بیمه دات کام

شرکت بیمه نوین

استعلام، مقایسه و خرید بیمه نوین

به پشتوانه مالی بانک اقتصاد نوین، شرکت بیمه نوین از سال 1384 فعالیت خود را آغاز کرد. شرکت بیمه نوین در تمامی رشته‌های بيمه‌ای اعم از اشخاص، اموال، مسئوليت فعالیت دارد. بيش از ۸۰% سهام این شرکت متعلق به سهامداران حقوقی و حدود ۲۰% آن متعلق به سهامداران حقيقی است. کاربرد و اهمیت بیمه ها این روزها بر کسی پوشیده نیست و تاثیر و اهمیت اصلی آن بر آسایش روان افراد است. با توجه به اینکه بیمه بسیاری از خسارت های وارده را جبران می کند بهتر است که برای این موضوع به شرکت معتبر و شناخته شده ای مراحعه کنیم. یکی از شرکت های خوشنام و معتبر در زمینه امور بیمه ای شرکت بیمه نوین است. این شرکت با توجه به اینکه در تمامی رشته بیمه ها خدمات ارائه می دهد گزینه مناسبی برای انتخاب به عنوان بیمه گذار است. چشم انداز این شرکت کسب جایگاه در بین پنج شرکت غیر دولتی بیمه است. برای این شرکت حقوق مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار است و همواره تلاش بیمه نوین حرکت در جهت حفظ حقوق مشتریان است.

چرا باید شرکت بیمه نوین را انتخاب کنیم؟

شرکت بیمه نوین به دلیل ویژگی‌های زیر یکی از بهترین بیمه‌گران کشور است:

 • نسبت توانگری مالی این شرکت در سال 1401 حدود 157 درصد برآورد شده است.
 • 1.8 درصد از سهم بازار بیمه در حق بیمه تولیدی به شرکت بیمه نوین اختصاص دارد.
 • این شرکت در کشور 58 شعبه و 2284 نمایندگی فعال در زمینه بیمه عمومی و زندگی دارد.

استعلام و خرید بیمه نوین از بیمه دات کام

سامانه بیمه دات کام، تمامی خدمات مشاوره، استعلام، مقایسه و خرید انواع بیمه‌نامه‌ را برای شما فراهم کرده است. شما برای خرید بیمه شرکت نوین و هر شرکت دیگری، با مراجعه به سامانه بیمه دات کام و انتخاب بیمه مورد نظر، به بررسی و مقایسه قیمت‌ها پرداخته و بیمه خود را با بهترین قیمت خریداری کرده و در اسرع وقت به چاپ و پرینت بیمه‌‌نامه خود بپردازید.

در سامانه بیمه دات کام شما قابلیت مقایسه بیش از 20 شرکت بیمه را دارید، و می‌توانید به راحتی بیمه مورد نظر خود را در بین شرکت‌ها از نظر موارد تحت پوشش و هزینه مقایسه کرده و با تخفیف ویژه خرید خود را انجام دهید.همچنین برای استعلام اصالت و قیمت بیمه نوین خود نیز می‌توانید از این سامانه و یا سایت بیمه نوین استفاده نمایید. برای استعلام قیمت بیمه نوین کافیست وارد رشته بیمه مورد نظر خود شده و قیمت و هزینه های بیمه نوین را مشاهده بفرمایید

محصولات زیر از شرکت بیمه نوین را می‌توانید از بیمه دات کام خریداری نمایید:

 • بیمه آتش‌سوزی
 • بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه بدنه خودرو
 • بیمه مسئولیت
 • بیمه عمر و سرمایه‌گذاری

موارد بالا را به راحتی و تنها با چند کلیلک می‌توانید از سایت بیمه دات کام خریداری کنید.

بیمه آتش سوزی

بيمه آتش سوزی نوین، ریسک ناشی از احتمال وقوع حریق و خطرهای مربوط به آن را تحت پوشش قرار می‌دهد.

