29 آذر 1401

بیمه کارگری: مزایا، نحوه محاسبه و میزان حق بیمه کارگر و کارفرما در سال 1401

حق بیمه کارگران که بیمه کارگری نیز نامیده می‌شود، برای هر کارگر و کارفرمایی، اهمیت زیادی دارد. بعضی از کارفرمایان سعی می‌کنند تا برای فرار از بیمه کردن و پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی، دلایل واهی زیادی را بیان کنند. کارگران هم می‌خواهند تا با بیمه شدن در یک شرکت یا کارگاه، حق کمتری بپردازند و از مزایای آن هم بیشتر و بهتر استفاده کنند. حالا یک سؤال؟ چقدر با این بیمه آشنا هستید؟ این مسئله‌ای از گذشته تاکنون همیشه مورد مناقشه بین کارگر و کارفرما بوده است. برای آشنایی با بیمه کارگران در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

حق بیمه کارگری چیست؟

حق بیمه کارگری با کارمندی تفاوتی ندارد و هر دو یک تعریف یکسان دارند. این بیمه، حق بیمه‌ای است که کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند تا کارگران علاوه بر بیمه شدن در برابر حوادث، از مزایا و خدمات آن استفاده کنند. البته کارفرما تمامی حق بیمه را پرداخت نمی‌کند. 30% از حقوق کارمند یا کارگر باید به بیمه سازمان اجتماعی پرداخت شود. از این 30%، کارفرما باید 23% و کارگر باید 7% را بپردازند. البته تمامی این 30% را خود کارفرما پرداخت می‌کند؛ اما 7% آن از حقوق خود کارگر است. همچنین 3% از این 23% مربوط به بیمه بیکاری است تا کارگر در زمان بیکار شدن بتواند از مزایای آن استفاده کند. حق بیمه کارگری در فیش حقوقی با نام «حق بیمه» ثبت خواهد شد.

بیمه کارگری

بیمه کارگری و تمام مزایای آن

حق بیمه را کارفرما باید ماهانه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. در صورتی که تأخیری در پرداخت صورت بگیرد، سازمان کارفرما را جریمه خواهد کرد. باید گفت که در این مورد، جریمه‌ای از کارگر دریافت نمی‌شود؛ بلکه کارفرما باید آن را بپردازد.

حق بیمه برای کارگران چه مزایایی دارد؟

بیمه کارگری برای کارگران مزایای زیادی دارد. این مزایا نسبت به اینکه خود فرد اقدام به بیمه خویش فرما کند، خیلی بهتر خواهد بود. مهم‌ترین مزایا بیمه کارگری شامل موارد زیر است:

 • در زمانی که کارگر یا کارمند دچار بیماری یا حادثه‌ای شود، از بیمه می‌تواند غرامت تا حد تعریف شده‌ دریافت کند.
 • خانم‌هایی که باردار هستند، می‌توانند از کمک هزینه بارداری استفاده کنند.
 • امکان دریافت کمک هزینه ازدواج برای کارگران وجود دارد.
 • هزینه‌های مربوط به عینک طبی، ویلچر، سمعک و غیره تا حد معینی و بر اساس شرایط خاصی قابل پرداخت است.
 • امکان دریافت مستمری در زمان بازنشستگی یا ازکارافتادگی وجود دارد.
 • در صورت آسیب در زمان کار، کارگر می‌تواند هزینه‌های درمانی خود را دریافت کند.

نکته اصلی اینکه کارگر به این صورت حق بیمه کمتری پرداخت می‌کند. در صورتی که بخواهد خود را به صورت خویش فرما بیمه کند، ماهانه باید هزینه بالایی را بپردازد.

درصد و مبلغ پرداخت بیمه تامین اجتماعی در سال 1401

نوع بیمه درصد سهم بیمه شده ضریب دستمزد مبلغ ماهیانه (تومان) درصد سایر
31 روز 30 روز
اجباری (بدون احتساب مزایای انگیزشی) 7% 393 383 20% کارفرما

1.123

مشاغل آزاد (14%) 12% بر اساس حداقل دستمزد سال بین حداقل و 1.2 حداقل است. 518 501 2% دولت
مشاغل آزاد (16%) 14% 604 585 2% دولت
مشاغل آزاد (20%) 18% 777 752 2% دولت
اختیاری 27% 1.2 1.400 1.352
کارگران ساختمانی بر اساس درجه و ضریب درجه یک 7% 1.2 423 409 20% دولت
درجه دو 7% 1.3 393 380
درجه سه 7% 1.4 362 351
قالیبافان (فعال و بیمه پرداز) 7% 302 292 20% دولت
رانندگان درون شهری (فعال و بیمه پرداز) 13.5% 1.1 641 620 13.5% دولت
رانندگان بین شهری (اتوبوس و کامیون) 13.5% 1.5 874 846 13.5% دولت
رانندگان بین شهری (مینی بوس و سواری) 13.5% 1.2 700 677 13.5% دولت
هنرمندان / نویسندگان مشمول یارانه 8% 345 334 10% دستگاه
هنرمندان / نویسندگان غیرمشمول یارانه 8% 1.2 414 401 10% دستگاه
مداحان بنیاد دعبل 7% 302 292 2% بنیاد
ارشاد 8% 345 334 10% دستگاه
مددجویان مشمول یارانه (14%) کمیته امداد 27/10 از محل هدفمندی یارانه ها و مابقی توسط کمیته امداد
بهزیستی 2% 86 83
مددجویان مشمول یارانه (16%) کمیته امداد 27/10 از محل هدفمندی یارانه ها و مابقی توسط کمیته امداد
بهزیستی 4% 172 167 هدفمندی یارانه ها
مددجویان مشمول یارانه (20%) کمیته امداد 27/10 از محل هدفمندی یارانه ها و مابقی توسط کمیته امداد
بهزیستی 8% 345 334 هدفمندی یارانه ها
خادمان مسجد (فعال و بیمه پرداز) 7% 302 292 20% دولت
خادمان مسجد (فاقد کمک دولت) 27% 1.166 1.128
کلیه رانندگان درون شهری (فاقد کمک دولت) 27% 1.1 1.282 1.241
کلیه رانندگان برون شهری سبک (فاقد کمک دولت) 27% 1.2 1.400 1.354
کلیه رانندگان برون شهری سنگین (فاقد کمک دولت) 27% 1.5 1.750 1.692
باربران، صیادان، زنبورداران 7% 302 292 20% دولت
کارفرمایان صنفی کم درآمد 7% 302 292 20% دولت
کارفرمایان بخش کشاورزی 7% 302 292 20% دولت

 

حق بیمه کارگری از کدام پرداختی‌ها کم می‌شود؟

کارفرما باید هر ماه لیست حقوق کارگران و کارمندان خود را کسر کند. در فهرست ارسال شده، حق بیمه کارگران از موارد زیر کسر خواهد شد:

 • حقوق، دستمزد، مزد
 • کار اضافه، نوبت کاری، حق الزحمه
 • حق حضور در جلسات
 • کمک هزینه‌های خانه
 • ایاب و ذهاب
 • نسبت کاری
 • مزیت‌های مستمر شغلی
 • فوق‌العاده شغل‌های سخت
 • مزد روزهای تعطیل
 • پاداش مستمر
 • وجوه پرداخت به کارگران کارمزدی
 • دریافتی کارآموزان

البته همانطور که در بالا نوشتیم، در فیش حقوقی، ستونی به نام حق بیمه وجود دارد که کل مبلغ کم شده را نشان می‌دهد.

مواردی که کارفرما می‌تواند از حقوق کارگر کسر کند؟

در شرایط زیر، کارفرما می‌تواند به جز حق بیمه، موارد زیر را هم از حقوق کارگر کم کند. این مسئله شامل موارد زیر است:

 • برداشت حق بیمه و مالیات
 • برداشت قسط‌های وام دریافتی کارگر از کارفرما (دریافت مساعده)
 • در صورت سکونت کارگران در خانه‌های سازمانی کارفرما
 • خرید کارگر از فروشگاه تعاونی شرکت
 • در صورت اشتباه در واریز

البته شرایط بیمه شدن توسط کارفرما را هم باید در نظر بگیرید. در صورتی که کارگر عضو کارگاه یا کارخانه یا شرکت نباشد و کارفرمایی از روی نسبت فامیلی، حق بیمه را رد کند، در این حالت، مشمول جریمه سنگینی خواهد شد.

بیمه کارگری شامل موارد زیر نمی‌شود:

کارفرما نمی‌تواند به دلیل پرداخت بیمه کارگری از حقوق زیر مبلغی در پرداخت کسر کند. این حقوق شامل موارد زیر است:

 • عیدی (پرداخت عیدی اجباری و بر عهده کارفرماست.)
 • حق سفر و مأموریت
 • پاداش نهضت سواد آموزی
 • حق همسر
 • هزینه خواروبار و مسکن در هنگام بیماری
 • حق شیر
 • حق التضمین
 • مزایای آخر سال و خسارت اخراج
 • پاداش مربوط به پیشرفت تولید
 • بازخرید روزهای مرخصی

بیمه کارگری بهتر است یا کارمندی

اگر به دنبال این موضوع هستید که شرایط بیمه کارگری بهتر است یا کارمندی؟ باید به شما بگوییم که این دو فرق چندانی باهم ندارند و دارای مزایای یکسانی می باشند. تنها تفاوت آنها در وظیفه آنهاست، کارگران کارهای یدی انجام می دهند در حالی که کارمندان وظایف و کارهای فکری را بر عهده دارند. به صورت کلی هرکسی از این دو قشر عزیز و محترم  می توانند با پرداخت حق بیمه از مزایای تامین اجتماعی بهرمند شوند.

چگونه حق بیمه کارگری در سال 1401 محاسبه می‌شود؟

اولین قدم برای محاسبه حق بیمه کارگران، مشخص کردن میزان حقوق کارگر است. بر اساس قانون وزارت، 30% از حقوق باید بابت بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود. نرخ حق بیمه سال 1401 مانند گذشته افزایش داشته است.

