بیمه دات کام

شرکت بیمه ما

شررکت بیمه‌گر ما

تاريخچه فعاليت بيمه "ما "

شركت بيمه " ما "در تاريخ 04/13/ 1390 ثبت شد و در تیرماه سال 1390 فعاليت خود را در حوزه انواع رشته بيمه‌های اموال، اشخاص و مسئوليت آغاز نمود و از آن تاريخ تاكنون با تلاش شبانه روزی به

جايگاه خوبی در ميان شركت هاي بيمه دست یافت. شركت بيمه "ما" هم اكنون با بيش از 40 شعبه و 2000 نماينده در سراسر كشور در انواع رشته‌های بيمه به بیمه‌گزاران محترم خدمات مختلفی ارائه می‌کند.

از بین موسسان و سهامداران عمده شركت بيمه " ما " می‌توان به شرکت‌های زیر اشاره کرد:

• شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان

• شرکت تعاونی اعتبارکارکنان بانک ملت

• شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت

• شرکت تعاونی خردمندان صابرعصر

• شرکت بانك ملت

• شرکت گروه مالی ملت

• شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان

• سایر سهامداران حقیقی و حقوقی

برنامه‌هاي شرکت بیمه "ما "

• تلاش در جهت توسعه و تعميم فرهنگ بيمه

• ارائه خدمات مشاوره‌ای بیمه

• طراحی و ارائه طرح‌های نوين بيمه‌ای و تلاش برای استفاده بيشتر از تکنولوژی‌های اطلاعات

• اعطای نمايندگی به اشخاص حقيقی و حقوقی به منظور توسعه فروش بيمه به صورت غير مستقيم

• همكاری با كارگزاران بيمه

• استفاده وسيع و گسترده از برنامه های آموزشی و تبليغاتی جهت تحقق برنامه‌های شركت

بیمه اتومبیل شرکت بیمه‌گر ما

با توجه به توسعه راه‌ها و استفاده مردم از وسایل نقليه، در بيشتر مواقع خسارات سنگين جانی و مالی به دارندگان، سرنشينان و اشخاص ثالث وارد می‌شود و مشكلات جدی برای استفاده كنندگان فراهم

می‌سازد. برای جبران خسارت مالی و جانی ناشی از حوادث، شركت”بيمه ما“ با دريافت حق بيمه مناسب، خسارت‌های مالی و جانی وارده را پوشش می‌دهد.

بیمه اتومبیل به چند بخش اصلی تقسیم می‌‌شود :

• بيمه بدنه

• بيمه شخص ثالث

• بيمه مازاد شخص ثالث

• بيمه حوادث سرنشين

حادثه

منظور از حادثه‌، تصادف دو اتومبيل با يكديگر و يا برخورد اتومبيل مورد بيمه با جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد شی ديگری با اتومبيل مورد بيمه و يا واژگونی ، سقوط و انحراف مورد بيمه در اثر حوادث

رانندگی می‌باشد.

بيمه بدنه اتومبيل

شرکت بیمه ما در بيمه بدنه اتومبيل به جبران خسارت وارده به وسيله نقليه مورد بيمه تحت پوشش می‌پردازد.

اصطلاحات مورد استفاده در شرکت بیمه‌گر ما

بیمه‌گر : شرکت بیمه‌ای است که مشخصات آن در بیمه نامه درج گردیده است و در ازای دریافت حق بیمه، جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط بیمه‌نامه به عهده می‌گیرد.

بیمه گذار: شخص حقیقی یا حقوقی است که مالک موضوع بیمه است یا به یکی از عناوین حقوقی نمایندگی مالک یا ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ موضوع بیمه را از طرف مالک دارد و قرارداد بیمه را با

بیمه‌گر منعقد می‌کند و متعهد پرداخت حق بیمه آن خواهد بود.

ذینفع: شخصی است که بنا به درخواست بیمه گذار نام وی در بیمه نامه ذکر می‌شود و تمام و یا بخشی ازخسارت به وی پرداخت خواهد شد.

