بیمه دات کام

شرکت بیمه پاسارگاد

شرکت بیمه پاسارگاد

تاریخچه شرکت بیمه پاسارگاد

گروه مالی پاسارگاد، شرکت بیمه پاسارگاد را به شماره ثبت ۲۹۰۰۷۰ در تاریخ 1385/11/18 به منظور ارائه خدمات در زمینه بیمه‌های زندگی و غیرزندگی در تهران تاسیس کرد.این شرکت، پروانه فعالیت خود

را به شماره ۳۴۶۰۵ پس از طی تشریفات لازم در تاریخ 29/11/1385در انواع رشته بیمه‌ها از بیمه مرکـزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود .

شبکه گسترده فروش شرکت بیمه پاسارگاد با بهره گیری از کارشناسان و متخصصین کارآزموده صنعت بیمه در سراسر کشور در بیش از ۱۵ مدیریت منطقه، ۸۲ شعبه ۲۷۰۰ نمایندگی فعال و ۲۵۰۰۰ نماینده

فروش بیمه عمر و تامین آتیه،در حال ارائه خدمات در قالب انواع بیمه‌های اموال، اشخاص، مسئولیت و مهندسی می باشد.

بیمه آتش سوزی پاسارگاد

قرارداد بیمه آتش سوزی، توافقی است بین بیمه‌گذار از و بیمه‌گر که بر اساس آن بیمه‌گر متعهد می‌گردد در قبال دریافت حق بیمه، خسارت اموال بیمه شده را در صورت وقوع خطرات یادشده در بیمه‌نامه، که

منجر به وارد آمدن خسارت به مورد بیمه شود ، در حدود تعهدات خود و برای دوره زمانی معین جبران نماید و خسارت به بیمه گذار و یا ذینفع مندرج در بیمه نامه پرداخت نماید.

در بیمه آتش‌سوزی، ساختمان و کالاها و لوازم موجود در آن در مقابل خطر آتش‌سوزی و انفجار و صاعقه، بیمه می‌شود. خسارت‌های حادثه آتش سوزی و هزینه‌های پیشگیری از توسعه آتش در این

بیمه‌نامه جبران می‌شود. غیر از خطر آتش سوزی، خطرات دیگری نظیر زلزله، سیل، طوفان، ترکیدگی لوله آب، ضایعات برف و باران، سقوط هواپیما و هلی کوپتر ، شکست شیشه و سرقت از منزل نیز در بیمه

آتش سوزی با عنوان خطرات اضافی قابل پوشش است.

انواع بیمه آتش‌سوزی شرکت بیمه پاسارگاد :

 • آتش سوزی اماکن مسکونی

 • آتش سوزی اماکن اداری – تجاری (غیر صنعتی)

 • آتش سوزی اماکن صنعتی

اصطلاحات بیمه آتش‌سوزی :

بیمه‌گر : شرکت بیمه‌ای است که مشخصات آن در بیمه‌نامه درج شده و در ازای دریافت حق‌بیمه‌، جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط این بیمه نامه به عهده می‌گیرد.

بیمه‌گذار : شخص حقیقی یا حقوقی مالک موضوع بیمه است یا به یکی از عناوین قانونی‌، نمایندگی مالک یا ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ موضوع بیمه را از طرف مالک را دارد و قرارداد بیمه را با

بیمه‌گر منعقد می‌کند و متعهد به پرداخت حق بیمه است.

ذینفع: شخصی است که نام وی در بیمه‌نامه آتش‌سوزی بنا به صلاحدید بیمه‌گزار درج گردیده است و تمام یا بخشی از خسارت به او پرداخت می‌شود .

حق بیمه : مبلغی است که در بیمه‌نامه مشخص شده و بیمه‌گذار موظف است آن را هنگام صدور بیمه‌نامه یا به ترتیب بیان شده در بیمه‌نامه به بیمه‌گر پرداخت نماید.

موضوع بیمه : وسیله نقلیه زمینی است که مشخصات آن در بیمه‌نامه درج شده است. لوازمی که مطابق کاتالوگ وسیله نقلیه بیمه شده به خریدار تحویل و یا در بیمه‌نامه درج شده است نیز جزو

موضوع بیمه محسوب می شود.

فرانشیز : بخشی از هر خسارت است که مبلغ آن در بیمه‌نامه مشخص می‌گردد و بیمه‌گزار باید آن را بپردازد.

پوشش‌های بیمه آتش‌سوزی پاسارگاد

با خرید بیمه‌نامه آتش سوزی پاسارگاد ، سه خطر اصلی آتش سوزی ، انفجار و صاعقه تحت پوشش قرار می‌گیرد که از یکدیگر قابل تفکیک نیستند.

پوشش‌های اضافی بیمه آتش‌سوزی بیمه پاسارگاد

خطرات اضافی آن دسته از خطراتی هستند که شرکت‌های بیمه ریسک آن‌ها را قبول نمی‌کنند و اینگونه خطرات تحت بیمه آتش سوزی پذیرفته شده و تحت پوشش قرار می‌گیرند. یعنی، خطرهای تبعی به

طور مجزا و بدون وجود بیمه آتش سوزی بیمه نمی‌گردند، بلکه مورد بیمه ابتدا بایستی در مقابل آتش سوزی بیمه شود تا بتوان به تبع آن، خسارات وارد به مورد بیمه ناشی از خطرات تبعی یا اضافی تحت

پوشش را پرداخت نماید .

اغلب خطرات اضافی دارای فرانشیز هستند یعنی مقدار خاصی از خسارت بر عهده خود بیمه‌گزار است. در صورت پوشش هر یک از این خطرات ، نرخ حق بیمه آن به نرخ بیمه خطرات اصلی اضافه شده و مبلغ

حق بیمه به تناسب افزایش خواهد یافت .

پوشش‌های اضافی بیمه آتش سوزی :

 • زلزله و آتشفشان

 • سیل : خسارت موضوع بیمه در حوادثی دراثر طغیان رودخانه ها و یا جریان های آب خارج از مسیرطبیعی خود به دلیل ریزش باران، تحت پوشش قرار می‌گیرد. بعضی از خسارات از این پوشش

بیمه آتش‌سوزی مستثنی شده اند که مهمترین آنها عبارتند از خسارات ریزش و نشت، خسارات وارد به حصارها و خسارت ناشی از جزر و مد

 • طوفان : سقوط هواپیما و هلی کوپتر

 • خطر ترکیدن لوله آب: در بیمه خطر ترکیدگی لوله های آب که یکی از خطرات تبعی بیمه‌نامه آتش سوزی می‌باشد ، خسارات وارده به خود لوله تحت پوشش نمی‌باشد و معمولا خسارات ناشی از

ترکیدن لوله های آب بر اساس ضوابط و استثنائات تعیین شده با اعمال فرانشیز پرداخت می‌شود.

 • خطر ضایعات آب برف و باران: خطر ضایعات آب برف و باران، یکی دیگر از خطرات اضافی بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی می‌باشد که خسارات وارد در اثر نشت آب از سقف و بام ساختمان‌ها را پوشش

می‌دهد.