سهم حق بیمه کارگر و کارفرما به صورت «تعداد روزهای کارکرد×پایه حقوق روزانه+حق مسکن+بن کارگری×سی درصد» است. حق بیمه کارگران در ماه های 31 روزه به صورت زیر است:

 • مجموع حقوق و دستمزد مشمول بیمه تامین اجتماعی کارگر بدون سابقه و بدون فرزند برابر با 58.206.250 ریال
 • جمع حقوق و دستمزد مشمول بیمه تامین اجتماعی کارگر بدون سابقه و یک فرزند برابر با 62.370.499 ریال
 • جمع حقوق و دستمزد مشمول بیمه تامین اجتماعی کارگر با یک سال سابقه و یک فرزند برابر با 64.540.499 ریال

حق بیمه سهم کارگر 1401 برابر با  4.074.437 ریال

(حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه‌شدگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی ( به جز مشاغل و فعالیت های دارای دستمزد قاطع) برابر با مبلغ 1.393.250 ریال اعلام شده است. دیگر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال 1400 و معادل 38% به اضافه عدد ثابت روزانه 171.722 ریال و بر اساس ابلاغیه سازمان بیشتر می‌­شود.)

بیمه کارگری

محاسبه بیمه کارگران در سال ۱۴۰۰

در صورتی که کارفرما فهرست حق بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نکند، مشمول جریمه 2% به ازای هر ماه خواهد شد. از سمت حق کارگر، مبلغی بابت جریمه دریافت و کسر نخواهد شد. مدیر کل نام نویسی سازمان تامین اجتماعی بیان کرد که حق بیمه کارگران ساختمانی بر اساس میزان حداقل دستمز دریافتی مشخص خواهد شد. بر این اساس، کارگران به سه دسته تقسیم می شود که هر برای دسته حق بیمه متفاوتی تعیین شده است: کارگران استادکار یک و 4 دهم، نیمه ماهر یک و سه دهم و عمومی (درجه سه) یک و دو هم.

 

یکی از موارد مهم که در بیمه کارگران مورد توجه است، بیمه کارگران ساختمانی می‌باشد. این بیمه‌نامه چه پوشش‌هایی برای کارگران دارد و چه خدماتی به آنها ارائه می‌دهد؟ برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک مراجعه نمایید.

اعلام ترک کار کارگر

زمانی که کارگر به هر دلیلی دیگر در شرکت قبلی کار نمی‌کند، کارفرما باید در اولین فرصت ترک کار کارگر خود را به سازمان تأمین اجتماعی اعلام کند. در حقیقت بر اساس ماده 39 تأمین اجتماعی، تمامی کارفرماها باید علاوه بر ارسال فهرست حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان خود با آخرین تغییرات، هزینه مربوط را هم پرداخت کنند. با هرگونه تغییر شامل ترک کار کارمند قبلی یا استخدام فرد جدید، کارفرما باید حتماً این مسئله را در فهرست ارسالی خود ثبت کند.

حق بیمه کارگری را جدی بگیرید

حق بیمه کارگری در حقیقت حق بیمه‌ای است که کارفرما موظف به پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی برای بیمه کردن کارمندان خود است. در صورتی که کارفرمایی، چنین حقی را در نظر بگیرید و فهرست آن را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نکند، علاوه بر جریمه شدن، کارگر هم می‌تواند از او شکایت کند. با پرداخت به موقع، علاوه بر کارگران و کارمندان، خود کارفرمایان هم می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند. در این مطلب سعی شد تمام مواردی را که مربوط به حق بیمه کارگری از جمله موارد تحت پوشش نوشته شود. اگر همچنان در مورد بیمه کارگران دچار ابهام هستید، می‌توانید سوالات خود را در انتهای همین مطلب برای ما کامنت کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگوی شما باشند.

 • + حق بیمه کارگری چیست؟
 • + مواردی که کارفرما می‌تواند از حقوق کارگر کسر کند؟
 • + بیمه کارگری بهتر است یا کارمندی؟
آخرین مقالات مرتبط با این مطلب مشاهده آرشیو مقالات مشاهده آرشیو
11 فروردین 1402 / اطلاعات بیمه ای

سامانه روادید الکترونیکی evisa.mfa.ir؛ بررسی شرایط درخواست ویزا به صورت آنلاین

دیگر برای دریافت ویزا نیازی به مراجعه حضوری نیست! آموزش ثبت نام و بررسی شرایط صدور ویزای الکترونیکی به کمک سامانه روادید الکترونیک را در این مقاله بخوانید.

07 فروردین 1402 / اطلاعات بیمه ای

آموزش کامل ثبت نام در سامانه سماح برای سفر به کربلا + معرفی امکانات این سایت

با توجه به حجم گسترده زائران کربلا، ثبت نام در سامانه سماح برای سفر در دوران اربعین اجباری شد. آموزش گام به گام ثبت نام سایت سماح را در این مقاله بخوانید!

06 فروردین 1402 / اطلاعات بیمه ای

بررسی مشخصات فنی و ظاهری شورولت تریل بلیزر ۲۰۲۴

در این مطلب به بررسی مشخصات فنی و ظاهری شورولت تریل بلیزر 2024، مزایا و معایب آن پرداخته ایم؛ برای آشنایی با این خودرو و ویژگی‌های آن، این مقاله را مطالعه کنید.

02 فروردین 1402 / اطلاعات بیمه ای

سوابق بیمه تامین اجتماعی: روش‌های استعلام سابقه تامین اجتماعی در 1401

راهنمای سریع استعلام و مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی به صورت آنلاین

02 فروردین 1402 / اطلاعات بیمه ای

خدمات بیمه تامین اجتماعی شامل چه پوشش‌هایی می‌شود

هر آنچه در مورد خدمات و پوشش‌های بیمه تامین اجتماعی باید بدانید را اینجا بخوانید!

02 فروردین 1402 / اطلاعات بیمه ای

استعلام شماره بیمه تامین اجتماعی به 2 روش حضوری و آنلاین

نحوه استعلام کد بیمه تامین اجتماعی به صورت حضوری و غیر حضوری

فرم ارسال دیدگاه پیرامون این مطلب

دیدگاه کاربران بیمه دات کام
ساحل
27 آبان 1400

شوهرم دوسال بیمه کارگرعادی بودبعدیه مدت قطع کردیم برای این که ادامه بده بیمه اختیاری انجام داد آیاحق برگشت به همان بیمه کارگرعادی امکان نداشت؟
مزایای بیمه اختیاری بیشتریابیمه کارگرعادی ؟

  کارشناس بیمه
  30 آبان 1400

  اگر منظور بیمه کارگر ساختمانی می باشدمبلغ حق بیمه نسبت به بیمه اختیاری کمتر می باشذ چون کمک دولت دارد

   Amir
   16 فروردین 1401

   سلام خسته نباشید.
   زمان و محل ثبت نام بیمه کارگر ساختمانی رو اعلام می‌کنید لطفا؟

    کارشناس بیمه
    06 اردیبهشت 1401

    سلام دوست عزیز، زمان که بستگی به شروع کارش دارد. مکان هم مراجعه به سایت یا کارگزاری است.

  حسین اکبری
  08 فروردین 1401

  با سلام الان من 4 سال در یک شرکت تولیدی بیمه هستم یک فرزنددارم میخواهم بدانم اگر در طول مدت بیمه من دچار سرطان معده شدم وقادر به ادامه کار ندارم چه مزایایی از طرف بیمه شامل حال من وبعد از مرگم شامل حال خانواده من میشود خیلی ممنون

   کارشناس بیمه
   09 فروردین 1401

   سلام دوست عزیز، اگر قبل از بیمه شدن این بیماری را نداشتید میتوانید جهت از کارافتادگی به کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی بروید و از کار افتاده شوید و به شما مستمری میدهند ولی اگر خدا نکرده فوت کنید به بازماندگان شما مستمری تعلق میگیرد.

Mohammad
17 آذر 1400

سلام من در یک شرکت مشغول به کار هستم و یک سال هس ک بیمه برام رد میشه میخاستم بدونم بخام همسرم رو بیمه کنم امکانش هست؟ چون برای این کار اداره تامین اجتماعی هم رفتم گفت اگه شما جایی بیمه هستین با تکمیل یه فرم ک کفالت همسره میتونین همسرتونو بیمه کنین برای این کار جدا از حق بیمه بیمه خودم باز یه پولی هم برای حق بیمه همسر کسر میشه؟و اینکه برای هزینه های درمانی باید چکار کرد ایا امکانش نیس ک دفترچه درمانی بگیریم؟

  کارشناس بیمه
  14 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، بله از طریق خودت میتوانید دفترچه بیمه برای همسرتان بگیرید و از درمان استفاده کند۰۲ خیر دیگر بابت همسرت پولی دریافت نمیشود.

مجید
19 آذر 1400

سلام من ۳ماه میشه رقتم تو کارخونه کار میکنم ماه اول ۱۵ روز کار‌کردم ماه دوم و سوم هم‌کامل سرکار بودم ماه اول هیچ حق بیمه ای از حقوقم‌کسر نشد بابت ماه دوم‌و سوم ماهی ۲۶۰ هزارتومن کسر کردن الان‌هرچقدر تو سایت میرم و‌با *۴#میزنم مینویسه شما بیمه شده اصلی نمیباشید چطوری میتونم پیگیری کنم تا بفهمم از کی بیمه ام رد شده اخه تاحالا بیمه نبودم

  کارشناس بیمه
  27 آذر 1400

  باسلام با استفاده از کد دستوری #۱۴۲۰۴ و انتخاب سابقه و ورود کد ملی سابقه خود را استعلام بگیرید و از ارسال لیست حق بیمه توسط کارفرما اطمینان حاصل نمایید
  اگر ارسال لیست انجام نشده باشد میتوانید از سامانه خدمات الکترونیک یا شعبه درخواست بازرسی ثبت نمایید.

