بیمه دات کام

شرکت بیمه کارآفرین

شرکت بیمه کارآفرین

به تبعیت از قوانین تاسیس شرکت‌ها، شرکت سهامی عام بیمه کارآفرین (سهامی عام، در اسفند ماه سال 81 به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ تاسیس شد و سه ماه بعد در سال 82 با اخذ مجوز از بیمه مرکزی

جمهوری اسلامی ایران تحت شماره 5191 فعالیت خود را به عنوان نخستین شرکت بیمه خصوصی آغاز کرد. فعالیت بیمه ‌گری شرکت بیمه کارآفرین در حوزه انواع بیمه های زندگی و غیر زندگی صورت

میپذیرد.

بیمه بدنه کارآفرین

افزایش تعداد خودروها و سفرهای درون شهری و برون شهری افزایش تصادف‌ها و خسارت‌های جانی و مالی به دارندگان، سرنشینان و اشخاص ثالث را در پی داشته و مشکلات جدی را برای دارندگان

خودرو و زیان دیدگان حوادث رانندگی به وجود می‌آورد. آمار سنگین تصادف‌ها و مجروحان حوادث و زیان های سنگین مالی و جانی و اجباری بودن بیمه شخص ثالث، تهیه انواع پوشش‌های بیمه‌ای را برای

دارندگان وسایل نقلیه موتوری اجتناب ناپذیر نموده است.

اصطلاحات رشته‌های بیمه‌ای شرکت بیمه کارآفرین

بيمه‌گر: شركت بيمه‌ای است كه مشخصات آن در بيمه‌نامه ذکر می‌شود و در ازای دريافت حق‌بيمه، جبران خسارت احتمالی را طبق شرايط توافق شده در بيمه‌نامه به عهده می‌گيرد.

بيمه‌گذار: شخص حقيقی يا حقوقی است كه مالك موضوع‌بيمه است يا به حکم قانون، نمايندگيی مالک يا ذينفع را داشته و مسئوليت حفظ موضوع بيمه را از طرف مالک دارد. بیمه‌گذار به عقد قرارداد

بيمه با بيمه‌گر اقدام می‌كند و حق‌بیمه را پرداخت می‌کند.

ذينفع: شخصی كه بنا به درخواست بيمه‌گذار، نامش در بيمه‌‌نامه درج گرديده است و تمام يا بخشی از خسارت به وی از طرف بیمه‌گر پرداخته می‌شود.

حق بيمه: مبلغی است كه در بيمه‌نامه مشخص شده و بيمه‌گذار موظف است آن را هنگام صدور بيمه‌نامه يا به ترتيبی كه در بيمه‌نامه مشخص می‌شود به بيمه‌گر پرداخت نمايد.

موضوع بيمه : وسيله نقليه زمينی كه مشخصات آن در بيمه‌نامه بدنه کارآفرین درج شده است. لوازمی كه مطابق كاتالوگ وسيله نقليه بيمه شده به خريدار تحويل و يا در بيمه‌نامه درج شده نيز جزو

موضوع بيمه محسوب می‌شود.

فرانشيز : بخشی از هر خسارت كه به عهده بيمه‌گذار است و ميزان آن در بيمه‌نامه مشخص می‌گردد.

موضوع بیمه عمر : فوت شخص بیمه‌شده به هر علتی را در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه عمر کارآفرین تحت پوشش قرار می‌دهد که در این صورت بیمه‌گر تعهدات خود را طبق مفاد و شرایط خصوصی

بیمه‌نامه انجام خواهد داد.

حق بیمه : وجهی است که بیمه گذار پرداخت آن را طبق شرایط و شروط توافق شده در قرارداد بیمه‌نا‌مه متعهد شده است.

سرمایه فوت : مبلغی است که بیمه‌گر، در صورت فوت بیمه‌شده در طول مدت بیمه عمر طبق شرایط خصوصی مندرج در این بیمه‌نامه به استفاده کننده می‌پردازد.

خسارت‌های تحت پوشش بیمه‌بدنه کارآفرین :

جبران خسارت‌های وارد به موضوع بيمه و هزينه‌های مربوط، به شرح زير در تعهد بيمه‌گر خواهد بود:

خسارتی كه از برخورد موضوع‌بيمه با يك جسم ثابت يا متحرک يا برخورد اجسام ديگر به موضوع بيمه يا واژگونی و سقوط موضوع بيمه حاصل شود يا چنانچه در حين حركت، اجزا و يا محموله موضوع بيمه

به آن برخورد نمايد و موجب بروز خسارت شود.

