20 دسامبر 2023

بیمه کارگری: مزایا، نحوه محاسبه و میزان حق بیمه کارگر و کارفرما در سال ۱۴۰۲

حق بیمه کارگران که بیمه کارگری نیز نامیده می‌شود، برای هر کارگر و کارفرمایی، اهمیت زیادی دارد. بعضی از کارفرمایان سعی می‌کنند تا برای فرار از بیمه کردن و پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی، دلایل واهی زیادی را بیان کنند. کارگران هم می‌خواهند تا با بیمه شدن در یک شرکت یا کارگاه، حق کمتری بپردازند و از مزایای آن هم بیشتر و بهتر استفاده کنند. حالا یک سؤال؟ چقدر با این بیمه آشنا هستید؟ این مسئله‌ای از گذشته تاکنون همیشه مورد مناقشه بین کارگر و کارفرما بوده است. برای آشنایی با بیمه کارگران در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

حق بیمه کارگری چیست؟

حق بیمه کارگری با کارمندی تفاوتی ندارد و هر دو یک تعریف یکسان دارند. این بیمه، حق بیمه‌ای است که کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند تا کارگران علاوه بر بیمه شدن در برابر حوادث، از مزایا و خدمات آن استفاده کنند. البته کارفرما تمامی حق بیمه را پرداخت نمی‌کند. 30% از حقوق کارمند یا کارگر باید به بیمه سازمان اجتماعی پرداخت شود. از این 30%، کارفرما باید 23% و کارگر باید 7% را بپردازند. البته تمامی این 30% را خود کارفرما پرداخت می‌کند؛ اما 7% آن از حقوق خود کارگر است. همچنین 3% از این 23% مربوط به بیمه بیکاری است تا کارگر در زمان بیکار شدن بتواند از مزایای آن استفاده کند. حق بیمه کارگری در فیش حقوقی با نام «حق بیمه» ثبت خواهد شد.

بیمه کارگری

بیمه کارگری و تمام مزایای آن

حق بیمه را کارفرما باید ماهانه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. در صورتی که تأخیری در پرداخت صورت بگیرد، سازمان کارفرما را جریمه خواهد کرد. باید گفت که در این مورد، جریمه‌ای از کارگر دریافت نمی‌شود؛ بلکه کارفرما باید آن را بپردازد.

حق بیمه برای کارگران چه مزایایی دارد؟

بیمه کارگری برای کارگران مزایای زیادی دارد. این مزایا نسبت به اینکه خود فرد اقدام به بیمه خویش فرما کند، خیلی بهتر خواهد بود. مهم‌ترین مزایا بیمه کارگری شامل موارد زیر است:

 • در زمانی که کارگر یا کارمند دچار بیماری یا حادثه‌ای شود، از بیمه می‌تواند غرامت تا حد تعریف شده‌ دریافت کند.
 • خانم‌هایی که باردار هستند، می‌توانند از کمک هزینه بارداری استفاده کنند.
 • امکان دریافت کمک هزینه ازدواج برای کارگران وجود دارد.
 • هزینه‌های مربوط به عینک طبی، ویلچر، سمعک و غیره تا حد معینی و بر اساس شرایط خاصی قابل پرداخت است.
 • امکان دریافت مستمری در زمان بازنشستگی یا ازکارافتادگی وجود دارد.
 • در صورت آسیب در زمان کار، کارگر می‌تواند هزینه‌های درمانی خود را دریافت کند.

نکته اصلی اینکه کارگر به این صورت حق بیمه کمتری پرداخت می‌کند. در صورتی که بخواهد خود را به صورت خویش فرما بیمه کند، ماهانه باید هزینه بالایی را بپردازد.

درصد و مبلغ پرداخت بیمه تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲

حق بیمه تامین اجتماعی برای گروه‌های مختلف به شرح زیر است:

نوع بیمهدرصد سهم بیمه شدهضریب دستمزدمبلغ ماهیانه (تومان)درصد سایر
31 روز30 روز
اجباری (بدون احتساب مزایای انگیزشی)7%50649420% کارفرما

1.477 (31 روز)

1.412 (30 روز)

مشاغل آزاد (14%)12%بر اساس حداقل دستمزد سال بین حداقل و 1.2 حداقل است.6586372% دولت
مشاغل آزاد (16%)14%7687432% دولت
مشاغل آزاد (20%)18%9879552% دولت
اختیاری27%1.21.7771.720
کارگران ساختمانی بر اساس درجه و ضریبدرجه یک7%1.253752020% دولت
درجه دو7%1.3500483
درجه سه7%1.4461446
قالیبافان (فعال و بیمه پرداز)7%38437120% دولت
رانندگان درون شهری (فعال و بیمه پرداز)13.5%1.181477813.5% دولت
رانندگان بین شهری (اتوبوس و کامیون)13.5%1.51.1111.07513.5% دولت
رانندگان بین شهری (مینی بوس و سواری)13.5%1.288986013.5% دولت
هنرمندان / نویسندگان مشمول یارانه8%43942510% دستگاه
هنرمندان / نویسندگان غیرمشمول یارانه8%1.243942510% دستگاه
مداحانبنیاد دعبل7%4614462% بنیاد
ارشاد8%10% دستگاه
مددجویان مشمول یارانه (14%)کمیته امداد27/10 از محل هدفمندی یارانه ها و مابقی توسط کمیته امداد
بهزیستی2%110106
مددجویان مشمول یارانه (16%)کمیته امداد27/10 از محل هدفمندی یارانه ها و مابقی توسط کمیته امداد
بهزیستی4%219212هدفمندی یارانه ها
مددجویان مشمول یارانه (20%)کمیته امداد27/10 از محل هدفمندی یارانه ها و مابقی توسط کمیته امداد
بهزیستی8%439425هدفمندی یارانه ها
خادمان مسجد (فعال و بیمه پرداز)7%38437120% دولت
خادمان مسجد (فاقد کمک دولت)27%1.4811.433
کلیه رانندگان درون شهری (فاقد کمک دولت)27%1.11.6291.576
کلیه رانندگان برون شهری سبک (فاقد کمک دولت)27%1.21.7771.720
کلیه رانندگان برون شهری سنگین (فاقد کمک دولت)27%1.52.2212.150
باربران، صیادان، زنبورداران7%30229220% دولت
کارفرمایان صنفی کم درآمد7%30229220% دولت
کارفرمایان بخش کشاورزی7%30229220% دولت

 

حق بیمه کارگری از کدام پرداختی‌ها کم می‌شود؟

کارفرما باید هر ماه لیست حقوق کارگران و کارمندان خود را کسر کند. در فهرست ارسال شده، حق بیمه کارگران از موارد زیر کسر خواهد شد:

 • حقوق، دستمزد، مزد
 • کار اضافه، نوبت کاری، حق الزحمه
 • حق حضور در جلسات
 • کمک هزینه‌های خانه
 • ایاب و ذهاب
 • نسبت کاری
 • مزیت‌های مستمر شغلی
 • فوق‌العاده شغل‌های سخت
 • مزد روزهای تعطیل
 • پاداش مستمر
 • وجوه پرداخت به کارگران کارمزدی
 • دریافتی کارآموزان

البته همانطور که در بالا نوشتیم، در فیش حقوقی، ستونی به نام حق بیمه وجود دارد که کل مبلغ کم شده را نشان می‌دهد.

مواردی که کارفرما می‌تواند از حقوق کارگر کسر کند؟

در شرایط زیر، کارفرما می‌تواند به جز حق بیمه، موارد زیر را هم از حقوق کارگر کم کند. این مسئله شامل موارد زیر است:

 • برداشت حق بیمه و مالیات
 • برداشت قسط‌های وام دریافتی کارگر از کارفرما (دریافت مساعده)
 • در صورت سکونت کارگران در خانه‌های سازمانی کارفرما
 • خرید کارگر از فروشگاه تعاونی شرکت
 • در صورت اشتباه در واریز

البته شرایط بیمه شدن توسط کارفرما را هم باید در نظر بگیرید. در صورتی که کارگر عضو کارگاه یا کارخانه یا شرکت نباشد و کارفرمایی از روی نسبت فامیلی، حق بیمه را رد کند، در این حالت، مشمول جریمه سنگینی خواهد شد.

بیمه کارگری شامل موارد زیر نمی‌شود:

کارفرما نمی‌تواند به دلیل پرداخت بیمه کارگری از حقوق زیر مبلغی در پرداخت کسر کند. این حقوق شامل موارد زیر است:

 • عیدی (پرداخت عیدی اجباری و بر عهده کارفرماست.)
 • حق سفر و مأموریت
 • پاداش نهضت سواد آموزی
 • حق همسر
 • هزینه خواروبار و مسکن در هنگام بیماری
 • حق شیر
 • حق التضمین
 • مزایای آخر سال و خسارت اخراج
 • پاداش مربوط به پیشرفت تولید
 • بازخرید روزهای مرخصی

بیمه کارگری بهتر است یا کارمندی

اگر به دنبال این موضوع هستید که شرایط بیمه کارگری بهتر است یا کارمندی؟ باید به شما بگوییم که این دو فرق چندانی باهم ندارند و دارای مزایای یکسانی می باشند. تنها تفاوت آنها در وظیفه آنهاست، کارگران کارهای یدی انجام می دهند در حالی که کارمندان وظایف و کارهای فکری را بر عهده دارند. به صورت کلی هرکسی از این دو قشر عزیز و محترم  می توانند با پرداخت حق بیمه از مزایای تامین اجتماعی بهرمند شوند.

چگونه حق بیمه کارگری در سال 1402 محاسبه می‌شود؟

اولین قدم برای محاسبه حق بیمه کارگران، مشخص کردن میزان حقوق کارگر است. بر اساس قانون وزارت، 30% از حقوق باید بابت بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود. نرخ حق بیمه سال 1402 مانند گذشته افزایش داشته است.

سهم حق بیمه کارگر و کارفرما به صورت «تعداد روزهای کارکرد×پایه حقوق روزانه+حق مسکن+بن کارگری×سی درصد» است.

ردیف

شرح

روزانه (ریال)

ماهیانه (ریال)

سطح پایه (حداقل)

۱حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز۱,۷۶۹,۴۲۸۵۳,۰۸۲,۸۴۰
۲بن کارگری۳۶۶,۶۶۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۳حق مسکن۳۰۰,۰۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۴حق اولاد (برای هر فرزند)۱۷۶,۹۴۲۵,۳۰۸,۲۸۴
۵پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار)۷۰,۰۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰

سایر سطوح

۱درصد افزایش نسبت به حقوق سال قبل

۲۱ درصد

۲مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه۸۳,۵۹۶۲,۵۰۷,۸۸۰
۳پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار)۷۰,۰۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰
۴بن کارگری۳۶۶,۶۶۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۵حق مسکن۳۰۰,۰۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۶حق اولاد (برای هر فرزند)۱۷۶,۹۴۲۵,۳۰۸,۲۸۴

جدول ریز حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ قانون کار

در ادامه ریز حقوق و دستمزد را بر اساس قانون اداره کار در ۱۴۰۲ برای شما آورده‌ایم:

ردیف

عنوانمبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۰ روز

مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۱ روز

۱مزد ۱۴۰۲ قانون کار (روزانه)۱,۷۶۹,۴۲۸۱,۷۶۹,۴۲۸
۲حقوق ۱۴۰۲ قانون کار (ماهانه)۵۳,۰۸۲,۸۴۰۵۴,۸۵۲,۲۶۸
۳بن کارگری ۱۴۰۲ قانون کار۱۱,۰۰۰,۰۰۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۴حق مسکن ۱۴۰۲ قانون کار۹,۰۰۰,۰۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۵حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۱۴۰۲)۵,۳۰۸,۲۸۴۵,۳۰۸,۲۸۴
۶حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۱۴۰۲)۱۰,۶۱۶,۵۶۸۱۰,۶۱۶,۵۶۸
۷حق اولاد یا عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مزد ۱۴۰۲)۱۵,۹۲۴,۸۵۲۱۵,۹۲۴,۸۵۲
۸مزد هر ساعت کار عادی۲۴۱,۳۹۴۲۴۱,۳۹۴
۹پایه سنوات ۱۴۰۲ برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار)۷۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰
۱۰عیدی سال ۱۴۰۲ (حداقل)۱۰,۶۱۶۵,۶۸۰۱۰,۶۱۶۵,۶۸۰
۱۱سنوات سال ۱۴۰۲ (به شرط داشتن یکسال سابقه کار)۲,۱۰۰,۰۰۰۲,۱۷۰,۰۰۰
۱۲فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰۲۳۳۷,۹۵۱۳۳۷,۹۵۱
۱۳فوق العاده هر ساعت شب کاری ۱۴۰۲مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاریمزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
۱۴فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۱۴۰۲مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری
۱۵فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۱۴۰۲ معادل ۱۵ درصد حقوق ۱۴۰۲۷,۹۶۲,۴۲۶۸,۲۲۷,۸۴۰
۱۶فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۱۴۰۲ معادل ۱۰ درصد حقوق ۱۴۰۲۵,۳۰۸,۲۸۴۵,۴۸۵,۲۲۶
۱۷فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر – شب ۱۴۰۲ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۱۴۰۲۱۱,۹۴۳,۶۳۹۱۲,۳۴۱,۷۶۰
بیمه کارگری

محاسبه بیمه کارگران در سال ۱۴۰۰

در صورتی که کارفرما فهرست حق بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نکند، مشمول جریمه 2% به ازای هر ماه خواهد شد. از سمت حق کارگر، مبلغی بابت جریمه دریافت و کسر نخواهد شد. مدیر کل نام نویسی سازمان تامین اجتماعی بیان کرد که حق بیمه کارگران ساختمانی بر اساس میزان حداقل دستمز دریافتی مشخص خواهد شد. بر این اساس، کارگران به سه دسته تقسیم می شود که هر برای دسته حق بیمه متفاوتی تعیین شده است: کارگران استادکار یک و 4 دهم، نیمه ماهر یک و سه دهم و عمومی (درجه سه) یک و دو هم.

 

یکی از موارد مهم که در بیمه کارگران مورد توجه است، بیمه کارگران ساختمانی می‌باشد. این بیمه‌نامه چه پوشش‌هایی برای کارگران دارد و چه خدماتی به آنها ارائه می‌دهد؟ برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله بیمه کارگران ساختمانی مراجعه نمایید.

اعلام ترک کار کارگر

زمانی که کارگر به هر دلیلی دیگر در شرکت قبلی کار نمی‌کند، کارفرما باید در اولین فرصت ترک کار کارگر خود را به سازمان تأمین اجتماعی اعلام کند. در حقیقت بر اساس ماده 39 تأمین اجتماعی، تمامی کارفرماها باید علاوه بر ارسال فهرست حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان خود با آخرین تغییرات، هزینه مربوط را هم پرداخت کنند. با هرگونه تغییر شامل ترک کار کارمند قبلی یا استخدام فرد جدید، کارفرما باید حتماً این مسئله را در فهرست ارسالی خود ثبت کند.

حق بیمه کارگری را جدی بگیرید

حق بیمه کارگری در حقیقت حق بیمه‌ای است که کارفرما موظف به پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی برای بیمه کردن کارمندان خود است. در صورتی که کارفرمایی، چنین حقی را در نظر بگیرید و فهرست آن را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نکند، علاوه بر جریمه شدن، کارگر هم می‌تواند از او شکایت کند. با پرداخت به موقع، علاوه بر کارگران و کارمندان، خود کارفرمایان هم می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند. در این مطلب سعی شد تمام مواردی را که مربوط به حق بیمه کارگری از جمله موارد تحت پوشش نوشته شود. اگر همچنان در مورد بیمه کارگران دچار ابهام هستید، می‌توانید سوالات خود را در انتهای همین مطلب برای ما کامنت کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگوی شما باشند.

