18 اردیبهشت 1401

شورای بیمه چیست و چه وظایفی دارد+ اعضای تشکیل دهنده شورا

یکی از ارکان اصلی بیمه‌ی مرکزی، شورای بیمه است. برای آن‌هایی که در حوزه بیمه فعالیت می‌کنند، این شورا و وظایفش کاملاَ شناخته شده‌است؛ اما برای آن‌هایی که تصوری جامعی از بیمه ندارند، شورای عالی بیمه، ممکن است که سازمانی بسیار پیچیده به نظر برسد؛ در صورتی که وظایف و فرآیند کاری آن کاملاَ مشخص و ساده است. اگر شما هم دوست دارید که بیشتر با این شورا آشنا شوید، در ادامه این مقاله ما را همراهی کنید.

شورای بیمه چیست؟

همان‌طور که در بالا هم نوشتیم، شورای عالی بیمه، یکی از مهم‌ترین ارکان بیمه مرکزی است که با هدف تقویت فعالیت‌های کارشناسی و تصمیم‌سازی، دریافت نظرات ذی‌نفعان و صاحب نظران صنعت بیمه، افزایش همکاری بیمه‌گران در فرآیند تصمیم گیری و نظام‌مندتر کردن این فرآیند به وجود آمده است.

ارکان شورای عالی بیمه

ارکان شورا از موارد زیر تشکیل شده‌است:

 • شورای عالی بیمه
 • کمیسیون تخصصی شورا
 • دبیرخانه شورا

اعضای شورای عالی بیمه

بر اساس ماده 10 قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری، شورای بیمه از اشخاص زیر تشکیل می‌شود:

 • رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی
 • رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران
 • معاون وزیر بازرگانی
 • معاون وزیر کار و امور اجتماعی
 • مدیر عامل یکی از مؤسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران
 • معاون وزیر جهاد کشاورزی
 • کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی
 • یک نفر کارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی
 • یک نفر مطلع در امور صنعت بیمه به انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

نکته مهم اینکه اعضای شورای بیمه به مدت سه سال فعالیت خواهند کرد. همچنین اینکه می‌توانند، مجدد انتخاب شوند.

وظایف شورای بیمه

وظایف این شورا بر اساس ماده 17 قانون تأسیس بیمه‌ی مرکزی و بیمه‌گری شامل موارد زیر هستند:

 • رسیدگی و دادن نظر در خصوص صدور پروانه تأسیس یا باطل کردن آن مؤسسات بیمه بر اساس قوانین و همچنین پیشنهاد این طرح به مجمع عمومی
 • تصویب نمونه ترازنامه مورد استفاده در موسسات بیمه
 • مشخص کردن انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی آن و همچنین نظارت بر روند فعالیت و امور بیمه‌های اتکایی
 • مشخص کردن میزان کارمزد بیمه  و حق بیمه رشته‌های بیمه‌ای
 • تصویب آیین نامه برای فعالیت‌های موسسات بیمه
 • رسیدگی و دادن نظر در خصوص گزارش بیمه مرکزی درباره فعالیت موسسات بیمه (این گزارش هر شش ماه یک بار باید تحویل داده شود.)
 • اظهارنظر در خصوص پیشنهادهای مطرح شده از سمت رییس شورای عالی

دیگر وظایفی که قانون برای این شورا تعیین کرده‌است، شامل موارد زیر هستند:

 • تصویب سازمان دبیرخانه شورای عالی بیمه
 • تصویب آیین‌نامه مقدار ودیعه سرمایه هر یک از رشته‌های بیمه
 • تأیید ممنوعیت موقت موسسه بیمه در بعضی از رشته‌ها
 • تصویب انتقال سوابق و اسناد مرتبط با حقوق و تعهدات مؤسسه بیمه
 • تصویب موضوعات پیش‌بینی‌شده فصل چهارم قانون تأسیس بیمه مرکزی
 • مشخص کردن فعالیت‌های مشمول اطلاق عملیات بیمه
 • تصویب واگذار شدن بخش یا تمام پرتفوی یک مؤسسه بیمه به دیگری
 • پذیرش ادغام چند موسسه بیمه با هم
 • تصویب ادغام موسسه یا لغو پروانه فعالیت آن در صورت نبود رضایت از وضعیت مالی
 • تصویب انواع اندوخته­‌های فنی و قانونی، طرز محاسبه آنها، ترتیب به کار انداختن این اندخته‌ها، نحوه ارزیابی اموال منقول و غیر منقول
 • پذیرش نمونه ترازنامه و میزان حساب سود و زیان مؤسسات بیمه
 • تصویب آیین‌نامه دلالان بیمه
 • تصویب چگونگی واگذاری بیمه اتکایی اجباری و همچنین مقدار کارمزد و مشارکت در سود آن