 • خسارتی كه در اثر آتش سوزی، صاعقه يا انفجار به موضوع بيمه و يا لوازم يدكی اصلی همراه آن وارد گردد.

 • در صورتی كه وسیله نقلیه‌ای که در بیمه‌نامه ذکر شده، دزديده شود و يا در اثر عمل دزدی يا شروع به دزدی به وسيله نقليه و يا وسايل اضافی آن كه در بيمه‌نامه درج شده خسارت وارد شود
 • خسارتی كه هنگام نجات يا انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به آن وارد شود.

 • خسارت باطری و چرخ‌های وسیله نقلیه موضوع بيمه در اثر هر يک از خطرات بيمه شده تا پنجاه درصد قيمت نو قابل پرداخت است.

 • هزينه‌های متعارفی كه بيمه‌گذار براي نجات وسیله نقلیه بیمه شده و جلوگيری از افزایش خسارت و نيز انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به نزديک‌ترين محل مناسب برای تعمير آن پرداخت می‌نمايد

حداكثر تا بيست درصد كل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود.

استثنائات پوشش‌های بیمه بدنه کارآفرین

 • خسارت‌های ناشی از سيل، زلزله و آتشفشان

 • خسارت‌هايی كه به علت استفاده از موضوع بيمه در مسابقه اتومبيلرانی يا آزمايش سرعت به آن وارد شود.

 • خسارت‌هایی که به علت حمل مواد منفجره ، سريع الاشتعال یا اسيدی به وسیله نقلیه وارد می‌شود مگر آنكه موضوع بيمه مخصوص حمل آن باشد.

 • خسارت‌های وارده در اثر پاشيده شدن رنگ ، اسيد و ساير مواد شيميايی روی بدنه موضوع بيمه مگر آنكه ناشی از حوادث تحت پوشش بيمه باشد.

 • خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بيمه پس از وقوع حادثه

 • خسارت ناشی از كشيدن ميخ و ساير اشيای نوک تیز روی بدنه موضوع بيمه

 • كاهش ارزش موضوع بيمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بيمه‌شده باشد.

 • زيان ناشی از عدم امكان استفاده از موضوع بيمه که حادثه دیده باشد و دلیل آن زیان، خطرات تحت پوشش بيمه‌نامه بدنه کارآفرین باشد.

 • جنگ ، شورش ، اعتصاب و يا تهاجم خسارت هایی را برای وسایل نقلیه نیز به همراه دارند که چنین خسارت هایی برای موضوع بیمه قابل پرداخت نیست.

 • خسارت ناشی از انفجارهای هسته ای چه این خسارت مستقیم یا غیرمستقیم باشد.

 • خسارت‌هايی كه عمداً توسط بيمه‌گذار، ذی‌نفع يا راننده موضوع بيمه به آن وارد می‌شود.

 • خسارت‌های موضوع بيمه حين گريز از تعقيب مقامات انتظامی مگر آنكه عمل گريز توسط متصرفين غير قانونی باشد.

 • در صورتي كه راننده موضوع بيمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگی باشد يا گواهينامه رانندگی وی باطل شده باشد و يا مطابق مقررات راهنمايی و رانندگی گواهينامه راننده برای رانندگی موضوع

بيمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهينامه در حکم بطلان بیمه‌نامه نیست.

 • خسارت‌های ناشی از حوادثی كه به علت مصرف مشروبات الكلی يا استعمال مواد مخدر يا روان گردان توسط راننده موضوع‌بيمه بوجود آمده باشد.

 • خسارت ناشی از بكسل كردن وسيله نقليه ديگر مگر آنكه موضوع‌بيمه مخصوص و مجاز به انجام اين كار باشد و اصول و مقررات ايمنی را رعايت كرده باشد.

 • خسارت‌های وارده به وسايل و دستگاههای الكتريكی و الكترونيكی موضوع بيمه در صورتی كه ناشی از نقص و خرابی در كاركرد آنها باشد.