آذری
24 آذر 1400

سلام من الان قراره که از ماه بعد تحت پوشش بیمه از طرف کارگاه قرار بگیرم از طرفی تا دو ماه بعد هم خود تحت پوشش بیمه مشاغل ازاد هستم چه کار کنم؟

  کارشناس بیمه
  25 آذر 1400

  سلام شما باید به نزدیک ترین شعبه مراجعه کرده و بیمه خود را باطل و حق بیمه خود را استرداد کنید.

   سرمد
   23 شهریور 1401

   سلام شرایط بیمه تامین اجتماعی کارگری چیست؟ من 19 سالمه و معاف بودم، چطوری باید متوجه بشم که سرم کلاه نره

    کارشناس بیمه
    24 شهریور 1401

    سلام در سایت تامین اجتماعی اطلاعات کامل است. در این مطلب هم نوشته ایم.

سیفی از تهران
28 آذر 1400

سلام من رنگکار صنایع چوبی هستم. کارفرمای ما میگه یا کنترات کار کنید بیمه نشید. یا ماهی 6500 پول بگیرید4 دست کار 500هزار تومانی بزنید.بیمتونم رد میکنیم. یعنی اگه بشه 8 تومن 1500 هزار تومن بابت بیمه رد کنه. اخه این درسته؟؟

  کارشناس بیمه
  27 بهمن 1400

  سلام بیمه اجباری است و در صورتی که کارفرما شما را بیمه نکند یا شرایطی بگذارد، می توانید به اداره کار مراجعه کنید.

فارسی
13 دی 1400

سلام میزان حقوق ازکارافتادگی 66 درصد چقدر است؟

  نویسنده بیمه
  13 دی 1400

  با سلام دوست عزیز کارافتادگی کلی به حساب می آید و بر اساس سوابق کاری تان و سالی که هستید در نظر گرفته می شود.

   مهرزاد
   15 دی 1400

   سلام . نزدیک سه ماه هست در کارخانه ای مشغول به کار هستم ولی بیمه برایم رد نشده . چه زمان حق بیمه برای کارگر اختصاص می یابد؟

    کارشناس بیمه
    14 بهمن 1400

    سلام دوست عزیز، از روز اول باید شما بیمه میشدید. به بازرس تامین اجتماعی اطلاع بدهید.

منصور درساز
13 دی 1400

سلام برای کسی که بیماری قلبی مادرزادی داره و به دلیل حاد شدن مشکلش با قرص مصرف کنه، ازکارافتادگی بهش تعلق میگیره؟

  نویسنده بیمه
  13 دی 1400

  سلام با توجه به ماده 70 شما نمی توانید از ازکارافتادگی استفاده کنید؛ اما بهتر است که حتما با یک کارشناس بیمه تامین اجتماعی مشورت کنید.

Yeganeh
04 بهمن 1400

سلام وقت بخیر آیا کارگری که یکبار اسمش در سامانه بیمه شدگان ثبت شده باشد نیاز هست برای دومین بار هم بازرس تائیدش کند؟

  کارشناس بیمه
  06 بهمن 1400

  سلام بله نیاز به این تایید است.

Yeganeh
04 بهمن 1400

سلام وقتی کارگری یکبار اسمش در لیست بیمه شدگان ثبت شود آیا لازم است که مجدد بازرس تائیدش کند؟

  کارشناس بیمه
  05 بهمن 1400

  سلام بازرس کارگاه مرتب و هر چندماه یک بار از کارگاه بازرسی میکند و باید در هر بازرسی توسط بازرس تایید شوید

حسن صالحی
04 بهمن 1400

سلام من تقریبا 30سال در کارگاه دبوپنجرسازی وجوشکاری کار میکنم وهیچ عیدی اضافه کاری حق اولاد تابه حال به من ندادند رفتم بیمه 11سال برای من لیست ردشده اونم به صورت متوالی وکارفرماهم هیچ جوابی به من نمی‌دهدوالان 54ساله شدم هنوز هم دارم کار میکنم 5سالم هست که ناراحتی قلبی دارم شمارا به خدا باید چه کار کنم

  کارشناس بیمه
  05 بهمن 1400

  سلام باید بروید در اداره کار از کارفرما شکایت کنید

شاهین
04 بهمن 1400

با سلام خسته نباشبد من در یک کارگاه بیمه شدم کارفرما ۲۵۰۰۰۰۰ هزار تومان از من واسه بیمه کسر میکنه.از من چه قدر باید کسر کند ؟

  کارشناس بیمه
  05 بهمن 1400

  سلام هر چقدر حقوق می گیرید ۷ درصد از حقوق شما را باید کم کند و ۲۳ درصد هم خودش باید واریز کند که در مجموع میشود ۳۰ درصد

   بهمن خان
   11 مرداد 1401

   سلام این سوال هم پاسخ بدید که قیمت بیمه کارگری چنده؟

    کارشناس بیمه
    12 مرداد 1401

    سلام میزان محاسبه حق بیمه را نوشته ایم.

محسن
13 بهمن 1400

سلام بیمه راننده با کارگر فرق میکند؟
تاثیر در حقوق دارد؟

  کارشناس بیمه
  14 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، از نظر دریافت مستمری هیچ فرقی با هم ندارند.

   محسن
   14 بهمن 1400

   سختی کاری برای راننده هست؟
   یعنی هیچ فرقی نداره بیمه رانندگان با کارگر ساده؟

    کارشناس بیمه
    15 بهمن 1400

    سلام دوست عزیز، در پاسخ به سوال اولتان باید گفت که خیر. و همچنین اگر کارگر ساده هم، بیمه ساختمانی باشد، هیچ فرقی ندارد.

اکبر
14 بهمن 1400

من تا آبان بیمه مشاغل آزاد رد کرده ام. از اول آذر در شرکتی مشغول به کار شدم وبا اینکه در فیش حقوقی بیمه من پرداخت شده اما در سابقه ام چیزی نشان نمی‌دهد. ممکن است چون مشاغل آزاد هستم بیمه کارگر ی ام را قبول نمی‌کنند؟

  کارشناس بیمه
  16 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، کارفرما باید اول برود بیمه آزاد شما را غیر فعال کند و مشخصات شما را در کارگاه خودش نامنویسی کند بعد لیست ارسال کند اگر این کار کرده باشد و پول بیمه را هم داده باشد مشکلی ندارید.

مهدی سواری
19 بهمن 1400

سلام من دو ماه وارد کار تولید قطعات خودرو وارد شدم به نظر شما چه بیمه ای برای من بهتر است اجباری یا اختیاری

  کارشناس بیمه
  20 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز،اگر کارفرما هستید که باید بیمه اختیاری شوید و اگر کارگر بیمه اجباری شوید.

آسیب دیده گی
27 بهمن 1400

سلام یه سوال داشتم من تویه گارگاهی کارمیکنم والان توهمونجا دستم آسیب دیده 10 روزه نمیتونم برم سرکار وصاحب کارمون هیچ یک از کارگران اونجا را بیمه نکرده ومیگه پول بیمه تونو به خودتون میدیم وماهانه واقعا به خودمون میده حالا من هرچندروزی که ازافتادم دستمزد منو باید حساب کنه یاخیر ومیخواستم بدونم این پول بیمه که به خودمون میده مربوط آسیب دیدن توکار طرف میشه یاخیر

  کارشناس بیمه
  30 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، اولا شما باید بیمه بشوید که بیمه همه کار شما را انجام دهد، وقتی بیمه نیستید دیگر این موضوع شما قانونی نیست که ما بگوییم چه چیزی به شما تعلق میگیرد این موضوع شما ربطی به قانون ندارد.

  موسی نیادادی
  06 اردیبهشت 1401

  سلام من در کارگاه مصالح ساختمانی کار می کنم کارفرما میگه من در ۲میلیون حق بیمه رد میکنم
  یا حقوق کامل میدم شما خودت برو بیمه رابریز یا که من حقوقت را کم میدم شما بگید من چکار
  کنم با سه تا فرزند با حقوق ۴۵۰۰اگه شکایت کنم بیمه بیکاری می تونم بگیرم

   کارشناس بیمه
   06 اردیبهشت 1401

   سلام دوست عزیز، بیمه بیکاری که شرایط خاص خودش را دارد و او باید شما را اخراج کند. اما برای باقی موارد می توانید به اداره کار مراجعه کنید.

حمید
27 بهمن 1400

باسلام درکارگاه بنده دو نفر مشغول به کار هستن اما بصورت یک روز درمیان.یعنی درماه ۱۵ روز مشغول به کار هستند و حقوق همان۱۵روز را میگیرند ایا امکان بیمه کردنشان باهمان ۱۵ روز کاری هست؟ و اینکه حقوق ۱۵ روزشان کمتر از حداقل حقوق هست یعنی ماهی۱۵۰۰ تقریبا.ممنون میشم راهنمای کنین

  کارشناس بیمه
  29 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، خیر باید حتما ۳۰ روز برایشان لیست ارسال کنید.

سام
06 اسفند 1400

سلام و عرض ادب. بنده از سال 93 تا ۹۹ در جایی به عنوان سرایدار ونگهبان مشغول به کار بودم اما از سال 90خودم را در قالب بیمه باربری(حالت خویش فرما) بیمه کرده بودم. منتها در سال 93که به سرایداری ونگهبانی مشغول شدم کارفرما یا صاحب ملک از بیمه کردن و پرداخت حق بیمه من امتناع نموده است و من هم به همان روال سابق حق بیمه رو خودم پرداخت میکردم. آیا میتونم الان از اداره کار بابت پرداخت نکردن حق بیمه از طرف مالک ملک یا همان کارفرما شکایت کنم؟ خیلی از شما سپاسگزارم

  کارشناس بیمه
  06 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، خیر چون ساختمان مسکونی که کارگاه نیست که شکایت کنید و جز قانون کار نیست.

