08 بهمن 1400

قوانین بیمه بیکاری+ لیست تمام تبصره های بیمه بیکاری( بهمن 1400)

برای بهره بردن از بیمه بیکاری، فرد باید شرایط آن را داشته باشد. این شرایط بر اساس قوانینی تعیین می‌شوند که به آن‌ها قوانین بیمه بیکاری می‌گویند. قوانینی که سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است. در خصوص این نوع بیمه، به طور کامل در مقاله بیمه بیکاری چیست توضیح داده‌ایم. در این مقاله قوانین بیمه بیکاری را برای شما شرح می‌دهیم. این قوانین در 14 ماده و 21 تبصره است که در سال 1369 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده‌اند. برای مطالعه و آشنایی کامل با این قوانین در ادامه همراه ما باشید.

معرفی کامل قوانین بیمه بیکاری

قوانین بیمه بیکاری، شامل چند ماده و تبصره است که در دامه به شرح هر کدام از آن‌ها می‌پردازیم.

ماده 1

تمام افرادی که تابع  قوانین کار و کار کشاورزی و همچنین مشمول قوانین تأمین اجتماعی هستند، مشمول قوانین بیمه بیکاری خواهند شد.

تبصره – گروه‌هایی مانند: بازنشستگان، ازکارافتادگان، صاحبان حِرف و مشاغل آزاد، بیمه‌شدگان اختیاری و اتباع خارجی مشمول این قانون نمی‌شوند.

ماده 2

فردی که بدون میل و اراده خود، کارش را از دست داده است، بیکار به حساب می‌آید.

تبصره 1 – افرادی که به دلیل تغییرات به وجود آمده در ساختار اقتصادی و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورای عالی به صورت موقف بیکار شده‌اند، بیکار به حساب نخواهند آمد. به‌عبارتی ‌دیگر، مشمول این قانون نخواهند شد.

تبصره 2 – اشخاصی که به دلیل بلایایی طبیعی مانند سیل، زلزله و دیگر حوادثی مانند جنگ بیکار می‌شوند، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی، می‌توانند از این مزایای قانون استفاده کنند.

ماده 3

بیمه بیکاری، یکی از خدمات حمایتی سازمان تأمین اجتماعی به حساب می‌آید. از این رو، این بیمه به افرادی که حق بیمه مقرر خود را پرداخت می‌کردند، تعلق خواهد گرفت.

مطلب پیشنهادی : بیمه تامین اجتماعی و تمام مزایای آن

ماده 4

بیمه‌شده باید معرفی‌نامه کتبی از واحد کار و امور اجتماعی محل خود، داشته باشد تا از مزایای این بیمه، بهره‌مند شود.

تبصره – بیمه‌شدگان بیکار، کلیه حقوق، مزایا و خسارت‌های تعریف شده در این قانون را دریافت خواهند کرد.

ماده 5

پرداخت حق بیمه بیکاری بر عهده کارفرما است. این حق بیمه جزو همان 23% حق بیمه‌ای که از طرف کارفرما پرداخت می‌شود. میزان حق بیمه بیکاری 3% است.

تبصره – مواردی از جمله ،مزد بیمه‌شده و چگونگی تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی دریافت آن، مشخص کردن تکلیف بیمه‌شده و کارفرما و همچنین مراحل و چگونگی رسیدگی به اعتراض، تخلف در قوانین بیمه بیکاری تأمین اجتماعی، مشخص شده است.

ماده 6

بیمه‌شدگان باید شرایط زیر را به منظور دریافت بیمه بیکاری داشته باشند:

 • شخص متقاضی قبل از اعلام کردن خود به عنوان بیکار، باید حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. (البته به جز تبصره 2 ماده 2)
 • فرد متقاضی حداکثر باید تا 30 روز بیکاری و همچنین آمادگی خود را برای پذیرش شغل تخصصی و متناسب اعلام کند. در صورت داشتن عذر موجه بعد از 30 روز و با تائید هیئت حل اختلاف تا 3 ماه امکان‌پذیر خواهد بود.
 •  متقاضی باید در دوره‌های آموزشی و سوادآموزی شرکت کند و هر دو ماه یک‌بار، گواهی لازم را به شعب تأمین اجتماعی ارائه دهد.
قوانین بیمه بیکاری

تمام قوانینی که منجر به دریافت بیمه بیکاری می‌شود.

تبصره 1 – در صورتی که کارگر بیکار در مکانی با حقوق کمتر از حق بیمه بیکاری مشغول به کار شود، مابه‌التفاوت دریافتی بیمه‌شده از حساب صندوق بیمه بیکاری به او پرداخت می‌شود.

تبصره 2 – مدت زمانی که فرد از بیمه بیکاری استفاده می‌کند، جزو سوابق بیمه‌ای به حساب خواهد آمد.

ماده 7

مدت پرداخت بیمه بیکاری به صورت زیر است:

از زمان شروع برخورداری از بیمه بیکاری، جمع مدت پرداخت مقرری از جمله شرکت در دوره‌های آزمایشی یا دائمی برای افراد مجرد حداکثر 36 ماه و برای افراد متأهل حداکثر 50 ماه و بر اساس شرایط زیر است:

 • 6 تا 24 ماه، برای مجردین 6 ماه و برای متأهلین یا متکفلین 12 ماه
 • 25 تا 120 ماه، برای مجردین 12 ماه و برای متأهلین یا متکفلین 18 ماه
 • 121 تا 180 ماه، برای مجردین 18 ماه و برای متأهلین یا متکفلین 26 ماه
 • 181 تا 240 ماه، برای مجردین 26 ماه و برای متأهلین یا متکفلین 36 ماه
 • 241 ماه به بالا، برای مجردین 36 ماه و برای متأهلین یا متکفلین 50 ماه

تبصره –افراد بیش از 55 سال سن تا زمان سن بازنشستگی مشمول قانون بیکاری خواهند بود.

میزان مقرری دریافتی بیمه بیکاری

مقدار مقرری دریافتی بیمه بیکاری به شرح زیر است:

 • مقرری دریافتی روزانه برای شخص بیکار برابر با 55% میانگین مزد، حقوق یا کارمزد دریافتی او خواهد بود. به میزان مقرری برای افراد متأهل یا متکفل، حداکثر تا 4 نفر و به ازای هر نفر، برابر با 10% حداقل دستمزد اضافه خواهد شد. میزان مقرری بیمه بیکاری، بین حداقل دستمزد و 80% متوسط مزد یا حقوق است. (در حقیقت نباید از این مقادیر کمتر یا بیشتر باشد.)
 • مقرری از روز اول قابل محاسبه و پرداخت است.

تبصره 1 – متوسط مزد یا حقوق روزانه، به این صورت محاسبه می‌شود: جمع کل دریافتی بیمه‌شده (مأخذ دریافتی حق بیمه در آخرین 90 روز قبل از بیکار شدن) تقسیم بر روزهای کار. برای بیمه‌شدگان کارمزدی، شامل جمع کل دریافتی بیمه‌شده (مأخذ دریافتی حق بیمه در آخرین 90 روز قبل از بیکار شدن) تقسیم بر 90. اگر بیمه‌شده کارمزدی در مدت سه ماه مشخص از مبلغ دستمزدی خود استفاده کرده باشد، متوسط مزدی که بر مبنای محاسبه غرامت دستمزد محاسبه شده است، به عنوان دستمزد روزهای بیکاری در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره 2 – همسر (زن و شوهر)، فرزندان دختر (تا زمانی که ازدواج نکرده و شغلی ندارند.)، فرزندانی زیر 18 سال (یا محصل و دانشجو یا طبق نظر پزشک ازکارافتاده)، پدر و مادر با سن بالای 60 برای پدر (یا اینکه ازکارافتاده باشند. البته باید پزشک معتمد تأمین اجتماعی این مساله را تائید کند. همچنین اینکه معاششان توسط بیمه، تأمین می‌شود.)، خواهر و برادر تحت تکفل (در صورت داشتن شرایط مربوط به فرزندان اناث و ذکور، نوشته شده در بندهای (2) و (3) این تبصره.) افراد تحت پوشش این ماده هستند.

تبصره 3 – دریافت بیمه بیکاری، ارتباطی با مستمری جزئی بیمه ندارد و مانع قطع شدن آن نخواهد شد.

تبصره 4 – در صورتی که هر دو زوج بیکار شوند، فقط یکی از آن‌ها می‌تواند به ازای تعداد فرزندان از بیمه بیکاری استفاده کند.

پنجمین تبصره – بیمه‌شدگان بیکار و افراد تحت تکفل آن‌ها می‌توانند از خدمات درمانی بندهای الف و ب ماده 3 استفاده کنند.

تبصره 6 – بیمه بیکاری معاف از مالیات است.

برای کسب اطلاعات کامل در مورد قوانین کار به اینجا مراجعه نمایید.

ماده 8 قانون بیمه بیکاری

در شرایط زیر، بیمه بیکاری قطع خواهد شد:

 • اشتغال به کار مجدد بیمه‌شده
 • شرکت نکردن بدون عذر موجه در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی
 • قبول نکردن شغل پیشنهادی تخصصی یا مرتبط به حرفه او
 • در صورت استفاده از مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی
 • اعاده گشتن بیمه‌شده از انحا با دریافت مزد روزهای بلاتکلیفی به کار مربوطه

تبصره 1 – در صورتی که اثبات شود که بیمه‌گزار به میل و خواست خود بیکار است، وی موظف به بازگرداندن مستمری دریافتی در دوران بیمه بیکاری خواهد بود.

تبصره 2 – در صورتی که بیمه‌شده در جایی به کار مشغول شود و از بیمه بیکاری هم استفاده کند، از زمان تاریخ اشتغال باید مبلغ‌های دریافتی را بازگرداند.

سومین تبصره – در صورتی که کمک هزینه حین کارآموزی دریافت کند، بیمه بیکاری او تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.

ماده 9

کارفرمایان باید محل‌های خالی از شغل را با هماهنگی شورای اسلامی و نمایندگان کارگران به مراکز خدمات اشتغال معرفی کنند.

تبصره 1 – دولت باید هر سال بودجه مشخصی را برای طرح‌های اشتغال‌زایی برای اشتغال به کار بیکاران در نظر بگیرد. تعیین این بودجه باید از طریق سیستم بانکی، منابع اعتباری سازمان تأمین اجتماعی و اعتبارات قرض‌الحسنه باشد. یا اینکه از طریق شرکت‌های تعاونی یا خصوصی و تحت نظر وزارت کار و امور اجتماعی پیاده‌سازی و اجرا کند.

تبصره 2 – در اخذ پروانه‌های کسب‌وکار و دریافت موافقت‌نامه‌های اصولی و تأسیس واحدهای اقتصادی، بیکاران مشمول قوانین بیمه بیکاری در اولویت قرار خواهند گرفت.

تبصره 3 – آموزش مهارت‌های مورد نیاز برای افزایش توانایی‌های بیکاران، تحت پوشش بیمه بیکاری بند ج ماده 7 باید توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی فراهم شود. هزینه‌های مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بیمه بیکاری و بر اساس آیین‌نامه پیشنهادی سازمان‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و تأمین اجتماعی و تائید وزارت کار و امور اجتماعی و بهداشت، پرداخت می‌شود.

تبصره 4 – تشکیل کلاس برای مشمولان بی‌سواد، وظیفه نهضت سوادآموزی با همکاری کارفرمایان و وزارتخانه‌های ذیربط است.

برای کسب اطلاعات جامع در خصوص استفاده از بیمه بیکاری می‌توانید مقاله بیمه دات کام با عنوان شرایط استفاده از بیمه بیکاری را مطالعه نمایید.

ماده 10

حساب‌های درآمد بیمه بیکاری و پرداخت آن باید جداگانه باشد و هر سال گزارش عملکرد مالی آن به وزیر بهداشت و وزیر کار اعلام شود.

ماده 11

مجری این قوانین بیمه بیکاری، وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی است.

ماده 12

هزینه‌های مرتبط باید فقط از محل درآمدها توسط سازمان تأمین اجتماعی تأمین شود. در صورتی که هزینه‌های اداری و پرسنلی از 10% میزان مقرری پرداختی به بیمه‌شدگان بیشتر نشود، می‌توان این هزینه‌ها را تعیین و تخصیص داده خواهند شد.

قوانین بیمه بیکاری

قوانین بیمه بیکاری و تمام شرایط آن

ماده 13

زمان اجرای این قانون از پایان زمان آزمایشی قانون بیمه بیکاری (06/05/1359) لازم‌الاجرا است.

ماده 14

آیین‌نامه اجرایی در مدت یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تعیین و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

قوانین بیمه بیکاری در 14 ماده و 21 تبصره در تاریخ 10/07/1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که ما در این مطلب به شرح آن‌ها پرداختیم. اگر همچنان در این مورد ابهام یا سوالی دارید، می‌توانید سوالات خود را در انتهای همین مطلب بنویسید تا کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگوی شما باشند.

آخرین مقالات مرتبط با این مطلب مشاهده آرشیو مقالات مشاهده آرشیو
12 اردیبهشت 1401 / اطلاعات بیمه ای

بیمه تامین اجتماعی چیست؟+ انواع، پوشش‌ها و خدمات

بیمه تامین اجتماعی چه پوشش‌ها و خدماتی به بیمه‌گزاران می‌دهد؟ شرایط بازنشستگی بیمه را در این مقاله بخوانید.

01 اردیبهشت 1401 / اطلاعات بیمه ای

بیمه فراگیر خانواده ایرانی برای همه اعضای خانواده

بیمه فراگیر خانواده مخصوص چه افرادی است؟ این بیمه‌نامه چه طرح‌ها و پوشش‌هایی دارد؟ برای آگاهی بیشتر این مقاله را بخوانید.

20 فروردین 1401 / اطلاعات بیمه ای

قوانین کار: میزان حقوق اضافه کاری و ساعات قانونی کار هر کارگر در 1401

اگر کارگر یا کارفرما هستید و می‌خواهید اطلاعاتی در مورد قوانین کار کسب کنید، این مقاله برای شما نوشته شده است.

20 فروردین 1401 / اطلاعات بیمه ای

بیمه قالی بافی: مزایایی که هر هنرمند قالیباف، می‌تواند از آن بهره ببرد.

اگر یک هنرمند قالی باف هستید و بیمه‌ای ندارید، می‌توانید تحت پوشش بیمه قالیبافی قرار بگیرید! با خواندن این مقاله با جزییات بیمه قالی بافی آشنا شوید.

03 فروردین 1401 / اطلاعات بیمه ای

خدمات درمانی با کارت ملی را چگونه بدون نیاز به دفترچه تامین اجتماعی دریافت کنیم؟

هویتِ مورد اعتماد جزء حیاتی یک جامعه با عملکرد خوب است. به همین دلیل است که بهبود امنیت، کاهش تقلب در شناسنامه و سرقت هویت و اعتمادسازی در دستور کار هر دولتی قرار

01 فروردین 1401 / اطلاعات بیمه ای

مشاور بیمه: وظایف، مزایا و ویژگی‌ها+ چگونه مشاوره بیمه شویم؟

اگر به دنبال یک شغل پاره وقت با پورسانت بالا هستید، اگر به دنبال شغل دوم در کنار شغل اصلی خود هستید، حتما این مقاله را بخوانید!

فرم ارسال دیدگاه پیرامون این مطلب

دیدگاه کاربران بیمه دات کام
علیرضا
26 آبان 1400

سلام در صورتی که با این مواد، باز هم کارفرما قوانین را رعایت نکرد، میتونیم شکایت کنیم؟چگونه باید اثبات کنیم؟

  کارشناس بیمه
  26 آبان 1400

  با سلام دوست عزیز، بله شما میتوانید با مراجعه به وزارت کار، شکایت خود را ثبت کنید. در آنجا شما را به طور کامل راهنمایی خواهند کرد.

   محمد
   02 اسفند 1400

   با سلام
   افزایش حقوق بیمه بیکاری در سال جدید چطور محاسبه میشه؟؟

    کارشناس بیمه
    03 اسفند 1400

    سلام دوست عزیز، هنوز چیزی اعلام نشده است صبر کنید.

     پیمان
     07 فروردین 1401

     الان چی هنوزم اعلام نشده ؟
     من الان ۳۷۰۰۰۰۰۰ ریال بیمه بیکاری میگیرم بعد عید باید چقدر بگیرم؟

     کارشناس بیمه
     07 فروردین 1401

     سلام دوست عزیز، ماهی چهار ملیون و دویست هزار تومان میشود.

     درویشی خانم
     20 فروردین 1401

     ببخشید من سال قبل ماهی ۲۶۵۰۰۰۰۰ریال دریافتیم بود امسال چقدر میشه؟

     کارشناس بیمه
     20 فروردین 1401

     سلام دوست عزیز در سال ۱۴۰۱ مستمری بیمه بیکاری چهار میلیون و دویست هزار تومان است.

   لیلی
   21 اسفند 1400

   سلام.وقت بخیر.ببخشید من تا پایان اسفند ۱۴۰۰ بعد از ۴ سال کار کردن توسط کارفرما اخراج میشم.با توجه به اینکه در لیست بیمه ی من آخرین دریافتیم ۳۶۰۰۰۰۰ تومان بوده .مبلغ دریافتی من برای بیمه بیکاری از فروردین ۱۴۰۱ چقد میشه؟

    کارشناس بیمه
    22 اسفند 1400

    سلام دوست عزیز، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ به شما تعلق میگیرد.

  اصغر
  23 بهمن 1400

  سلام کار فرما اخراجم کرد تا اتمام قرارداد اخر سال گفت بیمه رو پرداخت میکنم و حقوقمو هم میخواد بده چکار کنم که از بیمه بیکاری استفاده کنم

   کارشناس بیمه
   24 بهمن 1400

   سلام دوست عزیز، اگر آخرین کارگاه یک سال سابقه داشته باشید و اخراج شما غیر ارادی باشد بیمه بیکاری شامل شما میشود.

  محسن ک
  05 اسفند 1400

  با عرض سلام
  بنده مقرری بیمه بیکاری میگرفتم که اذر ماه مقرری رو قطع کردندو بعد پیگیری و ۳ ماه رفت و امد بین ادارات تامین اجتماعی شهرستان و اداره کل تامین اجتماعی استان و اداره کار شهرستان علت رو گزارش بازرس تامین اجتماعی مبنی بر اشغال بنده در بنگاه املاکی یکی از دوستانم اعلام کردن و پاسخ درستی ندادن در صورتی که درخواست مستندات رو دادم فقط گفتن بازرس گزارش داده و صورتجلسه رو بازرس تامین اجتماعی و اداره کار هم امضا و تایید کردن در صورتی که چنین چیزی صحت نداره و فقط برای اجاره مسکن و کد رهگیری اونجا رفت و امد داشتم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید چکار باید کنم

   کارشناس بیمه
   06 اسفند 1400

   سلام دوست عزیز، اگر بازرس گزارش داده و در سیستم قطع شده دیگه امکان برقراری مجدد نیست شما قبل از گزارش و قطع باید اقدام میکردید.

   ناشناس
   12 اسفند 1400

   با سلام .کارگری که در شرکتی مشغول به کار بوده که بعد از حدود ۱۰ سال بیکار شده .سال آخر مشغولیت در آن شرکت در یکی از کارگاههای آن شرکت که مربوط به تامین اجتماعی رودهن هست مشغول بوده .در زمان بیکاری ۴ روز بیمه از یکسال کم داشته .آیا با توجه به اینکه تمامی سوابق مربوط به یک شرکت ولی در
   ادارات تامین اجتماعی مختلف بوده تبصره ای نیست که مشمول بیمه بیکاری شود؟

    کارشناس بیمه
    12 اسفند 1400

    سلام دوست عزیز، خیر باید حتما آخرین کارگاه یک سال سابقه داشته باشید.

  رضا
  11 اسفند 1400

  سلام خسته نباشید
  حدود دوسال در یک شرکت پزشکی بیمه بودم بعد شرکت چند ماه پیش طی یک مناقصه یک بیمارستان رو در اختیار گرفت ، ظاهرا بیمه من از اون روز از اونجا پرداخت میشه ، به یکسال هم نمیرسه ، مشمول بیمه بیکاری هستم ؟

   کارشناس بیمه
   11 اسفند 1400

   سلام دوست عزیز، خیر مشمول بیمه بیکاری نخواهید شد.

  سعید
  20 فروردین 1401

  سلام حدود شیش سال در یک شرکت بهره برداری. مشغول بکار بودم پایان اسفند بیکار شدم و از کارفرما نامه ام گرفتم ایا بیمه بیکاری به من تعلق میگیره ؟

   کارشناس بیمه
   12 اردیبهشت 1401

   سلام دوست عزیز، اگر اخراجتان غیرارادی بوده است، بله می توانید.

  مهدی اکبری
  21 فروردین 1401

  سلام من ۴ سال در یک کارگاه کار کردم الان میخام بیمه بیکاری بگیرم راهنمایی کنید

   کارشناس بیمه
   22 فروردین 1401

   سلام دوست عزیز، بیمه بیکاری فقط زمانی به شما پرداخت خواهد شد که اخراج شما از محل کار غیرارادی باشد.

سیروس النایی
26 آبان 1400

با سلام، آن 3% که نوشته شده برای بیمه بیکاری را خود کارگر می پردازد؟

  کارشناس بیمه
  26 آبان 1400

  با سلام دوست عزیز، شما 30% از حقوق خود را به بیمه می دهید که از این 30%، 23% را کارفرما باید پرداخت کند. 3% جزو این مبلغ پرداختی از طرف کارفرماست.

  فریدون آقچهلی
  10 فروردین 1401

  سلام بنده ۲۴سال البته بادوسال خدمت سربازی سابقه
  پرداخت بیمه دارم و نگهبان کوره بودم اگراخراردیبهشت ماه
  بیکارشوم چقدربیمه بیکاری میدن منظورحقوق هست.باتشکر

   کارشناس بیمه
   11 فروردین 1401

   سلام فریدون عزیز
   اگر در اداره کار بیمه بیکاری شامل شما شود و برای شما تایید کنند اگر متاهل باشی ۵۰ ماه به شما بیمه بیکاری میدهند

    دیدار
    08 اردیبهشت 1401

    با سلام فردی که ۱۰ سال بیمه ش از یک کارگاه واریز شده امروز یخاد بره یه کارگاه دیگه کار کنه و بیمه هم واریز بشه بعدا میتونه از بیمه بیکاری این ۱۰سالش استفاده کنه

     کارشناس بیمه
     08 اردیبهشت 1401

     سلام دوست عزیز، بیمه بیکاری فقط در صورتی داده می شود که اخراج غیرارادی باشد بعد اینکه شما می خواهید در جایی دیگر استخدام شوید، بیمه بیکاری به شما دیگر تعلق نمی گیرد.

نوشین
08 آذر 1400

سلام من فقط ۷ ماه سابقه بیمه دارم دو روز پیش اخبار اعلام کرد اگر ۶ ماه بیمه داشته باشید بیمه بیکاری تعلق میگیرد….به من تعلق میگیرد یا خیر؟؟؟ممنونم

  کارشناس بیمه
  14 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، خیر باید حتما یکسال در آخرین کارگاه سابقه بیمه داشته باشید.

مسعود
29 آذر 1400

سلام. من۶سال سابقه کار داشتم کارفرما منو اخراج کرد یک ماه آخر بیمه منو واریز نکرد من نتونستم از بیمه بیکاری استفاده کنم. الان من باید چکار کنم که بیمه بیکاری بگیرم؟ باسپاس.

  کارشناس بیمه
  30 آذر 1400

  سلام دوست عزیز، شما بهتر است که در ابتدا برای شکایت به وزارت کار واحد مربوطه مراجعه کنید.

حامد
03 دی 1400

سلام.من 5 روزه که اخراج شدم.در اخرین شرکت 7 ماه سابقه بیمه داشته ام.ایا بیمه بیکاری بهم تعلق میگیره؟

  نویسنده بیمه
  04 دی 1400

  سلام وقت بخیر حداقل سابقه کاری در آخرین شرکت جهت تعلق بیمه بیکاری یک سال است

سیمین
06 دی 1400

سلام وقت بخیر.
من در یک شرکتی حدود یازده سال سابقه کار داشتم، بعد بدلایلی حدود یک هفته از بیمه من رد نشد و بعد مجددا برقرار شد. الان چهار ماه از برقراری مجدد گذشته. آیا اگر بیمه بیکاری بخوام بگیرم، این یک هفته نداشتن بیمه ،اخلالی در تعلق بیمه بیکاری من ایجاد میکنه با خیر؟

  کارشناس بیمه
  25 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، با توجه به شرایط امکان پذیر نیست.

   فرزاد خادمی
   08 فروردین 1401

   سلام ،درسال ۱۴۰۰حدود۴۴۰۰رقم دریافتی بیمه بیکاری برای من معین شد حالا با توجه به افزایش ۵۷درصدی پایه حقوق اداره کار آیا حقوق من هم افزایش پیدا می‌کند اگر جواب مثبت است چقدر

    کارشناس بیمه
    09 فروردین 1401

    سلام دوست عزیز، خیر افزایش پیدا نمیکند فقط آن هایی که در سال ۱۴۰۰ حداقل دستمزد دریافت میکردند افزایش پیدا میکند.

     حمید
     12 فروردین 1401

     سلام کارشناس عزیز بنده که سال ۱۴۰۰از ۱۲ ماه حدود ۵ ماه حقوق بیکاری مبلغ۲۶۰۰ واریز شده آیا سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۲۰۰واریز میکنن؟

     کارشناس بیمه
     14 فروردین 1401

     سلام دوست عزیز، بله مقرری ماهی چهار ملیون و دویست هزار تومان میشود.

   علی صالحی
   22 فروردین 1401

   عای صالحی شماری ملی 0620532319 حداقل 20 سال سابقه دارم به هیچ وجه بیمه بیکاری دریافت نکردم
   آدرس پیشوا ورامین من شرکت میهن کویر رانند لودر بودم تشکر علی صالحی

   علی صالحی

    کارشناس بیمه
    23 فروردین 1401

    سلام دوست عزیز، الان سوال شما چیست؟

  ایلیا
  07 فروردین 1401

  سلام وقت بخیر
  من بیمه بیکاری دارم میگیرم خواستم بدونم برای سال جدید افزایش حقوق به من تعلقحسودی میگیره یا همون مبلغ 2650تومن دریافت میکنم

   کارشناس بیمه
   07 فروردین 1401

   سلام دوست عزیز، بیمه بیکاری در سال جدید افزایش خواهد داشت.