 • + حق بیمه کارگری چیست؟
 • + مواردی که کارفرما می‌تواند از حقوق کارگر کسر کند؟
 • + بیمه کارگری بهتر است یا کارمندی؟
آخرین مقالات مرتبط با این مطلب مشاهده آرشیو مقالات مشاهده آرشیو
فرم ارسال دیدگاه پیرامون این مطلب

دیدگاه کاربران بیمه دات کام
person
رضا
11 آوریل 2024

با سلام، در خصوص ارسال لیست حق بیمه، در ماه هایی که ۳۱ روز هستند، باید ۳۱ روزه ثبت شوند یا ۳۰ روزه؟ ممنونم

  person
  نویسنده بیمه
  13 آوریل 2024

  سلام دوست عزیز
  ماه های 31 روزه را باید 31 روز ثبت کنید.

person
صابر
01 آوریل 2024

سلام . بیمه های کارگری به صورت کلی چند ماه است ؟
قرارداد یک ساله با شرکت بیمه بسته میشه ؟ یا ماه به ماه بعد از پرداخت ؟
با تشکر

  person
  نویسنده بیمه
  02 آوریل 2024

  سلام دوست عزیز
  قراردادها با پرداخت حق بیمه تعیین می شود. ممکن است ماه به ماه یا سالیانه باشد.

person
محمد
22 مارس 2024

سلام من حدود ۱۰ ساله دریک باغ پسته کارمیکنم وحدود۴ساله بیمه برام رد میکنن،حقوق دریافتی من باحقوق ثبتی بیمه فرق داره،ایا این مطلب در حقوق بازنشستگی من فرقی داره یا حقوق ثبتی ۲سال اخر مدنظرقرار میگیره،واینکه ایابه کارگری باغ سختی کار تعلق میگیره یا نه،واینکه بازنشستگیش چند ساله،ما با سم ومواد شیمیایی کار میکنیم ،این مطلب باید دربیمه ثبت بشه،یا مهم نیست،ممنون

  person
  نویسنده بیمه
  25 مارس 2024

  سلام دوست عزیز
  حقوق بازنشستگی با توجه به میانگین دریافتی در سال های آخر مورد محاسبه قرار می گیرد. بله درخواست بازدید دهید تا در دسته مشاغل سخت قرار بگیرید. باید از طریق تامین اجتماعی اقدام کنید.

person
کارگر مظلوم
21 مارس 2024

باسلام من ازآذر ماه 1366 تا اسفند ماه 1395 در یک شرکت کار کردم
بنده کارگر رسمی در یک شرکت کار میکنم هر ماه 240 ساعت کار کردم ولی متاسفانه از مهرماه 1389 تا اسفند ماه 1392 اضافه کاری و شبکاری و تعطیلی کاری بنده نداده است. از طریق اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران هم شکایت کردم ولی هیات تشخیص اداره کار به خاطر بهانه مختلف شکایت بنده رد کرده است.
که بنده ماهیانه 240 ساعت کامل مشغول بکار بوده ام. متاسفانه تائیده آن را این شرکت به برای من یا اداره کار خودداری نموده و حاضر به همکاری نیستند.
که کلا از تعطیلات رسمی، حتی روز های پنجشنبه و جمعه محروم بودم آیا این شرکت چنینی حق را دارد به جای حق وحقوق 240 ساعت و حقوق 176 ساعت را به بنده پرداخت کند
درضمن اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران چرا با این تخلف از قانون برخورد نمی کند؟
بنده قبل از رسیدگی به پرونده اینجانب از سوی هیات تشخیص و حل اختلاف به شعبه 4 هیات تشخیص و شعبه 101 حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوغرب تهران اعلام کردم اداره مربوطه خودم از دادن تایید خودداری می کند هیچ توجه نکردند و شکایت و اعتراض بنده را رد کردند چرا؟
برخی هیات هات تشخیص و هیات های حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیوان عدالت اداری متاسفانه به شکایت ها و اعتراض های کارگران و… را بررسی و رسیدگی قانونی نمی کنند و شکایت و اعتراض کارگران را رد می کنند چرا؟
من علیه دادنامه شعبه هیات اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران هم به دیوان عدالت اداری اعتراض کردم ولی متاسفانه رسیدگی قانونی نکرده اند و اعتراض من را رد کرده است.
هیات تشخیص و هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران و دیوان عدالت اداری متاسفانه هر سه در باره شکایت و اعتراض بنده رسیدگی قانونی نکردند و کوتاهی کردند.

  person
  نویسنده بیمه
  25 مارس 2024

  سلام دوست عزیز
  در مورد شرایط به وجود آمده متاسفیم. در چنین شرایطی باید مدارک و شواهد معتبری ارائه دهید.

person
اصغری
14 مارس 2024

سلام من چند سال در سالن زیبایی کار میکنم بیمه نکردند
هیچ حقی بهمون تعلق نمیگرفت من سرم شکست برام مرخصی بدون حقوق رد کردن دم حقوقم میشد میبردن محضر خانه امضا میگرفتند ولی اسم من تو لیست بیمه نیست از سال ۹۷ باید چیکار کنم؟؟

  person
  نویسنده بیمه
  16 مارس 2024

  سلام دوست عزیز
  می توانید موضوع را به تامین اجتماعی و اداره کار گزارش دهید.

person
امیر
11 مارس 2024

سلام پدر من 16 سال دریک شرکت خصوصی به عنوان متصدی تاسیسات کار میکنند که کارفرمای ایشون بدون اطلاع دو سال بیمه ایشون را کارگر ساده رد کرده است بی‌زحمت راهنمایی کنید و بگید که این کار آیا تاثیری روی حقوق و مزایای ایشون دارد و در آینده مشکلی پیش میآید یانه و چه فرقی میکند؟

  person
  نویسنده بیمه
  11 مارس 2024

  سلام دوست عزیز
  شغلی که در لیست بیمه درج شده است زیاد مهم نیست مبلغ دریافتی ایشان در تعیین مبلغ مستمری تاثیر دارد.

person
مجید
07 مارس 2024

سلام کارگر گلخانه هستم چگونه میتوانم بیمه شوم

  person
  نویسنده بیمه
  09 مارس 2024

  سلام دوست عزیز
  می توانید تحت پوشش بیمه کارفرما قرار بگیرید یا بیمه مشاغل آزاد را خریداری کنید.

person
نازی
27 فوریه 2024

سلام بیمه با عنوان شغل کارورزی شامل چه چیزهایی است ممنون میشم توضیح بدید؟

  person
  نویسنده بیمه
  28 فوریه 2024

  سلام دوست عزیز
  اگر لیست بیمه برای شما ارسال می شود شامل درمان، از کارافتادگی، بازنشستگی و فوت می شود.

person
عیسی
25 فوریه 2024

سلام وقت بخیر من 2سال در شرکت دولتی مشغول ب کارم 3ماه بیش مجبور شدم مهرهام پلاتین کنم بعد الان شرکت حقوق نمیده رفتم بیمه میگن س ماه که شرکت لیست بیمه شمارو رد نمیکنه ماه نمیتونیم ب شما حقوق پرداخت کنیم میشه راهنمایی کنید لطفا

  person
  نویسنده بیمه
  26 فوریه 2024

  سلام دوست عزیز
  اگر استراحت پزشکی دارید از تاریخی که سرکار نرفتید استراحت پزشکی ارائه بدهید وگرنه چیزی به شما تعلق نمی گیرد.

person
مریم
22 فوریه 2024

توی سایت تامین اجتماعی دستمزد من برای امسال خورده ۸ ملیون و خورده ای ولی حقوق من ۳ تومنه..علت این همه فرق و فاصله چیه؟

  person
  نویسنده بیمه
  24 فوریه 2024

  سلام دوست عزیز
  برای بازنشستگی هم دستمزد و هم مدت سابقه شما مد نظر است احتمالا سابقه شما کامل نیست.

person
مریم
22 فوریه 2024

سلام من در یک کارگاه برشکاری منشی هستم و 2 ساله که بیمم و حقوقم 3 تومنه..میخاستم بدونم اگه از کار بیام بیرون ماهیانه چه مبلغی از بیمه میگیرم؟

  person
  نویسنده بیمه
  24 فوریه 2024

  سلام دوست عزیز
  اگر اخراج شوید و نامه عدم نیاز از کارفرما هم بگیرید به شما فقط مقرری بیمه بیکاری پرداخت می شود جیزی دیگه بیمه به شما پرداخت نمی کند.

person
امیر فواد
19 فوریه 2024

13 سال برایه شخصی کار کردم نه پاداش داده نه تعطیلی داشتم و نه جمعمه ای یادم میاد جای گذاته باشه که برم بیمه هم نیستم از سمت دیگه صابکار من 500 میلیون از حساب من وام بانکی هم گرفته ایا اگه شکایت کنم چیزی دستمو میگیره با کلی شاهد و مدرک همه محله شهادت میدن به نا حقی این ادم

  person
  نویسنده بیمه
  20 فوریه 2024

  سلام دوست عزیز
  شهادت قبول نیست باید مدارک و مستنداتی دال بر اشتغال بکار داشته باشید که بتوانید در اداره کار شکایت کنید.

person
احمدی
29 ژانویه 2024

سلام من کارگری داشتم که در دهه 70 برایم 5 سال کار میکرد و تمامی حقوق و مزایاش را پرداخت کرده بودم ولی بیمه اش نکرده بودم . او در حال حاضر در یک اداره دولتی مشغول بکار است و بابت 5 سال بیمه مذکور از من شکایت کرده و موفق شده است .مبلغ بیمه ای که من باید برایش پرداخت کنم طبق حقوقی که الان در آن اداره میگیرد محاسبه می شود؟ یا خیر . و آیا می توانید میزان مبلغی که من به ازای هر سال باید پرداخت کنم را بگویید؟ با سپاس

  person
  نویسنده بیمه
  30 ژانویه 2024

  سلام دوست عزیز
  میزان محاسبه حق بیمه این شخص بستگی به حقوق الان این فرد دارد براساس آخرین حقوق آن حق بیمه محاسبه می شود.

person
عادل روشنی
27 ژانویه 2024

با سلام ،من‌در یک تولیدی کفش بعنوان کارکشی(کفاش) مشغول یکار هستم ،کارفرمای محترم مبلغ ۹۳۰ هزار تومن بابت حق بیمه از حقوق ما کسر میکند ،میخواستم بدونم این مبلغ که میگیرن از ما واقعیت برا ماست یا باید خوده کار فرما پرداخت کنه؟؟

  person
  نویسنده بیمه
  27 ژانویه 2024

  سلام دوست عزیز
  کارفرما باید ۷ درصد از حقوقی که شما دریافت می کنید بابت حق بیمه از شما کسر کند.

person
بهزاد
09 ژانویه 2024

سلام من چهار سال سابقه بیمه در شرکت ساختمانی دارم وسه ساله که کارت کارگری دارم واین سه سال در نوبت سهمیه بیمه هستم و متاسفانه میگن سهمیه نیست آیا راه دیگه ای هست بیمه شوم

  person
  نویسنده بیمه
  09 ژانویه 2024

  سلام دوست عزیز
  خیر باید منتظر بمانید تا سهمیه شما اعلام شود.

person
ناظری
08 ژانویه 2024

باتشکر از استاد گرامی. اگر کارفرما حق بیمه مربوط به ساعتهای اضافه کاری را رد نکند. برای حدود ۳ سال کارکرد، در هنگام تسویه این مورد جزو موارد طلب از کارفرما محسوب میشود؟

  person
  نویسنده بیمه
  09 ژانویه 2024

  سلام دوست عزیز
  بله محسوب میشود.

person
شایگان
08 ژانویه 2024

با سلام جهت تسویه حساب با کارفرما آیا اداره کار جهت تعیین مبلغ تسویه کمکی میکنند؟ یعنی راهنمایی میکنند که چه مواردی را از کارفرما طلب کنیم؟

  person
  نویسنده بیمه
  09 ژانویه 2024

  سلام دوست عزیز
  بله از شما سوال می پرسند و در مورد مطالباتتان شما را راهنمایی می کنند.

person
جوان
08 ژانویه 2024

باسلام آیا اگر شخصی بیمه خویش فرمای اختیاری باشد بعد از بازنشستگی حق اولاد وعائله مندی شاملش میشود یا ته ؟
سوال دوم اینکه اگر رابطه با سازمان بیمه چند سال قطع شود ولی قبلا سابقه پرداخت بیمه ۲۰ سال داشته باشد حقوق مستمری کامل میگیرد یا چون یکسال آخر بیمه نبوده به تعداد سالهای سنوات حقوق میگیرد ؟

  person
  نویسنده بیمه
  09 ژانویه 2024

  سلام دوست عزیز
  1. بله شامل میشود.
  2. اگر بالای ۲۰ سال باشد حقوق کامل دریافت میکند.

person
پورحسن
07 ژانویه 2024

سلام من 27ماه در گلخانه کار کردم و در مدت 27ماه اصلا برای من بیمه واریز نکرده من به اداره کار شکایت کردم الان چجوری حساب میشه و پولی دست منو میگیره 6ماه هست که حقوقم هم شده بود 12میلیون وهمه کاره گلخانه من بودم

  person
  نویسنده بیمه
  08 ژانویه 2024

  سلام دوست عزیز
  اگر اداره کار رای به نفع شما صادر کند، کارفرما را مجبور می کند که حق بیمه این مدت را به تامین اجتماعی واریز کند اما چیزی به شما نمی دهند.

person
مرجان
06 ژانویه 2024

سلام وقت بخیر من سال 88 تا 94 در یه شرکت پیمانی کار میکردم که بعدا متوجه شدم نزدیکبه 24 ماه بیمه برام رد نکرده .در حابل حاضر هم کارفرما نیستش و شرکت هم چند سالی میشه تعطیل هست .آیا برای این مدت کاری میشه کرد که بیمه ام رد بشه ؟الان حدودا 13 سال هم سابقه بیمه دارم . سن بازنشستگی خانم ها چقدره ؟

  person
  نویسنده بیمه
  06 ژانویه 2024

  سلام دوست عزیز
  اگر مدارک و مستندات دارید که آنجا کار کرده اید بروید اداره کار شکایت کنید. سن بازنشستگی خانم ها ۵۵ سال است.

  person
  عارف پری
  19 مارس 2024

  سلام سه ماه است برا یک پیمانکار نگهبانی میدیم حقوق ۸تومن تایم کاری ما ۱۲ساعته است نه نهارنه شام نه چیزی میده سفته هم گرفته بیمه هم ردنکرده یکیمون اخراج کرده فعلان فقط ۶روزبیمه ردکرده چه بایدبکنم حقوق یک ماه بیشترپرداخت نکرده

   person
   نویسنده بیمه
   25 مارس 2024

   سلام دوست عزیز
   به تامین اجتماعی موضوع را گزارش دهید.

person
سبحانی
03 ژانویه 2024

عیدی وسنوات سالیانه جهت تسویه معادل چند حقوق اداره کار است؟

  person
  نویسنده بیمه
  07 ژانویه 2024

  سلام. سنوات معادل یک حقوق است.

person
نیکان
02 ژانویه 2024

سلام خدمت استاد عزیز. کارفرما روزانه بابت ناهار و شام مبلغی رو به بنده میپرداخت. ولی بدون دلیل هزینه شام رو قطع کردن. آیا ایشان حق چنین کاری دارند؟ اگرنه راه حل چیست؟

  person
  نویسنده بیمه
  03 ژانویه 2024

  سلام دوست عزیز
  خیر کارفرما حق چنین کاری را ندارد می توانید به تامین اجتماعی گزارش دهید.

person
شایگان
01 ژانویه 2024

باتشکر از پاسخ شما استاد. آیا این اضافه کاری شامل بیمه میشه وقابل طلب کردن از کارفرما است؟

  person
  نویسنده بیمه
  02 ژانویه 2024

  سلام دوست عزیز
  از اضافه کار باید حق بیمه کسر شود اضافه کار اگر بمانید باید کارفرما مبلغ آن را به شما پرداخت کند.

person
حسن
01 ژانویه 2024

ضمنا در ماه حدود 815 هزار تومن حق بیمه و 250 مالیات ازمون کسر میشه ایا قانونیه اعتراض هم میکنیم میگن استعفا بده بسلامت

person
حسن
01 ژانویه 2024

سلام از برج۵ پارسال تا الان در یک شرکت حراستی مشغول بکارم در پروژه قبلی گفتند سنوات و مرخصی اخر سال نداریم وفقط بابت عیدی ۳٨۰۰ برام واریز کردن از برج ۵ امسالم در پروژه دیگه بصورت ۱۲ به ۲۴ یک شیفت شب یک شیفت روز کار میکنم که میگن شبکاری به ما تعلق نمیگیره و فقط نوبتکاری میدن در ضمن ساعت کاری ماهانه در 12.24 چند ساعت در ماه هست و بیشتر از اون اضافه کاری میشه و ایا بابت مرخصی میتونن از حقوق کسر کنن بگن اخر سال بهتون برمیگرده

  person
  نویسنده بیمه
  02 ژانویه 2024

  سلام دوست عزیز
  با مستقیما به اداره کار مراجعه کنید و این موضوع را پیگیری نمایید.

person
شایگان
01 ژانویه 2024

با عرض سلام مجدد
حقوق متعلقه از قبیل اولاد مسکن بن و غیره چگونه قابل دریافت است. آیا هنگام تسویه کارفرما مکلف به محاسبه و پرداخت است؟ آیا کارفرما میتواند ادعا کند که این حقوق رو با پرداخت حق بیمه ماهیانه لحاظ کرده و در لیست بیمه درنظر گرفته شده؟

  person
  نویسنده بیمه
  02 ژانویه 2024

  سلام دوست عزیز
  اگر در لیست بیمه این مزایا را درج کرده و به شما پرداخت کرده باشد باید در فیش حقوق شما هم درج شده باشد و کارفرما موظف است این مبالغ را با حقوق پرداخت کند.

person
شایگان
28 دسامبر 2023

سلام بعنوان فروشنده قنادی در روز ۱۱ ساعت کار میکنم. بیمه پایه برام رد میشه آیا میتونم حق بیمه ۳ ساعت اضافه رو طلب کنم؟ممنون

  person
  نویسنده بیمه
  30 دسامبر 2023

  سلام دوست عزیز
  ساعات اضافه معمولا به عنوان اضافه کار در نظر گرفته می شود.

person
میلاد
27 دسامبر 2023

سلام بنده از سال ۹۹ به عنوان فروشنده در دکه مطبوعاتی مشغول کار هستم وتا امروز 1402/10/06 هیچ گونه بیمه ای برای بنده پرداخت یا رد نشده است بنده باید چه کنم

  person
  نویسنده بیمه
  27 دسامبر 2023

  سلام دوست عزیز
  باید بروید اداره کار شکایت کنید

person
رضائی
24 دسامبر 2023

سلام:
کارگری که بیمه نباشد باید 13,400,000 حقوق دریافت کند؟
آیا درست میباشد اطلاعیه که من از گوگل سرچ کردم؟
نوشته بود قانون کار …

  person
  نویسنده بیمه
  25 دسامبر 2023

  سلام دوست عزیز
  براساس قانون کار تمام افراد باید بیمه شوند.