   سام
   06 اسفند 1400

   درود بر شما. به عرضتون میرسونم شکایت در اداره کار صورت گرفت و رابطه کارگری و کارفرما یی نیز احراز شد چرا که محل کار من ویلا باغ بوده و سرایدار و نگهبان تحت نظام اداره کار قرار میگیرند. منتها هییت تشخیص اداره کار در خصوص بیمه فرمودند که چون خودش بیمه خویش فرما بود حاکی از انصراف از دریافت حق بیمه از طرف کرفرما بوده که با توجه به امری بودن قانون کار آیا کارفرما نباید ملزم به پرداخت حق بیمه شوند؟
   از جواب حضرتعالی متشکرم

    کارشناس بیمه
    07 اسفند 1400

    سلام دوست عزیز، اگر آن مدتی که شما شکایت کردید و در آن فاصله زمانی بیمه آزاد واریز کردید، دیگر کارفرما ملزم به پرداخت حق بیمه است.

رامین
07 اسفند 1400

سلام دوستان من کارگر ساده هستم کارفرای من به من میگه حق بیمه شما واسه ۴ ماه میشه ۴ ملیون و هشتصد هزار تومن واسم زده کارگر پادو میخام ببینم راست میگه ماهی چقده پول بیمه من بیمه تامین اجتماعی هست ولی تکمیلی نیست

  کارشناس بیمه
  08 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، شما هرچه حقوق میگیرید ۷ درصد آن باید بابت حق بیمه کسر شود و ۲۳ درصد هم باید کارفرما بدهد جمعا ۳۰ درصد می شود.

زهرا
13 اسفند 1400

سلام وقت بخیر من از کارفرما شکایت کردم بابت بیمه و حقوق پرداخت نشده ی 1 ماهم…. خیلی مزاحمت ایجاد میکنه که توافقی انجام بشه….. اگر توافقی قبول نکنم مبلغ برای خودم واریز میشود یا تامین اجتماعی برای بیمه ام!!!!!

  کارشناس بیمه
  14 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، در هر صورت شما شکایت کردید باید منتظر باشید که هیت اداره کار چه تصمیمی میگیرند.

بابک
16 اسفند 1400

سلام من مجرد هستم و بیمه کارگری دارم ایا میتوانم ببمه تکمیلی هم بگیرم برای درمان

  کارشناس بیمه
  16 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، بیمه تکمیلی با بیمه پایه متفاوت است. شما حتی بیمه پایه هم نداشته باشید، می توانید بیمه تکمیلی تهیه کنید.

vertogo
17 اسفند 1400

درود بر شما، میخواستم بدونم اگه کارگر
ی 11 ماه جایی کار کرده باشه و بیمه نشده باشه و مبلغ 7 درصد بابت بیمه هم ازش طی هر ماه کاری کسر نشده باشه و ترک کار کنه یا اخراج بشه میتونه برای بیمه ی اون 11 ماهش اقدام کنه؟

  کارشناس بیمه
  18 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، بله باید برود اداره کار از کارفرما شکایت کند.

محمد
21 اسفند 1400

سلام وقت بخیر
کار ما کناف هست به صورت سیار
کسی که شاگرد هست
وهر روزی دلش بخواد میاد مثلا چند روز نمیاد
چند روز میاد
و حقوقش از مسبب اداره کار بیشتر هست و همه حق و حقوقش رو میگیره
میتونه درخواست بیمه کنه
و ما میتونیم بابت حقوق بیشتر و گرفتن تمام حقش از اون شکایت کنیم که درخواست کرده
ضمن اینکه ما کارگاه و دفتری نداریم اصلا نمیتونیم در سامانه ثبت نام کنیم و اعتراض کنیم
مثل تمام نیروهای سیار رنگ و گچ و سرامیک که به صورت متری کار میکنن

  کارشناس بیمه
  21 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، شما اولا نباید بیشتر از قانون کار به او بدهید اگر هم پرداخت کردید، دیگر نمی توانید از او پس بگیرید و اگر او برود از شما تو اداره کار شکایت کند، نمی تواند ادعای بیمه کند. در هرصورت با یک وکیل متخصص بیمه ای هم حضوری مشاوره بگیرید.

   محمد
   21 اسفند 1400

   ممنون از جوابتون
   فقط اداره کار میگه پول واریز کردی به حسابش باید بیمه اش کنی و حکم میره اجرای احکام
   ایا همچین چیزی میشه؟
   ما به قول معروف یک استا کار هستیم بدون جا و مکان ثابتی در سایت نمتونیم ثبت نام کنیم چون کد کارگاهی نداریم
   نمیتونیم روی حکم اداره کار اعتراض کنیم
   از طرف قضایی پیگیری کنیم یا فقط وکیل باید بگیریم

    کارشناس بیمه
    22 اسفند 1400

    سلام دوست عزیز، به هر حال دیگر این مسئله جنبه حقوقی دارد و بهتر است که با یک کارشناس حقوقی مشورت کنید.

Farhad
21 اسفند 1400

سلام وقت بخیر من سال ۷۶ ملکی رو خریدم و مالک قبلی اونجا کارگاه داشت سال ۶۰ تا۶۵ و کارگر را بیمه کرده بود چند سالی بیمه نداده بوده بعد از اون اونجا مخروبه میشه،الان که اون کارگر شکایت کرده اداره بیمه حق بیمه رو از من میخواد چون مالک اونجام و میگن طرف بیمه شمایی چون مالکی و باید حق این آقارو بدی،در صورتی که اون آقا رو نه میشناسم نه کاری انجام داده و قبلا کارگاه چوب بری بوده و من که خریداری کردم درستش کردم ونمایشگاه مبلمان زدم،الان تلکیف چیه و این قانون وجود داره؟؟؟

  کارشناس بیمه
  22 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، شما قبل از خرید ملک باید از صاحب قبلی مفاصا حساب بیمه و دارایی را ازش می گرفتید خود شما اشتباه کردید و الان بیمه صاحب ملک جدید را می شناسد. فقط شما میتوانید در دادگاه از صاحب ملک قبلی شکایت کنید.

رضا
29 اسفند 1400

با سلام. بنده یه سال داخل تعمیرگاه مشغول بکار بودم . از اول حقوق ثابت تعیین نکرده بود کارفرما. درصدی مشغول بکار شدم. خود کارفرما بیمه نبود و من هم بیمه نکرد. بعد یه سال منا از کار بیکار کرد حتی کارکرد یه ماه بنده را هم نداده. سوالی که ازتون دارم اینه که من می تونم به اداره کار شکایت کنم ؟ چه مدارکی لازمه؟آیا میتونم حق بیمه را بگیرم ؟

  کارشناس بیمه
  01 فروردین 1401

  سلام رضای عزیز
  ضمن تبریک سال نو 1401، باید در پاسخ بگوییم که بله میتوانید شکایت کنید بروید در سایت اداره کار مدارکی ازقبیل واریزی و مدارکی را وارد کنید که نشان دهنده کار کرد شما در آن تعمیرگاه باشد.

   رضا
   06 فروردین 1401

   سال نو شما هم مبارک. میخواستم بدونم به طور میانگین حقوقم ماهی دو میلیون و پانصد بود. ولی ماه های اول حقوقم یک تومن بود .متاهل هستم و دوتا بچه دارم. به طور میانگین چقدر طول میکشه و چقدر سهم من میشه توی 14ماه کار توی تعمیرگاه. ساعت کاری بنده نیز 10ساعت در روز بود بدون مرخصی فقط روزهای جمعه.نحوه ی محاسبه پرداخت خسارت چگونه ست?
   با تشکر از شما وکیل عزیز. ایا تعمیرگاه سی ان جی و ماشینهای گازیوز جز مشاغل سخت محسوب میشه?کارفرمای بنده حقوقم را روزانه برایم واریز میکرد.

    کارشناس بیمه
    06 فروردین 1401

    سلام دوست عزیز، 1. منظورتان از پرداخت خسارت چیست؟ ۰۲ الان سخت و زیان اور شما مشخص نمی شود زمانی که شرایط بازنشستگی داشتید، بازرسی می کنند و بعد مشخص میشود

     رضا
     06 فروردین 1401

     منظورم سهم من و سهم دولت در قبال بیمه نکردن من توسط کارفرما چقدر میشه

     کارشناس بیمه
     08 فروردین 1401

     سلام دوست عزیز، دولت هیچ سهمی ندارد ۷ درصد سهم کارگر است و ۲۳ درصد سهم کارفرما است و فقط سهم دولت در کارگاههای مشمول بیمه است منل خبازی و مرغداری و ۰۰۰۰.

Amir
01 فروردین 1401

باعرض سلام وخسته نباشید.بنده دریک شرکت ماهیانه ۱۳میلیون دستمزدمیگیرم آیاکارفرمامیتواند همین مبلغ رادرلیست بیمه تامین اجتمایی ردکند.بااین مبلغ چقدربایدحق بیمه پرداخت کنم.ممنون.

  کارشناس بیمه
  03 فروردین 1401

  سلام امیر عزیز
  طبق قانون شما هر چقدر حقوق میگیرید باید در لیست بیمه همان مبلغ درج شود و ۷ درصد از شما بابت بیمه کسر کند و ۲۳ درصد هم خودش بدهد و به تامین اجتماعی واریز کند

وحید
08 فروردین 1401

سلام خسته نباشید
به علت نداشتن کد بیمه کارگاه ما میخواد حق بیمه مارو نقدی حساب کنه ک ما بریم خویش فرما بکنیم خواستم بدونم چند درصد ما و چند درصد کارفرمای ما باید پرداخت کنه

  کارشناس بیمه
  09 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، اگر کارفرما شما را میخواهد بیمه آزاد کند که همه مبلغ بیمه را باید خودش واریز کند ولی اگر لیست بیمه میخواهد برای شما ارسال کند ۷ درصد از حقوق شما باید کسر کند

محمد
10 فروردین 1401

با سلام و عرض ادب
۱. برای دریافت بازنشستگی بالاتر ( ۷ برابر پایه حقوق )، آیا امکان داره پرداخت بیمه مشاغل آزاد یا اختیاری را ۷ برابر انجام بدیم؟
۲. در چند سال پایان بازنشستگی این پرداخت بیشتر باید انجام بشه تا بتونیم بازنشستگی بیشتر دریافت کنیم؟
۳. مبالغ پرداخت حق بیمه بالا و بازنشستگی بالا چقدر است؟

  کارشناس بیمه
  14 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، ۰۱ خیر امکان ندارد ۰۲ باید حتما پنج سال آخر را جای لیست بیمه بصورت پلکانی دستمزد بالا برای شما ارسال کند که بتوانی با حقوق بالا بازنشسته شوید ۰۳ امسال سقف بازنشستگی ماهیانه ۳۰ ملیون تومان شده است.

