بیمه دات کام

شرکت بیمه سینا

شرکت بیمه سینا

تاریخچه شرکت بیمه سینا

شرکت سهامی عام بیمه سینا (سهامی عام) با مجوز شماره 23167 بیمه مرکزی ایران و سرمایه اولیه 140 میلیارد ریال در 10 آبان 1382 تاسیس شد. در حال حاضر، شرکت بیمه سینا با سرمایه پرداختی 905 میلیارد ریال به عنوان یکی از شرکت‌های بیمه خصوصی در تمامی رشته‌های بیمه مشغول به

فعالیت است. شرکت بیمه سینا با برخورداری از 51شعبه، 701نماینده عمومی و تعداد 199 نماینده بیمه عمر در سراسر کشور در خدمت همه هموطنان است.

بیمه بدنه اتومبیل سینا

بیمه بدنه اتومبیل، جبران کننده خطرات ناشی از حوادثی است که برای اتومبیل رخ می‌دهد و شامل سه خطر حادثه، آتش سوزی و سرقت کلی است؛ بیمه بدنه سینا، خطرات اضافی دیگری از قبیل شکست شیشه به هر علت، سرقت در جا (جزئی) ، توقف در مدت تعمیر وسیله نقلیه و نوسان

قیمت‌ها را در صورت پرداخت حق بیمه اضافی بیمه‌گزار تحت پوشش قرار می‌دهد.

خرید بیمه بدنه سینا

مدارک لازم جهت دریافت خسارت بیمه بدنه سینا:

با گزارش نیروی انتظامی:

 • اصل و کپی گواهینامه راننده اتومبیل

 • اصل و کپی بیمه بدنه اتومبیل

 • اصل و کپی بیمه شخص ثالث اتومبیل

 • اصل و کپی کارت و سند خودرو

 • اصل کروکی

 • در صورت خرید خودرو به صورت اقساطی، ارائه معرفینامه شرکت لیزینگ ضرورت دارد.

اگر کروکی تنظیمی غیرسازشی باشد، علاوه بر مدارک مذکور، ارائه مدارک ذیل نیز ضرورت می‌یابد:

 • گزارش کارشناس رسمی دادگستری

 • گزارش نیروی انتظامی

 • برگه بازجویی طرفین حادثه

 • در صورت لزوم، رای محاکم قضایی نیز در مورد کروکی تنظیمی

مدارک لازم جهت دریافت خسارت بیمه بدنه خودرو بدون گزارش مقامات انتظامی

اگر در صورت تصادف و حادثه، خسارتی به بدنه خودرو وارد شود، بیمه‌گزار می‌تواند بدون گزارش مقامات انتظامی، فقط یک بار در طول قرارداد بیمه بدنه سینا به شعب شرکت بیمه‌گر سینا مراجعه نماید. بدون گزارش مقامات انتظامی، مدارک لازم دریافت خسارت بیمه بدنه خودرو به شرح زیر است:

 • اصل و کپی کارت خودرو

 • اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه خودرو

 • اصل و کپی بیمه شخص ثالث خودرو

 • اصل و کپی گواهینامه راننده خودرو

مدارک موردنیاز دریافت خسارت بیمه بدنه خودروی سینا هنگام وقوع سرقت قطعات و لوازم خودرو

 • گزارش کلانتری (مقامات انتظامی)

 • اصل و کپی کارت و سند خودرو

 • اصل و کپی بیمه شخص ثالث خودرو

 • اصل و کپی بیمه بدنه خودرو

 • معرفینامه شرکت‌های لیزینگ (البته اگر خرید خودرو به صورت اقساطی باشد)

مدارک موردنیاز دریافت خسارت بیمه بدنه خودروی سینا هنگام سرقت کلی خودرو

 • اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه خودرو

 • اصل و کپی بیمه شخص ثالث خودرو

 • اصل و کپی سند و کارت خودرو + برگ سبز گمرکی برای خودروهای وارداتی

 • مدارک شناسایی بیمه‌گزار شامل کارت ملی، گواهینامه و شناسنامه

 • اصل یا کپی گزارش کلانتری، برگه بازجویی، نامه پلیس آگاهی به اجراییات و شماره‌گذاری