person
بیمه معلمان غیرانتفاعی
22 دسامبر 2023

سلام
من معلم مدارس غیرانتفاعی هستم هفته ای دو روز درس دارم تاحالا هیچ مدرسه ای بیمه نداده و حتی در قرارداد نوشته اند که بیمه نداریم امضا و اثر انگشت گرفتن اما قرارداد رابه ما ندادن نزد خودشان نگه داشته اند
آیا بااین اوصاف بیمه شامل من میشود؟
بیمه بیکاری چطور؟

  person
  نویسنده بیمه
  24 دسامبر 2023

  سلام دوست عزیز
  میتوانید در اداره کار بابت بیمه از کارفرما شکایت کنید.

person
علی
14 دسامبر 2023

سلام اینجانب ۱۰ ماه هست ک به عنوان نیروی نگهبان در انجمن حمایت از زندانیان مشغول به خدمت می باشم ک در این مدت از خدمت نگهبانی ۷ ماهش رو بدون واریزی بیمه از طرف کارفرما مشغول به خدمت هستم و فقط ۲ماه هست ک بیمه منو واریز میکنن . میخواستم بدون برای این ۷ ماهی ک بیمه منو واریز نکردن باید به کجا مراجعه کنم و حق این ماه هایی رو ک بیمه واریز نکردن رو از انجمن چه جوری باید بگیرم . باتشکر ؟؟

  person
  نویسنده بیمه
  18 دسامبر 2023

  سلام دوست عزیز
  اگر مدارک و مستندات دارید که ۷ ماه آنجا کار کرده اید باید بروید اداره کار شکایت کنید.

person
محمد
14 دسامبر 2023

سلام من مدرک دکتری دارم و میخوام مسئول بخش R&D یک شرکت بشم. چه نوع بیمه ای باید بشم؟ چون شنیدم همه رو بیمه کارگری میکنن و جزو سابقه کار تخصصی حساب نمیشه .ممنون

  person
  نویسنده بیمه
  18 دسامبر 2023

  سلام دوست عزیز
  کارفرما باید هر شغلی که به شما محول کرده است را در لیست بیمه با همان دستمزدی که حقوق میگیرید ارسال کند.

person
بهرامی
11 دسامبر 2023

سلام من چند سال پیش به مدت 15 ماه از بیمه بیکاری استفاده کردم.الان دوباره میخوام استفاده کنم.میخواستم بدونم اون مدت بیمه بیکاری تو زیاد شدن سابقه‌ بیمه‌ام برای استفاده مجدد از بیمه بیکاری حساب میشه یا نه.

  person
  نویسنده بیمه
  12 دسامبر 2023

  سلام دوست عزیز
  خیر حساب نمیشود اون سابقه بیمه بیکاری فقط برای بازنشستگی حساب میشود

person
یونس حیدری
09 دسامبر 2023

سلام ۱۹ سال در یک شرکت کار کردم واز بدو ورودم که اردیبهشت ۸۴ بوده تا ۳ سال و ۸ ماه تا دی ماه ۸۷ بیمه من رد نشده چون اون رمان همه کارها پرداختی ها بصورت دستی انجام میشد و سیستمی وجود نداشت مدرکی ندارم و شرکت هم نه فیش حقوقی نه قردادی بمن نداد حالا چطور میتونم ثابت کنم و حقمو بگیرم و این کسری بیمه خودمو از شرکت بگیرم

  person
  نویسنده بیمه
  10 دسامبر 2023

  سلام دوست عزیز
  اگر مدرکی ندارید پس نمی توانید چیزی را ثابت کنید باید برای شکایت مدارک و مستندات داشته باشید.

person
فرزاد
07 دسامبر 2023

سلام تو یه شرکت دوماه کار میکنم ولی هنوز بیمه نکرده میخواستم بدونم 23درصد حق بیمه من رو باید پولش رو بهم بده یا نه

  person
  نویسنده بیمه
  09 دسامبر 2023

  سلام دوست عزیز.
  خیر به شما نباید بدهد باید به تامین اجتماعی بدهد.

person
آراز
06 دسامبر 2023

سلام بنده ۲۲سال سابقه بیمه دارم وباهفته ای۷۲ ساعت کارکرم اماکارفرما حق بیمه مراحداقل پرداخت کردند ایا می توانم اعتراض کنم وازایشان شکایت کنم چون سختی کارشامل من شده وبازنشسته خواهم شد وحقوق من چقدرخواهدبود

  person
  نویسنده بیمه
  09 دسامبر 2023

  سلام دوست عزیز
  در خصوص حقوق اگر مدارکی داری که بیشتر حقوق می گرفتی که باید بروید اداره کار و تامین اجتماعی شکایت کنید ولی چرا موقع بازنشستگی این موضوع را متوجه شدی و میخواهی پیگیری کنید چون این موارد خیلی زمان میبرد.

person
مهسا شیرازی
29 نوامبر 2023

سلام وقت بخیر.کارفرما میگوید در هفته 44 ساعت باید کار کرد که بیمه را کامل بدهم اما 30 ساعت داری کاری میکنی . میخوام بدونم بابت باقی مانده ساعت تا 44 ساعت کارفرما میتواند از حقوقم‌کسر کند؟یا چون ۶ ساعت در روز کار میکنم باید بیمه من را کامل دهد؟چون من نایم اون روز را وقف آن کار کرده ام.پاسخ چیست

  person
  نویسنده بیمه
  02 دسامبر 2023

  سلام دوست عزیز
  کارفرما درست گفته باید ۴۴ ساعت در هفته کار کنید.

person
علی
29 نوامبر 2023

سلام،وقتتون بخیر.من جای مشغول به کار هستم،حقوقم وزارت کار ۷/۳۰۰ ت هستش.
خواستم اطلاع پیداکنم ببینم کل پول بیمه چقدر است،که ۷۰٪ رو مار فرما باید پرداخت کنه ۳۰٪ هم کارگر.
یه اطفی میکنید بگید که مبل کل بیمه چقدر است.

  person
  نویسنده بیمه
  02 دسامبر 2023

  سلام دوست عزیز
  کل حق بیمه شما ۳۰ درصد است ۲۳ درصد توسط کارفرما و ۷ درصد هم از حقوق شما کسر میشود و به تامین اجتماعی واریز میشود.

person
sobhan.m02
27 نوامبر 2023

سلام من بیمه حرف‌ومشاغل آزاد هستم ولیرفتم بیمه گفتم میخوام بیمه شم گفت خودت قرار داد میبندی پرداخت میتونی بدی کار فرما انجام بده من منظورشو تفهمیدم؟؟
یعنی الان من بیمه آزاد حساب میشم یا بینه گارگاهی ک کار میکنم؟؟

  person
  نویسنده بیمه
  29 نوامبر 2023

  سلام دوست عزیز
  بیمه آزاد را پرداخت می کنید.

person
sobhan.m02
27 نوامبر 2023

سلام‌
من تازه میخوام بیمه برزیم،رفتم تامین اجتماعی گفت هیچی خودت ثبت نام کن بعد داخل سایت سامانه بیمه تامین اونحا مشخص کن کسی دیگه برات بریزه
ولی نگفت که چجوری متوجه میشن که کار فرما ریخته؟

  person
  نویسنده بیمه
  28 نوامبر 2023

  سلام دوست عزیز
  اگر جای کار میکنید که کارفرما باید حق بیمه شما را پرداخت کند اگر می خواهید خودتان بیمه واریز کنید و شغل شما آزاد است باید بروید خودتان را بیمه حرف و مشاغل آزاد کنید با نرخ های مختلف و حق بیمه پرداخت کنید.

person
علی عبداله زاده
20 نوامبر 2023

سلام وقت بخیر شوهرم بیمه تامین اجتماعی کارگر داشتن چند سال پرداخت نشده حالا باسن ۴۸سال میتونن بیمه کارفرما بشن چون رفتم گفتن باید آزاد بیمه بشن اون هم هزینه بالای لطفا راهنمایی کنید ممنون میشم

  person
  نویسنده بیمه
  21 نوامبر 2023

  سلام دوست عزیز
  میتواند خودش را بیمه حرف و مشاغل آزاد کند با نرخ های مختلف و حق بیمه پرداخت کند از ۶۶۰ هزار تومان شروع میشود.

person
ایمان
11 نوامبر 2023

با سلام
در صورتی که حقوقی که در لیست بیمه ثبت میشه کمتر از مقدار واقعی دریافتی کارگر باشه ، چه مشکلاتی برای کارگر میتونه بوجود بیاره ؟ (بجز 5 سال آخر و بحث میانگین حقوق و…)

  person
  نویسنده بیمه
  12 نوامبر 2023

  سلام دوست عزیز
  مشکلات زیادی ندارد فقط زمانی که تعهدات کوتاه مدت میخواهید استفاده کنید براساس دستمزد لیست بیمه شما محاسبه میشود.

   person
   ایمان
   13 نوامبر 2023

   ممنون از پاسختون، منظور از (استفاده از تعهدات کوتاه مدت) چیست؟

    person
    نویسنده بیمه
    13 نوامبر 2023

    سلام دوست عزیز
    تعهدات کوتاه مدت شامل خدمات درمانی در مورد حوادث، بیماری‌ها، آزمایشات و بارداری و مواردی از این دست که بیمه درصدی از این مبالغ را به عهده می گیرد.

person
E.s
11 نوامبر 2023

سلام ، من حدود ۱۰ سال بازنشسته شدم و مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی دریافت میکنم ، کارگاه صنعتی دارم و می‌خواهم نیرو هام رو بیمه کنم ، این مشکلی در حقوق من ایجاد نمیکنه؟

  person
  نویسنده بیمه
  12 نوامبر 2023

  سلام. خیر مشکلی برای شما ایجاد نمی شود.

person
علی
10 نوامبر 2023

سلام من با۲۰ سال سابقه و۴۰ سال سن میتونم درخواست بازنشستگی وسختی کار بدم

  person
  نویسنده بیمه
  11 نوامبر 2023

  کاربر گرامی شرایط سنی بازنشستگی برای آقایان 60 سال است.

person
محمدمهدی
05 نوامبر 2023

سلام اگرفردی دریک شرکت تعاونی هم سهامدارباشدوهم بازرس علی البدل بیمه تامین اجتماعی وی بیکاری وبازنشستگی قطع میشود؟

  person
  نویسنده بیمه
  05 نوامبر 2023

  سلام دوست عزیز
  بله قطع می شود.

person
فهیمه
02 نوامبر 2023

سلام وقت شما بخیر
ببخشید اگه بنده تحت تکفل پدرم بیمه تامین اجتماعی شده باشم
والان قرار است چن ماه در یه مطبی کار کنم و کارفرما برام بیمه کار رد کنه
من از طرف پدرم بیمه شده باشم بیمه ام قطع میشه؟؟؟؟
ممنون میشم راهنمایی کنید
یا بهتره به کافرما بگم که منو بیمه نکنه

  person
  نویسنده بیمه
  04 نوامبر 2023

  سلام دوست عزیز
  بله قطع میشود ۰۲ این موضوع به خودتان بستگی دارد.

person
M.
18 اکتبر 2023

سلام وقتتون بخیر .
من سال 1400 حدود 10 ماه برا شرکتی کار میکردم و بیمه منو 5 ماه رد نکردن و اطلاع نداشتم چون ک میگفتن باید مدرک تحصیلیم باشه تا از مزایا تخفیف بیمه استفاده کنن
امسال از بیمه سوال کردم گفتن صحت نداره اصلا چنین موضوعی و تازه متوجه شدم ک 5 ماه بیمه من رد نشده بوده اصلا
الان من از کارفرما شکایت کنم میتونم حق بیمه رو بگیرم یا اینکه مدت 5 ماه بیمه ای ک رد نکردن رو الان پرداخت کنن ک بیمم رد بشه جزو سوابقم
کدوم مورد اداره کار انجام میدن ؟؟؟

  person
  نویسنده بیمه
  18 اکتبر 2023

  سلام دوست عزیز
  باید به تامین اجتماعی مراجعه کنید و مدارک خود را مبنی بر اشتغال در آن شرکت ارائه دهید تا به موضوع رسیدگی کنند.

person
رضا دالوند
13 اکتبر 2023

سلام
بنده کارگر فصلی بودم اما روی دستگاه برداشت محصول به همبن دلیل کد کارگاهی و… وجود ندارد اما قراداد داشتم
آیا میتوانم برای بیمه چند ماه کار خود اقدام کنم؟
ضمنا حقوق بنده بخاطر سختی کار ماهیانه ۴۰ میلیون بوده آیا محاسبه ۳۰ درصد حقوق انجام میشه؟
و اینکه آیا میتوانم چون چند ماه گذشته و بیمه پرداخت نشده وجه آن را دریافت کنم؟

  person
  نویسنده بیمه
  14 اکتبر 2023

  سلام دوست عزیز
  بله می توانید مبلغ آن چند ماه را دریافت نمایید.

   person
   رضا دالوند
   15 اکتبر 2023

   میشه لطف کنید و کمی راهنمایی کنید؟
   اداره کار بمن گفتن شدنی نیست ولی تامین اجتماعی گفتن میشه
   من از چه نهادی باید اقدام کنم؟

    person
    نویسنده بیمه
    16 اکتبر 2023

    به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمایید تا شما را به طور دقیق و کامل راهنمایی کنند.

person
مصطفی
03 اکتبر 2023

سلام،کارگر بنده روزانه ۳ ساعت کار میکنه ،۶ روز هفته
حق بیمه ایشان بر اساس ۳ ساعت پرداخت میشه یا کامل؟

  person
  نویسنده بیمه
  04 اکتبر 2023

  سلام دوست عزیز
  بله باید حق بیمه ایشان براساس همان ۳ ساعت پرداخت شود.

person
آریا
01 اکتبر 2023

مادر من ۱۷ سال بیمه اش تمام شده ،۵۶سال سن دارد الان میخواد بازنشسته شود میگن تمامی مراحل حل شده فقط اسم خانم دریایی ننوشتند ،آقای دریایی نوشتند .۱۰ماه هم درگیر کردند ما رو،یعنی بیمه مادر شما رو خانم رد نکردند آقا رد کردند ،چیکار کنیم الان

  person
  نویسنده بیمه
  02 اکتبر 2023

  سلام دوست عزیز
  بروید شعبه واحد امور نامنویسی و واحد امور فنی بیمه شدگان و شناسنامه و کارت ملی مادر هم ببرید تا آنها در سیستم تامین اجتماعی اصلاح کنند.

person
شهرام
26 سپتامبر 2023

سلام.میشه بفرمایید حداکثر پولی که کارفرما بابت بیمه کارگر به سازمان تامین اجتماعی واریز میکنه چقدراست.?

  person
  نویسنده بیمه
  27 سپتامبر 2023

  سلام دوست عزیز
  پرداخت حق بیمه کارگر بستگی به دریافت حقوقی است که کارگر از کارفرما دریافت میکند هر چه کارگر حقوق میگیرد باید از همان مبلغ حق بیمه کسر شود و حداقل دستمزد امسال ماهی ۵ ملیون تومان و سیصد هزار تومان است و حداکثر دستمزد ماهی ۳۵ ملیون تومان است.

person
حسام
25 سپتامبر 2023

سلام در ادامه سوال قبلی بنده 27سال سابقه دارم والان سقف بیمه برایم واریز می شود آیا می توانم الان بدون پرداخت بیمه بکاری و با استفاء ، خودم سقف پرداخت بیمه را پرداخت کنم(بیمه اختیاری) و سقف دریافتی در بازنشستگی را داشته باشم.مبنای محاسبه پرداخت بیمه با شرایط بنده چگونه است . سپاسگذارم

  person
  نویسنده بیمه
  26 سپتامبر 2023

  سلام دوست عزیز
  خیر شما در بیمه اختیاری نمیتوانید سقف حق بیمه را واریز کنید باید حتما جای کار کنید و حق بیمه بالا برای شما واریز کنند در واقع از طریق بیمه اجباری فقط میتوانید سقف بیمه را پرداخت کنید.

person
حسام
25 سپتامبر 2023

سلام برای من الان سقف بیمه پرداخت می شود در صورت بیکاری برای دوسال آخر آیا می توانم سقف بیمه را پرداخت کنم و بعد با سقف بازنشسته شوم یا خیر

  person
  نویسنده بیمه
  25 سپتامبر 2023

  سلام دوست عزیز
  اگر مجددا بعد از بیمه بیکاری جای کار کنید و با توجه به تخصصی که دارید حق بیمه بالا پرداخت کنید مشکلی ندارد ولی باید واقعی اشتغال بکار داشته باشید.

person
یوسف
23 سپتامبر 2023

سلام و عرض ادب
من حقوقم بیشتره ولی کارفرما لیست بیمه روزانه ۱۷۷۰۰۰تومان واریز کرده
چجوری میتونم پیگیر بشم؟

  person
  نویسنده بیمه
  23 سپتامبر 2023

  سلام دوست عزیز
  فیش های حقوقی خود را به سازمان تامین اجتماعی ببرید و موضوع را گزارش کنید.

person
هادی تیموری
23 سپتامبر 2023

با عرض سلام بنده حدودا ۱۴سال سابقه بیمه دارم بیمه منو کارگر ساده پرداخت میکنن در صورتی که استاد کار هستم اگر بخواهم استاد کار برایم واریز کنند باید چه کنم و برای کارفرما چه هزینه ای دارد بیمه ما ده درصد هست نجاری کابینت

  person
  نویسنده بیمه
  23 سپتامبر 2023

  سلام دوست عزیز
  به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمایید و موضوع را مطرح نمایید.