بسیم
14 فروردین 1401

سلام وقتتون بخیر، پسرم هجده سالگی دانشگاه لیسانس قبول شد و همزمان با آن خودش را بیمه تامین اجتماعی تحصیل کرد الان حدود دو سال بیمه دارد که بعد از پایان تحصیل باید جایی شروع به کار داشته باشد که کد کارگاه داشته باشد تا سابقه پیشگفت در سوابق بیمه تامین اجتماعی او ثبت شود میخواستم بپرسم از حضورتون که آیا بدون کارت پایان خدمت امکانش هست که در کارگاهی بتونن بیمه بشوند یا حتما باید کارت پایان خدمت داشته باشند؟ ممنونم از راهنماییتون و وقتی که میگذارید

  کارشناس بیمه
  18 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، نه احتیاج به کارت پایان خدمت برای بیمه شدن ندارد.

وحید
14 فروردین 1401

سلام خسته نباشید
من شش ساله در جایی مشغول ب کار هستم و بیمه نکردن منو و قرار است ک امسال ب صورت خویش فرما حق بیمه ب من بدهند و امضا بگیرند ازم،خواستم بدونم اگه من امضا بدم اون شش سال قبلم چی میشه؟ من امضارو ک بدم شش سال گذشتم حذف میشه یا هر وقت اقدام کنم میتونم حق اون شش سالم بگیرم؟
با تشکر

  کارشناس بیمه
  18 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، بستگی دارد که چه چیزی را امضا کنید.

ماهینی
15 فروردین 1401

با سلام لطفا در مورد نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه کارگران برای ماه فروردین با توجه به تعطیلات نوروز راهنمایی بفرمایید. همچنین نحوه محاسبه حق بیمه در صورت مرخصی یک روز در ماه یا نرفتن سر کار در تعطیلات رسمی غیر از جمعه ها و 11 اردیبهشت. با تشکر

  کارشناس بیمه
  05 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، اطلاعاتی که شما می خواهید، خیلی کلی است و در همین مقالات کامل توضیح داده ایم.

خاکزاد
16 فروردین 1401

سلام وقت شما به خیر
در صورت اشتغال کمتر از 44 ساعت کارگر وضعیت پرداخت حق بیمه به چه صورت میشود و در صورت توافق با کارفرما میتوان بیمه را کامل رد کرد و مابه التفاوت را از حقوق کارگر کسر کرد؟

  کارشناس بیمه
  25 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، برای افراد پاره وقت به همان میزان کارکرد می توان بیمه رد کرد.

Amir
16 فروردین 1401

سلام به ازای 6ساعت کار در هر روز کارفرما می‌تونه کارگر خود را بیمه کند یا باید 8ساعت تمام باشد

  کارشناس بیمه
  06 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، بله میتواند بیمه کند

علی
17 فروردین 1401

سلام من ویزیتور هستم در شرکت آرایشی
کارفرما بنده رو بیمه نکرده نه بنی نه پاداشی نه غذایی هیچی نمیده عیدی هم نداده تعطیلات نوروز هم نمیده بعد الان میخواد پرداختی و چک بده قرار دادی هم ندارم الان چجوری حقم و بگیرم

  کارشناس بیمه
  17 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، باید بروید اداره کار و شکایت خود را ثبت کنید.

نعمت
18 فروردین 1401

سلام خسته نباشيد بنده يازده ماهوهفت روز دوشيفت مشغول كاربودم طي اين روزها بيمه نكرده ومن هم به خاطر بيمه نكردن وحقوق باصاحب كاربه مشكل خوردم وازكاربيرون امدم وشكايت كردم ايا حق بيمه هم برام محاسبه ميشود دراداره كاريانه. اكاهم كنيد متشكرم

  کارشناس بیمه
  19 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، بله محاسبه میشود.

Mrym
18 فروردین 1401

سلام من ۱۶ ماهه دارم برای یک برند کار میکنم روزانه ۵ ساعت آیا مشمول قانون بیمه میشم؟ من رو بیمه نکردن و الان میخوام بیام بیرون و برای حق بیمه ام شکایت کنم آیا امکان پذیره ؟ کل مبلغی که به من میدن ۳۱۰۰ هست بعنوان حقوق

  کارشناس بیمه
  09 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، بله میشوید ۰۲ بله بروید شکایت کنید.

نسترن گرجی
21 فروردین 1401

سلام آیا مستخدم منزل را که کارهای نظافت خانه را انجام می دهد باید بیمه کرد؟

  کارشناس بیمه
  15 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، تعدادی بیمه های خاص وجود دارد اما اینکه به اسم بیمه کارگری باشد، خیر.

بدبخت
22 فروردین 1401

باسلام به نظر بنده با افزایش حقوق کارگر ما رو قعر چاه برید و دیگر بیرون اومدن محاله جناب وزیری که ۵۷درصد حقوق رو افزایش دادید لامصحب اجناس داخل بازار ۶۰درصد افزایش دادن شما تا وقتیکه نمیتونید جلوی گرانی بازار رو بگیرید حق ندلشتید این بلا رو سر مردم بیارید لمون خوشه ۶میلیون حقوق میگیریم چایی گلستان یک کیلویی خریدم ۱۱۰تومن با افزایش حقوق رفتم بگیرم ۱۵۸تومن میدونی چه بلایی سر ایران اوردید اقا نخواستیم حقوق زیاد بشه گراتی رو برگردونید یارانه هم نمیخواهیم والله قیمت رو برگردونید به چندین سال قبل که پراید ۷میلیون بود مگه میشه ۷میلیون کجا ۱۷۰میلیون کجا کجای دنیا ظرف چند سال این همه گرانی شده

مهرسام
25 فروردین 1401

سلام من ۱۰ ساله که در کارگاه قنادی کار میکنم ۲ سال بیمه نکرد منو ولی هشت ساله بیمه هستم تو همه این ۱۰ سال حقوقم درخوره حقوق اداره کار نبوده همه مزایای حقو حقوقو گرفتم ولی با حقوق کمتر از اداره کار یعنی اگه اداره کار یک میلیون حقوق می‌داده کار فرمای من پونصد تومنی حقوقمون می‌داده عیدی با همون حقوق کم محاصبه میشد همه برگه تصفیه هارو که کارفرما ازم امضا کردم چندسالی تو دفتر خودش چندسالی پنج سالی هم مارو میبره محضر امضا میگیره اگه شکایتی کنم میتونم حقو حقوق قبلیمو زنده کنم که کمتر از حقوق های اداره کار بوده داده اما بعضی حقو حقوقی نداده ولی امضای پایانه سال هر سال گرفته منم مجبور بودم امضا کردم چون اگه امضا نمیکردم باهام قرارداد جدید نمیبینم اگه هم می‌بست هر حقوقی رو که خودش دوست یا در توانش بود داده چیکار میتونم بکنم

  کارشناس بیمه
  05 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، به هر حال بهتر است که به اداره کار مراجعه کنید.

مهلا
27 فروردین 1401

سلام خسته نباشيد
ببخشيد من چهار ساله كه توي آموزشگاه زبان كار مي كنم ولي فقط يك سال و شش ماه برام بيمه رد شده
چجوري بايد حق اون دو سال و اندي كه ژرداخت نشده رو دريافت كنم؟؟؟

  کارشناس بیمه
  06 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، می توانید به اداره کار مراجعه و شکایت خود را ثبت کنید.

محبوب
30 فروردین 1401

با سلام و خسته نباشید
لطفا بفرمایید در کارگاهی ک بعضی از مشاغل موجود جزء مشاغل سخت تعریف شده باشد، پرداخت مبلغ مابه تفاوت برای بيمه شغل سختی کار در زمان بازنشستگی نیرو بر عهده ی چ کسی میباشد؟ شرکت پیمانکاری یا سازمان ( مناقصه گر)
سپاس

  کارشناس بیمه
  30 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، به عهده کسی است که برای شما لیست بیمه ارسال کرده و از اون حقوق دریافت کردید.

مهران
02 اردیبهشت 1401

سلام من ۱۹سال است که درمغازه کفش فروشی کار میکنم ولی حالا رفتم بیمه کارفرما منوبیمه نکرد چگونه باید شکایت کنم بیمه شوم

  کارشناس بیمه
  02 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، باید به اداره کار مراجعه کنید.

سعید
02 اردیبهشت 1401

کارفرمای ما نزدیک به ۱۵ ماه میشه بیمه مارو واریز نمیکنه آیا من میتونم ازطریق وزارت کار پیگیری کنم وهمه این ۱۵ ماه که پرداخت نشده رو کارفرما پرداخت کنه لطفا جواب بدین

  کارشناس بیمه
  21 خرداد 1401

  سلام بله

سعید
02 اردیبهشت 1401

اگه قبل از خدمت سربازی سابقه بیمه داشته باشیم هزینه بیمه ۲سال خدمت رایگان میشه یا باید هزینه شو پرداخت کرد

  کارشناس بیمه
  02 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، برای آن هایی تاریخ پایان خدمتشان قبل از سال 85 است.

کارگر
04 اردیبهشت 1401

سلام کارفرمایی دونفرازکارگران خودرادرلیست بیمه کارگاه دیگری که مربوط به کاراین دونفر نیست برای بیمه ارسال میکند این کارخلاف است

  کارشناس بیمه
  05 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، بله کاملا خلاف است.

