بیمه دات کام

خرید

مرحله اول: مشخصات موتور
انتخاب کنید
انتخاب کنید

استعلام بیمه موتورسیکلت آسیا

شرکت بیمه آسیا، بیمه موتورسیکلت را برای راکبان موتور ارائه کرده است. این بیمه همانند بیمه شخص ثالث، بیمه‌ای اجباری است. پوشش‌های بیمه موتورسیکلت آسیا، به شرح زیر هستند: پوشش خسارات مالی بیمه موتور آسیا،همه زیان‌های مالی اشخاص ثالث( ترک نشین و افراد زیاندیده دیگر به جز راکب موتور) را جبران می‌کند؛ در حالی که پوشش خسارات جانی این بیمه‌نامه، هزینه درمان و بستری شدن، نقص عضو و فوت راکب مقصر و اشخاص ثالث را پرداخت می‌کند.