول بیمه بیکاری است.

در شرایط یادشده، بیمه شدگان تامین اجتماعی با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از  مزایای مقرری تعیین شده برای بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

قانون جدید بیمه بیکاری چیست ؟

قانون و آیین نامه اجرایی بیمه بیکاری در سال ۱۳۶۹  به تصویب مجلس رسیده  و در حال حاضر اجرا می شود. هر سال فقط میزان و مبلغ بیمه بیکاری تغییر می کند.

پس مرجع تشخیص بیکاری مندرج در متن قانون و تاریخ وقوع بیکاری ، اداره کارو وامور اجتماعی محل است.

کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه بیکاری است که به میزان ۳% مزد بیمه شده (کارگر) محاسبه می گردد.

مشمولین بیمه بیکاری چه کسانی هستند؟

مشمولین بیمه بیکاری چه کسانی هستند؟
شرایط بیمه بیکاری
 • بیمه شده حداقل شش ماه سابقه پرداخت بیمه را قبل از بیکاری خود داشته باشد البته بیکاری ناشی از حوادث قهریه و بلایای طبیعی نظیر شرایط کرونا  مستثنی از شمولیت این بند قانونی هستند.

در صورتی که در اولین روز حضور بیمه شده در محل کار خود، بلایای طبیعی یا قهریه رخ دهد،کارگر مشمول بیمه بیکاری خواهد بود و با رعایت سایر شرایط مقرر می تواند نسبت به دریافت بیمه بیکاری اقدام نماید.

 • بیمه شده مکلف است طی ۳۰ روز از تاریخ بیکاری با اعلام این رخداد به واحدهای کارو امور اجتماعی ذی ربط، آمادگی خود را جهت اشتغال به کار تخصصی یا مشابه اطلاع دهد. البته در صورت وجود عذر مواجه به تشخیص هیئت حل اختلاف تا سه ماه میسر خواهد بود.
 • کارفرما باید در نامه ای به اداره کار مرکزی استان، دلیل بیکار شدن ناخواسته کارگر را با درج تاریخ اطلاع دهد تا کارگر بیکارشده قادر به دریافت بیمه بیکاری باشد.
 • بیمه شده باید در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که از طرف ادارات کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی برگزار می شود، شرکت نموده و هر دو ماه یک بار ، گواهی مربوط به حضور در این کلاس ها را به شعبه های تامین اجتماعی ارائه دهند.
 • اگر قرارداد همکاری کارگر از نوع قرارداد کار موقت یا معین باشد ، در صورتی مشمول بیمه بیکاری خواهد بود که سابقه حداقل یک سال کار را در آخرین کارگاه به همراه پرداخت حق بیمه را در این مدت دارا باشد.
 • داشتن کار پایان خدمت برای آقایان جهت دریافت بیمه بیکاری الزامی است.نکته جالب توجه این است که اگر بیمه شده ای حداکثر ظرف دو ماه بعد از دوران سربازی به محل کار خود برگردد ولی کارفرما از اشتغال او ممانعت به عمل آورد،با احراز سایر شرایط می تواند از بیمه بیکاری استفاده نماید.
 • اگر کارگر بیمه شده در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری، در شغلی استخدام شود که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری معین شده کمتر باشد،کماکان در پوشش بیمه بیکاری خواهد ماند  و مابه التفاوت دریافتی از صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد.
 • در کارگاه هایی که حداکثر ۵ کارگر مشغول می باشند ، پرداخت حق بیمه بیکاری به اختیار و توافق بین کارفرما و کارگر مربوط است.
 • کارگرانی که سوابق خدمت خود را بازخرید نمایند، مشمول بیمه بیکاری خواهند بود.

استثنائات بیمه بیکاری چیست؟

 1. کارگر با میل و رضایت شخصی ،شغل را ترک نماید.
 2. کارگر استعفا دهد.
 3. قرارداد در موعد مقرر خاتمه یابد.
 4. اگر  کارفرما، کارگر را به خاطر کوتاهی در انجام وظایف محول شده یا قانون شکنی و نقض آیین نامه های انظباطی کارگاه اخراج نماید، کارگر مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نمی شود.