حق بیمه : مبلغی است که در بیمه‌نامه مشخص شده و بیمه گذار متعهد به پرداخت آن هنگام صدور بیمه نامه یا به ترتیبی است که در بیمه نامه تعیین می‌گردد.

موضوع بیمه :وسیله نقلیه زمینی است که مشخصات آن در بیمه‌نامه درج شده است. لوازمی که مطابق کاتالوگ وسیله نقلیه بیمه شده به خریدار تحویل یا در بیمه‌نامه درج شده، نیز جزو موضوع بیمه تلقی

می‌گردد.

فرانشیز: بخشی از خسارت بوده که مقدار آن در بیمه‌نامه مشخص می‌گردد و پرداخت آن بر عهده بیمه‌گزار است.

مدت اعتبار بیمه نامه:شروع و پایان مدت اعتبار بیمه نامه به ترتیبی خواهد بود که در بیمه نامه معین می‌گردد .

خطرات تحت پوشش بيمه بدنه اتومبيل

خسارت‌های تحت پوشش جبران خسارت های وارد به موضوع بیمه وهزینه های مربوط، به شرح ذیل در تعهد بیمه گر خواهد بود:

  • خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه باشد و یا چنانچه در حین حرکت، اجزاء یا محمولات

موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود.

  • خسارتی که در اثر آتش سوزی، صاعقه یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد.

  • در صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است خسارت وارد شود.

  • خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود.

  • خسارت باطری و لاستیک چرخ های موضوع بیمه در اثر هر یک از خطرات بیمه شده تا پنجاه درصد قیمت نو قابل پرداخت است.

  • هزینه های قابل تامین و متعارفی که بیمه گذار برای نجات موضوع بیمه خسارت دیده و جلوگیری از توسعه خسارت و نیز انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به نزدیک ترین محل مناسب برای تعمیر آن

پرداخت می نماید حداکثر تا 20 درصد کل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود.

خسارت‌هایی که تحت پوشش بیمه بدنه ما نیستند:

خسارت های زیر تحت پوشش این بیمه نامه نیست مگر در بیمه‌نامه یا الحاقیه آن به نحوه دیگری توافق شده باشد :

 خسارت های ناشی از سیل، زلزله و آتشفشان

 خسارت هایی که به علت استفاده از موضوع بیمه در مسابقه اتومبیلرانی یا آزمایش سرعت به آن وارد شود.

 خسارت های وارده به موضوع بیمه به علت حمل مواد منفجره ،سریع الاشتعال یا اسیدی مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص حمل آن باشد.

 خسارت های وارده در اثر پاشیده شدن رنگ ،اسیدو سایر مواد شیمیایی روی بدنه موضوع بیمه مگر آنکه ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه باشد

 خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه

 خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاءمشابه روی بدنه موضوع بیمه

 کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه شده باشد

خسارت‌های غیرقابل جبران زیر در تعهد بیمه بدنه ما نخواهد بود:

• خسارت های ناشی از جنگ ،شورش، اعتصاب و یا تهاجم

• خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارهای هسته‌ای و مواد رادیواکتیو

• خسارت های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد.

• خسارت هایی که توسط بیمه‌گزار، ذی نفع یا راننده موضوع بیمه به آن وارد می شود.

• در صورتی که راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی

موضوع بیمه متناسب نباشد .اتمام اعتبار گواهینامه در حکم بطلان آن نیست.

• خسارت‌های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذی صالح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه به وجود آمده باشد.

• خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام اینکار باشد و اصول و مقررات ایمنی حین این عمل رعایت شده باشد.

• خسارت‌های وارده به وسایل و دستگاه های الکتریکی والکترونیکی موضوع بیمه در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد.

• خسارت‌هایی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود.

