۲۷ تیر ۱۴۰۳

بیمه کارگری: مزایا، نحوه محاسبه و میزان حق بیمه کارگر و کارفرما در سال ۱۴۰۲

حق بیمه کارگران که بیمه کارگری نیز نامیده می‌شود، برای هر کارگر و کارفرمایی، اهمیت زیادی دارد. بعضی از کارفرمایان سعی می‌کنند تا برای فرار از بیمه کردن و پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی، دلایل واهی زیادی را بیان کنند. کارگران هم می‌خواهند تا با بیمه شدن در یک شرکت یا کارگاه، حق کمتری بپردازند و از مزایای آن هم بیشتر و بهتر استفاده کنند. حالا یک سؤال؟ چقدر با این بیمه آشنا هستید؟ این مسئله‌ای از گذشته تاکنون همیشه مورد مناقشه بین کارگر و کارفرما بوده است. برای آشنایی با بیمه کارگران در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

حق بیمه کارگری چیست؟

حق بیمه کارگری با کارمندی تفاوتی ندارد و هر دو یک تعریف یکسان دارند. این بیمه، حق بیمه‌ای است که کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند تا کارگران علاوه بر بیمه شدن در برابر حوادث، از مزایا و خدمات آن استفاده کنند. البته کارفرما تمامی حق بیمه را پرداخت نمی‌کند. ۳۰% از حقوق کارمند یا کارگر باید به بیمه سازمان اجتماعی پرداخت شود. از این ۳۰%، کارفرما باید ۲۳% و کارگر باید ۷% را بپردازند. البته تمامی این ۳۰% را خود کارفرما پرداخت می‌کند؛ اما ۷% آن از حقوق خود کارگر است. همچنین ۳% از این ۲۳% مربوط به بیمه بیکاری است تا کارگر در زمان بیکار شدن بتواند از مزایای آن استفاده کند. حق بیمه کارگری در فیش حقوقی با نام «حق بیمه» ثبت خواهد شد.

بیمه کارگری

بیمه کارگری و تمام مزایای آن

حق بیمه را کارفرما باید ماهانه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. در صورتی که تأخیری در پرداخت صورت بگیرد، سازمان کارفرما را جریمه خواهد کرد. باید گفت که در این مورد، جریمه‌ای از کارگر دریافت نمی‌شود؛ بلکه کارفرما باید آن را بپردازد.

همکاری در فروش بیمه

حق بیمه برای کارگران چه مزایایی دارد؟

بیمه کارگری برای کارگران مزایای زیادی دارد. این مزایا نسبت به اینکه خود فرد اقدام به بیمه خویش فرما کند، خیلی بهتر خواهد بود. مهم‌ترین مزایا بیمه کارگری شامل موارد زیر است:

 • در زمانی که کارگر یا کارمند دچار بیماری یا حادثه‌ای شود، از بیمه می‌تواند غرامت تا حد تعریف شده‌ دریافت کند.
 • خانم‌هایی که باردار هستند، می‌توانند از کمک هزینه بارداری استفاده کنند.
 • امکان دریافت کمک هزینه ازدواج برای کارگران وجود دارد.
 • هزینه‌های مربوط به عینک طبی، ویلچر، سمعک و غیره تا حد معینی و بر اساس شرایط خاصی قابل پرداخت است.
 • امکان دریافت مستمری در زمان بازنشستگی یا ازکارافتادگی وجود دارد.
 • در صورت آسیب در زمان کار، کارگر می‌تواند هزینه‌های درمانی خود را دریافت کند.

نکته اصلی اینکه کارگر به این صورت حق بیمه کمتری پرداخت می‌کند. در صورتی که بخواهد خود را به صورت خویش فرما بیمه کند، ماهانه باید هزینه بالایی را بپردازد.

درصد و مبلغ پرداخت بیمه تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲

حق بیمه تامین اجتماعی برای گروه‌های مختلف به شرح زیر است:

نوع بیمهدرصد سهم بیمه شدهضریب دستمزدمبلغ ماهیانه (تومان)درصد سایر
۳۱ روز۳۰ روز
اجباری (بدون احتساب مزایای انگیزشی)۷%۵۰۶۴۹۴۲۰% کارفرما

۱.۴۷۷ (۳۱ روز)

۱.۴۱۲ (۳۰ روز)