 • گواهی عدم خلافی و مفاصا حساب شهرداری تا پایان سال جاری

 • مالیات دارایی

 • استعلام عدم کشف پلیس آگاهی

 • اصل کارت هوشمند سوخت

 • تعیین ارزش خودرو توسط کارشناس بیمه در حضور بیمه‌گزار

 • ارائه سوئیچ‌های اتومبیل

 • انتقال سند به نام شرکت بیمه سینا

شرکت بیمه سینا پس از 60 روز از مفقودی و سرقت خودرو، در صورت ارائه مدارک مذکور، نسبت به جبران خسارت طبق شرایط بیمه‌نامه بدنه سینا اقدام خواهد کرد.

مدارک موردنیاز برای پرداخت خسارت آصا در بیمه بدنه خودروی سینا:

 • اصل بیمه‌نامه بدنه

 • اصل گواهینامه راننده در زمان وقوع حادثه

 • اصل کارت یا سند خودرو

 • اصل کارت ملی راننده خودرو

 • اصل گزارش کلانتری و آتش‌نشانی مبنی بر علت حادثه

مدارک مورد نیاز برای پرداخت خسارت شکست شیشه در بیمه بدنه خودروی سینا:

 • اصل گواهینامه راننده در زمان وقوع حادثه

 • اصل بیمه‌نامه بدنه خودرو

 • اصل سند یا کارت خودرو

 • اصل کارت ملی راننده خودرو

حضور بیمه‌گزار به همراه خودرو در زمان تعیین خسارت الزامی است.

مدارک موردنیاز دریافت خسارت موادشیمیایی، حوادث و بلایای طبیعی:

 • اصل گواهینامه راننده در زمان وقوع حادثه

 • اصل بیمه‌نامه بدنه خودرو

 • اصل سند یا کارت خودرو

 • اصل کارت ملی راننده خودرو

حضور بیمه‌گزار هنگام تعیین خسارت خودرو الزامی است و اگر کارشناس واحد خسارت، حادثه و خسارت مربوطه را 15000000 ریال یا بیشتر تشخیص دهد، ارائه گزارش دال بر تایید حادثه ضرورت می‌یابد.

بیمه شخص ثالث سینا:

بیمه شخص ثالث ، بیمه‌ای اجباری و در واقع تضمین رانندگان وسایل نقلیه در قبال خسارت مالی و جانی حوادث رانندگی به اشخاص ثالث است.در واقع بیمه شخص ثالث, تضمینی است از سوی دارندگان وسائل نقلیه به افراد ثالث که در صورت بروز حادثه و ایجاد خسارت مالی و یا جانی توسط

بیمه‌گر قابل جبران خواهد بود.

اشخاص ثالث ، خسارت دیدگان مالی و بدنی در جریان تصادفات رانندگی به جز راننده مسبب حادثه هستند.

بیمه سرنشین خودرو

بیمه سرنشین خودروی سینا نوعی مکمل بیمه شخص ثالث است که افراد داخل وسایل نقلیه به جز اشخاص ثالث را تحت پوشش بیمه حوادث رانندگی قرار می‌دهد.

مدارک لازم جهت دریافت خسارت خسارت مالی بیمه شخص ثالث سینا:

خسارت مالی با گزارش مقامات انتظامی :

 • اصل کروکی

 • اصل و کپی بیمه شخص ثالث هر دو طرف حادثه

 • اصل و کپی گواهینامه و کارت خودروی طرفین حادثه

 • سند مالکیت خودروی زیاندیده

اگر کروکی تنظیمی از نوع غیرسازشی باشد، برگ بازجویی طرفین حادثه نیز به همراه سایر گزارش‌های تکمیلی نظیر گزارش نیروی انتظامی و گزارش کارشناس رسمی دادگستری و در برخی شرایط، رای محاکم قضایی به شعب پرداخت خسارت ارائه می‌شود.