حجت
05 اردیبهشت 1401

سلام من ۱۸سال هستم درمغازه کفش فروشی کارمیکنم کارفرماگفته بود بیمه رد کردم حال که به بیمه رفتم اصلن بیمه نکرده ایامیتوانم شکایتش کنم .ممنون

  کارشناس بیمه
  05 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، بله باید به اداره کار مراجعه کنید.

   بهرام
   11 تیر 1401

   سلام اصلا آیا بیمه از حقوق کم میشود برای کارگری که سنش پایینه؟

    کارشناس بیمه
    12 تیر 1401

    سلام دوست عزیز، بله.

امیر
05 اردیبهشت 1401

سلام
موقعی که بیکار شدم (98)، بیمه، با اینکه ماخذ حق بیمه پرداختی من در سالهای پیش هم حول و حوش حداکثر بود اما حق بیمه منو نامتعارف دونست چون معادل با ماخذ یا سقف حق بیمه 98 بود یعنی بالای 10میلیون تومان) و اونرو در رکورد سابقه ام کاهش داد و ثبت کرد و لذا میانگین حقوقم کمتر شد (5.280.000تومان).
پس از گذروندن بیکاری، می خوام دوسال حق بیمه بپردازم تا با 31سال سابقه بازنشسته شوم. می خواستم بدونم حد متعارف چگونه تعیین می شود؟ آیا به پست شغلی یا تحصیلات یا چیز دیگری وابسته است. من تحصیلاتم کارشناسی ارشد است.

  کارشناس بیمه
  25 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، حداکثر سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۹ ملیون تومان است ۰۲ به تحصیلات نیست شما باید جای کار کنید و واقعی اینقدر هم دستمزد بگیرید و حداکثر دستمزد هم برای شما لیست بیمه ارسال شود

محمد
08 اردیبهشت 1401

سلام مبلغ خالص پرداختی حقوق یک نفر کارگر بدون فرزند بعداز کسر سهم 7% بیمه چقدر است
منظور از 30% از حقوق چیه ؟؟
آیا 30% از مبلغ پرداخت بیمه باید بین کارفرما و کارگر تقسیم بشه یا 30% از مبلغ حقوق؟

  کارشناس بیمه
  09 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، هرچه شما حقوق از کارفرما دریافت میکنید ۷ درصد آن سهم شما میباشد و ۲۳ درصد سهم کارفرما است که جمعا ۳۰ درصد میشود.

امیر
10 اردیبهشت 1401

سلام وقت بخیر من توی شرکت بازرگانی مشغول بکار شدم ۱۰ ماه کار کردم هم بیمه منو رد نکرد هم حقوقارو قطره ایی پرداخت‌ میکرد بعدم بخاطر بحث حقوق اخراجمون کرد میتونم برم شکایت کنم حق مو بگیرم ازش؟ ۱۰ ماه بیمه رد نکرده

  کارشناس بیمه
  10 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، بله باید به اداره کار مراجعه کنید.

123
11 اردیبهشت 1401

سلام من کارمند بخش خصوصی بهزیستی هستم که طبق روزهای اداری متاسفانه تا ماه گذشته ماهی 2 میلیون حقوق میگرفتم،میخواستم سوال کنم با توجه به این که درخواست افزایش حقوق و بیمه دادم عرف حقوقی که باید دریافت بکنم چقدر میشه؟(با توجه به 7درصد بیمه که باید از من کم بشه)

  کارشناس بیمه
  12 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، اولا باید طبق قانون کار حقوق دریافت کنید بعدا هر چه شما حقوق میگیرید باید ۷ درصد آن بابت حق بیمه از شما کسر شود.

فاطمه
13 اردیبهشت 1401

دوره کارآموزی در شرکت خصوصی چه مدت است ؟ میزان حقوق کارآموز چقدر و چگونه مشخص می شود و آیا مشمول بیمه می شود یا خیر ؟

  کارشناس بیمه
  13 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، در خصوص کارآموزی قوانین مخصوصی وجود دارد؛ اما اصولا باید حقوق را بدهند.

رضا
13 اردیبهشت 1401

سلام من ۲سال نیم کار میکنم در نمایشگاه اول قول بیمه کردن و با حقوق ناچیز کار کردم بعد دوسال نیم از کار خارج شدم الان دو هفته کار نمیکنم میتونم شکایت کنم

  نویسنده بیمه
  14 اردیبهشت 1401

  سلام رضای عزیز
  اگر مدارکی مبنی بر اشتغال دارید و شما را بیمه نکردندف بروید اداره کار شکایت کنید

  شهروند
  14 اردیبهشت 1401

  سلام‌من‌۸سال‌بیمه‌کارگری‌ساختمانی‌دارم‌که‌خودم‌حق‌بیمه‌رو‌پرداخت‌میکنم‌‌‌‌طی‌کار‌کردن‌دچار‌‌پارگی‌شکم‌شدم(باد‌فتق)‌شدم‌میتوانم‌از‌بیمه‌‌‌برای‌عمل‌جراحی‌استفاده کنم‌،سوال‌‌دیگه‌ایا‌‌از‌نظر‌مالی‌کمک‌‌میشود‌ممنون

   کارشناس بیمه
   11 تیر 1401

   سلام دوست عزیز، بله میتوانید از دفترچه درمانی خودت استفاده کنید ۰۲ خیر از نظر مالی تامین اجتماعی به شما پولی نمیدهد

رجبی مشهد
15 اردیبهشت 1401

سلام من مدت ۵ساله که برای یه شرکت خصوصی کار میکنم ولی قرار دادی ندارم وکارفرما بعد دوسال بیمه منو رد کردن اونم هرموقع دلش خواسته ولی حقوقی که ماهیانه پرداخت کرده و به عنوان نماینده شرکت نامه دارم که ثبت اداره مذکور شده وتنها مدرکم است وایشون نه مزایای و پاداشی و سنواتی هیچ والان من براشون کار میکنم با اینکه باردارم هستم بدون بیمه چه باید بکنم ممنون میشم راهنمایی کنید

  کارشناس بیمه
  16 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، بهتر است که به اداره کار مراجعه کنید.باید تمامی حق و حقوق شما را بدهد.

مهسا
22 اردیبهشت 1401

سلام کسی که بیمه تامین اجتماعی پرداخت میکرد وحالا دچار سرطان شده تکلیفش چیه؟از کار افتاده به حساب میاد ومیتونه بیمه نریزه یا نه

  کارشناس بیمه
  23 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، اگر در حین بیمه پردازی دچار بیماری سرطان شده تامین اجتماعی به او مستمری ازکارافتادگی میدهد.

کامران
27 اردیبهشت 1401

سلام وقت بخیر امسال حق بیمه کارگر دقیقا چقد هست

  کارشناس بیمه
  28 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، در مقاله کامل نوشته ایم.

مهدی
29 اردیبهشت 1401

سلام آیا امکانش هست از کارفرمایی که به مدت ۲ سال بدون بیمه کار میکردم شکایت کنم چون همیشه بهانه جواز رو می‌گرفت و به مدت ۲ سال منو بیمه نکرد و تازه از جاش اومدم بیرون آیا امکان شکایت هست

  کارشناس بیمه
  30 اردیبهشت 1401

  سلام بله باید به اداره کار مراجعه کنید.

فاضل
30 اردیبهشت 1401

سلام
بنده شش سال هس که سرپرست کارگاه ساختمانی هستم و تا الان بیمه تامین اجتماعی نداشتم برا بیمه کارگری چگونه باید اقدام کنم و ایا شامل من میشه یا نه

  کارشناس بیمه
  09 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، اگر کارت فنی و حرفه ای هوشمند ساختمانی دارید و کارگری هم میکنید بله شامل شما هم میشود

علی
30 اردیبهشت 1401

سلام.ببخشیداونایی‌که‌مدرک‌فنی‌ساختمان‌رو‌از‌اداره‌فنی‌و‌حرفه‌ای‌گرفتن‌وبرابیمه‌کارگران‌ساختمانی‌به‌اداره‌بیمه‌مراجعه‌میکنن‌وجواب‌میگن‌که‌سهمیه‌نداریم‌.من‌یه‌خانواده‌چهار‌نفره‌هستیم‌ولی‌هیچ‌بیمه‌ای‌نداریم‌چکار‌باید‌انجام‌بدیم‌.تا‌کی‌منتظر‌باشیم.تورو‌خدا‌جواب‌بدین.

  کارشناس بیمه
  31 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، فعلا برای بیمه ساختمانی دولت سهمی اعلام نکرده است باید بروی بیمه حرف و مشاغل آزاد شوید با نرخ های مختلف و حق بیمه مختلفی هم دارد

Alireza
24 خرداد 1401

عرض درود و خسته نباشید
میخواستم بپرسم آیا قانونی برای کارگاههای زیر 10نفر هست که بجای 2.5روز مرخصی استحقاقی در ماه 1.7روز در ماه به کارگر تعلق بگیرد ؟

  کارشناس بیمه
  25 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، خیر قانون برای همه یکسان است

احسان
11 تیر 1401

سلام وقت بخیر من بازنشسته ام و بیمه نیروهای مسلح رو دارم و الان در یک شرکت مشغول کار شدم میتونم به کارفرما بگم منو بیمه نکنه و پولشو بهم بده.؟

  کارشناس بیمه
  13 تیر 1401

  سلام دوست عزیز، اصولا بازنشسته ها رو بیمه نمی کنند.

اشنویه
28 تیر 1401

سلام بیمه کارفرما و کارگر با هم فرق دارن؟ میشه توضیح بدید.

  کارشناس بیمه
  29 تیر 1401

  سلام در خصوص بیمه کارفرما می توانید اینجا کلیک کنید. توضیحاتشان طولانی است.

