بیمه دات کام

خرید

مرحله اول: مشخصات موتور
انتخاب کنید
انتخاب کنید

استعلام بیمه موتورسیکلت ایران

بیمه شخص ثالث موتورسیکلت ایران همانند بیمه ثالث خودرو، اجباری است. بیمه موتور ایران پوشش‌های بسیار مناسبی برای خسارات جانی و مالی ارائه کرده است:

پوشش خسارات مالی

بیمه موتور ایران خسارات مالی همه افراد آسیب دیده در جریان تصادف به جز راننده مقصر را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. افراد آسیب دیده دربرگیرنده ترک نشین یا هر شخص ثالث حوادث رانندگی هستند.

پوشش خسارات جانی

بیمه موتور شرکت بیمه ایران خسارات جانی ( فوت، نقص عضو و هزینه‌های درمان) اشخاص ثالث و راننده مقصر را جبران می‌کند.