10 فروردین 1401

سقف خسارت بیمه شخص ثالث چیست؟ سقف تعهدات بیمه ثالث در سال ۱۴۰۱

اغلب رانندگان از ضرورت قانونی بیمه شخص ثالث برای وسایل نقلیه خود آگاهی دارند. بیمه شخص ثالث دو نوع خسارات مالی و جانی را پوشش می دهد. بیمه‌گر متعهد به پرداخت سقف خسارت بیمه شخص ثالث اتومبیل برای جبران خسارت های جانی و مالی مطابق حداکثر تعهدات توافقی در بیمه‌نامه شخص ثالث است.

بیمه مرکزی هر سال میزان سقف خسارات مالی و جانی را بر اساس نرخ دیه اعلامی قوه قضاییه اعلام می‌کند. سقف خسارت جانی بیمه شخص ثالث معادل دیه مرد کامل در ماه‌های حرام است. ولی مگر می‌توان از پوشش‌های جانی بیمه شخص ثالث صحبت کرد ولی نسبت به سقف خسارت مالی بیمه شخص ثالث بی توجه ماند؟ پوشش‌های مالی بیمه شخص ثالث به جبران خسارات مالی شخص ثالث و زیاندیده در جریان تصادف به جز راننده مقصر می‌پردازد. ولی پوشش مالی  و سقف خسارت بیمه شخص ثالث  طبق اصول خاصی تعیین خواهد شد که در این مقاله به آن می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

پوشش‌های جانی بیمه شخص ثالث چیست؟

تعهدات جانی بیمه شخص ثالث، خسارات جانی فرد زیان‌دیده در جریان تصادف را پوشش می‌دهد. این خسارات جانی شامل موارد زیر هستند:

 • نقص عضو
 • بستری شدن در بیمارستان
 • غرامت فوت

طبق قوانین بیمه مرکزی، سقف خسارات جانی بیمه شخص ثالث براساس نرخ دیه مرد کامل در ماه‌های حرام مشخص می‌گردد. قوه قضاییه، هر سال نرخ دیه کامل را اعلام می‌کند. نرخ  حداقل و حداکثر تعهدات مالی بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۱ به ترتیب با 20 و 400 میلیون تومان است.

سقف خسارت بیمه شخص ثالث

سقف خسارت بیمه شخص ثالث ۴۰۰ میلیون تومان است

 

شرکت بیمه میزان خسارت جانی را به تعداد سرنشینان خودروی زیان‌دیده پرداخت خواهد کرد. اگر تعداد تلفات و زیاندیدگان جریان تصادف بیش از تعداد سرنشینان هر خودرو بود، صندوق تامنی خسارات جانی بیمه مرکزی متعهد به پرداخت این خسارت جانی است.

حال که درباره سقف پوشش‌های جانی بیمه شخص ثالث اطلاعاتی کسب کردیم، به پوشش‌های مالی این بیمه اتومبیل خواهیم پرداخت.

پوشش خسارات مالی بیمه شخص ثالث چیست؟

خسارت‌هایی که به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شود مانند: تصادف و خسارت به خودروی ثالث، در پوشش خسارات مالی بیمه شخص ثالث چبران می‌شوند. چنین خسارت هایی، زیان مادی شخص ثالث دارنده وسیله نقلیه موضوع بیمه را شامل می‌گردد.

محاسبه حداقل پوشش مالی بیمه شخص ثالث چگونه است؟

کمترین میزان پوشش مالی بیمه شخص ثالث معادل ۲٫۵ درصد دیه درماه‌های حرام هر سال محاسبه می‌شود.( ماه‌های حرام شامل محرم، رجب، ذی العقده و ذی الحجه هستند.) این مبلغ، حداقل پوشش مالی بیمه شخص ثالث تلقی می‌شود. از آنجا که نرخ دیه در ماه‌های حرام 800 میلیون تومان است، بنابراین برای محاسبه حداقل پوشش مالی بیمه شخص ثالث باید به شرح زیر عمل کنیم:    

 

                                          ۲۰۰۰۰۰۰۰ تومان =  تومان ۸۰۰۰۰۰۰۰۰(نرخ دیه در ماه حرام سال ۱۴۰۱) * ۲٫۵%

با توجه به فرمول محاسبه حداقل پوشش مالی بیمه ثالث در بالا متوجه می‌شویم: حداقل پوشش مالی بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۰ میلیون تومان خواهد بود.

همه شرکت‌های بیمه، موظف به ارائه حداقل پوشش مالی برای بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه هستند؛ هر بیمه‌گزار می‌تواند حداقل پوشش مالی خسارت بیمه ثالث را انتخاب نماید. اگر بخواهید بدانید که حداقل تعهدات مالی این بیمه در کجای بیمه‌نامه قابل مشاهده است، باید بگوییم که می‌توانید نگاهی به پوشش های بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه خود بیاندازید.