person
کاربر
22 سپتامبر 2023

سلام
سهم بیمه کارگر برای ۳۱روز ۵۲۳هزارتومن هست ایا برای حقوق ۵میلیون هم باید ۵۲۳هزارتومن بابت حق بیمه پرداخت کرد؟

  person
  نویسنده بیمه
  25 سپتامبر 2023

  سلام دوست عزیز
  حقوق کارگر طبق قانون نباید کمتر از حداقل باشد حداقل دستمزد ۱۴۰۲ بدون مزایا ماهی ۵۳۰۰ هزار تومان است.

person
کاربر
22 سپتامبر 2023

سلام
بنده حقوق دریافتی با حقوقی که تو بیمه تامین اجتماعی زده میشه متفاوته؟چه علتی میتونه داشته باشه..
درضمن ۷درصد بیمه ای که باید پرداخت کنیم از مبلغ زده شده تو بیمه کسر میشه؟؟

  person
  نویسنده بیمه
  25 سپتامبر 2023

  سلام دوست عزیز
  علتهای زیادی دارد باید به شما حضوری مراجعه کنید تا همکار واحد امور فنی مستمریها از طریق سیستم بررسی کند و پاسخ شما را دقیق بدهد.

person
بیکار
20 سپتامبر 2023

با سلام و احترام
من سربازیم تازه تموم شده و بیکارم و مدرک فنی و حرفه آیی دارم می‌خوام بیمه تامین اجتماعی واریز کنم میشه کمکم کنید کمترین حق بیمه واریز کنم

  person
  نویسنده بیمه
  23 سپتامبر 2023

  سلام دوست عزیز
  می توانید بیمه حرف و مشاغل آزاد را با درصدهای مختلف پرداخت نمایید.

person
احسان
20 سپتامبر 2023

سلام وقت بخیر
بنده پزشک هستم و در درمانگاهی مشغول به کار هستم

۱۱ روز در ماه و هر روز صبح ساعت ۹ تا ۱۳:۳۰
عصر ساعت ۱۶ تا ۲۳
مجموعا در روز ۱۱:۳۰ ( البته اگر طبق قانون مصوب برای سختی کار کادر درمان، شیفت عصر رو با ضریب ۱/۵ در نظر نگیریم)
با این حال سوال که داشتم اینه که آیا نباید بیمه کاه رد بشه برامون؟
و اینکه در کل باید چن ساعت باشه در طول ماه که کل ماه رد بشه وپاره وقت حساب نشه؟
ممنون

  person
  نویسنده بیمه
  23 سپتامبر 2023

  سلام دوست عزیز
  باید در ماه ۲۴۰ ساعت کارکرد داشته باشید که بتوانید ۳۰ روز در ماه سابقه داشته باشید.

person
Abolfazl
12 سپتامبر 2023

سلام
اگر کارگر کمتر از 10 روز کارگری کند ، کار فرما قانونا موظف است آنرا بیمه کند ؟

  person
  نویسنده بیمه
  17 سپتامبر 2023

  سلام دوست عزیز
  کارفرما موظف است در هر شرایطی کارگر را بیمه کند. بیمه پردازی با توجه به روزهای کارکرد انجام می شود.

person
حمیدرضا بزی
08 سپتامبر 2023

سلام خسته نباشید چرا حقوقی که میگیریم باحقوقی که تو بیمه نشون میده فرق میکنه. مثلا پایه حقوقم 8میلیون 700 است ولی تو لیست بیمه 8200 نشون میده.

  person
  نویسنده بیمه
  09 سپتامبر 2023

  سلام دوست عزیز
  ۲ درصد بابت درمان از مستمری شما کسر میشود اگر بیشتر از مستمری شما هنوز کسر میشود باید به شعبه مراجعه کنید تا آنها پیگیری کنند.

person
حسینی
06 سپتامبر 2023

سلام
اگر کسی ۲۷ سال بیمه راننده درون شهری باشد که از یارانه دولتی وبا حقوق پایین بیمه شده باشد الان ۳ سال باقیمانده را در کارخانه ای مشغول شود برای بازنشستگی ۲ سال آخر محاسبه خواهد شد؟

  person
  نویسنده بیمه
  09 سپتامبر 2023

  سلام دوست عزیز. میانگین سال های اشتغال را در نظر می گیرند.

person
Ardalan
25 آگوست 2023

سلام وقتتون بخیر .. من برقکار صنعتی وساختمانی و نیروی تاسیساتی یک کارگاه هستم برام بیمه کارگر ساده رد شده این موضوع مهم هست از طریق شرکت خودمون پیگیری کنم یا لازم نیست یعنی اونقدرها مهم نیست ؟! تشکر

  person
  نویسنده بیمه
  26 آگوست 2023

  سلام. بله می توانید از طریق شرکت خودتان پیگیری کنید.

person
محمد
24 آگوست 2023

سلام پدر بنده دوسال دیگه میخاد که بازنشسته بشه خواستم بدونم بهترین بیمه کارگری چی هست که مزایای بیشتری داشته باشه

  person
  نویسنده بیمه
  28 آگوست 2023

  سلام دوست عزیز. اگر منظور شما این است که چطور میتواند مستمری بازنشستگی بیشتری دریافت کند باید بگم که حتما باید جای کار کند و لیست بیمه برای ایشان حداکثر واریز شود که مستمری حداکثر هم بگیرد.

person
ندا
24 آگوست 2023

سلام
کدام بیمه کارگری حقوقش بالاتره که موقع بازنشستگی هم مستمری بهتری بدن

  person
  نویسنده بیمه
  28 آگوست 2023

  سلام. همه در هنگام تعیین مبلغ مستمری بازنشستگی یکسان هستند.

person
م.حبیبی
21 آگوست 2023

سلام آیا اینکه کارگرانی که بیمه ۱۴۰۰ رو رد کردند کار فرما نمی‌تواند آنها را اخراج کند درست است یا خیر؟

  person
  نویسنده بیمه
  21 آگوست 2023

  سلام دوست عزیز
  خیر این موردی که فرمودید درست نیست.

  person
  Ardalan
  26 آگوست 2023

  ببخشید اگر پیگیری نکنم چی فرقی میکنه نوع بیمه یا نه ؟

   person
   نویسنده بیمه
   27 آگوست 2023

   سلام. متوجه سوال شما نشدم.

person
حسین
21 آگوست 2023

سلام وقت بخیر
من ۲۶ سال و۸ماه بیمه با احتساب خدمت سربازی سابقه دارم
الان در معدن که شامل مشاغل سخت و زیان آور میباشد مشغول بکار شدم آیا با ۲۸ ماه کار کردن در این مکان میتوانم بازنشسته شوم ؟یعنی سختی کار شامل حال من می شود؟ و ۲ سال آخر بعنوان میانگین حقوق برایم محاسبه میشود؟

  person
  نویسنده بیمه
  22 آگوست 2023

  سلام دوست عزیز.
  شما باید با ارفاق سخت و زیان اور ۳۰ سال سابقه بیمه و ۵۰ سال سن داشته باشید که بتوانید بارنشسته شوید ۰۲ مشاغل معدن همه جز کارهای سخت و زیان اور محسوب میشود ۰۳ دو سال آخر هم میانگین بازنشستگی است.

person
حسین
14 آگوست 2023

سلام من اهل کشور افغانستان هستم و مدرک اقامتی ام درایران گذرنامه خانواری هس و الان یک سال و شش ماه هست که بعنوان فروشنده برای شرکتی کار میکنم. شرکت همه رو بیمه میکنه ب منم فرم بیمه داد و گفت خودم برو شرکت بیمه کاراشو انجام بده که شرکت برام بیمه رد کنه، ی سری کارو شو انجام دادم ولی بیمه ام کامل انجام نشد یعنی ناقص موند. نزدیک عید چون ساعت کارمون زیاد بود سرکار پای چپم یهویی خم شد و درد گرفت بعد از اون الان حدود دو سه ماهه زانو درد دارم رفتم دکتر بیشتر از یک میلیون هزینه دارو و دکتر دادم میگه زانوت ساییدگی داره. باید ژل تزریق کنم که هزینه تزریق ژل هم دو و نیم میلیون میشه. سرکارم همش سرپام و هر روز دردش بیشتر میشه. میشه راهنمایی کنید من که بیمه نشدم چیکار باید بکنم.؟!

  person
  نویسنده بیمه
  15 آگوست 2023

  سلام. شما اگر بیمه نیستید تمام هزینه های درمان را مثل خود ایرانیها باید آزاد پرداخت کنید پیگیر بیمه خودت باش.

person
عباسی
12 آگوست 2023

سلام و خسته نباشید.
من میخواستم یه کارگاه راه بندازم. برای بیمه کارگر ها چیکار باید بکنم؟ باید صبر کنم تا آخر ماه لیست بیمه بدم به تامین اجتماعی یا همین اول کار هم اقدامی لازمه؟

  person
  نویسنده بیمه
  13 آگوست 2023

  سلام. همین اول کار بروید شعبه تامین اجتماعی و به بازرس تامین اجتماعی اطلاع دهید تا ایشان بیاید از محل کارگاه بازرسی کند.

person
سحر
09 آگوست 2023

سلام من براش شرکتی کار میکنم بیمه از حقوقم کسر میشه ولی 2.200.000 تومان کسر میکنن و هیچ مزایای دیگه ای شامل سنوات و عیدی نمیدن به من
میشه توضیح بدید چرا 400.000 تومان بیشتر دارن میگیرن
و چطور میتونم شکایت بکنم؟

  person
  نویسنده بیمه
  12 آگوست 2023

  سلام. به صورت حضوری به تامین اجتماعی مراجعه نمایید.

person
لوازم خانگی عباسی
08 آگوست 2023

سلام
من مغازه لوازم خانگی دارم میخاستم برا شاگردم بیمه بریزم به حساب هزینه بیمه ای که من کارفرما برای سی روز باید به تامین اجتماعی پرداخت بشه چقدر هستش
دستمزد شاگرد هم طبق قانون اداره کار هست
ممنون

  person
  نویسنده بیمه
  09 آگوست 2023

  سلام. بله باید طبق قانون کار بهش حقوق بدهید و ماهیانه مبلغ یک ملیون و هشتصد هزار هم حق بیمه برایش واریز کنید.

person
اکبرزاده
07 آگوست 2023

با سلام،
آیا کمک هزینه مسکن و خوار و بار مشمول کسر حق بیمه (اختیاری ۲۷٪) میباشد؟ ظاهرا از امسال مشمول کسر مالیات نیست.

  person
  نویسنده بیمه
  12 آگوست 2023

  سلام. خیر

person
sajad
30 جولای 2023

سلام خسته نباشید.خواستم بدونم حقوق وزارت کار امسال چقدر است.برای کسی که یک فرزند دارد و ۵۰۰هزار بیمه هم ازش کم بشه.چقدر میگیرد؟

  person
  نویسنده بیمه
  31 جولای 2023

  سلام. پایه حقوق بر اساس قوانین وزارت کار در سال ۱۴۰۲ برابر با ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان است. حق اولاد برای یک فرزند برابر با ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان است.

person
سلما
30 جولای 2023

سلام وقت بخیر
من بمدت ۳ سال و ۷ ماه منشی مطب بودم بصورت پاره وقت و تمام ایام هفته + جمعه ها و روزهای تعطیل من سرکار میرفتم بدون اضافه کاری و بیمه و عیدی . بخاطر شرایط مجبور بودم اونجا باشم.
با جمعه ها ۳۳ ساعت در هفته کار میکردم .
میخواستم بدونم شکایت کنم حق بیمه و عیدی و.. چطوری حساب میشه برای من؟ یعنی چه فرمولی داره ؟ ممنون

  person
  نویسنده بیمه
  31 جولای 2023

  سلام. عیدی و سنوات و طلب مرخصی و اضافه کار براساس هر سالی که طلب دارید محاسبه میشود و اون مدتی که کار کردید را کارفرما باید حق بیمه را با نرخ روز به تامین اجتماعی واریز کند.

person
الي
24 جولای 2023

سلام وقت بخير من جايي مشغول كار هستم و نيرو ساعتي هستم از شنبه تا چهارشنبه.
اولش نيروي ساعتي شيفت عصر بودم پنج ساعت كار ميشد.
يكماهه هم صبح و هم عصر سر كار ميرم، صبح از ساعت ٦ تا دوازده و نيم ، عصر از ساعت چهار نيم تا هفت نيم.
در حال حاضر هم صبح از ساعت هشت تا دوازده چهل و پنج و هصر از ساعت دو نيم تا هشت سر كارم.
صحبت كردم بازم ميگن بيمه شامل من نميشه چون من جز هيچ ارگاني نيستم!!
ميشه راهنمايي كنيد؟
تشكر

  person
  نویسنده بیمه
  25 جولای 2023

  سلام. به محل کار شما بستگی دارد.

person
محمد محمدی اغلو
21 جولای 2023

سلام بنده میخوام یه کارگاه کوچیک راه اندازی کنم و کارها رو به صورت تعدادی به کارگر ها بدم و مشغول به کار شوند ایا به این صورت باید حق بیمه کارگرها رو هم بدم با بیمه خدمات درمانی و در ضمن کارگاه که من راه اندازی کردم ۴ نفر نیرو داره

  person
  نویسنده بیمه
  22 جولای 2023

  سلام. بله شما هر موقع کارگاه راه افتاد باید به بازرس تامین اجتماعی اطلاع دهید و کارگران را باید حتما بیمه کنید.

person
رویا
05 جولای 2023

باسلام
میخواستم بپرسم وقتی ببمه تامین اجتماعی باشی و لیست بیمه برای شما هرماه رد بشه موقع تسویه کار ایا کارفرما علاوه بر اطلاع از رفتن شما باید از شما رسیدی بابت تسویه حساب و دریافت حق و حقوق کامل به سازمان بیمه تامین اجتماعی بده؟
درصورت لزوم اگه برگه‌ای برای اثبات اینکه با شما تسویه حساب کرده به سازمان تامین اجتماعی ارائه نده تکلیف چیه؟

  person
  نویسنده بیمه
  08 جولای 2023

  سلام. وقتی شما از سرکار بروید کارفرما فقط موظف است در لیست بیمه ترک کار شما را به تامین اجتماعی ارسال کند تامین اجتماعی هیج رسید دیگری احتیاج ندارد فقط ترک کار درلیست بیمه.

person
Amirali
04 جولای 2023

باعرض سلام و خسته نباشی خدمت شما
من ۴سال در یک مغازه مشغول کار بودم و از روز اول بیمه شدم ولی اخیرا بخاطر مشکلاتی مجبور به ترک اونجا شدم و الان ۱/۵ ماه حقوق طلبکارم و در این ۴سال نه عیدی نه سنوات نه مرخصی نه…. چیز دیگه‌ای دریافت نکردم میشه راهنمایی کنید الان چجوری میتونم حق و حقوق خودمو دریافت کنم؟
ممنون میشم راهنماییم کنید

  person
  نویسنده بیمه
  05 جولای 2023

  سلام. باید بروید اداره کار شکایت کنید تا آنها پیگیری کنند.

   person
   سلما
   29 جولای 2023

   سلام وقت بخیر
   من بمدت ۳ سال و ۷ ماه بعنوان منشی پاره وقت در مطب پزشک مشغول بکار بودم، تمام ایام هفته + جمعه ها + روزهای تعطیل .. نه بیمه برام رد کرد نه اضافه کار داد . مجبور بودم که اونجا موندم.
   ۴۱ ساعت در هفته با جمعه ها کار میکردم .
   سوالم اینه بخوام شکایت کنم چطوری حق بیمه و عیدی و حقوق منو حساب میشه؟

    person
    نویسنده بیمه
    30 جولای 2023

    سلام. باید بروید اداره کار شکایت کنید تا طبق فرمول هر سال برای شما سنوات ۰ عیدی ۰ تعطیلی ۰ مرخصی و سابقه بیمه محاسبه شود.

    person
    علی
    17 سپتامبر 2023

    سلام بنده از سال 96در یک موسسه مشغول بودم تا اواخر فروردین402بعد اون اخراج شدم همیشه با قرار داد کار میکردم ولی امسال بدون قرار داد یک ماه کار کردم و حقوق هم دریافت کردم بیمه هم واریز شده حالا چجوری شکایت کنم که بدون قرار دادکار کردم بعد من اخراج‌شدم

     person
     نویسنده بیمه
     19 سپتامبر 2023

     سلام دوست عزیز
     باید بروید اداره کار شکایت کنید.

person
Raha
04 جولای 2023

باسلام
میخواستم بپرسم وقتی ببمه تامین اجتماعی باشی و لیست بیمه برای شما هرماه رد بشه موقع تسویه کار ایا کارفرما علاوه بر اطلاع از رفتن شما باید از شما رسیدی بابت تسویه حساب و دریافت حق و حقوق کامل به سازمان بیمه تامین اجتماعی بده؟
درصورت لزوم اگه برگه‌ای برای اثبات اینکه با شما تسویه حساب کرده به سازمان تامین اجتماعی ارائه نده تکلیف چیه؟

  person
  نویسنده بیمه
  05 جولای 2023

  سلام. فقط باید کارفرما در لیست بیمه ترک کار شما را به تامین اجتماعی اعلام کند.

person
Amirali
04 جولای 2023

باعرض سلام و خسته نباشی خدمت شما
من به مدت ۴سال در یک مغازه مشغول کار بودم و از اول کار منو بیمه کرد ولی به بخاطر بعضی مشکلات مجبور به ترک اونجا شدم و الان ۱/۵ ماه حقوق منو پرداخت نکردند و در این ۴سال نه عیدی نه سنوات نه…. چیز دیگه‌ای دریافت نکردم الان چه راهی برای دریافت حق و حقوقم دارم؟
ممنون میشم راهنماییم کنید

  person
  نویسنده بیمه
  05 جولای 2023

  سلام. باید بروید اداره کار شکایت کنید تا آنها پیگیری کنند.

