۱۴ دی ۱۴۰۱

بازخرید سنوات: نحوه محاسبه و تمام شرایط و قوانین آن

میزان مبلغ عیدی وزارت کار برای بسیاری از کارمند‌ها و کارگرها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همیشه دوست دارند، قبل از اینکه عیدی و سنوات خود را دریافت کنند، بتوانند این مبلغ را محاسبه کنند. روش محاسبه عیدی کارگران و سنوات در تمام این سال‌ها روش ثابتی بوده است.  فقط یک معادله برای مشخص کردن مزایای پایان سال  مورد استفاده قرار می‌گیرد. مبلغ عیدی کارگران بر اساس دو برابر پایه حقوق پرسنل محاسبه می‌شود در صورتی که از ۳ برابر پایه حقوق وزارت کار بیشتر نشود. ماده ۲۴ قانون خاتمه کار، پرداخت و بازخرید سنوات را در زمان خاتمه کار به کارفرما تکلیف می‌کند. تمام کارفرماها موظف هستند که به ازای هر سال کار کارگران و کارمندان خود، باید معادل یک ماه آخرین حقوق فرد را به عنوان سنوات به فرد بپردازند.

توجه کنید، افرادی که عیدی آن‌ها تا ۳۰ میلیون ریال باشد، از پرداخت مالیات معاف بوده و از مازاد آن ۱۰ درصد مالیات کسر می‌شود. کلیه افرادی که قرارداد آن‌ها بر اساس قانون کار است و چه قرارداد دائمی‌ دارند و چه موقت، به میزان کارکرد خود در سال عیدی دریافت خواهند کرد. در ادامه درباره بازخرید سنوات برای شما می‌گوییم با ما همراه باشید.

 

بازخرید سنوات ماده ۳۲ قانون کار

بر اساس آیین‌نامه‌ها و قوانین  از جمله ماده ۳۲ قانون کار، اگر پایان قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی‌های جسمی ‌و فکری کارگر باشد( با توجه به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی ‌کار و نمایندگان قانونی کارگر)، کارفرما موظف است نسبت به هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه از آخرین حقوق کارگر را پرداخت ‌کند.

مبنا و نحوه محاسبه عیدی، سنوات و مرخصی

توجه داشته باشید که در پایان قرارداد بین کارگر و کارفرما، مسئله بازخرید سنوات به میان می‌آید و باید متناسب با آخرین حقوق دریافتی میزان عیدی، سنوات و مرخصی محاسبه شود.

محاسبه مرخصی در بازخرید سنوات

همانطور که می‌دانید وزارت کار و رفاه اجتماعی قانون‌هایی را برای کارگر و کارفرما در نظر گرفته است که باید مطابق آن عمل کرد. هر نفر در سال مجاز است که ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند و به سال دیگر منتقل کند. توجه کنید که مرخصی‌های استفاده نشده بیشتر از ۹ روز کارگر و کارمند سوخت می‌شود و دیگر نمی‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

بازخرید سنوات

بازخرید سنوات و نحوه محاسبه آن

نکته: برای اینکه بتوان از مرخصی‌های بیشتر از ۹ روز در سال جدید استفاده کرد باید توافق با کارفرما انجام شود و با توجه به شرایط کاری این موضوع بررسی شود.

به طور مثال: اگر کارفرما از کارمند خود درخواست کند که در طی سال، از مرخصی کمتری استفاده کند تا شرایط کاری او روبه پیشرفت باشد و بعد از آن در سال دیگر امکان استفاده از مرخصی را دارد، می‌توان گفت یک توافق دو طرفه انجام شده است.

مبنای محاسبه ذخیره مرخصی استفاده نشده طبق قانون، حداقل سالی یک ماه بر اساس آخرین حکم حقوقی فرد است که ‌ایتم‌هایی شامل این حکم است. این موارد شامل: خواربار، حق اولاد، حق مسکن، پاداش و بن است.

محاسبه سنوات هنگام بازخرید سنوات

مبنای محاسبه ذخیره سنوات، مطابق با قوانین وزارت کار، حداقل سالی یک ماه بر اساس آخرین حقوق فرد است. تمام موارد مانند: خواربار، مسکن، حق اولاد، بن، پاداش و سود تولید جزو این حکم قرار دارد.

اگر کارگر پس از دریافت سنوات باز هم با کارفرمای خود ادامه همکاری داشته باشد، مبلغ باز خرید سنوات مشمول مالیات خواهد شد. به طور معمول برای راحتی کار ۱۰ درصد در نظر گرفته می‌شود.

نکات مهم هنگام بازخرید سنوات

به طور معمول شرکت‌ها و کارگاه‌ها، مزایای پایان کار را در پایان همکاری در قالب بازخرید سنوات به کارگران و کارمندان پرداخت می‌کنند. دلیل اصلی این نوع پرداخت از طرف کارفرما، می‌تواند این باشد که با توجه به ذخیره سنوات، مالیاتی پرداخت نکند. البته که برخی از شرکت‌ها هم به صورت سالانه و در پایان سال، سنوات را پرداخت می‌کنند و متناسب با آن هم مالیات را خواهند پرداخت.

مبلغ عیدی مشمل معافیت یک ماه حقوق که هر سال اعلام می‌شود، پرداخت خواهد شد. البته که مازاد مبلغ اعلام شده توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی، مشمول ماده ۸۴ و ۸۵ مالیات قرار می‌گیرد.

طبق قانون، شرکت و کارفرما موظف است که سالی یک ماه(آخرین حقوق) سنوات پرداخت کند، اما اگر عرف و قانون کارگاه یا شرکتی این باشد که دو ماه حقوق را پرداخت کند، هیچ ممانعتی ندارد و این یک قرارداد دو طرفه بین کارگر و کارفرما محسوب می‌شود. البته که پرداختی اضافه‌تر از یک ماه، جزو هزینه‌های قابل قبول برای مالیات قرار نمی‌گیرد.

سنوات و پایه سنوات چیست؟

سنوات بخشی از تسهیلات وزارت کار است که برای افراد شاغل در این وزارتخانه در نظر گرفته می‌شود. در حقیقت سنوات بخشی از پایین بودن میزان حقوق و هزینه‌های زندگی کارگر را جبران می‌کند. پایه سنوات همان مبلغی از آخرین حقوق دریافتی کارمند و کارگر است که به دو صورت سالانه یا در پایان قرارداد پرداخت می‌شود.

پایه سنوات و بازخرید سنوات برای چه کسانی است؟

افرادی که در جامعه مشغول به فعالیت هستند به دو گروه تقسیم می‌شوند. افرادی که قرارداد رسمی‌ دارند یا افرادی که به صورت غیر رسمی ‌در حال فعالیت می‌باشند.

طبق قانون وزارت کار و بخشنامه سال ۱۳۹۲، کارفرما نباید بین این دو نوع قرارداد تفاوتی قائل باشد. سنوات خدمت در زمان بازخرید سنوات باید به یک میزان و با شرایط یکسان محاسبه شود.

بازخرید سنوات چه زمانی انجام می‌شود؟

همانطور که می‌دانید قراردادی بین کارفرما و کارگر منعقد می‌شود که با توجه به بندها و ماده‌هایی که در این قرارداد وجود دارد، هر دو را موظف به انجام تعهدات می‌کند. ممکن است شرایطی به وجود آید که قرارداد بین کارگر و کارفرما فسخ شود. خاتمه قرارداد می‌تواند به شرایط مختلف صورت گیرد. این موارد عبارتند از:

 • استعفای کارگر
 • فسخ قرارداد
 • بازنشستگی
 • فوت کارگر
 • ازکارافتادگی

در این موارد باید بازخرید سنوات انجام شود.

بازخرید سنوات هنگام بازنشستگی

با توجه به بازخرید سنوات بازنشستگان به اطلاع می‌رساند، افرادی که در واحد‌های مشمول قانون وزارت کار بازنشسته می‌شوند و قرارداد آن‌ها پایان یافته است، برای هر سال خدمت بر اساس آخرین حقوق دریافتی و معادل یک ماه حق سنوات دریافت می‌کنند.

نکته: فرد بازنشسته‌ای که مجدد مشغول به کار شود مانند سایر کارگران از سنوات خدمت بهره‌مند خواهد شد.

تقاضای کارمند برای بازخرید سنوات

افرادی که به صورت رسمی ‌یا غیر رسمی‌ مشغول فعالیت هستند، اگر به صورت کتبی درخواست بازخرید سنوات داشته باشند، اداره دولتی با درخواست آن‌ها با توجه به شرایط مختلفی موافقت خواهد کرد. این شرایط به شرح زیر است:

 • کارگر مشمول قانون کار نباشند.
 • به سن بازنشستگی نرسیده باشند.

توجه کنید که بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی با داشتن یکی از موارد زیر می‌توانند کارمند خود را بازنشسته اعلام کنند:

 • حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت برای شغل‌های غیر تخصصی و ۳۵ سال برای مشاغل تخصصی است. در این صورت بازخرید سنوات انجام می‌شود.
 • حداقل ۶۰ سال سن با حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت که برای محاسبه بازخرید سنوات و بازنشستگی، معادل ۲۵ روز از حقوق را دریافت خواهند کرد. این قانون برای متصدیان مشاغل سخت، زیان آور، جانبازان و معلولان تا ۵ سال کمتر است و شرط سنی برای خانم‌ها منظور نمی‌شود.
 • سقف سنی و بازنشستگی برای متصدیان مشاغل تخصصی، ۷۰ سال است. کارمندان تخصصی که سابقه خدمت آن‌ها کمتر از ۲۵ سال است، اگر بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت داشته باشند، می‌توانند تا رسیدن به سن ۲۵ سال خدمت، فعالیت خود را ادامه دهند. در غیر این صورت، بازخرید سنوات آن‌ها انجام می‌شود.
بازخرید سنوات

نحوه درخواست بازخرید سنوات

سنوات خدمت به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟ این سوالی است که برای کارمندان و کارگران پیش می‌آید. اگر شما هم می‌خواهید در این باره اطلاعات بیشتری کسب کنید، توصیه می‌کنیم مقاله سنوات خدمت به چه کسانی تعلق می‌گیرد را مطالعه نمایید.

نکات مهم در خصوص بازخرید سنوات

در خصوص بازخرید سنوات بهتر است که نکات و موارد زیر را هم در نظر بگیرید:

 • در بیمه تامین اجتماعی چیزی به نام بازخرید نداریم. شخص فقط با رسیدن به بازنشستگی شامل حقوق و مستمری خواهد شد. همچنین تحت شرایط خاص، حقوق به ورثه تعلق خواهد گرفت. بازنشستگی با بازخرید متفاوت است.
 • سنوات فقط به اندازه تعداد ماهی که در شرکت یا سازمانی کار کرده‌اید، تعلق خواهد گرفت. در صورت پرداخت نکردن می‌توانید به اداره کار مراجعه و شکایت کنید.

استفاده از مشاوره برای بازخرید سنوات

همانطور که توضیح دادیم، بازخرید سنوات یکی از مهم‌ترین مسائلی است که برای کارگر‌ها و کارمند‌ها انجام می‌شود. هدف از بازخرید سنوات کمک مالی است که به پاس خدمت کارگر و کارمند به او تعلق می‌گیرد. شاید برخی از افراد اطلاعات کاملی از این موضوع نداشته باشند و نیاز باشد که برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوره بیمه در ارتباط باشند.

بیمه دات کام یک سامانه آنلاین برای استعلام، مقایسه و خرید انواع بیمه نامه است. شما می‌توانید تمام سوالات بیمه‌ای خود را به صورت کامنت با کارشناس‌های این مجموعه در میان بگذارید و پاسخ سوال خود را دریافت کنید. استفاده از یک مشاوره بیمه‌ای متخصص می‌تواند شما را از گمراهی و سردرگمی‌خارج کند تا با قوانین بیمه تامین اجتماعی و بازخرید سنوات آشنایی کامل داشته باشید.