 • دزدی با شکست حرز یا شکست شیشه : خطر شکست شیشه بعنوان یکی از خطرات تبعی بیمه نامه آتش سوزی مطرح می‌شود .بازدید از محل مورد بیمه برای پوشش این خطر لازم است.شیشه‌هایی

تحت پوشش شکست شیشه قرار می‌گیرد که ضخامت آن از ۶/۰ میلی متر به بالا بوده و حتما نصب شده باشد و تحت پوشش خطر اصلی در بیمه نامه آتش سوزی قرار گرفته باشد.

 • اعتصاب ، آشوب و بلوا : پوشش خطرات فوق به‌ عنوان خطرات تبعی بیمه‌نامه آتش سوزی فقط بر اساس شرایط موافقت شده با طرف‌های اتکایی نرخ‌های توافق شده مقدور است و معمولا نرخ‌های

اعمالی برای مواقعی که حالت‌های فوق العاده وجود ندارد یا زمان‌هایی که حالت فوق العاده شروع شده یا احتمال شروع آن می رود ، اختلاف فاحش دارد و به همین لحاظ بیمه‌گر معمولا شرایط تجدید نظر

در نرخ را برای خود پیش بینی می نماید.

 • خطرانفجار ظروف تحت فشار صنعتی : در شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش سوزی ، خطر انفجار ظروف تحت فشار پوشش داده نمی‌شود لذا بیمه‌گذاران می‌توانند با توجه به تعاریف ارائه شده در الحاقیه

ظروف تحت فشار صنعتی ، برای دستگاه‌ها و ماشین آلاتی (مانند کمپرسورها ، دیگ های بخار و…)، با پرداخت حق بیمه اضافی پوشش بیمه ای دریافت نمایند.

خساراتی که تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی پاسارگاد قرار نمی گیرند :

 • خسارات ناشی از جنگ داخلی، شورش، آشوب، بلوا، قیام، انقلاب، کودتا، اغتشاشات داخلی یا اقدامات احتیاطی و انتظامی

 • خسارات ناشی از انفجار مواد منفجره ، مواد رادیواکتیو و انفجارهای اتمی

 • خسارات مسکوکات ، پول ، اوراق بهادار ، فلزات قیمتی ، جواهرات و سنگ گرانبها

 • خسارات وارده به اسناد، نسخ خطی و هزینه بازسازی، جمع آوری مجدد اطلاعات یا تنظیم دفاتر بازرگانی

 • کلیه خطرات اضافی یا تبعی مگر آنکه بیمه‌گذار حق بیمه اضافی مربوط به آنها را پرداخت و خطر مورد نظر بیمه شده باشد.

مهلت اعلام خسارت بیمه آتش‌سوزی پاسارگاد

بیمه گزار باید بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حادثه، حداکثر ظرف مدت ۵ روز بیمه‌گر را از موضوع حادثه مطلع نماید.

حق بیمه پرداختی در هر رشته

بیمه بدنه پاسارگاد

طبق شرایط مندرج در بیمه پاسارگاد، وسیله نقلیه در مقابل خطرات سرقت کلی، آتش سوزی، انفجار و تصادف تحت پوشش قرار می‌گیرد و خطرهای بیشتر نظیر سیل، زلزله‌، آتشفشان و خسارت‌های ناشی از

پاشیده شدن رنگ‌، اسید و مواد شیمیایی، سرقت قطعات و لوازم، شکست شیشه به تنهایی و غرامت عدم استفاده از خودرو در ایام تعمیرات و … را نیز با پرداخت حق بیمه بیشتر می‌توان تحت پوشش قرار

داد.

پوشش‌های بیمه بدنه پاسارگاد

 • خساراتی که ناشی از برخورد موضوع‌بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به آن و یا واژگونی و سقوط وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه بدنه پاسارگاد باشد و یا چنانچه در حین حرکت،

اجزا و یا محمولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود.

 • خسارتی که در اثر آتش سوزی، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد .

 • در صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا اقدام به دزدی به وسیله نقلیه یا وسایل اضافی آن که در بیمه‌نامه درج شده، خسارت وارد شود .

 • خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود.

 • خسارت باطری و لاستیک های چرخ موضوع بیمه در اثر هریک از خطرات بیمه شده تا پنجاه درصد قیمت نو قابل پرداخت است.

پوشش‌های اضافی یا تبعی بیمه بدنه پاسارگاد

 • سرقت در جای کلیه قطعات و لوازم‌، سرقت درجای قطعات و لوازم وسیله نقلیه

 • بلاهای طبیعی (سیل ،زلزله ، آتش فشان)

 • خسارت عدم استفاده از وسیله نقلیه در مدت تعمیرات

 • خسارت وارده به وسیله نقلیه موضوع بیمه در اثر پاشیدن رنگ، اسید، مواد شیمیایی

 • شکست شیشه به تنهایی وبه عللی غیر از خطرات اصلی

 • افزایش ارزش وسیله نقلیه به علت نوسان قیمت(درخسارت جزئی) .

 • هزینه های قابل تامین : هزینه‌های متعارف برای نجات موضوع بیمه خسارت دیده و جلوگیری از توسعه خسارت وانتقال موضوع بیمه خسارت دیده به نزدیک‌ترین محل مناسب برای تعمیر آن،

حداکثر تا بیست درصد خسارت وارده قابل جبران خواهد بود.

خسارات زیر تحت پوشش بیمه بدنه پاسارگاد نیستند:

 • خسارتهای ناشی از سیل، زلزله و آتشفشان

 • خسارت‌هایی که به علت استفاده از موضوع بیمه در مسابقه اتومبیل رانی یا آزمایش سرعت به آن وارد شود .

 • خسارت‌های وارد به موضوع بیمه به علت حمل مواد منفجره، سریع الاشتعال و یا اسیدی مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص حمل آن باشد .

 • خسارت‌های وارده در اثر پاشیده شدن رنگ، اسید و سایر مواد شیمیایی روی بدنه موضوع بیمه مگر آنکه ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه باشد خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس

از وقوع حادثه.

 • خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاء مشابه روی بدنه موضوع بیمه .

 • کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه شده باشد .

 • زیان ناشی از عدم امکان استفاده از موضوع بیمه حادثه دیده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بیمه نامه .

خسارت‌هایی که بیمه بدنه پاسارگاد جبران نمی‌کند:

 • خسارت‌های ناشی از جنگ، شورش، اعتصاب یا تهاجم.

 • خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجارهای هسته‌ای

 • خسارت‌هایی که عمدا” توسط بیمه‌گذار، ذی نفع یا راننده موضوع بیمه به آن وارد می‌شود.

 • خسارت‌های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد.

 • در صورتی که راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه

متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهینامه در حکم بطلان آن نیست

 • خسارت های ناشی از حوادثی که به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده موضوع ایجاد شده باشند.

 • خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آن‌که موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام این کار باشد و اصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد .

 • خسارت‌های وارده به وسایل و دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آن‌ها باشد .

 • خسارت‌هایی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود.

تخفیفات و نحوه محاسبه تخفیفات بیمه بدنه پاسارگاد

 • انتقال تخفیف های عدم خسارت بدنه از کلیه شرکت های بیمه

 • ارائه تخفیف 15 درصد برای دارندگان حساب در بانک پاسارگاد

 • ارائه تخفیف نقدی 12.5% درصدی

 • ارائه تخفیف بدنه 70% درصدی به ماشین های صفر کیلومتر

 • ارائه تخفیف نظام مهندسی، نظام پزشکی، هیات علمی

همچنین شرکت بیمه پاسارگاد تخفیفات مقطعی دیگری همچون تخفیف 100 میلیونی بیمه آتش سوزی مسکونی را در ازای خرید بیمه بدنه پاسارگاد در نظر گرفته است.