person
حمید
03 جولای 2023

سلام
ممنون از پاسخدهیتون
من در مطب پزشک سه روز در هفته و ،در روزهایی که کار میکنم ۵ ساعت کار میکنم.۱۵ ساعت در هفته
میشه بفرمایید حق بیمه من چقدر میشه؟

  person
  نویسنده بیمه
  03 جولای 2023

  سلام حمید عزیز. اگر بازرس تامین اجتماعی تایید کند که در واقع شما پاره وقت مشغول بکار هستید و باید ماهیانه ۱۲ الی ۱۵ روز لیست بیمه برای شما ارسال شود.

person
ناشناس
13 ژوئن 2023

سلام خسته نباشید من یک سوال دارم من ۶سال جای مشغول کار هستم در منزل دو سالمند رو نگه دارمیکنم وخودم بیمه زنان خانه دار کردم حقوق من بابت ۲ سالمند خیلی کم پرداخت میکنن می خواستم از کار استعفا بدم میتونم از خانواده شکایت کنم حق بیمه بگیرم

  person
  نویسنده بیمه
  14 ژوئن 2023

  سلام دوست عزیز. خیر نمی‌توانید همچین قانونی نداریم.

person
اصغر تهران
12 ژوئن 2023

سلام، من یک مددجو بهزیستی هستم که در کارگاهی مشغول به کار هستم، چند درصد برای حق بیمه باید کارفرما از حقوقم کم کنه؟

  person
  نویسنده بیمه
  13 ژوئن 2023

  سلام دوست عزیز. ۷ درصد از حقوق شما باید کسر کند.

person
سجاد گشتاسبی
10 ژوئن 2023

با عرض سلام وخسته نباشید من سال 1398 رفتم از طریق آگهی دیوار تو کار مواد غذایی یعنی ابار موادغذایی وشدم کارگر اونجا اولش گفت بیمه نمی‌کنیم گفتم شاید یه مدت بگذره وکارموببینه شاید بیمه کنه ولی الان بعد گذشت چند سال یعنی تا امروز که برج1402/3/20تا اینکه امروز به خاطر نبستن شیر آب آشپز خانه اینم براثر شلوغی مشتری یادم رفته بود آب را ببندم امروز که رفتم سر کار گفت دیگه نمیخواد بیای سزر کار وبا مشتی دری وری وفحش وگفتن اینکه مثلا تو اشتباه کارتون دادی مشتری به این بهانه الان من از کار بیرون شدم سال 98 حوق من 1میلیون بود متاهل بودم وبچه هم داشتم سال بعد 1میلیون وهشتصد وسالبعدش 2ونیم وسال بعدش 3نیم امسال هم 5میلیون انبار با این بزرگی من تنها کارگرش بودم وفزط گاهی وقتی یکی از برادرا بهم کمک می‌کرد و 3تا برادر بودن اخلاق یکیش خوب نبود با من وففط بهم تیکه می‌پرند نمیشد بهش گفت بالای چشمت ابروست خلاصه چون راهش تا مسیر خانه نزدیک بود مجبور بودم کار کنم تو اونجا حالا تکلیف من چیه بیکار تو خونه اجاره ای با یه بچه بزرگ باید چیکار کنم هر چی تو این کشور گرون بشه همه مجبوره پرداخت کنن از کرایه راننده گرفته تا مواد غذایی ولی کارگر بدبخت به زور میخوان بهش حقوق بدن الان من تو این شرایط چیکار کنم مغزشون نه پروانه کسب داره با در بسته دارن کار میکنن کارش هم سخت راهنماییم کنید

  person
  نویسنده بیمه
  11 ژوئن 2023

  سلام دوست عزیز. شما میتوانید بروید اداره کار شکایت کنید.

person
Morteza
22 فوریه 2023

سلام وقت بخیر

تقریبا ۹ ماه هست ک در ساختمانی به عنوان سرپرست کارگاه مشغول به کار هستم.
کارفرما از اول گفته بیمه نمیکنه و یه حقوق ۴ میلیونی برام میریزه که میگه حداقل حقوق کار هست.

آیا راهی هست ک من بیمه کارگری برای خودم رد کنم یا از کارفرما بخوام انجام بده؟ که البته نمیده😔

  person
  کارشناس بیمه
  22 فوریه 2023

  سلام مرتضی عزیز. کارفرما میتواند لیست بیمه شما را بعنوان کارگر به تامین اجتماعی ارسال کند و هم میتوانی خودت را بیمه حرف و مشاغل آزاد کنید ولی اولی بهتر است.

person
حسن
02 فوریه 2023

سلام داداش برا بیمه کارگری تو شهرستان ما شاهین شهر میگه ظرفیتش پرشده لطفا راهنمایی کنید چیکار باید بکنم

  person
  نویسنده بیمه
  03 فوریه 2023

  سلام حسن عزیز فعلا که سهمیه بیمه ساختمانی به تامین اجتماعی اعلام نشده است باید صبر کنید

person
ابوالفضل
22 ژانویه 2023

سلام وقت بخیر
آیا روز های تعطیل جزو بیمه محسوب میشه؟
کارفرما میگه چون روزای تعطیل سرکار نمیایید بیمه بهتون تعلق نمیگیره و تعداد روزای تعطیل رو از بیمه کم میکنه و حقوق هم کمتر میده
کارمند هستم

  person
  نویسنده بیمه
  22 ژانویه 2023

  سلام ابوالفضل عزیز
  خیر کارفرما درست نگفته است روزهای تعطیل هم جز سابقه محسوب میشود

person
علی
19 ژانویه 2023

از نظر دریافت مستمری بیمه های مشاغل و اختیاری و کارگری با هم تفاوت دارند یا خیر

  person
  نویسنده بیمه
  20 ژانویه 2023

  سلام علی عزیز بله تفاوت دارند.مستمری بیمه حرف و مشاغل آزاد حداقل مستمری است مستمری بیمه اختیاری حدودا ۲۰ درصد بیشتر از بیمه حرف و مشاغل آزاد است ولی در بیمه کارگری بستگی به این دارد که شما کجا کار میکنید و چقدر حقوق میگیرید و حق بیمه چقدر پرداخت کرده اید هرچه حق بیمه بیشتری بدهید مستمری شما هم بیشتر میشود

person
قشقایی
03 دسامبر 2022

با سلام ایا شبانه با تایم مشخص در میدان تره بار کار کردن شامل بیمه کارگری میشود و ایا کارفرما در بیمه کردن چنین کارگری ازاد است یا اجبار دارد با تشکر

  person
  کارشناس بیمه
  04 دسامبر 2022

  سلام اگر در میدان تره بار کار میکنید و کارفرما به شما حقوق میدهد باید طبق قانون کارفرما بیمه کند به بازرس تامین اجتماعی شعبه اطلاع دهید تا بررسی کند

person
حق بیمه کارگری در موبایل فروشی
01 دسامبر 2022

سلام وقت بخیر بنده سه سال و ۱۶۵ روز در مغازه موبایل فروشی کار کرده‌اند و حق و حقوق و بیمه مرا پرداخت نکرده است آیا از طریق قانونی اقدام کنم موفق می شوم که حق بیمه خود را دریافت کنم یا نه ؟؟ و چگونه محاسبه می‌شود ؟؟

  person
  کارشناس بیمه
  01 دسامبر 2022

  سلام باید به اداره کار مراجعه کنید. به هر حال کاری نشد ندارد.

person
بهداد
25 نوامبر 2022

سلام ، وقت بخیر
در شرکتی مشغول به کارم.در سایت تامین اجتماعی میزان دستمزد و حقوقی که برام رد میکنن از جمع پرداختها در فیش حقوقی کمتره. این وسط پیمانکار از جمع پرداختها از من حق بیمه کسر میکنه اما میزان کمتری از حقوق رو برای تامین اجتماعی رد میکنه. آیا این کار اشکال قانونی داره و آیا قابل پیگیری هست؟

  person
  کارشناس بیمه
  26 نوامبر 2022

  سلام بله این کار غیر قانونی است شما میتوانید از طریق واحد امور حق بیمه پیگیری کنید

person
راد
13 نوامبر 2022

سلام
ازچه ماهی بن و خواروبارو مسکن از 1400به 1500افزایش پیدا کرده؟و

  person
  کارشناس بیمه
  13 نوامبر 2022

  سلام اصولا در هنگام افزایش دستمزدها روی می دهد.

   person
   کاظم
   27 دسامبر 2022

   سلام بیمه کارگری تامین اجتماعی به همه میدن؟ بعد این بن هم داره؟

    person
    کارشناس بیمه
    28 دسامبر 2022

    سلام خیر باید شرایطش را داشته باشید.

person
مهدی
10 نوامبر 2022

سلام بنده به عنوان کارفرما آیا می توانم برای برخی از نیروهایم بالاتر از حق بیمه که (الان حدودا 1735000 ت ماهانه است ) بیمه رد کنم که ما بین حداقل بیمه و حداکثر باشد؟

  person
  کارشناس بیمه
  11 نوامبر 2022

  سلام بستگی به نوع فعالیت کارگاه شما دارد اکثر کارگاه ها دستمزد مقطوع دارند و نمیشود بیشتر از آن دستمزد اعلام شده توسط بازرس تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت کنید

person
دریا
28 اکتبر 2022

سلام
من در یک آسایشاه معلولین، آشپز هستم
یک روز در میان کار می کنم. روزی 13 ساعت. (میشه 195 ساعت در ماه) بدون هیچ گونه تعطیلی در طول سال (نه جمعه ها و نه تعطیلی های رسمی و نه نوروز)
به من گفته اند پاره وقت محسوب میشم و در ماه برام 15 روز بیمه رد می کنند.
آیا بر طبق قانون باید 15 روز رد کنن؟
اگر نه، من با چه قانونی میتونم ثابت کنم که باید 30 روز باشه؟
ممنونم

  person
  کارشناس بیمه
  29 اکتبر 2022

  سلام خیر طبق قانون اگر ۸ ساعت در شبانه روز کار میکنید باید ۳۰ روز برای شما حق بیمه واریز شود ۰۲ به بازرسی تامین اجتماعی مراجعه کنید تا آنها پیگیری کنند

person
علی
27 اکتبر 2022

با سلام
من ۱۰ سال است در یک کارگاه کابینت سازی کار میکنم و هیچ گاه طبق قانون کار حقوق نگرفتم(حق اولاد و غیره…) نگرفتم و از این ۱۰ سال ۸ سال بیمه کارگری برام رد کرده با پول خودم و از اول استاد کار بودم مطالب بالا به کنار میخواستم بدونم از این به بعد من به کار فرما بگم بازم با پول خودم بیمه استاد کار درجه ۱ برام رد کنه بهتر هست یا همان بیمه کارگری بمونه بهتره ممنون میشم دقیق راهنمایم کنید.

  person
  کارشناس بیمه
  29 اکتبر 2022

  سلام زمانی که بازرس تامین اجتماعی به کارگاه شما میاید شغل واقعی خودت را بگو تا اون هم دقیق همان را تایید کند کارفرما موظف است حق بیمه شغل واقعی تو را واریز کند

person
سما
27 اکتبر 2022

سلام من در یک فروشگاه نزدیک دوساله کار میکنم
هر ماه برگه تسویه حساب امضا میکنیم و داخل برگه زده بیمه تامین اجتماعی ولی بیمه نداریم
آیا سودی برای صاحب کار داره؟

  person
  کارشناس بیمه
  27 اکتبر 2022

  سلام بله اما باید به اداره کار مراجعه کنید.

person
اشکان
19 اکتبر 2022

سلام یک سوال داشتم من کارفرمای یک کارگاه تولیدی هستم برای رد کردن بیمه خودم 27 درصد که میدونم, ولی ایا باید 1,500,000 تومان مزایای مشمول که میشه حق مسکن و بن نقدی هم رد کنم یا نمیخواد؟ ممنون میشم جواب بدید

  person
  کارشناس بیمه
  22 اکتبر 2022

  سلام خیر نباید ارسال کنید شامل شما نمیشود چون بیمه شما بیمه کارفرمایی است

person
….
08 اکتبر 2022

سلام
من 3سال پیش به مدت1 سال در یک شرکت حسابداری کار میکردم ولی هیچ بیمه ای برام رد نکردن. میخواستم بدونم که الان میتونم پیگیر بیمه ام باشم؟

  person
  کارشناس بیمه
  09 اکتبر 2022

  سلام بله باید به اداره کار مراجعه کنید.

person
خادم
03 اکتبر 2022

سلام شبتون بخیر همیشه شنیده ایم که اگر کسی جایی کار می کرده و بیمه نشده بوده می تونه شکایت کنه و اگر دلایل و مدارک کافی داشته باشه قانون به وی حق خواهد داد من حدود11 سال ( از سال 71 تا 82) در مدرسه دولتی کار می کردم حقوقم بصورت دستی داده می شد وفیش حقوقی نداشتم ( از محل کمک های مردمی ) ولی با توجه به اینکه مدارک و معرفی نامه هایی در دست داشتم که در آن ایام برای انجام امور مختلف گرفته بودم و حتی گزینش هم داشتم و شهادت همکاران را هم داشتم اما متاسفانه علیرغم پیگیری های زیاد و حتی مراجعه به دیوان عدالت و تقاضای تجدید نظر نتونستم حقم را بگیرم میشه توضیح بدین چرا؟ ممنون از اینکه پاسخگو هستین

  person
  کارشناس بیمه
  04 اکتبر 2022

  سلام ما این مطلب را برای آشنایی بیشتر نوشته ایم. بعد در خصوص پرونده شما نبوده ایم. شما بهتر است که با یک وکیل مشورت کنید.

person
س.عرب
03 اکتبر 2022

سلام من به حدود 5مااهی است مشغول بکار شدم میخوام بیمه بشم ولی مدیریت میگن باید از زیر بیمه پدرت خارج بشی قطع بشه تا ما بتونیم بیمه ات کنیم
میخوام بدونم بیمه من برای سابقه کار ربطی به بیمه خدمات درمانی خودم داره که باید قطع بشه؟
ضمن اینکه یکی از دوستانم شرایط من رو داره و محل کارش بیمه شده و اصلا نگفتن بیمه پدرت رو باید قطع کنی؟

  person
  کارشناس بیمه
  06 اکتبر 2022

  سلام باید حتما از تحت تکفل پدر خودتان خارج شوید و شماره بیمه برای خودتان بگیرید تا کارفرما بتواند شما را بیمه کند و سابقه برای شما منظور شود

person
حمید
26 سپتامبر 2022

سلام من هشت سال و خورده ای بیمه کارگر ساختمانی دارم مشکل نارسایی قلبی پیدا کردم الان یه ماهه پیوند قلب انجام دادم دکتر کار افتاده کامل اعلام کرده الان منو کار افتاده و بازنشسته میکنن یا باید بیمه سی سال و تموم کنم مستمریش چقد میشه؟؟؟

  person
  کارشناس بیمه
  29 سپتامبر 2022

  سلام با این سابقه که شرایط بازنشستگی را ندارید ولی میتوانید درخواست ازکارافتادگی بدهید و در کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی شرکت کنید تا پزشکان متخصص تامین اجتماعی شما را معاینه کنند و نظر بدهند

person
رضا
22 سپتامبر 2022

سلام خدمت شما زحمتکشان سایت بیمه دات کام.سوال تکراری.بنده در کارگاهی به مدت 15 سال مشغول کار بودم بیمه رو خودم پرداخت کردم.کارفرما مغازه را به اسم همسرش کرده و جواز کسب به اسم همسرش میباشد ولی بنده هیچ گونه رابطه کارگری با همسر ایشون ندارم حتی قرارداد کار با کارفرما و همسرش.ایشون هرچقدر تونسته از من سو استفاده کرده و حق بنده به شدت پایمال شده.طبق نظر شما بنده به سازمان کار مراجعه کردم و گفتند مستندات رابطه کاری با همسرش همان سابقه بیمه شما هست و پرینت رو ارائه بدید کافیست.ایا میتوان با این سند به ایشون و همسرش شکایت کنم و میتوانم تمام حق حقوقم را مطالبه کنم حتی حق بیمه ای که خودم پرداختم.لطفا راهنمایی کنید که اگر سندی دیگر نیاز میباشد امکانش باشد اماده کنم.تورو خدا راهنمایی کنید .متشکرم

  person
  نویسنده بیمه
  26 سپتامبر 2022

  سلام رضای عزیز
  باید حتما مستندات داشته باشید که اشتغال داشته اید که بتوانید در اداره کار شکایت کنید باید با مدارک ثابت کنید

person
منصوری
21 سپتامبر 2022

سلام خدمت شما.بنده به مدت 15 سال در کارگاهی تراشکاری مشغول به کار بودم.کارفرما من رو بیمه کرد ولی این 15 سال رو خودم پرداختم و سابقه هم ثبت شده.لیست پرداخت مربوط به کارگاه میباشد.ایا میتونم از ایشون شکایت کنم

  person
  کارشناس بیمه
  21 سپتامبر 2022

  سلام ایشان باید 70 درصد مبلغ را خودشان واریز می کردند. به هر حال، باید به اداره کار مراجعه کنید.