شرکت بیمه با این انتخاب بیمه‌گزار، خدای نکرده در زمان بروز تصادف، فقط این حداقل تعهدات مالی را خواهد داشت. شرکت‌های بیمه مبلغی بیش از این را به فرد زیاندیده از بیمه شخص ثالث پرداخت نخواهند کرد.

اگر خسارت فرد زیاندیده بیش از حداقل تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه ثالث باشد، بقیه خسارت از جیب راننده مقصر پرداخت خواهد شد.

ممکن است که خودروی شما با یک خودروی لوکس و گرانقیمت تصادف کرده باشد. با توجه به ارزش میلیاردی برخی از خودروهای لوکس، اگر بیمه‌‌ شخص ثالث مقصر حداقل پوشش بیمه را داشته باشد، چه باید کرد؟

قاعده نسبی در تصادف با خودروی لوکس

با توجه به قوانین جدید بیمه شخص ثالث، قاعده نسبی و فرمول خسارت تصادف با خودروهای نامتعارف به شکل زیر خواهد بود:

میزان خسارت پرداختی بیمه شخص ثالث مقصر حادثه تصادف با خودروی متعارف: خسارت مالی وارده * قیمت روز گران‌ترین خودروی متعارف ( ۴۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱) / قیمت خودروی نامتعارف زیاندیده

بقیه خسارت نیز با بیمه بدنه خودروی متعارف جبران خواهد شد.

حتما بخوانید : خسارت خودروی نامتعارف( خسارت خودروی لوکس) خود را از بیمه بدنه بگیرید

سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث چیست و چه اهمیتی دارد؟

همان طور که گفتیم بیمه‌گزار می‌تواند حداقل پوشش‌های مالی بیمه شخص ثالث را انتخاب نماید؛ ولی با توجه به تعدد خودروها و تصادفات و این نکته که پرداخت مابقی خسارت بیش از حداقل پوشش مالی به عهده بیمه‌‌گزار مقصر است، منطقی به نظر می‌رسد که پوشش‌های مالی هرچه بیشتر را برای بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو یا موتور خود انتخاب نماییم. سقف تعهدات مالی هم بهترین گزینه است که خیال بیمه‌گزار را بابت تعهدات مالی شرکت بیمه راحت می‌کند. البته فراموش نکنید که پرداخت پوشش مالی بیشتر با افزایش حق بیمه همراه است ولی با توجه به دلایلی که گفتیم، هزینه کرد بیشتر برای بیمه در راستای آسایش در هنگام رخداد حوادث پرهزینه تصادفات رانندگی، نوعی تفکر اقتصادی خواهد بود.

خرید اینترنتی بیمه شخص ثالث

البته یک راه دیگر نیز : استفاده از بیمه بدنه شخص زیاندیده برای جبران خسارات مالی بیش از پوشش مالی بیمه شخص ثالث راننده مقصر است. در این شرایط، تخفیفات بیمه بدنه خودروی زیاندیده نیز حفظ خواهد شد.

سقف خسارت بیمه ثالث شرکت‌های بیمه مختلف

بیمه مرکزی حداکثر پوشش خسارت بیمه شخص ثالث را از بعد مالی در سال ۱۴۰۱ معادل 400 میلیون تومان اعلام کرده‌است. برخی شرکت‌های بیمه‌گر نظیر بیمه ایران حداکثر پوشش مالی بیمه شخص ثالث را 400 میلیون تومان اعلام کرده‌اند. شرکت‌های بیمه می‌توانند برحسب توانگری مالی خود، بین حداقل و حداکثر تعهدات مالی اعلامی بیمه مرکزی، سقف پوشش‌های مالی بیمه شخص ثالث خود را تعیین کنند. بنابراین نباید انتظار داشت که همه شرکت‌های بیمه سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث اعلامی از سوی بیمه مرکزی را ارائه کرده باشند.

چه شرکت‌هایی سقف خسارت بیمه شخص ثالث را ارائه می‌دهند؟

با ورود به سایت بیمه دات کام به راحتی می‌توانید شرکت‌هایی که سقف پوشش‌های مالی بیمه ثالث را ارائه می‌دهند، بیابید. فقط کافی است پس از ورود اطلاعات خودروی خود، هنگام انتخاب پوشش‌های مالی مبلغ ۴۰۰ میلیون را در سال ۱۴۰۱ انتخاب نمایید. به این ترتیب، در عرض چند ثانیه، نرخ بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه ای معتبری ارائه خواهد شد که این سقف تعهدات مالی بیمه ثالث را ارائه کرده‌اند. ما برای سهولت کار شما لیست آن‌ها را در این مقاله گردآوری کرده‌ایم.

چگونه تعهدات مالی بیمه شخص ثالث خود را افزایش دهیم؟

اگر با توجه به مزایای جبران خسارت بیمه شخص ثالث با حداکثر پوشش مالی، مایل هستید که تعهدات مالی این بیمه اتومبیل خود را افزایش دهید، فرصت پیش روی شما، زمان خرید یا تمدید بیمه شخص ثالث است.

سقف خسارت بیمه شخص ثالث

هرچه پوشش‌های مالی بیشتری انتخاب کنید بیمه ثالث خسارات بیشتری را جبران می‌کند.

