1
2
%۲۵

بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

بیمه پزشکان و پیراپزشکان

بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

بیمه مسئولیت پزشکان چیست؟

بیمه مسئولیت پزشکان ، زیرمجموعه بیمه مسئولیت حرفه ای است .، بیمه گر با امضای بیمه‌نامه مسئولیت پزشکان ، پوشش بیمه ای و قانونی مسئولیت پزشک در قبال بیماران را فراهم می کند.بیمه گر در شرایط ریسک های تحت پوشش بیمه مسئولیت پزشکان پاسخگو خواهد بود. می توان گفت که با بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان، استرس شغلی آن ها در برابر اشتباهات حرفه ای نظیر اشتباه در تشخیص بیماری، تجویز دارو و حتی فشار و دغدغه ریسک جانی بیماران کاهش خواهد یافت.

خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت پزشکان :

در صورت بروز حوادث زیر که ناشی از مسئولیت پزشکان باشد ، بیمه گزار پرداخت خسارت مربوطه را تقبل می کند:

الف ) خسارت نقص عضو : اگر بیمار به دلیل خطا یا قصور پزشک معالج دچار نقص عضو گردد، بیمه‌گر طبق بیمه نامه مسئولیت پزشکان ، غرامت مربوطه را به او تا سقف تعهد تعیین شده توسط پزشک معالج پرداخت می کند.

ب) خسارت فوت : اگر حین اقدامات پزشکی ، بیما ربه دلیل خطا یا قصور پزشک جان خود را از دست بدهد ، مبلغ غرامت معادل دیه ماه های حرام به ورثه او از طرف بیمه‌گر پرداخت خواهد شد.

ج) هزینه های پزشکی صدمات جسمی یا روانی وارده بر بیمار از طرف پزشک براساس رای مراجع ذی صلاح

تبصره : هرگونه خسارت عدم النفع بیمار تحت پوشش بیمه مسئولیت پزشکان قرار می گیرد.مثلا اگر بیمار به دلیل معالجات پزشکی، شغل خود را از دست بدهد.

اگر هریک از خسارت های تحت پوشش بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان در زمانی رخ داده باشد که بیمه‌گذار در آن زمان دارای بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکی و پیراپزشکی بوده باشد، اعلام خسارت تا چهارسال بعد از انقضای بیمه‌نامه نیز میسر است و شرکت بیمه‌گر خسارت مربوطه را پرداخت خواهد کرد.زمان یاد شده با خریداری close تا شش سال نیز قابل تمدید خواهد بود.

خسارت هایی که خارج از پوشش بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان هستند:

الف) در صورت عدم هوشیاری پزشک یا پیراپزشک در اثر مصرف مواد مخدر، الکل یا داروی خواب آور حین مداوای پزشک که منجر به بروز خسارت گردد.

ب) درصورت تحقق عملی خارج از وظایف شغلی و صنفی پزشک و پیراپزشک

ج) اقدامات خارج از ضوابط یا قوانین جاری پزشکی توسط پزشک یا پیراپزشک

د) هرگونه بیهوشی خارج از محیط بیمارستان و درمانگاه

ه) صدمات ناشی از تشعشات هسته ای و یونیزه یا پرتوهای انرژی مگر این که استفاده از این موارد جزوی از روند معالجه باشد.

و) پزشک یا پیراپزشک عمدا سبب بروز حادثه و خسارت گردد.

طبقه بندی مشاغل پزشکی در بیمه مسئولیت پزشکی

طبقه بندی های مربوط به بیمه مسئولیت پزشکان در چهار گروه عمده جای می گیرند :

طبقه یک : جراح و متخصص زنان و زایمان، جراحان عمومی، متخصصان بیهوشی و ارتوپدی

طبقه دوم: جراح و متخصص مغز و اعصاب، جراح و متخصص قلب، متخصص چشم، متخصص جراحی پلاستیک و ارولوژی

طبقه سوم: جراح و متخصص گوش و حلق و بینی، جراح دندان و لثه ، متخصص پوست و اطفال

طبقه چهارم: متخصصین غیرجراح، پزشک عمومی ، داروساز ، دندانپزشک، متخصص رادیولوژی، میکروبیولوژی و آندوسکوپی

طبقه بندی مشاغل در بیمه مسئولیت پیراپزشکی

شرکت بیمه گر،طبقه بندی های شغلی زیر را در حوزه بیمه مسئولیت پیراپزشکان مطرح می نماید:

الف) ماماهای دارای مطب مستقل

ب) ماماهای شاغل در بیمارستان، دندانپزشکان و بهداشت کاران دهان و دندان

ج) کارشناس ارشد و تکنسین های بیهوشی، کارشناسان فیزیوتراپی، پرستاران، بهیاران شاغل در کلیه بخش های دیالیز،اورژانس و سوپروایزرهای CCU، ICU

د) بهیاران و پرستارها، تکنسین های اتاق عمل، پرستاران و بهیاران اتاق عمل، سوپروایزرهای آموزشی

ه) تکنسین‌های رادیولوژی،سی تی اسکن و کارشناسان و تکنسین‌های آزمایشگاه، داروخانه و تکنسین های MRI، سی تی اسکن و کمک بهیاران CSR

محاسبه حق بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان :

حق بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان براساس عوامل زیر تعیین می گردد:

الف ) نوع طبقه بندی تخصص پزشک و پیراپزشک و حوزه کاری او : تفاوت در طبقه بندی های شغلی در بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان به میزان ریسک رو در روی هر یک از این اشخاص مربوط است هرچه این میزان ریسک شغلی بیشتر باشد، حق بیمه مسئولیت وی نیز کمتر می گردد.