مدت زمان بیمه‌نامه (کوتاه مدت ، سه ماهه و ... ) بدنه پاسارگاد

مدت بيمه‌نامه بدنه پاسارگاد می‌تواند يك سال تمام شمسی باشد که تاريخ شروع و انقضای آن با توافق طرفين در بيمه‌نامه ذکر می‌گردد. البته در بیمه شخص ثالث می‌توان بیمه‌های کوتاه مدت 5 روزه، 6 الی

15 روزه ، 16 الی یک ماهه ، دوماهه ، سه ماهه ، چهارماهه، پنج ماهه، شش ماهه الی نه ماهه یا حتی بالاتر را خریداری نمود.

مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه‌نامه بدنه پاسارگاد

 • اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو

 • اصل و کپی گواهی‌نامه راننده خودرو در هنگام حادثه

 • اصل و کپی کارت خودرو

مهلت اعلام خسارت بیمه بدنه پاسارگاد

بيمه‌گر بايد حداكثر ظرف 5 روز كاری پس از تاريخ دريافت كليه اسناد و مداركی كه بتواند به وسيله آنها ميزان خسارت وارده و حدود تعهد خود را تشخيص دهد،خسارات را پرداخت كند.

مدارک لازم جهت پرداخت خسارت بیمه بدنه پاسارگاد

• بدون گزارش مقامات انتظامی

در صورت بروز حادثه و ایراد خسارت به بدنه خودرو، به شرط مقصر بودن راننده خودرو مورد بیمه، یا عدم وجود مقصر شناخته شده در حادثه، بیمه‌گذار می‌تواند به شعب پرداخت خسارت این شرکت مراجعه

نماید.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت شخص ثالث بدون گزارش مقامات انتظامی عبارتند از:

– اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو

– اصل و کپی گواهی نامه راننده خودرو در هنگام حادثه

– اصل و کپی کارت خودرو

– اعلام خسارت در اسرع وقت

– بازدید از محل حادثه حسب مورد توسط کارشناس بیمه‌گر

مدارک موردنیاز جهت دریافت خسارت بیمه شخص ثالث حین وقوع سرقت قطعات و لوازم خودرو

در صورت وقوع سرقت قطعات و لوازم خودرو، به شرط آن‌که خودرو دارای پوشش سرقت در جای لوازم باشد، سریعا موضوع را به نزدیکترین پاسگاه یا کلانتری محل حادثه گزارش نموده و جهت دریافت

خسارت به یکی از شعب پرداخت خسارت این شرکت مراجعه نمایید.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت بیمه بدنه پاسارگاد عبارتند از:

گزارش مقامات انتظامی با درج نوع لوازم سرقت شده؛

 • اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو

 • اصل و کپی کارت و سند خودرو

 • ارائه معرفینامه از شرکتهای لیزینگ در صورت خرید اقساطی خودرو

مدارک موردنیاز برای دریافت خسارت بیمه بدنه پاسارگاد حین وقوع سرقت کلی خودرو

بیمه‌گذار محترم، در صورت وقوع سرقت کلی خودرو، سریعاً موضوع را به نزدیکترین پاسگاه یا کلانتری محل حادثه گزارش نموده و ظرف حداکثر ۴۸ ساعت، جهت تشکیل پرونده به یکی از شعب پرداخت خسارت این شرکت مراجعه نمایید.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده عبارتند از:

 • اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو

 • اصل و کپی کارت و سند خودرو

حق بیمه پرداختی بیمه بدنه پاسارگاد

بیمه شخص ثالث پاسارگاد

براساس قانون، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظف هستند مسئولیت خود را که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا محموله های آنها اشخاص ثالث زیان وارد نماید، بیمه کنند. این بیمه‌نامه با

تعهدات متفاوت برای جبران خسارت‌های مالی و جانی صادر می‌شود ، لذا توصیه می‌گردد تعهدات این بیمه‌نامه با در نظر گرفتن رشد و افزایش دیه در سال های آتی خریداری گردد.

اصطلاحات بیمه شخص ثالث پاسارگاد

منظور از وسیله‌ نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌ هرنوع‌ وسیله‌ ای‌ است‌ که‌ با قدرت‌ موتوری‌ زمینی‌ یا ریل‌ حرکت‌ نماید.

منظور از جبران‌ خسارت‌ بدنی‌ مذکور در ماده‌ یک‌ قانون‌ تامین‌ و جبران‌ هزینه‌ معالجه‌صدمات‌ بدنی‌ و یا جرح‌ حاصل‌ از حوادث‌ رانندگی‌ و همچنین‌ جبران‌ زیان‌ های‌ نقص‌ عضو از کارافتادگی ‌دائم‌ و مطلق‌ یا

نسبی‌ یا فوت‌ ناشی‌ از حوادث‌ مشمول‌ بیمه‌ برای‌ اشخاص‌ ثالث‌ است.

جبران‌ خسارت‌ مالی‌ عبارت است‌ از تامین‌ و جبران‌ زیان‌ های‌ مستقیمی‌ که‌ در اثر حوادث ‌مشمول‌ بیمه‌ به‌ اموال‌ و اشیای تحت‌ مالکیت‌ یا تصرف‌ قانونی‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد می‌‍شود.

راننده‌ ای‌ که‌ حادثه‌ منحصرا در نتیجه‌ تقصیر او ایجاد شده‌ است‌ ثالث‌ تلقی‌ نمی‌گردد ولی‌ در صورت‌ تصادف‌ دو یا چند وسیله‌ نقلیه‌ رانندگان‌ آنها در برابر یکدیگر ثالث‌ تلقی‌ می‌‌گردند و خسارت‌ وارد به‌ آنها با

توجه‌ به‌ دره‌ مسئولیت‌ و تقصیری‌ که‌ مرتکب‌ شده‌‌اند احتساب‌ می‌شوند.

جبران‌ خسارت‌های‌ بدنی‌ با مالی‌ که‌ در اثر محمولات‌ وسایل‌ نقلیه‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد شود، طبق‌ این‌ آئین‌ نامه‌ برعهده‌ بیمه‌‌گر خواهد بود. لکن‌ درهرحال‌ خسارت‌های‌ ناشی‌ از عملیات‌ حین‌ بارگیری‌ و

باراندازی‌ و خسارت‌هایی‌ که‌ به‌ خود محمولات‌ وسایل‌ نقلیه‌ وارد شود از تعهدات‌ بیمه‌‌گر خارج است.

در صورتی‌ که‌ راننده‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد بیمه‌ هنگام‌ وقوع‌ حادثه‌ فاقد گواهینامه‌ رانندگی‌ باشد یا گواهی‌ رانندگی‌ او باطل‌ شده‌ یا مطابق‌ مقررات‌ راهنمایی‌ و رانندگی‌ متناسب‌ با نوع‌ وسیله‌ نقلیه ‌نباشد و موجب‌

خسارت‌ اشخاص‌ ثالث‌ گردد بیمه‌‌گر حق‌ دارد پس‌ از پرداخت‌ خسارت‌ وارد به‌ اشخاص‌ثالث‌ به‌ مسئول‌ حادثه‌ مراجعه‌ و خسارتهای‌ پرداخت‌ شده‌ را مسترد دارد.