چه کسانی مشمول بیمه بیکاری نمی شوند؟

کلیه مشمولان قانون تامین اجتماعی که تابع قانون کار و کشاورزی هستند، تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند به جز گروه افراد زیر :

 • اتباع خارجی
 • صاحب شغل های آزاد
 • بازنشستگان
 • از کارافتادگان کلی
 • بیمه شدگان اختیاری
 • کارگران کارگاه های خانوادگی
 • اگر قصور و تقصیر در انجام وظایف محوله از سوی کارگر در مراجع حل اختلاف قانون کار احراز  به رسمیت شناخته شود، در چنین حالتی  بیمه بیکاری به کارگر تعلق نمی گیرد.

مدارک مورد نیاز برای دریافت بیمه بیکاری چیست ؟

 1. نامه عدم نیاز کارفرما ( در این نامه ذکر می شود که کارفرما از چه تاریخی به بعد دیگر به کارگر نیازی نخواهد داشت .توجه نمایید که این تاریخ باید یک روز بعد از تاریخ اتمام مهلت قرارداد باشد.)
 2. اصل و  تصویر قرارداد یک سال آخر همکاری یا رای صادر شده
 3.      ۴ قطعه عکس ۴*۳ که به تازگی از شخص بیکار گرفته شده باشد.
 4. اصل و  تصویر کارت ملی
 5. اصل و  تصویر شناسنامه
 6. اصل و تصویر گواهی کار از شرکت
 7. تصویر صفحه اول دفترچه بیمه
 8. اصل و تصویر کارت پایان خدمت (برای آقایان)
 9. اصل و تصویر مدرک تحصیلی یا مدرک فنی
مدارک مورد نیاز برای دریافت بیمه بیکاری چیست ؟| بیمه دات کام
مدارک مورد نیاز دریافت بیمه بیکاری

مبلغ بیمه بیکاری و شرایط مربوط به دریافت این مقرری بیمه

مدت زمان دریافت مقرری برای متاهلسابقه پرداخت بیمه
یک سال۶ تا ۲۴ ماه
یک سال و نیم ۲۵ تا ۱۲۰ ماه
۲۶ ماه ۱۲۱ تا ۱۸۰ ماه
سه سال ۱۸۰ تا ۲۴۰ ماه
۵۰ ماه از ۲۴۱ ماه به بالا
 • مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی تلقی خواهد شد.
 • میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار ۵۵% متوسط مزد یا حقوق یا کارمزد روزانه بیمه شده می باشد.به مقرری افراد متاهل یا متکفل، تا حداکثر چهار نفر افراد تحت تکفل بیمه شده به ازای هر فرد ۱۰% حداقل دستمزد افزوده خواهد شد.
 • مجموع دریافتی مقرری بیمه نباید از حداقل دستمزد مصوب وزارت کار و امور اجتماعی کمتر و از ۸۰% متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.
 • از همان اولین روز بیکاری ، مقرری بیمه بیکاری قابل پرداخت است.
 • متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می کنند، آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر۹۰  در صورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف سه ماه مذکور از  غرامت دستمزد استفاده نموده باشد ، متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری در محاسبه ها لحاظ می گردد.
 • جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی یا دائمی ان برای مجردین حداکثر ۳۶ ماه، برای متاهین یا متکفلین حداکثر ۵۰ ماه براساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می باشد.
 • افراد مسن مشمول قانون جدید بیمه بیکاری که ۵۵ ساله یا بیشتر باشند، تا زمانی که مشغول به کار نشده اند، می توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی  از پوشش بیمه بیکاری بهره برند.
 • اگر زن و شوهر هر دو بیکار شوند ، امکان برخورداری هردوی آن ها از مقرری بیمه بیکاری وجود دارد، فقط یکی از آنان ( زن یا شوهر) می توانند از افزایش مقرری به ازای هر یک از فرزندان استفاده کنند.
 • مقرری بیمه بیکاری مشابه سایر مستمری های بیمه های تامین اجتماعی معاف از مالیات است.

