بیمه دات کام

شرکت بیمه میهن

شرکت بیمه میهن

شرکت بیمه میهن به شماره ثبت ۳۳۰۹۰۲ با همکاری سازمان‌های شرکت سامان محیط (سهامی خاص)، شرکت سرمایه گذاری سپهر، شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت

سرمایه‌گذاری صبا تامین وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۸۷ به عنوان شرکت سهامی عام تاسیس گردید.

شرکت بیمه میهن به ارائه خدمات در رشته‌های مختلف بیمه‌ای صنعت بیمه نظیر بیمه های خودرو، آتش سوزی، باربری، مسئولیت، مهندسی، کشتی، هواپیما، درمان، انواع حوادث انفرادی و گروهی، عمر

انفرادی و گروهی، مسافرتی خارج از کشور و عمر و سرمایه گذاری فعالیت می‌پردازد.

بیمه بدنه خودرو میهن

بیمه بدنه خودرو میهن، خطرات ناشی از حوادثی را پوشش می‌دهد که برای اتومبیل اتفاق می‌افتند و شامل سه خطر حادثه، آتش سوزی و سرقت کلی است، البته شرکت بیمه‌گزار میهن پوشش‌های بیمه‌ای

دیگری نیز نظیر شکست شیشه به هر علت، سرقت درجا (جزئی)، توقف در مدت تعمیر وسیله برای بیمه بدنه خود ارائه می‌کند که بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت حق بیمه اضافی ، آن ها را نیز تحت پوشش

بیمه بدنه اتومبیل لحاظ نماید.

اصطلاحات بیمه بدنه میهن

بیمه بدنه میهن: شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در بیمه‌نامه بدنه خودروی میهن درج گردیده است و در ازای دریافت حق بیمه، جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط بیمه نامه به عهده میگیرد.

بیمه‌گذار: شخص حقیقی یا حقوقی مالک موضوع بیمه است یا به یکی از عناوین قانونی، نمایندگی مالک یا ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ موضوع بیمه را از طرف مالک دارد و قرارداد بیمه را با بیمه‌گر

منعقد میکند و متعهد پرداخت حق بیمه آن می‌باشد.

ذینفع: شخصی است که نام او بنا به در خواست بیمه‌گذار بیمه‌نامه بدنه خودروی میهن ذکر می‌شود و تمام یا بخشی از خسارت به او تعلق می‌گیرد.

حق‌بیمه : مبلغی معین در بیمه‌نامه که بیمه‌گذار موظف است آن را هنگام صدور بیمه‌نامه یا به ترتیبی توافقی بین او و شرکت بیمه‌گر پرداخت نماید.

موضوع بیمه: وسیله نقلیه زمینی مندرج در بیمه‌نامه به همراه لوازمی که مطابق کاتولوگ وسیله نقلیه بیمه شده به خریدار تحویل و یا در بیمه‌نامه درج شده نیز جزو موضوع بیمه محسوب می‌شود.

فرانشیز: بخشی از خسارت که میزان آن در بیمه‌نامه توافق شده و پرداخت آن برعهده بیمه‌گزار است.

مدت اعتبار بیمه‌نامه : شروع و پایان مدت اعتبار بیمه‌نامه به همان صورتی خواهد بود که در بیمه‌نامه تعیین می‌گردد.

پوشش‌های بیمه بدنه میهن

حادثه : خسارتی که ناشی از برخورد خودروی تحت پوشش بیمه میهن به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه یا واژگونی و سقوط مورد بیمه باشد.

آتش سوزی: خسارتی که در اثر آتش سوزی، صاعقه یا انفجار به موضوع بیمه بدنه میهن یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد شود.

سرقت کلی: در شرایط سرقت خودرو یا اگر در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه یا وسایل اضافی آن خسارت وارد شود که در بیمه‌نامه بدنه خودروی میهن درج شده است. در صورتی که

سرقت کلی خودرو انجام پذیرد، چنانچه طی 60 روز خودروی بیمه شده یافت نشود، بیمه گذار می‌تواند پس از انتقال سند به بیمه‌گر خسارت خود را دریافت کند.

بیمه محدود : بیمه‌گذار می‌تواند پوشش محدود به یک یا چند خطر به شرح زیر را خرید نماید:

پوشش آتش سوزی (خسارت جزئی و کلی)

 • پوشش سرقت (جزئی و کلی)

 • حادثه (جزئی و کلی)

 • فقط خسارت جزئی برای تمام خطرهای تحت پوشش (حادثه، آتش سوزی، سرقت)

 • خسارتی که در جریان نجات ویا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود .

 • خسارت باطری و لاستیک های چرخ موضوع بیمه در اثر هر یک از خطرات بیمه شده تا پنجاه درصد قیمت نو قابل پرداخت است .

ب) خطرات اضافی

بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت حق بیمه‌ای بیشتر، برای خطرهایی که در بیمه‌نامه های معمولی پوشش ندارد، بیمه تهیه کند. این پوشش ها عبارتند از: سرقت درجا، سرقت لوازم خودرو از قبیل رادیو ضبط،

لاستیک ها، آیینه ها و سایر اقلام لحاظ شده در کاتالوگ خودروی تحت بیمه که قابل جبران است.

هزینه های قابل تامین بیمه بدنه میهن

هزینه‌های متعارفی که بیمه‌گذار برای نجات موضوع بیمه خسارت دیده و جلوگیری از توسعه خسارت و انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به نزدیکترین محل مناسب برای تعمیر آن پرداخت می‌نماید، حداکثر

تا بیست درصد کل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود .

خساراتی که تحت پوشش بیمه بدنه میهن نیستند:

 • خسارت های ناشی از سیل، زلزله و آتشفشان

 • خسارت‌هایی که به علت استفاده ازموضوع بیمه در مسابقه اتومبیل رانی یا آزمایش سرعت به آن وارد شود.

 • خسارت‌های وارد به خودروی بیمه‌شده به علت حمل مواد منفجره، سریع الاشتعال یا اسیدی مگر آن که موضوع‌بیمه مخصوص حمل آن باشد.

 • خسارت‌های وارده در اثر پاشیده شدن رنگ‌، اسید و سایر مواد شیمیایی روی بدنه موضوع بیمه مگر آنکه ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه باشد.

 • خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه.

 • خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیای نوک تیز روی بدنه موضوع بیمه.

 • کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه شده باشد.

 • زیان ناشی از عدم امکان استفاده از موضوع بیمه حادثه دیده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بیمه‌نامه .

خسارت‌های غیر قابل جبران که تحت پوشش بیمه بدنه میهن نیستند:

درموارد زیر جبران خسارت درتعهد بیمه‌گر میهن نخواهد بود:

1- خسارت‌های ناشی از جنگ ، شورش ، اعتصاب ویا تهاجم

2- خسارت‌های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجار های هسته‌ای

3- خسارت‌هایی که عمداً توسط بیمه‌گذار ، ذینفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد می‌شود.

4- خسارت‌های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد.

5- در صورتی که راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی

موضوع بیمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهینامه در حکم بطلان آن نیست.

6- خسارت‌های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذی صلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه بوجود آمده باشد.

7- خسارت ناشی از بکسل کردن نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام این کار باشد و اصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد.

8- خسارت‌های وارده به وسایل و دستگاهای الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کارکردآنها باشد.

9- خسارت‌هایی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود .

10- برای لوازم تعویضی و مواضعی که قبل از شروع اعتبار بیمه‌نامه خسارت داشته یا آسیب دیده است ولو آنکه موضوع بیمه به قیمت واقعی بیمه شده باشد خسارت منظور نمی‌شود.

11- استهلاک لوازم و قطعاتی که به سرعت فرسوده می‌شود مانند باطری و لاستیکها با رعایت مدت مصرف حداقل50% می‌باشد.

تخفیفات و نحوه محاسبه تخفیفات بیمه بدنه میهن

در صورت عدم دریافت خسارت از محل بیمه‌نامه بدنه میهن در طی دوره اعتبار و عدم تغییر نام بیمه‌گذار در زمان تمدید بیمه‌نامه، تخفیفات عدم خسارت حق بیمه بیمه‌نامه بدنه او طبق جدول ذیل محاسبه

می‌شود.

سال بیمه ای درصد تخفیفات

سال دوم بیمه ای 25 درصد

سال سوم بیمه ای 35 درصد

سال چهارم بیمه ای 45 درصد

سال پنجم بیمه ای و به بالا 60 درصد

در صورتی که خسارت دارای مقصر حادثه باشد و امکان بازیافت خسارت نیز وجود داشته باشد، زمان تمدید بیمه‌نامه به نام بیمه‌گذار بیمه‌نامه بدنه مشمول تخفیف عدم خسارت می‌گردد.

در صورت پرداخت نقدی حق بیمه بیمه‌نامه بدنه علاوه بر تخفیفات متعلقه ، حق بیمه مشمول ده درصد تخفیف نقدی نیز خواهد بود.

