مزایا و معایب بیمه کوتاه مدت شخص ثالث

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

بیمه شخص ثالث وحوادث سرنشین از نظر مدت زمان علاوه بر یکساله می تواند به صورت کوتاه مدت بیمه دو ماهه سه ماهه چهارماهه بیمه شش ماهه و یا نه ماه  صادر گردد.

بیمه‌نامه‌های یک ساله

بیمه شخص ثالث به طور معمول به صورت یک‌ساله صادر شده و شروع و پایان اعتبار بیمه‌نامه در آن درج می‌شود. اعتبار این بیمه‌نامه از ساعت ۱۲ شب صدور آن آغاز شده و به مدت ۳۶۵ روز دارای اعتبار می باشد.

بیمه‌نامه‌های کوتاه مدت

بیمه شخص ثالث کوتاه مدت می تواند با مدت زمان ۵ روز تا ۲۷۰ روزبا توجه به شرایط هر شرکت بیمه برای بیمه گزاران خواهان این بیمه نامه صادر گردد شرایط این نوع بیمه نامه به صورت زیر می باشد .

نحوه محاسبه حق بیمه کوتاه مدت

نحوه محاسبه بیمه نامه کوتاه مدت بیه این صورت می باشد که در ابتدای هر سال شمسی که میزان دیه سال از سوی قوه قضاییه مشخص می گردد مبلغ حق بیمه یکساله بیمه نامه شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی برای سال مورد نظر مشخص می شود بیمه نامه کوتاه مدت شخص ثالث نیز مبلغ حق بیمه آن در صدی از حق بیمه یکساله می باشد به صورت جدول زیر .

مدت زمان بیمه نامه درصد از حق بیمه یکساله
تا پنج روز۵ درصد
از شش روز تا پانزده روز۱۰ درصد
از شانزده روز تا سی روز۱۵ درصد
از سی و یک روز تا شصت روز۲۵ درصد
از شصت و یک روز تا نود روز۳۰ درصد
از نود و یک روز تا صد و بیست روز۴۰ درصد
از صد و بیست و یک روز تا صد و پنجاه روز۵۰ درصد
از صد و پنجاه و یک روز تا صد و هشتاد روز۶۰ درصد
از صد و هشتاد و یک روز تا دویست و هفتاد روز۸۰ درصد
از دویست و هفتاد و یک روز تاسیصد و شصت و پنج روز۱۰۰ درصد

طرفداران بیمه نامه کوتاه مدت چه کسانی هستند ؟

۱-بیمه گذارانی که توان پرداخت یکجای حق بیمه بلند مدت را ندارند
۲-بیمه گذارانی که قصد فروش وسیله نقیله خود را دارند

۳- بیمه گذارانی که دارای بیمه نامه شخص ثالث نبوده اند و خودرو آنها توسط راهنمایی و رانندگی توقیف گردیده است

مزایا و معایب بیمه نامه کوتاه مدت

بیمه نامه های کوتاه مدت دارای مزایا و معایبی می باشند که در اینجا به برخی از این موارد اشاره می کنیم .

درصد تخفیف سالهای عدم خسارت بیمه نامه مورد نظر در بیمه نامه های کوتاه مدت تا زمانی به مجموع یکسال نرسند محاسبه نمی شود

پرداخت حق بیمه بیشتر چنانچه فردی در طول یکسال برای تامین بیمه نامه شخص ثالث خود تماما از بیمه نامه های کوتاه مدت استفاده نماید حق بیمه بیشتری نسبت به یک بیمه نامه یکساله به شرکت بیمه پرداخت خواهد نمود .

بیمه نامه کوتاه مدت در وب سایت bimeh.com با مدت زمان های دو ماهه سه ماهه چهارماهه شش ماهه و نه ماهه قابل استعلام مقایسه و خرید از تمامی شرکت های بیمه می باشد .

نظرات بسته شده است.