بیمه دات کام

شرکت بیمه ایران

شرکت بیمه ایران

شرکت بیمه ایران در 15 آبان سال 1314 تاسیس شد. این شرکت، اولین شرکت بیمه ایرانی و دولتی است و بیشتر به عنوان بنیانگذار صنعت بیمه در ایران محسوب می‌شود. بیمه ایران از آذر ماه همان سال صدور بیمه نامه در رشته‌های مختلف را آغاز و در عرض مدت کوتاه یک ساله، نمایندگی‌های خود را در شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، همدان، اهواز و بوشهر ایجاد و بعدها سایت رسمی بیمه ایران را راه اندازی نمود. این شرکت بیمه موفق شد در همان سال نخست فعالیتش ،62% بازار بیمه کشور با محصولات بیمه ایران در اختیار بگیرد و سهم مؤسسات خارجی را از این بازار از 100% به 38% کاهش دهد.شرکت سهامی بیمه ایران درصد واگذاری اتکائی را از حدود 90% به 44% تقلیل داد و با کاهش نرخ حق بیمه در برخی از رشته‌‌ها به حدود50%،‌ در گسترش و توسعه بیمه نقش مؤثری را ایفا کرد.

 • با توجه به تلاش‌های یاد شده ، خرید بیمه ایران نه تنها در سراسر کشور، بلکه درکشورهای اروپایی و آسیایی، بویژه در خاورمیانه از شهرت و اهمیت زیادی برخوردار است.

اصطلاحات رشته‌های بیمه‌ای شرکت بیمه‌گر ایران

بیمه‌گر : شرکت بیمه‌ای که مشخصات آن در بیمه‌نامه ذکر شده است و در عوض مبلغ حق بیمه که از بیمه‌گزار دریافت می‌کند، خسارت احتمالی خودرو را طبق شرایط بیمه‌نامه، تحت پوشش قرار دهد.

بیمه‌گذار : شخص حقیقی یا حقوقی مالک موضوع بیمه یا به یکی از عناوین قانونی ، نمایندگی مالک یا ذینفع را داشته. او قرارداد بیمه را با بیمه‌گر منعقد می کند و باید حق‌بیمه را پرداخت نماید.

ذینفع : شخصی است که بنا به درخواست بیمه‌گذار نام وی در بیمه‌نامه بدنه شرکت بیمه ایران ذکر شده است و تمام یا بخشی از خسارت به او عودت می‌گردد.

حق‌بیمه : مبلغی است که در بیمه‌نامه مشخص شده و بیمه‌گذار موظف است آن را هنگام صدور بیمه‌نامه یا به ترتیبی که در بیمه‌نامه مشخص می‌شود، به بیمه‌گر پرداخت نماید.

موضوع بیمه : وسیله نقلیه زمینی و لوازمی که مطابق کاتالوگ وسیله نقلیه بیمه شده به خریدار تحویل و یا در بیمه‌نامه درج شده است.

فرانشیز : بخشی از هر خسارت که به عهده بیمه‌گذار بوده و میزان آن در بیمه‌نامه تعیین می‌گردد.

مدت اعتبار بیمه نامه : آغاز و خاتمه مدت اعتبار بیمه‌نامه به ترتیبی خواهد بود که در بیمه‌نامه مشخص می‌گردد.

شخص ثالث: زیاندیدگان جانی و مالی (چه اشخاص حقیقی چه حقوقی باشند) حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی اعم از زیان جانی و مالی، شخص ثالث نامیده می‌شوند.

خسارت مالی: خسارت‌های وارده به اموال منقول و غیر منقول اشخاص ثالث. هر زیاندیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه .

خسارت جانی: آسیب جانی و جراحت وارده به جسم آدمی است نه موجودات دیگر . خسارت جانی دربرگیرنده دیه جرح + دیه فوت + دیه نقص عضو + هزینه درمان هستند.

سرنشین : فردی که از لحظه سوار شدن تا پیاده شدن چنانچه بر اثر حوادث وسیله نقلیه آسیب ببیند طبق تعریف بیمه‌نامه، سرنشین تلقی می‌گردد.

ديه : مقدار مال معينی كه طبق قوانین شرعی به سبب جنايت غيرعمدی بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدی (در صورتی که مشمول قانون قصاص نباشد)، مقرر شده است.

ارش: مقدار دیه ای كه ميزان آن در شرع تعيين نشده است مانند طهال ، سوختگی ، کبودی که قاضی دادگاه با توجه به نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت خسارت دیده و ميزان خسارت

وارده با توجه به میزان معین دیه و با مشاوره کارشناس مربوطه درنظر می‌گیرد.

مسافر بیمه شده: هر شخص ساکن یا مقیم ایران که کمتر از70سال سن داشته و تحت پوشش بیمه‌نامه معتبر مسافرتی بیمه ایران باشد.

تیم پزشکی: ترکیب پزشکی مناسب برای هر خسارت به شرح تعریف شده توسط مسئول پزشکی "آگسا" و پزشک معالج

صدمات بدنی: آسیب‌های جسمی ناشی از عوامل قهری، ناگهانی، خارجی و قابل رویت به غیر از بیماری که پس از شروع سفر بیمه‌‍شده به خارج بروز نموده و موجب درخواست امداد از طرف بیمه شده یا

نمایندگان وی شود.

بیماری: عارضه ناگهانی و غیرقابل پیش بینی که ابتلاء به آن، یا آغاز و منشاء آن پس از شروع سفر بیمه شده به خارج از کشور بوده و موجب درخواست امداد از طرف بیمه‌گزار یا نمایندگان او می‌گردد.

بستگان در تعریف بیمه مسافرتی خارج از کشور : پدر، مادر، فرزند، همسر قانونی، برادر و خواهر بیمه شده.

علت پزشکی حاد: صدمه بدنی یا بیماری که جان فرد را به خطر بیاندازد.

جانشینی: "آگسا" یا بیمه ایران تا سقف مزایای پرداختی از طرف بیمه شده در مقابل هر کسی که مسئول سانحه منجر به خسارت شده است، نیابت دارد. در صورتی که خدمات "آگسا" و یا بیمه ایران تماماً

یا بخشاً در طرح دیگری پوشش داده شده باشند، "آگسا" یا بیمه ایران در این رابطه نیز نائب بیمه شده در مقابل پوشش دیگر است.

بیمه شدگان : کارکنان رسمی، قراردادی، پیمانی و ... بیمه‌گذار می‌باشند که دارای سابقه کار حداقل یک سال نزد بیمه‌گذار باشند و به اتفاق کلیه اعضای خانواده خود از طرف بیمه‌گذار به عنوان بیمه‌شده

معرفی گردیده اند و حداقل 70 درصد آنها می‌باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

اعضای خانواده در بیمه درمان گروهی : همسر، فرزندان و افراد تحت تکفل بیمه شدگان هستند. چنانچه فرزندان بیمه شده دچار معلولیت ذهنی یا از کارافتادگی کلی باشند، تامین هزینه درمان سایر

بیماری‌های آنها (که به جز معلولیت و از کارافتادگی) با تایید پزشک معتمد بیمه گر تحت پوشش خواهد بود.

موضوع بیمه درمان گروهی : موضوع بیمه، پرداخت آن بخش از هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری، حادثه و نیز سایر هزینه‌های اضافی تحت پوشش است که توسط بیمه‌گر اول (مانند

سازمان های بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی) جبران نشده است.

حادثه در بیمه درمان گروهی : هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده روی داده و موجب وارد آمدن صدمه جسمی به بیمه‌شده گردد.

بیماری : بیماری عبارت است از هرگونه عارضه جسمی و اختلال در اعمال طبیعی و جهاز مختلف بدن بر طبق تشخیص پزشک.

دوره انتظار بیمه درمان گروهی : دوره انتظار مدتی است که در طول آن بیمه‌گر ، تعهدی به جبران خسارت‌ها ندارد.

بیمه بدنه بیمه ایران

بیمه‌گزار در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق‌بیمه در صورت آسیب دیدن اتومبیل خود بخاطر خطرات تحت پوشش بیمه بدنه ایران ، مبلغی را به عنوان خسارت دریافت خواهد کرد. بیمه بدنه خودرو برای

کلیه مالکان اتومبیل ها یا اشخاصی که در قبال اتومبیل مسئولیت دارند و اتومبیل از سوی مالک به آنها تحویل داده شده است، الزامی است.

پوشش‌های بیمه بدنه شرکت بیمه ایران

 • حادثه: خسارتی که از برخورد موضوع بیمه با یک جسم ثابت یا متحرک یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه وارد می‌شود. چنانچه در حین حرکت، اجزا و یا

محصولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود، این حالت نیز تحت

پوشش حادثه در بیمه بدنه قرار می‌گیرد.

 • آتش سوزی: خسارتی که در اثر آتش سوزی، صاعقه یا انفجار (آصا) به موضوع‎بیمه یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد.