هرنوع‌ خدعه‌ و تبانی‌ اشخاص‌ ثالث‌ یا ارائه‌ مدارک‌ مجعول‌ که‌ موثر در موضوع‌ باشد درصورت‌ اثبات‌ موجب‌ محرومیت‌ از دریافت‌ خسارت‌ می‌گردد.

کسانی‌ که‌ در اثر حوادث‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ به‌ دیگران‌ زیان‌ بدنی‌ وارد کنند، موظفند کمک‌‌های ‌اولیه‌ لازم‌ را برای‌ نجات‌ مصدومین‌ به‌ عمل‌ آورند و هزینه‌ هایی‌ که‌ از این‌ بابت‌ متحمل‌ می‌‌شوند تا میزان ‌۲۰

درصد کل‌ خسارت‌ از طرف‌ بیمه‌‌گران‌ جبران‌ خواهد شد.

سند حاکی‌ از انعقاد قرارداد بیمه‌ هنگام‌ رانندگی‌ باید همراه‌ راننده‌ باشد و در صورت‌ تقاضای‌مامورین‌ راهنمایی‌ و رانندگی‌ و پلیس‌ راه‌ ارائه‌ گردد، در غیر اینصورت‌ ازحرکت‌ وسیله‌ نقلیه‌ جلوگیری‌ خواهد شد.

مامورین‌ و کارشناسان‌ فنی‌ ادارات‌ راهنمایی‌ و رانندگی‌ و همچنین‌ پلیس‌ راه‌ موظف‌ به‌ تهیه ‌صورت‌ مجلس‌ و گزارش‌ فنی‌ در مورد حوادث‌ نقلیه‌ می‌‌باشند و مکلفند که‌ گزارش‌ های‌ خود را در نسخه‌‌های‌ کافی‌

تنظیم‌ و یک‌ نسخه‌ از آن‌ را به‌ تقاضای‌ ذینفع‌ یا بیمه‌‌گر یا به‌ متقاضی‌ تسلیم‌ نمایند.

پوشش‌های بیمه شخص ثالث پاسارگاد

جبران خسارت جانی شامل هزینه‌ معالجه ‌صدمات‌ بدنی‌ و یا جرح‌ حاصل‌ از حوادث‌ رانندگی‌ و همچنین‌ جبران‌ زیان‌‌های‌ نقص‌ عضو از کارافتادگی ‌دائم‌ و مطلق‌ یا نسبی‌، یا فوت‌ ناشی‌ از حوادث‌ مشمول‌ بیمه‌

برای‌ اشخاص‌ ثالث‌ است.

جبران‌ خسارت‌ مالی‌ که به جبران‌ زیان‌‌های‌ مستقیمی‌ مربوط است که‌ در اثر حوادث‌ مشمول‌ بیمه‌ به‌ اموال‌ و اشیای تحت‌ مالکیت‌ یا تصرف‌ قانونی‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد می‌‌شود.

خسارت‌هایی که تحت پوشش بیمه شخص ثالث پاسارگاد نیستند:

 • خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.

 • خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.

 • خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.

 • خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.

تخفیفات و نحوه محاسبه تخفیفات بیمه شخص ثالث پاسارگاد

در صورتی‌ که‌ در مدت زمان‌ اعتبار بیمه‌‌نامه‌ خسارتی‌ اعلام‌ نشود و موجب‌ پرداخت‌ خسارتی‌ از طرف ‌بیمه‌‌گر نگردد، هنگام‌ تجدید بیمه‌‌نامه‌ به‌ بیمه‌ گذاران‌ به‌ شرح‌ زیر تخفیف‌ داده می‌شود :

 • برای‌ یک‌ سال‌ ۵% حق‌ بیمه‌ سالانه‌

 • برای‌ دو سال‌ ۱۰% حق‌ بیمه‌ سالانه‌

 • برای‌ سه‌ سال‌ ۱۵% حق‌ بیمه‌ سالانه

‌شرایط پرداختی حق بیمه شخص ثالث پاسارگاد

بيمه گذار بايد حق بیمه مندرج در بيمه نامه را به نحوي كه در قرارداد بيمه توافق شده است، به بيمه‌گر پرداخت كند .

جبران خسارت جانی شامل هزینه‌ معالجه ‌صدمات‌ بدنی‌ یا جرح‌ حاصل‌ از حوادث‌ رانندگی‌ و همچنین‌ جبران‌ زیان‌ های‌ نقص‌ عضو از کارافتادگی‌دائم‌ و مطلق‌ یا نسبی‌، یا فوت‌ ناشی‌ از حوادث‌ مشمول‌ بیمه‌

برای‌ اشخاص‌ ثالث‌ است.

جبران‌ خسارت‌ مالی‌ که به جبران‌ زیان‌‌های‌ مستقیمی‌ مربوط است که‌ در اثر حوادث‌ مشمول‌ بیمه‌ به‌ اموال‌ و اشیای تحت‌ مالکیت‌ یا تصرف‌ قانونی‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد می‌‌شود.

خسارت‌هایی که تحت پوشش بیمه شخص ثالث پاسارگاد نیستند:

 • خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.

 • خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.

 • خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.

 • خسارت ناشی از محکومیت جزائی یا پرداخت جرائم.

تخفیفات و نحوه محاسبه تخفیفات بیمه شخص ثالث پاسارگاد

در صورتی‌ که‌ در مدت زمان‌ اعتبار بیمه‌‌نامه‌ خسارتی‌ اعلام‌ نشود و موجب‌ پرداخت‌ خسارتی‌ از طرف ‌بیمه‌‌گر نگردد، هنگام‌ تجدید بیمه‌‌نامه‌ به‌ بیمه‌‌گزاران‌ به‌ شرح‌ زیر تخفیف‌ داده می‌شود :

 • برای‌ یک‌ سال‌ ۵% حق‌ بیمه‌ سالانه‌

 • برای‌ دو سال‌ ۱۰% حق‌ بیمه‌ سالانه‌

 • برای‌ سه‌ سال‌ ۱۵% حق‌ بیمه‌ سالانه

شرایط پرداختی حق بیمه شخص ثالث پاسارگاد

بيمه‌گذار بايد حق بیمه مندرج در بيمه نامه را به نحوي كه در قرارداد بيمه توافق شده است، به بيمه‌گر پرداخت كند.

مدت زمان بیمه نامه (کوتاه مدت ، سه ماهه و ... ) شخص ثالث پاسارگاد

مدت بيمه‌نامه شخص ثالث پاسارگاد، می‌تواند يك سال تمام شمسی باشد که تاريخ شروع و انقضای آن با توافق طرفين در بيمه نامه درج می‌شود البته در بیمه شخص ثالث پاسارگاد، می توان بیمه‌های

کوتاه مدت 5 روزه، 6 الی 15 روزه ، 16 الی یک ماهه، دوماهه، سه ماهه، چهارماهه، پنج ماهه، شش ماهه الی نه ماهه یا حتی بالاتر را خریداری نمود.