بدون گزارش مقامات انتظامی :

اگر بیمه‌گزار بخواهد بدون گزارش مقامات انتظامی و کروکی، برای دریافت خسارت مالی تحت پوشش بیمه شخص ثالث اقدام نماید، باید بیمه‌نامه و گواهینامه طرفین هنگام بروز حادثه معتبر باشد.

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت مالی بدون گزارش مقامات انتظامی و بدون کروکی:

شرایط سازش:

 • اصل و کپی بیمه شخص ثالث طرفین حادثه

 • اصل و کپی گواهینامه و کارت خودروی طرفین حادثه

 • اصل و کپی برابر اصل کارت خودرو

 • اصل کارت ملی

 • اگر مقصر حادثه فاقد گواهینامه باشد یا گواهینامه او تناسبی با نوع وسیله نقلیه نداشته باشد، با گرفتن تضمین از مقصر حادثه ، خسارت حادثه دیده پرداخت خواهد شد.

 • اگر گواهینامه مقصر از طرف ماموران راهنمایی و رانندگی ضبط شده باشد، از زمان صدور رسید گواهی تا مدت زمان قید شده در آن جهت رانندگی معتبر و پس از انقضای مدت اعتبار ، راننده به عنوان فاقد گواهی نامه محسوب می‌شود که در این صورت پس از تسویه خسارت مبلغ پرداخت شده

  از مقصر حادثه دریافت خواهد شد.
 • اگر دلیل ترسیم کروکی عدم سازش به لحاظ عدم رویت گواهینامه مقصر حادثه باشد، ارائه مدارک مرجع قضایی ضرورت می‌یابد.

 • اگر زیاندیده حین حادثه فاقد بیمه‌نامه معتبر باشد، رسیدگی به خسارت فقط با ارائه کروکی و اخذ بیمه شخص ثالث مقدور است.

 • اگر بیمه‌نامه شخص ثاث مقصر مفقود شده باشد، پس از ممهور کردن اصل گواهی ثالث مقصر ضمن استعلام و بررسی سوابق با الصاق کپی های مربوطه، نسبت به تسویه خسارت اقدام می‌کند.

 • اگر بیمه‌نامه شخص ثالث زیاندیده مفقود شده باشد، تسویه خسارت با مهر کردن اصل گواهی ثالث زیاندیده و الصاق تصویر آن به پرونده فاقد هر گونه اشکالی است.

مواردی که در آن‌ها، ارائه کروکی برای دریافت خسارت مالی الزامی است:

 • اگر بیمه‌نامه پیوسته نباشد یا تاریخ حادثه کمتر از 15 روز از شروع بیمه‌نامه باشد یا مبلغ خسارت بیش از پنجاه میلیون ریال باشد.

 • اگر حادثه از طرف کارشناس واحد خسارت تایید نشود یا خودرو از عقب آسیب دیده باشد یا حادثه مابین چند خودرو به وقوع پیوسته باشد.

مدارک موردنیاز جهت دریافت خسارت جراحات بدنی بیمه شخص ثالث سینا:

 • گزارش بازجویی طرفین حادثه

 • کروکی تنظیمی افسر کاردان فنی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری

 • کپی شناسنامه مصدومین

 • مشخصات کامل مصدومین

 • مدارک بالینی و اصل گزارش مالی و صورت حساب بیمارستانی

 • گزارش پزشکی قانونی درباره نوع صدمات

 • رای نهایی دادگاه در صورت وجود

 • گزارش مقامات انتظامی

مدارک موردنیاز تشکیل پرونده خسارت فوت بیمه شخص ثالث سینا

 • اوراق بازجویی طرفین حادثه

 • گزارش مقامات انتظامی

 • کپی باطل شده متوفی

 • کروکی تنظیمی افسر کاردان فنی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری

 • گواهی حصر وراثت

 • کپی شناسنامه تمام ورثه

 • مشخصات کامل متوفی، برگ معاینه جسد و خلاصه رونوشت فوت و گواهی دفن

 • رای نهایی دادگاه در صورت وجود

مدارک لازم جهت دریافت خسارت جانی بیمه شخص ثالث سینا

 • اصل بیمه‌نامه یا گواهی بیمه

 • کپی برابر اصل شده گواهینامه مقصر حادثه

 • کارت خودرو یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه

 • کپی کارت ملی و شناسنامه مصدوم حادثه

 • کپی کارت ملی مقصر حادثه

 • کپی برابر اصل شده گزارش کلانتری یا پاسگاه انتظامی

 • کپی برابر اصل شده کروکی یا نظسر کارشناس رسمی دادگستری درباره علت تصادف

 • برگه‌های بازجویی طرفین(اعتراف به تقصیر مقصر حادثه)