 • سرقت کلی: در صورتی که موضوع بیمه سرقت شود یا در اثر عمل دزدی یا شروع به عمل سرقت به وسیله نقلیه یا وسایل اضافی آن خسارت وارد شود.

 • خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود.

 • خسارت باطری و لاستیک‌های چرخ خودرو تحت پوشش بیمه بدنه شرکت بیمه ایران در اثر هر یک از خطرات بیمه شده تا پنجاه درصد قیمت نو قابل پرداخت است.

مواردی که تحت پوشش بیمه بدنه ایران نیستند :

 • خسارت وارده از سیل، زلزله و آتشفشان به خودروی بیمه شده

 • خسارت‌هایی که به دلیل استفاده از خودروی موضوع بیمه در مسابقات اتومبیل رانی یا آزمایش سرعت به آن وارد شود.

 • خسارت‌های وارد به خودروی موضوع بیمه به دلیل حمل مواد منفجره، سریع الاشتعال و یا اسیدی مگر آن که کاربری خودروی موضوع بیمه مخصوص حمل مواد نامبرده باشد.

 • خسارت‌های وارده به خودروی بیمه شده بر اثر پاشیده شدن رنگ، اسید و سایر مواد شیمیایی البته اگر این امر ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه باشد، در این صورت شرکت بیمه‌گر ایران خسارت آن را

خواهد پرداخت.

 • خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از رخداد حادثه

 • خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاء نوک تیز روی بدنه موضوع بیمه.

 • کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات تحت پوشش بیمه باشد.

 • خسارت‌های ناشی از جنگ ، شورش های داخلی ، اعتصاب یا تهاجم

 • خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجار و تشعشعات رادیو اکتیو و هسته ای

 • خسارت‌هایی که بیمه‌گذار، ذینفع یا راننده موضوع بیمه به عمد به موضوع بیمه وارد می کنند.

 • خسارت‌های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی صورت گرفته باشد.

 • اگر راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه گواهینامه رانندگی نداشته باشد یا گواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد و یا گواهی‌نامه‌اش مناسب نشستن پشت فرمان خودروی بیمه شده نباشد.

 • خسارت‌های حوادثی که به دلیل مصرف مشروبات الکلی یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه حادث شده باشد.

 • خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر (البته اگر موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام این کار باشد و اصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد، در این صورت تحت پوشش بیمه بدنه شرکت

بیمه ایران خواهد بود.)

 • خسارت‌هایی که به وسایل و دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه وارد می‌شوند البته در صورتیکه ناشی از نقص و خرابی در کارکرد وسایل یاد شده باشد.

 • اگر خودروی موضوع بیمه بار بیش از حد مجاز را حمل کرده و خسارت‌هایی متحمل شود.

تخفیفات و نحوه محاسبه تخفیفات بیمه بدنه ایران

اگر در سال قبل یا سال های قبل از تمدید بیمه‌نامه بدنه ایران ، خودرو متحمل خسارت ها نشده باشد، هنگام تمدید بیمه‌نامه بدنه اش، شرکت بیمه ایران تخفیفات زیر را در نظر خواهد گرفت:

یک سال عدم خسارت : 25% تخفیف

دو سال عدم خسارت : 35% تخفیف

سه سال عدم خسارت : 45% تخفیف

چهار سال عدم خسارت و پس از آن : 60% تخفیف

اگر بیمه قسطی تهیه شده باشد و اقساط در موعد مقرر پرداخت نشده باشند، پس از بازدید مجدد اتومبیل و تایید سلامت آن مجدداً بیمه‌نامه به جریان می‌افتد؛ ولی در صورت آسیب دیدگی بخشی از

خودرو، آن خسارت از تعهد بیمه‌گر خارج می گردد و شرکت بیمه‌گر قادر به پرداخت آن نیست.

شرایط پرداختی حق بیمه بدنه ایران

بیمه بدنه

اگر بیمه‌گذار مایل باشد که حق‌بیمه را به صورت قسطی پرداخت نماید، 30 درصد کل مبلغ آن محاسبه و به صورت نقدی دریافت می‌شود و مابقی مبلغ حق بیمه طی 4 تا 8 قسط ماهانه مساوی و متوالی

قابل پرداخت می‌باشد.

مدت زمان بیمه‌نامه بدنه ایران(کوتاه مدت ، سه ماهه و ... )

یک ساله

مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه‌نامه بدنه ایران

 • گواهینامه

 • کارت خودرو سند انتظامی

 • پرکردن فرم پیشنهاد، مشخصات بیمه‌گزار

 • گزارش کارشناسی بازدید اولیه

 • فیش واریزی حق بیمه

مراحل خرید بیمه بدنه ایران

بیمه بدنه

متقاضی صدور بیمه‌نامه‌ بدنه ، درخواست خود را با تکمیل فرم پیشنهاد بیمه‌بدنه وسیله نقلیه در سایت بیمه‌دات‌کام تحویل می دهد.متقاضی جهت بازدید اولیه خودرو به پارکینگ فرستاده می‌شود، کارشناسی

بازدید اولیه از موضوع‌بیمه جهت صدور بیمه‌نامه بدنه الزامی است و پس از تایید مدارک و انجام مراحل، علاوه بر صدور بیمه‌نامه بدنه برای موردبیمه، سند بیمه ‌بدنه‌ اتومبیل نیز صادر می‌شود.

مهلت اعلام خسارت بیمه بدنه ایران

پس از وقوع حادثه، بیمه‌گزار موظف است در کوتاهترین زمان ممکن 5 روزه ، خسارت خود را به مقامات ذی ربط در شرکت بیمه‌گر ایران اعلام نماید. بیمه‌گر بعد از اعلام حادثه از طرف بیمه‌گذار، روند بررسی

پرونده او، بازدید و برآورد خسارت و در نهایت پرداخت خسارت را آغاز می‌کند. اگر بیمه‌گزار مقصر شناخته شود یا به شخص و یا شی ثالثی صدمه وارد کرده باشد، ابتدا باید در مورد خسارت شی و یا شخص ثالث آسیب دیده تسویه‌حساب کرده و تسویه حساب را به صورت مکتوب به این اداره اطلاع دهد و سپس به خسارت وارده به خودروی موضوع بیمه بدنه رسیدگی می‌شود.

اگر بیمه‌گزار زیاندیده باشد و زیان وارده از سمت مقصر خاصی صورت گرفته باشد، بخشی از خسارت تخمین زده شده از شرکت بیمه شخص ثالث مقصر و یا از خود مقصر دریافت می‌شود.

مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه‌نامه المثنی بدنه ایران

اگر به هر دلیلی بیمه‌نامه اصلی مفقود گردد، بیمه‌گزار می‌تواند به نمایندگی‌های مجاز بیمه ایران در سراسر کشور مراجعه نماید. کارشناس بیمه بعد از صدور بیمه‌نامه بدنه المثنی ، مرحله استعلام مکانیزه را

اجرایی می‌کند. پس از استعلام، شرکت بیمه‌گر از شما تعهدنامه دریافت می‌کند. در مرحله آخر،شرکت بیمه ایران یک کپی از بیمه‌نامه اصلی بیمه‌گزار ممهور به اصل مهر و امضای بیمه ایران به او تحویل خواهد

داد. بیمه‌نامه بدنه المثنی از اعتباری همانند بیمه‌نامه اصلی برخوردار بوده و اگر خودروی شما دچار حادثه یا خسارت گردید، کلیه امور مربوط به دریافت خسارت‌های تحت پوشش از طریق همین بیمه‌نامه

صورت می‌گیرد.

مدارک لازم جهت پرداخت خسارت بیمه بدنه ایران

 • کارت ملی بیمه‌گزار، مالک یا نماینده قانونی وی

 • کروکی افسر کاردان

 • برگ‌های بازجویی طرفین حادثه در خصوص کروکی غیر سازشی

 • گزارش‌های تکمیلی نظیر گزارش نیروی انتظامی، گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری، برگه قبول تقصیر مقصر، رای محاکم در مورد کروکی غیر سازشی، عکس مواضع آسیب‌دیده.

 • کپی گواهینامه راننده در هنگام حادثه (برای دارندگان تاکسی ارایه کارنامه) یا دفترچه پلیس راه (برای اتوبوس و مینی‌بوس)

 • اسناد مالکیت اتومبیل زیان‌دیده

 • استعلام بیمه‌نامه مقصر و برگه کوپن بیمه‌نامه

 • اصل بیمه‌نامه

 • رسید پرداخت حق‌بیمه

 • صورتحساب مسافران روز حادثه (برای اتوبوس و مینی‌بوس)

 • فاکتور هزینه حمل

 • فاکتور لوازم تعویضی در صورت نیاز

 • بارنامه (برای کامیونها و تریلرها)

حق بیمه پرداختی بیمه بدنه ایران

بیمه بدنه

بیمه‌‌شخص ثالث بیمه ایران

دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی( اشخاص حقیقی یا حقوقی )، ملزم به بیمه نمودن وسائل نقلیه مذکور نزد یکی از نمایندگی های شرکت بیمه‌گر ایران در برابر خسارت بدنی و مالی هستند که در

اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود. زیاندیدگان جانی و مالی حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی، شخص ثالث نامیده

می‌شوند( به استثناء راننده مسئول حادثه که به عنوان سرنشین محسوب می گردد.) و خسارت‌های مالی وارده به اموال منقول و غیر منقول متعلق(تحت مالکیت) اشخاص ثالث جبران می‌گردد

پوشش‌های بیمه شخص ثالث ایران

تعهدات مالی: کلیه زیان‌های مالی که به سبب حوادث مشمول بیمه به اموال اشخاص ثالث وارد شود.

