08 اسفند 1401

میزان عیدی و پاداش کارکنان دولت در عید سال 1402 چقدر است؟

کارمندان در پایان هر سال، مبلغی را به عنوان عیدی کارکنان دولت دریافت می‌کنند. عیدی کارکنان دولت یک نکته مهم دارد آن هم اینکه توسط کارفرما پرداخت می‌شود. عیدی در پایان سال، معمولاً در اسفند یا بهمن ماه به کارکنان پرداخت می‌شود. بحث‌ها در مورد عیدی و میزان آن، همیشه از ماه‌ها زودتر آغاز می‌گردد. اگر شما هم از کارمندان و کارکنان دولت هستید و می‌خواهید زودتر از مبلغ عیدی خود باخبر شوید، این مقاله را از دست ندهید.

میزان عیدی دولت برای کارکنان بخش‌های مختلف توسط کارگروهی در دولت مشخص می‌گردد. در همین راستا بخش‌نامه جدید بودجه دولت، براساس ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می‌کند، که میزان عیدی و پاداش پایان سال کارمندان و بازنشستگان معادل پنج هزار امتیاز مشخص شده است. البته با احتساب ضریب ریالی آن، مبلغ عیدی دولت به طور حدودی معادل یک میلیون و 675 هزار تومان مشخص شده است.

بیمه دات کام در این مقاله به بررسی عیدی 1402 کارکنان دولت می‌پردازد و به سوالات شما در مورد عیدی کارکنان دولت سال 1402، میزان و نحوه پرداخت عیدی دولت، پاسخ می‌دهد. بنابراین در ادامه این مقاله با بیمه دات کام همراه شوید تا اطلاعات کاملی در مورد عیدی کارکنان دولت به دست آورید.

عیدی کارکنان دولت، یک خبر خوش در پایان سال برای کارکنان

تمامی کارکنان دولت، براساس قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال 1386 تصویب شد، از حقوق و مزایای زیادی برخوردار هستند. نمونه‌ای از این حقوق شامل دریافت حقوق ماهیانه براساس سطح آموزش و سنوات خدمت، سختی کار، کمک هزینه عائله‌مندی و حق ماموریت است.

عیدی کارکنان دولت

محاسبه عیدی کارکنان دولت در عید سال 1402

حقوق قانونی کارمندان دولت بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت که به رسمیت شناخته شده است، حق دریافت عیدی در پایان سال است. برای پاسخ به سوالات پرتکرار شما در مورد نحوه محاسبه عیدی دولت، میزان و زمان واریز عیدی دولت، در ادامه این مقاله با همراه باشید.

چگونگی محاسبه عیدی کارکنان در عید سال 1402

نحوه محاسبع عیدی 1402 برای کارمندان و کارگران دولت، براساس قانون تعیین عیدی و پاداش سالیانه کارگران است که در سال 1370 تصویب شد. براساس این قانون، نحوه محاسبه عیدی کارکنانی که حداقل 12 ماه در یک کارگاه کار کرده‌اند با کارکنانی که کمتر از 12 ماه در یک کارگاه مشغول به کار بوده‌اند، متفاوت است. به همین دلیل بیمه دات کام هم در این مقاله عیدی سال 1402 کارکنان دولتی و غیر دولتی را در دو بخش بررسی می‌کند.

نحوه محاسبه عیدی و پاداش کارمندان دولت در سال 1402

چگونگی محاسبه عیدی سال 1402 کارمندان، که میزان عیدی کارمندان نیروهای مسلح و دولتی را تعیین می‌کند، براساس قانون پرداخت عیدی به کارکنان دولت مشخص می‌شود. این قانون در سال 1374 تصویب شد. بر طبق این قانون، دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می‌دهد، اعم از نقدی یا غیر نقدی، را به طور مساوی به تمامی کارکنان خود پرداخت کند. این موضوع همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود. هیات وزیران هر ساله در بهمن با تشکیل جلسه‌ای، میزان عیدی و پاداش آخر سال کارکنان دولت (کشوری) و کارکنان نیروهای مسلح (لشکری) را مشخص می‌کند. (شما را به مطالعه‌ی مقاله بیمه نیروهای مسلح دعوت می‌کنیم.)