انواع بیمه‌های آتش‌سوزی نوین

بیمه آتش سوزی نوین در گروه‌های زیر به متقاضیان ارائه می‌شود:

بیمه آتش سوزی منازل مسکونی نوین:

بيمه‌گـزار، ارزش اعیانی بنای سـاختمان، تأسيسـات، امـوال و اثاثيـه منـزل مسـكوني را بـا سـرمايه دلخـواه و بـه قيمـت روز در برابـر خطرهـاي آتش‌سـوزی، انفجـار، صاعقه و سـایر خطرهـای فرعی را در بیمه آتش‌سوزی منازل مسکونی نوین بیمه می‌کند. ایـن بیمـه‌نامـه به‌ صـورت انفـرادی بـرای هـر واحد مسـکونی صادر می‌شـود. مدیـران سـاختمان نیز می‌توانند یـک بیمـه‌نامـه بـرای کل سـاختمان خریـداری نماینـد. در ایـن صـورت علاوه بـر پوشـش‌های معمول بیمه‌هـای آتـش سـوزی، پوشـش مسـئولیت مدنـی مدیـران سـاختمان نیـز از طرف شرکت بیمه‌گر نوین به ایشان ارائه می‌شود. ایـن بیمـه‌نامـه تحـت عنـوان بیمـه‌نامـه مجتمع‌هـای مسـکونی طراحـی و ارائـه می‌شـود.

بیمه آتش سوزی واحدهای تولیدی و مراکز صنعتی نوین

در ايـن بيمه‌نامـه ارزش زمین سـاختمان، تأسيسـات، ماشـين‌‌آلات و موجـودی واقـع در واحدهـای صنعتـی در مقابل خطرات اصلـی و تبعی تحت پوشـش قـرار می‌گیـرد.

بیمه آتش‌سوزی انبارها و مراکز غیر صنعتی نوین

شرکت بیمه نوین، ارزش اعيانی سـاختمان، تأسيسـات، اثاثيـه و موجودی مسـتقر در واحدهـای غيرصنعتـی مانند اماکن تجاری، اداری، مطب پزشکان و... را در مقابـل خطـرات اصلـی و تبعی تحت پوشـش قـرار مي‌دهد.

طرح‌های خاص بیمه آتش‌سوزی بیمه نوین:

این شرکت برای هر بیمه آتش سوزی چند طرح به متقاضیان پیشنهاد می‌دهد که در ادامه به معرفی آنها می‌پردازیم.

الف: بیمه آتش‌سوزی طرح جامع خانه و خانواده نوین (طرح جامع خانوار)

بـا خریـد طـرح جامـع خانـه و خانـواده نوین، پوشـش‌های زیر تا سـقف منـدرج در بیمـه‌نامـه بـه بیمه‌گـزار ارائه می‌شود:

 • پوشـش ارزش اعیانـی سـاختمان
 • تأسیسـات و اثاثـیه بیمـه‌گـزار در قبـال خطرهـای آتـش سـوزی
 • صاعقـه و انفجار
 • جبـران غرامـت فـوت و نقص عضو بیمه‌گزار، همسـر و فرزندان وی ناشـی از تحقـق خطرهـای تحت پوشـش تا سـقف مقـرر در بیمه‌نامه
 • جبـران هزینه‌هـای پزشـکی وارد شـده بـه بیمـه‌گـزار، همسـر و فرزنـدان وی در محـل مـورد بیمـه، ناشـی از تحقـق خطرهـای تحت پوشـش تا سـقف مقـرر در بیمـه‌نامه
 • پرداخـت هزینـه اسـکان موقـت خانـواده بیمـه‌گـزار در صـورت تحقـق حداقـل یکـی از خطرهـای بیمـه شـده و عـدم امـکان سـکونت در منـزل (تـا سـقف مقـرر در بیمـه‌نامـه)

ب: بیمه آتش‌سوزی طرح خانه نو نوین

شرکت بیمه‌گر نوین، بیمه آتش‌سوزی طـرح خانـه نـو را بـا هـدف ارائه پوشـش‌های آتش‌سـوزی، صاعقـه، انفجار، زلزلـه، سـیل و طوفـان، بـه واحدهـای مسـکونی مطرح نمود.

ج : طرح بیمه‌گزاران مراکز صنعتی شرکت بیمه نوین

شرکت بیمه نوین با بهره‌گيری از توان بالاي متخصصان با تجربه و مطرح خود، فرایند ارزيابی ريسك را همزمان با صدور بيمه‌نامه آتش سوزی و با هدف شناسایی مخاطرات موجود در محل مورد بيمه، همراه با ارائه راه كارهاي پيشگيرانه تحقق می‌بخشد.