مشاغل آزاد (۱۴%)۱۲%بر اساس حداقل دستمزد سال بین حداقل و ۱.۲ حداقل است.۶۵۸۶۳۷۲% دولت
مشاغل آزاد (۱۶%)۱۴%۷۶۸۷۴۳۲% دولت
مشاغل آزاد (۲۰%)۱۸%۹۸۷۹۵۵۲% دولت
اختیاری۲۷%۱.۲۱.۷۷۷۱.۷۲۰
کارگران ساختمانی بر اساس درجه و ضریبدرجه یک۷%۱.۲۵۳۷۵۲۰۲۰% دولت
درجه دو۷%۱.۳۵۰۰۴۸۳
درجه سه۷%۱.۴۴۶۱۴۴۶
قالیبافان (فعال و بیمه پرداز)۷%۳۸۴۳۷۱۲۰% دولت
رانندگان درون شهری (فعال و بیمه پرداز)۱۳.۵%۱.۱۸۱۴۷۷۸۱۳.۵% دولت
رانندگان بین شهری (اتوبوس و کامیون)۱۳.۵%۱.۵۱.۱۱۱۱.۰۷۵۱۳.۵% دولت
رانندگان بین شهری (مینی بوس و سواری)۱۳.۵%۱.۲۸۸۹۸۶۰۱۳.۵% دولت
هنرمندان / نویسندگان مشمول یارانه۸%۴۳۹۴۲۵۱۰% دستگاه
هنرمندان / نویسندگان غیرمشمول یارانه۸%۱.۲۴۳۹۴۲۵۱۰% دستگاه
مداحانبنیاد دعبل۷%۴۶۱۴۴۶۲% بنیاد
ارشاد۸%۱۰% دستگاه
مددجویان مشمول یارانه (۱۴%)کمیته امداد۲۷/۱۰ از محل هدفمندی یارانه ها و مابقی توسط کمیته امداد
بهزیستی۲%۱۱۰۱۰۶
مددجویان مشمول یارانه (۱۶%)کمیته امداد۲۷/۱۰ از محل هدفمندی یارانه ها و مابقی توسط کمیته امداد
بهزیستی۴%۲۱۹۲۱۲هدفمندی یارانه ها
مددجویان مشمول یارانه (۲۰%)کمیته امداد۲۷/۱۰ از محل هدفمندی یارانه ها و مابقی توسط کمیته امداد
بهزیستی۸%۴۳۹۴۲۵هدفمندی یارانه ها
خادمان مسجد (فعال و بیمه پرداز)۷%۳۸۴۳۷۱۲۰% دولت
خادمان مسجد (فاقد کمک دولت)۲۷%۱.۴۸۱۱.۴۳۳
کلیه رانندگان درون شهری (فاقد کمک دولت)۲۷%۱.۱۱.۶۲۹۱.۵۷۶
کلیه رانندگان برون شهری سبک (فاقد کمک دولت)۲۷%۱.۲۱.۷۷۷۱.۷۲۰
کلیه رانندگان برون شهری سنگین (فاقد کمک دولت)۲۷%۱.۵۲.۲۲۱۲.۱۵۰
باربران، صیادان، زنبورداران۷%۳۰۲۲۹۲۲۰% دولت
کارفرمایان صنفی کم درآمد۷%۳۰۲۲۹۲۲۰% دولت
کارفرمایان بخش کشاورزی۷%۳۰۲۲۹۲۲۰% دولت

 

حق بیمه کارگری از کدام پرداختی‌ها کم می‌شود؟

کارفرما باید هر ماه لیست حقوق کارگران و کارمندان خود را کسر کند. در فهرست ارسال شده، حق بیمه کارگران از موارد زیر کسر خواهد شد:

 • حقوق، دستمزد، مزد
 • کار اضافه، نوبت کاری، حق الزحمه
 • حق حضور در جلسات
 • کمک هزینه‌های خانه
 • ایاب و ذهاب
 • نسبت کاری
 • مزیت‌های مستمر شغلی
 • فوق‌العاده شغل‌های سخت
 • مزد روزهای تعطیل
 • پاداش مستمر
 • وجوه پرداخت به کارگران کارمزدی
 • دریافتی کارآموزان

البته همانطور که در بالا نوشتیم، در فیش حقوقی، ستونی به نام حق بیمه وجود دارد که کل مبلغ کم شده را نشان می‌دهد.

مواردی که کارفرما می‌تواند از حقوق کارگر کسر کند؟

در شرایط زیر، کارفرما می‌تواند به جز حق بیمه، موارد زیر را هم از حقوق کارگر کم کند. این مسئله شامل موارد زیر است:

 • برداشت حق بیمه و مالیات
 • برداشت قسط‌های وام دریافتی کارگر از کارفرما (دریافت مساعده)
 • در صورت سکونت کارگران در خانه‌های سازمانی کارفرما
 • خرید کارگر از فروشگاه تعاونی شرکت
 • در صورت اشتباه در واریز

البته شرایط بیمه شدن توسط کارفرما را هم باید در نظر بگیرید. در صورتی که کارگر عضو کارگاه یا کارخانه یا شرکت نباشد و کارفرمایی از روی نسبت فامیلی، حق بیمه را رد کند، در این حالت، مشمول جریمه سنگینی خواهد شد.