چند نکته و الزامات قانونی شورا

در خصوص تشکیل جلسه و فعالیت شورای عالی بیمه، چند وظیفه قانونی زیر وجود دارد:

 • رئیس شورا در رأی گیری شرکت نمی‌کند.
 • تمامی اعضا باید قبل از شروع به کار خود نسبت به انجام وظایف با دقت بسیار بالا و حفظ اسرار بیمه و قرار دادن صلاح کشور در تصمیم گیری، سوگند یاد کنند.
 • هر ماه، حداقل یک بار، جلسات به دعوت رئیس شورا برگزار می‌شود. البته اگر حداقل چهار نفر از اعضا درخواست کتبی تشکیل جلسه را بدهند، رئیس شورا باید حداقل تا یک هفته بعد، تمامی اعضا را برای تشکیل جلسه دعوت کند.
 • حداقل باید 6 نفر در هر جلسه شرکت کنند تا آن جلسه رسمیت داشته باشد. همچنین اینکه تمامی تصمیمات با اخذ نظر حداکثر 5 نفر تصویب و قابل اجرا خواهد بود.
 • در تصمیم‌گیری در خصوص یکی از شرکت‌های بیمه، آن فردی که در آن شرکت سهیم است، شرکت نخواهد کرد.
 • تمامی صورت‌جلسات باید به امضای رئیس شورای بیمه برسد و در بیمه مرکزی نگهداری شود.
 • سازمان دبیرخانه شورا، توسط خود شورا تصویب خواهد شد. رئیس و کارکنان این دبیرخانه از کارکنان بیمه مرکزی خواهند بود.

قوانین داخلی شورای عالی بیمه

شورای عالی دارای قوانین داخلی است که موارد زیر را شامل می‌شود:

 • جلسات به صورت عادی هر دو هفته یکبار برگزار خواهند شد؛ جز در موارد اضطراری که حداقل 4 نفر باید درخواست کتبی دهند. لغو جلسات باید بر اساس نظر یکی از اعضا و به تأیید رئیس شورا برسد. همچنین باید از دبیرخانه به تمامی اعضا اطلاع‌رسانی شود.
 • در هر جلسه حداقل باید 6 نفر حضور داشته باشند. حضور رئیس و قائم مقام الزامی است.
 • دو نفر از اعضای شورا می‌توانند حداکثر به مدت 10 دقیقه و قبل از بیان دستورجلسه، نظرات و مطالب خود را بیان کنند. همچنین رئیس شورا هم می‌تواند در خصوص فعالیت‌ها، عملکرد و مسائل مهم صنعت بیمه به مدت 10 دقیقه، اطلاعاتی بیان کند.
 • حداکثر در 30 دقیقه باید موضوع دستورجلسه و نظر بیمه‌ی مرکزی درباره آن همراه با تصمیمات کمیسیون تخصصی شورا و نظرات سازمان‌های تخصصی بیان شود.
 • هر یک از اعضا باید زمان مساوی در خصوص بیان نظرات خود داشته‌باشند. رئیس شورا این زمان را به هر یک از اعضا می‌دهد.
 • رئیس شورا باید مباحث مطرح شده را جمع‌بندی کرده و در خصوص انجام آن‌ها، از اعضا رأی‌گیری کند.

"<yoastmark

کمیسیون تخصصی شورا

کمیسیون تخصصی شورای بیمه از اعضا متفاوت تشکیل شده و وظایف نوشته در ادامه را بر عهده دارد.