پوشش‌های بیمه آتش‌سوزی نوین

در بیمه آتش سوزی نوین مورد بیمه تحت پوشش‌های زیر قرار می‌گیرد: الف) خطرهای اصلی: آتش سوزي، صاعقه و انفجار ب) خطرهای اضافی، تبعی يا فرعی كه بيمه‌گزار به اختيار می‌تواند انتخاب كند. این خطرات شامل زلزله و آتشفشان، سيل و طغيان آب، طوفان و تندباد، سرقت با شكست حرز، تركيدگی لوله‌های آب، ضايعات ناشی از بارش باران و ذوب برف، سقوط هواپيما و بالگرد، شكست شيشه، تركيدگی ظروف تحت فشار صنعتی، هزينه پاكسازی ضايعات، رانش زمين، شورش، بلوا و... می‌شود.

بیمه اتومبیل شرکت بیمه نوین

در بيمــه خــودرو موضــوع بيمــه عبــارت اســت از هــر نــوع وســيله نقليــه موتــوری زمينــی از قبيــل خــودرو، وانــت، کاميونــت، کاميــون، تريلــی، اتوبـوس، موتورسـيکلت و يـا هـر نـوع وسـيله نقليـه ديگـري کـه بـا نيـروی محرکــه موتــور حرکــت مي‌کنــد. بیمه‌های اتومبیل شامل بیمه بدنه، بیمه‌نامه حوادث راننده و بیمه‌نامه شخص ثالث است. این بیمه‌ها، خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی به اتومبيل، سرنشينان آن و اشخاص ثالث را جبران می‌کند.

انواع بیمه ماشین

شرکت بیمه نوین هر سه نوع از بیمه اتومبیل را به متقاضیان ارائه می‌دهد که در ادامه به آنها می‌پردازیم:

الف) بيمه شخص ثالث نوین

بر اساس قانـون بيمـه اجبــاری شــخص ثالـث، کلیـه دارنـدگان وسـایل نقلیـه موتـوری زمینـی اعـم از اینکـه اشـخاص حقیقـی یـا حقوقـی باشـند، مکلف‌انـد وسـایل نقلیـه خـود را در قبـال خسـارت بدنـی و مالـی کـه احتمال دارد در اثـر حــوادث وســایل نقلیــه مذکــور بــه اشــخاص ثالــث وارد می‌شــود را جبران کنند.

خطرهای تحت پوشش بيمه‌نامه شخص ثالث:

جبران خسارت های مالی و بدنی وارد بر اشخاص ثالث تا سقف تعهدات مندرج در بيمه‌نامه در تعهد بيمه‌گر است. خسارت مالی: زيان‌هایی است كه به سبب حوادث مشمول بيمه به اشخاص ثالث وارد می‌شود. خسارت بدنی: هر نوع ديه يا ارش ناشی از صدمه، شكستگی، نقص عضو يا ديه فوت اشخاص ثالث

ب) بيمه نامۀ حوادث راننده نوین

در اين بيمه غرامت ناشي از نقص عضو و يا فوت راننده مقصر حادثه تحت پوشش قرار می‌گيرد، شركت‌های بيمه موظف‌اند بيمه حوادث راننده را به همراه بيمه شخص ثالث به بيمه‌گزاران ارائه نمايند.

ج) بيمه بدنه اتومبيل

بيمه بدنه شرکت بیمه نوین، خسارت وارده به اتومبيل مورد بيمه را جبران می‌نمايد.

خسارت‌های تحت پوشش بیمه بدنه نوین:

موارد زیر جز خسارات اصلی تحت پوشش بیمه بدنه نوین هستند:

 • خسارتی كه ناشی از برخورد خودرو به يك جسم يا برخورد اجسام ديگر به آن
 • واژگونی یا سقوط
 • برخورد محمولات مورد بيمه در حين حركت اجزا
 • خسارت وارده بر اثر آتش سوزی، انفجار يا صاعقه
 • سرقت کلی ماشین
 • آسیب وارده به وسیله نقلیه در اثر عمل دزدی و يا شروع به دزدی
خطرات اضافی یا تبعی که با بیمه بدنه نوین پوشش داده می‌شوند:

بيمه‌گزار می‌تواند با پرداخت حق بيمه اضافی، تمام يا تعدادی از خطرهای زير را به بيمه‌نامه اصلی خود اضافه نمايد:

 • سرقت درجاي قطعات و لوازم خودرو
 • هزينه اياب و ذهاب در دوره تعميرات
 • شكست شيشه به تنهايی
 • تأثير مواد شيميايي، رنگ و اسيد
 • خطرات حوادث طبيعي (سيل، زلزله و آتشفشان)
 • افزايش قيمت خودرو (نوسان قيمت ها از ۲۵% تا 100% در خسارات جزئی)
 • افت قيمت خودرو بر اثر حادثه

بیمه مسئولیت نوین

انواع بیمه‌های مسئولیت نوین در ایجاد نظم اجتماعی، تأمین حرفه‌ای مشاغل و فعالیت‌ها، جبران زیان‌های مالی و جانی وارد بر اشخاص ثالث و از همه مهم‌تر در حل مسالمت آمیز اختلافات افراد بدون مراجعه و طرح دعاوی در محاکم قضایی نقش اساسی را ایفا می‌کنند. بیمه‌های مسئولیت، یکی از رشته‌های اصلی بیمه است و در کنار بیمه های اموال و اشخاص قرار دارد. موضوع بیمه‌نامه مسئولیت نوین، جبران زیان وارد شده به اشخاص ثالث در دو بخش خسارت‌های مالی و غرامت‌های بدنی ناشی از فعل یا ترک فعل غیر عمد بیمه‌گزاران است.

بیمه مسئولیت کارفرمای نوین

بیمه مسئولیت مدنی‌ کارفرما در برابر کارکنان، صدمات بدنی (هزینه‌های پزشکی، دیه فوت و نقص عضو) وارد به کارکنان را که ناشی از مسئولیت مدنی کارفرمایان است، تحت پوشش قرار می‌دهد. برخـی از انـواع این بیمه‌نامه عبارت‌اند از:

 • بیمـه مسـئولیت مدنـی ناشـی از اجـرای پروژه‌های فاضلاب، مخابـرات، پروژه‌هـای آب، بـرق، نفـت و گاز.
 • بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی
 • بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله آب استفاده‌کنندگان
 • بیمه مسئولیت مدنی ناشی از نصب، سرویس و نگهداری آسانسورها
 • بیمه مسئولیت مدنی ناشی از نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی
 • بیمه مسئولیت مدنی شهرداری در قبال شهروندان
 • بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران پروژه‌های عمرانی در قبال اشخاص ثالث
 • بیمه مسئولیت مدنی مراکز نصب و تست دستگاه گاز CNG خودرو

بیمه مسئولیت حرفه‌ای نوین

این بیمه مسئولیت حرفه‌ای اشخاصی که دارای دانش تخصصی منحصر به فرد، همچنین توانایی و قابلیت کاربرد این دانش را در قالب یک نظام نامه حرفه‌ای، استاندارد و صنفی دارند را پوشش می‌دهد. این افراد به سایر افراد جامعه خدمت‌رسانی می‌کنند و تأمین‌کننده نیازهای تخصصی مردم هستند. بیمه مسئولیت حرفه‌ای نوین شامل موارد زیر می‌شود:

 • بیمه مسئولیت حرفه‌ای سردفترداران
 • بیمه مسئولیت حرفه‌ای وکلای دادگستری
 • بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسان طراح، محاسب، مشاور، ناظر و مجری
 • بیمه مسئولیت حرفه‌ای مسئول فنی بیمارستانها، کلینیک‌ها و مراکز درمانی
 • بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان

بیمه مسئولیت قراردادی نوین

قراردادها به قصد تحصیل منافع برای طرفین یک قرارداد منعقد می‌شود و قصور هر یک از طرفین از مفاد قرارداد که منجر به زیان طرف دیگر شود، ضمان دارد. بیمه مسئولیت قراردادی این ضمان را که ناشی از قصور بیمه‌گزار (که یکی از طرفین قرارداد است) پوشش می‌دهد. انواع بیمه‌هایی که در دسته‌ی بیمه مسئولیت قراردادی نوین قرار می‌گیرند عبارتند از: • شرایط کنوانسیون سی ام آر • بیمه مسئولیت مدنی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای • بیمه مسئولیت مدنی شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای (داخلی)

بیمــه مســئولیت مدنــی‌تولیــد کننــدگان و فروشــندگان در برابــر مصرف‌کننــدگان نوین :