    پریا
    19 فروردین 1401

    پس چرا برای من افزایش نداشته.همون۲۶۰۰ریختن

     کارشناس بیمه
     20 اردیبهشت 1401

     سلام دوست عزیز، به سابقه تان بستگی دارد.

   محمد
   26 فروردین 1401

   با سلام
   حقوق بیمه بیکاری من سال1400چهار میلیون بوده یعنی بخاطر حق اولاد اینقدر بوده در سال جدید چگونه محاسبه میشود با تشکر از شما.

    کارشناس بیمه
    26 فروردین 1401

    سلام دوست عزیز، مقرری بیمه بیکاری کسانی که حداقل دستمزد میگرفتند فقط با افزایش حداقل دستمزد افزایش پیدا میکنند مقرری شما چهار ملیون و دویست هزار تومان میشود میشود.

امیر نقیب
06 دی 1400

سلام بنده جهت دریافت بیمه بیکاری به علت مشکل چک نمیتوانم حساب بانک رفاه باز کنم ایا میتوان حساب همسر را ارایه داد

  کارشناس بیمه
  25 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، نمی توانید و باید حتما حساب برای خودتان باشد.

ثباتی
08 دی 1400

سلام من چند سالی مغازه پدرم بودم اما چند وقتیه با بابام دعوام شد بیرونم کرد منم تونستم بیمه بیکاری بگیرم. حالا بازرس جدید اومده هیچی نمیدونسته فکر کرده من اونجا هنوز هستم نمیدونم کی بهش گفته که من اونجا میکنم درصورتی که من نبودم اصلا یعنی شش ماهه نیستم. حالا چطوری اعتراض بزنم؟

  نویسنده بیمه
  09 دی 1400

  سلام دوست عزیز، باید از پدرتان بخواهید که درخواست جهت بازرسی مجدد برای تایید عدم اشنغال شما بدهند.

  سامیار
  11 دی 1400

  سلام وقت بخیر
  هیچ تبصره ای وجود نداره برای کسانی که کمتر از یکسال در شرکت آخر بوده باشند

   کارشناس بیمه
   11 دی 1400

   سلام وقت بخیر ما بررسی کردیم حداقل میزان اشتغال در یک سازمان و سابقه رد شده از آن اخرین شرکت باید یک سال باشد

م
09 دی 1400

سلام. وقت بخیر.
بیمه‌ی بیکاری من به علت اینکه ۱۴ سال پیش کتابی نوشته بودم و شماره شابک داشتم قطع شد. آیا من با داشتن یک عنوان کتاب در ایام غیربیکاری نویسنده محسوب میشم و محروم از دریافت بیمه بیکاری؟
ممنون میشم لطف کنید راهنمایی کنید

  کارشناس بیمه
  23 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، نه شما باید حتما اشتغال بکار در یک کارگاه داشته باشید و بازرس بیاید و حضور شما را در آنجا تایید کند و نباید بیمه بیکاری شما را قطع کنند.

کاربر
12 دی 1400

سلام وقت بخیر
من به دلیل مشکل قلبی و نیاز به بودن در محیط کم استرس با توجه به سابقه ۱/۵ سال که داشتم ، خودم از شرکت خارج شدم ،
چگونه میتوانم برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کنم؟

  کارشناس بیمه
  18 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، باید بروید ظرف یک ماه از تاریخ اخراج درخواست بیمه بیکاری بدهید.

  کشاورز
  22 فروردین 1401

  سلام .وقت بخیر
  اگر بیمه بیکاری بگیرم(بالای ۲۰سال سابقه دارم و قرار است ماه
  آینده تعدیل نیرو کنند و بیکار شوم)در ایام بیکاری باید هر روز
  در منزل منتظر باشم تا بازرس بیمه بیایید و اعلام حضور کنم؟
  یعنی نمیتوانم کارهای روزمره یا مسافرت بروم؟!
  ممنونم میشوم در این خصوص راهنمایی بفرمایید

   کارشناس بیمه
   23 فروردین 1401

   سلام دوست عزیز، قانون فقط میگوید که شما در حین دریافت بیمه بیکاری نباید اشتغال بکار داشته باشید اگر بازرس تشخیص بدهد که شما کار میکنید بیمه بیکاری شما قطع میشود

علی راستا
12 دی 1400

من در یک شرک مدیر عامل بودم و در یک شرکت عضو هیئت مدیره که هر دو سال 99 طبق آگهی روزنامه مهلتش تمام شد ولی خروجی به من ندادن و من از کار اصلیم اخراج شدم آیا با توجه به عضویت در آن شرکت ها میتونم بی کاری بگیرم نامه اخراجم دارم تو اون شرکتام حق بیمه عضویت داشتم حق بیمه پرداخت نشده
ممنون میشم جواب بدین

  کارشناس بیمه
  17 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، خیر نمی توانید استفاده کنید.

   وحید
   17 فروردین 1401

   سلام از برج ۹ که بیکار شدم اقدام کردم حکم برام اومده و مبلغ چهار میلیون نهصد برام تعیین کردن که هنوز هم ندادن و گفتن از اردیبهشت پرداخت میشه یکجا…اضافه حقوق سال جدید بمن هم تعلق میگیره؟؟؟ممنون

    کارشناس بیمه
    08 اردیبهشت 1401

    سلام دوست عزیز، بله باید تعلق بگیرد.

مهدی کاری
13 دی 1400

سلام خسته نباشید آیا داشتن پایان خدمت برای استفاده از بیمه بیکاری ضروری هست یا خیر؟
همه جارو خوندم که گفتن دیوان عدالت ضروریتی برای داشتن کارت پایان خدمت ندارد ولی اداره ی کار ضروری میداند و از بنده پایان خدمت میخواهد آیا راهکاری دارد یا خیر در ضمن دانشجو هستم ممنون میشم کمک بفرمایید تشکر.

  کارشناس بیمه
  16 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، بله ضروری است، مگر اینکه خودتان شخصا بروید دیوان عدالت اداری شکایت کنید.

حسن اسداللهی
13 دی 1400

سلام در ابتدای سال ۹۹ اوج کرونا دولت دخالتی انجام دادبرای پرداخت بیمه بیکاری موسوم به بیمه بیکاری کرونا که اسفند ۹۸وفروردین واردیبهشت ۹۹بود،این موضوع کاملا به ضرر اشخاصی ازجمله بنده بوده که بصورت عادی و با داشتن نامه عدم نیاز بیکار شدند چون مبلغ این کمک دولت ۹۰۰ هر بود ولی مبلغ مقرری بیکاری یک میلیون و هشتصد بوده یعنی این میان یک ماه مقرری بیمه بیکاری بنده کم گرفتم

  کارشناس بیمه
  16 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، بله درست میگید بخشنامه در خصوص کرونا بود.

اجرای حق
14 دی 1400

با سلام وقت بخیر . من از اول آبانماه متقاضی استفاده از بیمه بیکاری هستم. ولی متاسفانه اداره بیمه گلپایگان نامه ای به اداره بیمه الیگودرز زده که ابن آقا دارای پروانه کسب میباشد. حالا من هم به اداره بیمه الیگودرز رفتم و اداره بیمه گلپایگان میگن شما دارای پروانه کسب هستید بهتون تعلق نمیگیره در صورتیکه این مجوز من برا یکسال قبل از بیکار شدنم هست لطفا راهنمایی بفرمائید

  کارشناس بیمه
  15 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز تنها راه این است که باید بروید شعبه را قانع کنید که جواز غیر فعال بوده و هیچگونه فعالیتی با این جواز نداشته ام.

احمد
15 دی 1400

اگر یکسال ونیمم بیمه بالا پرداخت کنم نسبت به حداقلی الان بعد بیمه بیکاری بگیرم وبعد ادامه دوسال دیگر بیمه بالا پرداخت کنم مثلا ماهی 3600 آیا بازنشستگیم دوسال آخر حساب میشود

  کارشناس بیمه
  15 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، در هر صورت اگر شرایط بازنشستگی داشته باشید، دوسال آخر دستمزد شما ملاک محاسبه قرار میگیرد.

رضا
15 دی 1400

عدم تمدید قرار داد یکساله بعد هشت سال سابقه آیا ترک کار به میل و رضایت کارگر حساب میشود یا خیر وبیمه بیکاری تعلق میگیرد

  کارشناس بیمه
  14 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، اخراج طبق قانون کار باید غیر ارادی باشد که آن هم باید تو کمیته اداره کار بررسی خواهد شد.

علیرضا
15 دی 1400

سلام وقت بخیر
دوبار کارشناسان بازرسی در یک بازه ی کوتاه اومدن درب منزل و من نبودم، البته عذرم موجه بود و رفتم توضیح دادم ولی بهرحال بیمه من رو قطع کردن و گفتن تا زمان بازرسی مجدد وصل نمیشه. الان یک ماه گذشته و برای بازرسی نیومدن، من باید چکار کنم؟ و اینکه بعد از وصل مجدد معوقات قبلی رو هم واریز میکنند؟ در کل قوانین مربوط به این بازرسی و روش قطع کردن چجوریه و کجا میتونم بخونم، چون توی فرم اولیه خودشون نوشته بودن بعد از سه بار مراجعه بیمه قطع میشه ولی الان پس از دوبار قطع کردن

  کارشناس بیمه
  15 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، چه نوع بیمه ای داشتید؟ توضیح بدید که من متوجه بشم سوال شما ناقص است ۰ اگر منظور شما بیمه ساختمانی است که باید صبر کنید که حتما بازرس تایید کند و حق بیمه گذشته را دیگر نمی توانید واریز کنید.

سارا درویش
16 دی 1400

سلام من یک ماهه که تو سایت کار و رفاه اجتماعی درخواست بیمه بیکاری دادم ولی هر بار سایت رو چک میکنم میگه پروندم در حال بررسی نماینده تامین اجتماعی است .چقدر زمان میبره تا پیامک بیاد؟؟

  کارشناس بیمه
  19 دی 1400

  سلام سارای عزیز از شعب بیمه تامین اجتماعی مساله خود را پیگیر شوید.

  Reza
  29 فروردین 1401

  سه ماه طول میکشه

  صوفی
  22 اردیبهشت 1401

  باسلام
  من در پروژه عمرانی مشغول بکار بودم ولی باتوجه به مشکلات مالی کارفرما وعدم تامین مالی پروژه از طرف کارفرما منجر به خاتمه پیمان پیمانکار شد درحالی که 40درصد از پروژه فعالیت فیزیکی داشت بنده بدونه اراده خودم بیکار شدم 18سال هم سابقه بیمه دارم آیا بیمه بیکاری شامل میشم

   کارشناس بیمه
   23 اردیبهشت 1401

   سلام دوست عزیز، برای اخراج های غیرارادی بله شامل می شود. به هر حال باید ثابت کنید که غیرارادی مجبور به ترک کار شدید.

مرضیه محمدی
19 دی 1400

سلام ببخشید من تقریبا 4سال در یک شرکت بیمه دارم ولی بعضی از ماها هنوزدرسابقه بیمه نیست چون قسط بندی شده . من بابت گرفتن بیمه بیکاری به مشکل میخورم.

  کارشناس بیمه
  19 دی 1400

  سلام دوست عزیز برای برخورداری از بیمه بیکاری شما باید سابقه یک سال بیمه قبل از دریافت مقرری بیکاری در شرکت مدنظر داشته باشید.

   سعید
   14 بهمن 1400

   سعید

   سلام من سه ماه بیمه بیکاری گرفتم الان از سر ماه رفتم سرکار و به اداره بیمه تامین اجتماعی اعلام کردم اونهاهم بیمه منو قطع کردن ولی متاسفانه اونجا که رفتم سر کار ازمایشی بوده گفتن نیاز به کارگر ندارن آیا میتونم دوباره درخواست بیمه بیکاری بدم کلا از قطع بیمه ۱۶روز گذشته مرسی

    کارشناس بیمه
    15 بهمن 1400

    سلام دوست عزیز، بیمه بیکاری شما وصل نمیشود. چون با درخواست شما بلافاصله در سیستم بیمه بیکاری شما قطع میشود.

امیر
21 دی 1400

سلام من تویک شرکت کارمیکردم و۱۳ماه کارکردن بود الان که اخراجم کردم گفتن شرکتی که کارمیکردم قراردادش بعد۸ماه باکارفرما تمام شده وقراداددیگری بستن درحالیکه من توهمون شرکت کارمیکردم تکلیفم چیست لطفاً راهنمایی کنید

  کارشناس بیمه
  12 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، باید ببینی کارفرما بعدی شما را احتیاج دارد یا خیر، برای اینکه بیمه بیکاری پس از اتمام قرداد تعلق نمیگیرد.

   محسن
   19 اسفند 1400

   سلام؟من شهریور1400 از بیمه بیکاری استفاده میکنم؟ الان کهحقوقا افزایش پیدا میکنه این افزایش حقوق به منم تعلق میگیره یا نه

    کارشناس بیمه
    20 اسفند 1400

    سلام دوست عزیز، بله تعلق میگیرد.

   بانک
   25 اسفند 1400

   سلام خسته نباشید
   من توی یه شرکت وابسته به بانک کار میکردم تقریبا ۶ سال سابقه کار دارم اونجا و به صورت قراردادی بودم و نامه ی عدم نیاز به من رو برای آخر اسفند ۱۴۰۰ زده شده که به من دیگه نیاز ندارن ولی من الان دو هفته زودتر از اینکه قراردادم تموم بشه دیگه سرکار نمیرم و شرکت هم نامه زده و بیمه من رو اون دو هفته پرداخت نکرده با وجود این سابقه ی زیاد اون دو هفته آیا مشکلی ایجاد میکنه برای گرفتن بیمه بیکاریه من ؟؟

    کارشناس بیمه
    16 فروردین 1401

    سلام دوست عزیز، باید برای بیمه بیکاری در آخرین کارگاه ۱۲ ماه سابقه داشته باشید و اخراج شما هم غیر اداری باشد و اگر زودتر از پایان قرارداد هم خودتان نرفته باشید مشکل ایجاد میشود

هستی محمدی
22 دی 1400

سلام ببخشید کارفرما من هیچ حقوق و‌مزایای من رو ب درستی واریز نکرده خودم ترک کار کردم حالا میگه من نامه تعدیل نیرو بهت میدم اما تو هم نامه ب من بده که ب میل خودت ترک کار کردی منظورش اینه که اگه من شکایت کردم اونم با اون نامه منو تهدید میکنه حالا من اگه شکایت کنم همین الان بیمه بیکاری بهم تعلق میگیره؟

  کارشناس بیمه
  11 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، معلوم نیست باید در کمیته اداره کار علت اخراج و سابقه شما بررسی شود.

مرجان
24 دی 1400

سلام من قبلا یکبار بیمه بیکاری گرفتم الان ۳ ساله که کار میکنم و کارفرما گفته دیگه نیام میتونم از بیمه بیکاری استفاده کنم

  کارشناس بیمه
  11 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، باید بررسی شود که شما قبلا چند سال سابقه داشتید و چند ماه هم بیمه بیکاری گرفتید، بعد می توان گفت که تعلق خواهد گرفت یا خیر.

پیمان
27 دی 1400

سلام من 5 سال سابقه کار دارم با درخواست خودم می خوام استفعا بدم آیا بیمه بیکاری به من تعلق می گیره؟ممنون میشم راهنمایی کنید.

  کارشناس بیمه
  07 بهمن 1400

  سلام وقت بخیر متاسفانه خیر به شما بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد.

ه.الف
27 دی 1400

سلام
زمان واریز حقوق بیکاری دقیقا کی هست؟ چرا انقدر متغیره
من پنج ماهه که حقوق دریافت میکنم ماه اول قبل از۱۰ ام‌واریز شد و‌ به مرور تاریخ عوض شد تا الان ۲۷ دی هنوز واریز نشده
درصورتی که حق بیمه دی ماه من توی سوابقم رد شده

  کارشناس بیمه
  07 بهمن 1400

  تمام واریزی از طریق سازمان مرکزی بصورت متمرکز واریز میشود

محمد
29 دی 1400

سلام من مدتشانزده ماه ونیم در یکی از واحدهای بیمارستان کار کردم به صورت پیمانکاری.البته با ده ماه ونیم اخیر با پیمانکار جدیدبوده.بعد دادخواستی رو با دو تا از دوستام تنظیم کردیم وبه اداره کار دادیم بازگشت به کار هم زدیم.ولی اداره کار در دادنامه ما به علت اینکه پیمانکار توسط بیمارستان فسخ قرارداد شده بیمه بیکاری مارو رد کرده .آیا این قانونیه.یا با اعتراض میتونیم بیمه بیکاری بگیریم.؟باتشکر

  کارشناس بیمه
  11 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، تصمیم اداره کار کاملا درست و قانونی بوده است.

محمد
29 دی 1400

سلام من مدتی با ی پیمانکار در بیمارستان کار کردم .ویکی از درخواستام در دادخواست اضافه کاری بوده.اما اداره کار میگه مدرک بیار بیمارستان هم به ما تایمینگ کار نمیده.بر مبنای حرف پیمانکار که گفته اینا روزی شش ساعت کار کردن( در حالیکه روزایی ما ده ساعت هم کار کردیم ضمنا روزای تعطیل هم اونجا بودیم )اداره کارهم نامه نمیده از بیمارستان ساعت کاری بخواد در دادنامه اضافه کار مارو لحاظ نکرده راه قانونی چیه؟

  کارشناس بیمه
  10 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، شما می توانید به دیوان عدالت اداری مراجعه و شکایت خود را در آنجا ثبت کنید.

یوسف
04 بهمن 1400

سلام من اول آبان امسال تقاضای بیمه بیکاری کرده ام در نهم آذر ماه اداره کار با دریافت مقرری موافقت کرده است وپیامک آمده است .در اول دی ماه نیزشعبه تامین اجتماعی موافقت کرده است ولی پیامک نیامده است آیانیزبه پیگیری دارد ؟مقرری 3ماهه دربهمن ماه واریز می شود ؟

  کارشناس بیمه
  05 بهمن 1400

  سلام باید برای تشکیل پرونده به تامین اجتماعی سریع مراجعه کنید

   یوسف
   05 بهمن 1400

   سپاس ازراهنمایی تان.

یوسف
06 بهمن 1400

سلام دریافتی مردادوشهریور ماه37940115ریال ودریافتی مهر 37054950 ریال بعلاوه دو تا اولاد زیر18سال دارم مقرری بیمه بیکاری من چقدارمیشه ؟درحکم مبلغ 28222512 ریال زده اند مغایر نیست ؟!

  کارشناس بیمه
  06 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز دریافتی بیمه بیکاری شما درست است حداقل دستمزد شامل شما میشود

علی
06 بهمن 1400

سلام من ۲۳سال در یک شرکت خصوصی کار کردم الان۳ماه و نیم قبل منو اخراج کرده شکایت کردم و درخواست بازگشت بکار دادم در جلسه دوم برای پایان کار و معوقات توافق کردیم و برای ۵ ماه کار که قبلا بدون بیمه کار کرده بودم تقاضای حق بیمه کردم رای هم صادر شده ولی کارفرما اعتراض داده برای بیمه الان من الافم نه پایان کارم را گرفتم نه از بیمه بیکاری استفاده میکنم به اداره کار هم رفتم گفتند رای باید قطعی بسه تا بتوانم ار بیمه بیکاری استفاده کنم برای شورای حل اختلاف هم وقت جلسه تعیین نشده ۳۶ روز قبل دادنامه صادر شده سئوال کردم گفتند شاید دو ماه طول بکشه تکلیف خانواده من چی میشه ورای شورای حل اختلاف قابل اعتراض هست یا باید اجرا شود؟

  نویسنده بیمه
  06 بهمن 1400

  سلام علی عزیز طبق قانون کارفرما میتوانید به رای هیئت اعتراض کنید فقط باید به ریس اداره کار مراجعه کنید و مشکل خودتان را مطرح کنید تا در کار شما تسریع کند

اکرم
07 بهمن 1400

باسلام .من حدود ۱۰ سال در یک شرکت سابقه کار دارم کارفرمامنو اجراج کرد
میخوام ببینم هر فرد در طول ۳۰ سال چند بار از بیمه بیکاری میتونه استفاده کنه .
مثلا میشه من هم از طریق اداره کار شکایت کنم و هم از بیمه بیکاری استفاده کنم

  کارشناس بیمه
  07 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز اگر زیر ده سال سابقه داشته باشی و متاهل باشی میتوانید به مدت ۱۸ ماه از بیمه بیکاری استفاده کنید ۰ بله چند بار تا ۵۰ ماه میتوانید از بیمه بیکاری استفاده کنید

یوسف
09 بهمن 1400

سلام ووقت بخیر .حکم مقرری بیکاری من صادر شده .آیا پرداخت مقرری بعداز بازدید بازرس شعبه تامین اجتماعی ازمنزل وحضور درمنزل تایید بازرس بیمه بیکاری پرداخت میشه ؟ یا نیازی به حضور درمنزل نیست؟

  کارشناس بیمه
  10 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز این مساله به تشخیص مسئول بیمه بیکاری ارتباط دارد.

   یوسف
   11 بهمن 1400

   سلام منظور تامین اجتماعیه

یوسف
09 بهمن 1400

باسلام ووقت بخیر .بیمه تکمیلی درکارکنان دولت اختیاریه یا اجباری ؟ میشه بیمه تکمیلی را لغو کرد ؟

  کارشناس بیمه
  10 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز. خیر اجباری نیست و حتی خودتان می توانید آن را لغو و اقدم به خرید بیمه تکمیلی کنید.

   محمدی
   25 فروردین 1401

   سلام. خسته نباشید.
   من از اردیبهشت ۹۳ تویه شرکت مشغول کار شدم و تا اسفند ۴۰۰ مشغول بودم. فروردین ۹۹ و ۴۰۰ شرکت بخاطر کروناتعطیل بود و برای ما همه ترک کار خورد. فروردین امسال گفتن من دیگه نرم و به من نامه ی عدم نیاز میدن . با این شرایط که سال آخر برای من ۱۱ ماه بیمه رد شده. بیمه بیکاری به من تعلق میگیره؟ یا باید یکسال کامل بشه؟و اینکه تمام قراردادهای من یکماهه هستش

    کارشناس بیمه
    26 فروردین 1401

    سلام دوست عزیز، اگر در مجموع در آخرین کارگاه یک سال سابقه بیمه داشته باشید به شما بیمه بیکاری تعلق میگیرد.

یوسف
11 بهمن 1400

باسلام در بیمه بیکاری عیدی هم پرداخت میشه ؟با افزایش سطوح حقوق بیمه بیکاری هم افزلیش می یابد؟

  کارشناس بیمه
  12 بهمن 1400

  سلام یوسف عزیز بیمه بیکاری شامل عیدی و سنوات نیست. سطح مبلغ بیمه بیکاری در هر سال با توجه به قانون تامین اجتماعی و حقوق های متداول تعیین خواهد شد.

  کارشناس بیمه
  12 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز،در بیمه بیکاری عیدی تعلق نمی گیرد.. همچنین در سال آینده با افزایش دستمزد مقرری بیمه بیکاری هم افزایش خواهد یافت.

سپاهی
12 بهمن 1400

سلام آیا این قوانین بیمه بیکاری 1400 است یا برای همه سال ها لحاظ میشه؟

  کارشناس بیمه
  13 بهمن 1400

  سلام این قوانین ثابت هستند. هر تغییری را در همین صفحه اعلام خواهیم کرد.

منصور
14 بهمن 1400

سلام
هنگام بازنشستگی ، تکالیف کارفرما در خصوص ۳٪ بیمه بیکاری در حالیکه طی دوران خدمت از هیچ بیمه بیکاری استفاده نکردیم ، چه خواهد بود قانونآ ؟ آیا کارفرما باید عودت بدهد به کارکنی که بازنشسته میخواهد بشود.
ممنون

  کارشناس بیمه
  16 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، کارفرما تکلیفی نداردو بیمه بیکاری فقط شامل کسانی میشود که در حین کار و غیر ارادی از کار اخراج میشوند، پول بیمه بیکاری بدهند به شما که بازنشسته شده اید.

آرزو منصوری
14 بهمن 1400

شوهرم ۲۶ سال و نیم بیمه دارد که ۱۰سال آخر آن بوسیله تاکسیرانی پرداخت شده است و تا کنوت از بیمه بیکاری استفاده نکرده است و ۵۸ سال سن دارد آیا با لین شرایط میتواند بازنشسته شود؟ و چون تاکنون ازبیمه بیکاری استفاده نکرده جز سوابق بیمه حساب میشود یا خیر

  کارشناس بیمه
  16 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، اول از همه تاکسیرانی بیمه بیکاری ندارد و دوم اینکه با این سابقه و سن نمی تواند بازنشسته شود.

قباد شهبازی
16 بهمن 1400

سلام چرا اداره تامین اجتماعی بجای میانگین دستمزد سه ماه آخر میانگین دستمزد یک سال آخر را برای من لحاظ کرده و حق منو پایمال کرده

  کارشناس بیمه
  17 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، سوال شما کامل نیست. شما برای چه کاری رفتید بیمه که دستمزد یکسال را محاسبه کردند؟

عباس
17 بهمن 1400

سلام خسته نباشید ، بعد ثبت درخواست بیمه بیکاری در اداره کار موافقت شد و تامین اجتماعی هم با ارسال پیامک موافقت کرد و طی پیامکی از سازمان تامین اجتماعی حکم مقرری با مبلغ مشخص برای من صادر شده و از ۱۵ ماه آتی آن مبلغ پرداخت میشود ، و در پیامک بعدی نوشته پرونده بیمه بیکاری شما به بیمه محل سکونت شما ارسال شده ، آیا نیاز مراجعه به شعبه و اعلام حضور بابت دادن مدارک هست ؟

  کارشناس بیمه
  18 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، بله حتما به شعبه مراجعه کنید.

Ali
17 بهمن 1400

سلام
من در شرکتی بیش از پنج سال مشغول بکار بوده و اخراج شدم
و پروانه کسب مغازه جداگانه هم به نام بنده وجود دارد
و لیست بیمه برای مغازه رد نمی شود
ایا مشمول بیمه بیکاری می شوم

  کارشناس بیمه
  18 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، اگر متوجه آن جواز کسب بشوند، بیمه بیکاری شامل شما نمیشود.