حامی خان
03 مرداد 1401

بیمه وزارت کار با بیمه کارگری فرقی داره؟

  کارشناس بیمه
  04 مرداد 1401

  سلام بیمه اجباری است که کارمندان و کارگران می شوند.

مهرانه ابوذری
08 مرداد 1401

ببشید من میخام میزان حقوق خالصمو تخمین بزنم تا ببینم چقدر از حقوق بابت بیمه کسر می شه؟

  کارشناس بیمه
  09 مرداد 1401

  سلام باید با توجه به سن و مدت زمان پرداخت محاسبه کنید.

فولادوند
09 مرداد 1401

سلام والا این چه ظلمیه در حق کارگران می کنید؟ ایا بیمه از حقوق کارگر کم میشود؟ اونهم کارگری که زیر خط اصلی حقوق میگیره

  کارشناس بیمه
  10 مرداد 1401

  سلام متاسفانه این موارد وجود دارد؛ اما شما می توانید به اداره کار برای شکایت مراجعه کنید.

محمدرضا طاهری
09 مرداد 1401

سلام ببخشید بابت بیمه تکمیلی چقدر باید از حقوق کم بشه/

  کارشناس بیمه
  10 مرداد 1401

  سلام براساس قرارداد شرکتتان با بیمه است.

کیانوش اسدی
10 مرداد 1401

حق بیمه کارگر و کارفرما چقدره؟

  کارشناس بیمه
  11 مرداد 1401

  سلام حق بیمه برای هر گروه متفاوت است که در مقاله نوشته ایم.

رفیعی
11 مرداد 1401

سلام بیمه کارگر توسط کارفرما حتما باید انجام بشه، کسی نمیتونه خودشو بیمه کنه؟

  کارشناس بیمه
  12 مرداد 1401

  سلام باید انجام شود. خودش هم می تواند آزاد بگیرد البته اگر تحت پوشش جایی نباشد.

مسعود فراهانی
11 مرداد 1401

سلام من کارفرما اصلا چرا کارگران باید بیمه شوند؟

  کارشناس بیمه
  12 مرداد 1401

  سلام این وظیفه کارفرماها است. ساده ترین اگر اتفاقی برای کارگر بیفتد، شما ملزم به پرداخت خسارت هستید.

مهران دیده ور
13 مرداد 1401

من یه مدت بخاطر مشکلی که داشتم نرفتم سرکار کرونا داشتم. الان واسم ترک کار زدن. قانونیه؟

  کارشناس بیمه
  14 مرداد 1401

  سلام به هر حال باید دلیل موجهی داشته باشند؛ اما می توانید به اداره کار مراجعه کنید.

محمد علی
13 مرداد 1401

سلام من تازه استخدام شدم ، می خواستم بدانم که آیا بیمه از حقوق کم میشود؟ چقدر کم میشود

  کارشناس بیمه
  14 مرداد 1401

  سلام دوست عزیز بله کسر می شود. بستگی به پایه حقوقتان دارد که 7 درصد است.

   سعیدی
   05 آبان 1401

   سلام قانون بیمه کارگر و کارفرما کاملشو از کجا پیدا کنم؟

    کارشناس بیمه
    07 آبان 1401

    سلام هر نکته ای لازم بود در اینجا نوشته ایم اما میتوانید در خود سایت اداره کار مشاهده کنید.

همتی
18 مرداد 1401

سلام ما یک سوپرمارکتی داریم که سه تا کارگر هستند هر کدوم در تعداد ساعات خاصی فعالیت می کنند و به صورت شیفتی چرخش دارند. مغازه 18 ساعت بازه و هر کدوم 6 ساعت سر کار هستند، یکی صبحه فردا عصر هست و بعد پس فرداش شب. الان هزینه بیمه کارگر مغازه سوپرمارکتی به این صورت چطوری میشه؟ چطوری باید بگیرم؟

  کارشناس بیمه
  19 مرداد 1401

  سلام بازرس تامین اجتماعی باید این موضوع را تایید کند و روش پرداخت حق بیمه را به شما میگویید

اصلان
21 مرداد 1401

سلام حق بیمه کارگر ساده با کارگر حرفه ای و دارای مدرک متفاوت است؟

  کارشناس بیمه
  29 مرداد 1401

  سلام بله متفاوت است

حسین
23 مرداد 1401

سلام حق بیمه استادکار چقدر است؟

  کارشناس بیمه
  29 مرداد 1401

  سلام بستگی دارد استادکار چه شغلی باشید

   استادکار
   20 مهر 1401

   سلام فواید بیمه کارگران ساختمانی برای استادکارها چقدره؟

    کارشناس بیمه
    23 مهر 1401

    سلام فواید اختصاصی ندارد.

گلها
30 مرداد 1401

سلام ما تازه کارگاه راه انداختیم و کد کارگاهی هم گرفتیم، حال مراحل بيمه كردن كارگر با سابقه کار نسبت به کارگری که هیچ سابقه ای نداره، متفاوته؟

  کارشناس بیمه
  03 شهریور 1401

  سلام بله متفاوت است ولی دستمزد و شغل آنها را بازرس تامین اجتماعی در بازرسی از کارگاه مشخص میکند

سارا محبی
28 شهریور 1401

ببخشید الان طبق اداره کار که بیمه هم هستیم ما باید ۵میلیون و ۸۰۰ دریافتی داشته باشیم ماهانه یا ۵میلیون و ۴۰۰ (یعنی ۴۰۰ تومن هم از این ۵/۸۰۰ باید کم بشه یا نه)

  نویسنده بیمه
  29 شهریور 1401

  سلام سارای عزیز
  خیر چیزی کم نمیشه فقط ۲ درصد به خاطر درمان از حقوق کسر میشود

رضا
30 شهریور 1401

سلام خدمت شما.بنده در کارگاهی به مدت 15سال مشغول به کار بودم.ایشون حقوق اداره کار و تمام مزایای کارگری را پرداخت نکردن.میخواستم از ایشون شکایت کنم.ولی قرارداد کار نداشته ایم در این سالها.ناگفته نماند که زمانی که بنده رو بیمه کردن کارفرما ایشون بود ولی بخاطر اینکه خودش هم بتونه بیمه بشه جواز کسب را به اسم همسرش گرفت ولی بیمه قبول نکردو بعد از اون نام کارفرما همسر ایشون ثبت شد.ولی هیچ گونه رابطه کاری باهمسر ایشون ندارم.لطفا راهنمایی کنید چگونه میتونم از ایشون شکایت کنم.متشکرم

  کارشناس بیمه
  30 شهریور 1401

  سلام باید به اداره کار مراجعه کنید. در آنجا کارشناس با بررسی پرونده و جزئیات شما را راهنمایی خواهد کرد.

منصوری
30 شهریور 1401

سلام خدمت شما.بنده به مدت 15 سال در کارگاهی تراشکاری مشغول به کار بودم.کارفرما من رو بیمه کرد ولی این 15 سال رو خودم پرداختم و سابقه هم ثبت شده.لیست پرداخت مربوط به کارگاه میباشد.ایا میتونم از ایشون شکایت کنم

  کارشناس بیمه
  30 شهریور 1401

  سلام ایشان باید 70 درصد مبلغ را خودشان واریز می کردند. به هر حال، باید به اداره کار مراجعه کنید.

رضا
31 شهریور 1401

سلام خدمت شما زحمتکشان سایت بیمه دات کام.سوال تکراری.بنده در کارگاهی به مدت 15 سال مشغول کار بودم بیمه رو خودم پرداخت کردم.کارفرما مغازه را به اسم همسرش کرده و جواز کسب به اسم همسرش میباشد ولی بنده هیچ گونه رابطه کارگری با همسر ایشون ندارم حتی قرارداد کار با کارفرما و همسرش.ایشون هرچقدر تونسته از من سو استفاده کرده و حق بنده به شدت پایمال شده.طبق نظر شما بنده به سازمان کار مراجعه کردم و گفتند مستندات رابطه کاری با همسرش همان سابقه بیمه شما هست و پرینت رو ارائه بدید کافیست.ایا میتوان با این سند به ایشون و همسرش شکایت کنم و میتوانم تمام حق حقوقم را مطالبه کنم حتی حق بیمه ای که خودم پرداختم.لطفا راهنمایی کنید که اگر سندی دیگر نیاز میباشد امکانش باشد اماده کنم.تورو خدا راهنمایی کنید .متشکرم

  نویسنده بیمه
  04 مهر 1401

  سلام رضای عزیز
  باید حتما مستندات داشته باشید که اشتغال داشته اید که بتوانید در اداره کار شکایت کنید باید با مدارک ثابت کنید

حمید
04 مهر 1401

سلام من هشت سال و خورده ای بیمه کارگر ساختمانی دارم مشکل نارسایی قلبی پیدا کردم الان یه ماهه پیوند قلب انجام دادم دکتر کار افتاده کامل اعلام کرده الان منو کار افتاده و بازنشسته میکنن یا باید بیمه سی سال و تموم کنم مستمریش چقد میشه؟؟؟

  کارشناس بیمه
  07 مهر 1401

  سلام با این سابقه که شرایط بازنشستگی را ندارید ولی میتوانید درخواست ازکارافتادگی بدهید و در کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی شرکت کنید تا پزشکان متخصص تامین اجتماعی شما را معاینه کنند و نظر بدهند

س.عرب
11 مهر 1401

سلام من به حدود 5مااهی است مشغول بکار شدم میخوام بیمه بشم ولی مدیریت میگن باید از زیر بیمه پدرت خارج بشی قطع بشه تا ما بتونیم بیمه ات کنیم
میخوام بدونم بیمه من برای سابقه کار ربطی به بیمه خدمات درمانی خودم داره که باید قطع بشه؟
ضمن اینکه یکی از دوستانم شرایط من رو داره و محل کارش بیمه شده و اصلا نگفتن بیمه پدرت رو باید قطع کنی؟

  کارشناس بیمه
  14 مهر 1401

  سلام باید حتما از تحت تکفل پدر خودتان خارج شوید و شماره بیمه برای خودتان بگیرید تا کارفرما بتواند شما را بیمه کند و سابقه برای شما منظور شود

خادم
11 مهر 1401

سلام شبتون بخیر همیشه شنیده ایم که اگر کسی جایی کار می کرده و بیمه نشده بوده می تونه شکایت کنه و اگر دلایل و مدارک کافی داشته باشه قانون به وی حق خواهد داد من حدود11 سال ( از سال 71 تا 82) در مدرسه دولتی کار می کردم حقوقم بصورت دستی داده می شد وفیش حقوقی نداشتم ( از محل کمک های مردمی ) ولی با توجه به اینکه مدارک و معرفی نامه هایی در دست داشتم که در آن ایام برای انجام امور مختلف گرفته بودم و حتی گزینش هم داشتم و شهادت همکاران را هم داشتم اما متاسفانه علیرغم پیگیری های زیاد و حتی مراجعه به دیوان عدالت و تقاضای تجدید نظر نتونستم حقم را بگیرم میشه توضیح بدین چرا؟ ممنون از اینکه پاسخگو هستین

  کارشناس بیمه
  12 مهر 1401

  سلام ما این مطلب را برای آشنایی بیشتر نوشته ایم. بعد در خصوص پرونده شما نبوده ایم. شما بهتر است که با یک وکیل مشورت کنید.