افراد تحت تکفل بیمه بیکاری چه کسانی هستند؟

 • همسر(زن یا شوهر)
 • فرزندان مونث مجرد و فاقد حرفه و شغل
 • پدر و مادری که سن شان بیش از ۶۰ سال باشد و پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی،کارافتادگی آن ها را تایید نماید و فرد مشمول بیمه بیکاری عهده دار معاش آن ها باشد.
 • فرزندان مذکر با سن کمتر از ۱۸ سال یا پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی از کارافتادگی آن ها را تایید نماید یا صرفا در حال تحصیل باشند.
 • خواهر و برادر تحت تکفل در صورت داشتن شرایط مربوط به فرزندان مونث و مذکر

در چه شرایطی بیمه بیکاری لغو می شود؟

 • مرگ بیمه شده فرا برسد و فوت کند
 • بیمه شده دوباره به کار اشتغال یابد.
 • بیمه شده مستمری بازنشستگی دریافت کند یا دچار از کار افتادگی کلی شود.
 • مدت زمانی تعلق بیمه بیکاری به او به اتمام برسد.
 •  بیکار دریافت کننده بیمه بیکاری از پذیرش شغل مشابه جدید اجتناب ورزد.
 • فرد بیکار دریافت کننده مقرری بیمه  بدون دلیل موجه از حضور در دوره های کارآموزی استنکاف ورزد.
 • مقرری بیمه شدگان حین استفاده از بیمه بیکاری به خدمت وظیفه عمومی اعزام می گردند.در صورتی که متاهل نباشند، قطع می گردد و پس از پایان خدمت وظیفه عمومی در صورت عدم اشتغال، با معرفی واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجددا نسبت به برقراری باقی مانده مدت استحقاقی آنان اقدام خواهد شد.

حداقل مبلغ مقرری بیمه بیکاری سال۹۹ چقدر است؟

براساس اخبار اعلام شده ،حداقل حقوق بیمه بیکاری سال ۹۹، ۱۸۰۰۰۰۰تومان  با  ۲۱ درصد رشد نسبت به سال ۹۸ است.

مقرری بیکاری چه زمانی واریز می شود؟

 حقوق بیمه­ بیکاری در بازه زمانی بین ده الی پانزدهم هر ماه واریز می گردد.در صورت عدم واریز حقوق بیمه بیکاری در بازه زمانی یاد شده، باید جهت استعلام علت تاخیر به شعبه سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمایید.

حقوق بیکاری چه زمانی واریز می شود؟|بیمه دات کام

آیا عیدی و مزایا به بیمه بیکاری تعلق می گیرد؟

باید بدانیم که بیمه بیکاری از طرف سازمان تامین اجتماعی در ازای دریافت حق بیمه مقرر به بیمه شدگان مشمول قانون جدید بیکاری پرداخت می گردد درحالی که عیدی از طرف کارفرما و به دلیل رابطه اشتغال و حقوق بگیر بودن کارگر پرداخت می گردد پس در دوره بیمه بیکاری ، به شخص بیکار عیدی تعلق نخواهد گرفت.

مزایای دریافت بیمه بیکاری چیست؟

تمام مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری، جزو سوابق بیمه تامین اجتماعی محسوب خواهد شد و امکان تمدید دفترچه بیمه تامین اجتماعی وجود دارد. در صورت نیازمندی واحد کسب وکار به جذب نیروی کار،فرد بیکار در اولویت معرفی به این واحد های کسب و کار قرار خواهند گرفت.