محمد
18 بهمن 1400

با عرض سلام و خدا قوت ؛
بنده به مدت ۹ سال بیمه بودم و کارمند قراردادی دولت بودم ولی از ۲ ماه پیش به دلیل مشکلات محیط کار و خانوادگی محل کارم را ترک کردم و بعد از این مدت که به محل کارم برگشتم بنده را به واحد تخلفات ارجاع دادند و حکم بر این شد که به محل کار خود برگردم ولی در زمان برگشت گفتند حکم برای تجدید نظر رفته و ۱ هفته دیگر باید صبر کنم و بعد از ۱ هفته حکم اخراج را صادر کردند ،
در حال حاضر با این شرایط میتوانم برای بیمه بیکاری اقدام کنم .

  کارشناس بیمه
  20 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، با توجه به شرایطی که توضیح دادید، امکان پذیر نیست.

سجاد
18 بهمن 1400

چراحقوق من واریزنمیشه قراربود پانزدهم واریز بشه

  کارشناس بیمه
  18 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، احتمالا در سیستم شمال مشکلی به وجود آمده است. به نزدیکترین کارگزاری مراجعه کنید.

بازم نشد که نشد
19 بهمن 1400

سلام و عرض ادب
من کلا ۶ ماه نزد یکی از اقوام کار کردم و از قبل هم سابقه بیمه ندارم ولی ایشون ۴ ماه منو بیمه کردن و الانم به خاطر رفتارهای تحقیر آمیزش خودم گفتم که دیگه نمیام هیچ راهی وجود نداره که به من بیمه بیکاری تعلق بگیره؟؟؟
ممنون میشم از پاسخ گویی تون

  کارشناس بیمه
  19 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، چون خودتان بیرون آمدید، امکان دریافت بیمه بیکاری وجود ندارد.

   علی کامرانی
   12 اسفند 1400

   سلام.من نزدیک ۶ یا ۷سال در یک نانواخانه کار میکنم تا الانم بیه خودمو خودم پرداخت کردم یعنی صاحب کار از دستمزد م کم کرده و پرداخت کرده ومن همیشه ۲ساعت زودتر از وقت کارم اونجا دست به کارمیشدم و یک ساعت دیرتر از وقت کارم تموم میشدم ودر ضمن صاحب کار من همیشه یک ماه در پرداخت بیمه عقب یعنی بیمه این ماه رو ماه دیگه پرداخت میکنه الانم بامن دعوا کرده و میگه چرا من ۴صبح زنگ میزنم نمیای سر کار در صورتی که من باید ۶نیم اونجا باشم الانم بامن دعوا کرده وبیرونم. کرده الان من بیمه بیکاری میتونم بگیرم

    کارشناس بیمه
    12 اسفند 1400

    سلام دوست عزیز، بله در اداره کار شکایت کنید.

عیوبی
19 بهمن 1400

سلام وقت بخیر من ۱۷ماهه تو یه شرکتی کار کردم عدم نیازمو آذر۱۴۰۰گرفتم در حالی که فروردین ماه ۱۴۰۰ شرکت به ما زنگ نزد و از اردیبهشت شروع بکار کردیم الان کارشناس بیمه با بیمه بیکاریم مخالفت کرده ودلیل زده ترک کار توسط خود شخص در حالی که شرکت باما همچین کاری کرد و فقط من نبودم که اردیبهشت برم رفتم وزارت کار برای شکایت گفتن باید از شرکت نامه بگیری که دلیل اینکه بیمه نشدم شرکت از اردیبهشت شروع بکار میکنه و اولین ماه سال شرکت کلا تعطیله ولی شرکت قبول کرد به دلیل سیاست های موجود. الان من باید چیکار کنم

  کارشناس بیمه
  20 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، باید برویددیوان عدالت اداری شکایت کنید.

مهدی
20 بهمن 1400

من یه مدت خودم حق بیمه پرداخت کردم آیا شامل مدت ماههای سابقه پرداخت حق بیمه برای دریافت بیمه بیکاری محسوب میشود .

  کارشناس بیمه
  23 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، خیر امکان پذیر نیست.

یوسف
20 بهمن 1400

باسلام ووقت بخیر. درموقع دریافت بیمه بیکاری وبازنشتگی میشه کار پاره وقت برای ترمیم هزینه ها انجام داد .مانند: نمایندگی بیمه وکارهای خدمات اداری و….

  کارشناس بیمه
  24 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، خیر نمی توانید.

رضا
21 بهمن 1400

سلام من در یک شرکتی مشعول کار بودم سال ۹۸ شرکت ما ساختمان رو عوض کرد ولی متاسفانه به تامین اجتماعی اعلام نکرده بابت تغییر آدرس کارگاه و من از اول مهرماه سال ۱۴۰۰ از شرکت جدا شدم و درخواست بیمه بیکاری دادم که الان تامین اجتماعی میگه بخاطر اینکه ادرس جدید اعلام نشده و حق بیمه های من به آدرس قبلی واریز شده و اونجارو هم تعطیل زده بازرس تامین اجتماعی بهم بیمه بیکاری تعلق نمیگیره الان من باید چیکار کنم؟از چه طریقی میتونم پیگیر بشم و مقصر کیه الان؟

  کارشناس بیمه
  24 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، اگر در ساختمان جدید بیمه برای شما واریز شده که مشکلی ندارید ولی اگر واریز نشده مقصر کارفرما است و باید بری از کارفرما شکایت کنید

محمد
21 بهمن 1400

سلام من 18 ماه بیمه بیکاری داشتم ۱۲ماه بیمه بیکاری استفاده کردم یه کار برام پیداشد استخدام شدم کارفرماه اعلام کرد شما باید ۲۰ الهی یکماه ازمایشی کار کنی اگر مورد شرکت قرار گرفتی قرار داد تنظیم ولیست بیمه برات رد میکنیم که به دلیل شرایط کاری قبول نشدیم وما را اخراج کردن بعد از اخراج شدنم تا دو ماه بیمه بیکاری میگرفتم سره ماه سوم حقوقی به حساب من واریز نشد به بیمه مراجعه کردم فرمودند ۲۰ روز لیست رد شده برات ازهمان شرکت الان جلو ی بیکاری منو گرفتن ممنون میشم راهنمای بفرماید

  کارشناس بیمه
  23 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، چون در حین بیمه بیکاری لیست بیمه برای شما ارسال شده بیمه بیکاری شما قطع و دیگر وصل نمیشود.

محمد
21 بهمن 1400

سلام خسته نباشی من 18 ماه بیمه بیکاری دارم ۱۲ ماه گرفتم بعداز ۱۲ ماه یه کار برام پیدا شد رفتم سره کار کارفرما به من گفتند ۲۰ الهی یکماه باید کار کنی اگه شرکت شما را تایید کرد بعدا با شما قرارداد ولیست بیمه برات رد میشه بعداز ۲۰ روز شرکت مارا تایید نکرد ومارا اخراج کردن بعداز اخراج شدنم تا دو ماه بیمه بیکاری واریز میشد سره ماه سوم به حساب من چیزی واریز نکردن با مراجعه به بیمه فرمودند ۲۰ روز لیست بیمه برات رد کردن از کجا از همان شرکتی که ۲۰ روز ازمایشی از من کار کشیدند الان بنده ۵۰۰ میلیون سفته دست شرکت دارم حقوق اون ۲۰ روزم بهم ندادند بیمه بیکاریم هم بسته شده الان هم بیکار هستم خواهشمندم راهنمایی بفرماید

  کارشناس بیمه
  23 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، چون در حین بیمه بیکاری لیست بیمه برای شما ارسال شده، بیمه بیکاری شما قطع شده و دیگر وصل نمیشود.

   وحید
   18 فروردین 1401

   در حین بیمه بیکاری ایا افراد تحت تکلف از خدمات بیمه مبتونن استفاده کنن؟؟؟چون من الان تحت بیمه ببکاری هستم اما همسر و فرزندانم دفترچه بیمه شون از اعتبار خارج شده و ففط دفترچه من فعال هست…مشکل از کجاس…ممنون

    کارشناس بیمه
    19 فروردین 1401

    سلام دوست عزیز، ۰۱ بله ۰۲ اگر قبلا دفترچه درمانی تنها زمانی که سرکار بودید اعتبار داشته و الان هم مقرری بیمه بیکاری ماهیانه برای شما واریز میشود افراد تحت تکفل شما هم میتوانند از درمان استفاده کنند مشکلی نیست

الهام
23 بهمن 1400

سلام.بنده 6سال تو شرکتی شاغل بودم که شرکت کلا منحل شد و من 2ماه از بیمه بیکاری استفاده کردم که دوباره جایی مشغول شدم و بیمه بیکاری قطع شد که بعد یکسال کار کردن 9 ماه از مرخصی زایمان استفاده کردم الان دو ماه هست دوباره برگشتم سرکارم ولی میگن دیگه نیازی به نیرو ندارن آیا من با 8سال سابقه دوباره میتونم بیمه بیکاری دریافت کنم?و چندماه؟

  کارشناس بیمه
  23 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، بله میشود و چون قبلا دوماه گرفتید می توانید ۱۶ ماه از بیمه بیکاری استفاده کنید.

Amin
23 بهمن 1400

سلام من درماه کامل سرکار میروم ولی کارفرمابرای من ۱۵ روز در ماه بیمه رد میکند، الان درشرف اخراج شدن هستم ، الان بیمه ی بیکاری نصف به من تعلق میگیرد؟؟

  کارشناس بیمه
  24 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، باید در کمیته اداره کار بررسی شود که علت چی است.

  علی
  12 اسفند 1400

  سلام من نزدیک ۸ سال در یک جا کار میکنم و بیمه خودمو خودم پرداخت میکنم ولی سربازی نکردم.ودو بچه دارم نزدیک ۳۰ سالمه ایا بیمه بیکاری تعلق میگیره

   کارشناس بیمه
   12 اسفند 1400

   سلام دوست عزیز، خیر چون کارت پایان خدمت ندارید.

یوسف
23 بهمن 1400

باسلام ووقت بخیر .درموقع دریافت بیمه بیکاری برای ترمیم وپوشش هزینه های زندگی .میشه پاره وقت در درشرکتهای بیمه عمر وخدماتی و…کارکرد که لیست بیمه رد نمیکنند ؟

  کارشناس بیمه
  24 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، خیر امکان پذیر نیست.

داود
24 بهمن 1400

سلام، من مهندس هستم و بیکار شدم و تقاضای بیمه بیکاری کردم و موافقت شد و چند ماه دریافت کردم (سن من 59 سال و سه ماه) این ماه پرداخت قطع شد به شعبه تامین شهرم مراجعه کردم گفتند شما در روزنامه رسمی بعنوان عضو هیئت مدیره یک شرکت ثبت شدید. از آنجاییکه هیچ نوع دریافتی از این شرکت نداشته ام و هیچ وقت برای من بیمه رد نکرده اند و هیچ سمت اجرایی در شرکت ندارم ( خیلی از مهندسین معمولا شرکتی ثبت می کنند یا در شرکت دوستان اسمشان هست) در قوانین هم که مطالعه کردم چیزی در این زمینه ندیدم. چاره چیست؟

  کارشناس بیمه
  25 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، اگر به هر عنوان جای سمتی داشته باشید، بیمه بیکاری شما قطع میشود شما باید همان موقع میرفتید خودتان را از اساسنامه شرکت خارج میکردید.

شهرام
24 بهمن 1400

من قبلا ۶ سال سابقه بیمه داشتم و کارمون تموم شد و بعداز دوسال رفتم تو یه شرکت دیگه که بهامون قراداد ۱ساله بستن و قبل بعداز گذشت ۷ ماه عدم نیاز مارو زدن آیا بیمه بیکاری به ما تعلق میگیره؟. ممنون

  کارشناس بیمه
  25 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، خیر تعلق نمیگیرد.

محمدرضا
24 بهمن 1400

سلام وقت بخیر
بنده تا پایان امسال با کارفرما قرارداد داشتم
بعد از حدودا سه سال سابقه بیمه از این کارگاه از ۵ بهمن ماه من رو اخراج کردن
دوستان در اداره کار میگن از کارفرما جهت اخراجت و همینطور پیگیری بیمه بیکاری شکایت کن ولی من تمایلی به شکایت ندارم و صرفا میخوام تسویه حساب انجام بشه و بیمه بیکاریم فعال بشه
آیا من باید حتما شکایت کنم جهت برقراری بیمه بیکاری؟
آیا اینکه صرفا نامه عدم نیاز بگیرم و بدون شکایت میشه این موضوع رو برای پیگیری بیمه بیکاری انجام داد؟
آیا اگر کارفرما پیشنهاد بده که قرارداد جدید تهیه میکنه از ابتدای سال تا تاریخ اخراج (به جای انتهای اسفند) و من امضا کنم و کارفرما نیز نامه تعدیل نیرو یا عدم نیاز رو به دلیل اتمام قرارداد بده، برای من فرقی خواهد کرد جهت اقدام برای بیمه بیکاری؟
آیا این فرمی که جلوی همه در زمان تسویه حساب می‌گذارند با این مضمون که اعلام میکنیم تسویه حساب انجام شده و هیچ ادعا و شکایتی نداریم و نخواهیم داشت و با میل خودمون از شرکت اومدیم بیرون، برامون دردسر ساز نمیشه جهت بیمه بیکاری؟
در مورد چک و سفته های ضمانت که همیشه توسط کارفرما گرفته میشه و که کارگر شکایت نکنه نیز اگر امکان هست توضیح بفرمایید.
تشکر از وقتی که برای توضیح میذارید.

  کارشناس بیمه
  25 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، بله حتما باید شکایت کنید و بروید تو کمیته اداره کار بررسی شود که آیا شامل میشود یا خیر.

سمیرا
25 بهمن 1400

سلام، من تا پایان امسال با اتمام قرارداد از محل کارم میخوام بیرون بیام با 2 سل سابقه کار، برای دریافت بیمه بیکاری چه کارهایی باید از طرف کارفرما انجام بشه و آیا کارفرما میتواند منکر دریافت بیمه بیکاری من بشه؟

  کارشناس بیمه
  25 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، مراحل بیمه بیکاری در این مقاله نوشته شده است. اگر به هر دلیلی کارفرما قبول نکرد، می توانید شکایت کنید.

مهدی
25 بهمن 1400

سلام وقتتون بخیر.بنده بیش از دو سال در یک کارگاهی مشغول به کار بودم قرار هس بعد عید بیرونمون کنه فقط متاسفانه بنده پایان خدمت ندارم چون در حین در حال تحصیل هم بودم ولی بنده تا ششم 1401 مرخصی تحصیلی دارم، میخواستم بدونم امکانش هست حداقل تا تمام شدن مرخصی تحصیلی از بیمه بیکاری استفاده کنم؟

  کارشناس بیمه
  27 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، چون کارت پایان خدمت ندارید، به شما بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد.

عاطفی
27 بهمن 1400

سلام من هفت ساله سرایدار بود لیست بیمه دارم قرار داد باهم ندارن الان نمیخوان منو میخوام بدونم چقدر باید, بگیرم ایا حق اولاد و خواربار روی لیست بیمه روی حقوقم میدادن یا جدا حساب میشه مرسی

  کارشناس بیمه
  27 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، فقط حداقل دستمزد را بعنوان بیمه بیکاری به شما تعلق میگیرد.

رها
27 بهمن 1400

نظر سوم در مورد بیمه بیکاری مربوط به کدوم نهاده؟

  کارشناس بیمه
  29 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، مربوط به اداره کار است.

فاطمه ب
28 بهمن 1400

باسلام من کارمند رسمی دانشگاه ایرانم ۱۰سال سابقه کاردارم.بدنبال کرونا درخواست مرخصی بدون حقوق دادم ولی قبول نکردند ومنم ترک کار کردم،تخلفات بعد ۳ماه نامه داد و دفاعیه رو دادم و قبول نکردند و منم همچنان در انفصال بودم و بعد ۱سال دوباره نامه زدن و بازهم دفاعیه ام رو قبول نکردند،گفتن درصورتیکه برنگردم سرکار حکم اخراجمو میزنن،سوال من اینه که درصورت اخراج من میتونم از بیمه بیکاری استفاده کنم؟ اگر جواب خیر هست به چه علته؟

  کارشناس بیمه
  29 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز خیر نمی توانید استفاده کنید چون به کسانی بیمه بیکاری میدن که غیر ارادی توسط کارفرما اخراج شده باشد نه شما که خودت نرفتی سرکار

محمد
28 بهمن 1400

سلام
من سه سال بیمه بیکاری شاملم شده
آیا سال 1401 افزایش حقوق شامل ماهم میشه؟

  کارشناس بیمه
  29 بهمن 1400

  اگر در سال ۱۴۰۰ حداقل دستمزد گرفتی بله سال ۱۴۰۱ هم افزایش پیدا میکند ولی اگر بیشتر از حداقل دستمزد باشد خیر

مجید
28 بهمن 1400

سلام وقت بخیر بنده ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰ قراردادم با بیش از ۱۵ ماه سابقه کار در شرکت تمام شد. ولی با حدود ۶۰ روز تاخیر درخواستم رو به اداره کار دادم.‌اداره کار میگه هیچ راهکاری نداره مگر اینکه گواهی پزشکی بیاری که هیچ پزشکی قبول نمیکنه. آیا راهکاری وجود داره که مک بیمه بیکاری رو بگیرم. ممنون میشم راهنمایی کنید

  کارشناس بیمه
  29 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، حتما باید طرف ۳۰ روز از تاریخ اخراج شکایت میکردید. واقعا دیگر راهی وجود ندارد.

   r
   30 بهمن 1400

   سلام من سیزده سال در یک شرکت مشغول بودم دراخر مرداد بدون هیچگونه اخطار قبلی اخراج شدم شکایت کردم اداره کار بابت بیمه تیرومردادکه رد نشده بودو حقوق معوقم که رای به نفع من صادر شد حالا تامین اجتماعی دوماه تیر ومرداد رو براساس پایه حقوقی که می‌گرفتم درماههای قبل محاسبه زده برمبنای بازرسی اما من در دوماه تیر ومرداد دوبرابر حقوق پایه ام ماهانه مزایا داشتم حالا تقریبا یک سوم از حقوق ایام بیکاریم کم شده،آیا راهی وجود داره تا حقوق و مزایای واقعی که من داشتم در سیستم تامین اجتماعی مثل سه ماه اول سال ثبت بشه ؟متاسفانه کارفرمام چون شکایت کردم هیچ همکاری در خصوص ارایه ریز تسویه حساب کتبی به من ندارن وازطرف بعدی تامین اجتماعی میگن مشکل کارفرماست نه ما !!!!ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

    کارشناس بیمه
    30 بهمن 1400

    سلام دوس عزیز، خیر امکان پذیر نیست و تامین اجتماعی درست گفته است.

    زهرا
    16 اسفند 1400

    سلام ببخشید مقرری بیکاری اسفندماه آخر اسفند واریز میشود یا طبق هر ماه ۱۵ ماه بعد واریز میشه؟
    یا اینکه اسفند و فروردین یکجا با هم واریز میشه؟؟

     کارشناس بیمه
     17 اسفند 1400

     سلام دوست عزیز، مشخص نیست ولی احتمال زیاد تا پایان سال پرداخت میشود.

شهرام
30 بهمن 1400

سلام وقت بخیر
من به مدت 14 ماه هست که تو یه شرکت کار میکنم و تا آخر سال قرارداد دارم ولی برای سال دیگه نمیخوام برم. آیا میتونم از بیمه بیکاری استفاده کنم؟

  کارشناس بیمه
  30 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، یکی از شرایط بیمه بیکاری این است که آن ها شما را اخراج کنند.

   سعید
   30 بهمن 1400

   سلام ببخشید حقوق بیمه بیکاری میانگین دستمزد دوسال اخر محسوب میشه چون از حقوق ما مالیات دریافت میشه و حق بیمه رو زیادتر میریزن؟

    کارشناس بیمه
    01 اسفند 1400

    سلام دوست عزیز، در بیمه بیکاری ۹۰ روز آخر ملاک محاسبه است.

  r
  01 اسفند 1400

  ممنون از پاسخ‌گویی شما ولی واقعا در حق کارگر اجحاف میشه بااین نحوه محاسبه ،به نفع کارفرما وتامین اجتماعی شده

   کارشناس بیمه
   02 اسفند 1400

   سلام دوست عزیز، ما در بیمه دات کام فقط اطلاعات اصلی را می نویسیم و همه چیز به شرایط طرفین بستگی دارد.

shahram
30 بهمن 1400

سلام
من 15 ماه هست که تو یه شرکت کار میکنم و این ماه اخر کرونا گرفتم و بهم گفتن نیا شرکت تا خوب شی، تست کرونا هم دادم و جوابش اومد که مثبته الان بهم میگن برو این 2 هفته رو از تامین اجتماعی حقوقتو بگیر. الان این دو هفته رو شرکت برام بیمه رد نمیکنه و باید خود تامین اجتماعی برام رد کنه.(بعد از اسفند هم دیگه قرار نیست بیام سر کار) آیا این 2 هفته معوقه ای که تو پرداخت بیمه از سمت شرکت به وجود میاد مانع از این میشه که من بیمه بیکاری بگیرم (طبقه قانون پرداخت حداقل یکسال بیمه از آخرین شرکت) یا با ارائه مدارک پزشکی کرونا مشکلی نداره؟

  کارشناس بیمه
  30 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، استراحت دوهفته خودت را باید سریع تحویل تامین اجتماعی بدهید و اگر اخراج شدید در اداره کار شکایت کنید.

ایرانی
30 بهمن 1400

سلام
وقت تون بخیر
مدت زمان وفاصله بیمه بیکاری بابیمه بیکاری چقدر باید باشه

  کارشناس بیمه
  01 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز،ممنون میشوم که واضح تر سوال خود را بنویسید.

فاطمه
30 بهمن 1400

با سلام چرا بعضی از کارفرمایان نامه اخراج یا تعدیل نیرو به کارمند و کارگر نمیدن… پرداخت بیمه بیکاری چه ضرری به کارفرما می رسونه؟

  کارشناس بیمه
  01 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، پرداخت بیمه بیکاری توسط تامین اجتماعی پرداخت میشود و هیچ ضرری برای کارفرما ندارد.

عیسی
01 اسفند 1400

سلام من ۱۴ سال به طورپیوسته در یک شرکت ساختمانی کارکرده واخراج شدم اداره کار حکم بیکاری ناشی از کاهش حجم کار را اعلام. الان تامین اجتماعی می گوید پروژه شامل بیمه بیکاری نبوده بر طبق چه قانون وبخشنامه ای ؟آیا میتوان به دیوان عدالت اداری شکایت نمود .با تشکر

  کارشناس بیمه
  08 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، طبق بخشنامه سازمان، پروژه ها شامل بیمه بیکاری نمیشود ولی میتوانید در دیوان عدالت اداری شکایت کنید.

مهدی
01 اسفند 1400

سلام خدمت کارشناس بیمه عزیز
من حدود ۴۰روزهست که جایی مشغول بکارشدم منتها الان اول اسفند ماه اخراج شدم از قدیم ۳سال بیمه داشتم که یکسالش بخاطربیمه بیکاری بوده میخام بدونم الان چکارکنم شب عیدی وبیکاری راایا میتونم درخاست بیمه بیکاری کنم

  کارشناس بیمه
  07 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، با ۴۰ روز سابقه که دوباره به شما بیمه بیکاری نمیدهند. حتما باید آخرین کارگاه یک سال سابقه داشته باشید پیشنهاد میکنیم دوباره کار پیدا کنید.

امید غلامی
01 اسفند 1400

با سلام
بنده بیکار شدم ولی بدلیل بیماری همسر مجبور شدم ۲۴ روز بیمه اختیاری رو رد کنم که بتواند از خدمات بیمه ای استفاده کند. آیا خللی در بیمه بیکاری ایجاد می شود ؟
یا پس از جلسه رسیدگی ، بیمه بیکاری به بنده تعلق میگیرد؟
با سپاس

  کارشناس بیمه
  07 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، چون حق بیمه واریز کردید به شما دیگر بیمه بیکاری نمیدهند.

امید غلامی
01 اسفند 1400

سلام مجدد
بنده در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۰ بیکار شدم و در خواست بیمه بیکاری داده ام و جلسه رسیدگی تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۰ می باشد. ولی طبق سوال قبلی جهت مراجعه همسرم به پزشک و استفاده از بیمه درمانی مجبور شدم تعداد ۲۴ روز دی ماه را بیمه اختیاری رد کنم. آیا بیمه بیکاری به اینجانب تعلق خواهد گرفت؟ یا در صورت ایراد چگونه میتوانم این امر را اثبات کنم و نظر کارشناس بیمه را جهت استفاده از بیمه بیکاری جلب نمایم؟
با سپاس

  کارشناس بیمه
  02 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، خیر و چون بعد از بیکاری سابقه بیمه دارید به شما تعلق نمیگیرد.

امید غلامی
02 اسفند 1400

با سلام و احترام
بنده بعد از ۵ سال کار در یک شرکت در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰ بیکار و در خواست بیمه بیکاری داده ام و از طرف تاریخ برگزاری جلسه ۴ اسفند ماه می باشد. ولی به علت بیماری همسر و استفاده از خدمات درمانی بنده مجبور شدم مقدار ۲۴ روز بیمه اختیاری در این مدت پرداخت نمایم. سوال من این هست آیا بیمه بیکاری به بنده تعلق میگیرد؟ و خللی ایجاد نمی شود؟ چون بنده هنوز بیکار هستم.
با سپاس

  کارشناس بیمه
  02 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، با توجه به شرایطتان تعلق نمی گیرد.

مجتبی
02 اسفند 1400

سلام من یه ۱۰سال سابقه بیمه دارم اما دوسال آخر بیمه یک شرکت ریخته حساب مثل ۶ماه ب اسم رستوران ی ۸ماه به اسم شرکت ثبت شود اما هم شرکت هم رستوران مال یک نفر بود الان من بیکار شدم بیمه بیکاری شامل میشه یا نه

  کارشناس بیمه
  06 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، خیر شامل نمی شود.