تعهدات جانی و بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی ، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه که در اثر حوادث مشمول بیمه

ایجاد شده باشد.

فوت سرنشین: طبق تعاریف قوانین بیمه، راننده مقصر حادثه ، شخص ثالث محسوب نمی شود. بنابراین، برای اینکه شخص راننده از مزایای پوشش‌های بیمه ای بهره‌مند گردد.

در ماده سه قانون بیمه شخص ثالث، به صراحت اعلام شده است که پوشش بیمه ای به مقدار دیه یک مرد مسلمان در ماههای غیرحرام برای راننده با عنوان بیمه‌نامه حوادث صادر گردد.

سازمان پزشکی قانونی باید با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه‌گر مربوطه، نوع و درصد صدمه بدنی را مشخص و گزارش نماید.

خسارت‌هایی که بیمه شخص ثالث تحت پوشش قرار نمی‌دهد:

خسارت های غیر قابل پرداخت بیمه شخص ثالث ایران :

 • خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه و محمولات آن

 • خسارت‌هایی که به وسیله نقلیه مقصر حادثه و محموله در حال حمل وسیله نقلیه وارد می‌شود، در تعهد بیمه شخص‌ثالث قرار نمی‌گیرد. خسارت وارده به وسیله نقلیه مقصر از محل تعهدات بیمه‌بدنه جبران

می‌شود و خسارت های وارده به محمولات نیز با بیمه‌باربری قابل پرداخت است.

 • ماده 17 قانون بیمه شخص ثالث، خسارت مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو را از پوشش این بیمه‌نامه خارج می‌کند.

جریمه یا جزای نقدی : اثبات قصد زيان ديده به وارد کردن صدمه به خود در جریان حادثه .این زیان ها می‌توانند دربرگیرنده خودكشی، سقط جنین و نظاير آن باشند.

 • خسارت هایی که شرکت‌ بیمه‌گر یا صندوق پرداخت می‌کنند اما از مقصر حادثه، خسارت پرداختی را باز پس می‌گیرند

 • مراجع قضایی اثبات عمد مسبب ايجاد حادثه را تایید نمایند.

 • رانندگي در حالت مستی يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه كه به تأييد نیروی انتظامی يا پزشكی قانونی يا دادگاه رسيده باشد.
 • اگر راننده مسبب حادثه ، فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد.

 • اگر وسیله نقلیه مسبب حادثه سرقتی باشد ، یا راننده مسبب حادثه از سرقتی بودن آن اطلاع داشته باشد.

 • در حوادث رانندگی منجر به جرح يا فوت كه به تایید گزارش كارشناس تصادفات راهنمايی و رانندگي يا پليس راه، ‏علت اصلی تصادف يكی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بيمه‌گر مكلف است خسارت

زيان‌ديده را بدون هيچ شرط و اخذ پرداخت نموده و پس از آن خسارت پرداختی را از مسبب حادثه درخواست نماید.

 • در صورت عدم رعايت ظرفيت مجاز وسيله نقليه :

چنانچه ظرفیت مجاز یک خودرو سواری با راننده 4 نفر باشد ولی 5نفر در خودرو سوار شده باشند و در جریان حادثه کل 5 نفر فوت کنند، شرکت بیمه فقط خسارت 4 نفر را پرداخت می کند و خسارت نفر

اضافی ظرفیت مجاز از محل بیمه شخص ثالث قابل پرداخت نیست. در این شرایط، صندوق

تامین خسارت‌های بدنی خسارت نفر پنجم را پرداخت و از مقصر حادثه باز پس خواهد گرفت.

 • تغییر کاربری خودرو:

  همان طور که می‌دانیم احتمال وقوع حادثه برای خودرو با کاربری مسافرکش شهری یا بین شهری بیشتر از یک خودرو با کاربری شخصی است، لذا حق بیمه خودرو با کاربری مسافرکش هم از حق بیمه

خودرو با کاربری شخصی بیشتر بوده و خریدار بیمه مکلف است با ارائه اطلاعات صحیح به شرکت

بیمه امکان محاسبه و ارزیابی دقیق ریسک و دریافت حق بیمه متناسب را فراهم نماید. حال، چنانچه این اتفاق رخ ندهد، یعنی خودرویی که مسافر بر است به عنوان خودرو شخصی بیمه شودَ؛ در زمان وقوع

خسارت شرکت بیمه با اعمال قاعده نسبی پس از پرداخت خسارت درصدی از خسارت وارده را از راننده مقصر حادثه باز پس خواهد گرفت .

 • خسارت‌های بدنی وارد به اشخاصی که در قسمت‎‌هایی از وسیله نقلیه سوار شده باشند که برای نشستن و حمل انسان تعبیه نشده است به عنوان مثال، حمل مسافر در قسمت بار وانت. اگر این امر سبب

بروز حادثه و فوت مسافری شود که در پشت وانت سوار شده است، شرکت بیمه ایران خسارت را پرداخت نمی‌کند و این قبیل خسارت ها را صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت و کل خسارت را از راننده

مقصر حادثه باز پس خواهد گرفت .

 • بخشی از خسارت های مالی وارد به خودروهای غیر متعارف یا گران قیمت :

در قوانین بیمه‌ای ،خودروی متعارف، خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی باشد که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود. خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان

خسارت متناظر وارد به گرانترین خودرو متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

تخفیفات و نحوه محاسبه تخفیفات بیمه شخص ثالث ایران

برای افرادی که در طی هر سال پوشش بیمه ای، خسارتی نداشته باشند، از 10 تا 50 درصد تخفیف به شرح ذیل در تمدید بیمه شخص ثالث تعلق می گیرد:

یکسال عدم خسارت در ابتدای سال دوم : 10% تخفیف.

در ابتدای سال سوم: 15% تخفیف.

در ابتدای سال چهارم : 20% تخفیف.

در ابتدای سال پنجم: 30% تخفیف.

در ابتدای سال ششم : 40% تخفیف.

در ابتدای سال هفتم و پس از آن: 50% تخفیف.

در صورت پرداخت نقدی حق بیمه ،10% تخفیف به بیمه‌نامه شخص‌ثالث تعلق می گیرد.

شرایط پرداختی حق بیمه شخص ثالث ایران

امکان خرید بیمه‌نامه شخص ثالث بیمه ایران از سایت بیمه‌دات‌کام به صورت نقدی و قسطی از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

بیمه شخص ثالث اقساطی ایران

درصورتیکه مشتری درخواست پرداخت حق‌بیمه به صورت قسطی را داشته باشد، 30 درصد آن محاسبه و به صورت نقدی دریافت می‌گردد و باقیمانده مبلغ حق بیمه طی 4 تا 8 قسط ماهانه مساوی و متوالی

قابل پرداخت است. همچنین لازم است بیمه‌گزاران بدانند که در صورت عدم پرداخت به‌موقع اقساط بیمه‌گر تعهدی نسبت به خسارت وارده نخواهد داشت و حق بیمه باید در موعد مقرر پرداخت گردد.

مدت زمان بیمه‌نامه شخص ثالث ایران(کوتاه مدت ، سه ماهه و ... )

مدت بیمه شخص ثالث ایران، یکسال است اما امکان صدور بیمه نامه کوتاه مدت در مقاطع زمانی دو ماهه (با پرداخت 25% حق بیمه سالیانه )، چهار ماهه (با پرداخت 40% حق بیمه سالیانه ) و شش ماهه

( با پرداخت 60% حق بیمه سالیانه ) وجود دارد.

مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه‌نامه شخص‌ثالث ایران

 • بیمه نامه سال قبل (در صورت دارا بودن)

 • کارت اتومبیل

 • کارت ملی

 • پرکردن فرم پیشنهاد بر اساس کارت انتظامی اتومبیل

توجه نمایید که فرم پیشنهاد بیمه‎نامه شخص ثالث الزاماً می‌بایست توسط بیمه‌گزار مطابق با مندرجات کارت انتظامی وسیله نقلیه تکمیل گردد.

