بیمه حوادث انفرادی

مشخصــات متقاضی
انتخاب کنید
روز
ماه
سال

بیمه حوادث انفرادی چیست؟

بیمه حوادث انفرادی زیرشاخه بیمه اشخاص است. این بیمه‌نامه برای حمایت از بیمه‌شدگان در زمان بروز حوادث غیرمنتظره کاربرد دارد. شرکت‌های بیمه‌گر در بیمه حوادث انفرادی در دو بخش به بیمه‌شدگان خسارت پرداخت می‌کنند: . بخش اول خسارت کلی است. این خسارت شامل مواردی چون: فوت، نقص عضو و ازکارافتادگی کامل می‌شود. بخش دوم خسارت جزئی است. این خسارت جزئی شامل خساراتی نظیر: ازکارافتادگی موقت، ابتلا به بیماری‌های خاص، حوادث حین کار و... است. در ادامه به شرایط عمومی بیمه حوادث انفرادی می‌پردازیم.

پوشش‌های بیمه حوادث انفرادی

پوشش‌های بیمه حوادث انفرادی به دو دسته اصلی و اختیاری تقسیم می‌شوند. همه شرکت‌های بیمه غرامت اصلی را ارائه می‌دهند؛ اما شرکت‌ها یا طرح‌های بیمه‌ای متفاوت ممکن است برخی پوشش‌های اختیاری را نداشته باشند. البته بیمه‌گزار هم می‌تواند نوع پوشش اختیاری را در هنگام خرید بیمه حوادث انتخاب کند.

پوشش‌های اصلی بیمه حوادث انفرادی

پوشش‌های اصلی بیمه حوادث انفرادی شامل موارد زیر است:

غرامت فوت:

اگر حوادث ناشی از کار منجر به فوت فرد بیمه‌شده شود، شرکت بیمه، سرمایه فوت را به ذینفعان بیمه‌نامه می‌پردازد.

سرمایه فوت و نقص عضو:

سرمایه فوت در ابتدای عقد قرارداد بیمه بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار توافق می‌شود. هر شرکت بر اساس میزان توانگری خود، مقدار حداکثر سرمایه فوت را مشخص می‌کند. میزان خسارت پرداختی سرمایه فوت نمی‌تواند از این میزان بیشتر باشد. یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در قیمت بیمه حوادث انفرادی مبلغ سرمایه فوت است.

غرامت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم (کلی یا جزئی):

گاهی ممکن است حوادث تحت پوشش بیمه‌نامه حوادث انفرادی منجر به قطع، تغییر شکل یا ناتوانی عضوی از اعضای فرد بیمه‌شده شود. در چنین شرایطی، شرکت بیمه مطابق قرارداد بیمه موظف است، سرمایه فوت و نقص عضو را به فرد تحت پوشش بپردازد.

نقص عضو و ازکارافتادگی دائم کلی

اگر در حوادث ناشی از کار یکی از خسارات زیر رخ دهد، در دسته نقص عضو و ازکارافتادگی دائم کلی طبقه‌بندی می‌شود. در شرایط زیر، معادل صددرصد سرمایه بیمه‌شده پوشش داده می‌شود:

 • نابینایی کامل و دائم از دو چشم
 • از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع دو دست، حداقل از مچ
 • از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع دو پا، حداقل از مچ
 • از کار افتادگی دائم و کامل یک دست و یک پا، حداقل از مچ
 • از دست دادن هر دو پنچه پا
 • قطع کامل نخاع
 • ناشنوایی کامل و دائم هر دو گوش
 • برداشت فک پایین

نقص عضو و ازکارافتادگی دائم جزئی

خسارات زیر جزو نقص عضو جزئی به حساب می‌آیند. غرامت این نوع ازکارافتادگی معادل درصدی از سرمایه بیمه‌نامه محاسبه می‌شود:

نوع نقص عضودرصد غرامت
از کار افتادن حنجره یا قطع زبان80
از کار افتادن دائم و کامل یا قطع یک دست از بازو70
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از ساعد60
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از مچ55
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان هر دو دست80
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان هر دست50
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت شست36
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول انگشت شست24
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت سبابه25
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت سبابه12
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت کوچک10
فقدان دندان‌ها (حداکثر)28
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از ران70
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از ساق60
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از مچ55
نابینا شدن یک چشم50
از دست دادن شنوایی یک گوش35
از دست دادن لاله گوش10
از دست دادن حس بویایی15
از دست دادن حس چشایی15
غرامت نقص عضو سایر اعضا سر (جمجمه) و صورتتا 40 درصد
یک کلیه 30
طحال 7
بیضه 5

پوشش‌های اختیاری بیمه حوادث انفرادی

انتخاب پوشش‌های زیر در بیمه حوادث انفرادی کاملا اختیاری است. در صورت انتخاب این پوشش‌ها، فرد باید حق‌بیمه بیشتری بپردازد.

هزینه‌‌های پزشکی ناشی از حادثه:

پرداخت هزینه‌های درمانی و پزشکی فرد بیمه‌شده تا سقف مورد توافق در بیمه‌نامه یکی از پوشش‌های اضافی است. این بیمه در صورت بروز حوادث ناشی از کار، هزینه‌های درمانی فرد را پرداخت می‌کند. معمولا سقف پرداختی هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه حدود 10 تا 20 درصد سرمایه فوت تعیین می‌شود.

غرامت روزانه عمومی ناشی از حادثه:

معمولا در صورت بروز حوادث ناشی از کار فرد تا مدتی نمی‌تواند کار کند. در چنین شرایطی، مبلغ غرامت روزانه عمومی ناشی از حادثه حداکثر برابر با 12 ده هزارم از سرمایه فوت و نقص عضو تعیین می‌شود. نوع حوادث تحت پوشش این شرایط در بیمه‌نامه حوادث ذکر می‌شود.

غرامت روزانه بستری شدن در مراکز درمانی:

اگر بیمه‌شده در اثر حادثه بستری شود، در صورت داشتن این پوشش فرعی می‌تواند از بیمه حوادث انفرادی غرامت دریافت کند. مبلغ غرامت روزانه بستری شدن فرد می‌تواند حداکثر 24 ده هزارم سرمایه فوت و نقص عضو باشد.

سایر پوشش‌های اختیاری بیمه حوادث انفرادی

خساراتی که در ادامه مطرح می‌شوند، در برخی شرکت‌ها در دسته پوشش‌های اختیاری بیمه حوادث فرعی قرار می‌گیرند:

 • 1. مسمومیت های غذایی
 • 2. مسمویت ناشی از مواد شیمیایی
 • 3. پارگی و کشیدگی عضلات و رگها
 • 4. نجات اشخاص یا اموال در خطر
 • 5. مبتلا شدن به سیاه زخم، هاری، کزاز
 • 6. آسیب دیدگی با مواد خورنده مانند اسید

استثنائات بیمه حوادث انفرادی

استثنائات بیمه حوادث انفرادی به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول آن دسته از حوادث هستند که در صورت توافق با بیمه‌گر می‌توان آن را تحت پوشش اختیاری قرار داد. گروه دوم آن دسته از حوادث هستند که شرکت بیمه به هیچ وجه آن‌ها را تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی لحاظ نمی‌کند.

گروه اول خساراتی که در شرایط عادی تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی نیستند:

موارد زیر در صورت توافق با بیمه‌گر تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی قرار می‌گیرد:

 • 1. خسارات ناشی از جنگ و آشوب
 • 2. خسارات زلزله، آتش‌فشان و حوادث هسته‌ای
 • 3. خسارات ناشی از ورزش‌های حرفه‌ای
 • 4. خسارات تمرین با هواپیمای آموزشی، بالگرد و اتومبیل مسابقه‌ای

گروه دوم خساراتی که تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی نیستند:

موارد زیر به هیچ وجه تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی قرار نمی‌گیرند:

 • 1. مرگ و آسیب ناشی از خودکشی یا اقدام به آن
 • 2. صدمات عمدی
 • 3. آسیب‌های ناشی از قرص‌های روان‌گردان، خواب‌آور، مواد مخدر و مشروبات الکلی
 • 4. حوادث ناشی از اعمال مجرمانه
 • 5. فوت ناشی از صدمات عمدی

