06 دی 1401

بازخرید سنوات: نحوه محاسبه و تمام شرایط و قوانین آن

میزان مبلغ عیدی وزارت کار برای بسیاری از کارمند‌ها و کارگرها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همیشه دوست دارند، قبل از اینکه عیدی و سنوات خود را دریافت کنند، بتوانند این مبلغ را محاسبه کنند. روش محاسبه عیدی کارگران و سنوات در تمام این سال‌ها روش ثابتی بوده است.  فقط یک معادله برای مشخص کردن مزایای پایان سال  مورد استفاده قرار می‌گیرد. مبلغ عیدی کارگران بر اساس دو برابر پایه حقوق پرسنل محاسبه می‌شود در صورتی که از ۳ برابر پایه حقوق وزارت کار بیشتر نشود. ماده 24 قانون خاتمه کار، پرداخت و بازخرید سنوات را در زمان خاتمه کار به کارفرما تکلیف می‌کند. تمام کارفرماها موظف هستند که به ازای هر سال کار کارگران و کارمندان خود، باید معادل یک ماه آخرین حقوق فرد را به عنوان سنوات به فرد بپردازند.

توجه کنید، افرادی که عیدی آن‌ها تا 30 میلیون ریال باشد، از پرداخت مالیات معاف بوده و از مازاد آن 10 درصد مالیات کسر می‌شود. کلیه افرادی که قرارداد آن‌ها بر اساس قانون کار است و چه قرارداد دائمی‌ دارند و چه موقت، به میزان کارکرد خود در سال عیدی دریافت خواهند کرد. در ادامه درباره بازخرید سنوات برای شما می‌گوییم با ما همراه باشید.

 

بازخرید سنوات ماده 32 قانون کار

بر اساس آیین‌نامه‌ها و قوانین  از جمله ماده 32 قانون کار، اگر پایان قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی‌های جسمی ‌و فکری کارگر باشد( با توجه به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی ‌کار و نمایندگان قانونی کارگر)، کارفرما موظف است نسبت به هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه از آخرین حقوق کارگر را پرداخت ‌کند.

مبنا و نحوه محاسبه عیدی، سنوات و مرخصی

توجه داشته باشید که در پایان قرارداد بین کارگر و کارفرما، مسئله بازخرید سنوات به میان می‌آید و باید متناسب با آخرین حقوق دریافتی میزان عیدی، سنوات و مرخصی محاسبه شود.

محاسبه مرخصی در بازخرید سنوات

همانطور که می‌دانید وزارت کار و رفاه اجتماعی قانون‌هایی را برای کارگر و کارفرما در نظر گرفته است که باید مطابق آن عمل کرد. هر نفر در سال مجاز است که 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند و به سال دیگر منتقل کند. توجه کنید که مرخصی‌های استفاده نشده بیشتر از 9 روز کارگر و کارمند سوخت می‌شود و دیگر نمی‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

بازخرید سنوات

بازخرید سنوات و نحوه محاسبه آن

نکته: برای اینکه بتوان از مرخصی‌های بیشتر از 9 روز در سال جدید استفاده کرد باید توافق با کارفرما انجام شود و با توجه به شرایط کاری این موضوع بررسی شود.

به طور مثال: اگر کارفرما از کارمند خود درخواست کند که در طی سال، از مرخصی کمتری استفاده کند تا شرایط کاری او روبه پیشرفت باشد و بعد از آن در سال دیگر امکان استفاده از مرخصی را دارد، می‌توان گفت یک توافق دو طرفه انجام شده است.

مبنای محاسبه ذخیره مرخصی استفاده نشده طبق قانون، حداقل سالی یك ماه بر اساس آخرین حكم حقوقی فرد است كه ‌ایتم‌هایی شامل این حكم است. این موارد شامل: خواربار، حق اولاد، حق مسکن، پاداش و بن است.

محاسبه سنوات هنگام بازخرید سنوات

مبنای محاسبه ذخیره سنوات، مطابق با قوانین وزارت کار، حداقل سالی یک ماه بر اساس آخرین حقوق فرد است. تمام موارد مانند: خواربار، مسکن، حق اولاد، بن، پاداش و سود تولید جزو این حکم قرار دارد.

اگر کارگر پس از دریافت سنوات باز هم با کارفرمای خود ادامه همکاری داشته باشد، مبلغ باز خرید سنوات مشمول مالیات خواهد شد. به طور معمول برای راحتی كار 10 درصد در نظر گرفته می‌شود.

نکات مهم هنگام بازخرید سنوات

به طور معمول شرکت‌ها و کارگاه‌ها، مزایای پایان کار را در پایان همکاری در قالب بازخرید سنوات به کارگران و کارمندان پرداخت می‌کنند. دلیل اصلی این نوع پرداخت از طرف کارفرما، می‌تواند این باشد که با توجه به ذخیره سنوات، مالیاتی پرداخت نکند. البته که برخی از شرکت‌ها هم به صورت سالانه و در پایان سال، سنوات را پرداخت می‌کنند و متناسب با آن هم مالیات را خواهند پرداخت.

مبلغ عیدی مشمل معافیت یک ماه حقوق که هر سال اعلام می‌شود، پرداخت خواهد شد. البته که مازاد مبلغ اعلام شده توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی، مشمول ماده 84 و 85 مالیات قرار می‌گیرد.

طبق قانون، شرکت و کارفرما موظف است که سالی یک ماه(آخرین حقوق) سنوات پرداخت کند، اما اگر عرف و قانون کارگاه یا شرکتی این باشد که دو ماه حقوق را پرداخت کند، هیچ ممانعتی ندارد و این یک قرارداد دو طرفه بین کارگر و کارفرما محسوب می‌شود. البته که پرداختی اضافه‌تر از یک ماه، جزو هزینه‌های قابل قبول برای مالیات قرار نمی‌گیرد.

سنوات و پایه سنوات چیست؟

سنوات بخشی از تسهیلات وزارت کار است که برای افراد شاغل در این وزارتخانه در نظر گرفته می‌شود. در حقیقت سنوات بخشی از پایین بودن میزان حقوق و هزینه‌های زندگی کارگر را جبران می‌کند. پایه سنوات همان مبلغی از آخرین حقوق دریافتی کارمند و کارگر است که به دو صورت سالانه یا در پایان قرارداد پرداخت می‌شود.

پایه سنوات و بازخرید سنوات برای چه کسانی است؟

افرادی که در جامعه مشغول به فعالیت هستند به دو گروه تقسیم می‌شوند. افرادی که قرارداد رسمی‌ دارند یا افرادی که به صورت غیر رسمی ‌در حال فعالیت می‌باشند.

طبق قانون وزارت کار و بخشنامه سال 1392، کارفرما نباید بین این دو نوع قرارداد تفاوتی قائل باشد. سنوات خدمت در زمان بازخرید سنوات باید به یک میزان و با شرایط یکسان محاسبه شود.

بازخرید سنوات چه زمانی انجام می‌شود؟

همانطور که می‌دانید قراردادی بین کارفرما و کارگر منعقد می‌شود که با توجه به بندها و ماده‌هایی که در این قرارداد وجود دارد، هر دو را موظف به انجام تعهدات می‌کند. ممکن است شرایطی به وجود آید که قرارداد بین کارگر و کارفرما فسخ شود. خاتمه قرارداد می‌تواند به شرایط مختلف صورت گیرد. این موارد عبارتند از:

 • استعفای کارگر
 • فسخ قرارداد
 • بازنشستگی
 • فوت کارگر
 • ازکارافتادگی

در این موارد باید بازخرید سنوات انجام شود.

بازخرید سنوات هنگام بازنشستگی

با توجه به بازخرید سنوات بازنشستگان به اطلاع می‌رساند، افرادی که در واحد‌های مشمول قانون وزارت کار بازنشسته می‌شوند و قرارداد آن‌ها پایان یافته است، برای هر سال خدمت بر اساس آخرین حقوق دریافتی و معادل یک ماه حق سنوات دریافت می‌کنند.

نکته: فرد بازنشسته‌ای که مجدد مشغول به کار شود مانند سایر کارگران از سنوات خدمت بهره‌مند خواهد شد.

تقاضای کارمند برای بازخرید سنوات

افرادی که به صورت رسمی ‌یا غیر رسمی‌ مشغول فعالیت هستند، اگر به صورت کتبی درخواست بازخرید سنوات داشته باشند، اداره دولتی با درخواست آن‌ها با توجه به شرایط مختلفی موافقت خواهد کرد. این شرایط به شرح زیر است:

 • کارگر مشمول قانون کار نباشند.
 • به سن بازنشستگی نرسیده باشند.