 

شما می‌توانید با انتخاب تعهد مالی بیشتر از بین شرکت‌های بیمه ارائه دهنده سقف پوشش خسارت بیمه‌نامه ثالث، خیال خود را بابت جبران خسارات مالی فرد زیاندیده تصادفات راحت کنید.

خرید بیمه آنلاین شخص ثالث از سایت بیمه دات کام

بیمه دات کام، یکی از سامانه‌های معتبر استعلام، مقایسه و خرید انواع مختلف بیمه نظیر بیمه شخص ثالث خودرو ،بیمه بدنه اتومبیل، انواع بیمه درمان، بیمه آتش‌سوزی و … است. برای خرید بیمه شخص ثالث با حداکثر پوشش مالی بیمه شخص ثالث می‌توانید گام‌های زیر را عملی سازید:

الف) پس از وارد کردن مشخصات خودرو در کادرهای معین، به استعلام قیمت بیمه شخص ثالث از شرکت‌های مختلف ارایه‌دهنده بیمه شخص ثالث بپردازید.البته اگر می‌خواهید از حداکثر تعهدات مالی بیمه شخص ثالث برخوردار شوید، حتما در قسمت انتخاب پوشش مالی، حداکثر پوشش مالی مدنظر خود را انتخاب نمایید.

ب) با توجه به اولویت ها و نیاز خود،بهترین شرکت‌ ارایه دهنده سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث  موجود درسایت بیمه ‌دات‌ کام را انتخاب نمایید.

ج) بعد از ورود اطلاعات شخصی و بارگذاری مدارک مربوط به صدور بیمه شخص ثالث شامل

 • عکس پشت و روی کارت خودرو و
 • بیمه‌نامه شخص ثالث قبلی خود

با پرداخت هزینه به خرید آنلاین بیمه ثالث مناسب خود بپردازید. همچنین شما می توانید بیمه ‌نامه شخص ثالث قسطی را در لیست استعلام و خرید خود قرار دهید.

د) بیمه‌نامه شخص ثالث اتومبیل تان در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر می گردد و به هر جای  کشور به صورت رایگان ارسال خواهد شد.

در خصوص سقف خسارات بیمه شخص ثالث می‌توان گفت که خسارات جانی براساس نرخ دیه مرد کامل در ماه‌های حرام مشخص می‌گردد. سقف خسارات مالی با توجه به پوشش‌های انتخابی بیمه‌گزار مشخص می‌شود. اگر در این خصوص سوال یا ابهامی دارید، در انتهای همین مطلب برای کارشناسان بیمه دات کام کامنت بگذارید تا در اولین فرصت پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشند.

آخرین مقالات مرتبط با این مطلب مشاهده آرشیو مقالات مشاهده آرشیو
16 مرداد 1401 / بیمه بدنه / بیمه شخص ثالث

قوانین دریافت خسارت از تصادفات صحنه بهم خورده به چه صورت است؟

برای آشنایی با نکات مهم در دریافت خسارت با صحنه تصادف بهم ریخته، نکات نوشته شده این مقاله را رعایت کنید.

12 مرداد 1401 / اطلاعات خودرو و موتور / بیمه شخص ثالث

پرداخت خلافی خودرو با شناسه قبض + 3 روش دریافت شناسه قبض

رانندگان به کمک روش‌های زیادی می‌توانند از مبلغ و نوع خلافی وسایل نقلیه خود آگاه شوند. سپس برای تسویه آن اقدام نمایند. پرداخت خلافی خودرو با شناسه قبض یکی از روش های آن است که بسیار ساده و آسان می باشد.

09 مرداد 1401 / اطلاعات خودرو و موتور / بیمه شخص ثالث

استعلام خلافی خودرو در منطقه آزاد + جدول جریمه

ایران دارای 9 منطقه آزاد تجاری بندری و غیر بندری است. که قوانین و مقررات متفاوتی دارند این تفاوت ها در آیین نامه راهنمایی و رانندگی هم وجود دارد. پس در این مقاله در مورد استعلام خلافی خودرو در منطقه آزاد صحبت میکنیم.

26 تیر 1401 / بیمه شخص ثالث

جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث + راهکار بخشودگی جریمه

جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث موتور چگونه بخشیده می‌شود؟چه زمانی این جریمه ها مورد بخشش قرار می‌گیرند؟ برای آگاهی کامل خواندن این مقاله را پیشنهاد می‌کنیم.

26 تیر 1401 / بیمه شخص ثالث

بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث خودرو و موتور (تیر و مرداد 1401)

طرح بخشیده شدن جرایم بیمه شخص ثالث ماشین در سال چند بار و چگونه اجرا می‌شود؟ چه کسانی مشمول این طرح می‌شوند؟ برای کسب اطلاعات جامع در خصوص بخشودگی جرایم این مقاله به شما کمک خواهد کرد.