اگر وسیله نقلیه موضوع بیمه صفر کیلومتر باشد مشمول تخفیف صفر کیلومتر نیز خواهد بود.

شرایط پرداختی حق بیمه بدنه میهن

مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه‌نامه میهن

 • اصل سوابق بیمه‌نامه قبلیاصل سند وسیله نقلیه

 • اصل کارت خودرو وسیله‌نقلیه

 • اصل کارت ملی دارنده وسیله نقلیه

 • حضور وسیله نقلیه موضوع بیمه برای بازدید اولیه

 • تکمیل فرم پرسشنامه ( فرم پیشنهاد ) و تائید و امضاء آن توسط متقاضی و یا نماینده قانونی آن

مراحل خرید بیمه بدنه میهن

مهلت اعلام خسارت بیمه بدنه میهن

بیمه‌گر موظف است حداکثر پانزده روز بعد از تکمیل مدارک و توافق طرفین در خصوص میزان آن یا اعلام رای داور مرضی الطرفین، هیئت داوری یا دادگاه ( موضوع ماده22) خسارت را پرداخت کند. این مدت

اعلام خسارت برای پرداخت خسارت سرقت موضوع بیمه 60 روز است که از تاریخ اعلام خسارت به بیمه‌گر شروع و پس از سپری شدن این مدت در صورت پیدا نشدن موضوع بیمه، خسارت وارده به موجب

شرایط بیمه بدنه میهن پوشش مالی داده می‌شود. بیمه‌گر می‌تواند به جای پرداخت نقدی خسارت ، موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً کمتر از آن میسر نیست تعمیر کند یا وسیله نقلیه مشابهی را در عوض

آن به تملک بیمه گذار در آورد . در هر حال فرانشیز و استهلاک به عهده بیمه‌گذار خواهد بود .

مدارک لازم جهت پرداخت خسارت بیمه بدنه میهن

 1. اصل و تصویر بیمه نامه بدنه وسیله نقلیه به همراه الحاقیه‌های صادره احتمالی

 2. اصل و تصویر بیمه نامه شخص ثالث وسیله نقلیه

 3. اصل و تصویر گواهینامه راننده

 4. اصل و تصویر کارت ملی بیمه‌گذار و راننده

 5. اصل و تصویر شناسنامه مالکیت خودرو و بنچاق

 6. اصل فاکتور هزینه‌های حمل و نجات وسیله نقلیه در صورت غیر قابل حرکت بودن

 7. اصل فاکتور رسمی لوازم – داغی قطعات تعویضی با نظر کارشناس ارزیاب و رویت سلامت وسیله نقلیه

حق بیمه پرداختی در هر رشته

بیمه شخص ثالث میهن

بیمه شخص ثالث، قانونی اجباری و تضمینی است از سوی دارندگان وسائل نقلیه به افراد ثالث که در صورت بروز حادثه و ایجاد خسارت مالی و یا جانی توسط بیمه‌گر قابل جبران خواهد بود.کلیه دارندگان

وسیله نقلیه موتوری زمینی موظفند مسئولیت خود را در مقابل جبران خسارت‌های وارده به اشخاص ثالث ، نزد یکی از شرکت های بیمه داخلی بیمه کنند.

پوشش‌های بیمه شخص ثالث میهن

خسارت‌های جانی

پرداخت خسارات بدنی (دیه) بر اساس قیمت ارزانترین نوع دیه (شتر) صورت می‌گیرد که مبلغ آن هر ساله طبق تصمیم ریاست قوه قضائیه تعیین و ابلاغ می‌شود.

مدارک مورد نیاز بیمه شخص ثالث میهن

 اصل سوابق بیمه‌نامه قبلی

 اصل سند وسیله نقلیه

 اصل کارت خودرو وسیله‌ نقلیه

 اصل کارت ملی دارنده وسیله نقلیه

 تکمیل فرم پرسشنامه (فرم پیشنهاد) و تائید و امضاء آن توسط متقاضی و یا نماینده قانونی آن

تخفیفات عدم خسارت بیمه شخص ثالث میهن

سال اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم تخفیف ( درصد ) 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

مدارک اعلام خسارت بیمه شخص ثالث میهن

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت مالی شخص ثالث میهن ( بدون گزارش مقامات انتظامی ):