بیمه کارگری شامل موارد زیر نمی‌شود:

کارفرما نمی‌تواند به دلیل پرداخت بیمه کارگری از حقوق زیر مبلغی در پرداخت کسر کند. این حقوق شامل موارد زیر است:

 • عیدی (پرداخت عیدی اجباری و بر عهده کارفرماست.)
 • حق سفر و مأموریت
 • پاداش نهضت سواد آموزی
 • حق همسر
 • هزینه خواروبار و مسکن در هنگام بیماری
 • حق شیر
 • حق التضمین
 • مزایای آخر سال و خسارت اخراج
 • پاداش مربوط به پیشرفت تولید
 • بازخرید روزهای مرخصی

بیمه کارگری بهتر است یا کارمندی

اگر به دنبال این موضوع هستید که شرایط بیمه کارگری بهتر است یا کارمندی؟ باید به شما بگوییم که این دو فرق چندانی باهم ندارند و دارای مزایای یکسانی می باشند. تنها تفاوت آنها در وظیفه آنهاست، کارگران کارهای یدی انجام می دهند در حالی که کارمندان وظایف و کارهای فکری را بر عهده دارند. به صورت کلی هرکسی از این دو قشر عزیز و محترم  می توانند با پرداخت حق بیمه از مزایای تامین اجتماعی بهرمند شوند.

چگونه حق بیمه کارگری در سال ۱۴۰۲ محاسبه می‌شود؟

اولین قدم برای محاسبه حق بیمه کارگران، مشخص کردن میزان حقوق کارگر است. بر اساس قانون وزارت، ۳۰% از حقوق باید بابت بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود. نرخ حق بیمه سال ۱۴۰۲ مانند گذشته افزایش داشته است.

سهم حق بیمه کارگر و کارفرما به صورت «تعداد روزهای کارکرد×پایه حقوق روزانه+حق مسکن+بن کارگری×سی درصد» است.

ردیف

شرح

روزانه (ریال)

ماهیانه (ریال)

سطح پایه (حداقل)

۱حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز۱,۷۶۹,۴۲۸۵۳,۰۸۲,۸۴۰
۲بن کارگری۳۶۶,۶۶۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۳حق مسکن۳۰۰,۰۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۴حق اولاد (برای هر فرزند)۱۷۶,۹۴۲۵,۳۰۸,۲۸۴
۵پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار)۷۰,۰۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰

سایر سطوح

۱درصد افزایش نسبت به حقوق سال قبل

۲۱ درصد

۲مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه۸۳,۵۹۶۲,۵۰۷,۸۸۰
۳پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار)۷۰,۰۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰
۴بن کارگری۳۶۶,۶۶۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۵حق مسکن۳۰۰,۰۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۶حق اولاد (برای هر فرزند)۱۷۶,۹۴۲۵,۳۰۸,۲۸۴

جدول ریز حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ قانون کار

در ادامه ریز حقوق و دستمزد را بر اساس قانون اداره کار در ۱۴۰۲ برای شما آورده‌ایم:

ردیف

عنوانمبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۰ روز

مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۱ روز

۱مزد ۱۴۰۲ قانون کار (روزانه)۱,۷۶۹,۴۲۸۱,۷۶۹,۴۲۸
۲حقوق ۱۴۰۲ قانون کار (ماهانه)۵۳,۰۸۲,۸۴۰۵۴,۸۵۲,۲۶۸
۳بن کارگری ۱۴۰۲ قانون کار۱۱,۰۰۰,۰۰۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۴حق مسکن ۱۴۰۲ قانون کار۹,۰۰۰,۰۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۵حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۱۴۰۲)۵,۳۰۸,۲۸۴۵,۳۰۸,۲۸۴
۶حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۱۴۰۲)۱۰,۶۱۶,۵۶۸۱۰,۶۱۶,۵۶۸
۷حق اولاد یا عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مزد ۱۴۰۲)۱۵,۹۲۴,۸۵۲۱۵,۹۲۴,۸۵۲
۸مزد هر ساعت کار عادی۲۴۱,۳۹۴۲۴۱,۳۹۴
۹پایه سنوات ۱۴۰۲ برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار)۷۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰
۱۰عیدی سال ۱۴۰۲ (حداقل)۱۰,۶۱۶۵,۶۸۰۱۰,۶۱۶۵,۶۸۰
۱۱سنوات سال ۱۴۰۲ (به شرط داشتن یکسال سابقه کار)۲,۱۰۰,۰۰۰۲,۱۷۰,۰۰۰
۱۲فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰۲۳۳۷,۹۵۱۳۳۷,۹۵۱
۱۳فوق العاده هر ساعت شب کاری ۱۴۰۲مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاریمزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
۱۴فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۱۴۰۲مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری
۱۵فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۱۴۰۲ معادل ۱۵ درصد حقوق ۱۴۰۲۷,۹۶۲,۴۲۶۸,۲۲۷,۸۴۰
۱۶فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۱۴۰۲ معادل ۱۰ درصد حقوق ۱۴۰۲۵,۳۰۸,۲۸۴۵,۴۸۵,۲۲۶
۱۷فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر – شب ۱۴۰۲ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۱۴۰۲۱۱,۹۴۳,۶۳۹۱۲,۳۴۱,۷۶۰
بیمه کارگری