24 تیر 1401 / بیمه شخص ثالث

انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث (قانون تخفیف بیمه ثالث مرداد1401)

تخفیفات عدم خسارت هنگام انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث، مهم‌ترین دغدغه رانندگان خودرو است. چون اگر فرد از درصد بالایی تخفیفات به دلیل رانندگی ایمن خود برخوردار باشد، در هنگام خرید بر کاهش قیمت بیمه شخص ثالث تاثیر چشمگیری دارد.

فرم ارسال دیدگاه پیرامون این مطلب

دیدگاه کاربران بیمه دات کام
عارف سمک
24 آذر 1400

سلام من با ماشین واژگون شدم از کمر به پایین فلج شدم بیمه شخص ثالث شامل حالم میشه یا نه ممنون

  کارشناس بیمه
  25 آذر 1400

  سلام عارف عزیز در جواب سوال شما باید بگوییم که بله پوشش حوادث راننده بیمه شخص ثالث مشمول شما خواهد شد.

  حسین
  11 اسفند 1400

  سلام خسته نباشید من سال۹۷تصادف کردم وسرنشین خودروبودم امسال که رای قطعی شد اول/۷۳۳/۴۴۰/۰۰۰بودکه ازاین مبلغ بیمه ایرانحدود۵۳۰میلیون وپرداخت کردومابقی دیه رو به صندوق تامین معرفی کردوبیمهطبق رای وحدت رویه ۱۱درصدازمبلغ دیه روردکرد امادرعوض دیه مامومه سرم که لحاظ نشده بود اضافه شد به دیه که طبق محاسبات خودم الان باید صندوق ۳۱۱میلیون میریخته که درعوض حدود۳۸میلیون واریزکرده الان باید چکارکنم مگه سقف تعهدبیمه وصندوق تامین چقدر هست؟که الان حدود۲۷۶میلیون پول من روواریز نکرده وبایدچکارکنم باتشکر

   کارشناس بیمه
   12 اسفند 1400

   سلام دوست عزیز، این مساله حقوقیه و شما باید با کارشناس بیمه و همچنین وکیل مشورت کنید.

ضابطی
07 دی 1400

سلام برای محاسبه قیمت بیمه شخص ثالث خودرو خودمون میتونیم تخمین بزنیم؟

  کارشناس بیمه
  07 دی 1400

  سلام دوست عزیز، بله خودتان میتوانید حدس بزنید اما برای محاسبه دقیق لازمه که از طریق سایت بیمه دات کام اقدام کنید.

  حسن شفیعی
  22 فروردین 1401

  سلام از پشت یک تریلی به مازد و ماشین داغون شدازاتاقش تا جاهایه دیگه.باید تعویض اتاق بشه. طرف صددرصدمقصرمعرفی شده بیمه تا چقدر هزینه های منو میده

   کارشناس بیمه
   23 فروردین 1401

   سلام دوست عزیز، بستگی به شرکت بیمه و کرمش دارد.

جواد
07 دی 1400

سلام من روز دوشنبه با ی ماشین 206 تصادف کردم و شاسی و جلو بندی ماشین کلا داغون شد،206 هم مقصر اعلام شد، اگر بیمه 8 میلیون بده و ماشین من خرجش 12 میلیون باشد انموقع چه باید کرد؟

  کارشناس بیمه
  07 دی 1400

  سلام دوست عزیز لطفا میزان خسارت بیمه خود را با واحد پرداخت خسارت شرکت بیمه خود پیگیری نمایید .زیرا هر شرکت بیمه در محاسبه میزان پرداختی طبق قوانین بیمه مرکزی و شرایط خاص خود عمل می کند.

   قاسم
   09 فروردین 1401

   با سلام
   در مواردی دیده میشه که دیه فرد آسیب دیده به طور مثال یک میلیارد و نیم شده اگه راننده حداکثر تعهدات سقف بیمه مثلا همون320 میلیون رو هم پرداخت کرده باشه مابقی این پول رو راننده باید بده یا بیمه میده؟

    کارشناس بیمه
    10 فروردین 1401

    سلام دوست عزیز، این مربوط به خسارات خودروهای نامتعارف می شود که در این مقاله می توانید مطالعه کنید. در خسارات نامتعارف از بیمه بدنه شخص آسیب دیده استفاده می شود.

  ابوذر عسکری
  23 تیر 1401

  سلام وعرض ادب⚘یه ون از پشت با ماشین ما برخورد کرده وخرج ماشین من بالی ۳۵ میلیون هست وبیمه اون شخص حداکثر۱۶ میلیون مابقی خسارت را میشودبه بیمه وکالت دادو از شرکت بیمه دریافت کرد یعنی خسارت مالی هم مثل خسارت بدنی میشود از بیمه گرفت یا باید ازشخص گرفت؟

   کارشناس بیمه
   23 تیر 1401

   سلام دوست عزیز از بیمه بدنه باید استفاده کنید.

