بیمه دات کام
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

استعلام و خرید بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

بیمه مسئولیت پزشکان، زیرمجموعه بیمه مسئولیت حرفه‌ای است. بیمه‌گر با امضای بیمه‌نامه مسئولیت پزشکان، پوشش بیمه‌ای و قانونی مسئولیت پزشک در قبال بیماران را فراهم می‌کند. بیمه‌گر در شرایط ریسک‌های تحت پوشش بیمه مسئولیت پزشکان پاسخگو خواهد بود. می‌توان گفت که با خرید بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان، استرس شغلی آن‌ها در برابر اشتباهات حرفه‌ای نظیر اشتباه در تشخیص بیماری، تجویز دارو، حتی فشار و دغدغه ریسک جانی بیماران کاهش خواهد یافت.

طبقه‌بندی مشاغل پزشکی در بیمه مسئولیت پزشکی

طبقه‌بندی‌های مربوط به بیمه مسئولیت پزشکان در هفت گروه عمده جای می‌گیرند:

1. طبقه یک: جراح عمومی، متخصص جراح زنان و زایمان

2. طبقه دوم: متخصص جراح (کلیه و مجاری ادراری)، ارولوژی، گوش و حلق و بینی، ارتوپدی، متخصص و فوق تخصص بیهوشی

3. طبقه سوم: متخصص جراح ترمیمی و پلاستیک، متخصص جراح مغز و اعصاب

4. طبقه چهارم: متخصصین و جراحان ( قفسه سینه و ریه، آندوسکوپی، دستگاه گوارش و تیروئید، مراقبت های ویژه، چشم)

5. متخصصین و جراحان قلب، ترمیمی و پلاستیک (سرطان/ چشم)، طب اورژانس

6. متخصصین و جراحان ( دهان و فک و صورت، اطفال، پوست، دندان، رادیوتراپی)، متخصص داخلی قلب و عروق

7. آناتومیکال و کلینیکال پاتولوژی، سایر پزشکان و متخصصین و فوق متخصصین (غیر جراح)

طبقه‌بندی مشاغل در بیمه مسئولیت پیراپزشکی

شرکت بیمه‌گر، طبقه‌بندی‌های شغلی زیر را در حوزه بیمه مسئولیت پیراپزشکان مطرح می‌نماید:

الف) ماماهای دارای مطب مستقل

ب) ماماهای شاغل در بیمارستان، دندانپزشکان و بهداشت کاران دهان و دندان

ج) کارشناس ارشد و تکنسین‌های بیهوشی، کارشناسان فیزیوتراپی، پرستاران، بهیاران شاغل در کلیه بخش‌های دیالیز، اورژانس و سوپروایزرهای CCU و ICU

د) بهیاران و پرستارها، تکنسین‌های اتاق عمل، پرستاران و بهیاران اتاق عمل، سوپروایزرهای آموزشی

ه) تکنسین‌های رادیولوژی، سی‌تی‌اسکن، کارشناسان و تکنسین‌های آزمایشگاه، داروخانه و تکنسین‌های MRI، سی‌تی‌اسکن و کمک بهیاران CSR

خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت پزشکان :

در صورت بروز حوادث زیر که ناشی از مسئولیت پزشکان است، بیمه‌گر پرداخت خسارت مربوطه را تقبل می‌کند:

الف) خسارت نقص عضو: اگر بیمار به دلیل خطا یا قصور پزشک معالج دچار نقص عضو گردد، بیمه‌گر طبق بیمه‌نامه مسئولیت پزشکان، غرامت مربوطه را به او تا سقف تعهد تعیین شده توسط پزشک معالج پرداخت می‌کند.

ب) خسارت فوت: اگر حین اقدامات پزشکی، بیمار به دلیل خطا یا قصور پزشک جان خود را از دست بدهد، مبلغ غرامت معادل دیه ماه‌های حرام به ورثه او از طرف بیمه‌گر پرداخت خواهد شد.

ج) پرداخت هزینه‌های پزشکی: هزینه‌های درمانی صدمات جسمی یا روانی وارده بر بیمار از طرف پزشک براساس رای مراجع ذی‌صلاح تا سقف تعهدات پرداخت می‌شود.

تبصره: هرگونه خسارت عدم‌النفع بیمار تحت پوشش بیمه مسئولیت پزشکان قرار می‌گیرد. مثلا: اگر بیمار به دلیل معالجات پزشکی، شغل خود را از دست بدهد.

اگر هر یک از خسارت‌های تحت پوشش بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان در زمانی رخ داده باشد که بیمه‌گزار در آن زمان تحت پوشش‌های بیمه مذکور باشد، اعلام خسارت تا چهار سال بعد از انقضای بیمه‌نامه نیز میسر است. بنابراین، شرکت بیمه‌گر موظف به پرداخت خسارت مربوطه را پرداخت خواهد کرد. زمان یاد شده با خریداری close تا شش سال نیز قابل تمدید خواهد بود.