 

 • + مبنا و نحوه محاسبه عیدی، سنوات و مرخصی چیست؟
 • + محاسبه مرخصی در بازخرید سنوات چگونه است؟
 • + سنوات و پایه سنوات چیست؟
آخرین مقالات مرتبط با این مطلب مشاهده آرشیو مقالات مشاهده آرشیو
فرم ارسال دیدگاه پیرامون این مطلب

دیدگاه کاربران بیمه دات کام
person
طاها صفائی
۱۵ تیر ۱۴۰۳

درود . من معلم هستم با ۱۷ سال سابقه کار و بیمه . کارمند رسمی هم هستم . به علت مهاجرت میخوام خودم رو بازخرید کنم . ممنون میشم راهنمایی کنید که شدنی هست یا نه ؟ و اینکه فرمول محاسبه مبلغی که باید به من پرداخت بشه به چه شکلی هست ؟ تشکر

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۳ تیر ۱۴۰۳

  بازخرید به بیمه ارتباطی ندارد. کارفرما باید با این موضوع موافقت کند. برای بررسی این موضوع به آموزش و پرورش منطقه خود مراجعه کنید.

person
حمید رضا
۲۳ خرداد ۱۴۰۳

با سلام و احترام
بنده نزدیک ۱۹ سال سابقه بیمه در یکی از شرکتهای دولتی دارم و بنا به دلایلی استعفا دادم و از اداره بیرون آمدم با توجه به قرارداد کار معین و بیمه ای بودن بنده امکان بازخریدی خدمات وجود دارد؟ شرکت دولتی هر سال سنوات خدمت را بر مبنای یکماه حقوق پرداخت می نمود.

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

  حمیدرضا عزیز؛ بازخرید سنوات ارتباطی با بیمه تامین اجتماعی ندارد. برای این کار به موافقت کارفرما نیاز دارید.

person
داریوش رضایی
۲۲ خرداد ۱۴۰۳

اگرکسی در۱۰سال کارگرددرالمینیوم بازخریدکامل وتمامی سنوات ه خودرادریافت کرده باشدوبعدازمدتی درشرکت های شخصی کارکرده باشدوازتمام مزایای آن استفاده کرده باشدوبعدازبازنشست شدن به آن فرد تعلق میگیرد

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

  داریوش عزیز؛ بازنشستگی ارتباطی به سنوات ندارد. اگر در آن ۱۰ سال حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت کرده باشید، سابقه شما محفوظ است و می‌توانید در آینده از بازنشستگی استفاده کنید.

person
مسعود نوری
۲۰ خرداد ۱۴۰۳

سلام شرمنده مزاحم شدم من ۵۰ سال سن دارم و۱۸ سال سابقه بیمه رانندگان تأمین اجتماعی دارم حدود ۶ماه قبل تصادف کردم از ناحیه کمر آسیب دیدم ۴ماه بیشتر به من مرخصی استعلاجی نداد دکتر مورد اعتماد تامین اجتماعی والان قادر به ادامه‌ کار نیستم با اینکه راننده هستم نه مالک ماشین الان برا بازنشستگی یا کار افتادگی چکار کنم خواهشمندم راهنمایی کنید با تشکر

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

  مسعود عزیز؛ با توجه به شرایط مذکور، از کار افتادگی به شما تعلق نمی‌گیرد. همچنین، با توجه به سن و سابقه شرایط بازنشستگی را هم ندارید.

person
میثم توانگر
۱۶ خرداد ۱۴۰۳

سلام من ۲۲ماه سوابق بیمه در یک شرکت را دارم،سنوات من چه قدر میشود

  person
  کارشناس بیمه
  ۱۸ خرداد ۱۴۰۳

  میثم عزیز؛ سنوات بر اساس میزان دریافتی شما محاسبه می‌شود. برای محاسبه دقیق می‌توانید به کارشناسان اداره کار مراجعه کنید.

person
payam
۰۷ خرداد ۱۴۰۳

سلام شرکتی که قصد انجلال دارد چگونه باید سنوات کارگر رسمی خود را محاسبه کند ؟ ۳۰روز یا ۴۵ روز

  person
  کارشناس بیمه
  ۱۵ خرداد ۱۴۰۳

  پیام عزیز، سنوات همان ۳۰ روز محاسبه می‌شود.

person
جعفر
۰۷ خرداد ۱۴۰۳

سلام بنده ۱۷سال سابقه بیمه اجتماعی و۴۰سالم هست آیا میتونم بازخریدبشم یابقیشوبخرم لطفاراهنمایی کنید

  person
  کارشناس بیمه
  ۱۵ خرداد ۱۴۰۳

  جعفر عزیز، امکان پرداخت یکجا سوابق سال‌های آینده وجود ندارد. شما باید مانند سابق به پرداخت حق بیمه ادامه دهید تا شرایط بازنشستگی را به دست آورید.

person
احمد
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

باعرض سلام خسته نباشید خدمت شما من ۱۴سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم که حدود ۱۱سال شامل سختی مشاغل هستش وسن ۳۸سال هست دیگرتوان کارکردن ندارم چطور میتونم خودمو بازنشسته کنم ممنون میشم راهنمایی کنید

  person
  کارشناس بیمه
  ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

  احمد عزیز؛ متاسفانه با این شرایط امکان بازشستگی برای شما وجود ندارد. می‌توانید بیمه اختیاری پرداخت کنید تا در زمان مقرر بازنشسته شوید.

person
طیبه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

سلام
من ۱۷ سال سابقه بیمه دارم ، و دیگه نمی خوام بیمه پرداخت کنم. می خوام بدونم چه طور می تونم از این سابقه استفاده کنم .
می تونم وقتی ۶۵ ساله شدم برای بازنشستگی اقدام کنم و بیمه ۱۷ ساله بگیرم؟
می تونم همین الان با ۱۷ سال بازنشسته شم ؟
لطفا من رو راهنمایی کنید

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۷ خرداد ۱۴۰۳

  اگر بیمه روستایی واریز کرده‌اید، در سن ۶۵ سالگی و اگر بیمه تامین اجتماعی واریز کرده‌اید، در سن ۶۰ سالگی بازنشسته می‌شوید.

person
شاهرخ فر
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

سلام.کارمند رسمی دولت با۲۶سال سنوات و پرداخت بیمه تامین اجتماعی درصورت صدورحکم قضایی مبنی براخراج وانفصال از کار آیا پس از اخراج امکان ادامه پرداخت بیمه در شرکت خصوصی جهت ۴سال باقیمانده می باشدتابازنشسته شود؟ ودیگراینکه درصورت اخراج مبالغی بابت سنوات و مرخصی تعلق میگیرد؟؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۶ خرداد ۱۴۰۳

  بله؛ شاهرخ عزیز، شما می‌توانید پرداخت بیمه را تا زمان بازنشستگی در شرکت خصوصی ادامه دهید.
  پرداخت سنوات و مرخصی نیز بسته به نوع اخراج و رای تخلفات شما، در پرداخت سنوات و مرخصی تاثیرگذار است.

person
امید احمدی
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

سلام . من ۱۰ سال کارمند بانک خصوصی بودم و در بانک سپه ادغام شدیم . درخواست استعفا دادم و هیچ حق و حقوقی به بنده پرداخت نشده است و حتی در ۱۰ سال گذشته هر سال ۹ روز ذخیره مرخصی استفاده نشده دارم . تکلیف بنده چیست باید شکایت کنم ؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۵ خرداد ۱۴۰۳

  اگر مشمول قانون کار هستید، به نزدیک ترین اداره کار مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنید تا کارشناسان موضوع را پیگیری کنند.

person
علی
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

سلام ، من مرد ۵۳ ساله هستم. ۱۲ سال بیمه کارگری تامین اجتماعی و ۱۲ سال بیمه اختیاری تامین اجتماعی سابقه دارم . آیا میتونم با ۲۴ سال سابقه مابقی رو باز خرید کنم ؟؟؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۵ خرداد ۱۴۰۳

  خیر؛ فعلا شرایط بازنشستگی برای شما فراهم نیست.

person
کمالی
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سلام باز خرید بیمه شغل قالی بافی چقدر است؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۵ خرداد ۱۴۰۳

  بیمه قالی بافی امکان باز خرید ندارد.

person
نسرین
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

سلام
وقت بخیر
۲۱ سال سابقه فعالیت به عنوان کارشناس تخصصی در دانشگاه دولتی دارم و کارمند رسمی قطعی هستم
آیا می توانم بازخرید شوم و از سنوات بهره مند شوم؟
و سوال دیگه اینکه می توانم پرداخت بیمه را ادامه دهم و از؟حقوق بازنشستگی بهره مند شوم؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

  نسرین عزیز؛ بازپرداخت باید با موافقت کارفرما انجام شود و ارتباطی با تامین اجتماعی ندارد.
  اگر از دانشگاه خارج شوید، می‌توانید حق بیمه را خودتان ادامه دهید تا بازنشسته شوید.

person
محمد
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

باسلام
بنده با سن ۴۱ سال وسنوات بیمه ای کامل ۲۱ سال در نیروی مسلح
به علت مشکلاتم ۴ سال مجبور به غیبت یک روز حاضر و ۱۴ روز غیبت شده ام
و در خواست باز نشستگی پیش از موعد بالای بیست سال با بیست روز حقوق
نموده ام که در این مدت قبول نکرده اند و در آخر حکم بنده را اخراج با پرداخت حق عائله
داده اند که به دیوان عدالت اعتراض نموده ام
سوال .آیا میتوانند با این سنوات بنده را اخراج نمایند و
چگونه میتوانم از راه قانونی خود را بازنشسته با ۲۱ روز حقوق کنم و حقم و بگیرم
با تشکر

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

  محمد عزیز؛ این موضوع را باید از طریق همان دیوان ادالت پیگیری نمایید. این سازمان در خصوص حق اخراج نظر قطعی می‌دهد.

person
اردلان
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

سلام وقت بخیر من ۱۵ سال و چند ماه سابقه تامین اجتماعی دارم با ۳۸ سال سن میتونم خودمو بازخرید کنم تو ارگان دولتی کار کنم قرارداد معین

  person
  کارشناس بیمه
  ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

  درود. بازخرید ارتباطی به تامین اجتماعی ندارد. این موضوع باید از طرف کارفرما بررسی شود.

person
خانم رضایی
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

سلام وقت بخیر
کارمند رسمی ۴۲ ساله با سابقه ۱۵ سال و بیمه تامین اجتماعی هستم بدلیل آسیب دیدگی زانو و آرتروز شدید قادر به حضور در محل کارم نمی باشم.
سوالم اینه که می تونم خودم رو با ۱۵ روز حقوق بازنشسته کنم و اگر نه
آیا اگر خودم رو بازخرید کنم بقیه سال‌های باقی مانده رو می تونم بیمه رو پرداخت کنم؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

  کاربر گرامی؛ با شرایط سنی و سابقه ذکر شده امکان بازنشستگی را ندارید. ولی می‌توانید بازخرید انجام دهید و برای خود بیمه حرف و مشاغل آزاد تهیه کنید تا به شرایط بازنشستگی برسید.

person
علی دوستی
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

سلام بنده حدود۱۲ سال ازطریق جایی که مشغول بودم بیمه شدم وازآنجا تسویه شدم اومدم بیرون و ادامه بیمه رابصورت اختیاری پرداخت نمودم والان حدود۲۰ سال سابقه دارم اگربخواهم خودما بازخرید کنم دیگه پرداخت حق بیمه نداشته باشم مستمری ۲۰ روز تعلق می گیرد یاخیر …

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

  علی عزیز؛ این مورد به سن شما بستگی دارد.

person
فاطمه
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

باسلام پرستارپیمانی با ۱۵سال سابقه بیمه تامین میخوام استعفا بدم یا بازخرید کنم کدوم بهترهاز نطر حفط سابقه بیمه بدای بازنشستگیم ؟به بعد خودم چه بیمه ای پرداخت کنم مشاور میگه مشاغل آزاد بابالاترین مبلغ انتخاب کنم؟لطفا زودتر جوابمو بدید فوریه سپاسگزارم

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

  کاربر گرامی؛ برای تامین اجتماعی تفاوتی ندارد که استعفا بدهید یا خود را باز خرید کنید. شما می‌توانید خود را بیمه حرف و مشاغل آزاد کنید که با نرخ ها و حق بیمه های مختلف ارائه می‌شود.

person
احساپ
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

سلام
من هیات علمی هستم و ۲۸ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم، هیات انتظامی حکم باز خریدی برام صادر کرده است، ایا بازخرید بشوم و حقوق متعلقه را بگیرم و دو سال بیمه اختیاری پرداخت بکنم، میتونم با ۳۰ سال درخواست بازنشستگی بکنم؟
یعنی پس از اخذ خرید خدمت میتونیم بازتشستگی را هم اقدام بکنیم؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