محمد
02 اسفند 1400

باسلام من 1دی ماه۱۴۰۰از کار اخراج شدم.و۱۳دی درخواست بیمه بیکاری کردم اما در ۴بهمن ۱۴۰۰ بازرس بیمه رفته وگفته آقای فلانی اینجا کجاست و باوجوداینکه من از اونجا اخراج شده بودم کارفرما گفته شعبه فلان مشغول به کار هست ومن که دیدم خبری از اداره کار نشد و کارفرما این حرف زد گفتم بین بیمه فاصله نیفته رفتم از ۶بهمن تا آخر بهمن بیمه اختیاری واریز کردم. و۲۷بهمن برام پیام اومد که باید ساعت ۹صبح ۲ اسفند برم اداره کار. ومن نیم ساعت تاخیر داشتم که مسوول ش گفت دیر اومدی و وقتتون گذشته و بهتون تعلق نمیگیره. خواستم ببینم الان که اختیاری ریختم وبیکارهستم واداره کار به خاطر نیم ساعت تاخیر اینجوری میگه آقا راهی داره پیگیری کنم. واگه پیگیری کنم به خاطر بیمه اختیاری که واریز کردم گیر نمیدن وبیمه بیکاری تعلق میگیره. ممنونم از راهنمایی شما

  کارشناس بیمه
  03 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، چون در حین درخواست بیمه بیکاری بیمه دادید، دیگر به شما بیمه بیکاری نمی دهند.

   محمد
   03 اسفند 1400

   سلام هیچ راهی نداره آخه به من گفتن اگه بیمه نریزی بیمه بیکاری تعلق نمیگیره

    کارشناس بیمه
    04 اسفند 1400

    سلام دوست عزیز، به هر حال دیگر قانون آن است و باید رعایت کنید.

یدی
03 اسفند 1400

باسلام وخسته نباشید.من سال 99از 19 آبان تا 19بهمن بمدت 3ماه قراردادممیزی ساعتی بادفتر خدمات سلامت با تعرفه دولتی 97500 ریال بمدت 105ساعت وباتعرفه 147775 ریال بمدت 89 ساعت مجموعا 194 ساعت کارکرده ام ولی کارفرما فقط مبلغ 23389475 ریال ازاین بابت دستمزد پرداخت نموده است . حق بیمه واریزننموده است.همچنین عیدی ،سنوات و حق مرخصی استحقاقی نیز به من پرداخت نکرده است درصورتیکه اینها در قرارداددرج شده است . کارفرما به من اظهار میدارد 10درصد مالیات ارزش افزوده و7درصد سهم بیمه شده کسرکرده است درنتیجه ،نه 30درصد بیمه تامین اجتماعی واریزشده ودر سابقه وچودندارد ونه به من عیدی ،سنوات وحق مرخصی استحافی پرداخت نموده است .
الف _ آیابه این مقدار حقوق ارزش افزوده ومالیات تعلق میگیرد ؟
ب- باتوجه باینکه امسال 1400آبان تقاضای بیمه بیکاری کرده ام این موضوع مال پارساله می توانم به اداره کار شکایت کنم ؟(قراردادکتبی هم دارم در قراردادنامی از کسورات بیمه وارزش افزوده ومالیات برده نشده است )لطفا” راهنمایی بفرماییدمتشگرم

  کارشناس بیمه
  06 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، ۰۱ شما هر چقدر حقوق بگیرید بیمه و مالیات کسر میشود۰۲ بله بروید اداره کار از کارفرما شکایت کنید.

محسن ک
03 اسفند 1400

سلام
بنده مقرری بیمه بیکاری میگرفتم که بازرس تامین اجتماعی گزارش به کار بنده رو داد و حدودا ۳ ماه قطع شده و پیگیری کردم میگن تو بنگاه املاکی کار میکنید در صورتی که بنده با مالک بنگاه دوست قدیمی بودیم و چندین بار جهت اجاره کردن خانه و گرفتن کد رهگیری و بعضی روزها برای گذراندن زمان اونجا میرفتم به تامین اجتماعی نامه زدم و استشهادیه محلی هم گرفتم دادم اما متاسفانه همون جواب رو به بنده دادن حال باید چکار کنم؟

  کارشناس بیمه
  04 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، باید قبل از گزارش بازرس و قطع بیمه بیکاری اقدام میکردید الان دیگر نمیشود کاری کرد.

مريم
03 اسفند 1400

سلام وقت بخیر، (براي بيمه بيكاري) من 4 خرداد ۱۳۹۹ بیمه‌م شروع شده شروع به کارم، یعنی خرداد ۱۳۹۹ برای من ۲۶روز بیمه رد شده، الان بخوام سابقه‌م‌ بشه ۲۵ ماه باید تا همون ۴ تیر ۱۴۰۱ برام بیمه رد بشه یا این خُرده روز هارو حساب نميكنن و بايد تير رو تا آخرش برام بيمه رد بشه؟ منظورم اينه روزهارو حساب ميكنن يا فقط با ماه كامل كار دارن تو جمع كردن سابقه؟

  کارشناس بیمه
  04 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، شما در مجموع در آخرین کارگاه یک سال سابقه داشته باشید و غیر ارادی اخراج شده باشید، بروید اداره کار شکایت کنید.

M
04 اسفند 1400

با سلام در صورت ندادن معرفی از طرف شرکت با شکایت میتونیم از بیمه بیکاری استفاده کنیم؟؟چون بعضی مزایا مثل سرویس وغذا رو نمیدن

  کارشناس بیمه
  05 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، به هر حال اگر حقوق شما کامل نمی دهند، می توانید شکایت کنید.

تامارا
05 اسفند 1400

سلام من اگر یک ماه قبل از اتمام سال بخواهم از بیمه بیکاری استفاده کنم حقوقم بر اساس سه ماه قبلش محاسبه میشود. آیا سال جدید افزایش حقوق به من هم تعلق می گیرد یا نه فقط بر اساس سه ماه قبل محاسبه و پرداخت می گردد .

  کارشناس بیمه
  06 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، ۰۱ بله ۰۲ اگر امسال حداقل دستمزد بگیرید و سال آینده چون حداقل دستمزد افزایش پیدا میکند، شامل شما هم میشود.

ر_ی
05 اسفند 1400

سلام،وقت بخیر.
من پایان اسفند ۱ سال سابقه بیمه ام کامل میشود ، اگر ترک کارم رو اخر فروردین بزنم ،نرخ بیمه بیکاری با سال ۱۴۰۰ حساب میشه یا ۱۴۰۱ ؟؟

  کارشناس بیمه
  06 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، هر سالی که حکم بیمه بیکاری شما زده شود همان سال هم مبلغ مقرری را به شما میدهند.

یدی
08 اسفند 1400

باسلام ووقت بخیر وخسته نباشید . من از آبان امسال بیمه بیکاری میگیرم.من قبلا در 2 شرکت کار میکردم یکی تمام وقت بود بیمه رد میکرد با دیگری قراردادمزد ساعتی داشتم بیمه ردنکرده وقرادادم در بهمن خاتمه یافته است (کلا 2قرارداد3 ماهه و12 ماهه داشتم که 15ماه مزد ساعتی معادل 11 ماه قانون کار می شود ) ،حالا اون شرکت به من اظهارمی دارد:حسابرسی خواهد شد من باید حق بیمه مزد ساعتی 7درصدو20درصد ارزش افزوده از بابت کسورا ت قانونی کسر خواهم کرد .ازبابت عیدی هم (که طبق قانون کار 2 ماه حقوق است )یک ماه به نسبت 11 ماه کارکرد وازبابت سنوات 1 ماه حقوق به تسبت 11 ماه کار شما پرداخت خواهم کرد (براساس حقوق پایه 1399 و1400باعیدی وسنوات شما تسویه خواهم کرد).
1 _آیا به دستمزد ساعتی من،20درصد ارزش افزوده ویا 20درصد مالیات بر مزد تعلق میگیرد ؟
2 _ آیا به قراردادساعتی که خاتمه یافته است وحق بیمه 30درصد پرداخت نکرده ،در سابقه وجودندارد وهمچنین 20درصدمالیات برحقوق ویا 20درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نکرده است ،قانونی وموضوعیت دارد ؟
3 _درصورت کسر این ها(مالیات های حقوق وارزش افزوده ) وپرداخت نکردن حق بیمه ومالیات ها به تامین اجتماعی وامور مالیاتی من می توانم به اداره کار مراجعه کنم وشکایت کنم ؟
4 _ در صورت کسر حق بیمه ومالیاتها حقوق وارزش افزوده وفقط حق بیمه را کارفرمابه تامین اجتماعی با تاخیر پرداخت کند ولی کسورات مالیاتهای حقوق وارزش افزوده را به حساب امورمالیاتی باتاخی هم پرداخت نکند .چون بیمه واریز شده ،بیمه بیکاری من قطع نمیشه ؟لازمه به شعبه تامین اجتماعی اطلاع بدهم ؟

  کارشناس بیمه
  10 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، سوال شما خیلی طولانی و جواب آن را حتما باید یک کارشناس بیمه با بررسی دقیق شرایط شما بدهد اما در حال کلی می توان گفت که ۰۱ بله تعلق میگیرد چون حقوق دریافت کردید. ۰۲ شما هر جا که کار میکنید و مزد دریافت کنید حالا به هر شکل که باشد باید بیمه و مالیات آن کسر شود.

امیرطاها
10 اسفند 1400

سلام خسته نباشین ببخشین من تو توانبخشی کار میکردم و ۸ماه بیمه تامین دارم الانم ۱۰ روزه اخراج شدم خودمم متاهلم میتونم بیمه بیکاری دریافت کنم

  کارشناس بیمه
  11 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، خیر نمیشود حتما باید یکسال سابقه در آخرین کارگاه داشته باشید.

یدی
11 اسفند 1400

سلام ووقت بخیر من طبق قانون کار با کارفرما قرارداد ساعتی بسته ام وپیمانکارهم نیستم چرا باید از من 20درصد ارزش افزوده کسر کنند ؟ ازاداره مایات گفتند غیر قانونی هست اگر سقف حقوق شما از سقف 480000000ریال بیشتر باشد 10مالیات برحقوق تعلق می گیرد ،نه 20%مالیات ارزش افزوده شما پیمانکار نیستید . حالا من می توانم از کارفرما شکایت کنم ؟ راهنمایی بفرمایید.

  کارشناس بیمه
  11 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، باید به اداره کار مراجعه کنید و در آنجا کارشناس بعد از بررسی دقیق به کار شما رسیدگی خواهد کرد.

   لیلا
   12 اسفند 1400

   سلام وقت بخیر
   من میخوام از بیمه بیکاری استفاده کنم اگه اسفند ماه بیام بیرون آیا حقوق بیکاریم بر اساس ۱۴۰۰ زده میشه و از فروردین سال بعد افزایش پیدا میکنه؟ یا اینکه به نفعمه فروردین ۱۴۰۱ ترک کار کنم؟ آیا از فروردین ماه حقوق جدید اعمال میشه؟ چون شنیدم از اردیبهشت یا خرداد اعمال میشه و مابه التفاوت حقوق فروردین رو بعدا واریز میکنند برای کارکنان. آیا برای بیکاران هم همینطوره؟

    کارشناس بیمه
    12 اسفند 1400

    سلام دوست عزیز، بله ۰۲ فرقی نمیکند شما هر موقع اخراج بشوید مقرری همان سال به شما تعلق میگیرد.

امیرطاها
11 اسفند 1400

سلام من که ۸ماه سابقه بیمه دارم گفتین نمی تونم بیمه بیکاری بگیرم پس چرا تو شرایط گرفتن بیمه بیکاری نوشته ۶ماه تا یک سال برای متاهلین یه سال بیمه بیمه بیکاری برای مجردین ۶ماه تعلق میگیره اگه زیر یه سال سابقه بینه نمیدن چرا این شرایط و نوشتن

  کارشناس بیمه
  12 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، اولا برای دریافت بیمه بیکاری حتما آخرین کارگاه باید یک سال سابقه بیمه باید داشته باشید اون ۶ ماه مربوط به مدت دریافت بیمه بیکاری است فرق میکند.

صیاد
11 اسفند 1400

سلام من ۱۰سال منشی پزشک بودم الان با اراده خودم میخوام بیام بیرون آیا بیمه بیکاری به من تعلق میگیره؟

  کارشناس بیمه
  12 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، یکی از شرایط اصلی بیمه بیکاری، اخراج از سمت شرکت است.

فرزاد
12 اسفند 1400

با سلام کسی که به خاطر دعوا کردن اخراج بشه چطور اون هم میتونه از بیمه بیکاری استفاده کنه

  کارشناس بیمه
  12 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، حتما باید اخراج غیر ارادی باشد که بیمه بیکاری تعلق بگیرد.

رامین
12 اسفند 1400

با سلام
درصورتی که مدت اولیه پیمان در پروژه های عمرانی به امتما برسد ولی ب دلیل تاخیرات مجاز و غیر مجاز پروژه از مدت اولیه بیشتر شود در صورت بیکار شدن در مدت تاخیرات مجاز یا غیر مجاز ضمن داشتن قرارداد و نامه عدم نیاز از سوی کارفرما،آیا فرد بیکار مشمول بیمه بیکاری می شود

  کارشناس بیمه
  12 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، خیر مشمول نمی شود.

فرانک
12 اسفند 1400

سلام وقت بخیر
من پارسال دو ماه بیمه بیکاری گرفتم مجرد بودم الان بعد یکسال شرکت منو اخراج کرده به من بیمه کاری تعلق میگیره و کل سابقه کاریم ۹ سال است چن ماه به من تعلق میگیرد؟

  کارشناس بیمه
  12 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، به مدت ۱۲ ماه تعلق میگیرید که دو ماه آنرا گرفتی ۱۰ ماه دیگه طلب دارید.

ا.د
14 اسفند 1400

سلام وقت بخیر.ایا میشه بیمه بیکاری رو غیرحضوری وبدون نامه از کارگاه درسامانه ثبت کرد

  کارشناس بیمه
  14 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، میشود ولی باید از قبل با مسول بیمه بیکاری در اداره کار هماهنگ کنید.

تقدیر
15 اسفند 1400

سلامو درود
من درحال استغاده از بیمه بیکاری هستم و تازه متوجه شدم 2 سال از سوابقم در لیست نیومده و نیز خدمت سربازی هم منظور نشده ایا میتوانم این دو را به سوابقم اضافه کنم الان تا مدت بیمه بیکاریم افزایش پیدا کند

  کارشناس بیمه
  16 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، اآن مدتی که نیامده پیگیری کنید تا جز سابقه شما بیاید و در مدت بیمه بیکاری هم تاثیر دارد و خدمت سربازی هم باید درخواست بدهید و ولی جز سابقه برای بیمه بیکاری نمی آید فقط برای بازنشستگی شما تاثیر دارد.

فروزان
16 اسفند 1400

سلام تفاوت گواهی کار از شرکت و معرفی نامه چیه؟

  کارشناس بیمه
  17 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، گواهی کار با معرفی نامه بستگی به متن نامه دارد که نوشته میشود باید از اداره کار بپرسید چه درخواستی از کارفرما دارید.

احمدرضا
17 اسفند 1400

با سلام و خسته نباشید.
بنده ۹سال سابقه ی کار در شرکت هواپیمایی آسمان دارم به صورت قرارداد سالیانه.
و به خاطر جانبازی پدرم قرار بود از تیر ۱۴۰۱ رسمی بشم
که البته دولت گفته بود باید بلافاصله رسمی بشیم ولی شرکت اینکار رو نکرد.

به خاطر اینکه ساعات استراحتم رو زودتر میرفتم خونه
در ابتدا بدون برگذاری کمیته انضباطی کارت زنی رو برای من قطع کردن،
بعد از یک ماه دیگه، در تاریخ ۲۲ دی ۱۴۰۰ توسط حراست کارت ورود و خروجم گرفته شد، باز هم بدون برگذاری کمیته انضباطی،

مدیر کل شرکت آسمان گفتن برو با مسئول مستقیمت صحبت کن و رضایتش رو به دست بیار اما من رو متاسفانه بلاک کردن.
امروز هم متوجه شدم که نامه ی عدم نیازم رو مسئول مستقیمم به علت بی نظمی زده.
بیشتر به خاطر لجبازی با بنده.
در صورتی که زودتر رفتنم به کار آسیبی نمیزد و از مرخصی یا حقوقم کسر می شد.و بنده به خاطر کم بودن حقوقم حدودا ۳ ساعت زودتر میرفتم و برای خودم کار صنایع دستی با چوب کار می کردم.
الان که ۱۷ اسفند هست و نمیدونم باید چیکار کنم
آیا باید اداره ی کار شکایت کنم؟
آیا مشمول بیمه بیکاری می شوم؟
ایا ….
ممنون میشم راهنماییم بفرمایید.

  کارشناس بیمه
  17 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، مساله شما خاص است. ایشان اگر شما را به اخراج کنند، می توانید بیمه بیکاری بگیرید. اما حتما باید با کارشناس اداره کار صحبت کنید.

یوسف
17 اسفند 1400

باسلام وخسته نباشید . درقراردادکتبی نوشته : عیدی وپاداش سالانه به موجب ماده واحده قانون کار مصوب 1370/12/6 به ازای یک سال کار معدل سی روز مزدمبنا/ثابت (تاسقف نودروز حداقل مزد روزانه قانونی ) عیدی وپاداش پرداخت می شود . برای کار کمتر از یک سال ،عیدی وپاداش وسقف مربوطه به نسبت محاسبه خواهد شد .
کارکرد من 11 ماه درسال است .
راهنمایی بفرمایید طبق این قرارداد پاداش وعیدی من چقدر می شود ؟

  کارشناس بیمه
  18 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز در مقاله محاسبه عیدی و سنوات بیمه دات کام، خودتان میتوانید محاسبه کنید.

مهران
17 اسفند 1400

با سلام
در پایان سال 1394 بیکار شدم و تقاضای برقراری بیمه بیکاری دادم و در آبان 1395 پس از بررسی تامین اجتماعی بیمه بیکاری من از فروردین 1395 به مدت 50 ماه برقرار شد متاسفانه در اردیبهشت ماه 1395 از سوی کارفرمای قبلی من عمدا یا سهوا بیمه برای من به مدت یکماه رد شده و اکنون در سوابق من است حالا که برای بازنشستگی اقدام کردم تامین اجتماعی اعلام نموده که در ماه دوم استفاده از بیمه بیکاری یعنی اردیبهشت 1395 اشتغال بکار داشتی و میبایست از آن تاریخ به بعد مبالغ دریافتی مستمری بیکاری را عودت دهی و مدت بیمه بیکاری هم از سوابق من حذف گردد در صورتی که اشتباه از سوی کارفرمای من بوده که در زمانی که من نبودم یکماه بیمه برای من عمدا یا سهوا رد نموده که حتی طی نامه ای در همان سال 1395 به تامین اجتماعی این مورد را ابراز نموده و تقاضای حذف نام من از لیست اردیهشت 1395 را نموده با توجه به موارد ذکر شده تکلیف من چه میشود و راهکاری به من اعلام فرمائید . با تشکر از شما

  کارشناس بیمه
  18 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، اگر در حین بیمه بیکاری لیست بیمه از طرف کارفرما ارسال شده هیچ کاری نمی توانید بکنید. تامین اجتماعی درست گفته است.

..
18 اسفند 1400

سلام من می‌خوام بیمه بیکاری بگیرم ولی اخراج نشدم خودم ب دلیل مشکلات تسویه زدم باید چیکار کنم واینکه چقد باید سابقه بیمه داشته باشم ؟

  کارشناس بیمه
  18 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، برای استفاده از بیمه بیکاری، اخراج شما باید غیرارادی باشد.

مطهره
19 اسفند 1400

باسلام .افزایش بیمه بیکاری درسال جدید چه جور محاسبه میشود

  کارشناس بیمه
  20 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، بر اساس حداقل حقوق دستمزد افزایش خواهد داشت.

ساحل
19 اسفند 1400

سلام برای سال جدید افزایش حقوق تصویب شد دریافتی کسانی که بیمه بیکاری میگیرن به چه شکل خواهد بود؟

  کارشناس بیمه
  20 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، بیمه بیکاری هم افزایش پیدا خواهد کرد.

  علی
  20 اسفند 1400

  سلام درسته که میگن دوباره برای بیمه بیکاری کارت پایان خدمت یا معافی میخوان

   کارشناس بیمه
   21 اسفند 1400

   سلام دوست عزیز، بله درست است.

هامین ۱۴۰۰
19 اسفند 1400

سلام و عرض ادب
بنده از اول شهریور ماه 1400 بیکار شده و حقوق بیکاری دریافت میکنم با مبلغ مزد پایه ۱۴۰۰و به مدت یکسال
آیا با افزایش حقوق درسال ۱۴۰۱ مبلغ مقرری بیکاری من هم افزایش پیدا میکند؟

  کارشناس بیمه
  20 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، بله افزایش سال آینده به شما تعلق میگیرد.

سیروس
19 اسفند 1400

باسلام کسانی که تاریخ ترک کارشون سال۱۴۰۰ بوده و دستمزد امسال را دریافت میکردند آیا در سال ۱۴۰۱ دستمزد سال جدید را دریافت میکنند یا همان سال قبلی

  کارشناس بیمه
  21 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، مقرری بیمه بیکاری در سال آینده افزایش خواهد داشت.

محمدرضا
19 اسفند 1400

سلام ایا با افزایش سالیانه دستمزد مقرری بیکاری هم زیاد میشه یانه ؟؟؟ بعنوان مثال حداقل بیمه بیکاری سال ۴۰۰ دومیلیون هفتصد تومن و من بخاطر متاهلی و میانگین سه ماه اخر سه میلیون دویست می گیرم مقرری بنده هم درسال جدید ۴۰۱اضافه میشه ؟؟؟؟

  کارشناس بیمه
  20 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، بله مقرری بیمه بیکاری افزایش خواهد داشت.

   محمدرضا
   20 اسفند 1400

   این که میدونم افزایش خواهد داشت مقرری من با سرپرستی سه نفر سه میلیون دویست شده و بیشتر از حداقل سال ۴۰۰ درسال ۴۰۱ اضافه میشه یانه ممنون میشم جوابم بدید

    کارشناس بیمه
    21 اسفند 1400

    سلام دوست عزیز، بله چون به نظر میرسد که حداقل دستمزد چهار ملیون میشود. پس مقرری شما هم تا این سقف افزایش پیدا میکند.

   محمدرضا
   20 اسفند 1400

   اینکه افزایش خواهد داشت میدونم ایا این افزایش دستمزد به من هم تعلق می گیره یا نه ممنون میشم جواب بدید

    کارشناس بیمه
    20 اسفند 1400

    سلام دوست عزیز، وقتی مقرری افزایش پیدا کند،همه چیز افزایش خواهد داشت.

مجید ظفر عباسی زاده
20 اسفند 1400

آیا اضافه حقوق سال 1401 مشمول بیمه بیکاری هم می‌شود؟

  کارشناس بیمه
  20 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، بله.

حاجی زاده
20 اسفند 1400

سلام حقوق کارگران در سال 1401، تقریبا 60 درصد افزایش یافت آیا این افزایش حقوق برای بیمه بیکاری هم تاثیر داره، الان حدود 2700 بیمه بیکاری بهم میدن برا سال دگ چقد میشه ممنونم

  کارشناس بیمه
  20 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، مقرری بیمه بیکاری هم افزایش خواهد داشت.

مرد مشتی
20 اسفند 1400

حقوق بگیران بیمه بیکاری مشمول دریافت عیدی هستن؟

  کارشناس بیمه
  21 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، خیر.

مهسا
20 اسفند 1400

سلام من ٧ ماه بيمه بودم بعدش اومدم بيرون بعد از دوماه رفتم سركار الان ٧ ماه سركار جديدم بخوام خودم برم از شركت ميشه. بيمه بيكاري گرفت

  کارشناس بیمه
  21 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، بیمه بیکاری فقط در زمانی است که اخراج شما از سمت کارفرما و غیرارادی باشد.

حمیده
20 اسفند 1400

سلام‌ من تو یه دفتر حمل ونقل یک سال و خورده ای بیمه هستم الان تازه ازدواج کردم و شغلم دو شیفته برام سخته خودم میخوام بیام بیرون از کار
چطوری میتونم بیمه بیکاری بگیرم ؟؟

  کارشناس بیمه
  21 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، بیمه بیکاری فقط در صورتی به شما داده می شود که اخراجتان از محل کار غیراراده خودتان باشذ.

Saeid
20 اسفند 1400

سلام. از سال 96تا 1400 بیمه بیکاری میگرفتم. 57 ساله هستم بیمه بیکاری من در آبان ماه امسال تمام شد. آیا حقوق بیکاری تا زمان بازنشستگی به من تعلق نمیگیره؟درحال حاضر با بیمه بیکاری مجموع 25 سال سابقه کار دارم. 🙏🙏

  کارشناس بیمه
  21 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، اگر در زمان برقراری بیمه بیکاری ۵۵ سال تمام داشتید به شما تا سن بازنشستگی بیمه بیکاری تعلق میگیرد

محمدرضا
21 اسفند 1400

سلام و خسته نباشید .تو همین سایت یکی از کارشناسهای بیمه جواب یکی از دوستان را داده که اگر درسال ۴۰۰ بیشتر از حداقل بیمه بیکاری دریافت می کردید افزایش حقوق سال ۴۰۱ شامل شما نمیشه مقرری من با سرپرستی سه نفر تقریبا سه میلیون دوبیست میشه و حداقل امسال سال ۴۰۰دومیلیون هفتصد با این اوصاف افزایش سال ۴۰۱ شامل من میشه یا نه اگر ۵۵ درصد دستمزد حساب کنید کمتر از دو میلیون هفتصد میشه اما به ازا سه نفر اعضا خانواه میشه سه میلیون دویست .ممنون میشم جواب بدید ایا افزایش سال ۴۰۱ به من هم تعلق می گیره ؟؟؟

  کارشناس بیمه
  24 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، اگر کسانی که درسال ۱۴۰۰ کمتر از حداقل دستمزد مقرری می گرفتند در سال۱۴۰۱ تا سقف حداقل دستمزد یعنی تا مبلغ ۴۲۰۰ ملیون تومان افزایش پیدا میکند شما هم که سه ملیون و دویست هزار تومان می گرفتی ۴۲۰۰ میشود

یوسف
21 اسفند 1400

باسلام احترام .
دریافتی مردادوشهریور ماهم ۳۷۹۴۰۱۱۵ریال ودریافتی مهر ۳۷۰۵۴۹۵۰ ریال بعلاوه دو تا اولاد زیر۱۸سال دارم مقرری بیمه بیکاری من درحکم مبلغ ۲۸۲۲۲۵۱۲ ریال زده اند، آیا از بابت 2نفرفرزندانم مبلغی بعنوان حق اولادبه مقرری بیمه بیکاری من افزوده نمیشود ؟

  کارشناس بیمه
  24 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، هرفرزند ۱۰ درصد اضافه میشود

مهدی گلشن
21 اسفند 1400

سلام
بنده حدود ۳ماه بیکار شدم و درخواست بیمه بیکاری دادم هم بازرس اداره کار تائید کرده هم بازرس بیمه اما هنوز پولی به حسابم واریز نشده هر بار مراجعه میکنم میگن چون تعداد بالای ۳۰ نفر همزمان اخراج و درخواست بیمه بیکاری دادید باید اداره کار مجوز پرداخت صادر کنه میخواستم بدونم پروسه این فرایند چقدر طول میکشه

  کارشناس بیمه
  22 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، درست گفتند. باید صبر کنید تا از سازمان مرکزی اعتبار برای شما ارسال کنند.