محاسبه نرخ و قیمت بیمه حوادث انفرادی

عوامل متعددی در تعیین قیمت بیمه حوادث انفرادی نقش دارند. مهم‌ترین عامل پوشش‌های اختیاری این بیمه‌نامه است. شرکت بیمه با در نظر گرفتن سختی کار، سن، شغل، وضعیت جسمی و سلامتی فرد مبلغ حق ‌بیمه را تعیین می‌کند. افرادی که در مشاغل پرخطر فعالیت دارند، باید حق ‌بیمه بیشتری بپردازند. در کل موارد زیر در تعیین قیمت بیمه حوادث انفرادی نقش کلیدی دارند:

 • نوع شغل
 • سن فرد
 • جنسیت
 • سابقه بیماری
 • وجود نقص عضو یا ازکارافتادگی در حال حاضر
 • پوشش‌های اختیاری بیمه‌نامه
 • سقف پوشش بیمه‌نامه

استعلام و خرید آنلاین بیمه حوادث انفرادی از بیمه دات کام

برای استعلام قیمت و خرید بیمه حوادث انفرادی از بیمه دات کام مراحل زیر را دنبال کنید:

 • 1. ابتدا اطلاعات خواسته شده مانند نوع شغل و مدت اعتبار بیمه‌نامه را در بخش مربوطه وارد کنید.
 • 2. سپس بر اساس اولویت‌ها و شرایطی که دارید، مناسب‌ترین شرکت را از میان شرکت بیمه‌های پیشنهادی سایت بیمه دات کام انتخاب نمایید.
 • 3. در نهایت، برای خرید بیمه حوادث انفرادی هزینه بیمه‌نامه را بپردازید.

بیمه‌نامه حوادث انفرادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای شما صادر می‌شود. سپس می‌توانید این نوع بیمه اشخاص را در هر کجای کشور به صورت رایگان دریافت کنید.

چرا بیمه دات کام را برای خرید بیمه حوادث انفرادی انتخاب کنیم؟

کارگزاری آنلاین بیمه دات کام، سامانه استعلام قیمت، مقایسه و خرید آنلاین بیمه است. شما با ورود به این سایت می‌توانید، انواع بیمه‌نامه را از معتبرترین شرکت‌های بیمه استعلام بگیرید. همچنین می‌توانید شرایط و طرح‌های مختلف شرکت‌ها را با هم مقایسه کنید. در ضمن برای استفاده از خدمات مشاوره تخصصی می‌توانید با شماره ۰۲۱۴۳۷۲ تماس بگیرید. کارشناس‌های بیمه دات کام در کمال بی‌طرفی و بصورت رایگان اطلاعات تخصصی بیمه را در اختیار شما می‌گذارند. پس از دریافت اطلاعات بیمه‌ای و بررسی‌های لازم می‌توانید با آسودگی خاطر، بیمه مناسب با شرایط خود را در کوتاه‌ترین زمان بخرید.

بیمه حوادث انفرادی چه پوشش‌هایی دارد؟

بیمه حوادث انفرادی دارای سه پوشش اصلی و چندین پوشش اختیاری است.

بیمه حوادث انفرادی چه حوادثی را پوشش نمی‌دهد؟

این بیمه ‌نامه هرگونه حوادث عمدی از قبیل: مرگ و آسیب ناشی از خودکشی را به هیچ وجه تحت پوشش قرار نمی‌دهد.

چه عواملی در قیمت بیمه حوادث انفرادی نقش دارد؟

شرکت بیمه با در نظر گرفتن سختی کار، سن، شغل، وضعیت جسمی و سلامتی فرد، پوشش‌های انتخابی و سقف پوشش‌ها مبلغ حق‌بیمه را تعیین می‌کند.

منظور از ازکارافتادگی دائم در بیمه حوادث انفرادی چیست؟

اگر در اثر حادثه ناشی از کار عضوی از اعضای بدن از کار بیفتد برای مثال قطع عضو به آن ازکارافتادگی دائم اطلاق می‌شود.

کدام غرامت‌ها در دسته پوشش‌های اصلی بیمه حوادث انفرادی جای می‌گیرد؟

فوت، نقص عضو و ازکارافتادگی دائم جزو پوشش‌های اصلی بیمه حوادث انفرادی محسوب می‌شود.