مهلت اعلام خسارت بیمه شخص ثالث پاسارگاد

بيمه گر بايد حداكثر ظرف 5 روز كاری پس از خسارت، كليه اسناد ومداركی كه بتواند به وسيله آنها ميزان خسارت وارده و حدود تعهد خود را تشخيص دهد، به شعب بیمه پاسارگاد مراجعه و خسارت خود را

جهت دریافت غرامت مربوطه مراجعه نماید.

مدارک لازم جهت پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث پاسارگاد

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت مالی شخص ثالث پاسارگاد :

با گزارش مقامات انتظامی

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت با گزارش مقامات انتظامی عبارتند از:

 • اعلام خسارت حداکثر ظرف ۵ روز

 • اصل و کپی بیمه‌نامه شخص ثالث طرفین حادثه

 • یک عدد کوپن بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر حادثه

 • اصل و کپی گواهینامه و کارت خودرو طرفین حادثه

 • سند مالکیت خودروی زیاندیده

 • اصل کروکی و گزارش کارشناسی راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه

 • بازدید کارشناسی بیمه‌گر از خودرو زیاندیده و در صورت لزوم از خودرو مقصر حادثه

در صورتیکه کروکی تنطیمی از نوع غیر سازشی باشد ، علاوه بر مدارک فوق، باید برگ بازجویی طرفین حادثه به همراه سایر گزارش‌های تکمیلی از قبیل گزارش نیروی انتظامی( پلیس راهنمایی و رانندگی یا

پلیس راه)، عنداللزوم گزارش کارشناس رسمی دادگستری، و عنداللزوم رأی محاکم قضایی در مورد کروکی تنظیمی به شعب پرداخت خسارت ارائه گردد.

مدارک موردنیاز جهت دریافت خسارت بیمه شخص ثالث پاسارگاد بدون گزارش مقامات انتظامی

پرداخت خسارت بدون ارائه گزارش مقامات انتظامی حداکثر تا سقف تعهد بیمه‌نامه، منوط به داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر و پیوسته در زمان حادثه ، برای طرفین حادثه و دارا بودن گواهینامه مجاز

توسط رانندگان مقصر و زیاندیده می‌باشد. همچنین حضور وسایل نقلیه طرفین حادثه در محل شعبه خسارت جهت بازدید کارشناس این شرکت و تایید حادثه الزامی است .

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت عبارتند از:

 • اعلام خسارت در اسرع وقت و بلافاصله بعد از تصادف

 • اصل وکپی بیمه نامه شخص ثالث طرفین حادثه

 • یک عدد کوپن بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه

 • اصل و کپی گواهینامه و کارت خودرو طرفین حادثه

مدارک موردنیاز برای دریافت خسارت بدنی شخص ثالث پاسارگاد:

حوادث منجر به جراحات بدنی

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده حوادث منجر به جراحات بدنی عبارتند از:

• اعلام خسارت حداکثر ظرف پنج روز

• گزارشهای مقامات انتظامی

• اوراق بازجویی طرفین حادثه

• کروکی تنظیمی توسط افسر کاردان فنی (در صورت لزوم) و نظریه کارشناس رسمی دادگستری

• کپی شناسنامه مصدومین

• مشخصات کامل مصدومین

• مدارک بالینی و اصل صورتحساب بیمارستانی

• کلیه نظرات پزشکی قانونی در مورد نوع صدمات

• رای نهایی دادگاه در صورت صدور

مدارک موردنیاز جهت دریافت خسارت فوت بیمه شخص ثالث پاسارگاد

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده حوادث منجر به فوت طبق شرایط بیمه شخص ثالث پاسارگاد عبارتند از:

 • گزارش‌های مقامات انتظامی

مدارک مورد نیازجهت تشکیل پرونده خسارت بدنه پاسارگاد

ایراد خسارت در حوادث و تصادفات با گزارش مقامات انتظامی

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت بدنه پاسارگاد با گزارش مقامات انتظامی عبارتند از:

• اوراق بازجویی طرفین حادثه

• کروکی تنظیمی توسط افسر کاردان فنی ( در صورت لزوم) و نظریه کارشناس رسمی دادگستری

• کپی شناسنامه باطل شده متوفی

• مشخصات کامل متوفی، برگ معاینه جسد، خلاصه رونوشت فوت و جواز دفن

• گواهی حصر وراث

• قیم‌نامه در صورت داشتن صغیر

• کپی شناسنامه تمام ورثه

• رأی نهایی دادگاه در صورت صدور (البته امکان دریافت خسارت بدون رأی دادگاه و بصورت توافقی نیز وجود دارد).

**زیاندیده موظف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی و یا ظرف ۱۵ روز بعد از قطعی شدن رأی ابلاغی خود را به بیمه‎گر اعلام نماید. عدم مراجعه زیاندیده یا مقصر ظرف مهلت مذکور موجب 

افزایش تعهدات بیمه‌گر نخواهد شد.

 • اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو؛

 • اصل و کپی گواهینامه راننده خودرو در هنگام حادثه؛

 • اصل و کپی کارت و سند خودرو؛

 • اصل کروکی ( گزارش کارشناسان راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه)؛

 • ارائه معرفی نامه از شرکت های لیزینگ در صورت خرید اقساطی خودرو

بیمه‌گذار مکلف است از عدم سازش یا اعلام خسارت به مقصر حادثه در تصادف خودداری نماید؛

در صورتیکه کروکی تنظیمی از نوع غیر سازشی باشد، می‌بایست علاوه بر مدارک فوق، برگ بازجویی طرفین حادثه به همراه سایر گزارشهای تکمیلی از قبیل گزارش نیروی انتظامی، گزارش کارشناس رسمی

دادگستری، و عند الزوم رای محاکم قضایی در مورد کروکی تنظیمی به شعبه پرداخت خسارت ارائه گردد.

بدون گزارش مقامات انتظامی

در صورت بروز حادثه و ایراد خسارت به بدنه خودرو، به شرط مقصر بودن راننده خودرو مورد بیمه، یا عدم وجود مقصر شناخته شده در حادثه، بیمه‌گذار می‌تواند به شعب پرداخت خسارت این شرکت مراجعه

نماید.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت بدنه بدون گزارش مقامات انتظامی عبارتند از:

 • اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو؛

 • اصل و کپی گواهی نامه راننده خودرو در هنگام حادثه؛

 • اصل و کپی کارت خودرو؛

 • اعلام خسارت در اسرع وقت ؛

 • بازدید از محل حادثه حسب مورد توسط کارشناس بیمه‌گر

بیمه مسافرتی پاسارگاد

بیمه‌نامه مسافرتی پاسارگاد، اشخاصی را که قصد مسافرت به خارج از کشور دارند، تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌دهد . خسارات موضوع این بیمه‌نامه با توجه به قرارداد فی مابین شرکت بیمه پاسارگاد و شبکه های بین المللی کمک رسان تضمین و ارائه می‌گردد.

اصطلاحات بیمه مسافرتی پاسارگاد

بیمه شده : همان بیمه‌گذار بوده که صاحب بیمه‌نامه معتبر مسافرتی صادره از سوی شرکت سهامی بیمه پاسارگاد تلقی می‌گردد.

اعضای بلافصل خانواده : شامل همسر، فرزندان (دارای سن ۱۸ سال یا کمتر)، والدین و یا هر شخص همراه بیمه‌گذار که به صورت دایم با بیمه‌گذار زندگی می‌کنند.