حمیده
21 اسفند 1400

سلام اگه بیمه بیکاری تایید شه بیمه بیکاری رو کی پرداخت میکنه طی اون چن وقتی ک قراره بدن خود اداره کار و تامین اجتماعی
یا ب عهده کارفرمایی هس ک من پیشش کار کردم ؟
سوال دومم اینه حتما باید قرارداد باشه تا بیمه بیکاری بدن ؟؟ چون من قرداد ندارم
ولی بیمه بودم نزدیک دو سال یه جا کار میکردم

  کارشناس بیمه
  22 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، اگر بیمه بیکاری شما توسط اداره کار تایید شد بعد باید بروید تامین اجتماعی برای پیگیر بقیه کارهای خودتان ۰۲ قرارداد شما بستگی به نوع کار شما دارد باید در اداره کار بررسی شود.

زیبا
21 اسفند 1400

سلام من که اقدام کردم به بیمه بیکاری و کلا اوکیه ،مقدار واریزی سه میلیون و ششصد هست همون حقوق پایه؟ و اینکه این ماه برام واریز نکردن اگه در سال جدید ۱۴۰۰۱واریز کنن افزایش پیدا میکنه یا نه؟

  کارشناس بیمه
  22 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، چون حداقل دستمزد افزایش پیدا میکند و دستمزد شما هم کمتر از حداقل دستمزد است بله افزایش پیدا میکند.

امینی
21 اسفند 1400

سلام .حقوق ۶ ماه آخر قرار داد من ۱۵میلیون بوده است الان برای بیمه بیکاری چقدر حقوق بیمه برای من در نظر میگرد

  کارشناس بیمه
  22 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، اگر فقط ۶ ماه آخر دستمزد شما بالا رفته تامین اجتماعی از محل کار بازرسی میکند و حساس میشود در هرصورت محاسبه بیمه بیکاری متوسط دستمزد مشمول بیمه ۹۰ روز آخر تقسیم بر ۹۰ میشود هر چه به دست آمد۵۵ درصد آن به علاوه همسر و فرزند که اضافه میشود به شما تعلق میگیرد

Rs
22 اسفند 1400

سلام وقتتون بخیر من ب مدت ۴ سال درشرکتی کار میکنم و قراره که در سال حدید بیمه بیکاری بگیرم اگر مثلا بعد از دوماه کار برای من پیدا شد و بیمه بیکاریم قطع شد بعد از گذشت چه مدت میتوانم بقیه بیمه بیکاریم را بیگیرم؟

  کارشناس بیمه
  22 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، بعد از مدت یکسال دوباره میتوانید درخواست بیمه بیکاری دهید.

یوسف
22 اسفند 1400

سلام .اگر بعد از دوماه مشغول کارشدم و بیمه بیکاریم قطع شد وبعداز 2 ماه اخراج یا عدم نیاز کردند.آیا من ازکارفرما شکایت کنم ؟یا مجددا” تقاضای بیمه بیکاری کنم ؟

  کارشناس بیمه
  24 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، خیر دیگه تعلق نمیگیرد.

مژگان
22 اسفند 1400

سلام همسر من 15 ماه هست که موسسه تعطیل شده وبیمه بیکاری میگیره دو سال باید بگذره که بازنشست بشه
حقوق 3200 دریافت میکنه
آبا در سال 1401 افزایش حقوق دارند؟؟؟؟

  کارشناس بیمه
  23 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، بله دارد.

فرشاد
23 اسفند 1400

سلام، وقتتون بخیر. بنده دوجا مشغول بکار هستم که شغل اول بصورت تمام وقت و شغل دوم بصورت نیمه وقت برام بیمه رد میشد. در حال حاضر کارگاه اول که بیمه ی تمام وقت برام رد میکرد اخراجمون کرده ولی خب بنده در کارگاه دوم بصورت نیمه وقت( روزی سه ساعت و حق بیمه ماهانه ۱۸روز) بیمه هستم. آیا باتوجه به اخراج از شغل اول و تمام وقتم، امکان دریافت حق بیمه بیکاری دارم؟ ممنون

  کارشناس بیمه
  16 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، آن دیگر تشخیص کمیته بررسی بیمه بیکاری در اداره کار است احتمال که تعلق بگیرد هست.

مرتضی
23 اسفند 1400

سلام همسر من با ۲۹ سال سابقه کار و سن ۴۷ سالگی بیکار شده است آیا می تواند بازنشست بشود و در غیر این صورت با حقوق ۵۰۰۰۰۰۰ تومان چقدر بیمه بیکاری بهشون تعلق میگیرد

  کارشناس بیمه
  25 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، نه نمی تواند بازنشسته شود ولی اگر به موقع شکایت کند میتواند از بیمه بیکاری استفاده کند.

علی
24 اسفند 1400

سلام . از زمانی که بیکار شدم تا موقعی که بیمه بیکاری من برقرار بشه .کد ملی من از سیستم بیمه درمان دچار مشکل یا حذف شده بود .حتی برای گرفتن دارو .که بعد از برقراری بیمه بیکاری درست شد .میشه با فاکتور و نسخه هزینه ها رو دریافت کرد؟

  کارشناس بیمه
  24 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، خیر نمیشود مگر اینکه بیمه تکمیلی داشته باشید.

اکبری
24 اسفند 1400

سلام درصورت داشتن یکسال به بالا سابقه بیمه در صور تیکه بیمه در محل کار جدید حدود دوماه رد شده باشد باز هم بیمه بیکاری تعلق میگیرد؟

  کارشناس بیمه
  24 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، شما باید حداقل یک سال در محل کار جدید سابقه بیمه و کار داشته باشید.

  حیدری
  16 فروردین 1401

  سلام و عرض ادب خدمت شما… بنده بهمن ماه 1400بیکار شدم با نامه عدم نیاز کارگاه با پایه بیمه 4690000تومان و دو فرزند،در سال 1400و1401چه مبلغی بیمه به بنده تعلق میگیرد…سپاس از شما

   کارشناس بیمه
   16 فروردین 1401

   سلام دوست عزیز، محاسبه بیمه بیکاری براساس ۹۰ روز آخر قبل از اخراج میباشد که باید محاسبه شود ولی حداقل دستمزد میشود.

سارا
24 اسفند 1400

با سلام ، بنده قراردادم تا پایان 1400 بوده و امروز که 24 اسفند و تنها 5 روز تا پایان قراردادم مونده بهم گفتن دیگه نیا ، آیا چون پایان قرار داد هستم بیمه بیکاری بهم تعلق میگیره؟28 ماه سابقه کار دارم توو این شرکت ، یعنی دوسال و نیم

  کارشناس بیمه
  24 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، اگر پروژه باشد که تعلق نمیگیرد ولی اگر کارگاه باشد باید در اداره کار بررسی شود.

   بانک
   25 اسفند 1400

   با سلام
   من در یه شرکت وابسته به بانک کار میکنم که تقزیبا ۶ سال سابقه کار دارم اونجا ولی نامه ی عدم نیاز من رو برای آخر اسفند ۱۴۰۰ زدن که قراردادم منم همون موقع تموم میشه که قطع همکاری میکنن بامن ولی من الان سرکار نمیرم دو هفتس از ۱۵ م سرکار نرفتم و شرکت نامه زده و بیمه من رو واریز نکرده چون من خواستم برای بیمه بیکاری اقدام کنم با این سابقه ی نسبتا زیاد آیا اون دو هفته واریز نکردن بیمه مشکلی در درخواست بیمه بیکاری من ایجاد میکنه ؟؟؟

    کارشناس بیمه
    25 اسفند 1400

    سلام دوست عزیز، شما باید سریع بروید در سایت اداره کار درخواست بیمه بیکاری بدهید چون از تاریخ اخراج فقط یک ماه وقت دارید.

     بانک
     25 اسفند 1400

     خسته نباشید
     یعنی مشکلی ایجاد نمیکنه پرداخت نکردن اون دو هفته ی بیمه ی من از طریق شرکت ؟؟ و من قراردادم و نامه ی عدم نیازم که تاریخش برای ۲۹ اسفند هستش روز یک فروردین برم توی سایت اقدام کنم یا الان که از ۱۵ اسفند نمیرم همین الان اقدام کتم برای سایت ؟؟

     کارشناس بیمه
     21 اردیبهشت 1401

     سلام دوست عزیز، شما باید حتما در آخرین کارگاه یک سال سابقه داشته باشید.

حسین بنافی
24 اسفند 1400

درود بر شما و سپاس از راهنماییهای مفیدتان‌: من از ابتدای سال ۱۳۹۷کارگر یک کارخانه بودم و قراردادم سالانه تمدید میشد اما کارفرما قرارداد سال ۱۴۰۰ را شش ماهه و از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ بست و یکماه پیش از اتمام قرارداد در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ نامه عدم نیاز مرا به اداره کار زده و با پیگیریهای انجام شده دادنامه مبنی بر بیکاری اینجانب از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ صادر و در سامانه ثبت گردید است .با توجه به اینکه کارفرما میبایست تاریخ بیکاری من را ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ اعلام میکرده و مغایرت دو روزه ایجاد شده بین اعلام کارفرما و اداره کار ؛ برخی افراد مطلع در اداره کار مرا ترسانده اند که تامین اجتماعی بابت این مغایرت از پرداخت بیمه بیکاری خودداری خواهد نمود.آیا این موضوع صحت دارد و تامین اجتماعی میتواند از پرداخت بیمه بیکاری به این بهانه خودداری نماید؟ اگر صحت دارد من چگونه باید از حقوق قانونی خود بهره مند شوم ؟ پیشاپیش از بذل عنایت و پاسخگویی راهگشایتان سپاسگزاری میشود.

  کارشناس بیمه
  25 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، شما اون دو روز اختلاف را ننوشتید آیا دو روز قبل از ۶/۱ میباشد یا بعد از آن؟

   حسین بنافی
   25 اسفند 1400

   قبل از ۶/۱ است عرض کردم کارفرما تاریخ ختم همکاری را ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ اعلام کرده ولی در دادنامه ثبت شده در سامانه که توسط اداره کار انجام شده و ملاک عمل تامین اجتماعی برای برقراری بیمه بیکاری است تاریخ قطع همکاری ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ اعلام شده است . و ادعا میشود که اصلاح آن در سامانه امکانپذیر نیست .در هر حال در آخرین کارگاه برای من بصورت پیوسته بیش از دو سال حق بیمه بیکاری پرداخت شده است

    کارشناس بیمه
    26 اسفند 1400

    سلام دوست عزیز
    مشکلی ایجاد نمیکند برای برقراری بیمه بیکاری حتما به شعبه مراجعه کنید تا اون یک روز حق بیمه را درست کنند

  بانک
  26 اسفند 1400

  من قراردادم برای آخر اسفند ۱۴۰۰ تموم میشه یعنی از همین الان اقدام کنم یا بزارم اولین روزن فروردین ؟؟؟یعنی من اون دو هفته پرداخت نشدن بیمه مشکلی ایجاد نمیکنه برای ثبت بیمه بیکاری؟؟ چون شرکت دو هفته ی اخرو که من نرفتم بیمه رو‌ برام پرداخت نمیکنه ولی میتونم نامه استعلاجی کرونا به مدت دو هفته ی اخرو بیارم توی سامانه موقع ثبت بیمه بیکاری بارگزاری کنم آیا اون کافیه ؟؟؟ میشه جوابارو بهم بگین خیلی ضروریه ممنون میشم

   کارشناس بیمه
   26 اسفند 1400

   سلام دوست عزیز بعد تعطیلات برای درخواست بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنید. ۰۲ شما از تاریخ اخراج یک ماه وقت داری که برای بیمه بیکاری شکایت کنی دیگه دنبال استعلاجی نروید

مهدی کاری
25 اسفند 1400

خسته نباشید بنده رای موافق از سوی کمیته استانی برای دریافت بیمه بیکاری گرفتم الان باید چکار بکنم کجا باید برم و مراحل پیش رو چه چیزی هست ممنون میشم راهنمایی بفرمایید تشکر

  کارشناس بیمه
  21 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، باید به شعبه ای که حق بیمه شما واریز میشود حضوری مراجعه کنید

لیلی
25 اسفند 1400

کسی که اسفند ۱۴۰۰ اخراج میشه و با توجه به اینکه در طول چهار سال کار، سنوات ندادن و بخوان الان کل سنوات سالهای گذشته رو تسویه کنن اگر این تسویه رو بذارن فروردین ۱۴۰۱ انجام بدن پایه سنوات ۱۴۰۱ رو باید در نظر بگیرن یا پایه سنوات ۱۴۰۰ رو؟

  کارشناس بیمه
  15 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، بر اساس آخرین حقوق دریافتی خواهد بود.

امید ….
25 اسفند 1400

سلام عرض ادب خدا قوت بیمه بیکار سال جدید چقد است؟

  کارشناس بیمه
  16 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، حدود 4 تومان که البته دقیق ترش را در مقاله نوشته ایم.

حمید
25 اسفند 1400

سلام وقتتون بخیر ، من بعد از ۱۷ سال کارکرد با سابقه بیمه برام نامه اتمام قرارداد تا پایان سال ۱۴۰۰ را زدن ، ( البته اتمام قرارداد هم ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ هست ) ، یکسری مطالبات و معوقات حقوق از سال ۹۰ دارم ، حالا که نامه عدم نیاز برا بیمه بیکاری میخوام میگن بیا مطالباتت را قسطی کنیم تو دو سال بدیم ، حالا ۲ سوال دارم
چجوری از لحاظ قانونی بتونم بگیرم . مطالبات را
بعدشم ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ به خاطر مشکلات مالی مجبور بودم از شرکت مرخصی بدون حقوق بگیرم و تو اسنپ کار کنم و چون میزان پرداختی بیمه هم از ۳۰ روز تو بعضی ماههای این ۶ ماه آخر به کمتر از ۱۵ روز رسیده ( مثلا بهمن ۶ روز حق بیمه رد شده وحقوقم شده ۷۰۰ هزار ) ، حالا میخوام ببینم مبلغ بیمه بیکاری حداقل چقدر به من تعلق میگیره ، با توجه به اینکه میگن ۳ ماه آخر را حساب میکنن . ( مثلا اگر میانگین ۳ ماهه دو میلیون بشه، ۵۵ درصد دو میلیون را حساب میکنن ، ممنون میشم پاسخ بدید .

  کارشناس بیمه
  19 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، ۰۱ اداره کار شکایت کنید ۰۲ اگر بیمه بیکاری به شما تعلق بگیرد حداقل دستمزد را به شما میدهند.

لیلی
25 اسفند 1400

اگر اسفند ۱۴۰۰ من اخراج بشم با توجه به اینکه در طول چهار سال کارم به من سنوات ندادن و بخوان الان کل سنوات سالهای گذشته رو باهام‌ تسویه کنن اگر این تسویه رو بذارن فروردین ۱۴۰۱ انجام بدن پایه سنوات ۱۴۰۱ رو باید در نظر بگیرن یا پایه سنوات ۱۴۰۰ رو؟

  کارشناس بیمه
  26 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز
  چون تا سال ۱۴۰۰ کارکرد دارید براساس ۱۴۰۰ محاسبه میشود شما که دیگه در سال ۱۴۰۱ سرکار نیستی که براساس ۱۴۰۱ محاسبه شود

بانک
25 اسفند 1400

سلام یعنی من این ۶ سال سابقه کاری این دو هفته آخر که برام بیمه پرداخت نمیشه مشکلی توی درخواست بیمه بیکاریم ایجاد نمیشه میتونم بیمه بگیرم ؟ و پایان کارم برای آخر اسفند ۱۴۰۰ زده شده ولی از ۱۵ م نمیرم سرکار بزارم آخر اسفند سایت ثبت نام کنم یا همین الان ثبت نام انجام بدم ؟؟

  کارشناس بیمه
  26 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز
  توضیح که دادم شما از تاریخ که اخراج شدید یک ماه وقت دارید شکایت کنید میتوانید قبل از عید هم شکایت کنید ۰۲ آیا بیمه بیکاری شامل شما میشود یا خیر این موضوع باید در کمیته اداره کار بررسی شود

بانک
25 اسفند 1400

و اگه مشکلی به وجود میاره این دو‌هفته واریز نشدن بیمه ی من من میتونم گواهی استعلاجی بیارم که ۲ هفته کرونا گرفتم و نتونستم دیگه دو هفته آخر قراردادم رو سرکار برم این میشه ؟؟

  کارشناس بیمه
  26 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز
  بله اینطور هم میشه ولی کار بیمه بیکاری شما عقب میافته

سپهر
25 اسفند 1400

سلام خسته نباشین من تو یه شرکتی 3ساله مشغول بکارم ولی الان به دلایلی قراره شرکت تو تهران تعطیل بشه منتقل بشه ماهدشت کرج مسیرش خیلی طولانی از محل زندگی ایا میتونم بیمه بیمکاری استفاده کنم

  کارشناس بیمه
  26 اسفند 1400

  اگر خودت نمی خواهی بری دیگه سرکار نه بیمه بیکاری شامل شما نمیشود

حسین
26 اسفند 1400

سلام و وقت بخیر
من از 10/13 اقدام کردم برای بیمه بیکاری و در تاریخ 12/04 حکمم خورد و اس ام اس اومد برام از تامین اجتماعی
وقتی تو سایت eservice میرم مرحله درخواست رو زده انتقال به سایر شعب و تاریخ ارسال به مالی رو هم همون 12/04 زده گفتن که بعد از عید برام میریزن چندتارو باهم
و یه سوال دیگه نحوه ی حضور و غیاب چگونه است و آیا برامون چیزی ارسال میشه که باید فلان تاریخ بریم برای حضور؟؟؟
ممنون ازتون

  کارشناس بیمه
  26 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز
  از تاریخ اخراج مقرری بیمه بیکاری یک جا برایت واریز میکنند۰۲ باید برای حضور و غیاب به اداره کار مراجعه کنی که آنها بهت بگویند

   حسین
   27 اسفند 1400

   ممنون لطف کردین

علی
26 اسفند 1400

سلام،
من داشجو هستم و می‌خواستم بپرسم برای دریافت بیمه بیکاری آیا می‌توان از گواهی معافت تحصیلی (از سازمان وظیفه عمومی به دانشگاه) استفاده کرد؟

  کارشناس بیمه
  27 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، بیمه بیکاری فقط در صورتی به شما تعلق میگیرد که از جایی و بدون اراده اخراج شده باشید.

سیدمحمود
26 اسفند 1400

با درود اگر شخصی در مدت خدمت خود از مقرری دوره بیکاری استفاده نکرده یا مدت کوتاهی استفاده کرده است از آنجاییکه ۲۰٪ بر عهده کارفرما و ۷٪ بر عهده کارگرو بعنوان سپرده بوده ‌‌محل هزینه آن در زمان خدمت کارگر عبارتند از بخشی صرف هزینه های دارو و درمان کارگر و بخش دیگر بعنوان حقوق مستمری دوره بازنشستگی لحاظ میشود ۳٪ بیمه بیکاری برای زمانی است که به عللی که در متن قانون استفاده از بیمه بیکاری آمده لحاظ شده با فرض بالا پس از نسل به افتخار بازنشستگی چگونه باید ۳٪ حق بیمه بیماری دریافت نشده را دریافت گرد؟

  کارشناس بیمه
  27 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، اگر از بیمه بیکاری یک بیمه شده در طول بازنشستگی استفاده نکند اون ۳ درصد تو صندوق بیمه بیکاری ذخیره میشود دیگه اون ۳ درصد را که به شما نمیدهند.

   بی نام
   03 فروردین 1401

   سلام ضمن خسته نباشید سوال من اینه که اگر در۱۵ اسفند دومیلیون و۶۴۰ هزارتومن که حداقل است گرفته باشیم برای بیمه بیکاری آیا ۱۵ فروردین پایه سال جدید ۴۱۷۰ خواهیم گرفت؟

    کارشناس بیمه
    04 فروردین 1401

    سلام دوست عزیز
    بله بیمه بیکاری هم براساس افزایش حداقل دستمزد افزایش پیدا میکند

مجید
27 اسفند 1400

سلام
در سال ۱۴۰۰ مبلغ بیمه بیکاری ام ده میلیون و چهارصدوپنجاه هزارتومان بوده آیا افزایش مقرری در سال ۱۴۰۱ بهم تعلق میگیره

  کارشناس بیمه
  28 اسفند 1400

  سلام بله دوست عزیز.

محمود
28 اسفند 1400

سلام وقت بخیر
بنده مدت سه سال و نیم هست در شرکتی کار میکنم.متوجه شدم ۱۰ماه قبل یکی از ماهها حق بیمه من پرداخت نشده از طرف کارفرما و انفصال افتاده بین بیمه ی من
اگر شکایت کنم اون یک ماه وصل میشه یا نه؟ چون احتمال عدم همکاری بینمون وجود داره و بخاطر اون انفصال نمیتونم بیمه بیکاری استفاده کنم
پیشاپیش ممنون از راهنمایی شما

  کارشناس بیمه
  18 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، بله اگر اداره کار شکایت کنید درست میشود..

زهرا
28 اسفند 1400

سلام و عرض ادب
بنده پنج ماه هست ک بیمه بیماری دریافت میکنم و هفت ماه اخر در سال جدید می افتد ایا با افزایش حقوق اداره کار مبلغ پرداختی بیمه بیکاری برای ما تغیر میکند یا همان نرخ قبلی واریز میشد

  کارشناس بیمه
  18 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، بله بیمه بیکاری در سال جدید افزایش پیدا میکند.

نیلو
28 اسفند 1400

سلام لطفا من رو راهنمایی بفرمایید، آیا در زمانی که بیمه بیکاری دریافت میکنم میتونم تقاضای ازکارافتادگی کلی یا جزئی بدم؟ و بیمه بیکاریم قطع نمیشه اگر کارافتادگی جزئی بدن؟ و اینکه واریزی حقوق بیکاری هرماه در چه روزی واریز میشه؟ ممنون

  کارشناس بیمه
  29 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز
  میتوانی بروی کمیسیون برای از کارافتادگی کلی ولی برای از کارافتادگی جزی نمی توانی بروی ۰۲ بیمه بیکاری شما وقتی برافراز بشود تامین اجتماعی به شما میگه که پرداخت میشود

رسولی
29 اسفند 1400

سلام خسته نباشید من ۱سال سابقه بیمه دارم و الان بیکار شدم اما در دو کارگاه مشغول بودم ایا بیمه بیکاری شامل من میشه؟؟؟؟؟

  کارشناس بیمه
  29 اسفند 1400

  سللم دوست عزیز اگر از یک جا بیمه برای شما ارسال میشه بله تعلق میگیره ولی اگر از دو جا لیست بیمه برای شما ارسال میشود خیر تعلق نمیگیره

  امیر ایلین
  10 فروردین 1401

  باسلام و تبریک سال نو.
  بنده با دریافتی۷/۵میلیون در ماه وباهمان لیست بیمه ارسالی وحدود ۲۲ سال بیمه ۴ نفر تحت تکفل چه مبلغی بیمه بیکاری دریافت میکنم.با اتمام قراداد و نامه عدم نیاز از کارفرما.ممنون و سپاس

   کارشناس بیمه
   14 فروردین 1401

   سلام دوست عزیز، حق بیمه شما به صورت زیر محاسبه می شود: مقرری بیمه شده مجرد به اضافه 10 درصد حداقل حقوق سال ضربدر تعداد افراد تحت تکفل به 4 نفر به شرطی که از حداقل دستمزد کار کمتر و از 80 درصد مزد او بیشتر نباشد.

مجتبی
29 اسفند 1400

سلام وقت بخیر سال نو مبارک من مقرری بیکاری برقرار هستش فقط خواستم بدونم واسه سال جدید چون حقوق پایه تغییر میکنه روی دریافتی من که بیمه بیکاری دریافت میکنم هم تاثیر داره یا با همون مبلغ قبلی پرداخت میشه؟

  کارشناس بیمه
  01 فروردین 1401

  اگر در سال گذشته حداقل دستمزد بابت مقرری می گرفتی در سال جدید جون حداقل دستمزد افزایش یافته مقرری بیمه بیکاری شما هم افزایش داده میشود ولی در بقیه سطوح افزایش پیدا نمیکند

علی
02 فروردین 1401

سلام ‌. بنده توی یه شرکت کار میکنم بیمه منو پرداخت میکنه پروانه کسب دارم مغازه دارم ولی کارگر ندارم ایا اگه از کار اخراج بشم بیمه بیکاری بهم تعلق میگیره

  کارشناس بیمه
  31 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، خیر تعلق نمیگیرد.

امیر ایلین
02 فروردین 1401

باسلام با ۲۱ سال و۳ ماه با ۴ نفر تحت تکفل با دریافتی ۷۵۰۰۰۰۰ در ماه و لیست بیمه ارسالی با همان مبلغ بنده چقدرماهانه بیمه بیکاری دریافت میکنم

  کارشناس بیمه
  20 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، حقوق آخر شما حساب نیست متوسط دستمزد ۹۰ روز آخر شما ملاک است یعنی متوسط دستمزد ۹۰ روز آخر تقسیم بر ۹۰ میشود هرچه به دست بیاید میرود تو فرمول محاسبه بیمه بیکاری

رویا
02 فروردین 1401

ببخشید اگه ۵ سال سابقه مداوم در یک‌گارگاه داشته باشم ، ولی در سال اخر بیمه ۶ ماه دوم فقط رد شده باشه بیمه بیکاری تعلق میگیره ؟

  کارشناس بیمه
  20 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، اگر در یک کارگاه مداوم ۵ سال کار کردید به شما بیمه بیکاری تعلق میگیرد

علی
02 فروردین 1401

سلام اضافه حقوق شامل حال ما که بیمه بیکاری درسال۱۴۰۰ میگرفتیم میشود؟

  کارشناس بیمه
  15 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، شامل همه می شود.