….
16 مهر 1401

سلام
من 3سال پیش به مدت1 سال در یک شرکت حسابداری کار میکردم ولی هیچ بیمه ای برام رد نکردن. میخواستم بدونم که الان میتونم پیگیر بیمه ام باشم؟

  کارشناس بیمه
  17 مهر 1401

  سلام بله باید به اداره کار مراجعه کنید.

اشکان
27 مهر 1401

سلام یک سوال داشتم من کارفرمای یک کارگاه تولیدی هستم برای رد کردن بیمه خودم 27 درصد که میدونم, ولی ایا باید 1,500,000 تومان مزایای مشمول که میشه حق مسکن و بن نقدی هم رد کنم یا نمیخواد؟ ممنون میشم جواب بدید

  کارشناس بیمه
  30 مهر 1401

  سلام خیر نباید ارسال کنید شامل شما نمیشود چون بیمه شما بیمه کارفرمایی است

سما
05 آبان 1401

سلام من در یک فروشگاه نزدیک دوساله کار میکنم
هر ماه برگه تسویه حساب امضا میکنیم و داخل برگه زده بیمه تامین اجتماعی ولی بیمه نداریم
آیا سودی برای صاحب کار داره؟

  کارشناس بیمه
  05 آبان 1401

  سلام بله اما باید به اداره کار مراجعه کنید.

علی
05 آبان 1401

با سلام
من ۱۰ سال است در یک کارگاه کابینت سازی کار میکنم و هیچ گاه طبق قانون کار حقوق نگرفتم(حق اولاد و غیره…) نگرفتم و از این ۱۰ سال ۸ سال بیمه کارگری برام رد کرده با پول خودم و از اول استاد کار بودم مطالب بالا به کنار میخواستم بدونم از این به بعد من به کار فرما بگم بازم با پول خودم بیمه استاد کار درجه ۱ برام رد کنه بهتر هست یا همان بیمه کارگری بمونه بهتره ممنون میشم دقیق راهنمایم کنید.

  کارشناس بیمه
  07 آبان 1401

  سلام زمانی که بازرس تامین اجتماعی به کارگاه شما میاید شغل واقعی خودت را بگو تا اون هم دقیق همان را تایید کند کارفرما موظف است حق بیمه شغل واقعی تو را واریز کند

دریا
06 آبان 1401

سلام
من در یک آسایشاه معلولین، آشپز هستم
یک روز در میان کار می کنم. روزی 13 ساعت. (میشه 195 ساعت در ماه) بدون هیچ گونه تعطیلی در طول سال (نه جمعه ها و نه تعطیلی های رسمی و نه نوروز)
به من گفته اند پاره وقت محسوب میشم و در ماه برام 15 روز بیمه رد می کنند.
آیا بر طبق قانون باید 15 روز رد کنن؟
اگر نه، من با چه قانونی میتونم ثابت کنم که باید 30 روز باشه؟
ممنونم

  کارشناس بیمه
  07 آبان 1401

  سلام خیر طبق قانون اگر ۸ ساعت در شبانه روز کار میکنید باید ۳۰ روز برای شما حق بیمه واریز شود ۰۲ به بازرسی تامین اجتماعی مراجعه کنید تا آنها پیگیری کنند

مهدی
19 آبان 1401

سلام بنده به عنوان کارفرما آیا می توانم برای برخی از نیروهایم بالاتر از حق بیمه که (الان حدودا 1735000 ت ماهانه است ) بیمه رد کنم که ما بین حداقل بیمه و حداکثر باشد؟

  کارشناس بیمه
  20 آبان 1401

  سلام بستگی به نوع فعالیت کارگاه شما دارد اکثر کارگاه ها دستمزد مقطوع دارند و نمیشود بیشتر از آن دستمزد اعلام شده توسط بازرس تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت کنید

راد
22 آبان 1401

سلام
ازچه ماهی بن و خواروبارو مسکن از 1400به 1500افزایش پیدا کرده؟و

  کارشناس بیمه
  22 آبان 1401

  سلام اصولا در هنگام افزایش دستمزدها روی می دهد.

   کاظم
   06 دی 1401

   سلام بیمه کارگری تامین اجتماعی به همه میدن؟ بعد این بن هم داره؟

    کارشناس بیمه
    07 دی 1401

    سلام خیر باید شرایطش را داشته باشید.

بهداد
04 آذر 1401

سلام ، وقت بخیر
در شرکتی مشغول به کارم.در سایت تامین اجتماعی میزان دستمزد و حقوقی که برام رد میکنن از جمع پرداختها در فیش حقوقی کمتره. این وسط پیمانکار از جمع پرداختها از من حق بیمه کسر میکنه اما میزان کمتری از حقوق رو برای تامین اجتماعی رد میکنه. آیا این کار اشکال قانونی داره و آیا قابل پیگیری هست؟

  کارشناس بیمه
  05 آذر 1401

  سلام بله این کار غیر قانونی است شما میتوانید از طریق واحد امور حق بیمه پیگیری کنید

حق بیمه کارگری در موبایل فروشی
10 آذر 1401

سلام وقت بخیر بنده سه سال و ۱۶۵ روز در مغازه موبایل فروشی کار کرده‌اند و حق و حقوق و بیمه مرا پرداخت نکرده است آیا از طریق قانونی اقدام کنم موفق می شوم که حق بیمه خود را دریافت کنم یا نه ؟؟ و چگونه محاسبه می‌شود ؟؟

  کارشناس بیمه
  10 آذر 1401

  سلام باید به اداره کار مراجعه کنید. به هر حال کاری نشد ندارد.

قشقایی
12 آذر 1401

با سلام ایا شبانه با تایم مشخص در میدان تره بار کار کردن شامل بیمه کارگری میشود و ایا کارفرما در بیمه کردن چنین کارگری ازاد است یا اجبار دارد با تشکر

  کارشناس بیمه
  13 آذر 1401

  سلام اگر در میدان تره بار کار میکنید و کارفرما به شما حقوق میدهد باید طبق قانون کارفرما بیمه کند به بازرس تامین اجتماعی شعبه اطلاع دهید تا بررسی کند

علی
29 دی 1401

از نظر دریافت مستمری بیمه های مشاغل و اختیاری و کارگری با هم تفاوت دارند یا خیر

  نویسنده بیمه
  30 دی 1401

  سلام علی عزیز بله تفاوت دارند.مستمری بیمه حرف و مشاغل آزاد حداقل مستمری است مستمری بیمه اختیاری حدودا ۲۰ درصد بیشتر از بیمه حرف و مشاغل آزاد است ولی در بیمه کارگری بستگی به این دارد که شما کجا کار میکنید و چقدر حقوق میگیرید و حق بیمه چقدر پرداخت کرده اید هرچه حق بیمه بیشتری بدهید مستمری شما هم بیشتر میشود

ابوالفضل
02 بهمن 1401

سلام وقت بخیر
آیا روز های تعطیل جزو بیمه محسوب میشه؟
کارفرما میگه چون روزای تعطیل سرکار نمیایید بیمه بهتون تعلق نمیگیره و تعداد روزای تعطیل رو از بیمه کم میکنه و حقوق هم کمتر میده
کارمند هستم

  نویسنده بیمه
  02 بهمن 1401

  سلام ابوالفضل عزیز
  خیر کارفرما درست نگفته است روزهای تعطیل هم جز سابقه محسوب میشود

حسن
13 بهمن 1401

سلام داداش برا بیمه کارگری تو شهرستان ما شاهین شهر میگه ظرفیتش پرشده لطفا راهنمایی کنید چیکار باید بکنم

  نویسنده بیمه
  14 بهمن 1401

  سلام حسن عزیز فعلا که سهمیه بیمه ساختمانی به تامین اجتماعی اعلام نشده است باید صبر کنید

Morteza
03 اسفند 1401

سلام وقت بخیر

تقریبا ۹ ماه هست ک در ساختمانی به عنوان سرپرست کارگاه مشغول به کار هستم.
کارفرما از اول گفته بیمه نمیکنه و یه حقوق ۴ میلیونی برام میریزه که میگه حداقل حقوق کار هست.

آیا راهی هست ک من بیمه کارگری برای خودم رد کنم یا از کارفرما بخوام انجام بده؟ که البته نمیده😔

  کارشناس بیمه
  03 اسفند 1401

  سلام مرتضی عزیز. کارفرما میتواند لیست بیمه شما را بعنوان کارگر به تامین اجتماعی ارسال کند و هم میتوانی خودت را بیمه حرف و مشاغل آزاد کنید ولی اولی بهتر است.

عضویت در خبرنامه برای اطلاع از تخفیف های ماهانه در خبرنامه بیمه دات کام عضو شوید