 • تصویر برگه پذیرش اولین مرکز درمانی (در صورت بستری شدن مصدوم)

 • رای بدوی و تجدید نظر دادگاه (در صورت اعتراض هر یک از طرفین)

 • اخذ شماره حساب از دادگستری جهت واریز رقم محکوم به مبلغ دیه

مدارک لازم جهت دریافت خسارت فوت بیمه شخص ثالث سینا

 • انحصار وراثت

 • جواز دفن

 • قیم نامه یا نامه دایره سرپرستی صغار دادگستری ذی ربط

 • گزارش معاینه جسد

 • کپی تمام صفحات شناسنامه متوفی

 • خلاصه رونوشت وفات

خرید بیمه شخص ثالث سینا

بیمه عمر سینا

در بیمه عمر، فوت بیمه‌شده تحت پوشش قرار می‌گیرد؛ ضمن این‌که سرمایه‌ای نیز برای بیمه‌گزار سپرده‌گذاری می‌شود. به نحوی که در صورت فوت بیمه‌شده، سرمایه توافق‌شده در بیمه‌نامه به ذینفعان پرداخت می‌شود.

بیمه عمر و سرمایه‌گذاری طرح سینابان

بیمه عمر و سرمایه‌گذاری طرح سینابان، کامل‌ترین نوع بیمه عمر است که شامل دو بخش پوشش بیمه عمر و همچنین سرمایه‌گذاری است. بنابراین، چنانچه بیمه‌شده در مدت اعتبار بیمه‌نامه فوت کند سرمایه فوت مندرج در بیمه‌نامه و همچنین مبلغ پس‌اندازی به ذینفعان بیمه‌نامه پرداخت خواهد

شد و اگر بیمه‌شده در طول مدت بیمه‌نامه در قید حیات باشد، از سرمایه‌گذاری و سود آن بهره‌مند خواهد شد.طرح سینابان، طرح بیمه عمر و سرمایه‌گذاری شرکت بیمه‌گر سیناست.از مزایای طرح سینابان، پشتوانه مالی با سود تضمین‌شده است که به‌همراه پوشش‌های جامع بیمه‌ای را برای بیمه‌گذار و

بیمه‌شده در پی دارد.

پوشش‌های بیمه‌ عمر سینا

پوشش فوت به هر علت: سرمایه فوت تا 30 برابر حق‌بیمه سالیانه تا سقف 4،000،000،000 ریال به ذینفعان بیمه‌نامه در صورت فوت بیمه‌شده پرداخت می‌گردد.

پوشش فوت ناشی از حادثه: پرداخت سرمایه فوت تا 120 برابر حق بیمه سالیانه به ذینفعان در صورت فوت بیمه‌شده در اثر حادثه تا سقف 8.000.000.000 ریال (با احتساب سرمایه فوت به هر علت)

پوشش نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه: پرداخت سرمایه مربوطه معادل 100 % یا 200% پوشش فوت به هر علت درصورت نقص عضو و ازکارافتادگی بیمه‌شده در اثر حادثه تا سقف 2،000،000،000 ریال.

 • پوشش بیماری‌های خاص: پرداخت 30 درصد سرمایه فوت به هر علت تا مبلغ 300،000،000 ریال به‌ازای هر بیماری و معادل 1،500،000،000 ریال بیماری‌های خاص شامل سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی عروق کرونر، سرطان و پیوند اعضای اصلی بدن هستند.