شرایط مخصوص پوشش‌های الحاقی بیمه بدنه خودرو ما

هریک از پوشش های مورد اشاره درذیل به شرطی درتعهد بیمه گر می باشدکه در بیمه‌نامه بدنه "ما" مربوط به آن پرداخت شده باشد:

سرقت درجای قطعات ولوازم اتومبیل

مشخصات و قیمت وسایل اضافی موضوع پوشش فوق باید به پیشنهاد بیمه‌گذار و در برگ پیشنهاد بیمه نوشته شود و مورد تائید کارشناس منتخب قرار گیرد. ارزش آنچه تحت این عنوان قابل بیمه کردن

است در مجموع از 20درصد ارزش وسیله نقلیه بیمه شده تجاوز نخواهد کرد. تعهد بیمه‌گر برای لوازم صوتی برابر فاکتور ارائه شده از سوی بیمه‌گذار، حداکثر تا3درصد ارزش بیمه دارد.

در صورت سرقت در جای قطعات و لوازم اتومبیل به شرح مذکور در بیمه‌نامه بدنه ما ( حداکثر تعهد شرکت ارزش بیمه شده قطعات و لوازم یا قیمت روز آنها )هر کدام کمتر باشد، مدنظر قرار می‌گیرد.

در مورد لاستیک چرخ، باطری و قالپاق حداکثر خسارت قابل پرداخت 50درصد ارزش نوآنها در روز وقوع حادثه است مگر آنکه که مبلغ بیمه شده از این میزان کمتر باشد که در این صورت مالک محاسبه

خسارت مبلغ بیمه شده می باشد.

پس از وقوع هر خسارت بیمه‌گر حق دارد خطر دزدی در جای قطعات و لوازم را از شمول بیمه نامه حذف نماید.

در صورت سرقت درجای قطعات ولوازم اتومبیل، بیمه‌گذار موظف است مدارک از جمله گزارش مقامات انتظامی دال بر سرقت را تهیه و به بیمه گر ارائه نماید.

در صورتی که دزدی قطعات ولوازم توام با دزدی اتومبیل باشد در پرداخت خسارت، شرایط بیمه نامه بدنه ما مدنظر خواهد بود.

### شکست شیشه وسیله نقلیه به تنهایی و به عللی غیر از حوادث مورد تعهد بیمه گر

در صورت شکست شیشه، مستقل از حوادث مورد تعهد در بیمه بدنه اتومبیل، خسارت قابل پرداخت ارزش روز شیشه و هزینه نصب آن پس از کسر 20درصد به عنوان فرانشیز خواهد بود، مشروط بر اینکه

وسیله نقلیه به قیمت روز بیمه شده باشد.

در صورتی که شکست شیشه توام با خسارت وارد به اتومبیل باشد شرایط بیمه‌نامه بدنه در پرداخت خسارت حاکم خواهد بود.

افزایش ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه به علت نوسان قیمت ها:

افزایش ارزش وسیله مورد بیمه به علت نوسان قیمت ها مشروط بر اینکه وسیله نقلیه هنگام صدور بیمه نامه به ارزش روز، بیمه شده باشد می تواند تا میزان 25درصد ارزش روز بیمه در تاریخ شروع بیمه نامه

و در طول مدت برای خسارت های جزئی مورد قبول قرار گیرد.

پوشش هزینه ایاب وذهاب در بیمه بدنه ما

در صورت خرید پوشش هزینه ایاب وذهاب مخصوص سواری های پلاک سفید شرایط آن به شرح زیر می باشد:

عدم استفاده از وسیله نقلیه باید معلول یکی از خسارات مشمول تعهد بیمه گر به استثنای سرقت وخسارات کلی باشد. مدت عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه در هر حادثه به وسیله کارشناس بیمه‌گر تعیین

می شود و آغاز آن تاریخ اعلام خسارت از طرف بیمه گذار به بیمه گر خواهد بود.

پاشیدن اسید، رنگ و سایر مواد شیمیائی بر روی خودرو

در صورت درخواست بیمه‌گذار مبنی بر اخذ پوشش پاشیدن اسید، رنگ وسایر مواد شیمیائی بر روی خودرو با پرداخت حق بیمه اضافی شرایط آن به شرح زیر خواهد بود:

  • ارائه این پوشش مخصوص خودروهایی است که رنگ آن سالم و بدون عیب باشد

  • فرانشیز این خطر 30درصد مبلغ خسارت می باشد.