توجه کنید که بر اساس ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی با داشتن یکی از موارد زیر می‌توانند کارمند خود را بازنشسته اعلام کنند:

 • حداقل 30 سال سابقه خدمت برای شغل‌های غیر تخصصی و 35 سال برای مشاغل تخصصی است. در این صورت بازخرید سنوات انجام می‌شود.
 • حداقل 60 سال سن با حداقل 25 سال سابقه خدمت که برای محاسبه بازخرید سنوات و بازنشستگی، معادل 25 روز از حقوق را دریافت خواهند کرد. این قانون برای متصدیان مشاغل سخت، زیان آور، جانبازان و معلولان تا 5 سال کمتر است و شرط سنی برای خانم‌ها منظور نمی‌شود.
 • سقف سنی و بازنشستگی برای متصدیان مشاغل تخصصی، 70 سال است. کارمندان تخصصی که سابقه خدمت آن‌ها کمتر از 25 سال است، اگر بیش از 20 سال سابقه خدمت داشته باشند، می‌توانند تا رسیدن به سن 25 سال خدمت، فعالیت خود را ادامه دهند. در غیر این صورت، بازخرید سنوات آن‌ها انجام می‌شود.
بازخرید سنوات

نحوه درخواست بازخرید سنوات

سنوات خدمت به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟ این سوالی است که برای کارمندان و کارگران پیش می‌آید. اگر شما هم می‌خواهید در این باره اطلاعات بیشتری کسب کنید، توصیه می‌کنیم مقاله سنوات خدمت به چه کسانی تعلق می‌گیرد را مطالعه نمایید.

نکات مهم در خصوص بازخرید سنوات

در خصوص بازخرید سنوات بهتر است که نکات و موارد زیر را هم در نظر بگیرید:

 • در بیمه تامین اجتماعی چیزی به نام بازخرید نداریم. شخص فقط با رسیدن به بازنشستگی شامل حقوق و مستمری خواهد شد. همچنین تحت شرایط خاص، حقوق به ورثه تعلق خواهد گرفت. بازنشستگی با بازخرید متفاوت است.
 • سنوات فقط به اندازه تعداد ماهی که در شرکت یا سازمانی کار کرده‌اید، تعلق خواهد گرفت. در صورت پرداخت نکردن می‌توانید به اداره کار مراجعه و شکایت کنید.

استفاده از مشاوره برای بازخرید سنوات

همانطور که توضیح دادیم، بازخرید سنوات یکی از مهم‌ترین مسائلی است که برای کارگر‌ها و کارمند‌ها انجام می‌شود. هدف از بازخرید سنوات کمک مالی است که به پاس خدمت کارگر و کارمند به او تعلق می‌گیرد. شاید برخی از افراد اطلاعات کاملی از این موضوع نداشته باشند و نیاز باشد که برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوره بیمه در ارتباط باشند.

بیمه دات کام یک سامانه آنلاین برای استعلام، مقایسه و خرید انواع بیمه نامه است. شما می‌توانید تمام سوالات بیمه‌ای خود را به صورت کامنت با کارشناس‌های این مجموعه در میان بگذارید و پاسخ سوال خود را دریافت کنید. استفاده از یک مشاوره بیمه‌ای متخصص می‌تواند شما را از گمراهی و سردرگمی‌خارج کند تا با قوانین بیمه تامین اجتماعی و بازخرید سنوات آشنایی کامل داشته باشید.

 

 • + مبنا و نحوه محاسبه عیدی، سنوات و مرخصی چیست؟
 • + محاسبه مرخصی در بازخرید سنوات چگونه است؟
 • + سنوات و پایه سنوات چیست؟
آخرین مقالات مرتبط با این مطلب مشاهده آرشیو مقالات مشاهده آرشیو
14 بهمن 1401 / اطلاعات بیمه ای

شورای بیمه چیست و چه وظایفی دارد+ اعضای تشکیل دهنده شورا

وظایف شورای عالی بیمه و ارکان آن را در این مقاله بیمه دات کام بخوانید!

11 بهمن 1401 / اطلاعات بیمه ای

بیمه سربازی را چگونه به سوابق بیمه تامین اجتماعی اضافه کنیم؟

بیمه سربازی چه خدماتی به محافظان کشور می‌دهد؟ پوشش‌ها و مزایای این بیمه‌نامه را در این مقاله مطالعه نمایید.

08 بهمن 1401 / اطلاعات بیمه ای

پرداخت بیمه تامین اجتماعی با موبایل؛ پرداخت حق بیمه در سریع‌ترین زمان

پرداخت بیمه تامین اجتماعی با موبایل یکی از امکاناتی پرداختی سازمان تامین است. برای یادگیری نحوه کار با اپلیکیشن تامین، این مقاله را به دقت بخوانید.

07 بهمن 1401 / اطلاعات بیمه ای

استعلام غیبت سربازی؛ 4 روش برای پیگیری غیبت سربازی

مشمولین نظام وظیفه با استعلام غیبت سربازی می‌توانند از وضعیت خدمت سربازی خود آگاه شوند. شما را به مطالعه‌ی روش‌های پیگیری غیبت سربازان دعوت می‌کنیم.

05 بهمن 1401 / اطلاعات بیمه ای

اشتباهات رایج در خرید بیمه را بشناسید و از آنها دوری کنید!

اشتباه در خرید بیمه نامه یکی از عواملی است که می‌تواند مانع دریافت خسارت از بیمه شود؛ برای آشنایی با اشتباهات رایج در خرید بیمه، این مقاله را از دست ندهید.

02 بهمن 1401 / اطلاعات بیمه ای

سوابق بیمه تامین اجتماعی: روش‌های استعلام سابقه تامین اجتماعی در 1401

راهنمای سریع استعلام و مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی به صورت آنلاین

فرم ارسال دیدگاه پیرامون این مطلب

دیدگاه کاربران بیمه دات کام
Alijani
19 بهمن 1400

با سلام و احترام
دوتا سوال دارم آیا با ده سال سابقه کار امکان بازخرید وجود داره؟
و اینکه آیا میشه بازخرید کرد اما بجای گرفتن سنوات انتقالش داد به بیمه دیگه یا تبدیل به بیمه دیگه و تا بازنشستگی ادامه داد؟
مثلا از آموزش پرورش بازخرید کرد و بیمه رو بصورت شرکتی یا خویش فرما ادامه داد
ممنونم میشم راهنمایی کنید

  کارشناس بیمه
  19 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، در هر مورد که فرمودید، امکان پذیر نیست.

   قمی
   02 شهریور 1401

   با سلام
   من بیش از 27سال در محلی مشغول به کار بودم حال به دلایلی استعفا دادم ولیکن با گذشت دوماه کارفرما به دلایل مختلف( پول نداریم، فعلا این کار و انجام بده و…) از دادن بازخرید امتناع میکنه من چکار میتونم بکنم ضمنا کارفرما در سنوات گذشته قسمتی از حقوقم را به عنوان پشت لیست میداد که بعدا به لیست اصافه کنه اما اضافه که نکرد هیچ اونم به عنوان بازخرید محاسبه نمیکنه با تشکر تقاضای راهنمایی دارم

    کارشناس بیمه
    06 شهریور 1401

    سلام ۰۱ کسانی که میخواهند بیمه اختیاری شوند باید ۳۰ روز سابقه داشته باشند ولی برای بیمه حرف و مشاغل آزاد احتیاج به سابقه قبلی نیست ۰۲ بله محفوظ است

M.k
21 بهمن 1400

سلام
آیا پرستار با سابقه ۱۷سال امکان بازخرید دارد؟که بتواند با ۲۰سال سابقه و طبق قانون مشاغل سخت بازنشسته بشه؟

  کارشناس بیمه
  24 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، این مساله به قوانین شغلی شما مرتبط است و اینکه دقیقا در کدام حوزه قرار دارد.

مجید
26 بهمن 1400

سلام وقت بخیر
من در سال ۸۵ توسط دولت آقای احمدی نژاد بصورت قرارداد کار مشخص حکم خوردیم و با همسان سازی قراردادی ها کار معین شدیم الان من حدود ۱۶ سال سابقه کار دارم و می‌خواهم استعفا بدم آیا من مشمول قانون بازخریدی میشم .ممنون میشم راهنمايي کنید

  کارشناس بیمه
  26 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، شما باید آن دو شرط را داشته باشید. در غیر این صورت نمی توانید.

M.h.2015
01 اسفند 1400

سلام خسته نباشید
من حدود نه سال است بیمه مشاغل آزاد واریز میکنم بدون هزینه دفترچه میخواستم بدونم برای من امکان بازخرید وجود دارد یا نه؟
ممنون

  کارشناس بیمه
  07 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، خیر. در تامین اجتماعی باز خریدی وجود ندارد.