کشور محل اقامت: همان محل اقامت دایـم یا سکونت بیمـه‌گذار است که دراین بیمـه‌نامه، کشـور ایران محسوب می‌گردد.

بیماری : هرگونه تغییر درسلامتی بیمه‌گذار در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه است که قانوناً توسط یک پزشک تشخیص و تأیید شده و شامل هیچ‌یک از دو گروه زیر نباشد:

• بیماری مادرزادی که نتیجه عوامل ارثی یا عوارض دوران بارداری است و به هنگام تولد وجود داشته است.

• بیماری سابقه‌دار که بیمه شده پیش از اخذ بیمه‌نامه به آن مبتلا بوده است.

بیماری حاد: هرگونه تغییر در سلامتی بیمه شده که منجر به بستری شدن در بیمارستان شده و بنا به نظر گروه پزشکی “شرکت کمک رسان ایران “ بیمه‌گذار را از ادامه سفر در تاریخ برنامه ریزی شده

بازداشته یا این که با خطر مرگ وی همراه باشد.

صدمات جسمانی : عارضه پزشکی است که به واسطه یک عامل ناگهانی ، قهری و خارج از اراده و کنترل بیمه گذار در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه پدیدار می‌شود.

صدمات جسمانی حاد: صدماتی که بنا به نظر گروه پزشکی شرکت کمک رسان ایران، بیمه‌گذار را از ادامه سفر در تاریخ برنامه ریزی شده باز داشته یا اینکه با خطر مرگ وی همراه باشد.

پوشش‌های بیمه مسافرتی پاسارگاد

“شرکت کمک رسان ایران “ خدمات زیر را تنها به هنگام سفر بیمه‌گذار در خارج از کشورمحل اقامت وی ارایه خواهد نمود مشروط بر این که مدت هرسفر از ۹۲ روز متوالی بیشتر نباشد.

هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور

درصورت بروز بیماری یا صدمات جسمانی بیمه‌گذار در خارج از کشور محل اقامت وی “شرکت کمک رسان ایران “ هزینه‌های معمول، متداول، لازم و معقول بستری در بیمارستان، جراحی، معاینات پزشکی و

داروی تجویزی از سوی پزشک بیمه گذار را، تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه تقبل خواهد نمود.

فرانشیز: ۲۵ یورو در هر مورد خسارت است ( به استثنای صدمات جسمانی حاد و یا بستری شدن در بیمارستان بیش از ۲۴ ساعت ).

جابجایی یا بازگرداندن بیمه‌گذار به کشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه

درصورت بروز حادثه یا بیماری ناگهانی بیمه‌گذار، “شرکت کمک رسان ایران “ نسبت به انتقال وی به یک مرکز درمانی مجهز و یا بازگرداندن وی به کشور محل اقامتش اقدام خواهد نمود. با توجه به موقعیت یا

وخامت حال بیمه گذار، گروه پزشکی شرکت کمک رسان ایران در مورد مرکز درمانی ای که باید بیمه گذار به آن انتقال یابد و یا لزوم بازگرداندن وی به کشورش تصمیم گیری خواهد نمود. سپس گروه پزشکی

شرکت کمک رسان ایران طی تماس های تلفنی لازم با مراکز درمانی و پزشکان معالج بیمه گذار در مورد انتقال یا بازگرداندن وی با مناسب ترین وسیله‌، تصمیم گیری می‌نماید.در مورد حوادث جزیی یا

بیماریهایی که به صورت سرپایی مداوا می‌شوند و به اعتقاد گروه پزشکی “شرکت کمک رسان ایران “ بازگشت بیمه‌گذار به کشورش مورد نیاز نباشد، انتقال وی به مکانی که کمک های پزشکی کافی در دسترس

باشد ، به وسیله آمبولانس یا سایر وسایل نقلیه انجام خواهد گردید.

پرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی

“شرکت کمک رسان ایران “ درصورت نیاز، هزینه های فوری دندانپزشکی را به بیمه گذار در خارج از کشور محل اقامت وی تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه تقبل خواهد نمود.

فرانشیز: ۲۵ یورو درهر مورد خسارت دندانپزشکی است . این هزینه ها به معالجه دندان درد ، درمان عفونت و کشیدن دندان محدود می گردد.

بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور

درصورت بستری شدن بیمه گذار به دلیل بیماری ناگهانی یا حادثه به مدت بیش از ۱۰ روز و یا فوت وی “شرکت کمک رسان ایران “ هزینه بازگشت یک نفر از اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه‌گذار را به کشور

مبدا ( محل اقامت ) تقبل خواهد نمود، مشروط بر اینکه شخص همراه نتواند سفر با وسیله نقلیه شخصی خود یا وسیله نقلیه ای که در ابتدای سفر مورد استفاده قرار گرفته بود، انجام دهد.

بازگرداندن جسد متوفی

درصورت فوت بیمه گذار‌، “شرکت کمک رسان ایران “ اقدامات لازم برای انتقال و بازگرداندن جسد وی را انجام می‌دهد و هزینه های مربوط به انتقال جسد بیمه گذار به محل خاکسپاری در کشور محل اقامت

وی را تقبل می نماید.پرداخت هزینه‌های مربوط به خاکسپاری یا مراسم ترحیم از این پوشش مستثنی می‌باشد.

سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانواده

درصورتی‌که بیمه‌گذار به علت حوادث یا بیماری مشمول این بیمه نامه بیشتر از ۱۰ روز در بیمارستان بستری شود، شرکت کمک رسان ایران مخارج سفر یکی از اعضای بلافصل خانواده وی را از کشور محل

اقامت بیمه گذار، از جمله هزینه رفت و برگشت به محل بستری شدن و مخارج اقامت تا سقف ۸۵ یورو برای هر روز، حداکثر به مدت ۱۰ روز و تا مبلغ ۸۵۰ یورو را پرداخت خواهد نمود.

بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده

اگر بیمه‌گذار به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده ( تا بستگان درجه دوم ) خود ناچار به توقف سفر شود، چنانچه وی قادر به سفر با وسیله نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیه ای نباشد که برای سفر

اجاره شده است ، “شرکت کمک رسان ایران “ هزینه سفر او به کشور محل اقامتش را پرداخت خواهد نمود. بیمه‌گذار می‌بایست دلایل، اسناد یا گواهی‌هایی که موجب توقف سفر وی شده است ( گواهی

فوت) را به “شرکت کمک رسان ایران “ ارایه نماید.

تحویل دارو

شرکت امدادرسان ایران، هزینه‌های ارسال اضطراری دارو در صورت فقدان آن در محل اقامت بیمه گذار را، در صورتی که توسط پزشک معالج وی، حتی پیش از سفر تجویز شده باشد، پرداخت خواهد نمود.

ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری

“شرکت کمک رسان ایران “ پیام‌های اضطراری مربوط به حوادث مشمول این بیمه‌نامه را به طرف‌های بیمه‌گذار اعلام می‌نماید و درصورت درخواست بیمه‌گذار اطلاعات اولیه از قبیل نام پزشکان، متخصصین،

دندانپزشکان یا پیراپزشکان نزدیک و محل بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، داروخانه ها و آمبولانس‌ها را بدون هرگونه اظهار نظر تشخیص، دراختیار بیمه‌گذار قرار می‌دهد.