1- اصل و تصویر بیمه‌نامه معتبر و متوالی مقصر و زیاندیده

2- اصل و تصویر گواهینامه رانندگی معتبر مقصر و زیاندیده

3- اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر و زیاندیده

4- اصل و تصویر کارت ملی مقصر و زیاندیده

5- حضور رانندگان مقصر و زیاندیده

6- مراجعه وسایل نقلیه مقصر و زیاندیده

7- اصل فاکتور رسمی لوازم ؛ داغی قطعات تعویضی با نظر کارشناس ارزیاب و رویت سلامت وسیله نقلیه زیاندیده حسب مورد

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت مالی شخص ثالث ( با گزارش سازش مقامات انتظامی ) :

1- اصل گزارش مقامات انتظامی ( کروکی )

2- اصل و تصویر بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه

3- اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بیمه‌نامه )

4- اصل و تصویر گواهینامه زیاندیده و تصویر گواهینامه مقصر حادثه

5- اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر

6- اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر

7- حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد

8- ارائه فاکتور رسمی لوازم/ داغی قطعات

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت مالی شخص ثالث (با گزارش غیر سازش مقامات انتظامی)

1- اصل یا تصویر برابر اصل شده گزارش مقامات انتظامی ( کروکی غیر سازش )

2- اصل و تصویر بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه

3- اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بیمه نامه )

4- اصل و تصویر گواهینامه زیاندیده یا تصویر گواهینامه مقصر حادثه

5- اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر

6- اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر

7- اوراق بازجویی مقصر و زیاندیده

8- گزارش مقامات انتظامی در مراحل مختلف

9- نظریه کارشناس رسمی دادگستری

10- رای صادره و یا صورتجلسه سازش

11- حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد

12- ارائه فاکتور رسمی لوازم / داغی قطعات

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت بدنی شخص ثالث میهن

 1. اصل و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه

 2. اصل و تصویر گواهینامه رانندگی مقصر حادثه

 3. اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه

 4. اصل و تصویر کارت ملی راننده مقصر

 5. تصویر برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامی اعم از اولیه و نهایی

 6. تصویر برابر اصل شده گزارش کاردان فنی تصادفات یا کارشناسان رسمی دادگستری

 7. تصویر برابر اصل شده اوراق بازجویی ( قبولی تقصیر طرفین حادثه )

 8. تصویر برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی ( جهت مصدومین )

 9. تصویر برابر اصل شده مدارک فوت شامل ( جهت متوفین )

 10. معاینه جسد

 11. جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات

 12. انحصار وراثت نامحدود

 13. قیم نامه ( در صورت وجود صغیر در ورثه )

 14. تصویر تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی

 15. تصویر شناسنامه اولیاء دم ( بازماندگان )

شرایط پرداختی حق بیمه شخص ثالث میهن

میزان رضایتمندی بیمه‌شدگان از حق بیمه ، خسارت دریافتی و ....شرکت بیمه میهن

توانگری مالی یکی از معیارهای مهم ارزیابی شرکت بیمه‌گر است. توانگری مالی، میزان توان مالی شرکت در تحقق تعهدات مالی خود است. هرچه شرکت در ارزیابی معیارهای مربوطه، امتیاز بالایی کسب

نماید، از سطح توانگری مالی و قدرت بالاتر در پرداخت و تامین مطالبات بیمه‌گزاران برخوردار بوده و بیمه‌گزاران می‌توانند اعتماد بیشتری به آن شرکت بیمه‌گر داشته باشند.

در راستای مقررات مصوب شورای عالی بیمه( آیین نامه شماره 69) بیمه مرکزی هر ساله براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال گذشته شرکت های بیمه‌گر امتیاز توانگری مالی آن‌ها را در پنج سطح

اعلام می کند. براساس آخرین آمار بانک مرکزی ، امتیاز توانگری مالی شرکت بیمه‌گر میهن 101 و سطح یک است.

با توجه به شاخص های عملکردی موردتایید سازمان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شامل مراحل صدور بیمه نامه، ارائه اطلاعات مناسب به مشتری، سادگی و سرعت پرداخت خسارت، رضایت

مالی، سطح دانش پرسنل و کارمندان، سطح کیفیت ارتباط با مشتری و پاسخگویی، تعداد شعب و نمایندگی ها، تعداد مراحل صدور بیمه نامه، تنوع شرایط بیمه نامه با توجه به نیاز مشتری، رضایت از حق

بیمه و میزان خسارت دریافتی، تبلیغات که توسط پژوهشکده بیمه منتشر شده است، می توانید آخرین رتبه بندی شرکت‌های بیمه‌گر نظیر بیمه میهن را از لینک زیر بیابید.

آخرین رتبه بندی شرکت‌های بیمه‌گر