    حمیدرضا
    14 مرداد 1401

    سلام وقت بخیر همین مشکل برای من پیش امده خودروی من خودرو صفر متعارف میباشد و تو تصادف طرف مقابل مقصره است و باید بالغ بر دویست میلیون تومن بدون احتساب افت قیمت خودرو بپردازد و بیمه ایشان سقف ۱۶ میلیونی دارد بیمه بدنه نداشته باشم تکلیف چیست آیا باید از مقصر حادثه نقدی خسارت را دریافت نمود؟

     کارشناس بیمه
     14 مرداد 1401

     سلام در این خصوص هنوز جواب دقیقی نداریم؛ اما بهتر است که با یک وکیل مشورت کنید. به هر حال خودروی شما متعارف است.

ابوالفضل
08 دی 1400

سلام خسته نباشید من دخترم ماشین بهش زد تو ماه حرام فوت کرد وبیمه اعتراض کرد ۸۰درصد طرف مقابل مقصر کرد بعد الان خسارت جانی بیمه شخص ثالث برام پیام داده ۲۳۰۰۰۰۰۰۰واریز می‌شود میشه راهنمایی کنید یعنی این کل مبلغ می‌خوان واریز کنن ممنون

  نویسنده بیمه
  09 دی 1400

  سلام دوست عزیز لطفا با واحد پرداخت خسارت تماس بگیرید

حسین
12 بهمن 1400

سلام من ماشینم پرشیا از پشت خوردم به یک اریزو۵ ماشینه اریزو۵ بیمه بدنه نداره ۲سال ازتولیدش میگذره جلوش کمی جلو کاپوتش اسیب دید سقف تهد مالی بیمه ماشینم۱۶میلیون هست حساب کردم به صافکار عکس ماشینو نشون دادم گفت تمام با چهارده الی پونزده جمع میشه امروز طرف بهم زنگ زده میگه خسارت دنا رو بهم دادن تکلیفش چیه ایا افت قیمت رو هم میتواند بگیره چون خودرو نامتعارف قرار میگیره؟

  کارشناس بیمه
  12 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، مساله شما حقوقی است و باید از یک وکیل بپرسید. اما در حالت کلی توصیه می کنیم که همیشه بیشترین سقف بیمه شخص ثالث را انتخاب کنید.

مسعود
15 بهمن 1400

سلام من با یک اقایی تصادف کردم سقف بیمه ثالث من 18 میلیون بوده ماشین ایشون 17 میلیون خسارت خورده ک شامل سوختن موتورماشین در حین تصادف بخاطر شکستن کارتر شده الان بیمه میگه من خسارت موتور رو بهت نمیدم باید ماشین رو خاموش میکردی همونموقع ک موتور نمیسوخته الان این اقااز من شکایت کرده خسارتشم ازمن میخاد 😔
داستان چیه !!!!!
لطف میکنید بگید قانون چی میگه اینجا …

  کارشناس بیمه
  15 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، این مساله حقوقی است و حتما باید توسط یک حقوقدان و وکیل نظر داده شود.

ehsan mataranloie
16 بهمن 1400

باسلام بنده با چند ماشین تصادف ومن را مقصر کردن اگر سقف بیمه ۳۰ میلیون باشد به هر ماشین حداکثر ۳۰ میلیون تعلق میگیره یا مجموع سه ماشین ۳۰ میلیون هست

  کارشناس بیمه
  16 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز لطفا با واحد پرداخت خسارت تماس بگیرید

  عباس
  21 اسفند 1400

  مجموع ۳۰ تومن میدن

حسین
20 بهمن 1400

سلام و خسته نباشید
من تقریبا 4 سال پیش تصادف کردم و فکم شکست و به راننده شکایت کردم دیه ام را گرفتم و رضایت دادم
الان بعد چه سال صورتم بی حس هست و فکم هم خوب نشده میخواستم بدونم میتونم بازم شکایت کنم بخاطر مشکلات فکم؟

  کارشناس بیمه
  21 بهمن 1400

  سوال دوست عزیز، این بستگی به شرایط دارد و سوال کاملا حقوقی است و حتما باید با یک وکیل مشورت کنید.

مهدی عباسی
24 بهمن 1400

سلام من تصادف کردم و مقصر بودم ماشین زیاندیده ۱۶ میلیون خرجش شده .بیمه من هم بالاترین تعهد را داره تا مبلغ ۶۵ میلیون تومان آیا این هزینه رو تمام بیمه پرداخت میکنه

  کارشناس بیمه
  25 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، بالاترین تعهد از عددی که شما نوشتید، بیشتر است. اما با توجه به شرایط بیمه به احتمال زیاد خسارت را کامل پرداخت خواهد کرد. باز باید دید که نظر کارشناس بیمه بعد از بررسی خودرو چیست. فقط نکته اصلی اینکه به هیچ وجه قبل از بازدید، اقدام به تعمیر خودرو نکنید.

مهران
30 بهمن 1400

سلام وقت بخیر
من با موتور تصادف داشتم مشکلی برای پاشون ایجاد شده
میخواستم بدونم دیه ای که دادگاه میبره بیمه کامل پرداخت میکنه

  کارشناس بیمه
  30 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، اول از همه میزان دیه را پزشکی قانونی پرداخت می کند و اینکه چقدر بیمه پرداخت می کند، به نظر قاضی هم بستگی دارد.