محاسبه بیمه کارگران در سال ۱۴۰۰

در صورتی که کارفرما فهرست حق بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نکند، مشمول جریمه ۲% به ازای هر ماه خواهد شد. از سمت حق کارگر، مبلغی بابت جریمه دریافت و کسر نخواهد شد. مدیر کل نام نویسی سازمان تامین اجتماعی بیان کرد که حق بیمه کارگران ساختمانی بر اساس میزان حداقل دستمز دریافتی مشخص خواهد شد. بر این اساس، کارگران به سه دسته تقسیم می شود که هر برای دسته حق بیمه متفاوتی تعیین شده است: کارگران استادکار یک و ۴ دهم، نیمه ماهر یک و سه دهم و عمومی (درجه سه) یک و دو هم.

 

یکی از موارد مهم که در بیمه کارگران مورد توجه است، بیمه کارگران ساختمانی می‌باشد. این بیمه‌نامه چه پوشش‌هایی برای کارگران دارد و چه خدماتی به آنها ارائه می‌دهد؟ برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله بیمه کارگران ساختمانی مراجعه نمایید.

اعلام ترک کار کارگر

زمانی که کارگر به هر دلیلی دیگر در شرکت قبلی کار نمی‌کند، کارفرما باید در اولین فرصت ترک کار کارگر خود را به سازمان تأمین اجتماعی اعلام کند. در حقیقت بر اساس ماده ۳۹ تأمین اجتماعی، تمامی کارفرماها باید علاوه بر ارسال فهرست حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان خود با آخرین تغییرات، هزینه مربوط را هم پرداخت کنند. با هرگونه تغییر شامل ترک کار کارمند قبلی یا استخدام فرد جدید، کارفرما باید حتماً این مسئله را در فهرست ارسالی خود ثبت کند.

حق بیمه کارگری را جدی بگیرید

حق بیمه کارگری در حقیقت حق بیمه‌ای است که کارفرما موظف به پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی برای بیمه کردن کارمندان خود است. در صورتی که کارفرمایی، چنین حقی را در نظر بگیرید و فهرست آن را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نکند، علاوه بر جریمه شدن، کارگر هم می‌تواند از او شکایت کند. با پرداخت به موقع، علاوه بر کارگران و کارمندان، خود کارفرمایان هم می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند. در این مطلب سعی شد تمام مواردی را که مربوط به حق بیمه کارگری از جمله موارد تحت پوشش نوشته شود. اگر همچنان در مورد بیمه کارگران دچار ابهام هستید، می‌توانید سوالات خود را در انتهای همین مطلب برای ما کامنت کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگوی شما باشند.

 • + حق بیمه کارگری چیست؟
 • + مواردی که کارفرما می‌تواند از حقوق کارگر کسر کند؟
 • + بیمه کارگری بهتر است یا کارمندی؟
آخرین مقالات مرتبط با این مطلب مشاهده آرشیو مقالات مشاهده آرشیو
فرم ارسال دیدگاه پیرامون این مطلب

دیدگاه کاربران بیمه دات کام
person
مصطفی آبیار
۱۷ تیر ۱۴۰۳

سلام خسته نباشید من یک سال نیم هست گاراژ صافکاری نقاشی کارمیکنم کارفرما هیچ مبلغی برای بیمه پرداخت نکرده قرارداد ندارم ولی مدرک هست که ثابت کنم یکی هم توکل این تایم که بودم گاراژ هم نگهبان به حساب میام شب ها میمونم میتونم کاری کنم ینی به حقم برسم

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۳ تیر ۱۴۰۳

  درود. اگر مدرکی دال بر اشتغال به کار در محل مذکور دارید،‌ حتی در حد فیش واریز بانک، به اداره کار مراجعه کرده و از کارفرما خود شکایت کنید.

عضویت در خبرنامه برای اطلاع از تخفیف های ماهانه در خبرنامه بیمه دات کام عضو شوید