سایه
02 فروردین 1401

سلام من در یک شرکت ساختمانی ۳سال ونیم مشغول به کار بودم الان گفتن نیام روز اول عید
من کارمند امور اداری بودم ،آیا به من بیمه بیکاری تعلق میگیره چون شنیدم به پرسنل کارگاه ساختمانی حقوق بیکاری تعلق نمیگیره؟؟

  کارشناس بیمه
  20 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، به نیروهای پیمانکاری و طرحهای عمرانی و ساختمانی بیمه بیکاری تعلق نمیگیرد.

مهرداد
03 فروردین 1401

سلام سال نو مبارک سوال من اینه که حقوق من در سال ۱۴۰۰شش میلیون بوده که الان ۶ماهه دارم میگیرم و سی شش ماه برام مقرر کردن در سال جدید حقوق منم زیاد میشه یا نه و اگر میشود چقدر و نیاز به کار خاصی هست یا خود سیستم میزنه ممنونم

  کارشناس بیمه
  03 فروردین 1401

  سلام مهرداد عزیز
  ۰۱ نه زیاد نمیشود فقط در حداقل دستمزد ها زیاد میشوند

حسین
04 فروردین 1401

باسلام
بنده مجرد هستم و10سال و22 رو بیمه دارم آیا 18 ماه بیمه بیکاری تعلق می یابد یا 12 ماه

  کارشناس بیمه
  05 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز
  اگر بیش از ۱۰ سال سابقه داشته باشید ۱۸ ماه بیمه بیکاری بهت تعلق میگیرد

Mahshid
05 فروردین 1401

با سلام، من از اول دی ماه بیکار شدم و درخواست بیمه بیکاری دادم الان بیشتر از یکماهه که در قسمت نظرات پرونده زده موافقت با دریافت مقرری ولی واریزی انجام نشده و در تمام مراحل هم پیامکی برام ارسال نشده، برای پیگیری نیاز به تشکیل پرونده حضوری هست؟
و باید به شعبه ای که بیمه برام رد میشده مراجعه کنم؟ یا فرقی نمیکنه کدوم شعبه تامین اجتماعی برم برای پیگیری؟

  کارشناس بیمه
  19 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز،بله باید حضوری به اداره کار و تامین اجتماعی مراجعه کنید ۰۲ باید اون شعبه ای که بیمه شما واریز میشود مراجعه کنید.

pari
06 فروردین 1401

سلام وقت بخیر
با اتمام قرارداد در پایان 1400 , بیمه بیکاری با قانون کار سال جدید محاسبه میگردد یا سالی که قرارداد بسته شده و به اتمام رسیده؟

  کارشناس بیمه
  08 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، اگر اخراج شما در سال ۱۴۰۰ باشد دستمزد ۱۴۰۰ محاسبه میشود ولی در سال ۱۴۰۱ افزایش مقرری شامل شما میشود ولی اگر مقرری شما در سال ۱۴۰۰ حداقل دستمزد باشد افزایش تعلق میگیرد

ابراهیمی
08 فروردین 1401

سلام ووقت بخیر درطول استفاده ازبیمه بیکاری آیا این مقرری سالیانه افزایش دارد متناسب با افزایش حقوق شاغلین یا خیر؟

  کارشناس بیمه
  20 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، بیمه بیکاری در سال جدید افزایش خواهد داشت.

پارسیان
08 فروردین 1401

سلام ، من ۲۰ سال سابقه کار (بیمه) دارم و مجردم . یکبار در سال ۸۳ به مدت یک سال بیمه بیکاری گرفتم و یک بار هم در سال ۹۴ . سال ۹۵ مشغول به کار شدم. از ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ درخواست بیمه بیکاری دادم هنوز جوابی برام نیومده . آیا به من تعلق میگیره ؟

  کارشناس بیمه
  17 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، باید کل سابقه شما بررسی شود و پرونده مطالعه گردد که دقیق به شما بگیم.

محمد
08 فروردین 1401

سلام من مردا د ماه ۱۴۰۰ بیکار شدم چون ادعا سابقه پر کردم هنوز پیامک تامین اجتماعی برام نیامده می خواستم بدونم آیا او هفت ماه سال ۱۴۰۰ هم بر اساس حداقل ۱۴۰۱ واریز میشه یا نه ؟ ممنون

  کارشناس بیمه
  17 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، نه براساس همان ۱۴۰۰ پرداخت میشود

Sahar
08 فروردین 1401

سلام وخسته نباشید
من ۱۸ ماه در یک شرکتی مشغول ب کار بودم ک اخراج شدم مجرد هستم و شیش ماه ب من بیمه بیکاری تعلق میگیرد دو ماه از بیمه بیکاریم واریز شده و من ازدواج کردم اگر عقد نامه را ب اداره بیمه ببرم امکان تمدید بیمه بیکاریم وجود دارد؟و چند ماه تمدید میشود؟

  کارشناس بیمه
  16 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، بله اگر عقد نامه خودت را به شعبه ارائه بدهید ۶ ماه دیگه به مقرری بیمه بیکاری شما اضافه میشود.

مجید
08 فروردین 1401

سلام خسته نباشید.من 2650برام واریز میشده در سال جدید چ قدر اضافه میشه.برا بیمه بیکاری..ممنون از پاسخگویی

  کارشناس بیمه
  09 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، امسال حداقل دریافتی بیمه بیکاری چهار ملیون و دویست هزار تومان میشود.

صابری
09 فروردین 1401

سلام.تمام مدارک را تحویل دادم16 ماه بیمه از یک کارگاه داشتم.و در کل 10 سال بیمه دارم.ولی بیمه بیکاری به بنده تعلق نگرفته.به گفته اداره کار بدلیل اتمام پروژه.
ایا حق اعتراض دارم

  کارشناس بیمه
  09 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، خیر حق اعتراض ندارید برای اینکه به پروژه بیمه بیکاری تعلق نمیگیرد.

صفری
09 فروردین 1401

یکبار از بیمه بیکاری به مدت 18 ماه استفاده کرده ام، برای استفاده بار دوم از بیمه بیکاری باید چند سال سابقه بیمه داشته باشم؟

  کارشناس بیمه
  02 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، باید به جز سابقه بیمه بیکاری حتما بالای ۱۰ سال سابقه بیمه اجباری داشته باشید که بتوانید ۸ ماه دیگه استفاده کنید.

زهرا
09 فروردین 1401

سلام من ۲سال ونیم در یک دفتر مشغول بکار بودم. الان میدونم بیمه ۱۲ ماه ب من میده در صورت مجرد بودنم.اما نکته ای ک هست اینکه من تا دو هفته دیگه ازدواج میکنم. اونوقت تاثیری داره ک بشه ۱۸ ماه؟یا نه؟ پایان کارم رو اسفند زده _ عقدم اویل اردیبهشته

  کارشناس بیمه
  02 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، اگر در حین دریافت بیمه بیکاری ازدواج کنید بله بیمه بیکاری شما اضافه میشود.

ن.امامی
09 فروردین 1401

من از اردیبهشت ۱۴۰۰ مشمول دربافت بیمه بیکاری هستم ایا در سال جدیدپایه اداره کار نرخ جدید دریافت میکنم؟

  کارشناس بیمه
  10 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، اگر سال در ۱۴۰۰ حداقل دستمزد یعنی دو ملیون و هفتصد هزار تومان می گرفتید بله اضافه شده و مبلغ چهار ملیون و دویست هزار تومان میشود.

زانیار
09 فروردین 1401

سلام خسته نباشید بنده برج ۱۰ سال۱۴۰۰ مشمول مقرری بیمه بیکاری شدم.با حقوق حدود ۲۶۵۵۰۰۰درسال ۱۴۰۱ چقدر است ممنون میشم راهنمایی بفرمایید؟؟

  کارشناس بیمه
  10 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، ماهانه چهار ملیون و دویست هزار تومان میشود.

حامد حسنی
09 فروردین 1401

سلام سال ۹۸ و ۹۹ دو ماه و ۲۰ روز بیمه بیکاری بدون اطلاع من رد شده نه درخواست دادم نه دریافتی داشتم
الان اقدام کردم کم شد از ۱۸ ماهم چطور امکان داره؟؟؟؟؟

  کارشناس بیمه
  10 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، اصلا چیزی که شما میگویید امکان ندارد تا خودتان درخواست ندهید و شماره حساب بانکی ندهید امکان ندارد به رییس آن شعبه جهت پیگیری مراجعه کنید

مونا
10 فروردین 1401

سلام‌
من حقوق بیمه بیکاری ام درسال۱۴۰۰ مبلغ ۲،۶۵۰،۰۰۰ تومان بود.
میخوام بدونم سال ۱۴۰۱ چقدر میشه؟ و اینکه حقوق بیمه بیکاری با توجه به پایه حقوق متفاوته؟؟

  کارشناس بیمه
  10 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، امسال بیمه بیکاری چهار ملیون و دویست هزار تومان میشود ۰۲ بله متفاوت است.

Fff
11 فروردین 1401

من متاهلم و ۸ ماه از بیمممونده.ولی بهمون اعلام کردن ک فروشگاهی نیرومیخاد اگرقبول نکنیم بیممون قطع میشه.میگن بخشنامه جدید.مگ میشه به زور اگ قبول نکنیم واقعاقطع میشه؟؟؟

  کارشناس بیمه
  14 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، اگر منظور شما بیمه بیکاری است بله اگر شغلی که پیشنهاد کردن نروی قطع میشود.

جعفرزاده
11 فروردین 1401

سلام
با توجه به این که تاریخ اخراج بنده پایان اسفند ۱۴۰۰ بوده
و میزان بیمه رد شده برای من ۳۸۰۰تومن بوده است
مبلغ بیمه بیکاری برای من چقدر خواهد بود؟

  کارشناس بیمه
  14 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، امسال مبلغ مقرری بیمه بیکاری ماهیانه چهار ملیون و دویست هزار تومان میشود.

نگار
12 فروردین 1401

سلام
من سه سال جایی ثابت برام بیمه رد شده. الان میخواهم از بیمه بیکاری استفاده کنم.
ولی چندروز پیش بدلیل استفاده درمانی یک ماه بیمه آزاد برای خودم رد کردم
ایبا الان میتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم

  کارشناس بیمه
  12 فروردین 1401

  سلام نگار عزیز
  خیر دیگه نمی توانی از بیمه بیکاری استفاده کنید چون سابقه بیمه برای شما ثبت شده است

جلال .ص
12 فروردین 1401

سلام خسته نباشید .من اوایل کرونا بعد از ۱۰ سال از کار اخراج شدم .یعنی نیروهارو کم کردن .بعد رفتم بیمه بیکاری بگیرم حدود ۲۶ ماه تعلق گرفت دوماه اول و ندادن اصلا واریز نکردن الانم فقط تا اسفند زدن قرار بود تا اردیبهشت ۱۴۰۱ واریز شه .تو سایت تامین اجتماعی رفتم دیدم هیچ خبری نیست انگار کنسلش کردن .الان اون دوماه اخرو چه جوری باید بگیرم

  کارشناس بیمه
  14 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، باید به شعبه ای که بیمه بیکاری شما را برقرار کردن مراجعه کنید چون از شروع برقراری بیمه بیکاری باید برای شما پول واریز شود پیگیری کنید.

ازاد
12 فروردین 1401

سلام
آیا بعد از دوران مرخصی زایمان میشود از بیمه بیکاری استفاده کرد ؟؟

  کارشناس بیمه
  14 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، بستگی به نظر کمیته اداره کار دارد که آیا اخراج شما ارادی است یا غیر ارادی.

جعفرزاده
13 فروردین 1401

سلام وقت بخیر
من پاایان ۱۴۰۰ اخراج شده ام
و بیمه که برایم رد شده است ۳۸۰۰ بوده است
میخاستم بدانم بیمه بیکاری چقدر به من تعلق میگیرد؟
۴۲۰۰؟

  کارشناس بیمه
  14 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، امسال مقرری بیمه بیکاری کمتر از حداقل دستمزد یعنی چهارمیلیون و دویست هزار تومان نیست.

   حسین .ص.خ
   15 فروردین 1401

   باسلام و عرض ادب
   آیا مزایا دریافتی از قبیل بن نقدی.مسکن .اولاد حق شیفت و اضافه کار که در لیست بیمه ارسال میشه ودر حقوق دریافتی هم تاثیر زیادی داره .در دریافت مبلغ بیمه بیکاری تاثیر گذار خواهد بود یا خیر؟ در فرمول محاسبه بیکاری که۵۵/حقوق هست اینا رو هم جزئ حقوق محاسبه می‌کنند یا فقط حقوق پایه یا همان ثابت رو ضربدر ۵۵/می‌کنند.ممنون میشم راهنماییم کنید

    کارشناس بیمه
    05 اردیبهشت 1401

    سلام دوست عزیز، بله تاثیر گذار است ۰۲ متوسط دستمزد ۹۰ روز آخر شما ملاک است

یدی
14 فروردین 1401

سلام من دو کارگاه( الف )و(ب )غیرهمزمان کار میکردم . 1 – درکارگاه (الف )آخرمهر قراردادم خاتمه یافت تقاضای بیمه بیکاری کردم از اول آبان تا اسفند 5 ما بیمه بیکاری دریافت کرده ام . 2 – درکارگاه (ب )طی 2 قراردادکتبی3 ماهه و12ماهه مجموعا” 15 ماه کار کرده ام ودرآخر بهمن امسال قراردادم خاتمه یافته است،کارفرمای کارگاه (ب)عیدی وپایانکار وحق مرخصی و….نداده و30%بیمه تامین اجتماعی واریز نکرده است .

پرسش: من که 6 ماهه بیمه کاری ازکارگاه (الف)میگیرم دو ماه پیش قرادادم باکارگاه (ب )خاتمه یافته است آیا می توانم ازکارفرمای گارگاه (ب )شکایت کنم ؟بیمه بیکاری من قطع نمی شود ؟

  کارشناس بیمه
  02 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، بستگی به نظر هیئت تشخیص اداره کار دارد.

نجمی
14 فروردین 1401

با سلام
طبق قانون کار فردی که قرارداد دارد باید حداقل یک سال حق بیمه پرداخت شده باشد که بیمه بیکاری بهش تعلق بگیره اگر اون کارگر با کارفرما قرارداد نداشته باشد و کمتر از یک سال بیمه براش پرداخت شده باشه به این شخص هم بیمه بیکاری تعلق میگیرد یا خیر لطفا راهنمایی کنید

  کارشناس بیمه
  20 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، خیر.

نگار
14 فروردین 1401

سلام وقت بخیر
آیا به شخصی که قرارداد کار موقت آن پایان یافته و تمدید نشده (اخراج نشده فقط قرارداد تمدید نشده) و حداقل یک سال هم در آن سازمان سابقه دارد بیمه بیکاری تعلق میگیرد؟ و اگر سازمان نامه عدم نیاز به وی ندهد امکان شکایت در اداره کار هست یا خیر؟

  کارشناس بیمه
  20 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، در حالت کلی اگر آخرین کارگاه یک سال سابقه داشته باشید و اخراج شما غیر ارادی باشد بیمه بیکاری تعلق میگیرد.

محمدی
14 فروردین 1401

سلام و خسته نباشید.
من ۴ سال در کارگاهی کار کردم و بصورت ۶ ماهه قرارداد نوشتیم.قرارداد سال جدید هم اواسط فروردین بسته می‌شد.بنده از ۶ تا ۱۱ فروردین سرکار نبودم، ۱۴ فروردین که به محل کار مراجعه کردم کارفرما به دلیل اطلاع ندادن این غیبت منو اخراج کرده. آیا دریافت بیمه بیکاری شامل من میشه؟

  کارشناس بیمه
  23 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، بله تعلق میگیرد ولی سریع باید شکایت کنید

محمد
15 فروردین 1401

با سلام
آقا پرداخت بیمه بیکاری توسط سازمانهای دولتی اختیاری است؟
یعنی میتوانند پرداخت نکنند؟ و تخلف محسوب نمیشود؟

  کارشناس بیمه
  04 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، تمام کارگاههای مشمول قانون کار باید ۳ درصد بیمه بیکاری را پرداخت کنند.

صحت
15 فروردین 1401

سلام فاصله بین دو بیمه بیکاری چند سال است؟ آیا برای این مساله قانونی وجود دارد؟

  کارشناس بیمه
  23 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، به چند سال نیست براساس یک جدول پرداخت میشود منلا اگر زیر ده سال سابقه داشته باشید و متاهل باشید بهت ۱۸ ماه بیمه بیکاری میدهند دو باره اگر بالای ۱۰ سال داشته باشید هنوز به شما می دهند.

زهرا
15 فروردین 1401

با سلام این برج چرا افزایش بیمه بیکاری نداشتیم من برج 6سال1400بیکار شدم و بیمه بیماری گرفتم در سال 1401چرا همان مبلغ 2650برای من واریز شده مگه افزایش حقوق بیمه بیکاری ب این شش ماهی ک برای بنده مونده تعلق
نمیگیرد🤔

  کارشناس بیمه
  25 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، تامین اجتماعی فعلا افزایش امسال را هنوز اعمال نکرده است باید صبر کنید تا اعلام کنند

محمد
15 فروردین 1401

سلام من سال ۱۴۰۰ دو میلیون و ششصد بیمه بیکاری میگرفتم ولی امسال هم ۱۵ فروردین همین مبلغ به حسابم واریز شده یعنی مشمول افزایش دستمزد نشدم؟

  کارشناس بیمه
  13 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، چرا شدید ولی تامین اجتماعی هنوز افزایش دستمزد ها را اعمال نکرده است باید صبر کنید.

حمید رباطی
15 فروردین 1401

با عرض سلام
بنده از سال 1379 تو نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) بصورت خرید خدمت و رصدی مشغول کار بودم البته بصورت قرارداد مستقیم با کمیته امداد ،الان مدت دو ساله ک بصورت قراردادی مشغول کارهستم ،شرکت دیگه با ما قرارداد نمی‌بندد، الان سوابق من بصورت بیمه بیکاری چطور محاسبه می شود ،سابقه 20ساله من با امداد هم با 2سال سابقه 22سال محاسبه می شود یا فقط 2سال ک شرکتی بودم بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد، ممنون می شوم راهنمایی بفرمایید.

  کارشناس بیمه
  13 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، شما هر چقدر سابقه بیمه داشته باشید و ۳ درصد بیمه بیکاری هم از شما تو لیست بیمه کم شده باشد شامل بیمه بیکاری میشود

نوشین
15 فروردین 1401

سلام وقت بخیر
قرارداد بنده تا 1401/01/31 هست و الان کارفرما قرارداد من رو تمدید نمیکنه من شامل بیمه بیکاری هستم؟

  کارشناس بیمه
  13 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، باید اخراجتان غیرارادای باشد.

مجید مرادی
15 فروردین 1401

باسلام کارفرمای من آخر اسفند ۱۴۰۰ برای من عدم نیاز زده، و جمع حقوق رد شده برای ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان بوده است، می خواستم ببینم حقوق من بر مبنای حقوق ۱۴۰۰ رد میشه یا ۱۴۰۱

  کارشناس بیمه
  13 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، بر مبنا هر چی که در محاسبه بیمه بیکاری به دست میاید را به شما میدهند اگر زیر حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ باشد که حداقل دستمزد را دریافت میکنید.

Mrreza
15 فروردین 1401

سلام من 2سال هشت ماه سابقه بیمه دارم وشرکتی که اونجا کار میکردم دوسال سابقه کاری دارم که قرار داد من رو تمدید نکرده ایا من میتونم برای بیمه بیکاری اقدام کنم ؟
واینکه از زمان اقدام برای بیمه بیکاری چه مدتی بعد برای من واریز میشه و آیا با مبلغ سال جدید واریز میشه یا خیر
ممنون از شما

  کارشناس بیمه
  05 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، بله میتوانید مشکلی نیست ۰۲ اگر ۱۴۰۱ درخواست بدهید بله مقرری بیمه بیکاری سال جدید را به شما میدهند

مهدی
16 فروردین 1401

با سلام. بعد 4سال بنده اخراج شدم و شکایت کردم برا بیکاری. اما میگن شرکت بعد عید دوباره جذب میکنه اونایی که تعدیل نیرو کرده بود. اگر برگردیم سر کار باید دوباره یکسال سابقه پر کنیم تا بتونیم از بیکاری استفاده کنیم یا نه با توجه به اینکه معلوم نیست شاید بعد دو ماه باز اخراج کنه. تاریخ اخراج 15اسفند 1400 هست

  کارشناس بیمه
  05 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، نه باید مجددا یک سال سابقه داشته باشید.

مهدی
16 فروردین 1401

حداقل فاصله بین اخراج و برگشت به همان کار چقدر باید باشد تا سابقه یکسال ما برا دریافت بیکاری از بین نرود. یعنی اگه 15اسفند 1400اخراج شوم بعد فروردین 1401 حتی با یک روز بیمه رد شدن هم سابقه پابرجا هست یا نه.یا اینکه بعد15فروردین1401 دیگه یکماه فاصله افتاده سابقه ما برا بیکاری و سنوات وغیره از بین میره

  کارشناس بیمه
  16 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، نه از بین نمیرود.

مهدیه
16 فروردین 1401

سلام بعد 4سال سابقه تو یک شرکت 15اسفند 1400تعدیل نیرو کردن ما هم برا بیمه بیکاری اقدام کردیم. الان شرکت میخاد دوباره بعد عید تعدیلی هارو برگردونه سر کار. اگه بر گردیم دوباره باید یکسال سابقه پر کنیم یا نه. اگه باز بعد چندماه اخراج کرد شامل بیکاری می‌شویم یا نه.

  کارشناس بیمه
  16 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، اگر همان کارگاه مجددا لیست بیمه برای شما ارسال کند اره بعد از چند ماه اگر اخراج هم بشوید مشکلی ندارد مشمول بیمه بیکاری میشوید.

ناشناس
16 فروردین 1401

سلام من ۵سال در کارخانه ای مشغول به کار بودم بعداز اتمام قرار دادم و انتقال منزل به مکان دیگه شرایطشو نداشتم برای رفت و امدم.برای بیمه بیکاری اقدام کردم که ۱۸ماه قرار شده بیمه بیکاری بگیرم. بعداز دوماه بیکاری کارفا ازم خواست برگردم سرکار البته با شرایطی که من در ماه باید۱۵۰۰۰۰۰ تومان کرایه میدادم اونم از حقوق خودم که من قبول نکردم که تهدیدم کردن بیمه بیکاریتو خراب میکنم حالا که نمیای و بعداز چند ماه گرفتن بیمه بیکاری الان قطع شده که پیگیری کردم داخل سایت دیدم کارفرما در دی ماه ۵روز و در بهمن ۲روز لیست بیمه رد کرده در صورتی که من نرفتم بیکار بودم ولی اون کار خودشو‌کرد.ممنون میشم راهنماییم کنید.یاعلی

  کارشناس بیمه
  16 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، اگر لیست بیمه برایت ارسال کرده هیج کاری نمیشود بکنید. وقتی لیست بیمه دارید یعنی اشتغال بکار داشتید.

آرمین
16 فروردین 1401

سلام من تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ بیمه بیکاری دارم و از این به بعد میخوام خودم بیمه ام رو پرداخت کنم حالا به نظر شما چه نوع بیمه ای بهتره پرداخت کنم و چه زمانی باید درخواست بدم که وقفه ما بین اش نیوفته و یک سوال دیگه برای دوستانم اینکه پایان خدمت برای مقرری بازنشستگی لازمه یا فقط برای بیمه بیکاری لازمه ممنون میشم….

  کارشناس بیمه
  13 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز،۰۱بیمه اختیاری شوید بهتر است اگر میخواهید وقفه نیافتد باید همان روز بعد از پایان بیمه بیکاری درخواست بدهید ۰۲ فقط برای بیمه بیکاری لازم است البته تا الان

آرمین
16 فروردین 1401

سلام من تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ بیمه بیکاری میگیرم از این به بعد خودم میخوام حق بیمه ام رو پرداخت کنم حالا به نظر شما چه بیمه ای پرداخت کنم بهتر است و چه زمانی باید درخواست کنم که وقفه بین اش نیوفته و یک سوال دیگه اینکه یک زمان سابقه پرداخت حق بیمه تکمیل بشه درخواست بازنشستگی بدی ایا کارت پایان خدمت لازمه یا فقط برای بیمه بیکاری الزامیه ممنون میشم…..

  کارشناس بیمه
  25 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، بلافاصله بعد از اتمام بیمه بیکاری باید درخواست بیمه اختیاری بدهید و برای بیمه اختیاری احتیاج به کارت پایان خدمت نیست

mohammadreza
16 فروردین 1401

با سلام من درشرکتی حدود دوسال کارکردم و سابقه بیمه من حدود سه سال است از اونجایی که کار من قرار دادی هسش قرار داد من تا اخر ۱۴۰۰بود که متأسفانه تمدید نکردند سوال من اینه از شما ایا میتونم برای بیمه بیکاری درخواست بدم؟ واز زمانی درخواست میدم چقدر طول میکشه تا برای من واریز بشه؟وحداقل مبلغ واریزی من با سال ۱۴۰۱هسش یا سال قبل؟
ممنون از شما

  کارشناس بیمه
  06 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، ۰۱ بله میتوانید ۰۲ آن دیگر بستگی به شلوغی اداره کار و تامین اجتماعی دارد زمان میبرد چون درخواستها زیاد هستند باید بررسی شوند ۰۳ حداقل سال ۱۴۰۱ است.

کیوان
17 فروردین 1401

سلام در صورتیکه بنده مشمول ۳۶ ماه استفاده از بیمه بیکاری باشم در طول خدمت ۳۰ ساله چند بار میتونم در صورت بیکار شدن از بیمه تکمیلی استفاده کنم؟

  کارشناس بیمه
  17 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، بیمه بیکاری به چند بار گرفتن نیست به مدت سابقه بستگی دارد.

   اسداله
   20 فروردین 1401

   سلام خسته نباشین من از بیمه بیکاری استفاده میکنم و هم اکنون متاهل شده ام ایامیتوانم بیمه بیکاری خود را با تاهل افزایش بدهم

    کارشناس بیمه
    20 فروردین 1401

    سلام دوست عزیز، بله میتوانید بیمه بیکاری خودتان را افزایش بدهید با مدارک به شعبه مراجعه کنید.

مهدی
17 فروردین 1401

سلام
من در سال ۱۴۰۰، میزان دریافت بیمه بیکاریم ۲۸۹۰ بوده است
در سال جدید چقدر دریافت میکنم؟

  کارشناس بیمه
  17 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز در سال 1401 مستمری بیمه بیکاری چهار میلیون و دویست هزار تومان است.