ب) سقف پوشش های انتخابی پزشک یا پیراپزشک به عنوان بیمه‌گذار

ج) تخفیف های درنظر گرفته شده برای بیمه‌نامه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

تخفیف بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان :

شرکت های بیمه‌گر تخفیف های مختلفی برای بیمه مسئولیت پزشکی و پیراپزشکی در نظر می گیرند :

الف) در صورت دارا بودن بیمه‌نامه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان و عدم خسارت در مدت اعتبار آن تفاوت در طبقه بندی های شغلی در بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان به میزان ریسک رو در روی هر یک از این اشخاص مربوط است هرچه این میزان ریسک شغلی بیشتر باشد، حق بیمه مسئولیت وی نیز کمتر می گردد. درصد تخفیف های زیر بر حق بیمه در هنگام تمدید بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان اعمال می گردد:

سال تخفیف عدم خسارت بیمه مسئولیت پزشکی و پیراپزشکی درصد تخفیف
یک سال5
دو سال25
سه سال35
چهارسال و بیشتر40

ب) تخفیف خرید نقدی بیمه‌نامه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان :10 درصد

ج) تخفیف های ویژه دوره ای و مناسبتی که برخی شرکت های بیمه‌گر ارائه می کنند.

د) تخفیف های خرید گروهی بیمه‌نامه مسئولیت پزشکی و پیراپزشکی

حق بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان در سال 99

تخصصسقف تعهد (ریال)حق بیمه سالیانه (ریال)
فوق تخصص اعصاب و روان (غیرجراح)، فوق تخصص خون، ارتوپد اطفال، داروساز، دکتر علوم آزمایشگاهی، دکترای تغذیه، متخصص رادیولوژی ، دندانپزشک 44000000007250000
متخصص رشیه دندان ، جراح متخصص دندان و لثه و ایمپلنت ،جراح دندانپزشک،فلوشیپ نارسایی قلب و پیوند غیرجراح ، متخصص و فوق تخصص آلرژی 440000000012085000
جراح متخصص اطفال، جراح متخصص فک و صورت ، جراح متخصص پوست،جراحی ستون فقرات ،جراح متخصص ترمیمی و پلاستیک 440000000012265000
جراح ریه ، جراح و متخصص گوش و حلق و بینی و سر و گردن ، جراح و متخصص گوارش ،متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد، متخصص سالمندان، فوق تخصص جراحی قلب و عروق ، فلوشیپ زنان 440000000020718000
جراح و متخصص قلب ، فوق تخصص پیوند و جراحی کلیه ، اطفال و نوزادان ، جراح متخصص اورولوژی، جراح متخصص چشم، آنژیوپلاستی ، فوق تخصص جراحی ترمیم و پلاستیک 440000000024170000
جراح، متخصص ارتوپدی، جراح متخصص مغز و اعصاب ، متخصص بیهوشی ، فلوشیپ بیهوشی کودکان 440000000029350000
جراحان عمومی ،جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی ، فلوشیپ زنان 440000000041437000

مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان:

بیمه‌گذار به محض اطلاع از بروز خسارت حداکثر ظرف 5 روز اداری می تواند به صورت مکتوب به شرکت بیمه گر موضوع را اعلام نموده و با ارائه مدارک زیر، درخواست رسیدگی به خسارت تحت پوشش بیمه مسئولیت پزشکی و پیراپزشکی داشته باشد.

الف) اولین برگه احضاریه یا اخطاریه بیمه‌گذار

ب) رای هیئت بدوی نظام پزشکی

ج) تصویر برابر اصل برگه بازجویی

د) گواهی فوت و تاییدیه پزشکی قانونی در صورت فوت بیمار

ه) کپی برابر اصل شکواییه وراث بیمار در صورت فوت

و) کپی کارت ملی متوفی ، مصدوم و بیمه گذار

ز) گواهی حصر وراثت بیمار متوفی

ح)کپی برابر اصل رای دادگاه مبنی بر محکومیت بیمه‌گزار

ط) تصویر برابر اصل شده پروانه پزشکی

ی) کارت ملی پزشک

استعلام آنلاین قیمت بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان در بیمه دات کام

الف) پس از وارد کردن مشخصات در کادرهای معین، به مقایسه قیمت بیمه مسئولیت پزشکی و پیراپزشکی از شرکت‌های مختلف ارایه‌دهنده این بیمه‌نامه بپردازید.به عنوان مثال، می توان به بیمه مسئولیت پزشکی و پیراپزشکی ایران، بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان دانا، بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان آسیا اشاره کرد.

ب) در نهایت با توجه به اولویت ها و نیاز خود،یکی از شرکت‌های ارایه دهنده بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان موجود درسایت بیمه‌دات‌کام را انتخاب نمایید.

ج) در نهایت بعد از ورود اطلاعات شخصی و بارگذاری اسکن بیمه نامه قبلی( در صورت وجود)، کپی کارت ملی و شناسنامه پزشک و پیراپزشک و گواهی نظام پزشکی با پرداخت هزینه به خرید آنلاین بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان مناسب خود بپردازید.

د) بیمه‌نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان خریداری شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر می گردد و به هر کجای کشور به صورت رایگان ارسال خواهد شد.

تهران، شهرک غرب، بلوار پاکنژاد، کوی اردیبهشت، پلاک ۲۳
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت رایکا می باشد.