02 آوریل 2024

میزان عیدی و پاداش کارکنان دولت در عید سال 1403 چقدر است؟

کارمندان در پایان هر سال، مبلغی را به عنوان عیدی کارکنان دولت دریافت می‌کنند. عیدی کارکنان دولت یک نکته مهم دارد آن هم اینکه توسط کارفرما پرداخت می‌شود. عیدی در پایان سال، معمولاً در اسفند یا بهمن ماه به کارکنان پرداخت می‌شود. بحث‌ها در مورد عیدی و میزان آن، همیشه از ماه‌ها زودتر آغاز می‌شود. اگر شما هم از کارمندان و کارکنان دولت هستید و می‌خواهید زودتر از مبلغ عیدی خود باخبر شوید، این مقاله را از دست ندهید.

میزان عیدی دولت برای کارکنان بخش‌های مختلف توسط کارگروهی در دولت مشخص می‌شود. در همین راستا بخش‌نامه جدید بودجه دولت، براساس ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می‌کند، که میزان عیدی و پاداش پایان سال کارمندان و بازنشستگان معادل پنج هزار امتیاز مشخص شده است. البته با احتساب ضریب ریالی آن، مبلغ عیدی دولت به طور حدودی معادل دو میلیون و 500 هزار تومان مشخص شده است.

بیمه دات کام در این مقاله به بررسی عیدی کارکنان دولت 1402 می‌پردازد و به سوالات شما در مورد عیدی کارکنان دولت سال 1402، میزان و نحوه پرداخت عیدی دولت، پاسخ می‌دهد. بنابراین در ادامه این مقاله با بیمه دات کام همراه شوید تا اطلاعات کاملی در مورد عیدی کارکنان دولت به دست آورید.

عیدی کارکنان دولت، یک خبر خوش در پایان سال برای کارکنان

تمامی کارکنان دولت، براساس قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال 1386 تصویب شد، از حقوق و مزایای زیادی برخوردار هستند. نمونه‌ای از این حقوق شامل دریافت حقوق ماهیانه براساس سطح آموزش و سنوات خدمت، سختی کار، کمک هزینه عائله‌مندی و حق ماموریت است.

عیدی کارمندان دولت در سال 1403

حقوق قانونی کارمندان دولت بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت که به رسمیت شناخته شده است، حق دریافت عیدی در پایان سال است. برای پاسخ به سوالات پرتکرار شما در مورد نحوه محاسبه عیدی دولت، میزان و زمان واریز عیدی دولت، در ادامه این مقاله با همراه باشید.

چگونگی محاسبه عیدی کارکنان در عید سال 1403

نحوه محاسبع عیدی 1403 برای کارمندان و کارگران دولت، براساس قانون تعیین عیدی و پاداش سالیانه کارگران است که در سال 1370 تصویب شد. براساس این قانون، نحوه محاسبه عیدی کارکنانی که حداقل 12 ماه در یک کارگاه کار کرده‌اند با کارکنانی که کمتر از 12 ماه در یک کارگاه مشغول به کار بوده‌اند، متفاوت است. به همین دلیل بیمه دات کام هم در این مقاله عیدی سال 1403 کارکنان دولتی و غیر دولتی را در دو بخش بررسی می‌کند.

نحوه محاسبه عیدی و پاداش کارمندان دولت در سال 1403

چگونگی محاسبه عیدی سال 1403 کارمندان، که میزان عیدی کارمندان نیروهای مسلح و دولتی را تعیین می‌کند، براساس قانون پرداخت عیدی به کارکنان دولت مشخص می‌شود. این قانون در سال 1374 تصویب شد. بر طبق این قانون، دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می‌دهد، اعم از نقدی یا غیر نقدی، را به طور مساوی به تمامی کارکنان خود پرداخت کند. این موضوع همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود. هیات وزیران هر ساله در بهمن با تشکیل جلسه‌ای، میزان عیدی و پاداش آخر سال کارکنان دولت (کشوری) و کارکنان نیروهای مسلح (لشکری) را مشخص می‌کند. (شما را به مطالعه‌ی مقاله بیمه نیروهای مسلح دعوت می‌کنیم.)