   مهری
   23 فروردین 1401

   سلام من باچندماشین برخوردکردم سقف بیمه ماشین من 20میلیون هست ایابیمه خسارت ماشینهای دیگه روپرداخت میکنه یعنی اگه خسارت ماشینها 80میلیون باشه بیمه پرداخت میکنه چیکار کنم

    کارشناس بیمه
    24 فروردین 1401

    سلام دوست عزیز، فقط با سقف مالی پرداخت خواهد کرد.

سعید
02 اسفند 1400

سلام خسته نباشید من 206 تیپ 5دارم سقف تعهد مالی تا320میلیون زدم بعد شنیدم سقف تعهد مالی تا 32میلیونه آیا صحت داره

  کارشناس بیمه
  03 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز سقف تعهدات مالی در سال 1400، 320 میلیون تومان است و شنیده شما کاملا اشتباه است

ساربان
03 اسفند 1400

سلام
درمرداد۱۴۰۰که محرم هم بود پدرم تصادف کرد وفوت شد مادرم هم بشدت مجروح ودچار شکستگی زیادی شده وماشینمون هم طبق کارشناسی۹۰میلیون خسارت دیده وحالا طرف که مقصر کامل هست نه خودش ونه تریلی اش ایرانی نیستند بیمه ای به اسم بیمه حافظ داره که سقف تعهداتش تا۶۴۰میلیون ومالیش تا۱۶میلیون داره
ایا این بیمه کل مبلغ دیه وخسارت که ۱ملیارد بیشتر هست رو پوشش میده یا نه
ممنون

  کارشناس بیمه
  04 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، این مساله را باید دقیقا از واحد خسارت بیمه حافظ بپرسید. چون خیلی خاص است.

ساربان
03 اسفند 1400

سلام
درمرداد۱۴۰۰که محرم هم بود پدرم تصادف کرد وفوت شد مادرم هم بشدت مجروح ودچار شکستگی زیادی شده وماشینمون هم طبق کارشناسی۹۰میلیون خسارت دیده وحالا طرف که مقصر کامل هست نه خودش ونه تریلی اش ایرانی نیستند بیمه حافظ داره که سقف تعهداتش تا۶۴۰میلیون ومالیش تا۱۶میلیون داره
ایا بیمه کل مبلغ دیه وخسارت که ۱ملیارد بیشتر هست رو پوشش میده یا بیشتر از سقف تعهدات بیمه هست وباید مابقی رو خود راننده مقصر بده
ممنون

  کارشناس بیمه
  04 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، به هر حال تا حدی که شما تعیین کرده اید، خسارت پرداخت خواهد شد.

صاحب
06 اسفند 1400

سلام من چن روز پیش از فرعی وارد خیابان اصلی شدم ی سمندی با سرعت زیاد بهم زد سمندی چون سرعتش خیلی زیاد بوده چن متر اونطرف تر به ی پرشیا زد الان راهور مقصر ۵۰.۵۰ مشخص کرده میخواستم بدونم من هم باید خرج پرشیا رو بدم یا فقط سمندی باید بده چون ماشین من به سمندی هیچ برخوردی نکرده ممنون

  کارشناس بیمه
  06 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، این مساله را باید از خود افسر بپرسید. به هر حال، هرچه شما را جریمه کرده اند، باید پرداخت کنید.

وحید ملک اسفندیاری
07 اسفند 1400

سلام بنده با نیسان شوکا یخچالدار بخاطر ترمز خالی کردن ماشینم از عقب به تریلی کفی زدم و بخاطر برخورد شدید کف تریلی با اتاق ماشین ویخچال کلا اتاق ماشین از بین رفت اما خودم هیچ صدمه ای ندیدم و چون از پشت زده بودم مقصر بودم ماشین کفی زیان چندانی ندید ورضایت داد رفت اما ماشین خودم داغون شده میخواستم ببینم آیا بیمه در پرداخت خسارت برای ماشین من شامل میشود یا نه ؟بیمه بدنه نداشتم فقط شخص ثالث داشتم ممنون

  کارشناس بیمه
  07 اسفند 1400

  سلام خیر دوست عزیز، بیمه شخص ثالث فقط خسارت های مالی وارد شده به خودروی زیان دیده را پوشش می دهد.

حمیدرضامحسنی
07 اسفند 1400

سلام خسته نباشید متور من را توپارکینک جلوی ساختمان باماشین ازروی ان ردشدن وفرارکردن من بیمه شخص ثالث دارم میتونم ازبیمه نامه ام خسارت بگیرم چون تعهدمالی داره یانه ممنون ازراهنمایتون

  کارشناس بیمه
  08 اسفند 1400

  سلام بیمه شخص ثالث فقط خسارت های مالی وارد شده به خودروی دیگران از طرف شما را جبران می کند. در این حالت، مساله جنبه حقوقی هم پیدا می کند که حتما باید با یک وکیل مشورت کنید.