  بله؛ این امکان برای شما وجود دارد.

person
فاطمه
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

سلام پرستارپیمانی دانشگاه علوم پزشکی با۱۵سالو۳ماه سابقه بیمه تامین اجتماعی(بدون احتساب ۲۱ماه بیمه خدمات درمانی دوران طرح)از۹اردیبهشت باید برای ۲سال مرخصی بدون حقوق که درخواست کردم اقدام کنم والان در مرخصی استحقاقی هستم وادامه کار بعد ازمرخصی بدون حقوق بعید میدونم مشاور میگن باز خرید کنم وخودم بیمه مشاغل آزاد رد کنم لطفا راهنماییم کنید گیر کردم راه درست چیه؟درحین مرخصی بدون حقوق میشه برای باز خرید اقدام کنم ؟امکان داره بازخرید موافقت نشه

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

  در صورتی که کارفرما با بازخرید شما موافقت می‌کند، می‌توانید بعد از باز خرید، خودتان را بیمه حرف و مشاغل آزاد کنیدکه با نرخ های مختلف و حق بیمه متفاوت ارائه می‌شود.

person
مهلا
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

فرق سنوات و باز خرید چیست؟؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

  سنوات یعنی به ازای مدتی که برای کارفرما کار می‌کنید، مبلغی به شما پرداخت می‌شود. باز خرید یعنی اینکه تمام حق و حقوق و طلب خود را از کارفرما دریافت کرده و دیگر سرکار نروید.

person
مهلا
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

سلام و احترام-اینجانب ۱۰سال و نیم در حوزه علمیه کار کردم و بیمه تامین اجتماعی پرداخت نموده ام و نمی خواهم ادامه کار و بیمه دهم-با این شرایط چه کنم که بتوانم ازسنوات یا باز خرید استفاده کنم؟؟ تشکر

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

  کاربر گرامی، حوزه علمیه باید با درخواست بازخرید شما موافقت کنید. در این صورت، بیمه تامین اجتماعی مشکلی با بازنشستگی شما ندارد.

person
نادری
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سلام خدا قوت
من ۲۸ سال سابقه بیمه دارم و میخام الان بازخرید شوم
امکانش هست راهنمایی کنید
آیا بمن تعلق می‌گیرد بازخرید شود چون ۳۰ سال پر نکردم ؟
چون شرایط جسمانی اکی نی برای ادامه کار
امکانش هست شرکت قبول نکنه یا تعلق نگیرد؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

  کاربر گرامی؛ باز خرید ارتباطی به تامین اجتماعی ندارد. تامین اجتماعی فقط در صورت داشتن شرایط بازنشستگی، مستمری شما را پرداخت می‌کند.
  باید این موضوع را با کارفرما مطرح و حل کنید.

person
حبیب
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

سلام دوست من.
من ۴۰ سال سن دارم و در شرکتی خصوصی، با عنوان کارشناس کامپیوتر و به طور رسمی مشغول به کار هستم. شرایطی پیش آمده که نمیتوانم دیگر آنجا کار کنم. در صورتی که خود را باز خرید کنم و در شرکت دیگری مشغول به کار شوم، بیمه بازنشستگی به من تعلق میگیرد؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

  بله؛ حبیب عزیز، با توجه به شرایط تعریف شده، مشکلی وجود ندارد و بیمه بازنشستگی به شما تعلق می‌گیرد.

person
مونا
۲۱ فروردین ۱۴۰۳

سلام .من کارمند رسمی با سابقه ۲۳ سال و ۹ ماه هستم.میخوام درخواست بازخریدی از سازمان بدم.اگر شرکت و یا کارگاه دیگری برای من به مدت ۳ ماه بیمه رد کند و یا اگر خودم به مدت ۱ سال و .. بیمه رد کنم میتوانم با ۲۴ یا ۲۵ سال بیمه بازنشسته بشم؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

  خیر؛ مونا عزیز، متاسفانه چنین امکانی وجود ندارد.

person
لیلا
۱۸ فروردین ۱۴۰۳

باسلام
من کارمند قراردادی با ۱۸سال سابقه،بیمه تامین اجتماعی،می توانم بازخرید کنم؟
پاداش برچه مبنایی محاسبه می شود

  person
  کارشناس بیمه
  ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

  لیلا عزیز؛ بازخریدی ارتباطی به تامین اجتماعی ندارد و کارفرما باید موافقت کند. به علاوه باز خرید پاداش ندارد و فقط سنوات به شما تعلق می‌گیرد.

person
جلیل حسین زاده یاسوری
۱۷ فروردین ۱۴۰۳

سلام ودرود
واقعابایدبه کارشناس بیمه خسته نباشید.جانانه گفت
۹۹درصدپرسیدن ماچندسالی بیمه واریزکردیم .(۵_۶_۷_۸_۹)ازاین تعدادسالها وبه هردلیلی میخواهیم بازخریدکنیم..عزیزان وقتی به یکی یادوتا یاسه تا سوال تکراری وجوابش رابنده خدا کارشناس فرمودن که تامین اجتماعی بازخریدنداره.بازمیپرسن.والا من خسته شدم ازسوال تکراری..آقایان وخانمها بیمه واریزکردی سوابق حساب میشه.بیمه تامین اجتماعی بازخریدی نداره.موفق باشید🙏

person
حامد
۱۶ فروردین ۱۴۰۳

سلام وقت بخیر
بنده حدود ۲۰ سال پیش کارمند درمانگاه تامین اجتماعی بودم حدود ۲ سال بیمه پرداخت شد بعد از دوسال با توجه به قبولی اینجانب در بانک از درمانگاه تامین اجتماعی بازخرید شدم و در بانک مشغول به کار شدم .
حال سوال من این است اون دوسال سابقه کار رو میشود در بانک جهت سابقه بیمه شده ارائه داد یا با توجه به بازخریدی اینجانب این امکان وجود ندارد ؟
با تشکر

  person
  کارشناس بیمه
  ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

  حامد عزیز، مسئله اصلی بانک است؛ اگر انک سوابق درمانگاه شما را بپذیرد، شما می‌توانید سوابق خودت را انتقال دهید.

person
مریم
۱۶ فروردین ۱۴۰۳

سلام
وقت بخیر
من پرسنل درمانی رسمی بیمارستان هستم
به علت عدم پذیرش مرخصی از کار غیبت کردم
و نهایتا برام اخراج میزنن
میخواستم ببینم سنوات به من تعلق میگیرد،ممنون

  person
  کارشناس بیمه
  ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

  بله؛ دریافت سنوات به این موضوع ارتباطی ندارد و به شما تعلق می‌گیرد.

person
حمید خواجویی
۱۲ فروردین ۱۴۰۳

باسلام ۲۳سال به صورت قرار دادمعین دریک اداره سابقه پرداخت بیمه دارم ایا امکانش هست باقی مونده بیمه راخرید بازنشست شد سنم هم ۴۳هست ممنون میسم راهنمایی کنید با تشکر

  person
  کارشناس بیمه
  ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

  خیر؛ حمید عزیز، امکان خرید سوابق جهت تسریع در زمان بازنشستگی وجود ندارد.

person
امیر
۰۹ فروردین ۱۴۰۳

سلام من ۱۵ سال سابقه کار سخت دارم ۵ سالم مونده آیا میتونم دیگه کارمو ادامه ندم خودمو براساس همین سابقه بازنشسته کنم

  person
  کارشناس بیمه
  ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

  خیر؛ برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور باید حداقل ۲۰ سال سابقه کار داشته باشید.

person
متین محسنی
۰۶ فروردین ۱۴۰۳

سلام وقت تون بخیر
من ۵۰ سال دارم و ۲۷ سال سابقه بیمه
محل کارمان به کارکنان پیشنهاد داده در صورت دریافت مبلغی میتوانید خودتان را بازخرید کنید و زودتر بازنشسته شوید آیا در چنین شرایطی حقوق بازنشستگی به افراد تعلق می گیرد؟ یا بازخرید یعنی اینکه دیگه هیچ حقوقی از بیمه دریافت نکنیم؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۶ فروردین ۱۴۰۳

  سلام دوست عزیز
  بازخرید کردن به معنای پرداخت حق سنوات سال های کاری و اتمام کار بدون حقوق بازنشستگی است. بله؛ در صورت بازخرید کردن خودتان هیچ حقوقی دریافت نمی کنید.

person
متین محسنی
۰۵ فروردین ۱۴۰۳

سلام من ۵۰ سال سن دارم و ۲۷ سال سابقه بیمه محل کارم می خواهند مبلغی تشویقی پرداخت کنند که ما خودمان را بازخرید کنیم. آیا ۲۷ روز حقوق به من تعلق می گیرد و من بازنشسته تامین اجتماعی به حساب می آیم یا چون اداره مبلغی پرداخت کرده دیگه بازنشسته محسوب نمیشوم؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۶ فروردین ۱۴۰۳

  سلام دوست عزیز
  در صورت بازخرید کردن، حقوقی به شما تعلق نمی گیرد.

person
موسائی
۲۵ اسفند ۱۴۰۲

سلام من ۴۲ سال سن دارم و ۱۸ سال سابقه . میخوام با بعد از رسیدن به ۲۰ سال سابقه دیگه بیمه پرداخت نکنم و بازنشست کنم و دیگه نمیخوام ادامه کار کنم . آیا مستمری ۲۰ روز تعلق میگیرد ؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۶ اسفند ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  بله، مستمری بر اساس ۲۰ روز حقوق به شما تعلق می گیرد.

person
ساناز غلامی
۲۴ اسفند ۱۴۰۲

باسلام من در یک سازمان دولتی به صورت قراردادی در تاریخ آخر اسفندماه ۱۴۰۱ به دلیل عدم موافقت با مرخصی بدون حقوق وادار به استعفا شدم ولی پرداخت سنوات اینجانب را که حدود ۵۰ میلیون تایید شده بود علیرغم پیگیریهای مکرر و نداشتن اعتبار به آخر امسال انداختند و در آخر سر مبلغ ۲۲ میلیون به من پرداخت کردند و گفتند طی بخشنامه ۴/۴/۱۴۰۲ سازمان برنامه و بودجه براساس هر سال تسویه در آخر سال محاسبه شده. آیا این بخشنامه عطف به ما سبق میشود و یا مربوط به بعد از تاریخ ابلاغ این بخشنامه است.‌

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۶ اسفند ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  این موضوع را از طریق سازمان خودتان و اداره کار پیگیری کنید.

person
امیر.م.
۲۱ اسفند ۱۴۰۲

با سلام خدمت مشاورین محترم، اینجانب مدت۱۶سال در فراجا خدمت میکنم باتوجه به اینکه ۲بار عمل جراحی دیسک کمر انجام دادم و پلاتین درکمرم وجود داره واز لحاظ فیزیکی وبدنی قادر به انجام خدمت نمیباشم.امکان بازنشستگی‌ با همان۱۶روز حقوق هست یا بازخرید می‌کنند.ضمنا مزایای بازخریدی از لحاظ پزشکی متفاوت است؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۲ اسفند ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  باید درخواست بازنشستگی و مدارک درمانی خود را به فراجا اعلام کنید در صورت موافقت و تایید از کارافتادگی می توانید بازنشسته شوید.

   person
   مریم امید
   ۲۴ اسفند ۱۴۰۲

   باسلام ووقت بخیر
   بنده سابقه ۲۱/۵سال پرداخت بیمه تامین اجتماعی دارم و ۱۸سال از ان را کار مامایی کردم که شامل سخت و زیان اور میشود اگر هنگام بازنشستگی با عنوان دیگری غیر از ماما (بدون سخت و زیان اور)بازنشست شوم ،۱۸سال کار سخت و زیان اور برای من لحاظ میشود؟

    person
    نویسنده بیمه
    ۲۶ اسفند ۱۴۰۲

    سلام دوست عزیز
    بله محاسبه می شود.