علی‌زاده
07 اسفند 1400

سللم‌
قت شما بخیر میخواستم‌ بپرسم بنده ۱۱ سال در یک شرکت کار کردم تاکنون یک باز به من بازخرید داده‌اند الان که میخوام تسویه کنم میگویند پنج سالی که قبلا گرفتی تمام و‌الان فقط میخوان ۵ سال دوم را محاسبه و پرداخت کنند آیا این روش صحیح است یا نه و اگر بخشنامه ای وجود دارد که این را نقض کند میشه راهنمایی بفرمایید

  کارشناس بیمه
  07 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، این مساله بیشتر به قوانین کار مربوط می شود و در این مقاله تا جای ممکن توضیح داده ایم. برای دریافت جواب دقیق باید به اداره کار مراجعه کنید.

سعید
09 اسفند 1400

سلام،من 18سال سابقه کار در بانک دارم 10سال پیش یه انفصال از خدمت محکوم شدم چطور میتوانم سنوات خدمت را دریافت کنم، یا اگر بخواهم بیمه شوم چکار باید انجام دهم در ضمن العان 55سال سن دارم متشکرم

  کارشناس بیمه
  10 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، شما با توجه به سنی که دارید دیگر نمی توانید بیمه آزاد شوید. باید جایی برای شما لیست بیمه ارسال کند.

  محمدرضا
  03 اردیبهشت 1401

  سلام خسته نباشید
  یک سوال دارم بنده از سال ۷۹ در یک شرکت تا پایان سال ۹۲ کار میکردم و در پاین ۹۲ با گرفتن سنوات تسویه کردم و مجددا در اول سال ۹۶ در همان کارگاه مشغول شدم ولی حکمم را بر مبنای کارگر صفر حساب کردند
  آیا مزد پایه سنوات و گروه قبلی و رتبه قبلی بمن تعلق میگیرد
  اگر یک پدر بیامرزی مرا راهنمایی کند لطف بزرگی در حق من کرده است و به این شماره پیام دهد ۰۹۰۱۴۳۴۰۸۹۲

   کارشناس بیمه
   22 خرداد 1401

   سلام دوست عزیز، به شماره که پیامک نمی کنیم؛ اما می توانید برای اداره اعتراض به اداره کار مراجعه کنید.

جعفری
10 اسفند 1400

باسلام
من جانباز زیر 20% هستم با 21 سال سابقه بیمه پردازی و54 سال سن آیا میتوانم درخواست بازنشستگی کنم یا نه لطفا” با نوضیح کامل و مستند راهنمایی کنید
متشکرم

  کارشناس بیمه
  11 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، نه نمی توانید با این شرایط بازنشسته شوید. به شعبه مراجعه کنید تا بخشنامه جانبازان را برای شما توضیح بدهند. توضیح کامل مستلزم نوشتن کامل بخشنامه است.

m.m
16 اسفند 1400

سلام وقت بخیر اگر برای یک کارمند در طی سنوات کار در سال قبل سنوات پرداخت شده باشه برای محاسبه سنوات پایان امسال چطور براشون محاسبه میشه؟
منظورم اینه که سنوات در پایان سال دهم پرداخت شده امسال که سال 11 کار در یک مجموعه هست و مثلا حقوق مورد محاسبه یک میلیون باشه ایا فقط یک ماه حقوق پرداخت میشه ؟ یا 11 سال سنوات منهای سنوات پرداخت شده ؟

  کارشناس بیمه
  17 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز منظور شما را دقیق متوجه نشدیم اما اگر هر سال سنوات را حساب می کرده، دیگر چرا باید سال های قبل را هم پرداخت کند. البته برای جواب دقیق با یک کارشناس اداره کار صحبت کنید.

مهدی
17 اسفند 1400

سلام وقت شما بخیر
من حدود 21 سال سابقه بیمه دارم و نیروی کار معین هستم در شرکت دولتی آیا این امکان داره زودتر از موعد بازنشست شد یا بازخرید کنم خودم را. از کار دولتی خسته شدم. میخوام برم تو کار آزاد . لطفا راهنمایی بفرمایید. متشکرم

  کارشناس بیمه
  18 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، بله میتوانید باز خرید کنید و بقیه بیمه خودت را بصورت اختیاری ادامه بدهید تا بازنشسته شوید.

طوفان
20 اسفند 1400

سلام خسته نباشید خاستم بدونم من تقریبا 6سال بیمه دارم و میخوام باز خرید کنم بیمه رو بعد از بیمه پولشو بگیرم چه کاری باید انجام بدم یا باز خرید کنم چقد بهم تعلق میگیرع؟

  کارشناس بیمه
  21 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، اصلا در تامین اجتماعی بازخریدی نداریم که شما بخواهید پول خودت را پس بگیرید.

میر محمد ن
01 فروردین 1401

با سلام.من کارمندرسمی بانک صنعت ومعدن هستم.۱۷ سال سابقه دارم میخوام بازخرید کنم آیامیتونم بازخرید کنم؟ یک ونیم سال هم سابقه دارم ومیخوام بانک بیارم بیمه من چی میشه میتونم بیمه خودمو بریزم وبعد ۳۰سال بازنشست بشم؟بیمه بانک میشم یا…؟لطفا منو راهنمایی بفرمایید.

  کارشناس بیمه
  03 فروردین 1401

  سلام میرمحود عزیز اگر بانک موافقت کند ۰۲ اگر از بانک در بیای میتوانی بعدش خودت را بیمه حرف و مشاغل آزاد در تامین اجتماعی بیمه کنی و بعد سوابق بانک خودت را با پرداخت مابه التفاوت به صندوق تامین اجتماعی انتقال بدهی

   میر محمد ن
   08 فروردین 1401

   بببخشید یعنی من باید۲۰سال سابقه کار داشته باشم تابتونم بازخرید کنم؟
   الان سن بازنشستگی برای خانم ها در بانک چقدر است؟

    کارشناس بیمه
    09 فروردین 1401

    سلام دوست عزیز، اینکه سن بازنشستگی برای خانم ها در بانک چقدر است، به قوانین آن ها بستگی دارد. بازخرید در حالت کلی، هرچی شرایط داشته است، برای شما نوشته ایم. فقط اینکه بازخریدی ربطی به تامین اجتماعی ندارد اگر بیمه شما تامین اجتماعی است با ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن میتوانید بازنشسته شوید.

مهدی4150
04 فروردین 1401

سلام حدود 24 سال برای اداره آموزش پرورش کار کرده ام که حدود 12 سال آن را بصورت رسمی و مابقی را قراردادی بودم، ده سال از خدمتم مشمول سنوات است الان با 59 سال و 4ماه سن درخواست بازنشستگی دادم قبول نکردند ترک کار کردم و بیمه گفت 6 ماه بیمه آزاد رد کنم تا حقوقم وصل شود و اداره من رو متهم و به بازخریدبا 40 روز محکوم کرد. بازخرید فقط مربوط ب سنوات و پاداش است یا روی حقوق و بیمه هم اثر دارد؟ آیا باید بپذیرم یا باید اعتراض بزنم؟

  کارشناس بیمه
  04 فروردین 1401

  سلام مهدی عزیز
  ۰۱ بازنشستگی شما هیچ ارتباطی به سنوات و پاداش ندارد ۰۲ سن شما حتما باید ۶۰ سال باشه که بتوانی بازنشسته شوی این ۶ ماه هم بیمه حرف و مشاغل آزاد واریز کنید تا بتوانی بازنشسته شوی

   حسین
   25 اردیبهشت 1401

   سلام خدمت کارشناس محترم بیمه.من بیمه کارگران ساختمانی هستم ودارای چهارده سال سابقه.الان به خاطرپادرد وزانودرد مدت یکسال است که خیلی عذاب میکشم طوری که دیگرقادر به کار نیستم.چطور میتونم ازاین وضع خلاص بشم.شما چه پیشنهادی برایم دارید.ممنون از راهنماییتون.