اعضای کمیسیون تخصصی  شورا

کمیسیون تخصصی شورا از اعضای زیر تشکیل شده است:

 • عضو حقوقی شورا
 • عضو بیمه‌ای شورا
 • معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی به عنوان رئیس کمیسیون
 • عضو شورا معرفی شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی یا نماینده رسمی وی
 • عضو شورای عالی، معرفی شده از سوی وزارت بازرگانی یا نماینده رسمی وی
 • دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران
 • عضو شورای عالی، معرفی شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی یا نماینده رسمی وی
 • عضو شورا معرفی شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی یا نماینده رسمی وی
 • مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران یا نماینده رسمی وی
 • عضو شورای عالی، منتخب سندیکای بیمه‌گران ایران یا نماینده رسمی وی
 • عضو شورا، منتخب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نماینده رسمی وی

نکته مهم اینکه دبیر کمیسیون تخصصی، رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه خواهد بود.

فعالیت‌های کمیسیون تخصصی شورای بیمه

فعالیت‌ها و فرآیند کاری کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه شامل موارد زیر هستند:

 • کمیسیون تخصصی شورا به بررسی کارشناسی دستور جلسات شورای بیمه قبل از بیان شدن آن ها می‌پردازد. البته در شرایط خاصی، رئیس شورا می‌تواند، بدون مطرح کردن موضوعات در کمیسیون، آن‌ها مطرح کند.
 • در دستور جلسات کمیسیون تخصصی، موضوعات پیشنهادی هر یک از اعضا قرار خواهد گرفت.
 • دبیر کمیسیون باید نظرات اعضا و صاحب‌نظران را در خصوص موضوعات دریافت کند.
 • دستور جلسات کمیسیون باید توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه و بر اساس اولویت به رئیس کمیسیون تحویل داده‌شود.
 • رئیس کمیسیون باید دعوتنامه کمیسیون تخصصی را به هر یک از اعضای کیمسیون و حداقل سه روز قبل از تاریخ برگزاری تشکیل جلسه ارسال کند.
 • جلسات کمیسیون با حضور یافتن حداکثر اعضا رسمی خواهد بود. همچنین تصمیمات بر اساس دریافت حداکثر نسبی اعضا گرفته خواهد شد.
 • دبیر کمیسیون باید خلاصه‌ای از تصمیمات و موارد مطرح شده را تدوین و برای مطرح شدن در شورای عالی بیمه ارسال کند. البته رئیس کمیسیون، باید آن را به رئیس شورا تحویل دهد. همچنین اسناد می‌تواند در صورت درخواست یکی از اعضای شورا، در اختیار او قرار بگیرد.

دبیرخانه شورای عالی بیمه

دبیرخانه شورا از بخش‌های این شورا است که وظایف زیر را بر عهده داشته و از اعضای زیر تشکیل می شود:

اعضای دبیرخانه شورای بیمه

اعضای دبیرخانه شورای بیمه شامل افراد زیر هستند:

 • رئیس دبیرخانه شورای بیمه
 • کارشناس ارشد بیمه
 • کارشناس ارشد حقوقی
 • مسئول امور دفتری و بایگانی

رئیس کل بیمه‌ی مرکزی، سطح سازمانی رئیس و کارشناسان ارشد دبیرخانه شورای بیمه را تعیین می‌کند.

وظایف دبیرخانه شورا بیمه

دبیرخانه شورای عالی بیمه وظایف زیر را بر عهده دارد:

 • تهیه پیش‌نویس دعوتنامه و دستور جلسات شورای بیمه و کمیسیون تخصصی شورا
 • ارسال دعوتنامه و اسناد لازم به اعضای شورا قبل از برگزاری و دریافت رسید (امکان ارسال از طریق فکس یا ایمیل در صورت درخواست اعضا وجود دارد.)
 • تدوین مصوبات شورا و دریافت امضا از اعضای جلسه و همچنین نظر مخالف اعضای نسبت به مصوبات
 • پیش‌نویس ابلاغیه مصوبات شورا برای رئیس شورا
 • تهیه صورت مذاکرات و تصمیمات گرفته و تحویل آن به اعضا
 • تهیه دفتر ثبت صورتجلسات مذاکرات شورای بیمه با امضای ریاست شورا
 • پیش‌نویس مکاتبات مربوط به شورا برای ریاست شورا
 • پاسخ به مکاتبات و مراجعه مروبط به دبیرخانه شورا
 • نگهداری از تمامی صورتجلسات و مصوبات شورا
 • استعلام و دریافت نظر کتبی دستگاه‌ها و سازمان‌های تخصصی و تحویل آن به کمیسیون تخصصی
 • پیگیری دریافت مصوبه مجمع عمومی
 • پیگیری درج مصوبات شورا در سایت بیمه‌مرکزی
 • همکاری با مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل برای انتشار اخبار شورا
 • دریافت نظرات اعضای شورا
 • تهیه متن سوگندنامه و انجام هماهنگی مرتبط با برگزاری جلسه تحلیف اعضای شورا
 • تهیه گزارش عملکرد شورا در بازه های شش ماهه و یک ساله و تحویل آن به اعضا
 • ویرایش حقوقی و ادبی مصوبات شورا

شورای عالی بیمه از ارکان مهم بیمه مرکزی است که وظایف مهمی را بر عهده دارد. تمامی تصمیمات انجام شده در جهت بهبود وضعیت بیمه کشور است.

آخرین مقالات مرتبط با این مطلب مشاهده آرشیو مقالات مشاهده آرشیو
09 مهر 1401 / اطلاعات بیمه ای

تفاوت فسخ و ابطال بیمه‌نامه چیست؟ | شرایط ابطال و فسخ بیمه

یک بیمه‌نامه تا ابد پا بر جا نمانده و امکان ابطال آن وجود دارد. فسخ و ابطال بیمه‌نامه نیز امکان پذیر است، اما تفاوت فسخ و ابطال بیمه‌نامه زیاد است.

07 مهر 1401 / اطلاعات بیمه ای

بیمه زنان خانه دار تامین اجتماعی چیست؟+ دقیق‌ترین راهنمای کامل پوشش و مزایا

بیمه تامین اجتماعی زنان خانه دار برای آن دسته از خانم های خانه داری که شغل استخدامی ندارند؛ می تواند بسیار مفید باشد. چرا که علاوه بر استفاده از پوشش های تامین اجتماعی می توانند پس از بازنشستگی هم به عنوان یک پشتوانه مالی، از سرمایه ایجاد شده استفاده کنند. شما می توانید با ثبت نام این بیمه از مزایای آن بهره مند شوید.

02 مهر 1401 / اطلاعات بیمه ای

بیمه قالی بافی: مزایایی که هر قالیباف، می‌تواند از آن در 1401بهره ببرد.

اگر یک هنرمند قالی باف هستید و بیمه‌ای ندارید، می‌توانید تحت پوشش بیمه قالیبافی قرار بگیرید! با خواندن این مقاله با جزییات بیمه قالی بافی آشنا شوید.

01 مهر 1401 / اطلاعات بیمه ای

قوانین کار: میزان حقوق اضافه کاری و ساعات قانونی کار هر کارگر در 1401

اگر کارگر یا کارفرما هستید و می‌خواهید اطلاعاتی در مورد قوانین کار کسب کنید، این مقاله برای شما نوشته شده است.

19 شهریور 1401 / اطلاعات بیمه ای

محاسبه ساعات کاری: قوانین محاسبه اضافه کاری، مشاغل سخت و شب کاری

نحوه محاسبه ساعات کاری کارگر، اضافه کاری در شب و روز و وظایف کارفرما را در این مقاله بخوانید.

19 شهریور 1401 / اطلاعات بیمه ای

بیمه خویش فرما تامین اجتماعی چیست؟+ مزایا و معایب و قوانین ۱۴۰۱

بیمه خویش فرمای تامین اجتماعی نوعی از انواع بیمه تامین اجتماعی می باشد که به صورت اختیاری است و پرداخت حق بیمه ها در آن توسط خود فرد بیمه شده صورت می گیرد. برای تهیه این بیمه از سازمان تامین اجتماعی با در دست داشتن مدارک لازم می توانید به صورت حضوری و غیر حضوری نسبت به آن اقدام کنید.

فرم ارسال دیدگاه پیرامون این مطلب

عضویت در خبرنامه برای اطلاع از تخفیف های ماهانه در خبرنامه بیمه دات کام عضو شوید