بیمه دات کام

خرید بیمه تکمیلی درمان گروهی

انتخاب نوع بیمه درمان
انتخاب کنید
بیمه‌گر دولتی درمان (دفترچه بیمه شما باید حداقل یک ماه اعتبار داشته باشد)
بیمه تکمیلی درمان گروهی

استعلام و خرید بیمه تکمیلی گروهی

بیشترین بیمه‌نامه‌های صادر شده در بخش بیمه تکمیلی درمان به بیمه تکمیلی گروهی اختصاص دارد. کارفرما می‌تواند اعضای سازمان شامل کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و حتی کارکنان بازنشسته خود را بیمه تکمیلی نماید؛ البته، تعداد این افراد باید از حدی فراتر رود. همه آن افراد باید تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی با شماره کارگاهی آن سازمان باشند.

در بیمه تکمیلی گروهی، می‌توان علاوه بر اعضای سازمان خانواده آن‌ها نظیر همسر، فرزندان، پدر، مادر و افراد تحت تکفل را تحت پوشش قرار داد.

شرایط سنی بیمه تکمیلی گروهی

از آن جا که بیمه‌های تکمیلی درمان، زیرشاخه بیمه اشخاص هستند، لذا شرط محدودیت سنی برای آنها صدق می‌کند. اگر سن متقاضی از حدی مجاز در شرایط بیمه‌نامه تکمیلی درمان فراتر رود، شرکت بیمه‌گر آن فرد را بیمه نکرده یا شرایط خاصی برای او لحاظ خواهد کرد.

بیمه تکمیلی شرکتی برای گروه‌های کمتر از 1000 نفر

اگر گروه‌های تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی در سازمان‌، کمتر از 1000 نفر باشند، حداکثر سن در نظر گرفته شده برای بیمه شدن آن‌ها 60 سال است. سنین بالاتر از این سن معیار، ملزم به پرداخت حق بیمه بیشتر (50% بیشتر از حق بیمه متعارف بیمه تکمیلی درمان گروهی) هستند. برای افراد بالاتر از 70 سال، حق بیمه درمان تکمیلی دو برابر خواهد شد.

بیمه تکمیلی سازمانی برای گروه‌های بیشتر از 1000 نفر

اگر تعداد اعضای سازمان که تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی قرار می‌گیرند از 1000 نفر فراتر رود، شرط محدودیت سنی لغو شده و حق بیمه پرداختی بیمه تکمیلی گروهی همه افراد یکسان خواهد بود. البته نکته مهم این است که گاهی شرکت‌های بیمه‌گر شرایط محدودیت سنی را برحسب آیین‌نامه‌های درون شرکتی خود تغییر می‌دهند و محدودیت‌ها یا تسهیلات خاصی در نظر خواهند گرفت.

در صورت فوت بیمه شده اصلی، اعضای خانواده و تحت تکفل او درصورت پرداخت حق بیمه مربوطه، امکان تداوم استفاده از بیمه تکمیلی درمان گروهی را خواهند داشت.

شرایط بیمه درمان تکمیلی برای گروه های کمتر از 50 نفر

شرایط بیمه مکمل درمان در گروه‌های کمتر از 50 نفر به شرح زیر است:

  • تکمیل فرآیند ثبت نام بعد تشخیص پزشک متخصص و معتمد شرکت‌های بیمه‌گر انجام می‌شود. (پرداخت هزینه معاینات پزشکی به عهده‌ی بیمه‌گزار است.)
  • سقف تعهدات بیمه‌گر برای تمام اعضای خانواده یا گروه در تمام عمل جراحی‌های تعهد شده (شامل جراحی‌های تخصصی، فوق تخصصی و عمومی) یکسان است.
  • پوشش هزینه‌های رفع عیوب انکساری چشم خارج از مسئولیت بیمه‌گر است.
  • بیمه‌گر می‌تواند با بررسی معاینات و پرسشنامه‌های سلامت اعضای خانواده، از بیمه کردن فرد، گروه یا خانواده‌ای خودداری نماید.
  • پرداخت هزینه‌های زایمان طبیعی، سزارین و هزینه بیماری‌های دارای سابقه درمان قبل از بیمه شدن، در سال اول قرارداد میسر نیست.
  • بیمه‌گزار باید حداکثر طی 5 روز از زمان بستری شدن هریک از بیمه‌شدگان در بیمارستان و قبل از ترخیص به بیمه‌گر اطلاع دهد.
  • در مواردی که بیمه شده با معرفی‌نامه بیمه‌گر از خدمات مراکز درمانی طرف قرارداد استفاده نماید، صورت حساب مرکز درمانی اساس محاسبه هزینه‌های مورد تعهد خواهد بود. در غیر این صورت، هزینه‌های مربوط براساس شرایط قراردادهای بیمه‌گر با بیمارستان هم‌تراز پرداخت خواهد شد.
  • بیمه‌گزار در انتخاب هریک از بیمارستان‌های داخل کشور مختار است. پس از پرداخت هزینه مربوطه، فاکتور را باید به همراه گواهی پزشک معتمد بیمه‌گر در خصوص علت بیماری و شرح درمان‌ها دریافت کند. سپس آن را به بیمه‌گر ارائه نماید.

در بیمه تکمیلی گروهی حداقل نفرات چقدر است؟

برای استفاده از بیمه تکمیلی گروهی باید حداقل برای 15 نفر بیمه تهیه کنید.

مزایای بیمه تکمیلی با جمعیت بیشتر از 1000 نفر چیست؟

بیمه درمان تکمیلی بالای 1000 نفر دیگر محدودیت سنی نداشته و حق بیمه پرداختی افراد بالای 60 و 70 سال با سایر افراد برابر است.

آیا بیمه درمان تکمیلی گروهی نیاز به بررسی پزشکی قبل ثبت نام دارد؟

بله؛ اگر اعضای گروهی که قصد خرید بیمه تکمیلی دارند، زیر 50 نفر باشد، باید افراد برای انجام بررسی‌های پزشکی به مراکز معرفی شده مراجعه کنند.