مراحل خرید بیمه شخص ثالث ایران

بیمه شخص ثالث

مهلت اعلام خسارت بیمه شخص ثالث ایران

بیمه‌گزار موظف است در کوتاهترین زمان ممکن پس از وقوع حادثه که 5 روز است، به واحد خسارت، اعلام خسارت نماید. در این صورت، روند بررسی پرونده بیمه گزار، بازدید و برآورد خسارت و در نهایت

پرداخت خسارت آغاز می‌شود. اگر بیمه گزار مقصر باشد و به شخص و یا شی ثالثی آسیب رسانده باشد، ابتدا باید در مورد خسارت شی و یا شخص ثالث آسیب دیده تسویه‌حساب کرده و طی نامه‌ای، تسویه

حساب را به این اداره اطلاع دهد و سپس به خسارت وارده رسیدگی می‌شود.اگر بیمه گزار زیاندیده باشد و مقصر داشته باشد، بخشی از خسارت برآورد شده از شرکت بیمه شخص ثالث مقصر و یا از خود

مقصر دریافت می‌شود.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت بیمه نامه المثنی شخص ثالث ایران

اگر بیمه‌نامه شخص ثالث مفقود یا سرقت شود، بیمه‌گزار می تواند با ارایه مدارکی شامل در‌خواست کتبی، کپی سند مالکیت خودرو، گزارش سرقت مدارک به واحد صدور بیمه ایران مراجعه کرده و ضمن

مسدود نمودن بیمه‌نامه مفقود شده و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی نسبت به دریافت گواهی یا المثنی بیمه نامه خود مبادرت ورزد.

مدارک لازم برای پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث

 • تصویر کروکی افسر کاردان فنی یا نظریه کارشناس رسمی دادگستری یا گزارش پاسگاه

 • اصل و فتوکپی پشت و رو بیمه نامه مقصر و زیاندیده حادثه

 • اصل و فتوکپی پشت و رو گواهینامه مقصر و زیاندیده حادثه

 • اصل و فتوکپی پشت و رو سند مالکیت یا کارت خودرو مقصر و زیاندیده حادثه

 • اصل و فتوکپی پشت و رو کارت ملی مقصر حادثه

 • فتوکپی پشت و رو کارت ملی زیاندیده یا زیاندیدگان

مدارک لازم برای پرداخت غرامت های جانی بیمه شخص ثالث ایران

تعهدات بیمه ایران : هزینه‌های پزشکی، غرامتهای نقص عضو و فوت با توجه به مستندات پرونده های خسارتی و آرای صادره توسط محاکم قضایی تا سقف تعهدات خریداری شده را شامل می‌گردد. مدارک

لازم برای دریافت خسارت های جانی عبارتند از :

 • گزارش اولیه پاسگاه انتظامی

 • کروکی افسر کاردان فنی ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری

 • گزارش پاسگاه انتظامی به دادگاه و برگه های بازجویی

 • نظریه‌های پزشکی قانونی (در مورد مجروحین و مصدومین)

 • گزارش معاینه متوفی

 • جواز کفن و دفن

 • خلاصه رونوشت فوت

 • صورتحساب هزینه‌های بیمارستانی (در مورد مجروحین و مصدومین)

 • حکم صادره دادگاه اولیه و در صورت اعتراض طرفین دادگاه تجدید نظر با آخرین حکم مراجع رسیدگی کننده به موضوع از قبیل رأی دیوان عالی کشور

 • اصل و فتوکپی پشت و رو بیمه نامه مقصر و زیاتدیده حادثه

 • اصل و فتوکپی پشت و رو گواهینامه مقصر و زیاندیده حادثه

 • اصل و فتوکپی پشت و رو سند مالکیت یا کارت خودرو مقصر و زیاندیده حادثه

 • اصل و فتوکپی پشت و رو کارت ملی مقصر حادثه

 • فتوکپی پشت و رو کارت ملی زیاندیده یا زیاندیدگان

 • بیمه سرنشین اتومبیل

 • مدارک مورد نیاز پرونده خسارتی سرنشین

 • صورت جلسه اولین پاسگاه انتظامی

 • کروکی افسر کاروان فنی ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری

 • گزارش پاسگاه انتظامی و برگه‌های بازجویی

 • نظریه پزشکی قانونی در مورد مجروحین و مصدومین

 • گزارش معاینه متوفی

 • جواز دفن

 • خلاصه رونوشت فوت و گواهی فوت

 • صورت حسابهای هزینه های بیمارستانی مجروحین و مصدومین

 • گواهی انحصار وراثت

 • قیم‌نامه در صورت داشتن صغیر

 • تصویر گواهینامه راننده حین حادثه

 • برش بیمه نامه شخص ثالث

مدارک مورد نیاز خسارت‌های بدون کروکی شخص ثالث

خسارت ثالث مالی بدون کروکی تا سقف حداقل تعهدات مالی (15,000,000) ریال توسط شرکت بیمه‌گر ایران، پرداخت می‌گردد.مدارک مورد نیاز خسارت‌های بدون کروکی شخص ثالث شامل موارد زیر

هستند:

 • مراجعه مقصر به زیاندیده به اتفاق بیمه‌گر

 • داشتن بیمه‌نامه معتبر طرفین

 • ارائه گواهینامه مقصر و زیاندیده

حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث ایران

بیمه شخص ثالث

بیمه مسافرتی خارج از کشور بیمه ایران

بیمه‌نامه مسافرت به خارج از کشور اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند، تحت پوشش بیمه قرار می‌دهند و اعتبار آن در خارج از کشور می‌باشد. کلیه خدمات موضوع این بیمه‌نامه با توجه به

قرارداد فی‌مابین، مطابق با شرایط عمومی توسط شبکه بین‌المللی شرکت کمک رسانی آکسا یا مفری تضمین و ارائه می‌گردد. همچنین خسارت‌های وارده در محل و به ارز قابل پرداخت است.

بیمه درمان مسافران برون مرزی دو نوع بیمه را شامل می گردد:

مفری (mafpree)

آکسا (axa)

بیمه‌نامه‌های حوادث مسافرین خارج از کشور که توسط بیمه ایران صادر می‌گردد، در پی انعقاد قرارداد فی مابین این شرکت و شرکت بین‌المللی امداد رسانی آکساست که بصورت کارگزاری در این کشور عمل

می‌گردد و شرکت یاد شده کلیه هزینه‌های هرگونه بیماری و حادثه بیمه شدگان را در طول سفر تا مبلغ پنجاه هزار دلار تعهد می کند که عموماً در خارج از کشور ایران و به ارز پرداخت می‌گردد، اما شرکت یاد

شده برای تسریع در کار موافقت نموده تا هزینه‌های پزشکی که کمتر از1000دلار باشد توسط شعب صادر کننده بیمه‌نامه پرداخت شود، مشروط بر اینکه بیمه‌گزار به هر دلیل موفق به اخذ غرامت در خارج از

کشور نشده باشد، در این شرایط، رونوشت حواله خسارت جهت وصول مبلغ غرامت به مدیریت اتکایی فرستاده می‌شود. چنانچه هزینه بیش از 1000 دلار باشد و بیمه شده با ارائه مدارک در یکی از شعب

کشور اعلام خسارت نماید، ابتدا می‌بایست از طریق مدیریت اتکایی از شرکت آکسا استعلام شده و در صورت تائید و اخذ موافقت، نسبت به پرداخت غرامت اقدام می‌گردد.

پوشش های بیمه مسافرتی خارج از کشور بیمه ایران

الف )انتقال پزشکی :

در صورتی که بیمه شده دچار جراحات بدنی یا بیماری ناگهانی(و یا قرنطینه اجباری) در مدت اعتبار قرارداد گردد،"آگسا" و یا بیمه ایران موارد زیر را سازماندهی و هزینه‌های آن را پرداخت خواهد نمود.

پذیرش بیمه شده در نزدیکترین بیمارستان

اگر اضطرار پزشکی مشاهده گردد، انتقال بیمه شده با نظارت پزشکی لازم به هر طریق(از جمله و نه محدود به آمبولانس هوایی، هواپیمای تجاری، آمبولانس زمینی) به بیمارستان مناسبتر براساس ماهیت

بیماری و یا جراحات وارده یا بازگرداندن بیمه شده به ایران در صورتی که پس از درمان محلی شرایط جسمی بیمه شده مانع از بازگشتن وی بصورت یک مسافرت معمولی، براساس نظر پزشک معالج و تیم

پزشکی،"آگسا" نباشد. در صورتی که بلیط برگشت وی برای این کار معتبر نباشد، انتقال توسط خطوط بین‌المللی هوایی و یا وسایل دیگر انجام خواهد شد.

بازگرداندن بیمه شده با هر وسیله ممکن به بیمارستانی در نزدیکی محل زندگی وی در ایران بشرطی که وضعیت جسمی وی مانع از انتقال نباشد.

ب) پرداخت هزینه‌های درمانی

تا سقف500000دلار برای هر بیمه‌گذار در مدت پوشش بیمه مسافرتی خارج از کشور.