در پاسخ به سوال عیدی امسال کارمندان چقدر است؟ باید بگوییم که مبلغ عیدی امسال کارمندان، با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته، مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.

نحوه محاسبه عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران در سال 1403

عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران در سال 1403، در بخش‌های تامین اجتماعی، دولت و نیروهای مسلح و کارمندان دولتی تابع قانون نحوه پرداخت مبلغ عیدی کارمندان دولت و تصمیم دولت است. بنابراین، با توجه به بودجه سال 1403 و با در نظر گرفتن این موضوع که در این بودجه مبلغ عیدی کارمندان دو میلیون و 500 هزار تومان است، هیات وزیران مبلغ عیدی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری را نیز دو میلیون و 500 هزار تومان تصویب کرد که به ازای همسر ۷۰۰ هزار تومان و به ازای هر فرزند ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

نحوه محاسبه عیدی سال 1403 برای کارگران با حداقل 12 ماه کارکرد

براساس ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران، تمامی کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قوانین کار موظف‌اند به هر یک از کارگران، به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد، مبلغی را به عنوان عیدی و پاداش سالانه پرداخت کنند. این مبلغ نباید از معادل 90 روز حداقل دستمزد روزانه قانونی کارگران تجاوز کند.  محاسبه عیدی کارگران براساس قانون عیدی کارگران تامین اجتماعی و با در نظر گرفتن مزد روزانه در سال 1402 انجام می‌شود. فرمول تعیین میزان پاداش آخر سال کارگران تامین اجتماعی در سال 1403 به صورت زیر است:

60 * مزد روزانه = حداقل عیدی کارگران در سال 1403

بر طبق این قانون در حالت حداقل 12 ماه کارکرد، کارگر در یک کارگاه، حداقل مبلغ عیدی امسال برای کارگران برابر با ۱۰۶.۱۶۵.۶۸۰ ریال است. همچنین، حداکثر میزان عیدی امسال کارگران در سال ۱۴۰۲ مبلغی برابر با ۱۵۹.۲۴۸.۵۲۰ ریال است

مقاله پیشنهادی: بیمه کارگری چیست و چه مزایایی دارد؟

چگونگی محاسبه عیدی سال 1403 برای کارگران با کارکرد کمتر از 12 ماه

براساس قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران، مبلغ پرداخت شده به کارکنانی که کمتر از یک سال در آن محل سابقه کار دارند، با محاسبه شصت روز مزد، به نسبت تعداد روز‌های کارکرد در طول سال محاسبه شود. مبلغی که به کارگران پرداخت می‌شود نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در ماده واحده این قانون تجاوز کند.

در همین راستا فرمول محاسبه عیدی سال 1403 برای کارگران با کارکرد کمتر از 12 ماه به شکل زیر است:

حقوق ماهیانه × 2 × تعداد ماه‌های کاری تقسیم بر 12

عیدی کارگران با کارکرد کمتر از 12 ماه

عیدی کارکنان دولت در سایر کشورها چگونه است؟

هر کشور برای پرداخت پاداش سالیانه کارکنان و عیدی کارکنان دولت خود قوانین خاصی را دارد. برای نمونه به بررسی پاداش کارمندان دولت در فیلیپین می‌پردازیم. در این کشور پاداش سالیانه در دو نوبت پرداخت می‌شود؛ یک بار در میانه سال و بار دیگر در انتهای سال. این کار علاوه بر اینکه باعث می‌شود دولت راحت‌تر هزینه پاداش کارکنان را تهیه کند، برای کارمندان هم خوب است؛ زیرا اگر در میانه سال نیاز مالی داشته باشند، با این پاداش کمی از آن بر طرف می‌شود.