person
رضا
21 سپتامبر 2022

سلام خدمت شما.بنده در کارگاهی به مدت 15سال مشغول به کار بودم.ایشون حقوق اداره کار و تمام مزایای کارگری را پرداخت نکردن.میخواستم از ایشون شکایت کنم.ولی قرارداد کار نداشته ایم در این سالها.ناگفته نماند که زمانی که بنده رو بیمه کردن کارفرما ایشون بود ولی بخاطر اینکه خودش هم بتونه بیمه بشه جواز کسب را به اسم همسرش گرفت ولی بیمه قبول نکردو بعد از اون نام کارفرما همسر ایشون ثبت شد.ولی هیچ گونه رابطه کاری باهمسر ایشون ندارم.لطفا راهنمایی کنید چگونه میتونم از ایشون شکایت کنم.متشکرم

  person
  کارشناس بیمه
  21 سپتامبر 2022

  سلام باید به اداره کار مراجعه کنید. در آنجا کارشناس با بررسی پرونده و جزئیات شما را راهنمایی خواهد کرد.

person
سارا محبی
19 سپتامبر 2022

ببخشید الان طبق اداره کار که بیمه هم هستیم ما باید ۵میلیون و ۸۰۰ دریافتی داشته باشیم ماهانه یا ۵میلیون و ۴۰۰ (یعنی ۴۰۰ تومن هم از این ۵/۸۰۰ باید کم بشه یا نه)

  person
  نویسنده بیمه
  20 سپتامبر 2022

  سلام سارای عزیز
  خیر چیزی کم نمیشه فقط ۲ درصد به خاطر درمان از حقوق کسر میشود

person
گلها
21 آگوست 2022

سلام ما تازه کارگاه راه انداختیم و کد کارگاهی هم گرفتیم، حال مراحل بيمه كردن كارگر با سابقه کار نسبت به کارگری که هیچ سابقه ای نداره، متفاوته؟

  person
  کارشناس بیمه
  25 آگوست 2022

  سلام بله متفاوت است ولی دستمزد و شغل آنها را بازرس تامین اجتماعی در بازرسی از کارگاه مشخص میکند

person
حسین
14 آگوست 2022

سلام حق بیمه استادکار چقدر است؟

  person
  کارشناس بیمه
  20 آگوست 2022

  سلام بستگی دارد استادکار چه شغلی باشید

   person
   استادکار
   12 اکتبر 2022

   سلام فواید بیمه کارگران ساختمانی برای استادکارها چقدره؟

    person
    کارشناس بیمه
    15 اکتبر 2022

    سلام فواید اختصاصی ندارد.

person
اصلان
12 آگوست 2022

سلام حق بیمه کارگر ساده با کارگر حرفه ای و دارای مدرک متفاوت است؟

  person
  کارشناس بیمه
  20 آگوست 2022

  سلام بله متفاوت است

person
همتی
09 آگوست 2022

سلام ما یک سوپرمارکتی داریم که سه تا کارگر هستند هر کدوم در تعداد ساعات خاصی فعالیت می کنند و به صورت شیفتی چرخش دارند. مغازه 18 ساعت بازه و هر کدوم 6 ساعت سر کار هستند، یکی صبحه فردا عصر هست و بعد پس فرداش شب. الان هزینه بیمه کارگر مغازه سوپرمارکتی به این صورت چطوری میشه؟ چطوری باید بگیرم؟

  person
  کارشناس بیمه
  10 آگوست 2022

  سلام بازرس تامین اجتماعی باید این موضوع را تایید کند و روش پرداخت حق بیمه را به شما میگویید

person
محمد علی
04 آگوست 2022

سلام من تازه استخدام شدم ، می خواستم بدانم که آیا بیمه از حقوق کم میشود؟ چقدر کم میشود

  person
  کارشناس بیمه
  05 آگوست 2022

  سلام دوست عزیز بله کسر می شود. بستگی به پایه حقوقتان دارد که 7 درصد است.

   person
   سعیدی
   27 اکتبر 2022

   سلام قانون بیمه کارگر و کارفرما کاملشو از کجا پیدا کنم؟

    person
    کارشناس بیمه
    29 اکتبر 2022

    سلام هر نکته ای لازم بود در اینجا نوشته ایم اما میتوانید در خود سایت اداره کار مشاهده کنید.

    person
    حسن
    19 ژوئن 2023

    سلام وقت بخیر بنده در آرایشگاه مشغول کار هستم وبه صورت درصدی مزد دریافت میکنم ایا بیمه تامین اجتماعی به من تعلق میگیره?

     person
     نویسنده بیمه
     20 ژوئن 2023

     سلام دوست عزیز. اگر شریک و یا درصدی کار میکنید خیر تعلق نمیگیرد.

person
مهران دیده ور
04 آگوست 2022

من یه مدت بخاطر مشکلی که داشتم نرفتم سرکار کرونا داشتم. الان واسم ترک کار زدن. قانونیه؟

  person
  کارشناس بیمه
  05 آگوست 2022

  سلام به هر حال باید دلیل موجهی داشته باشند؛ اما می توانید به اداره کار مراجعه کنید.

person
مسعود فراهانی
02 آگوست 2022

سلام من کارفرما اصلا چرا کارگران باید بیمه شوند؟

  person
  کارشناس بیمه
  03 آگوست 2022

  سلام این وظیفه کارفرماها است. ساده ترین اگر اتفاقی برای کارگر بیفتد، شما ملزم به پرداخت خسارت هستید.

person
رفیعی
02 آگوست 2022

سلام بیمه کارگر توسط کارفرما حتما باید انجام بشه، کسی نمیتونه خودشو بیمه کنه؟

  person
  کارشناس بیمه
  03 آگوست 2022

  سلام باید انجام شود. خودش هم می تواند آزاد بگیرد البته اگر تحت پوشش جایی نباشد.

person
کیانوش اسدی
01 آگوست 2022

حق بیمه کارگر و کارفرما چقدره؟

  person
  کارشناس بیمه
  02 آگوست 2022

  سلام حق بیمه برای هر گروه متفاوت است که در مقاله نوشته ایم.

person
محمدرضا طاهری
31 جولای 2022

سلام ببخشید بابت بیمه تکمیلی چقدر باید از حقوق کم بشه/

  person
  کارشناس بیمه
  01 آگوست 2022

  سلام براساس قرارداد شرکتتان با بیمه است.

person
فولادوند
31 جولای 2022

سلام والا این چه ظلمیه در حق کارگران می کنید؟ ایا بیمه از حقوق کارگر کم میشود؟ اونهم کارگری که زیر خط اصلی حقوق میگیره

  person
  کارشناس بیمه
  01 آگوست 2022

  سلام متاسفانه این موارد وجود دارد؛ اما شما می توانید به اداره کار برای شکایت مراجعه کنید.

person
مهرانه ابوذری
30 جولای 2022

ببشید من میخام میزان حقوق خالصمو تخمین بزنم تا ببینم چقدر از حقوق بابت بیمه کسر می شه؟

  person
  کارشناس بیمه
  31 جولای 2022

  سلام باید با توجه به سن و مدت زمان پرداخت محاسبه کنید.

person
حامی خان
25 جولای 2022

بیمه وزارت کار با بیمه کارگری فرقی داره؟

  person
  کارشناس بیمه
  26 جولای 2022

  سلام بیمه اجباری است که کارمندان و کارگران می شوند.

person
اشنویه
19 جولای 2022

سلام بیمه کارفرما و کارگر با هم فرق دارن؟ میشه توضیح بدید.

  person
  کارشناس بیمه
  20 جولای 2022

  سلام در خصوص بیمه کارفرما می توانید اینجا کلیک کنید. توضیحاتشان طولانی است.

person
احسان
02 جولای 2022

سلام وقت بخیر من بازنشسته ام و بیمه نیروهای مسلح رو دارم و الان در یک شرکت مشغول کار شدم میتونم به کارفرما بگم منو بیمه نکنه و پولشو بهم بده.؟

  person
  کارشناس بیمه
  04 جولای 2022

  سلام دوست عزیز، اصولا بازنشسته ها رو بیمه نمی کنند.

person
Alireza
14 ژوئن 2022

عرض درود و خسته نباشید
میخواستم بپرسم آیا قانونی برای کارگاههای زیر 10نفر هست که بجای 2.5روز مرخصی استحقاقی در ماه 1.7روز در ماه به کارگر تعلق بگیرد ؟

  person
  کارشناس بیمه
  15 ژوئن 2022

  سلام دوست عزیز، خیر قانون برای همه یکسان است

person
علی
20 مه 2022

سلام.ببخشیداونایی‌که‌مدرک‌فنی‌ساختمان‌رو‌از‌اداره‌فنی‌و‌حرفه‌ای‌گرفتن‌وبرابیمه‌کارگران‌ساختمانی‌به‌اداره‌بیمه‌مراجعه‌میکنن‌وجواب‌میگن‌که‌سهمیه‌نداریم‌.من‌یه‌خانواده‌چهار‌نفره‌هستیم‌ولی‌هیچ‌بیمه‌ای‌نداریم‌چکار‌باید‌انجام‌بدیم‌.تا‌کی‌منتظر‌باشیم.تورو‌خدا‌جواب‌بدین.

  person
  کارشناس بیمه
  21 مه 2022

  سلام دوست عزیز، فعلا برای بیمه ساختمانی دولت سهمی اعلام نکرده است باید بروی بیمه حرف و مشاغل آزاد شوید با نرخ های مختلف و حق بیمه مختلفی هم دارد

person
فاضل
20 مه 2022

سلام
بنده شش سال هس که سرپرست کارگاه ساختمانی هستم و تا الان بیمه تامین اجتماعی نداشتم برا بیمه کارگری چگونه باید اقدام کنم و ایا شامل من میشه یا نه

  person
  کارشناس بیمه
  30 مه 2022

  سلام دوست عزیز، اگر کارت فنی و حرفه ای هوشمند ساختمانی دارید و کارگری هم میکنید بله شامل شما هم میشود

person
مهدی
19 مه 2022

سلام آیا امکانش هست از کارفرمایی که به مدت ۲ سال بدون بیمه کار میکردم شکایت کنم چون همیشه بهانه جواز رو می‌گرفت و به مدت ۲ سال منو بیمه نکرد و تازه از جاش اومدم بیرون آیا امکان شکایت هست

  person
  کارشناس بیمه
  20 مه 2022

  سلام بله باید به اداره کار مراجعه کنید.

person
کامران
17 مه 2022

سلام وقت بخیر امسال حق بیمه کارگر دقیقا چقد هست

  person
  کارشناس بیمه
  18 مه 2022

  سلام دوست عزیز، در مقاله کامل نوشته ایم.

person
مهسا
12 مه 2022

سلام کسی که بیمه تامین اجتماعی پرداخت میکرد وحالا دچار سرطان شده تکلیفش چیه؟از کار افتاده به حساب میاد ومیتونه بیمه نریزه یا نه

  person
  کارشناس بیمه
  13 مه 2022

  سلام دوست عزیز، اگر در حین بیمه پردازی دچار بیماری سرطان شده تامین اجتماعی به او مستمری ازکارافتادگی میدهد.

person
رجبی مشهد
05 مه 2022

سلام من مدت ۵ساله که برای یه شرکت خصوصی کار میکنم ولی قرار دادی ندارم وکارفرما بعد دوسال بیمه منو رد کردن اونم هرموقع دلش خواسته ولی حقوقی که ماهیانه پرداخت کرده و به عنوان نماینده شرکت نامه دارم که ثبت اداره مذکور شده وتنها مدرکم است وایشون نه مزایای و پاداشی و سنواتی هیچ والان من براشون کار میکنم با اینکه باردارم هستم بدون بیمه چه باید بکنم ممنون میشم راهنمایی کنید

  person
  کارشناس بیمه
  06 مه 2022

  سلام دوست عزیز، بهتر است که به اداره کار مراجعه کنید.باید تمامی حق و حقوق شما را بدهد.

person
رضا
03 مه 2022

سلام من ۲سال نیم کار میکنم در نمایشگاه اول قول بیمه کردن و با حقوق ناچیز کار کردم بعد دوسال نیم از کار خارج شدم الان دو هفته کار نمیکنم میتونم شکایت کنم

  person
  نویسنده بیمه
  04 مه 2022

  سلام رضای عزیز
  اگر مدارکی مبنی بر اشتغال دارید و شما را بیمه نکردندف بروید اداره کار شکایت کنید

  person
  شهروند
  04 مه 2022

  سلام‌من‌۸سال‌بیمه‌کارگری‌ساختمانی‌دارم‌که‌خودم‌حق‌بیمه‌رو‌پرداخت‌میکنم‌‌‌‌طی‌کار‌کردن‌دچار‌‌پارگی‌شکم‌شدم(باد‌فتق)‌شدم‌میتوانم‌از‌بیمه‌‌‌برای‌عمل‌جراحی‌استفاده کنم‌،سوال‌‌دیگه‌ایا‌‌از‌نظر‌مالی‌کمک‌‌میشود‌ممنون

   person
   کارشناس بیمه
   02 جولای 2022

   سلام دوست عزیز، بله میتوانید از دفترچه درمانی خودت استفاده کنید ۰۲ خیر از نظر مالی تامین اجتماعی به شما پولی نمیدهد

person
فاطمه
03 مه 2022

دوره کارآموزی در شرکت خصوصی چه مدت است ؟ میزان حقوق کارآموز چقدر و چگونه مشخص می شود و آیا مشمول بیمه می شود یا خیر ؟

  person
  کارشناس بیمه
  03 مه 2022

  سلام دوست عزیز، در خصوص کارآموزی قوانین مخصوصی وجود دارد؛ اما اصولا باید حقوق را بدهند.

person
123
01 مه 2022

سلام من کارمند بخش خصوصی بهزیستی هستم که طبق روزهای اداری متاسفانه تا ماه گذشته ماهی 2 میلیون حقوق میگرفتم،میخواستم سوال کنم با توجه به این که درخواست افزایش حقوق و بیمه دادم عرف حقوقی که باید دریافت بکنم چقدر میشه؟(با توجه به 7درصد بیمه که باید از من کم بشه)

  person
  کارشناس بیمه
  02 مه 2022

  سلام دوست عزیز، اولا باید طبق قانون کار حقوق دریافت کنید بعدا هر چه شما حقوق میگیرید باید ۷ درصد آن بابت حق بیمه از شما کسر شود.

person
امیر
30 آوریل 2022

سلام وقت بخیر من توی شرکت بازرگانی مشغول بکار شدم ۱۰ ماه کار کردم هم بیمه منو رد نکرد هم حقوقارو قطره ایی پرداخت‌ میکرد بعدم بخاطر بحث حقوق اخراجمون کرد میتونم برم شکایت کنم حق مو بگیرم ازش؟ ۱۰ ماه بیمه رد نکرده

  person
  کارشناس بیمه
  30 آوریل 2022

  سلام دوست عزیز، بله باید به اداره کار مراجعه کنید.

person
محمد
28 آوریل 2022

سلام مبلغ خالص پرداختی حقوق یک نفر کارگر بدون فرزند بعداز کسر سهم 7% بیمه چقدر است
منظور از 30% از حقوق چیه ؟؟
آیا 30% از مبلغ پرداخت بیمه باید بین کارفرما و کارگر تقسیم بشه یا 30% از مبلغ حقوق؟

  person
  کارشناس بیمه
  29 آوریل 2022

  سلام دوست عزیز، هرچه شما حقوق از کارفرما دریافت میکنید ۷ درصد آن سهم شما میباشد و ۲۳ درصد سهم کارفرما است که جمعا ۳۰ درصد میشود.

person
امیر
25 آوریل 2022

سلام
موقعی که بیکار شدم (98)، بیمه، با اینکه ماخذ حق بیمه پرداختی من در سالهای پیش هم حول و حوش حداکثر بود اما حق بیمه منو نامتعارف دونست چون معادل با ماخذ یا سقف حق بیمه 98 بود یعنی بالای 10میلیون تومان) و اونرو در رکورد سابقه ام کاهش داد و ثبت کرد و لذا میانگین حقوقم کمتر شد (5.280.000تومان).
پس از گذروندن بیکاری، می خوام دوسال حق بیمه بپردازم تا با 31سال سابقه بازنشسته شوم. می خواستم بدونم حد متعارف چگونه تعیین می شود؟ آیا به پست شغلی یا تحصیلات یا چیز دیگری وابسته است. من تحصیلاتم کارشناسی ارشد است.

  person
  کارشناس بیمه
  15 ژوئن 2022

  سلام دوست عزیز، حداکثر سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۹ ملیون تومان است ۰۲ به تحصیلات نیست شما باید جای کار کنید و واقعی اینقدر هم دستمزد بگیرید و حداکثر دستمزد هم برای شما لیست بیمه ارسال شود

person
حجت
25 آوریل 2022

سلام من ۱۸سال هستم درمغازه کفش فروشی کارمیکنم کارفرماگفته بود بیمه رد کردم حال که به بیمه رفتم اصلن بیمه نکرده ایامیتوانم شکایتش کنم .ممنون

  person
  کارشناس بیمه
  25 آوریل 2022

  سلام دوست عزیز، بله باید به اداره کار مراجعه کنید.

   person
   بهرام
   02 جولای 2022

   سلام اصلا آیا بیمه از حقوق کم میشود برای کارگری که سنش پایینه؟

    person
    کارشناس بیمه
    03 جولای 2022

    سلام دوست عزیز، بله.

person
کارگر
24 آوریل 2022

سلام کارفرمایی دونفرازکارگران خودرادرلیست بیمه کارگاه دیگری که مربوط به کاراین دونفر نیست برای بیمه ارسال میکند این کارخلاف است

  person
  کارشناس بیمه
  25 آوریل 2022

  سلام دوست عزیز، بله کاملا خلاف است.

person
سعید
22 آوریل 2022

اگه قبل از خدمت سربازی سابقه بیمه داشته باشیم هزینه بیمه ۲سال خدمت رایگان میشه یا باید هزینه شو پرداخت کرد

  person
  کارشناس بیمه
  22 آوریل 2022

  سلام دوست عزیز، برای آن هایی تاریخ پایان خدمتشان قبل از سال 85 است.