### پوشش سیل و زلزله و آتشفشان:

در صورت درخواست بیمه گذار مبنی بر اخذ پوشش سیل وزلزله با پرداخت حق بیمه اضافی ، حوادث ذکر شده تحت پوشش می باشد. فرانشیز این خطر 30درصد مبلغ خسارت می‌باشد.

هر یک از پوشش‌های مورد اشاره در این برگ به شرطی در تعهد بیمه گر می‌باشد که در بیمه‌نامه بدنه ما صراحتا به هر یک از آنها اشاره شده باشد و حق بیمه مربوط به آن پرداخت گردیده و در بیمه‌نامه

قید شده باشد.

خسارت ناشی از هریک از پوشش های تکمیلی سرقت در جای قطعات ولوازم اتومبیل، شکست شیشه وپاشیدن اسید ، رنگ وسایر مواد شیمیائی، فقط یک بار قابل پرداخت است، مگر اینکه با موافقت

بیمه‌گر و ضمن رعایت جوانب امر با دریافت حق بیمه، مجددا تحت پوشش قرار گیرند.

شرایط پرداختی حق بیمه بدنه ما

قرارداد بیمه با تقاضای بیمه‌گذار و قبول بیمه گر منعقد می‌شود ولی شروع اجرای تعهدات بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه به ترتیبی است که در بیمه‌نامه پیش بینی شده است چنانچه پرداخت حق بیمه به

صورت قسطی باشد و بیمه‌گذار یک یا چند قسط از اقساط موعد رسیده حق بیمه را پرداخت نکند، بیمه‌گر می تواند بیمه‌نامه را فسخ نماید. چنانچه بیمه‌گر بیمه‌نامه را فسخ نکرده باشد، در صورت وقوع

حادثه، پرداخت خسارت تابع ضوابط پیش بینی شده در شرایط خصوصی بیمه نامه خواهد بود.

بیمه بدنه ما

مدت زمان بیمه‌نامه بدنه ما(کوتاه مدت ، سه ماهه و ... )

شروع و پایان مدت اعتبار بیمه نامه به ترتیبی خواهد بود که در بیمه نامه معین می‌گردد.

مهلت اعلام خسارت بیمه بدنه ما

بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف پنج روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه به یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه‌گر مراجعه و با تکمیل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه را اعلان نماید یا مراتب را

ظرف مدت مذکور از طریق پست سفارشی به بیمه‌گر اعلام کند.همچنین بیمه گذار موظف است مدارک و سایر اطلاعاتی که راجع به حادثه و تعیین میزان خسارت از او خواسته می شود را در اختیار بیمه‌گر قرار

دهد. در صورتی که بیمه گذار هر یک از تعهدات فوق را انجام ندهد، بیمه‌گر می‌تواند ادعای خسارت را رد کند مگر آنکه بیمه‌گذار ثابت کند به دلیل امور غیر قابل اجتناب از عهده انجام آنها بر‌نیامده است.

[حق بیمه پرداختی بیمه بدنه ما](https://bimeh.com/carbody)

بیمه شخص ثالث ما

بر اساس قانون بيمه اجباری شخص ثالث، كليه دارندگان وسايل نقليه موتوری زمينی موظفند مسئوليت خود در قبال اشخاص ثالث را به لحاظ مالی و بدنی بيمه نمايند.

خطرات و خسارات تحت پوشش بیمه شخص ثالث ما

حوادث مذكور، در بيمه‌نامه شخص ثالث ما شامل هرگونه سانحه اي از قبيل تصادم ، تصادف ، سقوط ، واژگوني ، آتش سوزي و يا انفجار وسايل نقليه و نيز خساراتی است كه از محمولات وسايل مزبور به

اشخاص ثالث وارد می‌شود. خسارات بدنی در اين بيمه‌نامه هر نوع ديه يا ارش (ديه جراحات ) ناشی از صدمه، شكستگی، نقص عضو، از كار افتادگی(جزئي يا كلي ، موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث

است كه به سبب حوادث مشمول بيمه، می‌باشد.