    کارشناس بیمه
    13 خرداد 1401

    سلام دوست عزیز، اگر بیماری شما شدید است به تامین اجتماعی مراجعه کنید تا بررسی کنند که ایا شرایط از کارافتادگی را دارید

عارف
04 فروردین 1401

سلام
من ده ساله در شرکت. ماهان مشغولم
آخر فروردین 1401 دارم استعفا میدم که 45 روز قبل به کارفرما. اطلاع دادم.
سنوات و مرخصی هایی که 9 روز درسال ذخیره شده و حق و حقوقاتی که به. من تعلق میگیره رو چطور اطلاع داشته باشم؟

  کارشناس بیمه
  04 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز سنوات و محاسبه مرخصی بر اساس قرارداد و طبق قانون کار میباشد لذا به اداره کار در خصوص نحوه محاسبه حضوری مراجعه کنید

جواد
08 فروردین 1401

سلام وعرض ادب
پدر من متولد1350هست و 23سال سابقه بیمه تامین اجتماعی داره ونیروی پیمانی آموزش وپرورش هستش بخاطر اینکه دیگر توانایی کار در اموزش وپروش نداره می خواد بازخرید کنه ایا امکان داره؟واینکه براساس23روز حقوق دریافت میکنه؟

  کارشناس بیمه
  16 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، نه ایشان شرایط بازنشستگی را با توجه به سن و سابقه ندارد

هاجر زمانپور
09 فروردین 1401

ببخشید پدر بنده ۳۰سال سابقه کار دارد و۴۸سال سن امکان باز خرید دوسال سن آن وجود دارد؟

  کارشناس بیمه
  10 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، هرچه شرایط داشته است که در اینجا نوشته ایم. باید بررسی کنید که آیا شرایط نوشته شده مطابق شرایط پدر شما است یا خیر. بعد اینکه اگر تامین اجتماعی منظورتان است باید گفت که بازخرید ندارد.

حسین نظری
12 فروردین 1401

سلام خدا قوت من ۲۳ سال ۹ماه ۲۲روز سابقه بیمه دارم دیگر توان کار را به خاطر دیابت دردکمر به علت آسیب مهرها فشار خون آیا میتوانم باز خرید کنم خودمو یا نه ممنون میشم راهنمایی کنید

  کارشناس بیمه
  13 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، بیمه که بازخرید ندارد.

سعید
13 فروردین 1401

سلام ما چند سالی هست ک قادر به پرداخت بیمه نشده ایم والان میتوانیم بازخرید خود را انجام دهیم

  کارشناس بیمه
  14 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، بیمه که باز خرید ندارد.

محمد بختیاری
14 فروردین 1401

سلام وقت بخیر
آقا سوال من اینه که
پدرم 10سال یه جا کار کرده و بعد خودش رو باز خرید کرد و پولی دریافت کرد
الان که سابقه بیمه میگیریم اون ده سال که سنوات رو گرفته رو سابقه بیمه نمیاد حساب میشه اون ده سال یا خیر برای بازنشستگی؟؟

  کارشناس بیمه
  15 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، اگر حق بیمه آن ده سال را کارفرما به تامین اجتماعی واریز کرده بله حساب میشود ولی اگر واریز نکرده که خیر

م.د از تهران
17 فروردین 1401

سلام وقت بخیر، من پنج سال در یک مغازه مشغول کار بودم الان کارفرما عذر من را خواسته و ماهیانه به من حداقل حقوق و پایان سال فقط عیدی را پرداخت کرده، حال بفرمایید چه حق و حقوقی به من در این مدت پنج سال تعلق میگیرد؟ ممنون

  کارشناس بیمه
  08 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، در مقاله قوانین کار تمامی اطلاعات را کامل نوشته ایم.

حسين پور
20 فروردین 1401

سلام وقت شما به خير، من پرستار رسمي بوده ام و حدود ١١ سال سابقه كار داشته ام با بيمه تامين اجتماعي و در سال ٩٧ به سوئد مهاجرت كرده ام و طي اين سه سال مرخصي بدون حقوق داشته ام. در حال حاضر بايد استعفا دهم يا بازخريد كنم؟ ايا امكاني هست تا بتوانم بابت ١١ سال سابقه ام مبلغي دريافت كنم؟

  کارشناس بیمه
  12 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، ۰۱ فرقی نمیکند ۰۲ خیر نمیتوانید باید بیمه خودت را بصورت آزاد پرداخت کنید تا شرایط بازنشستگی را احراز کنید.

Sh
21 فروردین 1401

باسلام
من حدودا بالای 13سال (اول حدودا ۳سال بصورت ارکان ثالث بعدا تقریبا ۱۰سال بصورت قرارداد موقت ) در شرکت نفت مشغول به کارم با حتساب خدمتم به طور کلی حدودا ۱۵ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم
این توضیحات جهت راهنمایی شما عزیزان در مورد این سوال من هست ..۱ _الان با این سابقه کار حدودا ۱ماه هست تبدیل به نیروی رسمی شرکت نفت شدم
سوال اینکه این حدود ۱۵ سال سابقه به نفت انتقال داده میشه ..
۲_ آیا اگر بلافاصله یا چند ماه بعد بخوام باز خرید کنم امکانش هست
لطفا بفرمایید که ایا امکان باز خرید هست ..ودرکل چه اتفاقی میفته اگر بخوام باز خرید کنم از شرکت نفت
متشکرم

  کارشناس بیمه
  21 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، ۰۱ بله سوابق تامین اجتماعی شما قابل انتقال است ۰۲ بازخریدی مربوط به موافقت دستگاهی است که کار میکنید

   حبیب فرهادی
   26 شهریور 1401

   با سلام
   آیا من می تونم قبل از بازنشستگی مبلغی از سنواتم رو دریافت کنم و هنگام بازنشستگی اون مبلغ از سنواتم کسر بشه و مابقی رو دریافت کنم؟

    نویسنده بیمه
    26 شهریور 1401

    سلام حبیب عزیز
    خیر نمیتوانید قانونی نداریم

شهرام کیفر گیر
21 فروردین 1401

با سلام وخسته نباشید به شما و ممنون از راهنمایی های خوب که دارید
سوال من ۱۸ سال سابقه کار در کارخانه اجر نما دارم وهیچ گونه سنوات و عیدی به من ندادن حالا اگر بخواهند بدهند چند سال گذشته به چه صورت حساب میشود قرداد ندارم ایا محاسبه قبل به روز حساب میشود لطفا راهنمایی کنید

سوال دیگر من چهل سه سال سن دارم و اگر سابقه بیمه ام بیست سال شود بازنشته میشوم یا نه

  کارشناس بیمه
  27 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، بله باید کارفرما براساس آخرین دستمزد و به روز حساب کند و به شما پرداخت کند

کارمند دولت
21 فروردین 1401

با سلام – من حدود 15 سال سابقه بیمه دارم از سال 79 تا 86 در یک سازمان دولتی کار کردم و حقوق گرفتم اما بیمه برای من رد نشده است. قراردادهای کاری هم دارم هر چند در آنها قید شده بود که شامل بیمه نمی شود! آیا امکان شکایت و ثبت سابقه بیمه وجود دارد؟

  کارشناس بیمه
  28 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، از یک کارشناس اداره کار بپرسید. به هر حال سازمان شما دولتی بوده است.

جمشید
23 فروردین 1401

سلام و سپاس بخاطر توضیحات کامل فوق
یک سوال داشتم خدمتتون
در حال حاضر شرکت ما تصمیم به پرداخت سنوات چندساله را که تا کنون پرداخت نشده را دارد. مبنا را هم حقوق اسفند قرار داده اند. اما در حقوق اسفند مبلغی که به اندازه دریافتی است به عنوان پاداش ذکر شده و پرداخت هم شده است. ایا این مبلغ پاداش باید در محاسبات حق سنوات چند ساله آورده شود یا خیر؟

  کارشناس بیمه
  01 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، خیر.

N.z
26 فروردین 1401

سلام خسته نباشین من از قالی بافی 15سال بیمه دارم و خودم36 سال دارم میخواستم ببینم میتونم بازخرید کنم یا نه

  کارشناس بیمه
  26 فروردین 1401

  سلام بیمه تامین اجتماعی چیزی به نام بازخرید ندارد.

جبار
27 فروردین 1401

سلام خسته نباشید
2 سوال دارم .من 9 سال است بصورت قراردادی در دانشگاه مشغول به کارمیباشم آیا میتوانم تقاضای بازخدید خدمت دهم و دوم اینکه میتوانم بیمه را ادامه دهم و خودم پرداخت کنم

  کارشناس بیمه
  06 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، در خصوص بازخرید خدمت اطلاعاتی نداریم اما بعد از آن خودتان میتوانید بیمه را ادامه دهید (نکته اصلی اینکه بیمه تامین اجتماعی بازخرید ندارد.)

رضا
27 فروردین 1401

با سلام. من مدت ۱۷سال در یک اداره دولتی مشغول بکارم. الان میخوام درخواست بازخرید بدم. سه سوال:
۱- چقدر باید به بیمه پرداخت کنم تا سنواتم ادامه پیدا کنه؟
۲- پس از بازخرید میگن به ازای هر سال سنوات، یک و نیم برابر هزینشو میدن، درسته؟
۳- خانمم خیاطه و میخواد بیمشو خودش رد کنه تا براش سنوات محاسبه بشه، چکار باید بکنه؟

  کارشناس بیمه
  06 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، ۰۱ بیمه اختیاری ماهیانه مبلغ یک ملیون و چهارصد هزار تومان است ۰۲ خیر ۰۳ بیمه زنان خانه دار شود

ساسان
28 فروردین 1401

با سلام ..بنده ۲۱سال در کارگاه ریسندگی کار کردم ولی ۱۰سال برای من بیمه رد شده و الان کارفرمای من داره کار جمع میکنه که مهاجرت کنه و برای رضایت من ۲۰۰ملیون میخواد بپردازه ..من چیکار باید بکنم چون اگر برای شکایت اقدام کنم زمان بره و ممکنه ایشون تا دوهفته دیگه مهاجرت کنند

  کارشناس بیمه
  08 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، اگر مشکلی ندارید می توانید مبلغ را قبول کنید. البته باید حساب کنید که این مقدار می شود یا خیر. اما نمی توانید سابقه 10 باقیمانده را خریداری کنید.