Hadi
17 فروردین 1401

سلام من از اذر ۱۴۰۰ به مدت ۸ ماه بیمه بیکاری بهم تعلق گرفته ماهی ۲۶۰۰ .
ایا در سال۱۴۰۱ مبلغ بیشتری تعلق میگیره یا همان مقدار است؟

  کارشناس بیمه
  17 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، مستمری بیمه بیکاری در سال جدید هم افزایش پیدا خواهد کرد.

سارا
17 فروردین 1401

سلام وقتتون بخیر میخاستم بدونم کلا چندبار میتونم از بیمه بیکاری استفاده کنم واینکه چه مدت بعد از بیمه بیکاری میتونم مرخصی زایمان بگیرم؟

  کارشناس بیمه
  17 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، بیمه بیکاری به چند بار گرفتن نیست به مدت سابقه بستگی دارد که اون هم یک جدول دارد ۰۲ خیر نمی توانید

یوسف
17 فروردین 1401

سلام من دو کارگاه الف وب غیرهمزمان کار میکردم . ۱ – درکارگاه الف آخرمهر پارسال قراردادم خاتمه یافت تقاضای بیمه بیکاری کردم از اول آبان تاپایاناسفند ۵ ما بیمه بیکاری دریافت کرده ام . ۲ – درکارگاه ب طی ۲ قراردادکتبی۳ ماهه و۱۲ماهه مجموعا” ۱۵ ماه کار کرده ام ودرآخر بهمن پارسال قراردادم خاتمه یافته است،کارفرماعیدی وپایانکار و…نداده و۳۰%بیمه تامین اجتماعی واریز نکرده است .

پرسش: من که ۶ماهه بیمه کاری ازکارگاه الف میگیرم دوماه پیش قرادادم باکارگاه ب خاتمه یافته است آیا می توانم ازکارفرمای گارگاه ب شکایت کنم ؟

  کارشناس بیمه
  28 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، فقط میتوانید برای سنوات شکایت کنید

ناشناس
17 فروردین 1401

سلام
من سهامدار یک شرکت خصوصی هستم که بیمه برایم رد میشد.الان مراحل اداری انحلال شرکت در حال انجام است.
آیا به من بیمه بیکاری بعد از انحلال شرکت پرداخت میشود؟

  کارشناس بیمه
  07 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، اولا بستگی به ماهیت کار شرکت و مدتی که اونجا سابقه دارید و همچنین علت انحالا شرکت بستگی دارد که این ایتم ها باید در اداره کار بررسی شود.

علیزاده
18 فروردین 1401

سلام صبح بخیر طبق ماده 7، 10% حقوقی که به 55% بابت هر فرزند اضافه میشود برای خانم ها هم اضافه میشه؟

  کارشناس بیمه
  18 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، نه برای خانم ها اضافه نمیشود.

دشتی
18 فروردین 1401

سلام من 6 سال و نیم در شرکت کار کردم و بدلیل زایمان به مرخصی رفتم بعد از 9 ماه به کار برگشتم اما دو ماه بعد بخاطر تعدیل نیرو اخراج شدم بیمه بیکاری بهم تعلق میگیره؟

  کارشناس بیمه
  19 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، بله تعلق میگیرد.

سامیار
18 فروردین 1401

سلام وقتتون بخیر
از دوستی که مسئول بیمه بیکاری هست سوال کردم اگر در شرکت آخر که مشغول بودین سابقه یکسال هم نبود بطور مثال 6 ماه بود باز هم میتونید با شکایت از کارفرما مشمول بیمه بیکاری بشین
البته با سابقه 18 ساله واربزی بیمه تامین اجتماعی! درسته آیا
🙏🏻🙏🏻

  کارشناس بیمه
  18 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، خیر درست نگفته است حتما باید آخرین کارگاه یک سال سابقه داشته باشید.

   کارگر
   21 فروردین 1401

   باسلام،من در کارگاهی یکسال وپنج ماه مشغول بودم ،که این مابین ،یه ۱۵ روز ویه۱۳ روز بیمه ی من رد نشده،آیا من مشمول بیمه بیکاری هستم؟

    کارشناس بیمه
    21 فروردین 1401

    سلام دوست عزیز، اگر آخرین کارگاه یک سال سابقه داشته باشید بیمه بیکاری به شما تعلق میگیرد.

احسانی
18 فروردین 1401

سلام روزتون بخیر
من ازبهمن ماه سال۱۴۰۰دارم بیمه بیکاری میگیرم باحقوق۲۶۵۰۰۰۰تومان…..
ایا درسال۱۴۰۱ حقوقم افزایش پیدامیکنه؟؟؟یابانرخ سال قبل داده میشه؟؟

  کارشناس بیمه
  18 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، نرخ بیمه بیکاری در سال جدید هم افزایش خواهد داشت.

لیلی
18 فروردین 1401

سلام چرا افزایش حقوق 1401 در حقوق بیکاری اعمال نشده. در صورتیکه پارسال همین موقع اضافه شده بود

  کارشناس بیمه
  10 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، مقرری بیمه بیکاری هر سال با افزایش حداقل دستمزد افزایش پیدا میکند اگر در سال گذشته حداقل مقرری بیمه بیکاری دریافت میکردید امسال هم افزایش پیدا کرده است فقط حداقل مقرری افزایش پیدا میکند.

بهار
18 فروردین 1401

سلام ۲ساله تو شرکت کار میکنم
قبل عید گفتن اونورسال دیگه نیایید
اما ۱۴ فروردین اومدیم سرکار ولی احتمالا عدم نیاز بزنن و بیمه فروردین رد نشه
میخوام بدونم برای بیمه بیکاری امسال حتما باید بیمه فروردین رد بشه تا حقوق ۴۰۱ بهم تعلق بگیره یا نیازی،نیست همون بیمه اسفند کافیه
بعد دریافتی بیمه بیکاریم جقدر میشه!؟

  کارشناس بیمه
  10 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، نه نیازی نیست همان لیست اسفند رد بشه کافی است ولی باید به موقع شکایت کنید.

مبین
18 فروردین 1401

سلام ، من بیس از ۱۲سال سابقه بیمع دارم و تابحال از بیمه بیکاری استفاده نکردم ، حالا کارفرما در بهمن ماه بجای ۳۰روز برا من ۲۹روز بیمه رد کرده و بعد عید هم اعلام عدم نیاز کرده ،آیا با توجه باینکه تو بهمن ماه یک روز بیمه من رد نسده آیا شامل ببمه بیکاری میسم یا نه؟

  کارشناس بیمه
  26 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، شما از تاریخ اخراج فقط یک ماه وقت دارید شکایت کنید یعنی تا ۲۸ اسفند وقت داشتید که شکایت کنید

حسین ش. م
18 فروردین 1401

سلام من 17 سال بیمه داشتم و بعد اخراج شدم تقریبا 40 روز از بیمه بیکاری استفاده کردم و در کارگاه دوم یک سال هست مشغولم و جمع سابقه بیمه من شده 18 سال 7 ماه آیا بازم میتونم بیمه بیکاری بگیرم؟

  کارشناس بیمه
  26 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، بیمه بیکاری به مدت زمان است. اگر نگذشته باشد، می توانید استفاده کنید. در مقاله کامل توضیح داده ایم.

مهدی
18 فروردین 1401

سلام ۱۱سال یک جا کارکردم وبلافاصله دنبالش یک جا دیگه مشغول شدم به مدت ۳ماه وبعد جای دیگه ۴ماه همه کار کردم وابسطه بوده وبیمه ام قطع نشده ولی سه تا شرکت عوض کردم وحالا اخراج شدم بیمه بیکاری شامل من میشه

  کارشناس بیمه
  09 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، خیر تعلق نمیگیرد.

یزدان بختیاری
19 فروردین 1401

سلام ارادت من تو درمونگاه شخصی مشغول بکار بودم و نزدیک دوسال سابقه بیمه دارم الان میخان اخراجم کنند و اینکه نامه بهم نمیدن که اخراجم کنند میگن همینجوری ب میل خودت برو و به کمک ۱۱۰از اونجا بیرونم میکنند چکار باید بکنم؟میشه لطفاً ا راهنمایی کنید

  کارشناس بیمه
  09 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، می توانید به اداره کار مراجعه کنید و در آنجا با کارشناس مشورت کنید.

خالق
19 فروردین 1401

سلام بنده ۶ما بیمه بیکاری دریافت کردم که باید ۱۴ماه دریافت میکردم.بیمه بیکاری منو قطع کردن .رفتم برای پیگیری کنم.عکسهای ازم در یک مغاز گرفتن که تو پشت دخل بودی وبازرس گزارش داده.ایا این اسناد بیمه قابل استناد طبق قوانین است یا خیر.در حالی که مغازه یه نفر دیگه در حال کمک بودم

  کارشناس بیمه
  26 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، به هر حال بازرس دیده است. به شعبه تامین اجتماعی مراجعه کنید.

مبین
19 فروردین 1401

سلام ، من بیشتر از ۱۲سال سابقه بیمه دارم و تابحال از بیمه بیکاری استفاده نکردم ، حالا کارفرما در بهمن ماه بجای ۳۰روز برا من ۲۹روز بیمه رد کرده و بعد عید هم اعلام عدم نیاز کرده ،آیا با توجه باینکه تو بهمن ماه یک روز بیمه من رد نشده آیا شامل ببمه بیکاری میشم یا نه؟

  کارشناس بیمه
  11 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، از تاریخ اخراج یک ماه وقت دارید شکایت کنید.

ژیلا
19 فروردین 1401

آیا با افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱،پرداخت بیمه بیکاری شخصی که ارسال قبل دریافت می‌کرده افزایش می یابد یا خیر؟

  کارشناس بیمه
  11 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، بیمه بیکاری در سال جدید افزایش خواهد داشت.

محمد قل
19 فروردین 1401

سلام.ایا بعد از اینکه بیمه ی بیکاری مدت زمانش تموم میشه ما میتونیم تا ماه بعدش از خدمات درمانی استفاده کنیم یا نه؟؟؟

  کارشناس بیمه
  11 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، خیر دیگر نمیشود.

علی
20 فروردین 1401

سلام وقت بخیر بنده 4 سال سابقه بیمه دارم الان میخوام بیمه بیکاری بگیرم متاسفانه پایان خدمت ندارم آیا جایی هست برم یا کاری هست انجام بدم که بیمه بیکاری شامل بشه

  کارشناس بیمه
  12 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، بیمه بیکاری فقط در صورتی داده می شود که فرد از طرف شرکت خود اخراج شده باشد.

مینا
20 فروردین 1401

با سلام
فاصله دریافت بیمه بیکاری برای بار دوم باید چقدر باشه؟ من یک بار سال ۹۲گرفتم … سال ۹۸ شروع به کار کردم و الان میخوام ۳ ماه بگیرم.

  کارشناس بیمه
  12 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، مدت دریافت بیمه بیکاری طبق جدول پرداخت میشود باید دقیق پرونده شما مطالعه شود

درویشی خانم
20 فروردین 1401

سلام وقت بخیر بنده در سال قبل
مبلغ دریافتی بیمه بیکاری ماهانه ۲۶۵۰۰۰۰۰ ریال بود در سال جدید چقدر افزایش پیدا میکنه؟

  کارشناس بیمه
  20 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز در سال ۱۴۰۱ مستمری بیمه بیکاری چهار میلیون و دویست هزار تومان است.

   یوسف
   20 فروردین 1401

   باسلام
   من 31 فروردین 1401 قراردادم تمام میشود, عدم تمدید قرار داد یکساله بعد 16 ماه سابقه کار در یک کارگاه ,آیا ترک کار به میل و رضایت کارگر حساب میشود یا خیر ؟
   بیمه بیکاری تعلق میگیرد؟

    کارشناس بیمه
    15 اردیبهشت 1401

    سلام دوست عزیز، خیر.

   حسین .ص.خ
   21 فروردین 1401

   سلام وعرض ادب
   منظور کاملی از دستمزد رو بی زحمت توضیح بدهید.دستمزد همان پایه حقوق است یا نه؟
   وثانیا سایر دریافت‌ها مثل بن .حق اولاد .مسکن .حق شیفت و اضافه کار هم جزئی از مزد حساب میشه یا نه؟میانگین ۹۰ روز با احتساب پایه حقوق است یا جمع دریافتی که بیمه کسر میشه و به بیمه ارسال میشه.ممنونم

    کارشناس بیمه
    21 فروردین 1401

    سلام ودست عزیز، دستمزد مبلغی است که شما به ازای هر نوع کاری ( ثابت یا پروژه ای) از کارفرما دریافت می کنید. اگر جایی ثابت کار کنید، به آن حقوق پایه می گویند که شامل مواردی هم می شوید، خواهد شد. اما اگر پروژه ای و دورکاری است، فقط همان دستمزد خالی به شما تعلق می گیرد (البته به قراردادتان بستگی دارد. به هر حال اگر ثابت نباشید، خیلی از موارد به شما تعلق نمی گیرد.) در این خصوص مقاله قوانین کار را مطالعه کنید.

     صادق بیک محمدی
     22 فروردین 1401

     سلام جناب میانگین حقوق هرماه من در سال ۱۴۰۰،۶۵۰۰بود برج۱۱ اخراج شدم میخواستم ببینم چقد بهم تعلق میگیره ممنون میشم اگه راهنماییم کنید

     کارشناس بیمه
     29 اردیبهشت 1401

     سلام دوست عزیز، تعیین مقرری بیمه بیکاری بستگی به دستمزد ۹۰ روز قبل از بیماری میباشد

نرگس
20 فروردین 1401

سلام وصت بخیر من به مدت 2سال نیم در یک شرکت کار کردم و در بهمن ماه 1400 یه سری از نیروهارو تعدیل کردن و هنوز هیچ حق و حقوقی از جمله سنوان مانده مرخصی و عیدی و حقوق سه ماه آخر راه پرداخت نکردن و من شکایت کردم و اولین جلسه دادگاهم 4 اردیبهشت 1401 هستش از طرفی من موقعی ک تعدیل شدم دوهفته بعد یه جای دیگه مشغول شدم ک قرارداد آزمایشی سه ماهه امضا کردم که تاریخ قراردادم 9 اردیبهشت تموم میشه و دیگه نمیخوام اینجا کار کنم بیمه بیکاری میتونم استفاده کنم؟

  کارشناس بیمه
  12 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، برای دریافت بیمه بیکاری اول از همه باید اخراج و آن هم غیر ارادی شوید. دوم اینکه یکسال باید در آخرین کارگاه کار کنید.

الی
20 فروردین 1401

سلام بنده 9سال ونیم سابقه دارم ویکبار برای 1سال بیمه بیکاری دریافت کردم وحالا بعد 6ماه دراخرین محل کار بیکارشدم ایا دوباره میتوانم بیمه بیکاری بگیرم

  کارشناس بیمه
  12 اردیبهشت 1401

  سال دوست عزیز، باید یک سال سابقه در آخرین کارگاه داشته باشید.

محبوبه
20 فروردین 1401

سلام من کارشناس اتاق عمل هستم و تا اخر خرداد قرارداد دارم اما ب دلیل ازدواج و تغییر محل زندگی اخر این ماه استعفا دادم. بیمه بیکاری شامل حال من میشه؟؟اگه با محل کارم صحبت کنم و اخرین قراردادم رو تا اخر این ماه کنم شامل حالم میشه؟؟

  کارشناس بیمه
  15 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، باید ترک کار شما غیرارادی و از طرف محل کارتان باشد.

مبین
20 فروردین 1401

سلام ، بنده بیش از ۱۲سال سابقه بیمه بطور پیوسته از طریق کارگاههای مختلف را دارم، در ۱۵ماه اخیر بیمه بنده از طریق شرکت پیمانکار اداره برق و در پروژه های مختلف ولی بطور پیوسته واریز شده است ولی در بهمن ماه به جای ۳۰روز به اشتباه برای همه ۲۹ روز واریز گردیده است و حالا بعد از عید شرکت اعلام عدم نیاز کرده ، آیا بیمه بیکاری شامل بنده میشود؟

  کارشناس بیمه
  15 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، خیر تعلق نمیگیرد.

ناهید
20 فروردین 1401

سلام وقت بخیر
من ۶ سال جایی مشغول به کار بودم و بیمه برام رد شده ولی قرارداد به صورت ۳ ماه س با قرارداد سه ماهه میتونم بیمه بیکاری بگیرم ؟ چون معمولا قرارداد یک ساله میخوان

  کارشناس بیمه
  15 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، نه قرارداد یک ساله نمی خواهند باید در آخرین کارگاه یک سال سابقه داشته باشید

فرهاد
21 فروردین 1401

سلام وقتتون بخیرباشه کارفرما۲روزپیش بنده رابعد۷سالاخراج کرده میخواستم بدونم حقوق بیمه بیکاری بنده چقدمیشه.ممنون ازکارشناسان محترم

  کارشناس بیمه
  21 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز بر اساس مقدار سال جدید خواهد بود.

سیروس
22 فروردین 1401

باسلام ببخشید شما گفته بودید که در سال جدید مبلغ پرداختی بیمه بیکاری تغییر میکند و طبق سال جدید یعنی چهار میلیون و صد واریز میشود ولی برای من همان مبلغ سال گذشته ۲۶۵۰۰۰۰واریز شد آیا امکان تغییرش هست

  کارشناس بیمه
  29 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، بر اساس متوسط دستمزدهای اخر است اما مثل اینکه هنوز تامین اجتماعی تغییری در مبلغ نداده است.

غریب دوست
22 فروردین 1401

با سلام. من حدود ۱۵ ماه در یکی از شعب فروشگاه های امیران مشغول به کار بودم که وقتی برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه کردم گفتند بیمه شما را از طریق ۲ کد کارگاهی پرداخت نمودند. نامه ای را تنظیم کردند و برای کمیته استانی فرستادند. تا نظر ایشان جویا گردد. اما یادآوری کنم که من به لحاظ جغرافیایی در یک شعبه مشغول به کار بودم. و اگر تخلفی هم صورت گرفته باید کارفرما پاسخ گو باشد نه کارگر زیان ببیند. نظر شما چیست؟ آیا بیمه بیکاری شامل حال من می شود یا خیر؟

  کارشناس بیمه
  29 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، خیر شامل نمیشود مگر شعبه بازرسی کند و اداره کل هم تایید کند

علی
23 فروردین 1401

باسلام
اگر قراردادت با شرکت تموم بشه بعد اخراجت بکنن و نامه عدم نیاز بهت بدن آیا می توان بیمه بیکاری گرفت ؟
اگر قراردادت با شرکت هنوز تموم نشده باشه بعد اخراجت بکنن و نامه عدم نیاز بهت بدن آیا می توان بیمه بیکاری گرفت ؟
آیا اگر بومی منطقه نباشی و از ان شرکت اخراج بشی ، بیمه بیکاری آن استان موافقت خواهد کرد با بیمه بیکاری ؟

  کارشناس بیمه
  15 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، در صورت اخراج غیرارادی شما اجازه ارسال درخواست بیمه بیکاری را دارید.

عباس
23 فروردین 1401

باسلام
من چهار سال در یک شرکت خصوصی کار میکنم ، و دو سالش مربوط به یک منطقه هستش ، اگر از این دوسال یک ماهش رو بیمه پرداخت نکنن ، یا ناقص پرداخت بکنن چند روز از یک ماه رو بیمه بیکاری تعلق می گیرد ؟

  کارشناس بیمه
  01 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، برای دریافت بیمه بیکاری باید در آخرین کارگاه یک سال سابقه داشته باشید

پرویزی
23 فروردین 1401

سلام وقت بخیر همسرمن مهندس برق بامدرک لیسانس و ازسال۹۶در شرکت برقمشغول بکار بود تا۱۱بهمن۱۴۰۰که بیمه پرداخت شده اما ازبهمن ماه اخراج کردنش و حقوق بهمن رو بهش ندادن تا مجبورش کنن نامه استفا بده و ایام عید نامه استفاازش گرفتن تا حقوقشو بدن الان بیکار و رفته بیمه تازه فهمیده بیمه شو ب اسم کارگر عادی رد کردن. نیمه دوم سال۹۸رو براش ایام بیماری رد کردن.وهمسرم الان متوجه شده ازشون شکایت کرده چطور ثابت کنه تا حقوقشو بگیر …۲تا فرزندم دارممنون

  کارشناس بیمه
  02 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، باید اداره کار از کارفرما با توجه به مدارکی که دارد شکایت کند اداره مدارک لازم را به او خواهد گفت.

زهرا
23 فروردین 1401

سلام وقتتون بخیر ،من در یک کارگاه به مدت یکسال و پنج ماه بیمه دارم ،برای سال جدید این شرکت تا ۲۴فروردین تعطیل بوده است،و برای این مدت تعطیلی بیمه رد نمیکند.ایا اگر بعداً
مثلا برج ۳ همین سال بخاهم از بیمه بیکاری استفاده کنم می توانم؟

  کارشناس بیمه
  02 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، بله میتوانید

غریب دوست
24 فروردین 1401

با سلام غریب دوست هستم چندی پیش سوالی کردم که منتظر جواب آن بودم. حال که پی گیر شدم نه تنها جوابی نیافتم سوال بنده را حذف نمودید. خیلی ممنون

  کارشناس بیمه
  25 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، متاسفانه تعداد سوالات خیلی زیاد است اما ما همیشه در تلاش هستیم تا به همه سوالات پاسخ دهیم. برای همین زمان میبرد. اگر سوال شما به هر دلیلی تایید نشده است، احتمالا در کامنتتان مشکلاتی داشته که حذف شده است؛ اما شاید هم هنوز تایید نشده است.

محمد
25 فروردین 1401

سلام وقت بخیر
روند کار بیمه بیکاری به چه صورت هست دقیقا؟
من درخواست به اداره کار از طریق سامانه دادم و حضوری خواستن بعد از آن در سامانه موافقت زده و پیامکش هم آمد.حالا مانده تامین اجتماعی ..باید منتظر باشیم تا تامین پیامک بده و برای پرونده به تامین اجتماعی مراجعه کنیم یا باید برویم تامین اجتماعی و تشکیل پرونده بدیم تا بررسی کنن و موافقت یا رد بشه و پیامک میاد ؟
از دی سال گذشته پیگیر بودیم که امسال فروردین اداره کار موافقت کرد ..حالا برای تامین هم باید دو سه ماهی صبر کنیم؟

  کارشناس بیمه
  26 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، تامین اجتماعی برای شما پیامک میزنه ولی حضوری قسمت امور فنی بیمه شدگان مراجعه کنید.

رویا
27 فروردین 1401

سلام در سال ۱۴۰۱بازرسی از منازل انجام میگردد؟؟؟
در خبر ها ۱۴۰۰ آمده بوده که بازرسی میدانی هست و رفتن به درب منازل ممنوع هست
و زمان بازرسی چه مدت بعد از ثبت در سیستم هست

  کارشناس بیمه
  27 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، اولا اگر بازرس تامین اجتماعی تشخیص بدهد از درب منزل هم بازرسی انجام میشود بعد معمولا ۴۸ ساعت بعد ثبت میشود.

فائزه
27 فروردین 1401

سلام. من یکسال درشرکتی کارکردم که بنابه دلایلی خودم نمیتونم کارکنم میخوام بیام بیرون. کارفرما کلی داستان ساخته که نمیشه و بیمه گیرمیدن زنگ میزنن و ….. میخوام بدونم اگر خودشون تایید کنن و برگه تصویه بدن و راه بیان بامن بازهم نمیشه؟ هیچ راهی واسع بیمه بیکاری نیس؟

  کارشناس بیمه
  28 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، بیمه بیکاری فقط در صورتی به شما تعلق میگیرد که اخراج شما غیرارادی باشد.

حسن مقدم
27 فروردین 1401

سلام علیکم
به خاطر بیماری فرزندم که متاسفانه سرطان دارد مجبور زیاد از قم به تهران جهت درمان رفت و امد داشته باشم و این باعث شده مرخصی هایم زیاد شود و در روند شغلم اخلال ایجاد شود و کارفرما مجبور است شخص دیگری را جایگزین من کند ایا به من بیمه بیکاری تعلق می گیرد.؟

  کارشناس بیمه
  28 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، به خاطر بیماری فرزند به شما بیمه بیکاری نمیدهند باید شرایط دریافت بیمه بیکاری را داشته باشید.

فاطی
28 فروردین 1401

سلام وقتتون بخیر ببخشید میخواستم بدونم پرداخت بیمه بیکاری به عهده چه کسی است؟ کارفرما یا اداره بیمه؟

  کارشناس بیمه
  28 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، به عهده سازمان تامین اجتماعی است

ندا
29 فروردین 1401

سلام
امروز بیمه بیکاری من واریز شد با همون مبلغ پارسال ۲۶۰۰ چرا افزایش نداشته؟

  کارشناس بیمه
  30 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، افزایش های بیمه بیکاری و بازنشستگانی و کلا مستمری بگیران از ماه آینده اعمال میشود.

دکتر
29 فروردین 1401

سلام.من پزشک هستم .اگر شرایط یکسال بیمه رو داشته باشم و عدم نیاز از محل کار
میتونم از بیمه بیکاری استفاه کنم؟

  کارشناس بیمه
  30 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، اولا بستگی به محل کار شما و اینکه باید بررسی شود که آیا اخراج شما غیر ارادی است یا خودت سر کار نمی روید

امید
31 فروردین 1401

سلام و عرض ادب خدمت کارشناس محترم بنده سال 1400/6/31مشمول بیمه بیکاری شدم و مبلغ 4/200دریافت میکنم.امسال هم با توجه به افزایش حقوق تامین اجتماعی همان مبلغ پرداخت شده.لطفا بفرمایید علت عدم افزایش حقوق بنده بر مبنای چه قانون یا تبصره حساب میشه؟

  کارشناس بیمه
  31 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، کسانی که در سال ۱۴۰۰ مقرری بیمه بیکاری آنها حداقل دستمزد یعنی دو ملیون و ششصد هزار تومان بوده امسال با افزایش حداقل دستمزد فقط مقرری آنها اضافه میشود و مقرری مابقی سطوح منل شما اضافه نمیشود.

ممد
01 اردیبهشت 1401

سلام با چند ماه سابقه میتونیم بیمه بیکاری بگیریم

  کارشناس بیمه
  02 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، حداقل یکسال باید در آن کارگاه کار می کردید.