"آگسا" یا بیمه ایران، پرداخت هزینه‌های درمان، جراحی، داروخانه و بیمارستان متحمل شده توسط بیمه‌شده یا نماینده وی را براساس گواهی پزشکی در موارد نیاز فوری ناشی از جراحات بدنی و یا بیماری

ناگهانی به جز موارد موارد پروتزوفیزیوتراپی متعهد می‌گردد.

فرانشیز: 50دلار در هر مورد خسارت، به استنثناء موارد مربوط به جراحات بدنی و یا بستری شدن حداقل24ساعت بیمه شده در بیمارستان.

ج: راهنمای پزشکی:

در موارد فوریت پزشکی"آگسا"و یا بیمه ایران اطلاعات ضروری برای بیمه‌گزار از قبیل نام پزشکان متخصص، دندانپزشکان، داروخانه، بیمارستان و مراکز درمانی، آمبولانس و غیره را در اختیار وی قرار خواهد داد

و راهنمایی‌های لازم را ارائه خواهد کرد.

د)پرداخت هزینه‌های فوریتهای دندانپزشکی:تا سقف 150 دلار برای هر بیمه شده در طول مدت اعتبار بیمه نامه

فرانشیز: 20دلار در هر مورد خسارت.

"آگسا" و یا بیمه ایران پرداخت هزینه فوریتهای دندانپزشکی متحمل شده بوسیله بیمه شده و یا نماینده وی که ناشی از صدمه بدنی و یا بیماری باشد باستثناء هر نوع پروتز و یا پر کردن دندان را تضمین

می‌نماید.

هـ) بازگرداندن جسد بیمه‌گزار فوت شده به کشور :

در صورت فوت بیمه شده"آگسا" یا بیمه ایران کلیه اقدامات لازم در مورد سازماندهی و بازگرداندن جسد وی را به عهده گرفته و هزینه‌های مربوط به انتقال جسد، آماده سازی جسد و تهیه تابوت لازم برای حمل

و نقل بین‌المللی و انتقال جسد به نزدیکترین فرودگاه به محل دفن در ایران را پرداخت خواهد نمود. این مزایا شامل هزینه‌های دفن و یا مراسم دفن نمی‌باشد.

و) کمک رسانی حقوقی:

"آگسا" و یا بیمه ایران دفاع حقوقی از بیمه شده را تا معادل1000(یکهزاردلار) آمریکا به پول محلی در شرایطی که وی مطابق قوانین محلی تحت پیگرد مسئولیت مدنی ناشی از وارد آوردن خسارت تصادفی

به شخص ثالث و یا نقص غیرعمدی قوانین حاکم بر کشور فوق قرار گیرد، سازماندهی و پرداخت خواهد نمود.

پرداخت هزینه مسافرت همراه:

در صورتی که بیمه شده در اثر جراحات بدنی یا بیماری بیش از 10روز متوالی در بیمارستان بستری گردد، "آگسا" و یا بیمه ایران به درخواست بیمه شده هزینه بلیط عادی رفت و برگشت فرد بیمه شده را از

ایران با هواپیما به محل بستری وی پرداخت می‌نماید.

راهنمایی برای رفع مشکلات:

در صورت مفقود شدن و یا به سرقت رفتن مدارک مهم مسافرت از قبیل پاسپورت، ویزا، بلیط هواپیما و غیر، "آگسا" اطلاعات لازم در مورد چگونگی اقدامات قانونی برای جایگزین نمودن آنها را منطبق با قوانین

محلی در اختیار بیمه‌شده خواهد گذاشت.

ط) بازگرداندن کودکان بی سرپرست:

هرگاه بیمه شده "آگسا" و یا بیمه ایران انتقال داده شود و یا جسد وی به ایران منتقل گردد."آگسا" و یابیمه ایران کودکان زیر 15سال همراه وی که در اثر موارد فوق بی سرپرست مانده‌اند، را همراه با یک

سرپرست به ایران باز خواهد گرداند.

توجه نمایید که کمک رسانی فقط به مسافرینی که کمتر از 92روز متوالی خارج از ایران باشند ارائه خواهد شد.

ب : بیمه شده در مورد هزینه هایی که شخصاً و بدون موافقت قبلی"آگسا" و بیمه ایران متحمل شده است مشمول جبران خسارت نخواهد بود.

مواردی که تحت پوشش بیمه مسافرتی شرکت بیمه ایران نیستند:

 • موارد ناشی از جنگ، تجاوز نظامی، اعمال دشمنان خارجی، مخاصمات(جنگ اعلام شده یا نشده)، جنگ داخلی، قیام، شورش، تروریسم و عملیات نظامی، بلوا و، ناآرامی اجتماعی

 • موارد ناشی از جراحات عمومی وارده به خود و همچنین شرکت در اعمال جنایی

 • موارد ناشی از شرکت بیمه شده در شرط بندی‌های حرفه‌ای، مسابقه اسب دوانی، مسابقه دوچرخه سواری و هر نوع مسابقه موتوری یا نمایش موتوری

 • موارد ناشی از شرکت بیمه‌شده در زد وخورد مگر در حالت دفاع از خود.

 • موارد ناشی از شرکت در ورزش‌های حرفه‌ای یا تمرین به منظور شرکت در مسابقات و نمایشات رسمی

 • موارد ناشی از آثار مستقیم یا غیرمستقیم رادیو اکتیویته، مواد اتمی یا هر مورد مربوط به آن

 • موارد ناشی از بیماری موجود، قبلی، مزمن، و یا ادامه دار یا وضعیتی که بیمه شده از آن مطلع بوده و یا برای آن تحت درمان بوده یا می‌باشد.

 • موارد ناشی از بارداری در خلال سه ماه مانده به زایمان و یا سقط جنین اختیاری

 • موارد ناشی از بیماریهای روانی

 • موارد ناشی از آثار جزئی یا کلی مصرف مشروبات الکلی و دارو، مگر داروهایی‌ که تحت نظر پزشک صلاحیتدار تجویز و مصرف شده باشد.

 • موارد بیماری، مرگ، یا جراحات ناشی از خودکشی و یا اقدام به خودکشی

 • موارد ناشی از پرواز مگر پرواز با هواپیمای مسافرتی بعنوان مسافر به وسیله یک شرکت هواپیمایی که مجوز انجام این عملیات را داشته باشد.

حق بیمه پرداختی بیمه مسافرتی بیمه ایران

در صورت مراجعه به سایت بیمه دات کام می توانید روند مربوطه را پیش روید که در این حالت ،بیمه‌نامه مسافرتی خارج از کشور نیز به صورت رایگان در اسرع وقت برای شما ارسال خواهد شد.

مدارک لازم جهت پرداخت خسارت بیمه مسافرتی خارج از کشور ایران

 • تکمیل فرم اعلام هزینه بیمه‌نامه مسافرت‌های خارج از کشور

 • اصل صورتحساب‌ها و فاکتورهای بیمارستانی

 • استعلام نرخ ارز از امور ارزی

 • استعلام از مدیریت اتکایی در خصوص عدم پرداخت هزینه شرکت آکسا

خسارت پرداختی بیمه مسافرتی خارج از کشور ایران

هزینه‌های قابل پرداخت به دلار= فرانشیز- هزینه‌های اعلام شده به دلار

هزینه قابل پرداخت به ریال= نرخ ارز×هزینه‌های قابل پرداخت به دلار

اعلام خسارت بیمه مسافرتی خارج ازکشور ایران

اعلام خسارت باید ظرف72ساعت پس از بستری و یا مشاوره پزشکی به"آگسا" و یا بیمه ایران صورت گیرد. خسارت اعلام شده پس از این مدت منتفی ، و از طرف بیمه‌گر اتکایی مردود تلقی خواهد شد.

اعلام خسارت های خطر جانی در بیمه مسافرتی خارج از کشور ایران

علیرغم ماده فوق و مفاد این قرارداد، در شرایط مواجه با خطر جانی بیمه‌شده و یا نماینده وی باید فوراً ترتیبات انتقال به نزدیکترین بیمارستان را انجام داده و در اولین فرصت مراتب را به اطلاع نزدیکترین

مرکز عملیاتی "آگسا" برساند.

بستری شدن قبل از اطلاع به "آگسا "

در هر مورد بیماری یا صدمه جانی که به بستری شدن نیازمند باشد، بیمه‌شده و یا نماینده وی باید ظرف 48ساعت از زمان بیماری یا سانحه موضوع را به اطلاع "آگسا" برساند . در غیر این صورت،"آگسا" در

مطالبه هزینه‌هایی که در اثر این تاخیر بوجود آمده و در غیر این صورت رخ نمی‌داد، آزاد است.