person
سعید
22 آوریل 2022

کارفرمای ما نزدیک به ۱۵ ماه میشه بیمه مارو واریز نمیکنه آیا من میتونم ازطریق وزارت کار پیگیری کنم وهمه این ۱۵ ماه که پرداخت نشده رو کارفرما پرداخت کنه لطفا جواب بدین

  person
  کارشناس بیمه
  11 ژوئن 2022

  سلام بله

person
مهران
22 آوریل 2022

سلام من ۱۹سال است که درمغازه کفش فروشی کار میکنم ولی حالا رفتم بیمه کارفرما منوبیمه نکرد چگونه باید شکایت کنم بیمه شوم

  person
  کارشناس بیمه
  22 آوریل 2022

  سلام دوست عزیز، باید به اداره کار مراجعه کنید.

person
محبوب
19 آوریل 2022

با سلام و خسته نباشید
لطفا بفرمایید در کارگاهی ک بعضی از مشاغل موجود جزء مشاغل سخت تعریف شده باشد، پرداخت مبلغ مابه تفاوت برای بيمه شغل سختی کار در زمان بازنشستگی نیرو بر عهده ی چ کسی میباشد؟ شرکت پیمانکاری یا سازمان ( مناقصه گر)
سپاس

  person
  کارشناس بیمه
  19 آوریل 2022

  سلام دوست عزیز، به عهده کسی است که برای شما لیست بیمه ارسال کرده و از اون حقوق دریافت کردید.

person
مهلا
16 آوریل 2022

سلام خسته نباشيد
ببخشيد من چهار ساله كه توي آموزشگاه زبان كار مي كنم ولي فقط يك سال و شش ماه برام بيمه رد شده
چجوري بايد حق اون دو سال و اندي كه ژرداخت نشده رو دريافت كنم؟؟؟

  person
  کارشناس بیمه
  27 مه 2022

  سلام دوست عزیز، می توانید به اداره کار مراجعه و شکایت خود را ثبت کنید.

person
مهرسام
14 آوریل 2022

سلام من ۱۰ ساله که در کارگاه قنادی کار میکنم ۲ سال بیمه نکرد منو ولی هشت ساله بیمه هستم تو همه این ۱۰ سال حقوقم درخوره حقوق اداره کار نبوده همه مزایای حقو حقوقو گرفتم ولی با حقوق کمتر از اداره کار یعنی اگه اداره کار یک میلیون حقوق می‌داده کار فرمای من پونصد تومنی حقوقمون می‌داده عیدی با همون حقوق کم محاصبه میشد همه برگه تصفیه هارو که کارفرما ازم امضا کردم چندسالی تو دفتر خودش چندسالی پنج سالی هم مارو میبره محضر امضا میگیره اگه شکایتی کنم میتونم حقو حقوق قبلیمو زنده کنم که کمتر از حقوق های اداره کار بوده داده اما بعضی حقو حقوقی نداده ولی امضای پایانه سال هر سال گرفته منم مجبور بودم امضا کردم چون اگه امضا نمیکردم باهام قرارداد جدید نمیبینم اگه هم می‌بست هر حقوقی رو که خودش دوست یا در توانش بود داده چیکار میتونم بکنم

  person
  کارشناس بیمه
  26 مه 2022

  سلام دوست عزیز، به هر حال بهتر است که به اداره کار مراجعه کنید.

person
بدبخت
11 آوریل 2022

باسلام به نظر بنده با افزایش حقوق کارگر ما رو قعر چاه برید و دیگر بیرون اومدن محاله جناب وزیری که ۵۷درصد حقوق رو افزایش دادید لامصحب اجناس داخل بازار ۶۰درصد افزایش دادن شما تا وقتیکه نمیتونید جلوی گرانی بازار رو بگیرید حق ندلشتید این بلا رو سر مردم بیارید لمون خوشه ۶میلیون حقوق میگیریم چایی گلستان یک کیلویی خریدم ۱۱۰تومن با افزایش حقوق رفتم بگیرم ۱۵۸تومن میدونی چه بلایی سر ایران اوردید اقا نخواستیم حقوق زیاد بشه گراتی رو برگردونید یارانه هم نمیخواهیم والله قیمت رو برگردونید به چندین سال قبل که پراید ۷میلیون بود مگه میشه ۷میلیون کجا ۱۷۰میلیون کجا کجای دنیا ظرف چند سال این همه گرانی شده

person
نسترن گرجی
10 آوریل 2022

سلام آیا مستخدم منزل را که کارهای نظافت خانه را انجام می دهد باید بیمه کرد؟

  person
  کارشناس بیمه
  05 مه 2022

  سلام دوست عزیز، تعدادی بیمه های خاص وجود دارد اما اینکه به اسم بیمه کارگری باشد، خیر.

person
Mrym
07 آوریل 2022

سلام من ۱۶ ماهه دارم برای یک برند کار میکنم روزانه ۵ ساعت آیا مشمول قانون بیمه میشم؟ من رو بیمه نکردن و الان میخوام بیام بیرون و برای حق بیمه ام شکایت کنم آیا امکان پذیره ؟ کل مبلغی که به من میدن ۳۱۰۰ هست بعنوان حقوق

  person
  کارشناس بیمه
  29 آوریل 2022

  سلام دوست عزیز، بله میشوید ۰۲ بله بروید شکایت کنید.

person
نعمت
07 آوریل 2022

سلام خسته نباشيد بنده يازده ماهوهفت روز دوشيفت مشغول كاربودم طي اين روزها بيمه نكرده ومن هم به خاطر بيمه نكردن وحقوق باصاحب كاربه مشكل خوردم وازكاربيرون امدم وشكايت كردم ايا حق بيمه هم برام محاسبه ميشود دراداره كاريانه. اكاهم كنيد متشكرم

  person
  کارشناس بیمه
  08 آوریل 2022

  سلام دوست عزیز، بله محاسبه میشود.

person
علی
06 آوریل 2022

سلام من ویزیتور هستم در شرکت آرایشی
کارفرما بنده رو بیمه نکرده نه بنی نه پاداشی نه غذایی هیچی نمیده عیدی هم نداده تعطیلات نوروز هم نمیده بعد الان میخواد پرداختی و چک بده قرار دادی هم ندارم الان چجوری حقم و بگیرم

  person
  کارشناس بیمه
  06 آوریل 2022

  سلام دوست عزیز، باید بروید اداره کار و شکایت خود را ثبت کنید.

person
Amir
05 آوریل 2022

سلام به ازای 6ساعت کار در هر روز کارفرما می‌تونه کارگر خود را بیمه کند یا باید 8ساعت تمام باشد

  person
  کارشناس بیمه
  26 آوریل 2022

  سلام دوست عزیز، بله میتواند بیمه کند

person
خاکزاد
05 آوریل 2022

سلام وقت شما به خیر
در صورت اشتغال کمتر از 44 ساعت کارگر وضعیت پرداخت حق بیمه به چه صورت میشود و در صورت توافق با کارفرما میتوان بیمه را کامل رد کرد و مابه التفاوت را از حقوق کارگر کسر کرد؟

  person
  کارشناس بیمه
  15 مه 2022

  سلام دوست عزیز، برای افراد پاره وقت به همان میزان کارکرد می توان بیمه رد کرد.

person
ماهینی
04 آوریل 2022

با سلام لطفا در مورد نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه کارگران برای ماه فروردین با توجه به تعطیلات نوروز راهنمایی بفرمایید. همچنین نحوه محاسبه حق بیمه در صورت مرخصی یک روز در ماه یا نرفتن سر کار در تعطیلات رسمی غیر از جمعه ها و 11 اردیبهشت. با تشکر

  person
  کارشناس بیمه
  25 آوریل 2022

  سلام دوست عزیز، اطلاعاتی که شما می خواهید، خیلی کلی است و در همین مقالات کامل توضیح داده ایم.

person
وحید
03 آوریل 2022

سلام خسته نباشید
من شش ساله در جایی مشغول ب کار هستم و بیمه نکردن منو و قرار است ک امسال ب صورت خویش فرما حق بیمه ب من بدهند و امضا بگیرند ازم،خواستم بدونم اگه من امضا بدم اون شش سال قبلم چی میشه؟ من امضارو ک بدم شش سال گذشتم حذف میشه یا هر وقت اقدام کنم میتونم حق اون شش سالم بگیرم؟
با تشکر

  person
  کارشناس بیمه
  08 مه 2022

  سلام دوست عزیز، بستگی دارد که چه چیزی را امضا کنید.

person
بسیم
03 آوریل 2022

سلام وقتتون بخیر، پسرم هجده سالگی دانشگاه لیسانس قبول شد و همزمان با آن خودش را بیمه تامین اجتماعی تحصیل کرد الان حدود دو سال بیمه دارد که بعد از پایان تحصیل باید جایی شروع به کار داشته باشد که کد کارگاه داشته باشد تا سابقه پیشگفت در سوابق بیمه تامین اجتماعی او ثبت شود میخواستم بپرسم از حضورتون که آیا بدون کارت پایان خدمت امکانش هست که در کارگاهی بتونن بیمه بشوند یا حتما باید کارت پایان خدمت داشته باشند؟ ممنونم از راهنماییتون و وقتی که میگذارید

  person
  کارشناس بیمه
  08 مه 2022

  سلام دوست عزیز، نه احتیاج به کارت پایان خدمت برای بیمه شدن ندارد.

person
محمد
30 مارس 2022

با سلام و عرض ادب
۱. برای دریافت بازنشستگی بالاتر ( ۷ برابر پایه حقوق )، آیا امکان داره پرداخت بیمه مشاغل آزاد یا اختیاری را ۷ برابر انجام بدیم؟
۲. در چند سال پایان بازنشستگی این پرداخت بیشتر باید انجام بشه تا بتونیم بازنشستگی بیشتر دریافت کنیم؟
۳. مبالغ پرداخت حق بیمه بالا و بازنشستگی بالا چقدر است؟

  person
  کارشناس بیمه
  03 آوریل 2022

  سلام دوست عزیز، ۰۱ خیر امکان ندارد ۰۲ باید حتما پنج سال آخر را جای لیست بیمه بصورت پلکانی دستمزد بالا برای شما ارسال کند که بتوانی با حقوق بالا بازنشسته شوید ۰۳ امسال سقف بازنشستگی ماهیانه ۳۰ ملیون تومان شده است.

person
وحید
28 مارس 2022

سلام خسته نباشید
به علت نداشتن کد بیمه کارگاه ما میخواد حق بیمه مارو نقدی حساب کنه ک ما بریم خویش فرما بکنیم خواستم بدونم چند درصد ما و چند درصد کارفرمای ما باید پرداخت کنه

  person
  کارشناس بیمه
  29 مارس 2022

  سلام دوست عزیز، اگر کارفرما شما را میخواهد بیمه آزاد کند که همه مبلغ بیمه را باید خودش واریز کند ولی اگر لیست بیمه میخواهد برای شما ارسال کند ۷ درصد از حقوق شما باید کسر کند

person
Amir
21 مارس 2022

باعرض سلام وخسته نباشید.بنده دریک شرکت ماهیانه ۱۳میلیون دستمزدمیگیرم آیاکارفرمامیتواند همین مبلغ رادرلیست بیمه تامین اجتمایی ردکند.بااین مبلغ چقدربایدحق بیمه پرداخت کنم.ممنون.

  person
  کارشناس بیمه
  23 مارس 2022

  سلام امیر عزیز
  طبق قانون شما هر چقدر حقوق میگیرید باید در لیست بیمه همان مبلغ درج شود و ۷ درصد از شما بابت بیمه کسر کند و ۲۳ درصد هم خودش بدهد و به تامین اجتماعی واریز کند

person
رضا
20 مارس 2022

با سلام. بنده یه سال داخل تعمیرگاه مشغول بکار بودم . از اول حقوق ثابت تعیین نکرده بود کارفرما. درصدی مشغول بکار شدم. خود کارفرما بیمه نبود و من هم بیمه نکرد. بعد یه سال منا از کار بیکار کرد حتی کارکرد یه ماه بنده را هم نداده. سوالی که ازتون دارم اینه که من می تونم به اداره کار شکایت کنم ؟ چه مدارکی لازمه؟آیا میتونم حق بیمه را بگیرم ؟

  person
  کارشناس بیمه
  21 مارس 2022

  سلام رضای عزیز
  ضمن تبریک سال نو 1401، باید در پاسخ بگوییم که بله میتوانید شکایت کنید بروید در سایت اداره کار مدارکی ازقبیل واریزی و مدارکی را وارد کنید که نشان دهنده کار کرد شما در آن تعمیرگاه باشد.

   person
   رضا
   26 مارس 2022

   سال نو شما هم مبارک. میخواستم بدونم به طور میانگین حقوقم ماهی دو میلیون و پانصد بود. ولی ماه های اول حقوقم یک تومن بود .متاهل هستم و دوتا بچه دارم. به طور میانگین چقدر طول میکشه و چقدر سهم من میشه توی 14ماه کار توی تعمیرگاه. ساعت کاری بنده نیز 10ساعت در روز بود بدون مرخصی فقط روزهای جمعه.نحوه ی محاسبه پرداخت خسارت چگونه ست?
   با تشکر از شما وکیل عزیز. ایا تعمیرگاه سی ان جی و ماشینهای گازیوز جز مشاغل سخت محسوب میشه?کارفرمای بنده حقوقم را روزانه برایم واریز میکرد.

    person
    کارشناس بیمه
    26 مارس 2022

    سلام دوست عزیز، 1. منظورتان از پرداخت خسارت چیست؟ ۰۲ الان سخت و زیان اور شما مشخص نمی شود زمانی که شرایط بازنشستگی داشتید، بازرسی می کنند و بعد مشخص میشود

     person
     رضا
     26 مارس 2022

     منظورم سهم من و سهم دولت در قبال بیمه نکردن من توسط کارفرما چقدر میشه

     person
     کارشناس بیمه
     28 مارس 2022

     سلام دوست عزیز، دولت هیچ سهمی ندارد ۷ درصد سهم کارگر است و ۲۳ درصد سهم کارفرما است و فقط سهم دولت در کارگاههای مشمول بیمه است منل خبازی و مرغداری و ۰۰۰۰.

person
Farhad
12 مارس 2022

سلام وقت بخیر من سال ۷۶ ملکی رو خریدم و مالک قبلی اونجا کارگاه داشت سال ۶۰ تا۶۵ و کارگر را بیمه کرده بود چند سالی بیمه نداده بوده بعد از اون اونجا مخروبه میشه،الان که اون کارگر شکایت کرده اداره بیمه حق بیمه رو از من میخواد چون مالک اونجام و میگن طرف بیمه شمایی چون مالکی و باید حق این آقارو بدی،در صورتی که اون آقا رو نه میشناسم نه کاری انجام داده و قبلا کارگاه چوب بری بوده و من که خریداری کردم درستش کردم ونمایشگاه مبلمان زدم،الان تلکیف چیه و این قانون وجود داره؟؟؟

  person
  کارشناس بیمه
  13 مارس 2022

  سلام دوست عزیز، شما قبل از خرید ملک باید از صاحب قبلی مفاصا حساب بیمه و دارایی را ازش می گرفتید خود شما اشتباه کردید و الان بیمه صاحب ملک جدید را می شناسد. فقط شما میتوانید در دادگاه از صاحب ملک قبلی شکایت کنید.

person
محمد
12 مارس 2022

سلام وقت بخیر
کار ما کناف هست به صورت سیار
کسی که شاگرد هست
وهر روزی دلش بخواد میاد مثلا چند روز نمیاد
چند روز میاد
و حقوقش از مسبب اداره کار بیشتر هست و همه حق و حقوقش رو میگیره
میتونه درخواست بیمه کنه
و ما میتونیم بابت حقوق بیشتر و گرفتن تمام حقش از اون شکایت کنیم که درخواست کرده
ضمن اینکه ما کارگاه و دفتری نداریم اصلا نمیتونیم در سامانه ثبت نام کنیم و اعتراض کنیم
مثل تمام نیروهای سیار رنگ و گچ و سرامیک که به صورت متری کار میکنن

  person
  کارشناس بیمه
  12 مارس 2022

  سلام دوست عزیز، شما اولا نباید بیشتر از قانون کار به او بدهید اگر هم پرداخت کردید، دیگر نمی توانید از او پس بگیرید و اگر او برود از شما تو اداره کار شکایت کند، نمی تواند ادعای بیمه کند. در هرصورت با یک وکیل متخصص بیمه ای هم حضوری مشاوره بگیرید.

   person
   محمد
   12 مارس 2022

   ممنون از جوابتون
   فقط اداره کار میگه پول واریز کردی به حسابش باید بیمه اش کنی و حکم میره اجرای احکام
   ایا همچین چیزی میشه؟
   ما به قول معروف یک استا کار هستیم بدون جا و مکان ثابتی در سایت نمتونیم ثبت نام کنیم چون کد کارگاهی نداریم
   نمیتونیم روی حکم اداره کار اعتراض کنیم
   از طرف قضایی پیگیری کنیم یا فقط وکیل باید بگیریم

    person
    کارشناس بیمه
    13 مارس 2022

    سلام دوست عزیز، به هر حال دیگر این مسئله جنبه حقوقی دارد و بهتر است که با یک کارشناس حقوقی مشورت کنید.

person
vertogo
08 مارس 2022

درود بر شما، میخواستم بدونم اگه کارگر
ی 11 ماه جایی کار کرده باشه و بیمه نشده باشه و مبلغ 7 درصد بابت بیمه هم ازش طی هر ماه کاری کسر نشده باشه و ترک کار کنه یا اخراج بشه میتونه برای بیمه ی اون 11 ماهش اقدام کنه؟

  person
  کارشناس بیمه
  09 مارس 2022

  سلام دوست عزیز، بله باید برود اداره کار از کارفرما شکایت کند.