ارائه وجه الضمان

“شرکت کمک رسان ایران “ ازجانب بیمه‌گذار وجه الضمان لازم حداکثر تا مبلغ ۸۵۰ یورو را تأیید می‌نماید. قبل از این اقدام بیمه‌گذار می‌بایست مبلغ مورد تقاضا را بصورت چک بانکی یا حواله یا وجه نقد نزد

دفتر رسمی “شرکت کمک رسان ایران ” در ایران بسپارد.

حواله وجه نقد

چنانچه بیمه‌گذار در طول مسافرت به خارج از کشور در نتیجه سرقت، مفقود شدن بار، بیماری یا حادثه ( که می تواند از طریق مدارک مربوطه نظیر رسید ، تأییدیه ، شکواییه رسمی و … به اثبات برسد) پول

نقد خود را از دست بدهد، “شرکت کمک رسان ایران “ به شرط سپرده گذاری مبلغ مورد تقاضا درقالب چک بانکی، حواله یا پول نقد در دفتر رسمی خود در ایران نسبت به حواله حداکثر ۸۵۰ یورو اقدام خواهد

نمود.

مفقودی گذرنامه ، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور

درصورت مفقودی گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه بیمه‌گذار در خارج از کشور، “شرکت کمک رسان ایران “ هزینه‌های لازم برای تهیه گذرنامه، گواهینامه رانندگی، شناسنامه المثنی و یا مدارک کنسولی

مشابه تا سقف ۲۰۰ یورو را تقبل خواهد نمود.

دعاوی حقوقی

“شرکت کمک رسان ایران “ هزینه های دفاع قانونی در مقابل اشخاص ثالث در دعاوی کیفری و مدنی ناشی از حوادث رانندگی در خارج از کشور را تا سقف حداکثر ۱۵۰۰ یورو یا معادل آن ( به ارز کشور مورد دعوی ) پوشش خواهد داد.

پوشش های مربوط به بار همراه مسافر در بیمه مسافرتی پاسارگاد

پرداخت هزینه‌های مربوط به بار و وسایل شخصی بیمه‌گذاران مطابق فهرست ( مندرج در بند ب ) و براساس شرایط زیر ارایه خواهد گردید:

جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما

درصورت گم شدن بار مسافر بیمه‌شده توسط شرکت هواپیمایی حامل ، “شرکت کمک رسان ایران “ علاوه بر خسارتی که حامل ملزم به پرداخت آن است ، مابه التفاوت آن را تا حداکثر ۲۰۰ یورو برای مجموعه

بار و لوازم تحویل شده به هواپیما ، به بیمه‌گذار پرداخت خواهد نمود. به همین منظور بیمه گذار باید فهرستی از مشخصات و محتویات، ازجمله قیمت تخمینی و تاریخ خرید هر قلم کالا و همچنین میزان

خسارت پرداختی توسط شرکت حامل را به شرکت کمک رسان ایران ارایه نماید.

حداقل زمان لازم برا مفقود دانستن دایم بار همراه مسافر ، توسط شرکت حامــل تعیین می‌شود و از ۲۱ روز کمتـــر نمی باشد. پول‌، جواهرات‌، کارت های اعتباری و نقدی و هرگونه سند از شمول این تعهد

مستثنی می‌باشند.>

جبران خسارت تأخیر در ورود بار همراه مسافر

در صورتی که بار همراه مسافر ثبت شده باشد، “شرکت کمک رسان ایران “ هزینه تأخیر در ورود بار هرماه وی را مشروط به آن که شرکت هواپیمایی وابسته به یاتا باشد، پس از گذشت حداقل ۶ ساعت تأخیر،

برای خرید ملزومات اساسی و حداکثر تا سقف ۱۰۰ یورو پوشش می‌دهد.درکلیه موارد ، اسناد موید وقوع حادثه که به تأیید شرکت هواپیمایی رسیده باشد، می‌بایست منضم به درخواست خسارت بیمه گذار

باشد.

یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی

“شرکت کمک رسان ایران “ راهنمایی‌های لازم در خصوص نحوه گزارش سرقت یا فقــدان بار و ملزومــات شخصی را به بیمه گذار ارایه و برای یافتن آن همکاری خواهد نمود.درصورت پیدا شدن ملزومات

مذکور، انتقال آن به مقصد مورد نظربیمه گذار یا کشور محل اقامت وی توسط “شرکت کمک رسان ایران “، بیمه‌گذار متعهد به عودت خسارت دریافتی در زمینه فقدان بار براساس این بیمه نامه خواهدبود.

پوشش تأخیر در عزیمت

درصورتی که وسیله نقلیه عمومی مسافرتی مورد استفاده بیمه گذار حداقل ۶ ساعت تأخیر حرکت داشته باشد، “شرکت کمک رسان ایران “ به شرط ارایه نسخه اصلی صورت حساب های مربوط، هزینه‌های

اضافی متحمل شده به دلیل این تأخیر ( از قبیـل هزینه های حمل ونقل ، اقامت درهتل و همچنین غذا) حداکثرتا مبالغ مندرج در زیر را به وی جبران خواهد نمود:

۱- درصورتی که تأخیر بیش از ۶ ساعت باشد ، تا سقف ۴۵ یورو.

۲- در صورتی که تأخیر بیش از ۱۲ ساعت باشد، ۴۵ یورو اضافه بر بند۱ .

۳- درصورتی که تأخیر بیش از ۱۸ ساعت باشد ، ۴۵ یورو اضافه بربند ۲ .

۴- در صورتی که تأخیر بیش از ۲۴ ساعت باشد ، ۴۵ یورو اضافه بر بند۳ .

حداکثرتعهد بابت کلیه موارد فوق ۱۸۰ یورو می‌باشد، هرگونه تأخیر ناشی از اعتصاب کارکنان شرکت های هواپیمایی ، فرودگاه های مبدا و مقصد و یا شرکت های خدماتی طرف قرارداد آن ها و همچنین

تأخیرهای مربوط به پروازهای چارتــر و غیر عادی از این تعهد مستثنی می‌باشند.

خسارت‌های زیر تحت پوشش بیمه مسافرتی پاسارگاد قرار نمی‌گیرند:

 • مواردی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه سوء نیت بیمه‌گذار، مشارکت وی در اقدامات جنایی یا ناشی از اعمال تقلب آمیز و یا بی توجهی و بی احتیاطی جدی وی، حاصل شده باشد.

عواقب اقدامات بیمه‌گذار در حال اختلال مشاعر و یا معالجات روانی نیز مشمول این پوشش نمی‌باشند.

 • عوامل و بلایای طبیعی مانند سیل ، زلزله ، رانش زمین ، آتشفشان ، طوفان‌های موسمی غیرطبیعی ، سقوط اجسام از فضا ، شهاب ثاقب و بطور کلی هرگونه پدیده خارق العاده جوی ، هوایی ، زمینی یا

وابسته به امور زمین شناسی.

 • وقایعی ناشی از تروریسم ، نافرمانی یا آشوب های گروهی.

 • وقایع یا اقدامات نیروهای مسلح یا نیروهای امنیتی در زمان صلح.

 • جنگ، با اعلام یا بدون اعلام قبلی و هرگونه درگیری یا مداخله بین المللی با استفاده از زور و خشونت .

 • موارد ناشی از انرژی و پرتوهای هسته ای .