ایـن بیمـه‌نامـه به منظـور حمایـت از صنایـع مختلـف، صنعت‌گـران و افزایش ضریـب اطمینـان مصـرف‌کننـدگان از تولیدکننـدگان طراحی و تدویــن شــده اســت. ایــن بیمــه خســارت‌های مالــی و یــا بدنــی ناشــی از نقـص تولیـدی و اجناس فروختـه شـده بـه مصرف کننـده و اشـخاص ثالـث (کـه دارای اسـتاندارد و گارانتـی اسـت) را تحـت پوشـش قـرار می‌دهـد. انواع بیمــه مســئولیت مدنــی‌تولیــد کننــدگان و فروشــندگان در برابــر مصرف‌کننــدگان نوین عبارت‌اند از:

 • بیمه مسئولیت تولیدکنندگان عایق‌های رطوبتی
 • بیمه مسئولیت تولید کنندگان لوله‌های پلی اتیلن

بیمه های عمر و سرمایه گذاری نوین

شرکت بیمه نوین با هدف ارائه مناسب‌ترین خدمات بیمه‌ای در جهت تأمین نیازها، بیمه عمر و سرمایه‌گذاری را به بازار عرضه کرد. اين بيمه‌نامه تركيبی‌ از يك بيمه عمر و يك اندوخته سرمايه‌گذاري است كه علاوه بر ارائه پوشش برای خطر فوت و برخی پوشش‌های اضافی، درآمدهايی را با تضمين يك نرخ سود سرمايه‌گذاری مشخص، در زمان حيات نصيب شما می‌كند. بيمه عمر و سرمايه‌گذاری بیمه نوین اين امكان را براي شما فراهم می‌آورد كه با پس‌انداز مبالغ اندك، ضمن استفاده از پوشش‌های بيمه‌ای و كاهش تبعات سنگين حوادث و اتفاقات ناگوار زندگی، امكان سرمايه‌گذاری با حق‌بيمه‌هاي پرداختی مقدور شود. بدين ترتيب ضمن حفظ قدرت خريد، پس‌انداز و سرمايه‌ای مطمئن برای بیمه‌‌گزار فراهم می‌گردد.

میزان رضایت‌مندی بیمه‌شدگان از حق بیمه، خسارت دریافتی و... شرکت بیمه نوین

توانگری مالی یکی از معیارهای مهم ارزیابی شرکت بیمه‌گر است. این شاخص، میزان توان مالی شرکت در تحقق تعهدات خود را نشان می‌دهد. هرچه شرکت در ارزیابی معیارهای مربوطه، امتیاز بالایی کسب کند، از سطح توانگری مالی و قدرت بالاتر در پرداخت و تامین مطالبات بیمه‌گزاران برخوردار است. بنابراین، بیمه‌گزاران می‌توانند اعتماد بیشتری به آن شرکت بیمه‌گر داشته باشند. بر اساس آخرین آمار بیمه مرکزی‌، امتیاز توانگری مالی شرکت بیمه نوین در سال 1401، به میزان 157 درصد اعلام شده است؛ یعنی این شرکت در سطح اول توانگری مالی قرار دارد. در راستای مقررات مصوب شورای عالی بیمه، سازمان بیمه مرکزی هر ساله بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال گذشته شرکت‌های بیمه‌گر، امتیاز توانگری مالی آن‌ها را در پنج سطح اعلام می‌کند. شرکت بیمه نوین، با حضور در این سطح از توانگری مالی، خیال بیمه‌گزاران را از پراخت غرامت‌هایشان راحت کرده است.

پرسش‌های متداول:

شرکت بیمه نوین در کدام‌یک از رشته‌های بیمه‌ای فعالیت دارد؟

شرکت بیمه نوین، در تمامی رشته‌های بيمه‌ای اعم از اشخاص، اموال و مسئوليت فعالیت دارد.

بیمه‌گر نوین در رشته بیمه اتومبیل چه محصولاتی ارائه می‌دهد؟

این شرکت بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث و بیمه حوادث راننده را ارائه می‌دهد. این محصولات را می‌توانید به راحتی و با بهترین قیمت از بیمه دات کام خریداری نمایید.

چرا باید شرکت بیمه نوین را انتخاب کنیم؟

شرکت بیمه نوین یکی از باسابقه‌ترین و بزرگترین شرکت‌های بیمه کشور است و از نظر توانگری مالی در رتبه یک قرار دارد. در نظر گرفتن مشتری مداری و احترام به مشتری یک مورد بسیار مهم در انتخاب شرکت بیمه است.