هزینه پزشکی ناشی از حادثه: پرداخت هزینه‌های درمانی ناشی از حادثه معادل 5% یا 10% سرمایه فوت ناشی از حادثه تا مبلغ 250،000،000 ریال به‌صورت سالانه

پوشش معافیت از پرداخت حق‌بیمه: معافیت بیمه‌گذار از پرداخت حق‌بیمه تا پایان قرارداد، در صورت از کارافتادگی کامل و دائم ناشی از حادثه یا بیماری

مستمری از کارافتادگی: در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه‌شده در اثر حادثه یا بیماری، بیمه‌شده معادل 1 تا 5 برابر حق‌بیمه سالانه و تا پایان قرارداد مستمری دریافت خواهد کرد.

معافیت از پرداخت حق‌بیمه در صورت فوت بیمه‌گذار: اگر بیمه‌گذار در مدت اعتبار بیمه‌نامه در اثر حادثه فوت کند، حق‌بیمه‌های مربوطه تا پایان قرارداد توسط بیمه‌گر تأمین و بیمه‌نامه ادامه خواهد داشت.

معافیت از پرداخت حق‌بیمه در صورت فوت بیمه‌گذار (فوت به هر علت): چنانچه بیمه‌گذار در مدت اعتبار بیمه‌نامه فوت کند، حق‌بیمه‌های مربوطه تا پایان قرارداد توسط بیمه‌گر تأمین و بیمه‌نامه ادامه خواهد داشت.

پوشش‌های تکمیلی بیمه عمر و سرمایه‌گذاری سینا

علاوه بر پوشش بیمه عمر، بیمه‌گذار می‌تواند سایر پوشش‌های تکمیلی را خریداری کند که عبارتند از:

• فوت ناشی از حادثه

• نقص عضو ناشی از حادثه

• هزینه پزشکی ناشی از حادثه

• امراض خاص یا صعب‌العلاج

• معافیت از پرداخت حق‌بیمه در صورت ازکارافتادگی ناشی از حادثه یا بیماری

• مستمری از کارافتادگی

مزایای سرمایه‌گذاری در بیمه عمر سینا:

بیمه سینا حق‌بیمه پرداختی بیمه‌گذاران بیمه عمر خود را در بهترین فرصت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کند..

• پرداخت سود تضمین‌شده و سود مشارکت در منافع

• ارائه گزارش سود قطعی (مجموع سود تضمینی و سود مشارکت در منافع) به‌صورت سالانه به بیمه‌گذار

• امکان اخذ وام بدون نیاز به معرفی ضامن و یا دریافت وثیقه

• امکان حفظ ارزش پول و مقابله با تورم با استفاده از تعدیلات حق‌بیمه

• بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی: شامل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث

• امکان بازخرید بیمه‌نامه و دریافت اندوخته سرمایه‌گذاری زودتر از تاریخ پایان بیمه‌نامه

ا امکان برداشت از اندوخته بیمه‌نامه پس از گذشت یک سال از شروع بیمه‌نامه

ا امکان واریزی متفرقه به حساب سرمایه‌گذاری جهت تقویت اندوخته بیمه‌نامه

• امکان انجام هرگونه تغییرات در شرایط مالی بیمه‌نامه به‌صورت سالانه

• ایجاد حساب سرمایه‌گذاری

• دریافت سود تضمین‌شده

ا مدیریت قلک سرمایه‌گذاری توسط متخصصین بیمه‌گر در حوزه سرمایه‌گذاری

• بهره‌مندی از سود مشارکت در منافع

• بهره‌مندی از معافیت مالیاتی

• امکان دریافت وام

• امکان برداشت وجه از موجودی قلک سرمایه‌گذاری

• امکان واریز متفرقه و افزایش موجودی قلک سرمایه‌گذاری

• بازخرید در هر زمان پس از گذشت یک‌سال از شروع بیمه‌نامه

پرداخت مبلغ سرمایه‌گذاری به‌صورت یک‌جا و یا تبدیل آن به مستمری بازنشستگی

با توجه به سن بیمه‌شده و وضعیت سلامتی وی تعیین خواهد شد. با افزایش سن حق‌بیمه نیز افرایش می‌یابد. همچنین در صورتی‌که بیمه‌شده از سلامت جسمانی مناسبی برخوردار نباشد، مشمول حق‌بیمه اضافی خواهد شد.