بیمه درمان ایران

بیمه های اشخاص به سه گروه کلی تقسیم می شوند:

 • بیمه اشخاص (درمان)

 • بیمه عمر

 • بیمه حوادث

بیمه درمان ایران

بیمه‌گر متعهد به پرداخت همه هزینه‌های‌ درمانی‌ و بیمارستانی‌ هریک‌ از بیمه‌شدگان‌ ‌براساس‌ شرایط قرارداد و با رعایت‌ فرانشیز توافق‌ شده‌ است. بیمه‌گر، هزینه‌های‌ ویزیت‌ پزشک‌، جراحی‌، پانسمان‌، انواع‌

آزمایش‌های‌ پزشکی‌، مخارج ‌بیهوشی‌، هزینه‌های‌ اتاق‌ عمل‌ و جابجایی‌ به‌ بیمارستان‌، هزینه‌های‌ دارو، دندانپزشکی‌، دندان‌ مصنوعی‌، زایمان‌ و هرچیز دیگری‌ را پرداخت می‌کند که‌ براساس‌ شرایط قرارداد ملزم‌

به‌ پرداخت‌ آن‌‌هاست.

رشته بیمه اشخاص(درمان) مشتمل بر 3 زیررشته می‌باشد که عبارتند از:

بیمه درمان گروهی تمام درمان ایران :

شرکت بیمه ایران، بیمه‌گر اول بیمه‌شدگان بوده و هزینه درمان آنها را جبران می‌نماید. بر اساس قرارداد بیمه درمان گروهی، هزینه‌های درمان با توجه به مندرجات قرارداد، از طرف بیمه‌گر جبران می‌شود.

بیمه‌گر متعهد می‌شود که کلیه‌ هزینه‌های‌ درمانی‌ و بیمارستانی‌ هریک‌ از بیمه‌شدگان‌ را جبران نماید که براساس‌ شرایط قرارداد و با رعایت‌ فرانشیز توافق‌ شده‌ قابل‌ پرداخت‌ می‌باشد.

تعهدات‌ بیمه‌گر : ‌ هزینه‌های‌ ویزیت‌ پزشک‌، جراحی‌، پانسمان‌، انواع‌ آزمایش‌های‌ پزشکی‌، مخارج ‌بیهوشی‌، هزینه‌های‌ اتاق‌ عمل‌ و جابجایی‌ به‌ بیمارستان‌، هزینه‌های‌ دارو، دندانپزشکی‌، دندان‌ مصنوعی‌،

زایمان‌ و هرچیز دیگری‌ را دربرمی‌گیرد که‌ بیمه‌گر براساس‌ شرایط قرارداد خود را ملزم‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ کرده‌است‌.

بیمه درمان مسافرت خارج از کشور ایران

پوشش‌های بیمه درمان گروهی ایران :

با توجه به شرایط مندرج در بیمه‌نامه درمان گروهی ایران ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

 • هزینه‌های بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود (Day Care) (با بیش از 6 ساعت بستری)، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ‌شکن

 • هزینه‌های اعمال جراحی مغز و اعصاب (به‌استثنای دیسک ستون فقرات)، قلب، پیوند کبد، ریه و پیوند کلیه، مغز استخوان

 • هزینه‌های زایمان طبیعی و سزارین

 • هزینه‌های پاراکلینیکی شامل سونوگرافی، ماموگرافی، رادیوتراپی، انواع اسکن، انواع سی‌تی‌اسکن، انواع آندوسکوپی، MRI، اکوکاردیوگرافی

 • هزینه‌های مربوط به تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، آنژیوگرافی چشم

 • هزینه‌های جراحی‌های مجاز سرپایی شامل شکستگی‌ها، گچ‌گیری، ختنه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، تخلیه کیست و لیزر درمانی

 • هزینه‌های رفع عیوب انکساری چشم (با نقص بینایی هر چشم 4 دیوپتر یا بیشتر) برای دو چشم

 • هزینه آمبولانس (حداکثر تعهدات سالانه برای جبران هزینه های آمبولانس و سایر فوریت های پزشکی که نهایتاً منجر به بستری شدن بیمه شده در بیمارستان گردد در داخل شهر 300.000 ریال و بین شهری

600.000 ریال است که از محل تعهدات بند جراحی های عمومی قابل پرداخت می باشد.)

پرداخت حق بیمه درمان ایران

بیمه‌گذار موظف است حق بیمه تعیین شده در شرایط خصوصی بیمه‌نامه در ابتدای هر ماه پرداخت و قبض رسیدی را که به مهر و امضای بیمه‌گر رسیده باشد، دریافت نماید و یا وجه حق بیمه را به حساب

معرفی شده از طرف بیمه‌گر واریز و رسید آن را برای بیمه‌گر ارسال نماید.

پرداخت خسارت بیمه درمان گروهی ایران

بیمه‌گر موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از تاریخ دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند به وسیله آنها میزان خسارت وارده و حدود تعهد خود را تشخیص دهد خسارات را پرداخت نماید.

مواردی که تحت پوشش بیمه درمان گروهی ایران نیستند:

 • هزینه بیمارستانی و جراحی در موارد زیر از شمول تعهد بیمه گر خارج می باشد

 • اعمال جراحی زیبایی مگر اینکه ناشی از وقوع حوادث بیمه شده در طی مدت بیمه باشد.

 • عیوب مادرزادی مگر اینکه طبق تشخیص پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه گر رفع این عیوب جنبه درمانی داشته و معالجه آن ضروری باشد.

 • سقط جنین مگر در موارد قانونی با تشخیص پزشک معالج و معتمد

 • ترک اعتیاد

 • خودکشی، قتل، و جنایت

 • حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و آتشفشان مگر اینکه در شرایط خصوصی به نحوه دیگری توافق شده باشد

 • جنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، اعتصاب، قیام،آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی

 • خسارت های ناشی از تشعشعات و فعل و انفعالات مواد رادیواکتیو و هسته ای

 • هزینه اتاق خصوصی و همراه مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه‌گر

 • جنون و به طور کلی بیماریهایی که شخص بیمار نسبت به بیماری خویش شناختی نداشته باشد.

 • دندانپزشکی و جراحی لثه

 • زایمان برای فرزند چهارم و بیشتر

 • وسایل کمک توانبخشی از قبیل جوراب واریس، لنز و سمعک، شکم بند و لوزام بهداشتی و آرایشی که برای مصارف دارویی استفاده نمی‌شوند.

 • جراحی فک مگر آنکه به علت وقوع حادثه تحت پوشش باشد.

 • هزینه‌های مربوط به معلولیت ذهنی

 • لقاح مصنوعی

 • عقیم سازی مگر اینکه جنبه درمانی داشته باشد.

 • رفع عیوب انکساری چشم مگر در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر نقص بینایی هر چشم 4 دیوپتر یا بیشتر باشد.

مدت زمان بیمه‌نامه درمان گروهی ایران (کوتاه مدت ، سه ماهه و ... )

مدت بیمه‌نامه درمان گروهی، یک سال تمام شمسی است. تاریخ شروع و انقضای آن با توافق طرفین در شرایط خصوصی بیمه‌نامه تعیین می‌شود.مدت بیمه‌نامه براساس توافق بیمه‌گر و بیمه‌گزار از ساعت 24

روز اول تا ساعت 24 روز آخر اعتبار بیمه‌نامه می‌باشد. زمان آغاز در بیمه‌نامه درج شده و از ساعت 24 شروع می‌شود.

مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه‌نامه درمان گروهی ایران

 • لیست بیمه شدگان و افراد تحت تکفل
 • اطلاعات شخصی فرد متقاضی

مهلت اعلام خسارت بیمه درمان گروهی ایران

بیمه‌گذار موظف است حداکثر ظرف مدت 3 روز از زمان بستری شدن هر یک از بیمه‌شدگان در بیمارستان، مراتب را به بیمه‌گر اعلام نماید. در صورت وقوع هر گونه حادثه، بیمه‌شده حداکثر ظرف مدت 5 روز

میبایست وقوع حادثه را به اطلاع بیمه‎گر برساند سپس مدارک مورد لزوم را به بیمه‌گر تسلیم نماید .

مدارک لازم جهت پرداخت خسارت بیمه درمان گروهی ایران

 • فتوکپی صفحات اول و دوم شناسنامه بیمه‌شده همراه با اصل آن (جهت زایمان و فرزندان اناث در سن ازدواج)

 • گواهی اشتغال به تحصیل برای فرزندان ذکور بین 18 تا 25 سال

 • کپی دفترچه بیمه‌شده‌ اصلی یک برگ و بیمه‌شده‌ تبعی و تحت تکفل 2 برگ

 • اصل صورتحساب هزینه‌های پزشکی

 • فتوکپی برابر اصل صورتحساب هزینه‌ها به همراه فتوکپی چک دریافتی از بیمه‌گر اول (خدمات درمانی/ تامین اجتماعی)

 • قبض رسید صندوق با مهر و امضای حسابداری بیمارستان

 • گواهی پزشک جراح، پزشک بیهوشی، گواهی ویزیت بالینی و مشاوره به‌انضمام کپی شرح عمل

 • گواهی پزشک جهت انجام اعمال پاراکلینیکی همراه با نتایج آن، نسخ ریز داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی و ...