علی
29 فروردین 1401

سلام بنده بیست سال سابقه بیمه دارم وبیمه رانندگان رد میکنم میتونم خودم رو باز خرید کنم و ۴۲ سال سن دارم؟

  کارشناس بیمه
  07 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، اصولا در بیمه های پایه چیزی به اسم بازخرید نداریم.

علیرضا نظر
29 فروردین 1401

سلام من ۲۱ سال سابقه بیمه و ۴۱ سال و ۴ ماه تمام سن دارم .
رسمی کارگری هستم ، و تمایلی به ادامه این کار ندارم …
خودم رو باز خرید کنم ؟ یا بازنشسته ؟
کدام راه بهتره ؟
ممنونم از راهنمایی شما

  کارشناس بیمه
  10 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، شما با این شرایط سن و سابقه که نمی توانید بازنشسته شوید البته فقط خانم ها میتوانند با این شرایط بازنشسته شوند

سیما
29 فروردین 1401

سلام
من 18 سال سابقه کار در بانک دارم و 42 سال دارم چطور میتونم خودم رو بازنشسته کنم ؟ و سؤال دیگه اینکه می تونم چهار سال سابقه دانشجوییی رو که قبل از شروع به کار داشتم به عنوان هزینه بیمه به تامین اجتماعی پرداخت کنم تا سابقه من به 22 برسه ؟ و بازنشست بشم

  کارشناس بیمه
  10 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، در خصوص بیمه، سابقه بیمه اهمیت دارد. بعد امکان اضافه کردن سابقه دانشجویی به بقیه قبل از طرح وجود ندارد.

R
07 اردیبهشت 1401

باسلام
در مورد پرداخت سنوات در یک مرکز که قراردادها یکساله میباشد، آیا کارفرما میتواند در پایان قرارداد بدون درخواست و رضایت کارگر، اقدام به پرداخت سنوات کند؟ در حالی‌که برای سال بعد هم قرارداد یکساله بین طرفین امضا شده‌است؟
و سوال دوم اینکه آیا تغییری در قوانین مربوط به نحوه محاسبه سنوات در سال ۱۴۰۰ ایجاد شده است؟ حق‌اولاد و مسکن و … حذف شده است؟

  کارشناس بیمه
  01 تیر 1401

  سلام دوست عزیز، بله

حسن
08 اردیبهشت 1401

با سلام یک سوال خدمتتون داشتم من 20 سال در شرکت های مختلف بعنوان کارگر مشغول بکار بودم و الان مدت تقریبا ده سال است که بعنوان کارمند آموزش و پرورش مشغول کار هستم، که کلا سی سال می شود ولی آموزش و پرورش مبنای سابقه بازنشستگی من ده سال می داند. از نظر کل سابقه سی سال می شود. چگونه می توانم درخواست بازنشستگی بدهم که در حقوق و مزایا متضرر نشوم
ممنون

  کارشناس بیمه
  06 تیر 1401

  سلام دوست عزیز، شما هر چند سال بیمه واریز کنید براساس همان سال به شما مستمری میدهند.

  امیر محمد
  08 مرداد 1401

  سلام و عرض ادب احتراماً بنده در یک دستگاه اجرایی مشغول به کار هستم پنجاه و دو سال سن دارم و بیست و پنج سال سابقه کار و از نظر پرداخت حقوق و مزایای شغلی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستم لطفاً راهنمایی بفرمایید که میتونم تقاضای باز خرید شدن یا بازنشستگی بدهم یا نه؟ با سپاس از شما.

   کارشناس بیمه
   10 مرداد 1401

   سلام دوست عزیز،برای بازخرید شدن و دریافت سنوات بله میتوانید.

ستاره
10 اردیبهشت 1401

با سلام و عرض ادب
من ۴۰ سالمه و الان ۱۹ سال و ۴ ماه هست که توی بیمارستان بعنوان کارمند اداری (متصدی ثبت) مشغول بکار هستم.
الان واقعا از محیط بیمارستان خسته شدم و دیگه از لحاظ روحی نمی تونم ادامه بدم .
می خواستم ببینم چه جوری می تونم دیگه سرکار نرم و بقیه ی بیمه رو خودم بریزم تا بازنشسته بشم؟
یا اگر بازخرید کنم عواقبش چیه؟

  کارشناس بیمه
  11 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، بیمه اختیاری می توانید شود. بیمه بازخرید ندارد.

رضا
16 اردیبهشت 1401

با سلام بنده ۴۲سال دارم و ۲۲سال سابقه پرستاری می‌خوام استعفا بدم و مابقی بیمه رو خودم پرداخت کنم تا ۳۰سال بشه من با چه حقوقی بازنشست میشم آیا امکانش هست یا خیر

  کارشناس بیمه
  17 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، با چه حقوق بازنشسته میشوید آن بستگی به پرداخت حق بیمه و مدت سابقه شما دارد ملاک محاسبه بازنشستگی متوسط دستمزد دوسال آخر و کل سابقه پرداخت حق بیمه شما است.

   رضا
   31 اردیبهشت 1401

   با سلام مجدد نفرمودید بنده میتونم استعفا بدم و ما بقی بیمه رو مشاغل آزاد بریزم

    کارشناس بیمه
    01 خرداد 1401

    سلام دوست عزیز، میتوانی استعفا بدهید و بیمه آزاد شوید ولی در بیمه حرف و مشاغل آزاد نمی توانید حق بیمه بالای بریزید در بیمه حرف و مشاغل آزاد ملاک محاسبه حداقل دستمزد است

فرناز
17 اردیبهشت 1401

سلام خانمی هستم ۴۴ ساله و کارمند رسمی وزارتخانه با ۲۳ سال سابقه کار که حدودا ۵سال بعد استخدام از صندوق بازنشستگی به صندوق تامین اجتماعی تغییر صندوق انجام دادم و در حال حاضر بیمه من در فیش حقوقی تامین اجتماعی هست لطفا راهنمایی کتید آیا شرایط بازنستگی بیش از موعد یا بازخریدی رو دارم یا خیر چون شرایط رفتن به سر کار رو دیگه ندارم ممنون

  کارشناس بیمه
  17 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، ۰۱ خیر شرایط بازنشستگی را ندارید و بازخریدی هم ربطی به تامین اجتماعی ندارد مربوط به کارفرما است.

  ياسين
  26 خرداد 1401

  باعرض سلام. خواهرم بابیست سال سابقه و ۴۴ سال سن کارمند قراردادی دانشگاه است ویندوز تامین اجتماعی . آیا امکانش هست خودش را بازخرید کند و بازنشستگی از تامین اجتماعی دریافت کند ؟ ممنون از پاسخگویی

   کارشناس بیمه
   26 خرداد 1401

   سلام دوست عزیز، خیر.

امین
05 خرداد 1401

باسلام
کارمند بانک شهر هستم بیش از یازده سال و خورده ای سابقه تامین اجتماعی دارم.حالا به دلایل شخصی و سلامتی میخوام استعفا بدم.چقدر بابت بازخرید از تامین اجتماعی میتونم بگیرم؟

  کارشناس بیمه
  06 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، بیمه تامین اجتماعی بازخرید ندارد.

نیلوفر
22 خرداد 1401

با سلام و عرض ادب
یه سوال داشتم آیا حق سنوات به پرستاران رسمی تعلق می گیرد؟

  کارشناس بیمه
  23 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، به همه تعلق می گیرد.

ياسين
26 خرداد 1401

با عرض سلام و ادب . خواهرمن ۲۰ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی با ۴۴ سال سن داره . کارمند قراردادی دانشگاه است . آیا می‌توانند خودشان را بازخرید کنند و از تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی دریافت کنند ؟ ممنون از پاسخگویی شما

  کارشناس بیمه
  26 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، خیر.