 • موارد ناشی از حضور بیمه گذار در شرط بندی ، درگیری و نزاع ، به استثنای دفاع مشروع و یا ضرورت .

 • بیماری و یا صدمات جسمانی که پیش از خسارت اعلام شده وجود داشته باشد.

 • موارد ناشی از شرکت بیمه‌گذار در رقابت ها ، ورزش ها و آزمایش های مقدماتی یا آموزشی .

 • انجام ورزشهای : مسابقات اتومبیل رانی و موتورسواری به هر روش، مسابقه شکاربزرگ در خارج از قلمرو اروپا، غواصی زیرآب با استفاده از کپسول هوا، قایقرانی در آب‌های بین المللی با وسیله ای که برای

حمل و نقل عمومی مسافر ساخته نشده است، اسب سواری، کوه نوردی، غارنوردی، مشت زنی، کشتی به هرشیوه، ورزش های رزمی، چتر بازی، بالون سواری، سقوط آزاد، گلایدینگ پاراگلایدر و بطور کلی

هرگونه ورزش و تفریح که عرفاً خطرناک تلقی می گردد.

حضور در رقابت ها و تورنمنت‌هایی که به وسیله فدراسیون های ورزشی یا سازمان های مشابه برگزار می شوند.

اسکی و یا سایر ورزش های مشابه زمستانی و تابستانی خطرناک .

 • اشخاص مقیم دایم و یا دانشجویان خارج از ایران .

 • استفاده از وسایل غیرمجاز ناوگان هوایی برای حمل و نقل عمومی مسافر و همچنین چرخ بال ، به عنوان مسافر یا خدمه.

 • حوادث ناشی از ریسک های شغلی بیمه گذار که طبق قانون به عنوان حوادث شغلی یا کار قلمداد می شوند.

خدماتی که رأساً به وسیله بیمه‌گذار،، بدون اطلاع و موافقت قبلی “شرکت کمک رسان ایران “ به استثنای موارد ضروری، انجام پذیــرد. در موارد ضــروری بیمه‌گذار باید اسنــاد و نسـخه اصلــی صورت

حساب ها را به شرکت ارایه نماید.

 • عوارض یا صدمات جسمانی ناشی از بیماری های مزمن یا بیماری هایی که پیش از تاریخ شروع این بیمه نامه وجود داشته است .

 • مرگ ناشی از خودکشی و صدمات جسمانی و عواقب ناشی از اقدم به آن .

 • موارد ناشی از بیماری ها و یا آسیب های ایجاد شده بر اثر مصرف ارادی الکل ، دارو ، مواد سمی ، مواد مخدریا داروهای فاقد نسخه پزشکی و همچنین هرگونه بیماری روانی یا عدم تعادل روحی .

 • موارد ناشی از امتناع یا تأخیر بیمه گذار یا اشخاص مسئول وی در انتقال به مراکز درمانی پیشنهاد شده به وسیله شرکت مفری و مورد توافق بخش پزشکی آن .

 • درمان های توانبخشی .

 • پروتز ، وسایل کمک ارتوپدی یا ارتودنسی و همچنین عینک .

 • موارد ناشی از حاملگی و زایمان و عوارض ناشی از آن یا سقط جنین.

 • موارد ناشی از باری که به خوبی بسته بندی یا شناسایی نشده و همچنین بار شکننده و یا موارد فاسد شدنی .

 • مساعدت یا جبران خسارت برای حوادث واقع شده در طول سفر ، در هریک از شرایط زیر:

الف – پیش از شروع اعتبار بیمه نامه .

ب – با هدف انجام معالجات پزشکی .

ج- پس از تشخیص یک بیماری صعب العلاج.

 • هزینه هایی که در کشور محل اقامت بیمه‌گذار پیش آید ، هزینه‌هایی که خارج از چارچوب اجرای بیمه انجام گیرد و در هر صورت هزینه‌هایی که پس از انقضای تاریخ بیمه‌نامه و یا پس از گذشت ۹۲ روز از

تاریخ شروع بیمه‌نامه، صرف نظر از مفاد بندهای ضمیمه یا مندرجات شرایط خصوصی بیمه نامه ، توسط بیمه‌گذار تقبل گردد.

مدت زمان بیمه نامه (کوتاه مدت ، سه ماهه و ... ) مسافرتی پاسارگاد

بیمه‌نامه‌های صادره شش ماهه و دوازده ماهه برای سفرهای متعدد معتبر می‌باشد. مشروط بر اینکه مدت هر سفر بیش از ۹۲ روز متوالی نباشد.

مهلت اعلام خسارت بیمه مسافرتی پاسارگاد

هرگونه اعلام خسارت باید حداکثرظرف مدت ۱۶۸ ساعت (۷ روز) به “شرکت کمک رسان ایران” اطلاع داده شود.در غیر اینصورت خسارت غیر قابل پرداخت میباشد .

مدارک لازم جهت پرداخت خسارت بیمه مسافرتی پاسارگاد

 • اصل بیمه نامه

 • رونوشت از صفحات گذرنامه (صفحه اول، صفحات مربوط به ویزا، صفحه ورود و خروج به کشور مبدأ و مقصد

 • اصل نسخه پزشک و صورت حساب های پرداختی

 • تکمیل فرم دریافت خسارت بیمه مسافرتی پاسارگاد

حق بیمه پرداختی بیمه مسافرتی پاسارگاد

میزان رضایتمندی بیمه‌شدگان از حق بیمه ، خسارت دریافتی و ....شرکت بیمه پاسارگاد

توانگری مالی یکی از معیارهای مهم ارزیابی شرکت بیمه‌گر است. توانگری مالی، میزان توان مالی شرکت در تحقق تعهدات مالی خود است.هرچه شرکت در ارزیابی معیارهای مربوطه، امتیاز بالایی کسب نماید،

از سطح توانگری مالی و قدرت بالاتر در پرداخت و تامین مطالبات بیمه‌گزاران برخوردار بوده و بیمه‌گزاران می‌توانند اعتماد بیشتری به آن شرکت بیمه‌گر داشته باشند.در راستای مقررات مصوب شورای عالی

بیمه( آیین نامه شماره 69) بیمه مرکزی هر ساله براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال گذشته شرکت های بیمه‌گر امتیاز توانگری مالی آن‌ها را در پنج سطح اعلام می‌کند. براساس آخرین آمار بانک

مرکزی ، امتیاز توانگری مالی شرکت بیمه‌گر پاسارگاد 157و سطح یک است.

با توجه به شاخص های عملکردی موردتایید سازمان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شامل مراحل صدور بیمه نامه، ارائه اطلاعات مناسب به مشتری،سادگی و سرعت پرداخت خسارت،رضایت مالی،سطح

دانش پرسنل و کارمندان،سطح کیفیت ارتباط با مشتری و پاسخگویی ، تعداد شعب و نمایندگی ها، تعداد مراحل صدور بیمه نامه،تنوع شرایط بیمه نامه با توجه به نیاز مشتری،رضایت از حق بیمه و میزان

خسارت دریافتی، تبلیغات که توسط پژوهشکده بیمه منتشر شده است، می توانید آخرین رتبه بندی شرکت های بیمه‌گر نظیر بیمه‌ پاسارگاد را از لینک زیر بیابید.

آخرین رتبه بندی شرکت‌های بیمه‌گر