 • خسارت‌های ناشی از حمل بار بیش از حد مجاز توسط وسیله نقلیه موضوع بیمه‌نامه

شرایط پرداختی حق بیمه بدنه کارآفرین

بیمه بدنه

مراحل خرید بیمه بدنه کارآفرین

برای خرید و تمدید بیمه‌نامه بدنه کارآفرین یا صدور الحاقیه و تغییرات و تمدید آن، می‌توانید از طریق نزدیک‌ترین شعبه یا نمایندگی در محل کار یا سکونت خود و یا از طریق سایت بیمه دات کام اقدام

فرمایید.

مهلت اعلام خسارت بیمه بدنه کارآفرین

بيمه‌گر باید ظرف پانزده روز بعد از تهیه مدارک و توافق طرفين در خصوص ميزان آن يا اعلام رای داور مرضی‌الطرفين خسارت را پرداخت كند.

برای پرداخت خسارت سرقت موضوع بيمه ۶۰ روز زمان نیاز است.این زمان از تاريخ خسارت به بيمه‌گر آغاز و پس از سپری شدن اين مدت در صورت مفقود ماندن موضوع‌بيمه، خسارت وارده به موجب

شرايط بیمه‌نامه بدنه کارآفرین پرداخت می‌شود.

مدارک لازم جهت پرداخت خسارت بیمه بدنه کارآفرین

 • کروکی یا گزارش نیروی انتظامی و مقامات ذی ربط

 • اصل بیمه‌نامه بدنه معتبر

 • اصل بیمه‌نامه ثالث معتبر در زمان حادثه

 • اصل کارت مالکیت یا سند مالکیت خودرو

 • اصل گواهینامه راننده موضوع بیمه

 • کارت ملی راننده مقصر حادثه

حق بیمه پرداختی بیمه بدنه کارآفرین

بیمه بدنه

بیمه شخص ثالث کارآفرین

افزایش تعداد خودروها و سفرهای درون شهری و برون‌شهری موجب تعدد حوادث رانندگی و خسارات سنگین جانی و مالی به دارندگان، سرنشینان و اشخاص‌ثالث و مشکلات حاد برای استفاده کنندگان از

خودرو و زیان‌دیدگان حوادث رانندگی شده است.

آمار بسیار بالای حوادث رانندگی، فوت 30 هزار نفر و تعداد مجروحان قریب به 200000 نفر و میلیاردها ریال خسارت جانی و مالی در طول سال، اجباری بودن بیمه شخص ثالث را در پی داشته است که

تهیه انواع پوشش‌های بیمه ای را برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری اجتناب ناپذیر نموده است.

پوشش‌های بیمه شخص ثالث بیمه کارآفرین

شخص ثالث: همه زیاندیدگان ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی (اعم از زیان جانی و مالی) خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی(شرکتها) باشند، شخص‌ثالث نامیده می‌شوند.

خسارت مالی: عبارت است از خسارت‌های وارده به اموال منقول و غیر منقول که مالکشان شخص‌ثالث باشد. هر زیاندیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده

مسئول حادثه

خسارت جانی: منحصراً مربوط به آسیب جانی و صدمات وارده به انسان‌های درگیر در حادثه تصادف است.

خسارت جانی شامل: دیه جرح + دیه فوت + دیه نقص عضو می‌باشد.

خسارت سرنشین: بیمه‌نامه سرنشین مخصوص راننده است.

موارد زیر تحت پوشش بیمه شخص ثالث بیمه کارآفرین نیستند.

 • خسارتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه متحمل شود.

 • خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه

 • خسارت مستقیم و غیر مستقیم که از اشعه های رادیو اکتیو و مواد هسته ای منتج شوند

 • خسارتی که محکومیت جزایی ویا پرداخت جرایم در پی داشته باشند.

شرایط پرداختی حق بیمه شخص ثالث کارآفرین

بیمه شخص ثالث

مدت زمان بیمه‌نامه شخص ثالث کارآفرین (کوتاه مدت ، سه ماهه و ... )

بیمه‌نامه شخص ثالث کارآفرین را می توان با مدت های زمانی مختلف یک ساله یا کوتاه مدت ( یک ماهه، دوماهه، سه ماهه و ....) خریداری نمود.