محمدجواد
28 خرداد 1401

سلام وادب
شخصی که مدت مرخصی خود را بارخرید میکند آیا کارفرماباید برای ایام مرخصی بازخرید شده لیست بیمه رد کنه یا لازم به ردکردن بیمه نداره
مثلاً شخصی از یک فروردین تا 31 شهریور در کارگاهی مشغول بوده و یک مهر دیگه ادامه به همکاری نمیده باید 15 روز مرخصی این شخص بیمه رد بشه مثلاً تا 15مهر
ممنون میشم راهنمایی بفرمائید

  کارشناس بیمه
  28 خرداد 1401

  سلام محمدجواد عزیز
  اگر مرخصی استحقاق باشد که باید بیمه رد شود

زوفا
15 تیر 1401

سلام،من ۸/۵سلل،بیمه مشاغل ازاد پرداخت کردم والان امکان پرداخت ماهی ۹۰۰ هزار تومان رو ندارم و۴۰ سالمه،ایا امکانش هست اعلام بازنشستگی کنم ومنبعد مستمرس ۸ ساله دریافت کنم

  کارشناس بیمه
  16 تیر 1401

  سلام دوست عزیز، خیر.

Km
01 مرداد 1401

سلام من کارگر شهرداری با ۱۴ سال سابقه بیمه هستم و ۵۲ سال سن دارم . چه‌کار کنم که حقوق دریافت کنم؟
خسته شدم از کار در شهرداری

  کارشناس بیمه
  02 مرداد 1401

  سلام شما سابقه یا سنتان باید به بازنشستگی برسد که هنوز زمان باقی است.

احمد
03 مرداد 1401

سلام وقت شما بخیر
من حدود 24سال سابقه کار دارم و نیروی رسمی هستم در شرکت دولتی آیا این امکان داره بدلیل مشکلات میخواهم ترک کار نمایم از کار دولتی خسته شدم. با شرط ترک کار مشمول دریافت هزینه بازخریدی خواهم شد ؟؟اگر مثبت است هرسال سابقه چه مقدار آیا براساس آخرین حکم هست

  کارشناس بیمه
  08 مرداد 1401

  سلام دوست عزیز، چون دستگاه دولتی است هر دستگاه قوانین خودش را دارد باید از امور اداری آن دستگاه سوال بپرسید ولی کلی تمامی دستگاههای که مشمول قانون کار هستند بدین صورت است که وقتی درخواست استعفا بدهید سالی یک ماه بابت سنوات به شما تعلق میگیرد و آخرین حقوق هم است.

پناهی
15 مرداد 1401

سلام من ۱۸سال سابقه بیمه دارم وبرای من ۹سال کارسخت وزیان آورتاییدکردندوخودم الان چندسال هست توانای ادامه کارکردراندارم وچون خودم زمان جنگ مجروحیت داشتم ولی الان یک سالی هست جانبازی من پنج درصددادندوایثارگرهم هستم حالا چطورمیشودمن خودموبازخریدکنم یابازنشسته کنم لطفا راهنمایی کنید

  کارشناس بیمه
  23 مرداد 1401

  سلام باتوجه به سابقه شما فعلا شرایط بازنشستگی را ندارید باید تو مجموع ۳۰ سال سابقه و ۵۰ سال سن داشته باشید که بتوانید بارنشسته شوید

محمد
17 مرداد 1401

با سلام من بیست سال سابقه خدمت رسمی در کار دولتی با بیمه تامین اجتماعی دارم و ۴۱ سال سن دارم میخواستم ببینم میتونم میخواستم بدونم میتونم درخواست بازخرید یا استعفا از کار بدم و شرایطش چی هست و چقدر بهم هزینه میدن و اینکه بعدش خودم میتونم بیمه رو آزاد یا جور دیگه رد کنم و ادامه بدم تا سی سال تکمیل بشه و بازنشسته بشم لطفاً راهنمایی کنین

  کارشناس بیمه
  17 مرداد 1401

  سلام تامین اجتماعی بازخرید ندارد. مگر اینکه بازنشسته شوید.

پارسا
19 مرداد 1401

باسلام درقرداد من ضمن قید حقوق با احتساب سنوات درج شده ایا به من سنوات تعلق میگیره

  کارشناس بیمه
  26 مرداد 1401

  سلام بله سنوات به هرکسی که جای کار میکند تعلق میگیرد

محمد
25 مرداد 1401

باسلام
من سال قبل در مرخصی بدون حقوق بودم و امسال تقاضای باخرید نموده ام آیا سنوات بازخریدی من بر اساس آخرین حقوق سال قبل انجام می شود یا بایستی بر اساس حقوق امسال محاسبه گردد؟
ممنون

  کارشناس بیمه
  27 مرداد 1401

  سلام براساس آخرین حقوقی است که حقوق دریافت کردید

آوا
30 مرداد 1401

سلام ممنونم از پاسخگویی دقیق تان
من خانمی ۴۱ساله سرپرست خانوار که ۱۹سال سابقه کار برای آموزش و پرورش را دارم،اکنون دچار بیماری و افسردگی و توان ادامه کار را ندارم آیا قانونی هست که به من کمک کند که بتوانم خودم ۶سال بیمه خودم را پرداخت کنم که سابقه من ۲۵سال شود و بتوانم بازنشستگی بگیرم،آیا راه آسان ترس برای خلاصی من از این مشکل هست

  کارشناس بیمه
  03 شهریور 1401

  سلام خیر نمیتوانید یکجا اون کسری سابقه خودت را واریز کنید ولی اگر بیماری شما شدید است میتوانید جهت ازکارافتادگی به کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی مراجعه کنید

علی
11 شهریور 1401

با سلام با 4سال سابقه آموزش و پرورش آیا میشه بازخرید کرد؟؟؟

  نویسنده بیمه
  12 شهریور 1401

  سلام علی عزیز
  درخواست بازخریدی ربطی به تامین اجتماعی ندارد شخص درخواست خودش را به اداره کل آموزش و پرورش ارائه میدهد و آنها طبق ضوابط و مقررات خودشان با درخواست وی موافقت میکنند یا نمیکنند معمولا موافقت میکنند

hes@m
22 شهریور 1401

سلام خسته نباشید. حداقل سابقه بیمه برای باز خرید سنوات چقدره؟ با 8 سال میشه باز خرید کرد یا نه؟

  نویسنده بیمه
  22 شهریور 1401

  سلام دوست عزیز
  بازخریدی اصلا ربطی به تامین اجتماعی ندارد و این مربوط به توافق شما با کارفرما است

محمد مهدی
02 مهر 1401

سلام
من کارمن رسمی دولت با سابقه۲۴ سال و ۸ ماه هستم و دارای سن ۴۹ سال میباشم. قصد دارم از سازمان متبوع بازخرید شوم خواهشمند است راهنمایی بفرمایید چه شرایطی باید داشته باشم؟ لازم به ذکر است نوع بیمه اینجانب تامین اجتماعی میباشد.
آیا بعد از ۲۵ سال سابقه باید اقدام نمایم؟ میزان پاداش سنوات خدمت به ازای هر سال چقدر خواهد بود؟
ذخیره مرخصی بصورت نقدی محاسبه میشود یا الزاما باید صفر شود و بعد تقاضای بازخریدی داد؟
ممنون میشم راهنمایی کامل بفرمایید. سپاس

  نویسنده بیمه
  04 مهر 1401

  سلام محمدمهدی عزیز
  این سوالات مربوط به قانون کار میباشد باید با توجه به نوع و ماهیت کار به اداره کار منطقه خودتان مراجعه کنید

علی افشاندن
15 مهر 1401

سلام پدرم ازسال۱۳۷۲ بازنشسته شده، میشه الان بازخرید کرد و چکار باید انجام بدیم.

  کارشناس بیمه
  17 مهر 1401

  سلام پدر شما که که خیلی وقته بازنشسته شده و مستمری دریافت میکند و در تامین اجتماعی بازخرید سنوات نداریم

غلام
23 مهر 1401

سلام من پدرم قبل از اینکه حقوق جانبازیش درست بشه ۵ سال ۸ ماه تو یه شرکتی کار کرده و بیمه براش رد کردن ایا میتونیم بازخریدش کنیم؟؟؟الان ازاون موقع دیگ بیمه نریخته ازش هیچ استفاده نکردیم بیمه بنیاد شهیدم ؟؟میتونیم بیمشو بازخرید کنیم

  کارشناس بیمه
  24 مهر 1401

  سلام بیمه تامین اجتماعی و غیره بازخرید ندارند. این سنوات مربوط به بیمه نیست.