 • مدارک مورد نیاز برای پرداخت خسارت های جانبی بیمه تکمیلی

 • کپی شرح عمل

 • تایید پزشک معالج

 • شرح تایید شده هزینه انجام شده

حق بیمه پرداختی بیمه درمان گروهی ایران

باید لینک رشته مربوطه در سایت بیمه دات کام درج گردد

نوع محاسبات حق بیمه می‌تواند بر اساس تعداد افراد به دو صورت زیر باشد :

 • قرارداد برای تعداد زیر 1000

 • برای افراد با سن بین 60 تا 70 سال حق بیمه 50% افزایش می‌یابد.

 • برای افراد با سن بالای 70 سال حق بیمه 100% افزایش می‌یابد.

 • قرارداد برای تعداد بالای 1000

 • همه افراد دارای یک حق بیمه معین و برابر هستند.

  خسارت پرداختی بیمه درمان گروهی ایران

خسارت قابل پرداخت بر اساس اطلاعات مندرج در فرم "خلاصه مشخصات پرونده بیمه‌های تمام درمان" بیمه‌های اشخاص(درمان) شرکت سهامی بیمه ایران و نیز اطلاعات پرداخت‌های قبلی در سیستم

اطلاعاتی سامان محاسبه و به بیمه گزار اعلام می شود.

بیمه آتش‌سوزی بیمه ایران (بیمه منازل مسکونی)

موضوع بیمه آتش‌سوزی شرکت بیمه ایران ، تأمین خسارت و جبران غرامت‌های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش‌سوزی به اموال و دارائی‌های منقول و یا غیرمنقول بیمه‌گذار (اشخاص حقیقی یا

حقوقی) وارد می‌شود. در بیمه آتش سوزی، فقط خسارت‌های مالی مورد تأمین قرار می‌گیرند و بیمه‌گر در قبال خسارت های جانی تعهدی ندارد. خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش‌سوزی که

مسئولیت و پاسخ‌گویی بیمه‌گذار را نیز در پی دارد، همراه پوشش خطر آتش‌سوزی یا به‌طور جداگانه از طریق بیمه مسئولیت مدنی مورد تأمین بیمه‌گران قرار می‌گیرند.

بیمه آتش سوزی واحدهای مسکونی

در بیمه آتش‌سوزی واحدهای مسکونی، موضوع بیمه عبارتست از ساختمان، تأسیسات و اثاث منزل که در مقابل خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه(آصا) به عنوان خطرات اصلی و طوفان، سیل،‌ زلزله و

آتشفشان، ترکیدگی لوله آب، ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف،‌ خطر سقوط هواپیما و هلی‌کوپتر و قطعات منفک از آنها، سرقت اثاث و لوازم منزل و بسیاری از خطرهای دیگر تحت پوشش قرار می‌گیرد.

واحدهای مسکونی در سراسر کشور را به دو روش انفرادی و گروهی می‌توان نزد شرکت بیمه‌گر ایران تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی قرار داد. در بیمه‌های گروهی، اگر تعداد واحدهای مسکونی بیش از پانزده

واحد باشند، ده درصد تخفیف گروهی در نرخ‌های بیمه‌ اعمال می‌شود. افرادی که در منازل مسکونی زندگی می کنند. برای کلیه اموال (منقول یا غیرمنقول) مسکونی ( منظور اموالی می‌باشند که در منازل

مسکونی مورد استفاده قرار گیرند ) به این بیمه نامه نیاز دارند. در این بیمه‌ واحدهای مسکونی ایران بنا به درخواست بیمه‌گذار واحد مسکونی، علاوه بر خطرهای حریق، انفجار و صاعقه، در برابر کلیه خطرهای

اضافی که به آن اشاره شد با سرمایه دلخواه و به قیمت روز تحت پوشش قرار می‌گیرد و حق سالانه آن با توجه به ارزش ساختمان و اثاث منزل و خطرهای بیمه شده محاسبه خواهد شد.

پوشش‌های بیمه آتش‌سوزی ایران

پوشش‌های پایه ( به اختصار "آصا" بیان می‌شوند )

 • آتش سوزی

 • صاعقه

 • انفجار

پوشش‌های تکمیلی (تبعی) یا اضافی

 • زلزله و آتشفشان

 • سیل و طغیان آب

 • طوفان، گردباد و تندباد

 • ترکیدگی لوله آب و فاضلاب

 • ضایعات ناشی از برف و باران

 • سرقت

 • سقوط هواپیما و چرخ‌بال و متعلقات آن

 • شکست شیشه به هر علت

 • آشوب و بلوا و شورش

 • ریزش و رانش زمین

 • برخورد جسم خارجی

 • هزینه پاکسازی

 • فروکش چاه

 • سقوط بهمن

 • خطر سقوط قطعات منفصله از خودرو

 • خطر نشت گاز در سردخانه

 • خطر دفرمه شدن ظروف تحت فشار (در صورت عدم انفجار)

 • خطر سنگینی برف

تخفیفات و نحوه محاسبه تخفیفات بیمه آتش‌سوزی ایران

واحدهای مسکونی در سراسر کشور به دو روش انفرادی و گروهی در شرکت بیمه‌گر ایران تحت پوشش قرار می‌گیرند.در بیمه‌نامه‌های گروهی، اگر تعداد واحدهای مسکونی تحت پوشش بیش از پانزده واحد

باشد، ده درصد تخفیف گروهی در نرخ‌های بیمه‌نامه اعمال می‌شود.

### شرایط پرداختی حق بیمه آتش‌سوزی ایران

مدت زمان بیمه نامه آتش‌سوزی ایران (کوتاه مدت ، سه ماهه و ... )

بیمه‌نامه آتش‌سوزی ایران، مانند سایر بیمه‌های دیگر معمولاً از ساعت 24 روز معین شروع می‌شود و تا ساعت 24 روز معین (مثلاً یکسال بعد) خاتمه می‌یابد. مدت بیمه آتش‌سوزی معمولاً یکسال است، برای

زمانهای کمتر از یک سال تعرفه کوتاه مدت و برای مدت زمان مازاد بر یک یکسال از تعرفه روز شمار استفاده می‌شود.

مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه‌نامه آتش‌سوزی ایران

 • برگه در خواست باتوجه به نوع تسهیلات در خواستی

 • اطلاعات اخذ شده درباره متقاضی

 • فتوکپی اسناد مربوط به مالکیت ملک یا سرقفلی یا اجاره نامه

مهلت اعلام خسارت بیمه آتش‌سوزی ایران

پس از وقوع حادثه، بیمه‌گزار 5 الی 15 روز فرصت دارد که "فرم اعلام خسارت آتش سوزی" را تکمیل نموده و برای اعلام خسارت ارسال نماید.

مدارک لازم جهت پرداخت خسارت بیمه آتش‌سوزی ایران (واحدهای مسکونی)

 • بیمه‌نامه

 • گزارش بازدید اولیه

 • قبوض رسید دریافت حق‌بیمه

حق بیمه پرداختی بیمه آتش‌سوزی واحدهای مسکونی ایران

بیمه آتش سوزی بیمه ایران (بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی)

بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی

بیمه‌نامه‌های آتش سوزی صنعتی، همان بیمه‌نامه‌های آتش سوزی معمولی هستند که صرفاً برای واحدهای صنعتی صادر شده و آنها را تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار می‌دهد. در صدور بیمه‌نامه‌های

آتش سوزی صنعتی، مرحله تکمیل پرسشنامه و بازدید اولیه از اهمیت خاصی برخوردارند. بدین معنی که بیمه‌گزار می‌بایست دقیقاً ارزش ساختمان، ماشین آلات، مواد اولیه امانی را به تفکیک ذکر نماید. غیر

از آن ریزفهرست ارزش مبالغ بیمه شده هر یک از موارد فوق را نیز اعلام نماید. کلیه مراکز صنعتی مدنظر در بیمه‌نامه های آتش سوزی شامل کارخانجات صنایع غذایی، آشامیدنی، دخانیات، نساجی، پوشاک،

چرم، چوب، کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی، شیمیایی، محصولات کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و صنایع متفرقه، ساختمان، تاسیسات، ماشین‌آلات، مواد اولیه، موجودی و محتویات هریک از مراکز یاد شده، به این

بیمه نامه نیاز دارند.

بیمه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی

مراکز غیرصنعتی شامل همه فروشگاه‌های تجاری، تعمیرگاه‌ها، بیمارستان‌ها، اماکن عمومی، ساختمان‌های اداری، بنگاه‌های معاملاتی، مراکز پخش دارو، فروشگاه‌های مواد غذایی و پروتئینی، آموزشگاه‌ها، مراکز

خدماتی و ... جهت بیمه کلیه اموال (منقول یا غیرمنقول) غیرصنعتی (منظور اموالی می‌باشند که در امور تولیدی مورد استفاده قرار نگرفته باشند) هستند. در بیمه‌نامه های آتش سوزی غیرصنعتی بعضی مواقع

ایجاب می‌نماید که پیشنهاد کاهش خطرات احتمالی تعیین شده توسط کارشناس بازدید اولیه به‌عنوان توصیه های ایمنی درج گردد و حتی در بعضی از موارد ضمانت و تدابیر خاص تعیین گردد.