مراحل خرید بیمه شخص ثالث کارآفرین

برای خرید بیمه‌نامه و تمدید بیمه‌نامه یا صدور الحاقیه و تغییرات و تمدید آن، می توانید از طریق نزدیک ترین شعبه و یا نمایندگی در محل کار یا سکونت خود و یا از طریق سایت بیمه‌دات‌کام اقدام فرمایید

مهلت اعلام خسارت بیمه شخص ثالث کارآفرین

بیمه‌گذار باید وقوع هرگونه حادثه موضوع بیمه‌نامه شخص ثالث بیمه کارآفرین و همچنین هرنوع ادعا یا مطالبه مربوط به این بیمه‌نامه ثالث را سریعا در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز (به

استثنای تعطیلات رسمی) از تاریخ وقوع حادثه به اطلاع بیمه‌گر برساند و نیز مکلف است متعاقباً، نام ونشانی مطالبه کننده یا اقامه‌کننده دعوی و عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت یا اقامه دعوی شده

است را به همراه مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع و نیز هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره دراختیار دارد به

بیمه‌گر تسلیم و بیمه‌گر را در تحقیقات مساعدت نماید.

بیمه‌گذار بایستی جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه‌گر به عمل آورد.

اعلام حادثه بیمه‌گذار می بایست شامل اطلاعات ذیل باشد:

شماره بیمه‌نامه، زمان و مکان حادثه، مشخصات زیاندیده یا زیاندیدگان و شرح مختصری در خصوص نحوه بروز حادثه و علت اولیه وقوع

حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث کارآفرین

بیمه شخص ثالث

مدارک لازم جهت پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث کارآفرین

الف) ايراد خسارت در حوادث و تصادفات

در صورت وجود گزارش انتظامی:

 • اصل و كپي بيمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو

 • اصل و كپی گواهينامه راننده خودرو در هنگام حادثه

 • اصل و كپی كارت و سند خودرو

 • در صورت خرید خودرو یا وسیله نقلیه بیمه شده از شركت‌های ليزينگ در صورت خريد اقساطی، ارائه معرفی‌نامه ضرورت دارد.

اصل كروكی

 • بازديد از مورد بيمه توسط کارشناس خسارت

 • در صورتی كه كروكی تنظيمی از نوع غير سازشی باشد، می‌بايست علاوه بر مدارك فوق، برگ بازجويی طرفين حادثه با همه گزارشهای تكميلی از قبيل گزارش نيروی انتظامی، گزارش كارشناس رسمی

دادگستری و عند اللزوم رای محاكم قضايی در مورد كروكی تنظيمی به شعبه پرداخت خسارت تسلیم گردد.

بدون گزارش مقامات انتظامی

در صورت بروز حادثه و وارد شدن خسارت به بدنه وسیله نقلیه بیمه شده، به شرط مقصر بودن راننده خودروی بيمه شده ، يا عدم وجود مقصر شناخته شده در حادثه، بيمه‌گذار می‌تواند بدون ارائه گزارش

مقامات انتظامی جهت دريافت خسارت برای يكبار در طول قرارداد و حداکثر تا سقف مجاز، به شعب شركت بیمه کارآفرین مراجعه نمايد.

مدارك مورد نياز جهت دريافت خسارت بیمه شخص ثالث کارآفرین عبارتند از:

 • اصل و كپی بيمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو و موتورسیکلت بیمه‌شده

 • اصل و كپی گواهينامه راننده خودرو و موتورسیکلت در هنگام حادثه

 • اصل و كپی كارت و سند خودرو و موتورسیکلت

 • بازديد از مورد بيمه توسط کارشناس خسارت

ب) وقوع سرقت قطعات و لوازم خودرو

در صورت وقوع سرقت قطعات و لوازم خودرو، به شرط آنكه خودرو دارای پوشش سرقت در جای لوازم باشد، سريعا موضوع را به نزديكترين پاسگاه يا كلانتری محل حادثه گزارش نموده و جهت دريافت

خسارت به يكی از شعب پرداخت خسارت اين شركت مراجعه نماييد.

