در صورت گم شدن بیمه ثالث تخفیف آن چه می شود

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

ابتدا لازم است توضیحاتی در خصوص کارت سبز بدهیم و سپس به پاسخ پرسش بالا بپردازیم. رانندگانی که به طور موقت قصد عبور و تردد در کشورهای مشخصی دارند که در منطقه جغرافیایی سیستم کارت سبز واقع شده‌اند، این کارت را تهیه می‌کنند و این کارت، در صورت بروز حادثۀ تصادف یا در صورت نیاز، در مرزها یا داخل کشورهای عضو ارائه می شود. نکتۀ دیگر در خصوص کارت سبز این است که کارت سبز توسط شرکت های بیمه ای که در هر کشور اجازۀ صدور بیمه‌ نامۀ شخص ثالث را دارند و به عضویت دفتر کارت سبز آن کشور درآمده باشند، صادر می شود.

در ایران، شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه ای محسوب می شود که عضو دفتر کارت سبز ایران است و اجازۀ صدور کارت سبز را دارد. در صورت وقوع تصادفی که مقصر آن یک رانندۀ خارجی دارای بیمه خودرو کارت سبز باشد، زیان دیدگان می توانند به دفتر کارت سبز آن کشور که تصادف در آن جا واقع شده است، مراجعه کنند و با استفاده از راهنمایی ‌های دفتر کارت سبز، زیان های وارد شده را جبران کنند.

در صورت مفقود شدن بیمه نامه، ابتدا باید به شعبۀ شرکت بیمۀ خود مراجعه کنید و سند سبز خود را نشان دهید. کارت سبز بیمۀ بین‌ المللی خودرو در زمینۀ بیمۀ شخص ثالث است. شعبۀ مرکزی شرکت بیمه‌گر شما، از نمایندگی ای که بیمه شخص ثالث شما را صادر کرده است، استعلام بیمه ‌نامه و رونوشت شما را می‌گیرد و در صورت تائید، یک گواهی مفقودی برای شما صادر می کند.

همچنین، برای دریافت گواهی مفقودی، می توانید به شورای حل اختلاف یا کلانتری بروید و از آن‌ ها نامه ای که گم شدن بیمه‌ نامه را تأیید می‌کند، دریافت کنید؛ سپس باید به شرکت بیمۀ خود مراجعه کنید و مدارک شناسایی و مدارک خودروی خود را (در صورت موجود بودن) ارائه دهید. این گواهی مفقودی مانند بیمه ‌نامۀ شخص ثالث شما معتبر است، اما کوپن ندارد. ولی شما می توانید در صورت بروز حادثه از آن استفاده کنید.

در صورت گم شدن بیمه ‌نامه، تخفیف های عدم خسارت شما از بین نمی رود و شما می توانید از آن ها برای گرفتن خسارت استفاده کنید. در زمان مراجعه به شرکت بیمه برای دریافت خسارت، گواهی شما باطل می شود و گواهی جدیدی بر اساس شرایط جدید صادر می شود. همچنین ممکن است الحاقیه ای برای گواهینامۀ مفقودی صادر شود.

فراموش نکنید که برای تمدید بیمه‌ نامه خود در موعد سررسید، باید از همان شرکت بیمه‌گر قبلی اقدام به تمدید کنید تا تخفیف های عدم خسارت بیمه شخص ثالث شما لحاظ شود.

چنان که می دانید، درصد تخفیف عدم خسارت (یا همان‌ طور که در بیمه‌ نامه درج می شود «ت ‌ع ‌خ») تخفیفی است که به نسبت تعداد سال های استفاده نکردن از بیمۀ شخص ثالث به بیمه‌ گزار تعلق می‌گیرد. برای مثال، اگر شخص صاحب خودرو یک سال از بیمۀ شخص ثالث خود استفاده نکرده باشد یا به عبارتی یک سال در تصادفی مقصر شناخته نشده باشد، برای تمدید بیمۀ شخص ثالث خود در سال آینده، مشمول ۵ درصد تخفیف حق بیمه می شود و به همین ترتیب، با افزایش تعداد سال عدم خسارت، درصد تخفیف نیز افزایش پیدا می کند.

۲) در چه مواردی مشمول بازیافت خسارت بیمۀ شخص ثالث‌ می‌شوید؟

از جمله مهم ترین نکات در خصوص بیمۀ شخص ثالث که باید بدانید این است که در مواردی، شرکت بیمه می تواند بعد از پرداخت خسارت به شخص ثالث، مبلغ پرداخت شده را از شخص بیمه گزار (مقصر حادثه) دریافت کند. در موارد زیر، بیمه گر‌ می‌تواند به ‌عنوان جانشین زیان ‌دیده به بیمه گزار مراجعه کند و تمام یا بخشی از خسارت پرداخت شده به زیان دیده را از او دریافت کند:

  • در صورتی که ثابت شده باشد زیان وارد شده از جانب راننده از روی عمد بوده است؛
  • در صورتی که ثابت شود رانندۀ مقصر در حین رانندگی مواد مخدر، روان‌گردان یا مشروبات الکلی استفاده کرده بوده و این امر به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد؛
  • در صورتی که خودرو توسط راننده مقصر حادثه به سرقت رفته باشد یا راننده از دزدیده شدن آن با خبر باشد؛
  • در صورتی که راننده گواهینامۀ معتبر نداشته باشد یا گواهینامۀ او متناسب با وسیلۀ نقلیه نباشد.

در صورت وجود اختلاف میان بیمه‌ گر و مسبب حادثه، اثبات موارد گفته شده در مراجع قضائی صورت خواهد گرفت. نکتۀ دیگر این که در صورتی که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسیلۀ شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و بر حسب مورد، آموزش دهنده یا آزمون گیرنده، راننده محسوب می ‌شود و باید خسارت وارد شده را جبران کند.

نظرات بسته شده است.