ستاره
29 مهر 1401

با سلام من کارمند رسمی دانشگاه آزاد هستم حدود 20 سال سابقه دارم خواستم خودم را باز خرید کنم که دانشگاه اعلام کرد باید بخشنامه از مرکز بیاید و بودجه نداریم و مجبور شدم یک ماه پیش استفا بدهم آیا این موضوع درست است یا نه لطفا من را راهنمایی بفرمایید

  کارشناس بیمه
  01 آبان 1401

  سلام قبول درخواست بازخریدی و دریافت سنوات مربوط به خود کارفرما و موافقت آن دستگاه است ربطی به تامین اجتماعی و قانون کار ندارد آنها باید موافقت کنند

یا علی
01 آبان 1401

سلام خانمی که زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت بیمه داره و تقریبا ۵۸ سال سن داره آیا میتونه کسری تا ۱۰ سال رو پرداخت کنه و بازنشسته بشه ؟

  کارشناس بیمه
  03 آبان 1401

  سلام بله میتواند کسری سابقه خودش را یکجا واریز کند

رضا
04 آبان 1401

سلام
من دوازده سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم که ثبت شده
و حدود یازده سال سابقه بیمه جهاد کشاورزی که در سوابق بیمه تامین اجتماعی هنوز ثبت نشده
الان مشمول بازنشستگی هستم ، درخواست دادم هنوز حکم صادر نشده ، با توجه به اینکه انتقال سوابق از جهاد به تامین اجتماعی ممکنه مدتی طول بکشه ، اگه حکم بازنشستگی من صادر بشه ، بعدٱ امکان ثبت سوابق جهاد در قالب حکم جدید وجود داره یا بعد از صدور حکم بازنشستگی ، دیگه نمیشه سوابق رو منتقل کرد ؟
با تشکر فراوان

  کارشناس بیمه
  07 آبان 1401

  سلام باید اول صبر کنید سوابق شما منتقل شود و مابه التفاوت واریز کنید و وقتی جز سابقه شما منظور شود سپس حکم شما صادر شود

حسین هستم
06 آبان 1401

سلام علیکم
خداقوت
من در سالهای ۸۶تا۹۰ در شرکت جاده ابریشم که تحت مدیریت ستاد اجراییات فرامین امام خمینی رحمه‌الله بود، سابقه‌ی بیمه دارم و از همان سال۹۰تا۹۲ هم بیمه‌ی بیکاری دریافت کردم
حالا دو تا سئوال:
۱. آیا مدت دریافت بیمه‌ی بیکاری هم جزء سابقه و سنوات محاسبه میشود یا نه ؟
۲. چطور بفهمم این مدت کارفرما به صورت دولتی بوده یا خصوصی؟ چون من نظامی شده‌ام و برای انتقال سابقه ، گفته‌اند اگه سابقه دولتی باشه اعمال میشه وگرنه نمیشه
۳. و اگر مدت بیمه خصوصی است، آن مدت بیمه‌ی بیکاری هم دولتی حساب نمیشود ؟

  کارشناس بیمه
  07 آبان 1401

  سلام ۰۱ جز سابقه بیمه شما محسوب میشود ولی جز سنوات خیر ۰ ۰۲ باید به محل کار خودت مراجعه کنید شعبه تامین اجتماعی هم میداند ولی چون جز وظایف اش نیست اعلام نمیکند ۰۳ خیر بیمه بیکاری حساب نمیشود

علی نوفرستی
16 آبان 1401

سلام عرض ادب
من با 28 سال سابقه کار بعنوان عضو هیات علمی در دانشگاه و مرتبه مربی (کارشناسی ارشدم) و نیروی پیمانی دائم (ماده 11) وتحت پوشش بیمه تامین اجتمائی هستم. آیا امکان بازنشستگی من به هر شکل و شرایطی هست یا خیر و در درجه بعدی بصورت بازخرید چطور. ممنون از پاسخگویی و صبر و حوصله تان.

  کارشناس بیمه
  17 آبان 1401

  سلام با ۲۸ سال سابقه بیمه شرایط بازنشستگی را ندارید باید حتما ۳۰سال سابقه بیمه و ۵۰ سال سن داشته باشید که بتوانید بارنشسته شوید

احمد
18 آبان 1401

با سلام من از سال ۸۴ به عنوان راننده شرکتی وارد آموزش و پرورش شدم با بیمه تامین اجتماعی بعد چند سال قراردادی شدیم و بعد آن پیمانی با دو سال سربازی میشه بیست سال سابقه تامین اجتماعی حالا چون سرایداری هستم و مشکل قلبی و کبدی پیدا کردم میخوام خودمو بازخرید کنم نمیدونم از کجا مشاوره بگیرم یکی راهنمایی کنه لطفاً

  کارشناس بیمه
  18 آبان 1401

  سلام بیمه تامین اجتماعی که بازخرید ندارد. بازخرید برای کارمندان است.

غزل
20 آبان 1401

با سلام
من دوسال طرح در بیمارستان دولتی وحدود ۵ سال سابقه کار پرستاری در بیمارستان خصوصی دارم و جزو تامین اجتماعی لحاظ شده و همچنین استخدام رسمی علوم پزشکی به مدت ۱۶سال دارم و در مجموع ۲۳/۳ سال سابقه کاری دارم ، آیا
۱-امکان بازخرید و یا بازنشستگی وجود دارد ،و چگونه ؟
۲- آیا پاداش سوابق کاری که در زمان کار دولتی داشتم به من تعلق می‌گیرد؟
ممنون میشم راهنمایی فرمایید.

  کارشناس بیمه
  22 آبان 1401

  سلام ۰۱ بازخریدی که ربطی به تامین اجتماعی ندارد و جای که کار میکنید باید موافقت کند و فقط سنوات دریافت میکنید برای بازنشستگی هم درخواست سخت و زیان اور به اداره کار بدهید اگر تایید شود شما میتوانید بازنشسته شوید ۰۲ پاداش همان سنوات است بله تعلق میگیرد

تاکوش زرگریان
27 آبان 1401

با ۱۲ سال پرداخت بیمه و سن ۵۱ می‌توان درخواست بازنشستگی داد

  کارشناس بیمه
  28 آبان 1401

  سلام اگر تامین اجتماعی منظورتان است، خیر

رضا
27 آبان 1401

با سلام. بنده ۳۷ سال سن دارم. ۱۴ ماه سابقه خدمت سربازی دارم. اکنون هم به مدت ۴ سال است که به صورت پیمانی در آموزش و پرورش مشغول تدریس هستم. بیمه بنده هم از نوع تامین اجتماعی است. اگر استعفا بدهم آیا حق و حقوقی خواهم داشت؟

  کارشناس بیمه
  01 آذر 1401

  سلام فقط آموزش و پرورش اون مدت ۴ سال را که کار کردید به شما سنوات پرداخت میکند دیگر حق و حقوقی ندارید

Ali
04 آذر 1401

با سلام ودورود واحترام
اینجانب یک کارمتد استخدام کردم که دو روز حضور داشت بعد از دوروز ترک کار کرد تمامی حقوق اش را از جمله حق مسکن و… را برمبنای دوروز محاسبه وپرداخت نموده ام حال مشکل من در رابطه با بیمه این کارمند به چه نحو پرداخت کنم با توجه به اینکه دو روز بیشتر نبوده

  کارشناس بیمه
  05 آذر 1401

  سلام شما میتوانید با سایر پرسنل دو روز سابقه بیمه برایش ارسال کنید

رهی
05 آذر 1401

سلام . در سال 1400 با حقوق 5.500 ملیون ثابت دریافتی استخدام شدم . ولی بیمه با پایه برایم ثبت شده . در سال 1401 با حقوق 7200 تومن ثابت دریافتی مجدد ادامه کاردادم ولی بیمه باز هم بر پایه سال 1401 رد شده . حالا سوال من این است با توجه به استعفا ی من ۱- آیا میتوانم بابت اضافه نشدن قانونی حقوقم که دز سال 1400 مبلغ 5500 بوده و در سال 1401 قانونی اضافه نشده شکایت کنم ؟ ( قرارداد من بر اساس پایه حقوق هست که امضا کرده ام ) ۲- سنوات من بر پایه حداقل حقوق سال 1400 برای دو سال محاسبه شده (مبلغ 2600) آیا نباید بر اساس آخرین حقوق دریافتی (مبلغ 7200 ) باشد ؟ 3- بابت اختلاف بیمه با حقوق دریافتی که درلیست بیمه برایم رد میشده میتوانم شکایت کنم ؟ تمام این موارد را با توجه به اینکه من خودم بر اساس پایه حقوق قرارداد را امضا کردم لطفا بفرمایید

  کارشناس بیمه
  05 آذر 1401

  سلام ۰۱ بله اگر مدارک و مستندات دارید میتوانید اداره کار شکایت کنید ۰۲ بله باید براساس آخرین دریافتی باشد ۰۳ میتوانی بابت اون هم شکایت کنی دیگه بستگی به نظر اعضا هیت اداره کار دارد