انواع بیمه‌های عمر

 • بیمه عمر انفرادی: پوشش بیمه‌ای که برای همه افراد در دسترس است.

 • بیمه عمر گروهی: پوشش بیمه‌ای برای پرسنل شرکت‌ها و سازمان‌ها.

انواع بیمه‌های عمر انفرادی در بیمه سینا

• بیمه عمر و سرمایه‌گذاری (طرح سینابان)

• بیمه عمر مانده بدهکار

انواع بیمه‌های عمر گروهی در بیمه سینا

• بیمه عمر و سرمایه‌گذاری (طرح سینابان)

• بیمه عمر مانده بدهکار

• بیمه عمر زمانی

• بیمه عمر تلفیقی

انواع معافیت‌های مالیاتی بیمه عمر و سرمایه‌گذاری سینا

• معافیت حق‌بیمه پس‌اندازی از مالیات بر ارزش افزوده

• معافیت سرمایه بیمه از مالیات بر ارث

• معافیت سرمایه بیمه از مالیات بر درآمد

سود تضمینی بیمه عمر و سرمایه‌گذاری سینا

• دو سال اول قرارداد معادل 16%

• دو سال دوم قرارداد معادل 13%

• از سال پنجم تا پایان قرارداد معادل 10%

مدت بیمه عمر و سرمایه‌گذاری سینا

• حداقل مدت بیمه‌نامه 5 سال است.

• حداکثر مدت بیمه‌نامه 30 سال است به نحوی که مجموع سن بیمه‌شده و مدت بیمه‌نامه کمتر از 70 سالگی فرد باشد.

شرایط سنی خرید بیمه عمر و سرمایه‌گذاری سینا

از بدو تولد تا قبل از 65 سالگی تمام امکان خرید بیمه‌نامه وجود دارد.

روش‌های پرداخت حق بیمه در بیمه عمر و سرمایه‌گذاری سینا

• یک‌جا برای کل مدت قرارداد، سالانه، شش ماهه، سه ماهه و ماهانه

• در قراردادهای گروهی، امکان پرداخت حق‌بیمه به صورت کسر از حقوق نیز وجود دارد.

میزان رضایتمندی بیمه‌شدگان از حق‌بیمه ، خسارت دریافتی و ... شرکت بیمه سینا

توانگری مالی یکی از معیارهای مهم ارزیابی شرکت بیمه‌گر است. توانگری مالی، میزان توان مالی شرکت در تحقق تعهدات مالی خود است.هرچه شرکت در ارزیابی معیارهای مربوطه، امتیاز بالایی کسب نماید، از سطح توانگری مالی و قدرت بالاتر در پرداخت و تامین مطالبات بیمه‌گزاران برخوردار بوده

و بیمه‌گزاران می‌توانند اعتماد بیشتری به آن شرکت بیمه‌گر داشته باشند.در راستای مقررات مصوب شورای عالی بیمه( آیین نامه شماره 69) بیمه مرکزی هر ساله براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال گذشته شرکت‌های بیمه‌گر امتیاز توانگری مالی آن‌ها را در پنج سطح اعلام می‌کند. براساس

آخرین آمار بانک مرکزی ، امتیاز توانگری مالی شرکت بیمه‌گر سینا 90% و سطح دو است. با توجه به شاخص های عملکردی موردتایید سازمان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شامل مراحل صدور بیمه نامه، ارائه اطلاعات مناسب به مشتری، سادگی و سرعت پرداخت خسارت،رضایت مالی، سطح

دانش پرسنل و کارمندان، سطح کیفیت ارتباط با مشتری و پاسخگویی، تعداد شعب و نمایندگی ها، تعداد مراحل صدور بیمه نامه، تنوع شرایط بیمه نامه با توجه به نیاز مشتری، رضایت از حق بیمه و میزان خسارت دریافتی، تبلیغات که توسط پژوهشکده بیمه منتشر شده است، می‌توانید آخرین رتبه

بندی شرکت‌های بیمه‌گر نظیر شرکت بیمه سینا را از لینک زیر بیابید.

آخرین رتبه بندی شرکت‌های بیمه‌گر