بيمه مازاد شخص ثالث ما

حداقل پوشش بيمه در بخش خسارت بدنی، معادل حداقل ديه يك مرد مسلمان در ماه هاي حرام و در بخش خسارت مالی، معادل حداقل دو ونيم درصد (2/5 %) تعهدات بدنی می‌باشد. بيمه‌گذار می‌تواند

برای جبران خسارت های بدنی و مالی بيش از حداقل مزبور ، بيمه مازاد نيز خريداری نمايد. بيمه‌گذاران ” بيمه ما “ می‌توانند با مراجعه به هر يك از شعب و نمايندگی‌ها در تمام نقاط كشور ، تعهدات بيمه

را افزايش دهند .

بيمه حوادث راننده اتومبيل ما

اين بيمه‌نامه به منظور جبران زيان‌های ناشی از حوادثی كه خارج از اراده بيمه گذار به راننده وسيله نقليه مورد بيمه وارد می‌گردد ، به همراه بيمه‌نامه شخص ثالث ارائه می‌شود و غرامت فوت و نقص عضو

راننده را تا سقف تعهدات مندرج در بيمه‌نامه جبران می‌نمايد.

اصطلاحات بیمه شخص ثالث ما:

خسارت بدنی:

هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی ، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده 91 این قانون به سبب حوادث

مشمول بیمه موضوع این قانون حساب می‌شوند.

خسارت مالی:

زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

حوادث:

هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بیمه‌نامه و محمولات آن‌ها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه

شخص ثالث:

هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون بیمه شخص ثالث دچار خسارت بدنی و یا مالی شود البته به استثنای راننده مسبب حادثه

وسیله نقلیه:

وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی(تریلر) متصل به آنها

میزان رضایتمندی بیمه شدگان از حق بیمه ، خسارت دریافتی و ....شرکت بیمه‌گر ما

توانگری مالی یکی از معیارهای مهم ارزیابی شرکت بیمه‌گر است. توانگری مالی، میزان توان مالی شرکت در تحقق تعهدات مالی خود است. هرچه شرکت در ارزیابی معیارهای مربوطه، امتیاز بالایی کسب

نماید، از سطح توانگری مالی و قدرت بالاتر در پرداخت و تامین مطالبات بیمه‌گزاران برخوردار بوده و بیمه‌گزاران می توانند اعتماد بیشتری به آن شرکت بیمه‌گر داشته باشند.

در راستای مقررات مصوب شورای عالی بیمه( آیین نامه شماره 69) بیمه مرکزی هر ساله براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال گذشته شرکت های بیمه‌گر امتیاز توانگری مالی آن‌ها را در پنج سطح

اعلام می‌کند. براساس آخرین آمار بانک مرکزی‌، امتیاز توانگری مالی شرکت بیمه‌گر ما ، 174 و سطح یک است.

با توجه به شاخص‌های عملکردی مورد تایید سازمان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شامل مراحل صدور بیمه‌نامه، ارائه اطلاعات مناسب به مشتری، سادگی و سرعت پرداخت خسارت، رضایت مالی، سطح

دانش پرسنل و کارمندان، سطح کیفیت ارتباط با مشتری و پاسخگویی، تعداد شعب و نمایندگی ها، تعداد مراحل صدور بیمه نامه، تنوع شرایط بیمه نامه با توجه به نیاز مشتری، رضایت از حق بیمه و میزان

خسارت دریافتی، تبلیغات که توسط پژوهشکده بیمه منتشر شده است، می‌توانید آخرین رتبه بندی شرکت های بیمه‌گر نظیر بیمه ما را از لینک زیر بیابید.

آخرین رتبه بندی شرکت‌های بیمه‌گر