در ادامه باید بگوییم که نحوه محاسبه عیدی 1402 کارکنان دولت، با توجه به قانون تصویب شده در هیأت وزیران در تاریخ 15 بهمن 1399، معادل مبلغ 16000000 ریال است. این مبلغ تاییدی برا رقم تعیین شده برای بودجه در سال 1402 است.

نحوه محاسبه عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران در سال 1402

عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران در سال 1402، در بخش‌های تامین اجتماعی، دولت و نیروهای مسلح و کارمندان دولتی تابع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت و تصمیم دولت است. بنابراین، با توجه به بودجه سال 1402 و با در نظر گرفتن این موضوع که در این بودجه مبلغ عیدی کارمندان 16000000 است، هیات وزیران در جلسه 15 بهمن 1400 مبلغی عیدی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری را نیز یک میلیون و ششصد هزار تومان تصویب کرد.

نحوه محاسبه عیدی سال 1402 برای کارگران با حداقل 12 ماه کارکرد

براساس ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران، تمامی کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قوانین کار موظف‌اند به هر یک از کارگران، به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد، مبلغی را به عنوان عیدی و پاداش سالانه پرداخت کنند. این مبلغ نباید از معادل 90 روز حداقل دستمزد روزانه قانونی کارگران تجاوز کند. براساس قانون عیدی کارگران تامین اجتماعی و با در نظر گرفتن این نکته که مزد روزانه در سال 1401 مبلغ ۱۳۹,۳۲۵ تومان تعیین شد، فرمول تعیین میزان پاداش آخر سال کارگران تامین اجتماعی در سال 1402 به صورت زیر است:

60 * مزد روزانه = حداقل عیدی کارگران در سال 1402

بر طبق این قانون در حالت حداقل 12 ماه کارکرد کارگر در یک کارگاه، حداقل عیدی سال 1402 برای کارگران، برابر با 8,359,500 تومان و حداکثر میزان عیدی سال 1402 آن‌ها برابر با 12,539,250 تومان است.

مقاله پیشنهادی: بیمه کارگری چیست و چه مزایایی دارد؟

چگونگی محاسبه عیدی سال 1402 برای کارگران با کارکرد کمتر از 12 ماه

براساس قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران، مبلغ پرداخت شده به کارکنانی که کمتر از یک سال در آن محل سابقه کار دارند، با محاسبه شصت روز مزد، به نسبت تعداد روز‌های کارکرد در طول سال محاسبه شود. مبلغی که به کارگران پرداخت می‌شود نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در ماده واحده این قانون تجاوز کند.

در همین راستا فرمول محاسبه عیدی سال 1402 برای کارگران با کارکرد کمتر از 12 ماه به شکل زیر است:

حقوق ماهیانه × 2 × تعداد ماه‌های کاری تقسیم بر 12

عیدی 1402 کارکنان

عیدی سال 1402 چقدر است؟

عیدی کارکنان دولت در سایر کشورها چگونه است؟

هر کشور برای پرداخت پاداش سالیانه کارکنان و عیدی کارکنان دولت خود قوانین خاصی را دارد. برای نمونه به بررسی پاداش کارمندان دولت در فیلیپین می‌پردازیم. در این کشور پاداش سالیانه در دو نوبت پرداخت می‌شود؛ یک بار در میانه سال و بار دیگر در انتهای سال. این کار علاوه بر اینکه باعث می‌شود دولت راحت‌تر هزینه پاداش کارکنان را تهیه کند، برای کارمندان هم خوب است؛ زیرا اگر در میانه سال نیاز مالی داشته باشند، با این پاداش کمی از آن بر طرف می‌شود.

پاداش کارکنان دولت در فیلیپین در نوبت میانه سال برابر یک ماه حقوق پایه و در پایان سال نیز برابر یک ماه حقوق پایه است. البته برای دریافت پاداش سالیانه کارمند باید حداقل چهار ماه در محل کار آخر خود حضور داشته باشد. در نتیجه اگر هر دو پاداش به کارمندی تعلق بگیرد، علاوه بر حقوق سالیانه خود، به اندازه‌ی دو حقوق پایه نیز پاداش دریافت می‌کند.