فر امرز
16 آذر 1401

سلام
سابقه بیمه بازنشستگی خدمات کشوری دارم و چند سالی هم همزمان از طریق تامین اجتماعی بیمه بازنشستگی تامین اجتماعی ریخته ام و حالا قصد دارم خدمات کشوری را بازخرید نمایم و ادامه را از طریق تامین اجتماعی واریزی داشته باشم. آیا سابقه آن چند سال قبل همزمان بیمه واریز شدن که مشترک نبوده، انتقال به تامین اجتماعی امکان پذیر است؟ فرمول محاسبه حق بیمه به تامین اجتماعی چگونه است و بنده چگونه محاسبه نمایم حدودا چقدر اختلاف بدهم؟
آیا تفاوت مبلغ را باید بلافاصله به تامین اجتماعی بدهم یا زمانی که به 30 سال بازنشستگی رسیدم باید بدهم؟
با سپاس

  کارشناس بیمه
  20 آذر 1401

  سلام شما وقتی بیمه تامین اجتماعی شدید میتوانید درخواست انتقال سابقه خودت را به تامین اجتماعی بدهید محاسبه آن براساس دستمزد شما در تامین اجتماعی و مبلغی که در آنجا از شما کسر شده بستگی دارد و میتوانید این مابه التفاوت را هم قسطی پرداخت کنید

aram
22 آذر 1401

باسلام من مدت 15 سال سابقه بیمه تامین اجتماعی به صورت نیروی کار حجمی (شرکتی) در دانشگاه کار میکنم و بنا به دلایلی قصد استعفا دارم ایا بعد از این مدت مبلغی از بیمه می توانم دریافت نمایم یا خیر؟

  کارشناس بیمه
  23 آذر 1401

  سلام مبلغ پرداختی برای بیمه قابل استرداد نیست. برایتان سابقه حساب می شود.

محسن
27 آذر 1401

سلام من7سال8ماه بیمه دارم الان مشکل برام پیش آمده میتونم خودمو از بیمه باز خرید کنم یا نه البته کارت پایان خدمت ندارم ولی معافیت میتونم بگیرم

  کارشناس بیمه
  27 آذر 1401

  سلام در بیمه تامین اجتماعی چیزی به اسم بازخرید نداریم. در خصوص معافیت هم نمیتوانید بیمه سربازی را اضافه کنید.

سلطاني
03 دی 1401

سلام وقتتون به خير
آيا پرداخت سنوات بازنشستگي سقف دارد
اگر بيشتر از آن باشه پرداخت نمي شه
همسرم عضو هيئت علمي دانشگاه بودند
به ما اينطور گفتند
تقريبا نصفش پرداخت مي شه

  کارشناس بیمه
  05 دی 1401

  سلام بله سقف دارد

Gh
03 دی 1401

سلام من کارگر یه شرکت تولیدی هستم حدودا 24سال سابقه بیمه دارم وکارم هم جز مشاغل سخته ولی برای ما سختی کار رد نشده دراوایل کار همحدود سه سال از طرف کار فرما بیمه نشدم سن من 45سال دارم چطور میتونم باز نشستگی ز ودتر از موعد بشم آیا میشه بازخرید بشم ممنون میشم راهنمایی کنید

  کارشناس بیمه
  05 دی 1401

  سلام تایید کار سخت و زیان اور باید توسط کمیته اداره کار بررسی شود شما ابتدا درخواست سخت و زیان اور بدهید تا کارشناس از محل کار شما بازرسی کند بعد از بازدید مشخص میشود ۰۲ بازخریدی ربطی به تامین اجتماعی ندارد

محد
09 دی 1401

با سلام ، من کارمند رسمی هستم با نزیک ۱۹ سال سابقه و در ضمن ۲۱ ماه خدمت سربازی ام رو خریدم گذاشتم رو سابقه در واقع ۲۰ سال سابقه دارم ، آیا میتوانم باز خرید کنم و خودم بقیه بیمه رو پرداخت کنم ؟ واینکه ۳ سال آخر (منظور تا ۳۰ سال بازنشستگی) فول پرداخت بیمه ام رو انجام بدم که بیشترین مبلغ بازنشستگی را داشته باشم ؟

  نویسنده بیمه
  09 دی 1401

  سلام محد عزیز
  بازخرید ربطی به تامین اجتماعی ندارد و کارفرما باید موافقت کند ولی وقتی بازخرید کردی میتوانی بیمه خودت را بصورت اختیاری واریز کنید ولی اگر میخواهی در زمان بازنشستگی مستمری بالای دریافت کنید در بیمه اختیاری نمی توانی مستمری بازنشستگی بالای دریافت کنید

آزاده
09 دی 1401

با سلام من خانم خانه دار هستم با ۴۲ سال سن همسرم کارمند رسمی هست با ۲۱ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی ، آیا من می‌توانم برای خودم بیمه پرداخت کنم تا سن بازنشستگی؟

  نویسنده بیمه
  09 دی 1401

  سلام آزاده عزیز
  بله میتوانید خودت را بیمه زنان خانه دار کنید و حق بیمه پرداخت کنید

م.خ.ک
18 دی 1401

سلام من کارمند رسمی شرکت پست هستم با 23 سال خدمت و با کسورات بیمه تامین اجتماعی :
1-آیا امکان بازخریدی برای من وجود دارد؟
2-آیا ذخیره مرخصی و سنوات سال های خدمت به من پرداخت خواهد شد؟
3-آیا بعد از بازخریدی می توانم بیمه هفت سال باقیمانده را پرداخت کنم و پس از آن بازنشستگی با 30 سال داشته باشم؟

  نویسنده بیمه
  18 دی 1401

  سلام دوست عزیز
  ۰۱ بازخریدی ربطی به تامین اجتماعی ندارد باید کارفرما با شما موافقت کند ۰۲ اگر با کارفرما به توافق رسیدید بله پرداخت میشود ۰۳ بله میتوانید بیمه خودت را ادامه بدهید تا بازنشسته شوید

محمد
19 دی 1401

درود
چندتا سوال دارم
1. فردی که دارای غیبت سربازی هست چه پرداخت بیمه توسط کارفرما چه پرداخت توسط خودش می تونه بیمه تامین اجتماعی بشه ؟
در خانواده ای که فرزند معلول یا از کار افتاده داره و پدر و مادر هر دو بیمه تامین اجتماعی دارند :
2. آیا می توان فرزند رو تحت پوشش بیمه قرار داد ؟
3. اگر هم پدر هم مادر بیمه تامین اجتماعی باشند اینکه تحت پوشش کدام قرار بگیرد اختیاریست یا به اجبار تحت پشش سرپرست که پدر هست می تواند قرار بگیرد ؟
4. در صورتی که فرزند معلول تحت پوشش قرار بگیرد و فرد بیمه (پدر یا مادر وی ) بازنشست شوند و پس از وفات فرد بیمه چیزی به فرزند تعلق میگیرد یا خیر ؟
5. آیا حقوق بازنشستگی فردی که 30 سال بیمه تامین اجتماعی داره در کارگاه با فردی که 20 سال سابقه داره در کارگاه و 10 سال هم خودش پرداخت کرده (روی هم 30سال پرداخته ) با هم فرق داره یا هر دو به یک اندازه گیرشون میاد ؟!
با تشکر

  نویسنده بیمه
  20 دی 1401

  سلام محمد عزیز
  ۰۱ بله میتواند بیمه شود مشکلی نداره ۰۲ بله میشود ۰۳ باید تحت پوشش پدر قرار بگیرد ۰۴ بله تعلق میگیرد ۰۵ بله فرق میکند

علی ر
21 دی 1401

سلام میشه اگر از کار بیرون بیایید و خودتان بتوانید همان مبلغ بیمه را خویش فرما بدهید و در اخر با همان مبلغ شغلتان بیمه بازنشستگی بگیرید؟

  کارشناس بیمه
  21 دی 1401

  سلام برای بیمه بله

بشیر
24 دی 1401

سلام من کارمند طرحی به مدت ۴ سال با بیمه تامین اجتماعی بودم. الان میخوام از پول ۴ سال بیمه استفاده کنم امکانش است؟ یا به نوعی از بیمه بابت ۴ سال پول بگیرم

  نویسنده بیمه
  25 دی 1401

  سلام بشیر عزیز
  خیر امکان ندارد.

محمد
25 دی 1401

سلام بنده 4 سال سابقه در آموزش و پرورش دارم و میخواهم بعد از سال پنجم استعفا بدهم. آیا میتوانم بعد از آن بیمه را خودم پرداخت کنم و به این چند سال اضافه شود یا امکان پذیر نیست؟

  نویسنده بیمه
  25 دی 1401

  سلام دوست عزیز
  بله میتوانید بعد از آن بیمه بصورت اختیاری واریز کنید

عضویت در خبرنامه برای اطلاع از تخفیف های ماهانه در خبرنامه بیمه دات کام عضو شوید