مدارك مورد نياز جهت دريافت خسارت سرقت در جای خودرو عبارتند از:

 • گزارش مقامات انتظامی

 • اصل و كپی كارت و سند خودرو

 • اصل و كپی بيمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو

 • بازديد از مورد بيمه توسط کارشناس خسارت

 • ارائه معرفينامه از شركت‌های ليزينگ در صورت خريد اقساطی خودرو

ج) وقوع سرقت كلي خودرو

در صورت وقوع سرقت كلی خودرو، بیمه گزار باید سريعا موضوع را به نزديكترين پاسگاه يا كلانتری محل حادثه گزارش نموده و ظرف حداكثر ۴۸ ساعت، جهت تشكيل پرونده به يكی از شعب پرداخت خسارت

شركت بیمه کارآفرین مراجعه نماید.

مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده عبارتند از:

 • اصل و کپی کارت و سند خودرو

 • اصل و كپی بيمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو

بیمه عمر کارآفرین

در بیمه‌عمر کارآفرین، خطر فوت بیمه‌گزار پوشش داده می‌شود. یعنی اگر در مدت قرارداد بیمه عمر، شخص بیمه‌گذار به هر علتی فوت شود، سرمایه بیمه مندرج در بیمه‌نامه به شخص یا اشخاص ذینفع یا

استفاده کنندگان تعیین شده از طرف بیمه‌گذار پرداخت می‌شود.

انواع بیمه عمر کارآفرین (خطر فوت ) :

بیمه عمر زمانی انفرادی و گروهی

در بیمه عمر زمانی انفرادی و گروهی خطر فوت شخص بیمه شده از طرف بیمه‌گر تحت پوشش قرار می گیرد یعنی در صورت فوت شخص بیمه شده در مدت اعتبار قرارداد بیمه، سرمایه بیمه مندرج در

بیمه‌نامه به شخص یا اشخاص ذینفع یا استفاده کنندگان تعیین شده از طرف بیمه شده پرداخت می‌شود. بازه زمانی تحت پوشش بیمه عمر زمانی کارآفرین ممکن است برای بازه زمانی دو یا سه ساله یا به

بیان دیگر کوتاه مدت یا برای بازه زمانی طولانی مدت 10 الی 25 سال منعقد گردد. امکان انعقاد قرارداد بیمه‌نامه عمر زمانی برای مدت یکسال نیز وجود دارد و سال به سال با پرداخت حق‌بیمه با توجه به

نرخ روز تمدید می شود.

حداکثر سن مورد تعهد بیمه‌گر با احتساب مدت بیمه‌نامه در این نوع بیمه 70 سال تمام است.

بیمه عمر مانده بدهکار اعم از انفرادی و گروهی کارآفرین :

بیمه عمر مانده بدهکار زیرمجموعه بیمه عمر خطر فوت است که برای تضمین اقساط مانده وام در صورت فوت وام گیرنده به کار می‌رود.

این بیمه بیشتر برای بانک‌های وام دهنده (بانک‌های رهنی و موسسات مالی و اعتباری ) و وام گیرندگان است. در صورت فوت وام گیرنده تحت پوشش ( بیمه شده ) در مدت قرارداد مورد توجه قرار می‌گیرد

که اقساط باقیمانده وام از طرف شرکت بیمه یک جا به بانک یا موسسه وام دهنده پرداخت می‌گردد و وثیقه مورد رهن آزاد شده و در اختیار ورثه یا استفاده کنندگان قرار گیرد.

خسارت‌های تحت پوشش بیمه عمر بیمه کارآفرین

این بیمه‌نامه عمر کارآفرین، فوت شخص بیمه شده به هر دلیلی را در طول مدت اعتبار بیمه‎نامه تحت پوشش قرار می‌دهد که در این صورت بیمه‌گر تعهدات خود را طبق مفاد و شرایط خصوصی بیمه‌نامه عمر

کارآفرین انجام خواهد داد.

مواردی که بیمه عمر کارآفرین پوشش نمی دهد

 • فوت بیمه شده به دلیل عملیات مجرمانه نظیر مباشرت، مشارکت در جرایم.این امر مطابق با قوانین کشوری سنجیده می‌شود.

 • بیمه‌شده، مشروبات الکلی مواد مخدر و روان گردان مصرف نموده و فوت کند.

 • فوت بیمه شده بر اثر خودکشی. فوت بیمه‌شده بر اثر خودکشی در بیمه‌های جمعی بر اساس توافق بیمه‌گر و بیمه‌گذار خواهد بود.