person
عابد
۱۵ اسفند ۱۴۰۲

سلام ،کارمند رسمی اموزش وپرورش بودم با نزدیک به ۱۸ سال سابقه در سال ۱۳۸۵ به دلیل غیبت بدون هیچ حقوق ویا هر گونه پرداختی اخراج شدم ،تاکنون اقدامی برای دریافت حقوق ویا بازخریدی نداشتم پرداختی ۱۸ ساله بیمه وبازنشستگی را هم مسترد نکردم ،سابقه بیمه در جای دیگرهم ندارم،برای برقراری حقوق یا بازخریدی چه میتوان کرد.لطفا راهنمایی بفرمایید ،امادگی پرداخت هزینه برای پیگیری را هم دارم.باسپاس رسولی

  person
  نویسنده بیمه
  ۱۶ اسفند ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  اگر اون ۱۸ سال سابقه بیمه شما بیمه تامین اجتماعی است ادامه همانبیمه را پرداخت کنید تا شرایط بازنشستگی را احراز کنید. اگر اون ۱۸ سال سابقه بیمه شما بیمه تامین اجتماعی نیست نیز می توانید خودتان را بیمه تامین اجتماعی کنید بعد درخواست انتقال سابقه خودتان را به تامین اجتماعی بدهید و مابه التفاوت آن را واریز کنید.

person
مرمر خانم
۰۳ اسفند ۱۴۰۲

سلام من کارمند یکی از بانک های دولتی با ۱۳ سال سابقه خدمت و قراردادی هستم و قراردادم هر سال آخر سال تمام میشه و ابتدای سال جدید تمدید میکنند، امسال دیگه نمیخوام تمدید کنم و می‌خوام تقاضای بازخرید کنم، میشه راهنمایی کنید که چی کار کنم؟ آیا میشه که قبل از سال درخواستم رو مطرح کنم و از ابتدای سال دیگه سر کار حاضر نشم یا تا موقعی که با درخواست من موافقت بشه باید برم؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۵ اسفند ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  بله درخواست خود را مطرح نمایید. در صورت موافقت سازمان می توانید بازخرید را انجام دهید. بعد از موافقت و طی شدن مراحل اداری می توانید از مراجعه به محل کار خود خودداری نمایید.

   person
   یوسف
   ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

   با سلام. عنوان باز خرید برای مستخدمین با ماهیت قراردادی صدق نمی کند؛ منبع تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری. باید دقت کنیم واژه هایی که استفاده می کنیم چه بار معنایی حقوقی دارند کسی که بازخرید میشود به طور معمول کارمندان رسمی و ثابت دولت هستند که ماهیت کار دائمی دارند، نه کارمندان قراردادی مثل پیمانی یا قانون کار. واژه بازخرید عنوان حقوقی سنگینی دارد که در صورت وقوع آن، شخص را برای همیشه از فعالیتهای کار دولتی محروم میکند مگر اینکه از خانواده شهدا یا از خانواده ایثارگر با درجه بالا باشد.
   امیدوارم به نحو صحیح پاسخ داده باشم.

    person
    کارشناس بیمه
    ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

    بله: باز خرید هیچ ارتباطی با تامین اجتماعی ندارد و تابع قوانین دستگاه مربوطه و موافقت آنها است.

person
حامد
۰۲ اسفند ۱۴۰۲

سلام وقت بخیر
بنده حدود ۲۰ سال پیش کارمند درمانگاه تامین اجتماعی بودم حدود ۲ سال بیمه پرداخت شد بعد از دوسال با توجه به قبولی اینجانب در بانک کشاورزی از درمانگاه تامین اجتماعی استعفا و بازخرید شدم و در بانک مشغول به کار شدم .
حال سوال من این است اون دوسال سابقه کار رو میشود در بانک جهت سابقه بیمه شده ارائه داد ؟
با تشکر

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۵ اسفند ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  اگر صندوق بیمه بانک قبول کند بله می توانید آن سابقه را انتقال دهید باید از بانک بپرسید که قبول می کند یا خیر.

person
لعیا
۰۱ اسفند ۱۴۰۲

باسلام
سنوات خدمت بعداز فوت کارمند اناث مجرد به چه کسی تعلق میگیرد

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۲ اسفند ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  این مورد را باید از اداره کار بپرسید.

person
ژیار
۲۹ بهمن ۱۴۰۲

با سلام. بنده دارای ۲۲ سال سابقه بیمه پردازی هستم . کارمند شهرداری، تقاضای استفاده از ۸ سال سنوات ارفاقی فرزندان شاهد را کرده ام که شهرداری محل خدمتم باید مبلغ مذکور را به حساب بیمه تامین اجتماعی بپردازد. آیا شهرداری میتواند این مبلغ را از دولت پس بگیرد یا در قالب کمکهای بلاعوض درخواست اعاده مبلغ بکند. ممنون

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  تامین اجتماعی فقط اون پول را از شهرداری دریافت میکند دیگه کاری با بقیه کارهای شهرداری ندارد.

person
رها
۲۴ بهمن ۱۴۰۲

من پزشک هستم.و حدود ۹ سال سابقه کاری به طرت طرح و قراردادی و در نهایت پیمانی ثابت به عنوان هیئت علمی دارم .با بیمه تامین اجتماعی .
امکان بازخرید سنوات وجود ندارد ؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۴ بهمن ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  اگر منظور شما از سنوات این است پولی که بابت حق بیمه پرداخت کرده اید را از تامین اجتماعی دریافت کنید خیر امکان ندارد ولی سنوات کاری را می توانید از کارفرما درخواست کنید.

person
رها
۲۴ بهمن ۱۴۰۲

سلام وقت بخیر .شخصی با سابقه ۹ سال بیمه تامین اجتماعی امکان باز خرید سنوات را دارد ؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۴ بهمن ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  خیر امکان بازخرید سنوات وجود ندارد.

person
امیر
۱۷ بهمن ۱۴۰۲

سلام مجدد برای محاسبه پرداخت ملاک آخرین حقوق دریافتی است؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۱۸ بهمن ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  سنوات بر اساس کارکرد هر ماه محاسبه می شود.

person
امیر
۱۷ بهمن ۱۴۰۲

سلام مجدد ببخشید مبنای پرداخت آخرین حقوق دریافتی است؟به نظرتون یک ماه به کار برگردم و بعد درخواست باز خریدی بدم ؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۱۸ بهمن ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  بله، آخرین حقوق شما محاسبه می شود.

person
امیر
۱۷ بهمن ۱۴۰۲

سلام وقت به خیر من ۱۲ سال سابقه کار دولتی دارم که حدود دوسال در مرخصی بدون حقوق هستم میتوانم تقاضای بازخرید کنم ؟ مزایا بر اساس آخرین حقوق است ؟ به نظرتون به کار برگردم و بعد از یک ماه دیگه تقاضای بازخرید کنم ؟ آیا بعد از بازخریدی سابقه پر داشت بیمه از بین می رود

  person
  نویسنده بیمه
  ۱۷ بهمن ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  برای بازخرید کردن باید سازمان شما با این موضوع موافقت کند. خیر، سوابق بیمه شما از بین نمی رود.

person
RASOUL
۱۳ بهمن ۱۴۰۲

سلام وقت بخیر
۱۵ سال یه جا کار می‌کردم الان ۲ ساله منو انداختن بیرون بعد از سال میشه رفت شکایت کرد

  person
  نویسنده بیمه
  ۱۴ بهمن ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  خیر در رابطه با بیمه بیکاری نمی توانید بعد از دو سال شکایت کنید.

person
شکیبا
۰۷ بهمن ۱۴۰۲

دانشگاه میگه چون قرارداد شما بر اساس قانون خدمات کشوری هست نه قانون کار، شما مشمول دریافت سنوات نمیشید. این موضوع درسته؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۸ بهمن ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  بله درست است.

person
شکیبا
۰۷ بهمن ۱۴۰۲

سلام من ۸ سال با قرارداد کارمعین کارمند دانشگاه بودم.در این ۸ سال، سنوات آخر سال به من پرداخت نشده. الان به دلیل قبولی در ازمون استخدامی سازمان دیگه از دانشگاه استعفا دادم. دانشگاه میگه من سنوات خدمت این ۸ سال رو پرداخت نمی کنم، درصورتی که طبق ماده ۲۴ قانون کار باید این سنوات بصورت سالانه‌ پرداخت میشده. آیا دانشگاه میتونه سنوات رو پرداخت نکنه؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۷ بهمن ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  خیر دانشگاه باید سنوات را به شما پرداخت کند.

person
یوسف
۰۴ بهمن ۱۴۰۲

سلام من ۱۴سال سابقه تو نیرو مسلح دارم بازخرید کردم ایا میتونم پول بیمه ۱۴سالمو بگیرم بعد بیام انتقال بدم تامین اجتماعی ؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۴ بهمن ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  در صورتی که بازخرید کنید و هزینه ای دریافت نمایید، نمی توانید سابقه را انتقال دهید.

person
حسام
۲۴ دی ۱۴۰۲

آیا قانونی هست که مثلا بشه بعد از بازنشستگی، با تامین اجتماعی تسویه حساب کامل کرد که مثلاً حقوقی که قراره ماهیانه پرداخت کنه رو یکجا بده؟
من شنیدم که تامین اجتماعی تا ۳۰ سال بعد از بازنشستگی بهت حقوق میده، آیا چنین چیزی هست یا خیر ؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۵ دی ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  خیر چنین قوانینی نداریم.

person
مطیعی
۲۴ دی ۱۴۰۲

سلام. من پزشک سازمان انتقال خون بودم با ۱۴ سال سابقه کار. وقتی در آزمون تخصص قبول شدم سازمان حتی با مرخصی بدون حقوق من موافقت نکرد و حکم بازخرید زد برام. از سال ۱۳۹۸ تاحالا پولی بهم ندادند( گفتند بودجه نداریم و … ). سوال اینه از کجا باید پیگیری کنم تکلیف این ۵ سال تعویق در پرداخت حق و حقوق بنده چی میشه ؟ آیا بابت دیرکرد ۵ ساله چیزی بهم تعلق می گیره ؟ آیا باید از سازمان شکایت کنم ؟ به کجا ؟
سپاس از پاسگویی شما

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۵ دی ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  بله شما می توانید اداره کار شکایت کنید تا آنها پیگیری کنند.

person
خسروی
۱۷ دی ۱۴۰۲

سلام وقت بخیر

کارمند دانشگاه علوم پزشکی هستم با ۲۰ سال سابقه و ۴۳ سال سن ، در جایی دیگر در شیفت عصر سرکار هستم . امکان بازخرید از دانشگاه و ادامه بیمه در شیفت عصر را دارم؟
اگر بعد از یکسال از کار سمت عصر بخواهم بیرون بیایم و بازنشست شوم با موافقت مسئول مجموعه ، این امکان وجود دارد؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۱۸ دی ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  شما با موافقت کارفرما بازخرید و در آن جا که شیفت عصر می روید حق بیمه واریز کنید تا بازنشسته شوید.

person
ستاره اقبالی
۱۵ دی ۱۴۰۲

درود بر شما
من با مراجعه به شعبه کارگزاری متوجه شدم حدود ۱۳ سابقه کار داشتم ولی در حالا حاضر مشغول به کار نیستم و‌سه سال آخر را بعنوان بیمه شادگان خارج از کشور بیمه خود را پرداخت می مردم آیا می توانم خودم را باز خرید کنم و اگر نه چه راهی وجود دارد که من بتوانم سنوات خود را محاسبه کنم
ممنون

  person
  نویسنده بیمه
  ۱۶ دی ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  در تامین اجتماعی بازخریدی وجود ندارد.

person
ثمین
۱۳ دی ۱۴۰۲

سلام وقت بخیر ،من ۲۰ سال و۶ ماه سابقه کار در بیمارستان خصوصی دارم ،کارشناس هوشبری هستم ۴۶ سال سن دارم.
کارمند قراردادکارمعین دانشگاه علوم پزشکی هم هستم و سابقه ام دانشگاه ۱۳ سال می باشد.برای بازنشستگی اقدام کردم با سختی کار که از بیمارستان بازنشست شوم ولی بیمه می گوید چون کارمند دولت هستی باید تکلیف انرا مشخص کنی،اخراخ ،استعفا ،بازخرید….حالا من باید چکار کنم که سنوات این ۱۳ سال را بگیرم و دیگر دانشگاه را نروم،

  person
  نویسنده بیمه
  ۱۶ دی ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  بروید استعفا بدهید و سنوات آنجا را دریافت کنید بعد درخواست بازنشستگی بدهید.

person
مجتبی
۱۲ دی ۱۴۰۲

سلام
بنده استخدام رسمی دانشگاه دولتی می باشم با سابقه ۱۹ سال ولی بیمه تامین اجتماعی می باشم.
اگر باز خرید از دانشگاه شوم ، بیمه را در شرکت خصوصی میتوانم ادامه دهم یا با بازخرید شدن سابقه بیمه از بین می‌رود
با تشکر

  person
  نویسنده بیمه
  ۱۳ دی ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  شرکت با همان شماره بیمه قبلی شما لیست بیمه برایتان ارسال میکند.