حقوق بیمه بیکاری کرونا (مقرری بیکاری بیماری کرونا)

فراگیر شدن اپیدمی بیماری ناشناخته کرونا، مشکلات جدی برای کارگران و کارفرمایان و گاه تعطیلی کارگاه ها و بیکاری کارگران را در پی داشت.لذا بنا به دستورات و آیین نامه های وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی ، سامانه bimebikari.mcls.gov.ir برای متقاضیان بیمه بیکاری ناشی از کرونا از تاریخ بیست و سوم اسفند ۹۸  فعالیت خود را آغاز نمود که تسهیلاتی برای بیمه‌شدگان زیان دیده از شیوع بیماری کرونا به منظور بهره بردن از مقرری بیمه بیکاری فراهم می‌کرد. در بازه زمانی اسفند تا اواخر تیرماه ، ۸۶۳ هزار نفر در این سامانه ثبت نام  و ۷۲۳ هزار و پانصد نفر واجد شرایط شناخته شدند.

متقاضیان دریافت بیمه بیکاری کرونا که از اسفند سال ۹۸ تاکنون بیکار بوده و بیکاری آن‌ها تا خرداد استمرار داشته خواست تا به سامانه prkar.mcls.gov.ir مراجعه و از طریق خوداظهاری بیکاری خود را اعلام کنند.

بر اساس مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا، پرداخت مبلغ در خصوص ایام بیکاری صرفاً تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۹ بوده و روند پرداخت بیمه بیکاری به افرادی که از ابتدای خرداد ماه بیکار شده و یا بیکاری آنان استمرار داشته باشد صرفا بر اساس قوانین کار و تامین اجتماعی و بیمه بیکاری خواهد بود بنابر این لازم است شروط قانونی اعلام شده را دارا باشند تا در صورت تایید مدارک و مستندات آنان توسط کمیته‌های استانی از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.

مشمولان بیمه بیکاری کرونا

ملاک پرداخت مقرری بیمه بیکاری در زمان شیوع بیماری کرونا، لیست دی ماه ۹۸ بیمه‌شدگان ارسالی از سوی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی است.این افراد با عقد قرارداد کار با کارفرما ، رابطه مزدبگیری داشته و ۳ درصد حق بیمه بیکاری شان از سوی کارفرما به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شده است.

نام فرد بیکار در ایام دریافت مقرری نباید در هیچ لیست بیمه‌ای درج شود( یعنی در هیچ کارگاهی مشغول به کار نباشد) و اگربنا به رسم برخی از کارفرمایان ، نام او در لیست بیمه اسفند ماه  ۹۸ با کارکرد کامل  به سازمان تامین اجتماعی رد شده باشد، تعبیر به شاغل بودن شده و از شمولیت دریافت بیمه بیکاری کرونا در این بازه زمانی خارج می گردد.

منابع تامین سرمایه حقوق بیمه بیکاری کرونا

با توجه به تعداد بالای افراد واجد شرایط بیمه بیکاری کرونا و پشتوانه مالی  محدود سازمان تامین اجتماعی، بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بیکاران متاثر از بیماری کرونا اختصاص داده شد.

سازمان تامین اجتماعی مقرری بیمه بیکاری کرونای متقاضیان واجد شرایط را که در ۱۰ روز اول اسفند بیکار شدند ، واریز کرده است . فهرست اسامی آن دسته از متقاضیان بیکار شده از اسفند سال گذشته که موفق به ثبت نام در سامانه نشده بودند، از طریق کمیته‌های استانی جمع آوری شده و پس از پایش و تکمیل به سازمان تامین اجتماعی فرستاده خواهد شد تا پروسه واریز مقرری به حساب آن‌ها نیز فراهم شود .

کسانی که از ۱۰ اسفند ۹۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۹۹ بیکار شدند مطابق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا بیمه بیکاری آن‌ها را خزانه داری کل واریز می‌کند.

با آغاز واریز مبالغ بیمه بیکاری کرونا اگر چه انتظار می‌رفت واریز مقرری بر اساس قانون بیمه بیکاری و توسط سازمان تامین اجتماعی صورت گیرد، اما پرداخت اولین فهرست مقرری بگیران توسط سازمان برنامه و بودجه نشان داد که ساز و کار پرداخت بیمه بیکاری کرونا با بیمه بیکاری فعلی تفاوت دارد؛چون با راه اندازی سامانه توسط وزارت کار و شناسایی مشمولان و ارسال لیست افراد از سوی تامین اجتماعی، مکانیسم واریز و درصد پرداخت مبلغ بیمه بیکاری کرونا، توسط سازمان برنامه و بودجه و از طریق خزانه‌داری کل صورت گرفت.