 • فوت بیمه شده توسط ذینفع‌ که تعمداً به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجبات مرگ بیمه شده را فراهم آورد.

  تبصره:در صورت فوت بیمه شده توسط استفاده کننده فقط سهم سایر استفاده کنندگان از سرمایه به نسبت تعیین شده در بیمه‌نامه عمر کارآفرین پرداخت خواهد شد.

 • مرگ فرد بیمه شده به دلیل تشعشات هسته ای و جنگ و شورش و شرکت در عملیات نظامی باشد.

 • فوت بیمه شده ناشی از خطرات هدایت یا سرنشینی وسایل نقلیه (هوایی، زمینی، ریلی و دریایی) در مسابقات، پروازهای اکتشافی، هر نوع تمرین و آموزش غواصی، پرواز هوایی، پرش با چتر نجات )سقوط

آزاد( هدایت کایت و سایر پرواز بدون موتور ... باشد.

 • فوت بیمه شده به علت بیماریهای صعب العلاج قبلی ، دیابت و ام اس ( که قبل از شروع پوشش بیمه‌ای بیمه شده به آن مبتلا بوده و به همان علت در طول سال اول قرارداد فوت نماید)

شرایط پرداخت سرمایه بیمه عمر کارآفرین :

سرمایه بیمه پس از دریافت اسناد و مدارک مشروحه زیر تسویه و به استفاده کننده پرداخت خواهد شد:

 • بیمه نامه و اوراق الحاقی ضمیمه آن

 • قبوض رسید حق بیمه های پرداختی.

 • اعلام کتبی فوت بیمه‌شده با ذکر علت آن حداکثر ظرف یک ماه مگر در موارد غیر عادی( از طرف استفاده کننده یا بیمه گذار به بیمه گر)

 • گواهی رسمی فوت خالصه رونوشت فوت صادره از طرف ثبت احوال

 • گواهی مشروح آخرین پزشک معالج که در آن علت بیماری، شرح و سیر آن ذکر شده باشد.در صورتیکه معالجه بعمل نیامده باشد، مدارک مثبته حاکی از بیماری و علل فوت و اوضاع و احوالی که در آن فوت

اتفاق افتاده ارائه گردد.

 • تصویر کلیه صفحات شناسنامه باطل شده بیمه‌شده متوفی

 • در صورتیکه فوت بر اثر حادثه باشد گزارش حادثه که توسط مراجع ذیصالح تهیه گردیده است

 • گواهی انحصار وراثت در صورتیکه استفاده کنندگان در بیمه نامه و برگ های الحاقی مشخص نشده باشد

شرایط پرداختی حق بیمه عمر کارآفرین

پرداخت حق بیمه به روش‌های یکجا و سالانه می‌باشد مگر آنکه توافق دیگری در مورد پرداخت حق‌بیمه بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار صورت گرفته باشد. در روش یکجا، کل حق‌بیمه می‌باید در شروع قرارداد بیمه به

صورت یکجا پرداخت شود و در روش سالانه حق بیمه می‌باید در ابتدای هر سال بیمه‌ای پرداخت گردد. پرداخت حق بیمه در صورتی معتبر خواهد بود که به حساب شرکت بیمه واریز و در مقابل تاییدیه

بیمه‌گر دریافت شود.

در صورت فوت بیمه شده، اگر حق بیمه تا پایان سال به صورت کامل پرداخت نشده باشد، بیمه‌گر باقی مانده حق بیمه آن سال بیمه شده را از مبلغی که به ذی نفع باید پرداخت کند، کسر می‌نماید .

مدت پوشش بیمه عمر کارآفرین (مدت بازپرداخت وام)

لازم به توضیح است حداکثر سن مورد تعهد بیمه‌گر با احتساب مدت بیمه‌نامه در این نوع بیمه 70 سال تمام می‌باشد.

مدت زمان بیمه‌نامه عمر کارآفرین (کوتاه مدت ، سه ماهه و ... )

قرارداد بیمه عمر کارآفرین و همچنین شروط توافق شده منتج از آن، از تاریخ شروع بیمه‌نامه منوط بر آن‌که اولین قسط حق بیمه حداکثر تا تاریخ شروع بیمه نامه پرداخت گردد ، اعتبار می‌یابد مگر آنکه بین

بیمه‌گر و بیمه‌گذار توافقات دیگری صورت گرفته باشد.

مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه نامه عمر کارآفرین

لینک مربوطه در سایت درج و سپس در این محتوا ذکر گردد.

مهلت اعلام خسارت بیمه عمر کارآفرین

در صورت فوت بیمه شده مراتب باید کتبا" با ذکر علت آن در اولین فرصت ظرف مدت مقرر از طرف استفاده کننده یا بیمه گذار به اطلاع بیمه‌گر برسد.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت بیمه نامه المثنی بیمه عمر کارآفرین

در صورتی‌که بیمه نامه یا قبوض رسید حق بیمه مفقود شود بیمه‌گذار باید حداکثر ظرف مدت 15 روز مراتب را به صورت کتبی به اطلاع بیمه‌گر برساند و بیمه‌گر نیز پس از اطمینان از فقدان آن المثنی

بیمه‌نامه عمر کارآفرین را صادر خواهد نمود.

مدارک لازم جهت پرداخت خسارت بیمه عمر کارآفرین

 • گواهی رسمی فوت

 • گزارش مشروح آخرین پزشک معالج که در آن علت بیماری و سیر آن ذکر شده باشد.

 • در صورتی که بیمه‌شده متوفی معالجه خاصی را تجربه نکرده باشد، مدارک حاکی از نوع بیماری و علت فوت و شرایط و نحوه و جزییات فوت به هزینه استفاده کننده تهیه و ارائه گردد.

 • گزارش حادثه منجر به فوت که به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشد.

 • اگر استفاده کنندگان از عواید بیمه عمر کارآفرین در بیمه‌نامه مشخص نشده باشند، گواهی انحصار وراثت ضرورت می یابد.

 • درصورتی که استفاده کننده/استفاده کنندگان بیمه عمر به عمد بیمه شده را به قتل برسانند، در این صورت بر اساس فرم ذینفع سهم سایر استفاده کنندگان پرداخت و سهم عمد در مرگ پرداخت نمی‌شود.

 • خسارت مربوط به کارکنان غیرایرانی فقط در صورت داشتن برگه اقامت با حق کار مشخص و پروانه کار قابل پرداخت است.

حق بیمه پرداختی بیمه عمر کارآفرین

لینک مربوطه در سایت درج گردد.

میزان رضایتمندی بیمه شدگان از حق بیمه ، خسارت دریافتی و ....شرکت بیمه کارآفرین

توانگری مالی یکی از معیارهای مهم ارزیابی شرکت بیمه‌گر است. توانگری مالی، میزان توان مالی شرکت در تحقق تعهدات مالی خود است.هرچه شرکت در ارزیابی معیارهای مربوطه، امتیاز بالایی کسب نماید،

از سطح توانگری مالی و قدرت بالاتر در پرداخت و تامین مطالبات بیمه‌گزاران برخوردار بوده و بیمه‌گزاران می توانند اعتماد بیشتری به آن شرکت بیمه‌گر داشته باشند. در راستای مقررات مصوب شورای عالی

بیمه( آیین نامه شماره 69) بیمه مرکزی هر ساله براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال گذشته شرکت های بیمه‌گر امتیاز توانگری مالی آن‌ها را در پنج سطح اعلام می کند. براساس آخرین آمار بانک

مرکزی ، امتیاز توانگری مالی شرکت بیمه‌گر کارآفرین 117 و سطح یک است.

با توجه به شاخص های عملکردی موردتایید سازمان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شامل مراحل صدور بیمه نامه، ارائه اطلاعات مناسب به مشتری، سادگی و سرعت پرداخت خسارت، رضایت مالی،

سطح دانش پرسنل و کارمندان، سطح کیفیت ارتباط با مشتری و پاسخگویی ، تعداد شعب و نمایندگی ها، تعداد مراحل صدور بیمه نامه، تنوع شرایط بیمه نامه با توجه به نیاز مشتری، رضایت از حق بیمه و

میزان خسارت دریافتی، تبلیغات که توسط پژوهشکده بیمه منتشر شده است، می توانید آخرین رتبه بندی شرکت های بیمه‌گر نظیر بیمه کارآفرین را از لینک زیر بیابید:

آخرین رتبه بندی شرکت‌‌های بیمه