حمید کلباسی
22 اسفند 1400

سلام کارشناس عزیز . چرا همه سئوال کننده ها را به افسر پلیس یا وکیل یا شرکت بیمه رجوع میدهی؟ لطفا به جای جوابهای فرمالیته ؛ به مردم گرفتار ما جواب مناسبی بدهید که گره ای از کارشان باز شود

  کارشناس بیمه
  23 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، بیمه دات کام یک کارگزاری آنلاین است و سوالات مربوط به بیمه را پاسخ می دهد. سوالاتی که ما آن ها را به وکیل یا مکان دیگر ارجاع می دهیم، جنبه حقوقی دارند و باید خودشان از طریق وکیل یا روش دیگر پیگیری کنند.

بارش.
24 اسفند 1400

سلام وخسته نباشی…جناب وضعیت مالی واقتصادی اینروزاخیلی داغونه..بنده میخام بیمه کنم.وهمه گیومیدونم درموردبیمه.چه. اهط هست ک حداقل وواسم شرکت بیمه تایین کنه یعنی مثلاراه داره ک پایین ترین قیمت..یادمه چندین سال پیش راننده رومیتونستن حذف کنن وقیمتش عالی میشد.الان من بایدتوبیمه چی بگم.ماشینمم ک کلااخابه.

  کارشناس بیمه
  24 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، ممنون میشویم که یکبار قبل از ارسال، متن را بخوانید و ویرایش کنید. به هر حال این پوشش های بیمه ای است و شما می توانید قسطی پرداخت کنید.

م.موسوی
09 فروردین 1401

بیمه تکمیلی دارم. عابر پیاده بوده و ماشین پس از تصادف متواری شد.
آیا با توجه به داشتن مدارک پزشکی (بستری-جراحی) و تاییدیه پلیس، مبلغی بعنوان خسارت جرح میتوان از شرکت بیمه گذار دریافت کرد؟

  کارشناس بیمه
  09 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، این مساله حقوقی است. اینکه شما می توانید خسارتی را دریافت کنید؛ اما روش دریافت متفاوت است. از شرکت بیمه گر هم باید از خودشان بپرسید که در چنین مواقعی چه شرایطی دارند.

رستمی
10 فروردین 1401

شخص سرنشین خودرو بوده، از ۳نفر دونفر فوت کردن و ایشون مونده فقط،
کلی هم هزینه بیماریتان و بستری داشته.
الان بیمه چقدرش رو تعهد میکنه؟
و آیا غیر از خسارت دیه هم تعلق میگیره؟؟

  کارشناس بیمه
  10 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، میزان خسارت یا دیه را کارشناس بعد از بررسی مدارک تعیین می کند.

محمدحسن
11 فروردین 1401

سلام
کارشناس گرامی‌ ، اینطور که دیدم بر خلاف خیلی از سایت ها، واقعا پاسخگوی سؤالات مطرح شده بوده اید و از این بابت تشکر میکنم و ممنون میشم سؤال من رو هم جواب بدید.
آسیب های جسمانی سرنشینان مطابق با کدام خسارت ها پرداخت میشه؟ جانی مالی یا …؟
و اینکه سقف تعهد هم داره ، یا خیر؟

  کارشناس بیمه
  11 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز آسیب جسمانی سرنشینان تحت پوشش جانی بیمه شخص ثالث پرداخت می شود و سقف تعهدات آن در سال 1401 در ماه های عادی 600 میلیون و در ماه های حرام معادل 800 میلیون تومان خواهد بود.

عباس
14 فروردین 1401

سلام،
برای خسارت های مالی ظاهراً طبق قانون برای ماشین های گران قیمت خسارت متناظر با نصف دیه یک مرد (یعنی در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۰۰ میلیون تومان) محاسبه می شود آیا این عدد برای شرکت بیمه است یا شخصی که تصادف کرده و مقصر بوده؟
لطفاً در این مورد با یک مثال عددی می توانید توضیح بیشتری بدهید و اینکه پرداخت مازاد خسارت برعهده چه کسی است؟

با سپاس

  کارشناس بیمه
  15 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، این بحث خسارات نامتعارف می شود که توصیه می کنیم حتما مقاله آن را مطالعه کنید.

عارف
16 فروردین 1401

سلام بیمه ۴۴درصد واسه خسارت برام زده البته مبلغش۱۴۵۰۰0۰۰۰تومن بعدگفتن براساس سال ۹۹محاسبه میشه

ایا درسته این مطلب

  کارشناس بیمه
  16 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، این بیشتر مربوط به واحد خسارت است. اینکه چه چیزی دقیقا محاسبه شده است، باید از خودشان بپرسید.