فرمول پرداخت حق بیمه بیکاری متاثر از بیماری کرونا

مقرری بیکاری بر اساس میانگین ۵۵ درصد متوسط سه ماه آخر شاغل بودن محاسبه و به افراد پرداخت می شود.در مورد مشمولان بیکار ناشی از کرونا،دو سوم  ۵۵ درصد حداقل دستمزد به عنوان مقرری از دهم اسفند سال ۹۸ و برای واجدین شرایط به مدت ۲۰ روز پیش‌بینی شد. حداقل دستمزد حقوق پایه افراد مجرد در سال ۹۸ یک میلیون و پانصد هزار تومان بود و برای افراد متاهل و متکفل به ازای هر فرد تحت تکفل، ۵ درصد حداقل دستمزد معادل ۷۵ هزار تومان در سال ۹۸ محاسبه شد . در سال ۹۹ حداقل دستمزد یک میلیون و هشت هزار تومان تعیین شده است و بیمه بیکاری نیز بر اساس آن پرداخت می شود.بنابراین رقم بیمه بیکاری نیز برحسب این افزایش حداقل حقوق نسبت به سال ۹۸ افزایش یافته است و براساس فرمول مقرری بیمه بیکاری ناشی از کرونا به یک میلیون تومان و به ازای هر فرد تحت تکفل ۵ درصد (۹۰ هزار تومان) افزایش می یابد.

واریز مبالغ بیمه بیکاری کرونا از خرداد ماه ۹۹ به روال عادی برگشته و طبق قانون، براساس محاسبه حقوق ۹۰ روز آخر محاسبه و پرداخت می‌گردد.

آخرین خبر واریزی‌های بیمه بیکاری کرونا

با این حال که سازمان برنامه و بودجه مقرری بیمه بیکاری کرونای ۱۰۳ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط را واریز نمود ولی آمار دقیق دیگری در دسترس نیست. قبلا معاون اشتغال وزارت کار ارسال پیامک مشمولیت به ۲۴۱ هزار نفر را از اسفند ۹۸ اعلام کرده بود که از مجموع این افراد، ۱۰۳ هزار نفر مقرری یاد شده را دریافت نمودند و برای حدود ۲۶۰ هزار نفر دیگر نیز مقرری به تدریج ارسال می گردد. از طرف دیگر، سازمان تامین اجتماعی لیست ۲۴۰ هزار نفری بیکاران متاثر از کرونا را برای دریافت بیمه بیکاری به سازمان برنامه و بودجه تسلیم نمود.

شایان توجه است که واریزی مقرری بیمه بیکاری عده ای از متقاضیان مشمول این طرح به دلایلی نظیر اطلاعات اشتباه شماره شبا یا عدم تعلق شماره حساب به شخص متقاضی به تعویق افتاده است.

آن دسته از متقاضیان مشمول که تاکنون بیمه بیکاری کرونای خود را دریافت نکرده اند، می توانند  با تلفن ۱۴۲۰ سازمان تامین اجتماعی تماس بگیرند و از کارشناسان مسئول، اطلاعات لازم را دریافت دارند.

آیا بیمه بیکاری بگیریم؟

از آن جا که در همه جوامع ، بیکاری معضل بزرگ و منشا بسیاری از جرایم محسوب می گردد، قانون بیمه بیکاری مسئولیت هایی را برای کارفرما و دولت وضع می کند تا از میزان بحران های شخصی و اجتماعی بیکاران کاسته شود.کارفرمایان و کارآفرینان به ایجاد شغل و  به استخدام درآوردن نیروی فعال کشور و دولت نیز به اجرای طرح های اشتغال زا در راستای برنامه های توسعه ای خود می پردازند تا همه دست در دست هم نرخ بیکاری را نزولی سازند.

بیمه دات کام

نظرات بسته شده است.