پاداش کارکنان دولت در فیلیپین در نوبت میانه سال برابر یک ماه حقوق پایه و در پایان سال نیز برابر یک ماه حقوق پایه است. البته برای دریافت پاداش سالیانه کارمند باید حداقل چهار ماه در محل کار آخر خود حضور داشته باشد. در نتیجه اگر هر دو پاداش به کارمندی تعلق بگیرد، علاوه بر حقوق سالیانه خود، به اندازه‌ی دو حقوق پایه نیز پاداش دریافت می‌کند.

زمان واریز عیدی کارکنان دولت سال 1403

طبق قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان، تعیین زمان پرداخت عیدی کارکنان دولت توسط هیات وزیران تعیین می‌شود. جلسات این هیات هر سال در بهمن ماه برگزار می‌شود. در همین راستا پیش بینی می‌شود که زمان واریز عیدی سال 1402 کارکنان دولت، در بازه زمانی حدودی 26 تا 30 بهمن باشد.

عیدی کارکنان دولت؛ بررسی میزان عیدی کارکنان در بخش‌های مختلف

پاداش‌ و عیدی کارکنان دولت از مسائلی است که صحبت در مورد آن‌ها از ماه‌ها قبل شروع می‌شود. مبلغ پاداش و عیدی کارکنان دولت همواره یک مقدار ثابت نیست و با توجه به ضریب حقوق سالیانه تغییر می‌کند. به همین دلیل مبالغ سال 1401، 1402 و 1403 باهم متفاوت است. بیمه دات کام در این مقاله قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت را بررسی کرد؛ همچنین عیدی و پاداش آخر سال را برای تمامی گروه‌ها اعم از کارگران با کارکرد 12 ماه، کارگران با کارکرد کمتر از 12 ماه، کارمندان و بازنشستگان و مستمری بگیران را مورد بررسی قرار داد. فرمول محاسبه مبلغ عیدی را بر اساس هر گروه آوردیم.

عیدی کارکنان دولت به طور مرتب و سالانه پرداخت می‌شود. مبلغ این عیدی برای کارکنان در گروه‌های مختلف با توجه به شرایط آن‌ها یک میزان تقریبی و ثابت است. در صورتی که بعد از مطالعه این مقاله ابهام یا سوالی داشتید، می‌توانید در قسمت نظرات این مقاله آن‌ها را با کارشناسان بیمه دات کام در میان بگذارید تا کارشناسان ما در اسرع وقت به شما پاسخ دهند.

 

منابع:

https://www.jobstreet.com.ph/career-resources/plan-your-career/3-reasons-why-government-employees-will-be-having-a-merrier-christmas

آخرین مقالات مرتبط با این مطلب مشاهده آرشیو مقالات مشاهده آرشیو
فرم ارسال دیدگاه پیرامون این مطلب

دیدگاه کاربران بیمه دات کام
person
کارمند
16 مارس 2024

بر چه اساسی اعلام شده حقوق پایه یعنی حقوقی که دولت اعلام کرده یا حقوقی که در قرارداد نوشته شده؟ آیا با این عیدی مایحتاج هم میشه خرید؟ آیا به کرایه خونه هم میرسه؟ تازه اگر کامل پرداخت بشه حتی کارفرما این مبلغ هم کامل پرداخت نمیکنه و درنهایت جلسه ای اگر برگزار بشه کامل پرداخت نمیشه

  person
  نویسنده بیمه
  16 مارس 2024

  سلام دوست عزیز
  بر مبنای حقوق پایه ای که در قرارداد نوشته شده است پرداخت می شود.

person
دکتر ابوالقاسم امام جماعتی
22 ژانویه 2024

ایا با این مبلغ برای کارمندان کاری میتوان انجام داد.

  person
  نویسنده بیمه
  23 ژانویه 2024

  سلام دوست عزیز
  این مبلغی است که اعلام شده است.

عضویت در خبرنامه برای اطلاع از تخفیف های ماهانه در خبرنامه بیمه دات کام عضو شوید