بیمه دات کام

خرید بیمه موتورسیکلت پارسیان

مرحله اول: مشخصات موتور
انتخاب کنید
انتخاب کنید
بیمه موتورسیکلت پارسیان

استعلام بیمه موتورسیکلت پارسیان

بیمه شخص ثالث موتورسیکلت ، بیمه‌ای دارای اجبار قانونی برای همه دارندگان موتورسیکلت‌هاست. شرکت‌های بیمه مختلفی بیمه‌‌نامه موتور را ارائه می‌کنند. یکی از این نوع بیمه‌ها، بیمه موتورسیکلت پارسیان است. بیمه موتورسیکلت پارسیان خسارات جانی و مالی اشخاص ثالث را پوشش‌ می‌دهد. پوشش خسارات جانی بیمه شخص ثالث موتور پارسیان بیمه شامل غرامت فوت و نقص عضو، هزینه‌های پزشکی و درمان اشخاص ثالث و راننده موتور است. خسارات مالی وسیله نقلیه یا محموله اشخاص ثالث به جز راننده در جریان تصادفات با بیمه شخص ثالث موتورسیکلت پارسیان موتور جبران می‌شود. علیرغم قانون بیمه مرکزی، به طور کلی بیمه‌نامه موتور ارائه شده توسط شرکت‌ بیمه‌های مختلف کمتر در بین راکبان موتورسیکلت استقبال شده است. دلیل این امر را می‌توان در عدم آگاهی این افراد دانست. لذا در ادامه به ارائه اطلاعات درباره بیمه موتورسیکلت پارسیان خواهیم پرداخت.