علی
01 اردیبهشت 1401

سلام من درسال گذشته بیمه بیکاری فعال کردم بعداز اون سابقه بیمه گرفتم دیدم کار فرما بیمه من ناقص واریز کرده الان شکایت کردم درست شده قبل ۲۲ماه بیمه داشتم ۶ بیمه بیکاری بهم دادن الان که اضافه‌شده شده ۲۵ ماه بهم ۱۲ ماه پرداخت میکننه؟

  کارشناس بیمه
  02 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، اگر در حین دریافت بیمه بیکاری سابقه شما اضافه شود بله بیمه بیکاری شما هم اضافه میشود ولی اگر پایان بیمه بیکاری باشد دیگه اضافه نمیشه.

علی
02 اردیبهشت 1401

سلام. من از دی 1400 مبلغ بیمه بیکاری میگیرم، در سال 1401 با افزایش پایه حقوق به این مبلغ اضافه میشه؟

  کارشناس بیمه
  07 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، بله شامل افزایش خواهد بود.

بهمن
04 اردیبهشت 1401

سلام
برای بیمه بیکاری بهمن ۹۸ شکایت کردم ،۹۹رای صادرشده ولی چون شرکت اعتراض کرده به رای تابهمن ۱۴۰۰ طول کشیده ولی الان درسال ۱۴۰۱ میخوان به نرخ ۹۸ ماهی ۱۹۰۰۰۰۰تومان قراراست پرداخت کنن ،ایادرست است؟
لطفا راهنمایی کنید

  کارشناس بیمه
  05 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، بله درست است چون شما که دیگر تو سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ که حق بیمه ندادید و آن سال که درخواست دادید به شما هم مقرری همان سال پرداخت میشود ولی اگر سال ۹۸ حداقل برای شما بزنند در سال ۹۹ مقرری شما افزایش پیدا میکند

ماهور
05 اردیبهشت 1401

سلام وقت بخیر ببخشید من 7ماه سابقه بیمه دارم بخاطر مشکل قلبی اجازه کارندادن عدم نیاززدن میتونم ازبیمه بیکاری استفاده کنم

  کارشناس بیمه
  05 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، خیر نمی توانید حتما باید آخرین کارگاه یک سال سابقه داشته باشید.

   ماهور
   05 اردیبهشت 1401

   چرا تو گوگل زده برای 6ماه هم تعلق میگیره

    کارشناس بیمه
    06 اردیبهشت 1401

    سلام دوست عزیز، این چیزی که قانون بوده ما نوشتیم.

ناشناس
06 اردیبهشت 1401

سلام وقت بخیر
آیا در دوران بیمه بیکاری باید مثل یک زندانی خانگی در منزل باشیم؟آیا مشخص میکنند که چه روزهایی بازرس اقدام به بازرسی میکند؟برای آقایان که باید کارهای بیرون انجام دهند دنبال کار باشن سخت است که همیشه در خانه بمانند که چه زمانی بازرس مراجعه میکند ممنون میشم توضیح کاملی بدین🙏

  کارشناس بیمه
  06 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، در حین دریافت بیمه بیکاری فقط نباید جای اشتغال بکار داشته باشید و بازرس تامین اجتماعی مرتب بازرسی انجام میدهد اکثرا در حین بیمه بیکاری به بهانه های مختلف سر کار میروند و این خلاف قانون است

  محسن
  10 اردیبهشت 1401

  با بازرسان صحبت کنید قانع می شن معمولا

م
06 اردیبهشت 1401

بدون پایان خدمت بیمه بیکاری تعلق نمیگیره؟

  کارشناس بیمه
  07 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، خیر تعلق نمیگیرد کارت پایان خدمت برای بیمه بیکاری الزامی است.

حسین
07 اردیبهشت 1401

سلام من الان یازده ماه هستش تو یه شرکت کارمیکنم می‌خوام اخراج کنند میتونم از بیمه بیکاری استفاده کنم

  کارشناس بیمه
  07 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، در صورتی که اخراجتان غیرارادی باشد و دیگر شرایط را داشته باشید، بله امکان پذیر است.

محمد نصری
08 اردیبهشت 1401

باسلام خسته نباشید من از برج ده 1400بیکار شدم میخواستم ببینم الان که پیگیری کردم وکاراشو انجام دادم و یک پیامک برام اومده که 1ماه 15روزه دیگه برای شما ماهیانه 2600واریز میشه منظورشون اون 3ماهه 1400یا که 1401همین طوری میریزن اگه جوابمو بدید ممنون دارتون میشم

  کارشناس بیمه
  08 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، منظورشان این است که سال ۱۴۰۰ دو ملیون و ششصد هزار تومان است سال ۱۴۰۱ چهار ملیون و دویست هزار تومان میشود

رضایی پور
09 اردیبهشت 1401

با سلام
چنانچه در یک کارگاه نزدیک دو سال کار کرده باشی بعد در یک کارگاه جدید مشغول به کار شوی به مدت سه ماه بعد ان کارگاه مقرون به صرفه اقتصادی نباشد و بگویند دیگر نیاز به شما نداریم و بیکار شوی با توجه به اینکه در کارگاه دومی کمتر از یک سال بیمه پرداخت شده مشمول بیمه بیکاری نمی شوی بعد از هشت ماه بیکاری باز شروع به کار و در حال حاضر در این کارگاه نزدیک پانزده سال بیمه پرداخت شده است برای باز نشستگی فاصله بین دو بیمه تاثیری دارد یا به هم وصل می شود خواهشا جواب بدهید

  کارشناس بیمه
  09 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، دستمزد و سابقه هر دو جا طبق بخشنامه ۳۴ انجام میشود

مریم
09 اردیبهشت 1401

سلام بنده ۷سال ۸۴ماه در یک آموزشگاه زیبایی مشغول به کار بود کارفرما ۱۲اسفند ۱۴۰۰ اخراجم کردم.بنده رو به هیچ عنوان بیمه نکرده بودن وزارت کار رفتم و شکایت کردم آیا به من بیمه بیکار تعلق میگیره؟ومیشه بفرمایید دقیقا چقدر میشه؟

  کارشناس بیمه
  10 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، اولا باید اشتغال شما محرز بشه و سابقه شما هم ثبت بشه بعد بروید برای بیمه بیکاری.

یوسف
10 اردیبهشت 1401

سلام من متاهلم تا حالا هم بیمه بیکاری نگرفتم چرا برا من 16 ماه و 26 روز بیمه بیکاری ثبت کردن یعنی 18 ماه نیست دلیلش چیه

  کارشناس بیمه
  10 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، ما که در جریان کارهای شما نیستیم. به هر حال باید به کارگزاری مراجعه کنید.

سارا
10 اردیبهشت 1401

با سلام
حضور غیاب در حال حاضر برای بیمه بیکاری گیرندگان به چه صورت هست؟
اگر غیبت داشته باشیم چه اتفاقی می افته؟

  کارشناس بیمه
  11 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، اگر غیبت داشته باشید مقرری بیمه بیکاری شما قطع میشود.

داود
11 اردیبهشت 1401

با سلام وخسته نباشید الان من۴ ماه میشه که در این کارگاه بیمه شدم ایا میشه برای بیمه بیکاری اقدام کرد قبلا هم ۸ سال بیمه دارم البته با شکایت از کارفرما یا راهی هست که پیشنهاد بدین ممنون

  کارشناس بیمه
  12 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، شما اول باید به صورت غیرارادی اخراج شوید. دوم اینکه حتما یک سال سابقه کار در آن شرکت داشته باشید.

محسن
12 اردیبهشت 1401

سلام
افزایش حقوق بیمه بیکاری برای بنده امسال انجام نشده وطبق پارسال واریز شد میخواستم بدونم کسی در این مورد اطلاع داره ممنون میشم راهنمای کنید

  کارشناس بیمه
  13 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، اگر پارسال حداقل دستمزد مقرری بیمه بیکاری گرفتید باید امسال افزایش پیدا کند ولی هنوز تامین اجتماعی افزایش های امسال را اعمال کرده است.

الناز
13 اردیبهشت 1401

سلام من ازاول خرداد۱۴۰۰ مرخصی زایمان رفتم تا آخر بهمن البته قبلش هم یه سال بود وه اونجا مشغول بکار بودم اول اسفند ۱۴۰۰ برام ترک کار زدم بیمه اسفند که اعلام ترک کارشده در تاریخ ۲۷ فروردین بوده من فک میکردم که اول باید شرکت ترک کارمو اعلام کنه بعد من از اونموقع تا ۳۰ روز زمان برلی بیمه بیکاریدارم امروز رفتم کافی نت بهم گفت که وقتم تموم شده و دیگه نمیتونم برای بیمه بیکاری اقدام کنم مگر اینکه عذرموجه داشته باشم میخام بدونم واقعا اینطوریه ینی بدون عذرموجه نمیشه کاری کرد ؟نامه دکتر برای عذرکافیه؟تحقیق میکنن براش؟

  کارشناس بیمه
  13 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، طبق قانون شما از تاریخ اخراج فقط یک ماه وقت دارید که شکایت کنید اگر یک سال گذشت دیگر درخواست شما را نمی پذیرند

خدایی
13 اردیبهشت 1401

سلام علیکم
1 — به خاطر ضعف شنوایی که از قبل از استخدام داشتم و بعد از استخدام تشدید شده است دیگر قادر نیستم بعضی از وظایفم را انجام دهم و کار فرما مجبور است کس دیگری را جایگزین کند در شرکت آخر یک سال کامل کار کردم و بیمه پرداخت شده ایا بیمه بیکاری تعلق می گیرد
2- ایا فرقی می کند که ضعف شنوایی قبل از استخدام بوده یا بعد از آن
3- آیا به من بیمه از کار افتادگی جزئی تعلق می گیرد ( شصت درصد ضعف شنوایی)

  کارشناس بیمه
  13 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، اگر یک سال سابقه داشته باشید تعلق میگیرد ۰۲ خیر

روزبه
13 اردیبهشت 1401

من۱۵سال سابقه کار دارم و درآخرین کارگاه ۴سال سابقه بیمه دارم
قرارداد سالانه تمدید میشد

۴ماه آخرسال۱۴۰۰باتوافق کتبی کارفرما مرخصی بدون حقوق گرفتم

به علت ۴ ماه مرخصی کارکرد در لیست بیمه صفر ردشد
بعداز مرخصی سرکار برگشتم
ولی بدلیل عدم نیازقرارداد تمدیدنشد
تونامه عدم نیازنوشته۴ماه آخرقرارداد ازمرخصی بدون حقوق استفاده شده
بااینکه موضوع ترک کار نبوده
مرخصی باموافقت کارفرما بوده
زمان مرخصی رابطه کارگری کارفرمایی بحالت تعلیق قرار گرفته
آیا بدلیل اتمام قرارداد و اخراج
امکان دریافت بیمه بیکاری دارم؟

  نویسنده بیمه
  14 اردیبهشت 1401

  سلام روزبه عزیز
  خیر به شما بیمه بیکاری تعلق نمیگیرد چون چهار ماه آخر اصلا کارکرد و سابقه بیمه ندارید و رابطه مزد بگیری برقرار نبوده است

رادین
15 اردیبهشت 1401

سلام. من حسابه بانکیم به مشکل خورده بخاطره چکه برگشتی ومسدود شده.میتونم حساب بیمه بیکاری رو به حساب همسرم انتقال بدم.تبصره ای برای این مشکل وجود نداره.به شعبه مراجعه کنم مشکلم قابل حل شدن هست یاخیر.

  کارشناس بیمه
  16 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، خیر نمی توانید.

وحید رضا
15 اردیبهشت 1401

با سلام
من 26 سال سابقه بیمه دارم و 47سال سن دارم در محل کار تعدیل نیرو دارند اگر بیمه بیکاری مشمول من شود و طبق قانون 50 مشمول شود بعد از این بیمه بیکاری میتوانم درخواست بازنشستگی بدهم

  کارشناس بیمه
  15 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، شما اگر اخراج بشوید و مشمول بیمه بیکاری شوید به مدت ۵۰ ماه به شما مقرری تعلق میگیرد و در صورتی که تو مجموع ۳۰ سال سابقه و ۵۰ سال سن داشته باشید میتوانید بازنشسته شوید.

مهرداد
15 اردیبهشت 1401

سلام ببخشید حقوق من 4065000تومان هست. با افزایش حقوق 1401 چند دریافتی من میشه؟

  کارشناس بیمه
  15 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، حقوق منظورتان است یا مقدار بیمه بیکاری؟

حسنی
15 اردیبهشت 1401

سلام روزتون بخیر ،من از سال ۹۹ بیمه بیکاری میگیرم ،که به مبلغ ۲۶۶۵،الان حقوق که ۱۵ اردیبهشت واریز میشه افزایش داره برای من یا نه؟

  کارشناس بیمه
  15 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، بیمه بیکاری در سال جدید بیشتر خواهد شد.

ناشناس
16 اردیبهشت 1401

باعرض سلام
بنده از بهمن ۹۹ مشمول گرفتن مقرری بیمه بیکاری شده ام ۱۹۶۰۰۰۰
در سال ۱۴۰۰ یک بار افزایش حقوق بهم تعلق گرفت و حدود ۲۶۵۰۰۰۰ دریافت میکردم اما در اردیبشت سال ۱۴۰۱ همان ۲۶۵۰۰۰۰ تومن برام واریز شد
آیا فقط یک بار افزایش حقوق به مقرری بگیران تعلق میگیرد؟؟
ممنون

  کارشناس بیمه
  17 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، خیر امسال هم افزایش مقرری شامل شما میشود ولی هنوز تامین اجتماعی افزایش های امسال را اعمال نکرده است باید صبر کنید

Miis m
16 اردیبهشت 1401

سلام وقت بخیر.من ۱سالونیم بیمه بودم وازبرج ۹برام ریختن وفروردین اخریش بود چون این ماه نریختن .ینی ۵ماه ریختن
الان چکارکنم؟
۲واینکه برام همون ۲۶۰۰ریختن .ینی ممکنه اضافشوبریزن؟

  کارشناس بیمه
  17 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، منظور شما را متوجه نشدیم چی برای شما ریختند و چی برای شما نریختند؟

علی
17 اردیبهشت 1401

درود دوست عزیز،من ۲۰ شاغلم و پرسنل رسمی هستم،البته سه سال پیش بدلیل طلاق و نگهداری از فرزندم نتوانستم درست سرکار بروم ،فرزندمالان سنش ۱۵ سال هستش ولی بحث لج و لجبازی دیوانه م کرده دیگه توان ندارم از ترس اینکه بچه کار خلاف نکنه،سوال،ایا محل کارم اخراجم کنن بدلیل عدم حضور بیمه بیکاری شامل من می شود،با تشکر

  کارشناس بیمه
  17 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، بیمه بیکاری در صورتی به شما تعلق میگیرد که اخراج شما غیرارادی باشد. به هر حال شما باید نامه یا سندی اثبات کننده آن را داشته باشید.

آنا
17 اردیبهشت 1401

سال ۱۴۰۰ بدلیل عدم موافقت کارفرما با مرخصی زایمان ۶ به ۹ ماه از کار اخراج شدم ،و میانگین حقوق دریافتی سه ماهه آخرم در شرکت ۸ تومن محاسبه شد و اداره بیمه میزان دستمزد بیکاری ماهیانه بنده رو از زمان اخراج از کار یعنی بعد از ۶ ماه مرخصی زایمان ۴۲۰۰۰۰۰ هزار تومان محاسبه کرد، به مدت ۲۶ ماه با توجه به سابقه کاری، دو تا سوال دارم ۱- آیا با توجه به متاهل بودن و یک فرزند داشتن و سابقه ۱۲ سال کار این مبلغ ماهیانه بیکاری درست محاسبه شده؟ ۲- میزان حقوق بیکاری بنده در سال ۱۴۰۲ چقدر خواه شد؟ ممنون از پاسخگویی شما

  کارشناس بیمه
  17 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، بله چون سیستم براساس ۹۰ روز آخر تاریخ اخراج محاسبه میکند ۰۲ سال ۱۴۰۲ که الان مشخص نمی شود

سعید رحمان
18 اردیبهشت 1401

سلام وقتتون بخیر باشه من یه سوال خدمتتون داشتم آدرستون هم توی سایت دیدم من دفترچه درمانی نیروهای مسلح دارم تحت تکفل مادرم و اختیاری. و اینکه جایی کار می‌کردم برام بیمه اجباری رد شد و اینکه به دلیل تعدیل نیرو از کار اخراج شدم و واسه بیمه بیکاری اقدام کردم میخواستم ببینم در روند بیمه بیکاری بنده مشکلی پیش میاد بخاطر دفترچه درمانی نیروهای مسلح؟ممکن هست برام واریز نکنن؟تو سامانه که دیدم بازرس بیمه و بازرس اداره کار موافقت با دریافت مقرری زدن برام

  کارشناس بیمه
  18 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، نه مشکلی پیش نمی آید. شما هم به اداره کار و تامین اجتماعی جیزی نگویید.

ناشناس
18 اردیبهشت 1401

سلام خسته نباشی من در شرکتی کار میکنم ولی دونفر از کارگرهای شرکت هم بیمه بیکاری دریافت میکنن هم کار هم میکنن اینطور افراد ها جای چند نفر جوان رو اشقال کردن الان من نمیدونم چگونه گزارششان بدم هر موقع کارشناس بیمه هم میاد اونجا یا خودشان رو قایم میکنن یا آشنای تو بیمه دارن که خبرشان میکنن الان من میخوام که یه شماره ای بهم بدین که اینارو گزارش بدم ممنون

  کارشناس بیمه
  18 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، باید به حراست اداره کل تامین اجتماعی اون منطقه زنگ بزنید و یا به ریس شعبه مراجعه کنید.

سوزان
18 اردیبهشت 1401

با سلام
میخاستم بدونم با توجه به این که بیمه بیکاری فقط دو بار در طول عمر قابل استفاده هست و کسی که الان شامل 12 ماه استفاده از بیمه بیکاری هست و حقوق دو ماه هم از این 12 ماه رو گرفته اما الان خودش بعد دوماه کار پیدا کرده . حالا سوال اینجاست که آیا این دو ماه برای او حکم یکبار استفاده از بیمه بیکاری رو داره ؟ یا این دو ماه حساب نمیشه و طرف همچنان میتونه دو بار از این بیمه بیکاری استفاده کنه ؟

  کارشناس بیمه
  19 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، اولا بیمه بیکاری بیش از دوبار پرداخت میشود بستگی به مدت پرداخت حق بیمه دارد تا ۵۰ ماه پرداخت میشود

سانان
20 اردیبهشت 1401

باسلام
بنده در یک پروژه که در آن چتد شرکت فعالیت دارند با یک کارفرمای واحد برای دو شرکت همزمان کار کرده ام و همزمان هر دو شرکت برام بیمه کامل رد کرده اند. آیا برای محاسبه دستمزد بیمه بیکاری تجمیع هر دو بیمه انجام میگیرد؟

  کارشناس بیمه
  20 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، اصلا نباید چنین چیزی برای شما اتفاق می افتاد.

محمد
20 اردیبهشت 1401

خواهش میکنم جواب بدید⚘
من ۳ سالی تو یه شرکتی هستم میخوام برج ۳بیمه بیکاری بگیرم ااز فروردین ۲۰ روزشو نریختن چون کار نبودیم و منم پول ندادم که برام شخصی بریزن
الان تو بیمه بیکاری دچار مشکل میشم؟ بخاطر این فاصله ۲۰ روزه؟

  کارشناس بیمه
  21 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، اگر در آخرین کارگاه یک سال سابقه داشته باشید مشکلی پیش نمی آید.

تمنا
22 اردیبهشت 1401

سلام. من در یه موسسه کار میکنم الان بعد از گذشت 16 ماه متوجه شدم فقط برای من 12 ماه حق بیمه پرداخت شده و 4 ماه حق بیمه پرداخت نشده الان که به کار فرما اعتراض کمردم میگه شرایطمون سخت هست و نمیتونم پرداخت کنم حق بیمه رو . و گفت مجبورم تعدیل نیرو کنم سوالم اینه که آیا با این وقفه 4 ماهه میتونم از بیمه بیکاری استفاده کنم؟

  کارشناس بیمه
  23 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، بله اگر غیر ارادی اخراج شوید

حسینی
22 اردیبهشت 1401

سلام من به شما من فروشگاه جانبو بودم که من رو بیکار کردن و سر خود قرار داد ما رو فسخ کردن الان ۲۲ روز بیکارم بیمه بیکاری به من تعلق میگیره

  کارشناس بیمه
  23 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، اگر اخراجتان غیرارادی بوده بله می توانید.

سعید
23 اردیبهشت 1401

سلام.تغییر نکردن مبلغ بیمه بیکاری در سال جدیدچه دلیلی دارد.مگر هزینه‌ها برای ما بالا نرفته .بعد از مراجعه به بیمه گفتند چون شما از 4200بیشتر می گیرید اضافه حقوق به شما تعلق نمیگیره.قانون به این صورته؟

  کارشناس بیمه
  24 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، فقط آن هایی که در سال گذشته حداقل یعنی 2600را می گرفتند، افزایش پیدا کرده و 4200 لحاظ شده است.

زهرا
23 اردیبهشت 1401

سلام من ۳۰ بهمن ۴۰۰بیکار شدم و اسفند اقدام ب دریافت بینه بیکاری کردم فروردین پیامک‌ اومد ماهیانه ۲۹۰۰ ب من تعلق میگیره.. سال جدید یه ۷ تومن و یه ۴ تومت واریز کردن..خواستم بدونم برای من همون ماهیی ۲۹۰۰ تعلق میگیرع و یا اینکه بیشتر میشه بخاطر افزایش حقوق سال جدید؟؟؟

  کارشناس بیمه
  24 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، امسال مقرری بیمه بیکاری ماهیانه برای شما مبلغ ۴۲۰۰ میشود

صفرزاده
24 اردیبهشت 1401

برای سال ۱۴۰۱ بعد از پرداخت مقرری آیا باید جایی برای حضور غیاب بروم ؟
چون چیزی بهم نگفتن

  کارشناس بیمه
  24 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، اصولا برای بازرسی می آیند.

ناشناس
26 اردیبهشت 1401

سلام، وقت بخیر، اگر در یک سال آخر، به ازای هر ماه فقط 5 روز بیمه واسمون رد شده باشه، آیا بیمه بیکاری بما تعلق میگیره؟ اگر تعلق میگیره به ازای همون 5 روز هست با ماه کامل؟ یعنی در یک سال اخیر تنها 60 روز بیمه شده ایم، بیمه بیکاری چجوری محاسبه میشه، ممنونم از شما

  کارشناس بیمه
  27 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، ۰۱ باید دقیق بررسی شود که نحوه اشتغال شما چطور بوده است بازرس بیمه شما را به چه صورت نامنویسی کرده است باید درخواست بیمه بیکاری بدهید تا پرونده شما بررسی شود فکر نکنم شامل شما شود.

علی
27 اردیبهشت 1401

سلام خسته‌نباشین،من توی یه شرکت یکسال کار میکردم و بعضی ماهها کامل برام بیمه واریز نشده مثلا شهریور10روز یا فروردین15روز ،ایا باید حتما365روز بیمه واریز شده باشه یا ماه اگه کامل واریز نشده باشه هم بیمه بیکاری به من تعلق میگیره??

  کارشناس بیمه
  27 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، خیر باید آخرین کارگاه در مجموع یک سال سابقه داشته باشید

روژین
27 اردیبهشت 1401

سلام ببخشید افزایش حقوق بیمه بیکاری من در سال ۱۴۰۱ اردیبهشت واریز نشد طبق حقوق پارسال واریز شد چه کار باید بکنم؟

  کارشناس بیمه
  27 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، افزایش حقوق با تاخیر است و هنوز اقدامی انجام نشده است.

آراد
27 اردیبهشت 1401

با سلام من متاهل هستم و بعد از هفت سال کارم رو از دست دادم ک منجرب قطع شدن بیمه ام برای سه ماه شد ،دوباره جایی دیگه به مدت ۱۹ ماه شاغل شدم
الان با تعدیل نیرو از فرودین ۱۴۰۰ باز بیکار شدم وبرای اولین بار درخواست بیمه بیکاری دادم چند ماه کلا بهم تعلق میگیره؟

  کارشناس بیمه
  27 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، آیا شما حداقل یک سال سابقه کار در آن شرکت را دارید؟

سعید
27 اردیبهشت 1401

خود قانون مصوب مجلس میگه ۶ ماه، شما مینویسی ۱ سال؟ از خودتون قانون در میارید؟

  کارشناس بیمه
  02 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، ما قانون از خود تولید نمی کنیم. این چیزی است که خود تامین اجتماعی اعلام کرده است.

امید
29 اردیبهشت 1401

با سلام.من ۱۵ سال سابقه کار در شرکت دارم.بعلت بیماری پدرم وبا اطلاع شرکت و با اجازه شرکت ۶روز سرکار نرفتم.ولی کارفرما برای من ۶ روز بیمه رد نکرده.آیا این فاصله ۶روزه مشکلی برای در یافت بیمه بیکاری و سابقه ایجاد میکنه.بعد از ۶ روز هم شروع بکار کردم.کلا”چند روز بین بیمه فاصله بیفته مشکل ابجاد میشه.با سپاس

  کارشناس بیمه
  29 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، باید برای دریافت بیمه بیکاری در آخرین کارگاه یک سال سابقه داشته باشید

رحیمی
29 اردیبهشت 1401

آیا مبلغ حقوق بیکاری میتونه مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی باشه؟

  کارشناس بیمه
  29 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، خیر.

هرمز
29 اردیبهشت 1401

با سلام
بنده درخواست بیمه بیکاری کرده‌ام و بیمه من و خانواده قطع شده حالا باید چکار کنم ؟
که بیمه برقرار بشه و حالا تا کی بیمه بیکاری اجرایی بشه!.

  کارشناس بیمه
  29 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، شما دیگر نباید خودتان را بیمه کنید تا زمانی که جواب بیمه بیکاری شما بیاید

بردیا
02 خرداد 1401

با سلام و احترام
بنده قبلا از تاریخ 1 / 7 / 93 تا پایان سال 94 به مدت 18 ماه بیمه بیکاری دریافت کردم،اما دوباره چند روز پیش بیکار شدم و الان 9 سال سابقه بیمه دارم،ایا دوباره برای دریافت بیمه بیکاری میتوانم اقدام کنم،و آیا بیمه بیکاری شامل من میشه؟

  کارشناس بیمه
  02 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، خیر شامل شما نمیشود.

عضویت در خبرنامه برای اطلاع از تخفیف های ماهانه در خبرنامه بیمه دات کام عضو شوید