پوشش‌های بیمه آتش‌سوزی مراکز صنعتی و غیرصنعتی و انبارهای ایران

پوشش‌های پایه بیمه آتش‌سوزی مراکز صنعتی و غیرصنعتی و انبارهای ایران به اختصار "آصا" بیان می‌شود.

 • آتش سوزی

 • صاعقه

 • انفجار

پوشش‌های تکمیلی (تبعی) یا اضافی بیمه آتش‌سوزی مراکز صنعتی و غیرصنعتی و انبارهای ایران

 • زلزله و آتشفشان

 • سیل و طغیان آب

 • طوفان، گردباد و تندباد

 • ترکیدگی لوله آب و فاضلاب

 • ضایعات ناشی از برف و باران

 • سرقت

 • سقوط هواپیما و چرخ‌بال و متعلقات آن

 • شکست شیشه به هر علت

 • آشوب و بلوا و شورش

 • ریزش و رانش زمین

 • برخورد جسم خارجی

 • هزینه پاک‌سازی

 • نرخ ظروف تحت فشار

 • فروکش چاه

 • سقوط بهمن

 • خطر سقوط قطعات منفصله از خودرو

 • خطر نشت گاز در سردخانه

 • خطر دفرمه شدن ظروف تحت فشار (در صورت عدم انفجار)

 • خطر سنگینی برف: این زیرپوشش در صورتی انتخاب می‌شود که زیرپوشش ضایعات ناشی از برف و باران نیز انتخاب شده باشد

 • مسئولیت مالی خطر حریق انفجار و ترکیدگی لوله در مقابل همسایگان

مهلت اعلام خسارت بیمه آتش‌سوزی مراکز صنعتی و غیرصنعتی و انبارهای ایران:

در صورت وقوع حادثه بیمه‌گذار مکلف به اعلام خسارت به بیمه‌گر ، حداکثر مدت پنج روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه است و هم چنین او باید حداکثر ظرف 10 روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بایستی

کیفیت حادثه، فهرست اشیاء نجات داده شده، محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه‌گر ارسال دارد.

بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف چهار هفته پس از دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند به وسیله آن حدود مسئولیت خود و میزان خسارت وارده را تشخیص دهد باید اقدام به تسویه و پرداخت خسارت

نماید.

مواردی که تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی مراکز صنعتی و غیرصنعتی و انبارهای ایران نیستند:

مسکوکات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات قیمتی به هر شکل، جواهرات و مروارید، سنگهای قیمتی سوار نشده، هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی نقشه، جمع آوری مجدد اطلاعات و یا

تنظیم دفاتر بازرگانی تحت این بیمه‌نامه پوشش ندارد مگر آنکه صراحتاً خلاف آن شرط شده باشد.

تحقق خطرات موضوع این بیمه‌نامه چنانچه ناشی از هر یک از حوادث و وقایع زیر باشد، تحت پوشش این بیمه آتش‌سوزی مراکز صنعتی و غیرصنعتی و انبارهای ایران نخواهد بود، مگر آنکه صراحتاً

خلاف آن شرط شده باشد:

 • جنگ، جنگ داخلی، آشوب و بلاوا، اعتصاب، قیام، انقلاب کودتا، اغتشاشات داخلی یا اقدنامهای احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی

 • زمین لرزه، آتشفشان، ریزش زمین، سیل، طغیان رودخانه ها، حریق تحت الارضی و یا آفات سماوی

 • انفجار مواد منفجره مانند دینامیت، تی ان تی و باروت

 • حوادث برآمده از تشعشعات و فعل و انفعالات مواد هسته‌ای

 • خسارت موتورها و ماشین‌های برقی که در اثر اتفاقات زیر که در داخل موتورها و ماشین‌های مزبور به وقوع بپیوندد،تحت پوشش این نوع بیمه آتش‌سوزی مراکز صنعتی و غیرصنعتی و انبارهای ایران قرار

نمی‌گیرد:

 • اتصالات و اثرات ناشی از جریان برق، پاره شدن هادی، جرقه زدن، امواج برقی ناشی از این اتفاقات، بار زیاد و یا عدم کفایت عایق بندی، اما بیمه‌‌گزاران عزیز باید بدانند که خساراتی که در نتیجه اتفاقات

مذکور در سایر قسمت‌های مورد بیمه بروز نماید،تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی مراکز صنعتی و غیرصنعتی و انبارهای ایران خواهد بود.

 • خسارت وارد به ظروف تحت فشار صنعتی ناشی از انفجار این ظروف تحت پوشش این بیمه‌نامه نیست. لکن خسارتی که در نتیجه تحقق خطر مزبور در سایر قسمتهای مورد بیمه بروز نماید تحت پوشش

خواهد بود.

 • خسارت وارد به مورد بیمه در محدوده آتش کنترل شده تحت پوشش این بیمه نامه نخواهد بود.

شرایط پرداختی حق بیمه بیمه آتش‌سوزی مراکز صنعتی و غیرصنعتی و انبارهای ایران

مشتری می‌تواند هم به‌صورت نقدی یا قسطی حق‌بیمه را پرداخت نماید هم‌چنین درصورتی‌که مورد بیمه موجودی انبار باشد، به‌صورت شناور حق‌بیمه قابل پرداخت است.

مدت زمان بیمه‌نامه آتش‌سوزی مراکز صنعتی و غیرصنعتی و انبارهای ایران(کوتاه مدت ، سه ماهه و ... )

مدت بیمه آتش‌سوزی مراکز صنعتی و غیرصنعتی و انبارهای ایران از ساعت 24 روزی که به عنوان تاریخ شروع در بیمه‌نامه قید گردیده است، آغاز و در ساعت 24 روز تاریخ انقضای بیمه‌نامه خاتمه می یابد

مگر آن که خلاف آن در بیمه نامه تصریح شده باشد.

مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه نامه آتش‌سوزی مراکز صنعتی و غیرصنعتی و انبارهای ایران

 • برگه در خواست باتوجه به نوع پوشش بیمه‌ آتش‌سوزی درخواستی

 • اطلاعات اخذ شده درباره متقاضی

مهلت اعلام خسارت بیمه‌نامه آتش‌سوزی مراکز صنعتی و غیرصنعتی و انبارهای ایران

بیمه‌گزار 5 الی 15 روز بعد از وقوع حادثه فرصت دارد که "فرم اعلام خسارت آتش سوزی" را جهت اعلام خسارت تکمیل و ارسال نماید. بیمه گزار می‌تواند اطلاعات را در قالب نامه نیز ارسال نماید.

مدارک لازم جهت پرداخت خسارت بیمه‌نامه آتش‌سوزی مراکز صنعتی و غیرصنعتی و انبارهای ایران

 • بیمه‌نامه
 • گزارش بازدید اولیه
 • قبوض رسید دریافت حق‌بیمه

حق بیمه پرداختی در هر رشته

میزان رضایتمندی بیمه شدگان از حق بیمه ، خسارت دریافتی و .... بیمه ایران

توانگری مالی یکی از معیارهای مهم ارزیابی شرکت بیمه‌گر است. توانگری مالی، میزان توان مالی شرکت در تحقق تعهدات مالی خود است.هرچه شرکت در ارزیابی معیارهای مربوطه، امتیاز بالایی کسب

نمی‌آید، از سطح توانگری مالی و قدرت بالاتر در پرداخت و تامین مطالبات بیمه‌گزاران برخوردار بوده و بیمه‌گزاران می توانند اعتماد بیشتری به آن شرکت بیمه‌گر داشته باشند.

در راستای مقررات مصوب شورای عالی بیمه( آیین نامه شماره 69) بیمه مرکزی هر ساله براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال گذشته شرکت های بیمه‌گرامتیاز توانگری مالی آن‌ها را در پنج

سطح اعلام می کند. براساس آخرین آمار بانک مرکزی ، امتیاز توانگری مالی شرکت بیمه‌گر ایران، 71% و سطح دوم است.

با توجه به شاخص های عملکردی موردتایید سازمان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شامل مراحل صدور بیمه نامه، ارائه اطلاعات مناسب به مشتری،سادگی و سرعت پرداخت خسارت،رضایت مالی،سطح

دانش پرسنل و کارمندان،سطح کیفیت ارتباط با مشتری و پاسخگویی ، تعداد شعب و نمایندگی ها، تعداد مراحل صدور بیمه نامه،تنوع شرایط بیمه نامه با توجه به نیاز مشتری،رضایت از حق بیمه و میزان

خسارت دریافتی، تبلیغات که توسط پژوهشکده بیمه منتشر شده است، می توانید آخرین رتبه بندی شرکت های بیمه‌گر نظیر بیمه‌ ایران را از لینک زیر بیابید.

آخرین رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه‌گر