محمدی هستم
19 فروردین 1401

سلام خسته نباشید من برج هفت سال قبل تصادف کردم و مقصر بودم که صدمات زیادی دیدم وسقف خسارت بیمه واسه راننده ۳۳۰ ملیون هست آیا بنده اگر دیه ام بالا تر از ۳۳۰ ملیون باشه بهم بیشتر میدن یا بیشتر از سقف تعیین شده بهم نمی‌دن

  کارشناس بیمه
  07 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، برای سال 1401 و آن هایی در 1400 بیمه گرفتند نیازی به دریافت الحاقیه نیست و مبلغ بیشتر می شود.

ali
27 فروردین 1401

واریزی خسارت بیمه شخص ثالث چقدر طول می کشد

  کارشناس بیمه
  27 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، هر شرکتی متفاوت است. برخی 24 ساعت کاری و بعضی هم تا یک ماه بعد واریز می کنند.

علی
29 فروردین 1401

سلام. اگر. ماشینی یکبار دیه جانی پرداخت کرده باشد. و در همان سال مجددا تصادف کند. می‌تواند باز هم از بیمه ثالث پرداخت دیه کند؟

  کارشناس بیمه
  30 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، قاعدتا باید بتواند بگیرید اما باز از واحد خسارت خود شرکتتان باید بپرسید.

کیوان
04 اردیبهشت 1401

سلام من تصادف کردم سال ۱۴۰۰ پزشک قانونی بعد معاینه ۶۱درصد برام آسیب دیدگی تعیین کرده مقصر هم خودم هستم کار دادگاه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ تموم شد الان مدارک و تحویل بیمه دادم بیمه هم به من گفت چون تعهد راننده ۳۳۰ میلیون این ۶۱درصد و از ۳۳۰ میلیون محاسبه می کنیم ولی با یک قاضی مشورت کردم گفت نه ۶۱ درصد از ۶۰۰ میلیون محاسبه میشه ولی سقف تعهد راننده ۳۳۰ میلیون بیشتر بهت پرداخا نمیکنه. آیا بیمه درست میگه ؟؟ و اگه بیمه اینطور محاسبه کنه ۱۳۰ میلیون کمتر میده . که در اینصورت من باید چکار کنم ؟؟ لطفا راهنمایی ونید ممنونم

  کارشناس بیمه
  04 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، بهتر است که با یک وکیل در این خصوص مشورت کنید که اگر حق با شماست، آن را بگیرید.

حسین
22 اردیبهشت 1401

سلام ببخشید ماشین من رادزد برده وبعد از گزارش پلیس مبنی بر پیداشدن ان فقط بدنه باقی مانده وچهار چرخ ایا بیمه شخص ثالث باید خسارتی پرداخت کند ماشبن پراید سال ،۸۳بودبیمه بدنه ندارد چون نپذیرفتند که بیمه کنند

  کارشناس بیمه
  22 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، ارتباطی با بیمه شخص ثالث ندارد.

سام
23 تیر 1401

سلام خسته نباشید
چند وقت پیش تصادف کردم و بنده مقصر شدم بیمه سقف خسارت را پرداخت کرد ولی مدعی هستند که خسارت بیشتر بوده و افت ماشین هم می خواهند
لطف میکند راهنمایی کنید که میتونم از یه کوپن دیگه استفاده کنم و اینکه افت ماشین برای چندسال از عمر ماشین حساب میکنن چون اون ماشین پراید مدل 92 بود
متشکزم

  کارشناس بیمه
  23 تیر 1401

  سلام دوست عزیز، مابقی خسارت را ایشان می توانند از بیمه بدنه خود استفاده کنند؛ اما می توانند افت قیمت بگیرند.البته افت قیمت میخورد یا خیر، شورای حل اختلاف تعیین می کند.

سیروس
24 تیر 1401

سلام. ۱ -تعهد مالی بیمه مربوط به سرنشین اتومبیل مقصر هست یا سرنشین اتومبیل حادثه دیده؟
۲- مبلغ تعهد مالی به هر سرنشین تعلق میگیرد یا به مجموع سرنشینان. مثلا تعهد ۵۰ م تومان درج شده چند نفر را پوشش میدهد؟ یک نفر یا ۴ نفر (ظرفیت مجاز سواری)

  کارشناس بیمه
  24 تیر 1401

  سلام سرنشین هر دو خودرو پوشش داده خواهند شد. تعهد مالی مربوط به خسارات مالی به خودرو است و ارتباطی به سرنشینان ندارد.

آرش
31 تیر 1401

سلام خسته نباشید
من ۲۹ ام با یک ۲۰۷ دنده ای مدل ۱۴۰۰ با کروز کنترل تصادف کردم
سقف تعد مالی بیمم ۱۶ میلیون است
تصادف شدید بود و اون ماشین با گارد ریل برخورد کرد
حالا که خسارت بالاتر از سقف تعهد مالی من میشه
تفاوت مبلغ را من باید پرداخت کنم؟ و اینکه اون فرد میتونه از بیمه بدنه خودش استفاده کنه؟

  کارشناس بیمه
  01 مرداد 1401

  سلام آن شخص باید از بیمه بدنه خود استفاده کند و البته می تواند با شکایت افت قیمت را دریافت کند.

عضویت در خبرنامه برای اطلاع از تخفیف های ماهانه در خبرنامه بیمه دات کام عضو شوید