   person
   مجتبی
   ۱۵ دی ۱۴۰۲

   پس باز خرید شدن ربطی به بیمه ندارد و خللی به سابقه بیمه پرداخت شده ایجاد نمی کند
   سپاسگذارم

person
یعقوب
۱۰ دی ۱۴۰۲

تکلیف مبالغی که بیمه شده چند سال پرداخت کرده چه می شود؟ این کار تامین اجتماعی که مصداق حرامخواریست،

  person
  نویسنده بیمه
  ۱۱ دی ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  باید در هر صورت از سوابق خودت برای بازنشستگی استفاده کنید در تامین اجتماعی بازخریدی وجود ندارد.

person
Mmm
۰۸ دی ۱۴۰۲

سلام یه سوال داشتم ازتون میشه آیا بعد از ۱۰ سال کار در آموزش و پرورش خودتو بازخرید کنی حتی اگه فقط حدود ۱۰ روزشو بهت بدن و اینکه چقدر باید پرداخت کنی

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۹ دی ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  برای بازخرید کردن باید سازمان مربوطه با این موضوع موافقت کند.

person
دوستی
۰۶ دی ۱۴۰۲

سلام من ۱۵سال سابقه کار دارم به صورت قرارداد معین.یه بچه معلول ذهنی هم دارم میخوام باز خرید کنم. میتونم ماهیانه حقوق دریافت کنم؟ آیا راهی هست؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۶ دی ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  خیر راهی نیست اصلا در تامین اجتماعی بازخریدی نداریم

person
قراردادی
۰۴ دی ۱۴۰۲

طبق قانون، شرکت و کارفرما موظف است که سالی یک ماه(آخرین حقوق) سنوات پرداخت کند، اما اگر عرف و قانون کارگاه یا شرکتی این باشد که دو ماه حقوق را پرداخت کند، هیچ ممانعتی ندارد و این یک قرارداد دو طرفه بین کارگر و کارفرما محسوب می‌شود
این مطلب روطبق چه قانونی ذکر کردید لطف میکنید بفرمایید

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۵ دی ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  طبق قانون سنوات یک ماه است ولی کارفرما هر چه دوست دارد میتواند بیشتر پرداخت کند وقتی کارفرما خودش با میل و اراده خودش میخواهد این کار را انجام بدهد دیگه قانونی وجود ندارد.

person
بی نام
۰۱ دی ۱۴۰۲

سلام وقت بخیر
یکی از دوستان من ۱۷ سال بیمه پرداخت کرده در ادارات و جاهای دیگه الان بدهی بالا آورده و متواری شده خانواده ایشان میتونن تقاضای بازخرید یا بازنشستگی کنن که مستمری داشته باشند؟ ممنونم

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۳ دی ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  خیر نمیتوانند. در ضمن ایشان با این سابقه شرایط بازنشستگی را ندارد و در تامین اجتماعی هم بازخریدی وجود ندارد.

person
محمد
۲۹ آذر ۱۴۰۲

سلام
من در شرکتی که کار میکنم به دو صورت حقوق دریافت میگیرم:
۱. حقوق رسمی در حدود: ۹۵۰۰۰۰۰ تومان
۲. حقوق غیر رسمی در حدود ۵۰۰۰۰۰۰ تومان
برای من حق سنوات بر چه اساسی محاسبه میشود، از بهمن سال ۹۸ مشغول به کار هستم

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۲ دی ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  براساس آخرین حقوق و دریافتی شما محاسبه میشود

   person
   محمد
   ۰۳ دی ۱۴۰۲

   تشکر از پاسخ شما
   یعنی ۱۴۵۰۰۰۰۰ تومان؟

    person
    نویسنده بیمه
    ۰۳ دی ۱۴۰۲

    اگر مجموع حقوق اصلی و مزایای مستمر شما این عدد می شود بله درست است.

person
مرادی
۲۵ آذر ۱۴۰۲

ببخشید بیمه خدمات درمانی که به صورت آزاد خودمون پرداخت کردیم رو میتونیم ازش بازخرید کنیم؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۷ آذر ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  باید از شعب بیمه خدمات درمانی این موضوع را پیگیری کنید.

person
پرسشگر
۲۳ آذر ۱۴۰۲

در ادامه سوال قبل
فردی که ۱۳ سال سابقه بیمه نیروی هوایی دارد و امکان پرداخت هزینه انتقال آن تامین اجتماعی را ندارد، می تواند حق بیمه های پرداخت شده خود را دریافت کند؟ به قیمت روز محاسبه می شود یا به قیمت دوران خدمت، یعنی دهه ۶۰؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۷ آذر ۱۴۰۲

  با نرخ همان سالها که حق بیمه پرداخت کرده است به ایشان پرداخت میشود.

person
پرسشگر
۲۳ آذر ۱۴۰۲

سلام
پدر بنده اواسط دهه ۶۰ بدون اینکه بازخرید کنن از ارتش در اومدن. با توجه به اینکه در اون زمان مبلغی به عنوان بازخرید دریافت نکردن، مدارکش موجود هست، آیا الان اقدام کنن بازخرید به نرخ روز محاسبه میشه یا همون نرخ سال ۶۵؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۷ آذر ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  با همان نرخ محاسبه میشود.

person
امیر
۱۹ آذر ۱۴۰۲

سلام، ۵ سال به صورت پیمانی در ناجا مشغول بودم که قراردادم تموم شد و خارج شدم، برگه ۵ سال بیمه و سنوات رو بهم دادن که خواستم به تامین اجتماعی اضافه کنم که واقعا هزینه تبدیلش خیلی زیاده، میخواستم ببینم میشه از بیمه نیروهای مسلح با این برگه سنوات پولشو گرفت؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۱۹ آذر ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  این مورد را باید از مسئولان بیمه نیروهای مسلح پیگیری کنید.

person
جسین حیدریان اوندری
۱۸ آذر ۱۴۰۲

من نه سال حق بیمه پرداخت کرده ام ولی الان به خاطر مشکلات مالی نمیتوانم ادامه دهم ایا امکان دریافت باز خریدی هست

  person
  نویسنده بیمه
  ۱۹ آذر ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  خیر امکان بازخرید سنوات بیمه پردازی وجود ندارد.

person
غلام منصوری
۱۸ آذر ۱۴۰۲

سلام
من کارمند رسمی با سابقه خدمتی ۲۳ سال و ۲ سال خدید سربازی از صندوق تامین اجتماعی می باشم و دیگر علاقه ای به کار در بخش دولتی ندارم چگونه می توانم قبل از رسیدن به سابقه ۳۰ سال از خدمت خارج شوم؟ مرخصی بدون حقوق بگیرم یا بازخرید خدمت؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۱۹ آذر ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  اگر با مرخصی بدون حقوق شما موافقت کنند این کار را انجام دهید و ادامه بیمه خودتان را بصورت اختیاری واریز کنید تا زمانی که ۳۰ سال سابقه بیمه شما تکمیل شود.

person
س ن
۱۱ آذر ۱۴۰۲

با سلام اینجانب یک خانم با دوفرزند و دارای ۱۸ سال سابقه کار در شهرداری بصورت قرارداد معین ده درصدی با پست سازمانی میباشم و محل کار همسرم به دلایلی به تهران منتقل شده طبق بخشنامه جدید مرخصی بدون حقوق نمیتونم بگیرم میخوام درخواست بازخرید / استعفا یا هر عنوانی رو بدهم میخواهم بدانم طبق چه قانونی میتوانم دو یا سه برابر سنوات دریافت کنم ؟؟؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۱۱ آذر ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  طبق هیچ قانونی نمیتوانید چند برابر سنوات دریافت کنید.

person
م.ق
۰۹ آذر ۱۴۰۲

سلام
لطفاً ب سئوال منم جواب بدین گیر کردیم
پدر من ۱۵سال سابقه بیمه کارگران ساختمانی داره الان که ۵۵سالشه دیگه نمیتونه به دلیل درد مفاصل و دیسک گردن و آرتروز کار کنه ولی این درد هارو بیمه برای ازکار افتادگی قبول نمیکنه
دیگه نمیتونه پول بیمه رو بده چکار باید بکنیم یا اینکه با انصراف دادن از بیمه پولی بهمون بر میگردونن؟؟
خواهش میکنم جواب بدین

  person
  نویسنده بیمه
  ۱۱ آذر ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  ایشان با این سن و سابقه شرایط بازنشستگی را ندارد باید صبر کنید تا سن ایشان به ۶۰ سالگی برسد.

person
م.م
۰۷ آذر ۱۴۰۲

باسلام بنده ۳۰سال سن دارم وحدود۲سال بیمه دارم چندسالی است که بیمه نریختم تازه دوباره میخوام بیمه بریزم درقانون جدیدبیمه ذکرشده که کسانی که تازه میخوان بیمه شوندبایدحدود۴۳سال بیمه بریزن میخواستم بفهمم بااین شرایط بیمه بریزم خوبه یانه

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۸ آذر ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  فعلا که این قانون تصویب نشده است ولی شما خودت را بیمه کن هیچ ضرری ندارد.

person
مینا
۰۶ آذر ۱۴۰۲

با سلام
بنده کارمند قراردادی اداره دولتی هستم با سابقه کار ۲۳ سال و سن ۴۳ سال بعد از استفاده از مرخصی های با حقوقم ، الان که خواستم از مرخصی بدون حقوق استفاده کنم ، سازمان گفت بدلیل بخشنامه جدید نمی شود ، بدلیل تحصیل در خارج از کشور ، امکان برگشت به محل کار ندارم
از من خواستند یا استعفا بدم یا بازخرید به نظر شما بهترین راه کار کدام است ؟
آیا می تونم بازنشست شوم

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۶ آذر ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  شما که با این سن و سابقه شرایط بازنشستگی را ندارید استعفا بدهید بعد بیمه خودت را بصورت اختیاری ادامه بدید.

   person
   موسائی
   ۲۵ اسفند ۱۴۰۲

   سلام . اگر استعفا بدن سنوات بهش تعلق نمیگیره ؟
   اگر بیمه چند سال آیندنه رو ماهانه پرداخت کنند آیا بر اساس آخرین حقوق چند سال پیش بهش تعلق میگیره ؟

    person
    نویسنده بیمه
    ۲۶ اسفند ۱۴۰۲

    سلام دوست عزیز
    در صورت استعفا نیز سنوات به ایشان تعلق می گیرد.

person
محسن
۰۳ آذر ۱۴۰۲

سلام خسته نباشید با قانون جدید بازنشستگی با توجه به شرایطی که برای شما میگم در چه سالی با چه سابقه ای میتوانم باز خرید شوم ،و آیا باز خرید شوم پاداش خدمت به من تعلق میگیرید،ممنون میشم کامل راهنمایی کنین، سن من ۴۰ سال و سابقه بیمه ۸سال

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۴ آذر ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  فعلا قانون جدیدی تصویب نشده است صبر کنید تا تصویب شود بعد اظهار نظر کنیم.

person
مریم حسینی
۰۱ آذر ۱۴۰۲

با سلام. من نزدیک به ۱۶ سال بیمه تامین اجتماعی دارم
کارمند قراردادی یک اداره دولتی هستم
در حال حاضر خارج از کشور هستم و متوجه شدم مرخصی بدون حقوق من علیرغم موافقت اولیه بدلیل بخشنامه اخیر دولت لغو شده است
بهترین راهکار برای اتمام همکاری من با آن سازمان و دریافت حق و حقوقات قانونی من چیست؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۱ آذر ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  فقط باید استعفا بدهید و حق بیمه خودت را بصورت بیمه اختیاری واریز کنید تا در آینده بتوانی از مستمری بازنشستگی استفاده کنید.

person
علیرضا
۲۸ آبان ۱۴۰۲

باسلام بنده پزشک هستم واستخدام رسمی دانشگاه باسابقه ۱۸سال ودرعین حال مطب خصوصی هم دارم. .بیمه ام تامین اجتمایی است.آیا می توانم ازدانشگاه بیرون آمده وحق بیمه راتارسیدن به زمان بازنشستگی خودم واریز کنم.