person
بابک
07 مارس 2022

سلام من مجرد هستم و بیمه کارگری دارم ایا میتوانم ببمه تکمیلی هم بگیرم برای درمان

  person
  کارشناس بیمه
  07 مارس 2022

  سلام دوست عزیز، بیمه تکمیلی با بیمه پایه متفاوت است. شما حتی بیمه پایه هم نداشته باشید، می توانید بیمه تکمیلی تهیه کنید.

person
زهرا
04 مارس 2022

سلام وقت بخیر من از کارفرما شکایت کردم بابت بیمه و حقوق پرداخت نشده ی 1 ماهم…. خیلی مزاحمت ایجاد میکنه که توافقی انجام بشه….. اگر توافقی قبول نکنم مبلغ برای خودم واریز میشود یا تامین اجتماعی برای بیمه ام!!!!!

  person
  کارشناس بیمه
  05 مارس 2022

  سلام دوست عزیز، در هر صورت شما شکایت کردید باید منتظر باشید که هیت اداره کار چه تصمیمی میگیرند.

person
رامین
26 فوریه 2022

سلام دوستان من کارگر ساده هستم کارفرای من به من میگه حق بیمه شما واسه ۴ ماه میشه ۴ ملیون و هشتصد هزار تومن واسم زده کارگر پادو میخام ببینم راست میگه ماهی چقده پول بیمه من بیمه تامین اجتماعی هست ولی تکمیلی نیست

  person
  کارشناس بیمه
  27 فوریه 2022

  سلام دوست عزیز، شما هرچه حقوق میگیرید ۷ درصد آن باید بابت حق بیمه کسر شود و ۲۳ درصد هم باید کارفرما بدهد جمعا ۳۰ درصد می شود.

person
سام
25 فوریه 2022

سلام و عرض ادب. بنده از سال 93 تا ۹۹ در جایی به عنوان سرایدار ونگهبان مشغول به کار بودم اما از سال 90خودم را در قالب بیمه باربری(حالت خویش فرما) بیمه کرده بودم. منتها در سال 93که به سرایداری ونگهبانی مشغول شدم کارفرما یا صاحب ملک از بیمه کردن و پرداخت حق بیمه من امتناع نموده است و من هم به همان روال سابق حق بیمه رو خودم پرداخت میکردم. آیا میتونم الان از اداره کار بابت پرداخت نکردن حق بیمه از طرف مالک ملک یا همان کارفرما شکایت کنم؟ خیلی از شما سپاسگزارم

  person
  کارشناس بیمه
  25 فوریه 2022

  سلام دوست عزیز، خیر چون ساختمان مسکونی که کارگاه نیست که شکایت کنید و جز قانون کار نیست.

   person
   سام
   25 فوریه 2022

   درود بر شما. به عرضتون میرسونم شکایت در اداره کار صورت گرفت و رابطه کارگری و کارفرما یی نیز احراز شد چرا که محل کار من ویلا باغ بوده و سرایدار و نگهبان تحت نظام اداره کار قرار میگیرند. منتها هییت تشخیص اداره کار در خصوص بیمه فرمودند که چون خودش بیمه خویش فرما بود حاکی از انصراف از دریافت حق بیمه از طرف کرفرما بوده که با توجه به امری بودن قانون کار آیا کارفرما نباید ملزم به پرداخت حق بیمه شوند؟
   از جواب حضرتعالی متشکرم

    person
    کارشناس بیمه
    26 فوریه 2022

    سلام دوست عزیز، اگر آن مدتی که شما شکایت کردید و در آن فاصله زمانی بیمه آزاد واریز کردید، دیگر کارفرما ملزم به پرداخت حق بیمه است.

person
حمید
16 فوریه 2022

باسلام درکارگاه بنده دو نفر مشغول به کار هستن اما بصورت یک روز درمیان.یعنی درماه ۱۵ روز مشغول به کار هستند و حقوق همان۱۵روز را میگیرند ایا امکان بیمه کردنشان باهمان ۱۵ روز کاری هست؟ و اینکه حقوق ۱۵ روزشان کمتر از حداقل حقوق هست یعنی ماهی۱۵۰۰ تقریبا.ممنون میشم راهنمای کنین

  person
  کارشناس بیمه
  18 فوریه 2022

  سلام دوست عزیز، خیر باید حتما ۳۰ روز برایشان لیست ارسال کنید.

person
آسیب دیده گی
16 فوریه 2022

سلام یه سوال داشتم من تویه گارگاهی کارمیکنم والان توهمونجا دستم آسیب دیده 10 روزه نمیتونم برم سرکار وصاحب کارمون هیچ یک از کارگران اونجا را بیمه نکرده ومیگه پول بیمه تونو به خودتون میدیم وماهانه واقعا به خودمون میده حالا من هرچندروزی که ازافتادم دستمزد منو باید حساب کنه یاخیر ومیخواستم بدونم این پول بیمه که به خودمون میده مربوط آسیب دیدن توکار طرف میشه یاخیر

  person
  کارشناس بیمه
  19 فوریه 2022

  سلام دوست عزیز، اولا شما باید بیمه بشوید که بیمه همه کار شما را انجام دهد، وقتی بیمه نیستید دیگر این موضوع شما قانونی نیست که ما بگوییم چه چیزی به شما تعلق میگیرد این موضوع شما ربطی به قانون ندارد.

  person
  موسی نیادادی
  26 آوریل 2022

  سلام من در کارگاه مصالح ساختمانی کار می کنم کارفرما میگه من در ۲میلیون حق بیمه رد میکنم
  یا حقوق کامل میدم شما خودت برو بیمه رابریز یا که من حقوقت را کم میدم شما بگید من چکار
  کنم با سه تا فرزند با حقوق ۴۵۰۰اگه شکایت کنم بیمه بیکاری می تونم بگیرم

   person
   کارشناس بیمه
   26 آوریل 2022

   سلام دوست عزیز، بیمه بیکاری که شرایط خاص خودش را دارد و او باید شما را اخراج کند. اما برای باقی موارد می توانید به اداره کار مراجعه کنید.

person
مهدی سواری
08 فوریه 2022

سلام من دو ماه وارد کار تولید قطعات خودرو وارد شدم به نظر شما چه بیمه ای برای من بهتر است اجباری یا اختیاری

  person
  کارشناس بیمه
  09 فوریه 2022

  سلام دوست عزیز،اگر کارفرما هستید که باید بیمه اختیاری شوید و اگر کارگر بیمه اجباری شوید.

person
اکبر
03 فوریه 2022

من تا آبان بیمه مشاغل آزاد رد کرده ام. از اول آذر در شرکتی مشغول به کار شدم وبا اینکه در فیش حقوقی بیمه من پرداخت شده اما در سابقه ام چیزی نشان نمی‌دهد. ممکن است چون مشاغل آزاد هستم بیمه کارگر ی ام را قبول نمی‌کنند؟

  person
  کارشناس بیمه
  05 فوریه 2022

  سلام دوست عزیز، کارفرما باید اول برود بیمه آزاد شما را غیر فعال کند و مشخصات شما را در کارگاه خودش نامنویسی کند بعد لیست ارسال کند اگر این کار کرده باشد و پول بیمه را هم داده باشد مشکلی ندارید.

person
محسن
02 فوریه 2022

سلام بیمه راننده با کارگر فرق میکند؟
تاثیر در حقوق دارد؟

  person
  کارشناس بیمه
  03 فوریه 2022

  سلام دوست عزیز، از نظر دریافت مستمری هیچ فرقی با هم ندارند.

   person
   محسن
   03 فوریه 2022

   سختی کاری برای راننده هست؟
   یعنی هیچ فرقی نداره بیمه رانندگان با کارگر ساده؟

    person
    کارشناس بیمه
    04 فوریه 2022

    سلام دوست عزیز، در پاسخ به سوال اولتان باید گفت که خیر. و همچنین اگر کارگر ساده هم، بیمه ساختمانی باشد، هیچ فرقی ندارد.

person
شاهین
24 ژانویه 2022

با سلام خسته نباشبد من در یک کارگاه بیمه شدم کارفرما ۲۵۰۰۰۰۰ هزار تومان از من واسه بیمه کسر میکنه.از من چه قدر باید کسر کند ؟

  person
  کارشناس بیمه
  25 ژانویه 2022

  سلام هر چقدر حقوق می گیرید ۷ درصد از حقوق شما را باید کم کند و ۲۳ درصد هم خودش باید واریز کند که در مجموع میشود ۳۰ درصد

   person
   بهمن خان
   02 آگوست 2022

   سلام این سوال هم پاسخ بدید که قیمت بیمه کارگری چنده؟

    person
    کارشناس بیمه
    03 آگوست 2022

    سلام میزان محاسبه حق بیمه را نوشته ایم.

person
حسن صالحی
24 ژانویه 2022

سلام من تقریبا 30سال در کارگاه دبوپنجرسازی وجوشکاری کار میکنم وهیچ عیدی اضافه کاری حق اولاد تابه حال به من ندادند رفتم بیمه 11سال برای من لیست ردشده اونم به صورت متوالی وکارفرماهم هیچ جوابی به من نمی‌دهدوالان 54ساله شدم هنوز هم دارم کار میکنم 5سالم هست که ناراحتی قلبی دارم شمارا به خدا باید چه کار کنم

  person
  کارشناس بیمه
  25 ژانویه 2022

  سلام باید بروید در اداره کار از کارفرما شکایت کنید

person
Yeganeh
24 ژانویه 2022

سلام وقتی کارگری یکبار اسمش در لیست بیمه شدگان ثبت شود آیا لازم است که مجدد بازرس تائیدش کند؟

  person
  کارشناس بیمه
  25 ژانویه 2022

  سلام بازرس کارگاه مرتب و هر چندماه یک بار از کارگاه بازرسی میکند و باید در هر بازرسی توسط بازرس تایید شوید

person
Yeganeh
24 ژانویه 2022

سلام وقت بخیر آیا کارگری که یکبار اسمش در سامانه بیمه شدگان ثبت شده باشد نیاز هست برای دومین بار هم بازرس تائیدش کند؟

  person
  کارشناس بیمه
  26 ژانویه 2022

  سلام بله نیاز به این تایید است.

person
منصور درساز
03 ژانویه 2022

سلام برای کسی که بیماری قلبی مادرزادی داره و به دلیل حاد شدن مشکلش با قرص مصرف کنه، ازکارافتادگی بهش تعلق میگیره؟

  person
  نویسنده بیمه
  03 ژانویه 2022

  سلام با توجه به ماده 70 شما نمی توانید از ازکارافتادگی استفاده کنید؛ اما بهتر است که حتما با یک کارشناس بیمه تامین اجتماعی مشورت کنید.

person
فارسی
03 ژانویه 2022

سلام میزان حقوق ازکارافتادگی 66 درصد چقدر است؟

  person
  نویسنده بیمه
  03 ژانویه 2022

  با سلام دوست عزیز کارافتادگی کلی به حساب می آید و بر اساس سوابق کاری تان و سالی که هستید در نظر گرفته می شود.

   person
   مهرزاد
   05 ژانویه 2022

   سلام . نزدیک سه ماه هست در کارخانه ای مشغول به کار هستم ولی بیمه برایم رد نشده . چه زمان حق بیمه برای کارگر اختصاص می یابد؟

    person
    کارشناس بیمه
    03 فوریه 2022

    سلام دوست عزیز، از روز اول باید شما بیمه میشدید. به بازرس تامین اجتماعی اطلاع بدهید.

person
سیفی از تهران
19 دسامبر 2021

سلام من رنگکار صنایع چوبی هستم. کارفرمای ما میگه یا کنترات کار کنید بیمه نشید. یا ماهی 6500 پول بگیرید4 دست کار 500هزار تومانی بزنید.بیمتونم رد میکنیم. یعنی اگه بشه 8 تومن 1500 هزار تومن بابت بیمه رد کنه. اخه این درسته؟؟

  person
  کارشناس بیمه
  16 فوریه 2022

  سلام بیمه اجباری است و در صورتی که کارفرما شما را بیمه نکند یا شرایطی بگذارد، می توانید به اداره کار مراجعه کنید.

person
آذری
15 دسامبر 2021

سلام من الان قراره که از ماه بعد تحت پوشش بیمه از طرف کارگاه قرار بگیرم از طرفی تا دو ماه بعد هم خود تحت پوشش بیمه مشاغل ازاد هستم چه کار کنم؟

  person
  کارشناس بیمه
  16 دسامبر 2021

  سلام شما باید به نزدیک ترین شعبه مراجعه کرده و بیمه خود را باطل و حق بیمه خود را استرداد کنید.

   person
   سرمد
   14 سپتامبر 2022

   سلام شرایط بیمه تامین اجتماعی کارگری چیست؟ من 19 سالمه و معاف بودم، چطوری باید متوجه بشم که سرم کلاه نره

    person
    کارشناس بیمه
    15 سپتامبر 2022

    سلام در سایت تامین اجتماعی اطلاعات کامل است. در این مطلب هم نوشته ایم.

person
مجید
10 دسامبر 2021

سلام من ۳ماه میشه رقتم تو کارخونه کار میکنم ماه اول ۱۵ روز کار‌کردم ماه دوم و سوم هم‌کامل سرکار بودم ماه اول هیچ حق بیمه ای از حقوقم‌کسر نشد بابت ماه دوم‌و سوم ماهی ۲۶۰ هزارتومن کسر کردن الان‌هرچقدر تو سایت میرم و‌با *۴#میزنم مینویسه شما بیمه شده اصلی نمیباشید چطوری میتونم پیگیری کنم تا بفهمم از کی بیمه ام رد شده اخه تاحالا بیمه نبودم

  person
  کارشناس بیمه
  18 دسامبر 2021

  باسلام با استفاده از کد دستوری #۱۴۲۰۴ و انتخاب سابقه و ورود کد ملی سابقه خود را استعلام بگیرید و از ارسال لیست حق بیمه توسط کارفرما اطمینان حاصل نمایید
  اگر ارسال لیست انجام نشده باشد میتوانید از سامانه خدمات الکترونیک یا شعبه درخواست بازرسی ثبت نمایید.

person
Mohammad
08 دسامبر 2021

سلام من در یک شرکت مشغول به کار هستم و یک سال هس ک بیمه برام رد میشه میخاستم بدونم بخام همسرم رو بیمه کنم امکانش هست؟ چون برای این کار اداره تامین اجتماعی هم رفتم گفت اگه شما جایی بیمه هستین با تکمیل یه فرم ک کفالت همسره میتونین همسرتونو بیمه کنین برای این کار جدا از حق بیمه بیمه خودم باز یه پولی هم برای حق بیمه همسر کسر میشه؟و اینکه برای هزینه های درمانی باید چکار کرد ایا امکانش نیس ک دفترچه درمانی بگیریم؟

  person
  کارشناس بیمه
  05 مارس 2022

  سلام دوست عزیز، بله از طریق خودت میتوانید دفترچه بیمه برای همسرتان بگیرید و از درمان استفاده کند۰۲ خیر دیگر بابت همسرت پولی دریافت نمیشود.

person
ساحل
18 نوامبر 2021

شوهرم دوسال بیمه کارگرعادی بودبعدیه مدت قطع کردیم برای این که ادامه بده بیمه اختیاری انجام داد آیاحق برگشت به همان بیمه کارگرعادی امکان نداشت؟
مزایای بیمه اختیاری بیشتریابیمه کارگرعادی ؟

  person
  کارشناس بیمه
  21 نوامبر 2021

  اگر منظور بیمه کارگر ساختمانی می باشدمبلغ حق بیمه نسبت به بیمه اختیاری کمتر می باشذ چون کمک دولت دارد

   person
   Amir
   05 آوریل 2022

   سلام خسته نباشید.
   زمان و محل ثبت نام بیمه کارگر ساختمانی رو اعلام می‌کنید لطفا؟

    person
    کارشناس بیمه
    26 آوریل 2022

    سلام دوست عزیز، زمان که بستگی به شروع کارش دارد. مکان هم مراجعه به سایت یا کارگزاری است.

  person
  حسین اکبری
  28 مارس 2022

  با سلام الان من 4 سال در یک شرکت تولیدی بیمه هستم یک فرزنددارم میخواهم بدانم اگر در طول مدت بیمه من دچار سرطان معده شدم وقادر به ادامه کار ندارم چه مزایایی از طرف بیمه شامل حال من وبعد از مرگم شامل حال خانواده من میشود خیلی ممنون

   person
   کارشناس بیمه
   29 مارس 2022

   سلام دوست عزیز، اگر قبل از بیمه شدن این بیماری را نداشتید میتوانید جهت از کارافتادگی به کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی بروید و از کار افتاده شوید و به شما مستمری میدهند ولی اگر خدا نکرده فوت کنید به بازماندگان شما مستمری تعلق میگیرد.

    person
    احمد
    11 دسامبر 2023

    سلام وقت بخیر
    بنده در یک فروشگاه کار میکنم شغلم فروشندگی می‌باشد
    و۴ سال هست که مشغولم ولی در لیست بیمه کارگر ساده رد شده
    سوالم اینه که برای باز نشستگی فرقی در دریافت حقوق بازنشستگی داره یا نه

     person
     نویسنده بیمه
     12 دسامبر 2023

     سلام دوست عزیز
     خیر فرقی ندارد.

عضویت در خبرنامه برای اطلاع از تخفیف های ماهانه در خبرنامه بیمه دات کام عضو شوید