بیمه دات کام

خرید

مرحله اول: مشخصات موتور
انتخاب کنید
انتخاب کنید

استعلام بیمه موتورسیکلت پاسارگاد

بیمه موتورسیکلت پاسارگاد، بیمه دارای الزام قانونی برای همه راکبان موتورسیکلت است. این بیمه پوشش‌های جانی و مالی را برای اشخاص ثالث و راکبان موتور در ازای دریافت حق بیمه ارائه می‌کند. هزینه درمان و پزشکی، نقص عضو و فوت اشخاص ثالث‌( ترک نشین و هر فرد زیاندیده در جریان تصادف) و راکب موتور با پوشش جانی بیمه موتور پاسارگاد جبران می‌شوند. پوشش مالی این بیمه‌نامه نیز به جبران هزینه زیان‌های مالی وسایل نقلیه و محمولات همه افراد زیان دیده حوادث رانندگی به جز راکب موتور مقصر اختصاص دارد.