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۸ آبان ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز. بله می توانید بیمه تامین اجتماعی حرف و مشاغل آزاد را خریداری کنید.

person
محمد
۲۶ آبان ۱۴۰۲

با سلام بنده ۳۰سال است که در شرکتی کار میکنم و این ماه بازنشسته میشوم پایه حقوقم حداقله و مزد سنوات هم تو فیش حقوقم زده شده علاوه بر این مبالغ ،عناوین حق جذب، پاداش ماهانه ،حق اولاد بن و مسکن و اضافه کاری هم هست که جمع دریافتی میشود ۱۷ میلیون تومان ایا حق سنوات اخر کارم میشه ۳۰ تا ۱۷ میلیون یا فقط ۳۰ تا پایه را بهم میدن ممنونم

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۷ آبان ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  سنوات براساس آخرین پایه حقوق شما میباشد.

person
الهه
۲۳ آبان ۱۴۰۲

سلام من ۱۰‌سال و ۵ماه سابقه در دادگستری بصورت رسمی دارم، آیا میشه بازخرید بشم؟ قانونی وجود نداره زودتر از دستگاه خارج بشم؟ خانم هستم

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۷ آبان ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  برای بازخرید باید سازمان شما موافقت خود را اعلام کند.

person
RAMIN AZAR
۲۲ آبان ۱۴۰۲

سلام

من ساکن ایران نیستم، قبل از خروج از ایران ۱۳ سال سابقه کار تامین اجتمایی داشتم و الان ۶۰ سال سن دارم و قصد برگشت و ماندن در ایران رو دارم،آیا راهی هست که بتونم سنواتم رو با خرید تکمیل کنم و حقوق باز نشستگی بگیرم؟ متشکر میشم اگر راهی رو نشونم بدید.

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۳ آبان ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  بله شما میتوانید با این شرایط سن و سابقه بازنشسته شوید و ۱۳ روز مستمری دریافت کنید.

person
YAS
۲۲ آبان ۱۴۰۲

با سلام .. کارمند رسمی جهاد کشاورزی با ۱۷ سال سابقه خدمت هستم. هم اکنون در مرخصی بدون حقوق هستم. من در این مدت بیمه تامین اجتماعی را شخصا پرداخت کرده ام. پس از سه سال که مرخصی بدون حقوق به اتمام رسید چکار باید بکنم؟ استعفا؟ بازخرید؟ سنوات به بنده پرداخت خواهد شد؟ تشکر

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۲ آبان ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  اگر دیگه نمیخواهی به سرکار برگردید بروید استعفا بدهید و سنوات خودت را از جهاد دریافت کنید.

person
وحید
۲۰ آبان ۱۴۰۲

سلام
من ۱۵ سال سابقه کار دارم با سن ۳۵سال
سابقه بیماری قلبی دارم که به خاطر ان معاف شدم
ایا میتوانم بازخرید شوم

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۱ آبان ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز. برای بازخرید باید سازمان شما موافقت خود را اعلام کند.

person
نفیسه
۲۰ آبان ۱۴۰۲

در ادامه سوالات قبل اگر که امکان بازخرید تامین اجتماعی وجود نداره تکلیف این ۶ سال بیمه پرداختی چی میشه؟؟ چطور میشه وصول کرد؟؟ لطفا راهنمایی کنید 🙏

person
نفیسه
۱۹ آبان ۱۴۰۲

سلام خسته نباشید
ممنون میشم راهنمایی کنید
۴۰ ساله هستم و حدود ۵ سال سابقه کاری دارم
(از سال ۸۵ تا ۸۹)
بعد از اینکه بچه دار شدم دیگه نرفتم سر کار . الان یکسالی میشه که خودمو بیمه مشاغل آزاد کردم . میخواستم بدونم میتونم خودم رو بازخرید کنم؟؟ شرایطش چیه؟ تقریبا ۶ سال سابقه دارم

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۰ آبان ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز.
  خیر با این سن و سابقه شرایط بازنشستگی را ندارید.

  person
  میثم
  ۰۹ فروردین ۱۴۰۳

  با سلام و خدا قوت.بنده پرستار هستم و استخدام رسمی ام اما بیمه تامین اجتماعی شدیم.حالا اگر بخوام بازخرید کنم خودمو چجوری میشه شرایطم؟؟؟

   person
   کارشناس بیمه
   ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

   میثم عزیز؛ برای باز خرید دیگر نباید برای شما بیمه رد شود. همچنین بعد از بازخرید می‌توانید مجدد از بیمه اختیاری استفاده کنید.

person
محمد
۱۹ آبان ۱۴۰۲

سلام وقت بخیر
پرستار استخدامی با ۱۰سال سابقه کار با بیمه تامین اجتماعی در بیمارستان هستم.میشه با این سابقه خودمو بازخرید کنم؟ درصورت استعفا دادن حق سنوات بهم تعلق میگیره؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۰ آبان ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  بازخریدی ربطی به تامین اجتماعی ندارد باید کارفرما موافقت کند.

person
محمد
۱۶ آبان ۱۴۰۲

سلام خسته نباشید
ببخشید مادر من بیمه زنان سرپرست خانوار هستش از طرف کمیته امداد و الان ۱۲ سال سابقه داره.الان اینکه مغازه ای تاسیس کردیم و باید جوازکسب بگیریم.سوال اول اینکه اگه جواز بگیریم بیمه باطل میشه و ازاد باید بپردازیم؟؟و سوال بعدی اینکه اگ ازاد باید بپردازیم مبلغش چقدر میشه و تا سن چندسالگی باید بپردازیم؟و اینکه الان میشه بازخرید کنیم ؟سوابق قبلی میمونه؟ممنون

  person
  نویسنده بیمه
  ۱۶ آبان ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  ۰۱ خیر بیمه ایشان از طرف تامین اجتماعی قطع نمی شود مگر این که خود کمیته امداد آن را قطع کند۰۲ بیمه حرف و مشاغل آزاد از مبلغ ۶۵۰ هزار تومان شروع می شود و تا سن ۵۵ سالگی باید واریز کند.

person
ح ر
۱۱ آبان ۱۴۰۲

سلام من کارگر شرکت بودم ۲۶ سال سابقه دارم و۴۷ سال سن شرکت عدم نیاز زده میتوانم ای چند سال را بیمه بیکاری بگیرم یا باز خرید شوم لطفا راهی پیشنهاد کنید که دیگه کار در شرکت را تجربه نکنم ممنون

  person
  نویسنده بیمه
  ۱۳ آبان ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  اگر واقعا اخراج شوید و نامه عدم نیاز از کارفرما هم بگیرید میتوانید درخواست بیمه بیکاری بدهید.

person
پرستار
۰۲ آبان ۱۴۰۲

سلام خسته نباشین،من پرستار طرحی هستم که به مدت ۵سال در بیمارستان مشغول به کار بودم،سوالم اینه الان که مدت طرحم تموم شده و دیگه باهام قرارداد نمیبندن هنگام تسویه حساب به من سنوات این۵سال تعلق میگیره یا نه؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۳ آبان ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  بله سنوات به شما تعلق میگیرد.

person
منصوری
۰۲ آبان ۱۴۰۲

سلام وقت بخیر.میخوام برای مهاجرت از اداره ای که بصورت قراردادی بود استعفابدهم وسؤالم فقط برای بیمه اجتماعی هست ۱۷ سال سابقه کار دارم آیا با توجه به استعفا میتوانم به اندازه همین ۱۷ سال حق وحقوقی از بیمه بگیرم؟
اگر به هر دلیلی چندسال بعد برگشتم و خواستم مجدد بیمه کنم این ۱۷ سال محفوظ هست؟
آیا بیمه الان پرداختی بمن دارد اقدام کنم بابت اون ۱۷ سال که حق بیمه دادم یانه

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۳ آبان ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  شما می توانید برای خودتان بیمه پردازی کنید و حق بیمه مشاغل آزاد را با درصدهای مختلف پرداخت کنید تا در زمان بازنشستگی بتوانید مستمری دریافت کنید. سوابق بیمه شما از بین نمی رود. در صورتی که با ۱۷ سال بازنشسته شوید از حداقل مستمری برخوردار می شوید.

person
جواد
۳۰ مهر ۱۴۰۲

سلام
چند تا سوال دارم
من سن ام پنجاه و سه ساله، داری سی سال و چهار ماه سابقه بیمه هستم.
۱. برای جمع آوری سوابق بیمه جهت بازنشستگی ، آیا به آخرین شعبه بروم ؟
۲.آیا از طریق سایت میشه انجام داد؟
۳. آیا باید برم شعبه جهت بررسی اولیه ؟
۴. آیا باید شرکتی ,( خصوصی) که کار میکنم برام برای سازمان جهت بازنشستگی نامه آیی بفرسته ؟
اگر امکان داره مراحل را بفرمایید.
سپاس

  person
  نویسنده بیمه
  ۳۰ مهر ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  می توانید مجموع سوابق بیمه خود را از سایت تامین اجتماعی ببینید یا به یکی از شعب تامین اجتماعی مراجعه نمایید.

person
محسن از بیرجند
۳۰ مهر ۱۴۰۲

باسلام واحترام من کارمند رسمی آزمایشی شهرداری هستم باسابقه حدود ۲۴ سال بیمه تامین اجتماعی بنابه دلایلی قصد ادامه فعالیت درشهرداری رو ندارم آیا میتوانم خودم رو بازخرید کنم ؟ چه حق وحقوقی به من تعلق میگیرد؟ واینکه آیا سوابق بیمه من محفوظ هست واگر ۶سال دیگه رو بیمه رو خودم رد کنم بازنشسته میشوم ؟ با چه حقوقی ؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۱ آبان ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  بازخریدی ربطی به تامین اجتماعی ندارد باید کارفرما موافقت کند ۰ بله تمام سوابق شما محفوظ است از بین نمیرود ۰ بله میتوانید مابقی کسری سوابق خودت را تا زمانی که ۳۰ سال سابقه بیمه شما تکمیل شد واریز کنید بعد بازنشسته شوید.

person
پرنیا
۳۰ مهر ۱۴۰۲

سلام
من هیات علمی رسمی دانشگاه هستم و بدلایلی در دانشگاه حضور ندارم منو به کمیته تخلفات معرفی کردند
دو حالت داره یا بازخریدی میکنند و یا اخراج ام میکنند .من الان با توجه به سوابق ام سی سال سابقه پرداخت بیمه تامین اجتماعی را دارم ،
سوال من این است آیا در دو حالت بازنشستگی من چطور میشود ؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۳۰ مهر ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  رای تخلفات شما ربطی به تامین اجتماعی ندارد شما اگر شرایط بازنشستگی را داشته باشید تامین اجتماعی شما را بازنشسته میکند اگر ۳۰ سال سابقه بیمه و ۵۰ سال سن داشته باشید میتوانید بازنشسته شوید.

person
علی
۲۹ مهر ۱۴۰۲

باسلام و خسته نباشیدوتشکر از اطلاعات خوبتونبنده کارشناس پرستاری با سابقه بیش از ۲۵ سال وسن۵۸ در ارتش هستم وبازنشت شدم آیا امکان پرداخت بیمه جهت ۳۰ روز حقوق وجود دارد مدرک لیسانس بیرون ارتش گرفتم آیا سختی کار تاثیری در تعداد سال خدمتی دارد؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۳۰ مهر ۱۴۰۲

  سلام. خیر چون بازنشسته شده اید امکان ندارد.

person
جواد
۲۷ مهر ۱۴۰۲

سلام وقت بخیر
پدرم سال های ۱۳۵۱ الی ۱۳۵۷ داخل تونل معدن زغال سنگ با شرایط سخت کار کرده و نزدیک به پنج سال سابقه تو سیستم بهش ثبت شده الان هم نزدیک به ۷۰ سال سن داره آیا امکان بازخرید دارد که بتونه از حقوق بازنشستگی استفاده کنه
ممنون میشم پاسخ دهید

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۹ مهر ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  اول باید بیمه شود و بیمه ایشان فعال شود بعد درخواست سخت و زیان اور بدهد بعد از اینکه جوابش آمد هر مدتی که سابقه بیمه تا سقف ده سال کم داشت میتواند یکجا کسری حق بیمه خودش را واریز کند بعد با ده سال سابقه بازنشسته شود.