زمان واریز عیدی کارکنان دولت سال 1402

طبق قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان، تعیین زمان پرداخت عیدی کارکنان دولت توسط هیات وزیران تعیین می‌شود. جلسات این هیات هر سال در بهمن ماه برگزار می‌شود. در همین راستا پیش بینی می‌شود که زمان واریز عیدی سال 1402 کارکنان دولت، در بازه زمانی حدودی 26 تا 30 بهمن باشد.

عیدی کارکنان دولت؛ بررسی میزان عیدی کارکنان در بخش‌های مختلف

پاداش‌ و عیدی کارکنان دولت از مسائلی است که صحبت در مورد آن‌ها از ماه‌ها قبل شروع می‌شود. مبلغ پاداش و عیدی کارکنان دولت همواره یک مقدار ثابت نیست و با توجه به ضریب حقوق سالیانه تغییر می‌کند. به همین دلیل مبالغ سال 1400، 1401 و 1402 باهم متفاوت است. بیمه دات کام در این مقاله قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت را بررسی کرد؛ همچنین عیدی و پاداش آخر سال را برای تمامی گروه‌ها اعم از کارگران با کارکرد 12 ماه، کارگران با کارکرد کمتر از 12 ماه، کارمندان و بازنشستگان و مستمری بگیران را مورد بررسی قرار داد. فرمول محاسبه مبلغ عیدی را بر اساس هر گروه آوردیم.

عیدی کارکنان دولت به طور مرتب و سالانه پرداخت می‌شود. مبلغ این عیدی برای کارکنان در گروه‌های مختلف با توجه به شرایط آن‌ها یک میزان تقریبی و ثابت است. در صورتی که بعد از مطالعه این مقاله ابهام یا سوالی داشتید، می‌توانید در قسمت نظرات این مقاله آن‌ها را با بیمه دات کام در میان بگذارید تا کارشناسان ما در اسرع وقت به شما پاسخ دهند.

 

منابع:

https://www.jobstreet.com.ph/career-resources/plan-your-career/3-reasons-why-government-employees-will-be-having-a-merrier-christmas

آخرین مقالات مرتبط با این مطلب مشاهده آرشیو مقالات مشاهده آرشیو
11 فروردین 1402 / اطلاعات بیمه ای

سامانه روادید الکترونیکی evisa.mfa.ir؛ بررسی شرایط درخواست ویزا به صورت آنلاین

دیگر برای دریافت ویزا نیازی به مراجعه حضوری نیست! آموزش ثبت نام و بررسی شرایط صدور ویزای الکترونیکی به کمک سامانه روادید الکترونیک را در این مقاله بخوانید.

07 فروردین 1402 / اطلاعات بیمه ای

آموزش کامل ثبت نام در سامانه سماح برای سفر به کربلا + معرفی امکانات این سایت

با توجه به حجم گسترده زائران کربلا، ثبت نام در سامانه سماح برای سفر در دوران اربعین اجباری شد. آموزش گام به گام ثبت نام سایت سماح را در این مقاله بخوانید!

06 فروردین 1402 / اطلاعات بیمه ای

بررسی مشخصات فنی و ظاهری شورولت تریل بلیزر ۲۰۲۴

در این مطلب به بررسی مشخصات فنی و ظاهری شورولت تریل بلیزر 2024، مزایا و معایب آن پرداخته ایم؛ برای آشنایی با این خودرو و ویژگی‌های آن، این مقاله را مطالعه کنید.

02 فروردین 1402 / اطلاعات بیمه ای

سوابق بیمه تامین اجتماعی: روش‌های استعلام سابقه تامین اجتماعی در 1401

راهنمای سریع استعلام و مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی به صورت آنلاین

02 فروردین 1402 / اطلاعات بیمه ای

خدمات بیمه تامین اجتماعی شامل چه پوشش‌هایی می‌شود

هر آنچه در مورد خدمات و پوشش‌های بیمه تامین اجتماعی باید بدانید را اینجا بخوانید!

02 فروردین 1402 / اطلاعات بیمه ای

استعلام شماره بیمه تامین اجتماعی به 2 روش حضوری و آنلاین

نحوه استعلام کد بیمه تامین اجتماعی به صورت حضوری و غیر حضوری

فرم ارسال دیدگاه پیرامون این مطلب

عضویت در خبرنامه برای اطلاع از تخفیف های ماهانه در خبرنامه بیمه دات کام عضو شوید