خسارت‌های خارج از پوشش بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

موارد زیر تحت پوشش بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان نیست:

الف) در صورت عدم هوشیاری پزشک یا پیراپزشک در اثر مصرف مواد مخدر، الکل یا داروی خواب آور حین مداوای پزشک که منجر به بروز خسارت گردد.

ب) در صورت تحقق عملی خارج از وظایف شغلی و صنفی پزشک و پیراپزشک

ج) اقدامات خارج از ضوابط یا قوانین جاری پزشکی توسط پزشک یا پیراپزشک

د) هرگونه بیهوشی خارج از محیط بیمارستان و درمانگاه

ه) صدمات ناشی از تشعشات هسته‌ای و یونیزه یا پرتوهای انرژی: مگر این که استفاده از این موارد جزوی از روند معالجه باشد.

و) عمدی بودن آسیب: پزشک یا پیراپزشک عمدا سبب بروز حادثه و خسارت گردد.

محاسبه حق بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

حق بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان براساس عوامل زیر تعیین می‌گردد:

الف) نوع طبقه‌بندی تخصص پزشک و پیراپزشک و حوزه کاری او: تفاوت در طبقه‌بندی‌های شغلی در بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان به میزان ریسک رودرروی هر یک از این اشخاص مربوط است. هر چه میزان ریسک شغلی بیشتر باشد، حق بیمه مسئولیت وی نیز کمتر می‌گردد.

ب) سقف پوشش‌های انتخابی پزشک یا پیراپزشک به عنوان بیمه‌گذار

ج) تخفیف‌های در نظر گرفته شده برای بیمه‌نامه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

تخفیف بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

شرکت‌های بیمه‌گر تخفیف‌های مختلفی برای بیمه مسئولیت پزشکی و پیراپزشکی در نظر می‌گیرند:

الف) در صورت دارا بودن بیمه‌نامه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان و عدم خسارت در مدت اعتبار آن تفاوت در طبقه‌بندی‌های شغلی در بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان به میزان ریسک رودرروی هر یک از این اشخاص مربوط است. هرچه این میزان ریسک شغلی بیشتر باشد، حق بیمه مسئولیت وی نیز بیشتر می‌گردد. درصد تخفیف‌های زیر بر حق بیمه در هنگام تمدید بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان اعمال می‌گردد:

سال تخفیف عدم خسارت بیمه مسئولیت پزشکی و پیراپزشکیدرصد تخفیف
یک سال5
دو سال 25
سه سال35
چهارسال و بیشتر40

ب) تخفیف خرید نقدی بیمه‌نامه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان: 10 درصد

ج) تخفیف‌های ویژه دوره‌ای و مناسبتی که برخی شرکت‌های بیمه‌گر ارائه می‌کنند.

د) تخفیف‌های خرید گروهی بیمه‌نامه مسئولیت پزشکی و پیراپزشکی

حق بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان در سال 1401

جدول حق‌بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان در سال 1401 به شرح زیر است:

تخصصسقف تعهد (ریال)حق بیمه سالیانه (ریال)
پزشک عمومی، سایر پزشکان و متخصصین و فوق تخصصین (غیر جراح)6,000,000,00011,510,400
متخصصین و جراحان(پوست، دندان، رادیولوژی، کودکان)، متخصص داخلی قلب و عروق، آناتومیکال و کلینیکال پاتولوژی6,000,000,00016,219,200
متخصص جراح دهان و فک و صورت، متخصص و فوق تخصص گوارش و کبد6,000,000,00026,160,000
متخصصین و جراحان (آندوسکوپی، مراقبت های ویژه)، طب اورژانس6,000,000,00031,392,000
متخصص جراح گوش و حلق و بینی، چشم، قلب6,000,000,00039,240,000
متخصص جراح( کلیه مجاری ادراری یا اورولوژی، متخصص جراح ترمیمی و پلاستیک،قفسه سینه و ریه)، متخصص و فوق تخصص بیهوشی6,000,000,00052,320,027
متخصص جراح زنان و زایمان، جراح عمومی، ارتوپدی، متخصص جراح مغز و اعصاب6,000,000,00062,784,000

مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان:

بیمه‌گزار به محض اطلاع از بروز خسارت حداکثر ظرف 5 روز اداری می‌تواند به صورت مکتوب به شرکت بیمه‌گر موضوع را اعلام کند. سپس با ارائه مدارک زیر، درخواست رسیدگی به خسارت تحت پوشش بیمه مسئولیت پزشکی و پیراپزشکی داشته باشد:

  • اولین برگه احضاریه یا اخطاریه بیمه‌گزار
  • رای هیئت بدوی نظام پزشکی
  • تصویر برابر اصل برگه بازجویی
  • گواهی فوت و تاییدیه پزشکی قانونی در صورت فوت بیمار
  • کپی برابر اصل شکوائیه وراث بیمار در صورت فوت
  • کپی کارت ملی متوفی، مصدوم و بیمه‌گزار
  • گواهی حصر وراثت بیمار متوفی
  • کپی برابر اصل رای دادگاه مبنی بر محکومیت بیمه‌گزار
  • تصویر برابر اصل شده پروانه پزشکی
  • کارت ملی پزشک

استعلام قیمت و خرید بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان در بیمه دات کام

برای خرید بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان از سامانه بیمه دات کام مراحل زیر را دنبال کنید:

الف) پس از وارد کردن مشخصات در کادرهای معین، به مقایسه قیمت بیمه مسئولیت پزشکی و پیراپزشکی از شرکت‌های مختلف ارایه‌دهنده این بیمه‌نامه بپردازید. به عنوان مثال، می‌توان به بیمه مسئولیت پزشکی و پیراپزشکی ایران، بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان دانا، بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان آسیا اشاره کرد.

ب) در نهایت با توجه به اولویت‌ها و نیاز خود، یکی از شرکت‌های ارایه دهنده بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان موجود درسایت بیمه‌دات‌کام را انتخاب نمایید.

ج) در نهایت بعد از ورود اطلاعات شخصی و بارگذاری اسکن بیمه نامه قبلی (در صورت وجود)، کپی کارت ملی و شناسنامه پزشک و پیراپزشک و گواهی نظام پزشکی با پرداخت هزینه به خرید آنلاین بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان مناسب خود بپردازید.

د) بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان خریداری شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر می‌گردد و به هر کجای کشور به صورت رایگان ارسال خواهد شد.

چرا بیمه دات کام را برای خرید بیمه مسئولیت پزشکان انتخاب کنیم؟

کارگزاری آنلاین بیمه دات کام، سامانه استعلام، مقایسه و خرید آنلاین بیمه است. شما به راحتی می‌توانید با ورود به این سایت، انواع بیمه‌نامه‌های شرکت‌های بیمه‌ای مجاز بیمه مرکزی را استعلام و مقایسه نمایید. ضمناً، امکان تماس تلفنی با شماره ۰۲۱۴۳۷۲ و دریافت راهنمایی‌های رایگان و بی‌طرفانه از کارشناسان متخصص بیمه دات کام برای انتخاب بهترین بیمه فراهم شده است. شما پس از دریافت اطلاعات بیمه‌ای، بررسی و خرید ارزان‌ترین بیمه مناسب شرایط خود در کمترین زمان ممکن، بیمه‌نامه خود را به صورت رایگان درب منزل دریافت می‌نمایید.

پوشش‌های بیمه مسئولیت پزشکان شامل چه مواردی است؟

بیمه مسئولیت پزشکان، پوشش ریسک‌ها، خطاها و اشتباهات پزشکی از پزشکان و پیراپزشکان است. این بیمه، مسئولیت پزشک را در برابر بیمار خسارت دیده می‌پذیرد.

آیا بیمه مسئولیت حرفه‌ ای پزشکان خسارت‌هایی را که منشا آنها در سال‌های گذشته بوده است، پرداخت می‌کند؟

بر اساس ماده 11 شرایط عمومی بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان مصوب شورای عالی بیمه اگر در زمانی که پزشک دارای بیمه مسئولیت پزشکان است، صدمه یا نقص فوت یا حتی مرگ بیمار رخ دهد، تا چهار سال پس از تاریخ پایان بیمه‌نامه می‌توان اعلام خسارت کرد و از شرکت بیمه خسارت دریافت کرد.

چگونه ارزان‌ترین بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان را بخریم؟

برای خرید ارزان‌ترین بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان، قیمت این بیمه را که توسط تمام شرکت‌های بیمه‌ای مجاز در سامانه بیمه دات کام ارائه شده، مقایسه نمایید. سپس، شما می‌توانید در صورت انتخاب حداقل پوشش‌های اصلی و استفاده از جشنواره‎های تخفیف بیمه دات کام، پایین‌ترین قیمت بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان را در خرید آنلاین بیمه تجربه نمایید.

آیا همه پزشکان و پیراپزشکان باید بیمه مسئولیت پزشکان تهیه کنند؟

از آنجا که خطا و قصور پزشکی مشکلات قانونی و اجتماعی عمده‌ای برای پزشک در پی دارد، تهیه این بیمه برای پزشکان و پیراپزشکان پیشنهاد می‌گردد؛ وگرنه بیمه‌نامه ذکرشده، اجبار قانونی ندارد.

آیا بیمه مسئولیت پزشکان خارج از کشور هم اعتبار دارد؟

خیر؛ بیمه مسئولیت پزشکان فقط در داخل ایران اعتبار دارد.