person
الناز
۲۶ مهر ۱۴۰۲

سلام وقتتون بخیر بنده حدود ۱۷ سال بیمه از طریق کارفرما زد کردم ۳۷ سالم هست آیا میتونم باز خرید کنم خودمو یا تا چند سال دیگه باید بیمه آزاد پرداخت کنم که بازنشستگی بگیزم و میتونم بخرم؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۶ مهر ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  بازخرید کردن به نظر و موافقت کارفرما بستگی دارد. اگر موافقت نمایند می توانید خودتان را بازخرید کنید. در مورد بازنشستگی اما خانم ها در ۵۵ سالگی می توانند بازنشسته شوند.

person
رضا
۲۲ مهر ۱۴۰۲

باسلام.۲۴سال سابقه کاررسمی دردانشگاه دارم و۵۰سال سنمه ومی خوام خودم روبازخریدکنم.برای دریافت حق بیمه ماهانه ازسازمان بیمه تامین اجتماعی حتمابایدپول ۶سال باقی مانده روبه بیمه پرداخت کنم تاشامل دریافت حق بیمه ماهانه شوم؟درصورت جواب مثبتتون آیامیشه این ۶ سال حق بیمه روبصورت یکجاپرداخت کردچون ظاهرامیگن برای دریافت حق بیمه ماهانه درصورت بازخریدی بایدتا۶۰ سالگی صبرنمود

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۳ مهر ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  شما میتوانید بعد از بازخریدی از دانشگاه ادامه بیمه خودت را تا زمانی که سابقه شما ۳۰ سال کامل شد بصورت بیمه اختیاری واریز کنید و بعد بازنشسته شوید و نمیتوانید این ۶ سال سابقه بیمه را یکجا واریز کنید.

  person
  حسن
  ۱۵ آبان ۱۴۰۲

  باسلام
  دوستان بنده کارمند رسمی دانشگاه هستم برای بازخرید شدن اقدام کردم اما اداره کارگزینی گفتند برای بالای ۲۰ سال سابقه بازخرید انجام نمیشود برای بازخرید کردن حتما سابقه باید کمتر از ۲۰ سال باشد .

   person
   نویسنده بیمه
   ۱۶ آبان ۱۴۰۲

   سلام دوست عزیز
   برای بازخرید کردن باید سازمان شما با این کار موافقت کند.

person
asghar k
۰۵ مهر ۱۴۰۲

سلام
۱۵سالسابقه کاردارم بابیمه تامین اجتماعی که دردانشکده فنی بصورت قراردادکارمعین مشغول به کارمیباشم وهمچنین سابقه دوسال خدمت راهم خریده واورده ام جزءسابقه ،ایا با ۱۷سال سابقه میتوانم خودم رابازخرید کنم.درصورت موافقت کردن با بازخرید. چه مزیتیها و معیایبی برای من دارد

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۹ مهر ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  بازخرید باید با موافقت محل کارتان صورت بگیرد.

person
فرحناز
۰۲ مهر ۱۴۰۲

فرحناز
سلام.کامند مونث بیمارستان هستم.در سال ۸۵ سوابق کار در مطب را با موافقت تامین اجتماعی به آن اداره دادم و برابر بخشنامه ها مبلغ ۲۱ میلیون تومان از من اخذ و جزوه سوابقم شده حال که در سوابق تامین اجتماعی بیش از ۲۹ سال سابقه ورج شده و اما در شبکه بهواشت بیش از ۱۹ سال درج گردیده و الان اگه درخواست بازنشتگی کنم شبکه میگه خدمتت کمتر است اما تامین میگه اگه نامه از شبکه بیارید ما بازنشیته می کنیم.حقم ضایع شده چرا اون زمان تامین از من ۲۰ میلیون خواست.
مشکل من چطور حل میشه؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۳ مهر ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  تامین اجتماعی میخواهد شما را بازنشسته کند و به شما مستمری بدهد وقتی تامین اجتماعی بگه که شما شرایط بازنشستگی را دارید دیگه ربطی به شبکه بهداشت ندارد.

person
مریم
۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سلام وقت بخیر خانمی ۴۱ساله هستم کارمند رسمی شهرداری تهران و هجده سال سابقه دارم البته صندوقم تامین اجتماعی هست ایا با۴۲سال سن و ۲۰سال سابقه میتونم بازنشسته بشم؟؟ اگر جوابتون منفیه ، درصورت موافقت شهرداری میتونم بازخرید کنم و اینکه ازچه طزیق بیمه رد کنم که زمان بازنشستگی مستمری بیشتری دربافت کنم؟؟ ممنونم

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۱ مهر ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  خیر سن بازنشستگی برای خانم ها ۵۵ سالگی است. بله در صورت موافقت سازمان می توانید بازخرید کنید حقوق بازنشستگی شما بر اساس میانگین حقوق شما در سال های آخر محاسبه می شود.

person
منصور
۲۸ شهریور ۱۴۰۲

درود و سلام
۵۱ سال سن دارم و بیست و یکسال سابقه در آموزش و پرورش آیا میتوانم باز خرید کنم ؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۸ شهریور ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  بازخریدی شما ربطی به تامین اجتماعی ندارد باید با موافقت آموزش و پرورش باشد.

   person
   ط
   ۲۵ مهر ۱۴۰۲

   بازنشستگی برای خانمهای شامل قانون کار با ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن و ۲۰ روز حقوق چطور؟

    person
    نویسنده بیمه
    ۲۶ مهر ۱۴۰۲

    سلام دوست عزیز
    کسانی که این شرایط دارند با حداقل مستمری بازنشسته می‌شوند.

person
کارمند
۲۷ شهریور ۱۴۰۲

سلام وقت بخیر
بنده ۲۹ سال و نیم سابقه کار در دانشگاه آزاد دارم ۵۳ سالمه به علت مشکل حاد زندگی خیلی فوری به پول نیاز دارم لذا درخواست بازخریدی دادم موافقت نمی کنند وبهانه کمبود نیرو میکنند ومیگویند نیرو جای خودت معرفی کن تا اجازه بازخریدی بدهیم هرکسی رو هم پیشنهاد میدهم قبول نمی کنند تو رو به خدا بگید چکار کنم. و آیا اینکه اجازه مخالفت بازخریدی را دارند .سپاسگزارم

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۸ شهریور ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  بازخریدی باید با موافقت کارفرما باشد شما میتوانید از طریق سازمان مرکزی دانشگاه آزاد پیگیر باشید.

person
شهبازی
۲۶ شهریور ۱۴۰۲

سلام و وقت بخیر.
بنده کارمند اداره راه هستم با بیمه تامین اجتماعی با ده سال سابقه خدمت.
آیا شرایطی وجود داره که بنده خودم رو بازخرید کنم؟
چه کارهایی میتونم انجام بدم که شامل بشه؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۸ شهریور ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  بازخریدی باید با موافقت اداره راه باشد.

person
کارمند هیبت علمی
۱۹ شهریور ۱۴۰۲

درود مجدد
با شرایط فوق ( ۲۳ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی و سن ۵۴ سال) تا چند سال باید خودم بیمه رد کنم تا واجد شرایط بازنشستگی شوم (در صورتی که بازخرید کنم خودم رو)

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۸ شهریور ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  برای بازخرید کردن باید سازمانی که با آن کار می کنید با درخواست شما موافقت نماید. سن بازنشستگی برای آقایان ۶۰ سالگی است. یعنی شما باید تا سن ۶۰ سالگی بیمه پردازی را ادامه دهید.

person
کارمند هیبت علمی
۱۹ شهریور ۱۴۰۲

سلام وقت بخیر
با مجموع سوابق حدود ۲۳ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی و سن ۵۴ سال ،عضو رسمی هیئت علمی دانشگاه ،اگر که دانشگاه با بازخرید موافقت کند ،آیا سوابق بیمه تامین اجتماعی محفوظ هست و میتوان تا حصول شرایط بازنشستگی بصورت خوداختیاری ،به واریز مبلغ مورد نظر به تامین اجتماعی ادامه داد و از مزایای آن در موعد مقرر استفاده کرد ،یا اینکه اگر باز خرید انجام شود سوابق بیمه ای به تامین اجتماعی که از طرف دانشگاه برای بنده انجام شده ،ملغی خواهد شد .

لطفاً همچنین مفهوم عبارت « بازخرید ربطی به تامین اجتماعی ندارد» رو واضحتر بیان کنید

  person
  نویسنده بیمه
  ۱۹ شهریور ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز
  خیر ملغی نمیشود تمام سوابق شما محفوظ است.

person
مرضیه
۱۳ شهریور ۱۴۰۲

با سلام
کارمند یکی از بانک های ادغام شده در سپه میباشم.بعد از طی شدن کامل پروسه ادغام بر خلاف قراردادهای منعقد شده منشور ادغام،طی اقدامی کاملا غیر اخلاقی توسط کارگروههای سه چهار نفره استانی متشکل از نیروهای سپه و انصار ،چند هزار نفر از کارمندان دیگر بانکهای ادغامی را بصورت کاملا غیر قانونی و بدون رضایت کارمند و با حذف کلیه سوابق و پایه های شغلی (بعضا بالای بیست یا بیست و پنج سال) به دیگر ارگانها و بانکها انتقال دادن.
سوال اینه:
-آیا با وجود نقض آشکار قانون میشه اونها تحت پیگرد قضایی قرار بگیرن؟
-در صورت عدم رضایت ،شرایط بازخریدی با سابقه ۱۳ سال هست؟
-شرایط از کار افتادگی چگونه ست؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۱۴ شهریور ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز. ۰۱ بله شما میتوانید از طریق دیوان عدالت اداری شکایت کنید ۰۲ شما باید یک بیماری لاعلاجی داشته باشید که دیگر نتوانی کار کنید و از کارافتادگی بگیرید.

person
مژگان
۱۲ شهریور ۱۴۰۲

با سلام همکارم ۱۹ سال است که در شرکت مشغول به کار است.قرارداد آن یکساله است.بخاطر مشکلات مالی درخواست دارد که نصف سنوات آن الان پرداخت شود.آیا قابل پرداخت و قانونی است؟این را هم بگم که قسط ترک کار یا استعفا را ندارد فقط به پول سنواتش احتیاج دارد

  person
  نویسنده بیمه
  ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز.
  بله کارفرما میتواند طبق قانون سنوات ایشان را قبل از بازنشستگی پرداخت کند.

person
افرا
۲۴ مرداد ۱۴۰۲

سلام و احترام
بنده با ۵۱ سال سن و سابقه ۲۵ سال بیمه در نهادی که زیر نظر اداره کار نیست مشغول به کار هستم برای باز نشستگی با ۲۵ سال باید جه اقدامی کنم….ایا میشه وارد یک شرکت دانش بنیان شده به مدت دووماه و بعد درخواست باز نشستگی داد?
ضمنا کارشناس بیمه گفتتد در صورتی که در حکم زده باشه رسمی قطعی و زیر نطر اداره کار بودن اداره مربوطه. با ۲۵ میشه باز نشست شویم…..ایا رفتن دووماه در یک شرکن دانش بنیان که قرارداددمعمولی ،کار میبنده
مورد تایید ،بیمه،،،هست برای باز نشستگی؟؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۴ مرداد ۱۴۰۲

  سلام. با ۵۱ سن و ۲۵ سال سابقه بیمه شما نمیتوانید بازنشسته شوید شما باید ۳۰ سال سابقه بیمه داشته باشید که بتوانید بازنشسته شوید.

person
معصومه
۰۸ مرداد ۱۴۰۲

سلام وقت بخیر
بخوای بیمه آزاد بریزی ماهانه چقدر باید پرداخت کنی؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۹ مرداد ۱۴۰۲

  سلام. بیمه حرف و مشاغل آزاد از ماهیانه حق بیمه مبلغ ۶۵۰ هزار تومان شروع میشود نرخ های مختلفی دارد.

person
معصومه
۰۸ مرداد ۱۴۰۲

سلام وقت بخیر
با تشکر از پاسخدهی
ماهانه بیمه آزاد چقدر می شه؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۹ مرداد ۱۴۰۲

  سلام. بیمه حرف و مشاغل آزاد از ماهی ۶۵۰ هزار تومان شروع میشود نرخ های مختلف و مبالغ متعددی دارد.

person
معصومه
۰۷ مرداد ۱۴۰۲

سلام وقت بخیر
خانمی ۴۱ ساله با ۱۴ سال سابقه هستم کارمند بیمارستان هستم با استخدام قرارداد کار معین می تونم خودمو بازنشسته کنم و مابقی بیمه رو آزاد برزیم؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۸ مرداد ۱۴۰۲

  سلام. با این شرایط سن و سابقه نمیتوانید الان بازنشسته شوید ولی میتوانید مابقی بیمه خود را بصورت اختیاری و یا بیمه حرف و مشاغل آزاد واریز کنید تا بعدا بازنشسته شوید.

person
معصومه
۰۷ مرداد ۱۴۰۲

با سلام من ۱۴ سال سابقه دارم در اداره دولتی با استخدام قرارداد تبصره۳ هستم می تونم باپرداخت پول می تونم سنوات بیمه ای بخرم بیمه ام تامین اجتماعی هست؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۸ مرداد ۱۴۰۲

  سلام. خیر نمیتوانید.

person
مهران
۲۶ تیر ۱۴۰۲

با سلام .
دو سوال خدمتتون داشتم برای کارکنان رسمی خدمات کشوری محاسبه بازخرید سنوات بر مبنای سنوات بیمه پردازی هست یا برمبنای سنوات حکمی ؟
در صورتیکه فرد مازاد برمرخصی استحقاقی ، مرخصی استفاده نماید . ایا برای تایم مرخصی مازاد، از مدت سنوات کسر میشود ؟ چون مرخصی بدون حقوق نبوده و برای تایم مازاد بیمه رد شده باشد

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۷ تیر ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز. این سوال را باید از صندوق کشوری بپرسید تا اطلاعات دقیقی را به شما بدهند.

person
حسین
۳۰ خرداد ۱۴۰۲

سلام ،با ۱۹ سال سابقه بیمه و ۶۰ سال میشه اون یک سال رو خرید تا ۲۰ سال بشه وبازنشسته شد؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۳۰ خرداد ۱۴۰۲

  سلام. خیر امکان ندارد.

  person
  علی اصغر سپاهی
  ۲۲ تیر ۱۴۰۲

  باسلام بنده اموزگار هستم باسن۵۸سال سابقه۲۳سال ش
  ش ماه ایا امکان بازنشست یاباز خریدیا هرا
  سمی که بدهید رسمی هستم امکان دارد ممنون از راهنماییشما

   person
   نویسنده بیمه
   ۲۴ تیر ۱۴۰۲

   سلام. خیر امکان ندارد.

  person
  علی اصغر سپاهی
  ۲۲ تیر ۱۴۰۲

  باسلام بنده معلم هستمبا سن۵۸سال سابقه
  کاری۲۳سال بابیمه خدمات کشوری دوست دارم بازنشست کنم ایا امکان دارد۷

   person
   نویسنده بیمه
   ۲۴ تیر ۱۴۰۲

   سلام. خیر امکان ندارد.

person
ارسلان
۲۷ خرداد ۱۴۰۲

سلام..
معلمی که قصد خرید خدمت داره، پاداش خدمت را در چه مهلت زمانی دریافت می کنه؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۸ خرداد ۱۴۰۲

  سلام. بستگی به اعتبارات آموزش و پرورش دارد باید از خود اداره کل آموزش و پرورش سوال بپرسید.

person
محمد
۲۱ خرداد ۱۴۰۲

سلام
ایا بهترین زمان با خرید کردن اسفند هر سال می باشد

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۲ خرداد ۱۴۰۲

  سلام محمد عزیز. برای بازخریدی فرقی نمیکند ولی برای بازنشستگی اول اسفند بهترین زمان برای ارائه درخواست است

person
ملایی
۱۳ خرداد ۱۴۰۲

با سلام و احترام،
من عضو هیات علمی (خانم)دانشگاه آزاد، با ۱۱ سال و پنج ماه سابقه پرداخت حق بیمه می باشم که سه سال آن خارج از دانشگاه است و به سن بازنشستگی هم رسیده ام (۶۳ سال دارم) لذا مایلم خود را باز خرید نمایم . پرسش بنده این است که میزان بازخرید سنوات من به ازای هرسال چند روز محاسبه می شود؟
پیشاپیش از پاسخ شما سپاسگزارم

  person
  نویسنده بیمه
  ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز. به ازای هرسال یک ماه محاسبه می‌شود ولی بیشتر توافقی است و بستگی به خود قوانین همان دستگاه هم دارد.

   person
   AH
   ۲۳ مهر ۱۴۰۲

   سلام ۱۳ سال سابقه کار دارم با دوسال خدمت شده ۱۵ سال آیا میتوانم با سن ۴۰ سالگی خودم را باز خرید کنم همچنان شرکت نیروگاه برق عسلویه مشغول به کار هستم

    person
    نویسنده بیمه
    ۲۴ مهر ۱۴۰۲

    سلام دوست عزیز
    برای بازخرید کردن باید کارفرما موافقت کند.

person
S
۰۵ خرداد ۱۴۰۲

سلام وقت بخیر کسی که هر سال سنوات دریافت کرده بعد از بازنشستگی پولی دریافت میکند؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۶ خرداد ۱۴۰۲

  سلام. خیر دیگه دریافت نمیکند.

person
دوستی
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

سلام من ۸ سال و ۱۰ ماه سابقه بیمه دارم جز مشاغل آزاد زنان خانه دار الان توان پرداخت ندارم و قرارداد ۲۰ ساله هست میتونم بازخرید کنم همین مقدار سنوات را؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

  سلام. در تامین اجتماعی چیزی به اسم سنوات و بازخرید نداریم.

  person
  سامی
  ۰۷ تیر ۱۴۰۲

  سلام. آیا با ۲۰ سال سابقه کار رسمی در شرکت نفت ، امکان بازخرید و بازنشستگی وجود دارد؟

   person
   نویسنده بیمه
   ۱۰ تیر ۱۴۰۲

   سلام دوست عزیز. بازخریدی ربطی به تامین اجتماعی ندارد و کارفرما باید موافقت کند و اگر ۲۰ سال سابقه بیمه شما تامین اجتماعی باشد و جز کارهای سخت و زیان اور محسوب شود میتوانید درخواست بازنشستگی بدهید.

person
محمد
۳۱ فروردین ۱۴۰۲

سلام پرستاران که بیمه تأمین اجتماعی هستند با سابقه ۱۹سال می تونن تقاضای باز خرید بدن ؟؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

  سلام حداقل باید ۲۰ سال سابقه داشته باشید.

person
M.TA
۲۶ فروردین ۱۴۰۲

سلام. من ۱۶ سال سابقه کار دارم. می توانم تقاضای بازخرید بدهم یا خیر.

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۷ فروردین ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز. بازخریدی ربطی به تامین اجتماعی ندارد بازخریدی مربوط به کارگر و کارفرما میباشد.

person
طهماسبی
۲۱ فروردین ۱۴۰۲

با سلام
من از سال ۷۰ تا ۷۴ در شرکتی شاغل بودم و بیمه تامین اجتماعی بودم بعد ما رو بازخرید کردن و مبلغی هم بابت سنوات به من پرداخت کردند سوالم اینه که الان اگر بخوام دوباره بیمه رو ادامه بدم میتونم همون بیمه رو ادامه بدم تا بعدا بازنشسته بشم یا اینکه اون سابقه بیمه دیگه از بین رفته؟ و اگر جواب مثبت هست لطفا راهنمایی بفرمایید چه باید بکنم
سپاس

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۱ فروردین ۱۴۰۲

  سلام دوست عزیز. اون مدت جز سابقه شما محسوب شده است بروید درخواست بیمه اختیاری بدهید و بیمه خودت را ادامه بدهید.

person
هوشبر
۰۷ اسفند ۱۴۰۱

باسلام من کارشناس بیهوشی هستم
۱۴سال سابقه دارم
کارمند رسمی هستم.
بیمه تامین اجتماعی هستم.
۳۶سالم هست
آیا میتونم باز خرید کنم؟؟
لطفا راهنمایی بفرمایید

  person
  کارشناس بیمه
  ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز. بازخرید کردن ارتباطی با بیمه تامین اجتماعی ندارد باید کارفرما موافقت کند.

person
آیلار
۰۱ اسفند ۱۴۰۱

سلام وقت به خیر
پدر من
۱۲ سال بیمه داره ودو سال هم سربازی اما سنشون ۶۰ سال نیست و به دلیل آسیبی که دیدن نمیتونن سرکارشون برن و از طرفی هم مشمول شرایط ازکار افتادگی نیستن و دنبال بازنشتگی هستن میخواستم بپرسم که با این شرایط امکان بازنشستگی هست یا نه ؟ و اگر باشه میزان دریافتی از بیمه تقریبا چقدر میشه

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۱ اسفند ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز. باید به مرور حق بیمه را پرداخت کنند تا مشمول بازنشستگی شوند.

person
حسن فولادی
۱۵ بهمن ۱۴۰۱

با سلام و عرض ادب.
سلامت باشید.
لطفا در صورت امکان به سوال بنده پاسخ بدهید.
من بیست سال سابقه دارم و سن من هم بالای پنجاه سال است.
دوازده سال از سوابق بنده در مشاغل سخت و زیان آور بوده است و در چند اداره کار هم تایید شده است. با احتساب این دوازده سال که یک و نیم برابر می‌شود و با خرید بیمه سربازی سوابق بنده ۲۹ سال می‌شود.
حال که به شعبه تامین اجتماعی شمیران تهران مراجعه می کنم، چون بیمه من آنجا پرداخت شده است، عنوان می کنند که برای احتساب این شش سال ارفاقی در سوابقت، باید ابتدا درخواست بازنشستگی بکنی.
بنده فعلا قصد بازنشسته شدن ندارم ولی تمایل دارم که این سوابق ارفاقی مربوط به سخت و زیان آور در سوابق کلی ام اعمال بشود. چهار درصد بیمه این چند سال هم توسط شرکت‌هایی که کار کرده ام، پرداخت می‌شود.
آیا این سخن تامین اجتماعی درست است یا نه؟
در صورت اشتباه بودن دستور کارمندان تامین اجتماعی، لطفا بند یا تبصره ای را به بنده معرفی کنید تا بتوانم آنان را قانع کنم. به راهنمایی شما نیاز مبرم دارم.
خواهشمندم کمک کنید.
با نهایت احترام

  person
  کارشناس بیمه
  ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز. تامین اجتماعی درست گفته است شما زمانی میتوانید از سخت و زیان اور استفاده کنید که هم شرایط بازنشستگی را داشته باشید و هم درخواست بدهید

person
محمد
۲۵ دی ۱۴۰۱

سلام بنده ۴ سال سابقه در آموزش و پرورش دارم و میخواهم بعد از سال پنجم استعفا بدهم. آیا میتوانم بعد از آن بیمه را خودم پرداخت کنم و به این چند سال اضافه شود یا امکان پذیر نیست؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۵ دی ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز
  بله میتوانید بعد از آن بیمه بصورت اختیاری واریز کنید

person
بشیر
۲۴ دی ۱۴۰۱

سلام من کارمند طرحی به مدت ۴ سال با بیمه تامین اجتماعی بودم. الان میخوام از پول ۴ سال بیمه استفاده کنم امکانش است؟ یا به نوعی از بیمه بابت ۴ سال پول بگیرم

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۵ دی ۱۴۰۱

  سلام بشیر عزیز
  خیر امکان ندارد.

person
علی ر
۲۱ دی ۱۴۰۱

سلام میشه اگر از کار بیرون بیایید و خودتان بتوانید همان مبلغ بیمه را خویش فرما بدهید و در اخر با همان مبلغ شغلتان بیمه بازنشستگی بگیرید؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۱ دی ۱۴۰۱

  سلام برای بیمه بله

person
محمد
۱۹ دی ۱۴۰۱

درود
چندتا سوال دارم
۱. فردی که دارای غیبت سربازی هست چه پرداخت بیمه توسط کارفرما چه پرداخت توسط خودش می تونه بیمه تامین اجتماعی بشه ؟
در خانواده ای که فرزند معلول یا از کار افتاده داره و پدر و مادر هر دو بیمه تامین اجتماعی دارند :
۲. آیا می توان فرزند رو تحت پوشش بیمه قرار داد ؟
۳. اگر هم پدر هم مادر بیمه تامین اجتماعی باشند اینکه تحت پوشش کدام قرار بگیرد اختیاریست یا به اجبار تحت پشش سرپرست که پدر هست می تواند قرار بگیرد ؟
۴. در صورتی که فرزند معلول تحت پوشش قرار بگیرد و فرد بیمه (پدر یا مادر وی ) بازنشست شوند و پس از وفات فرد بیمه چیزی به فرزند تعلق میگیرد یا خیر ؟
۵. آیا حقوق بازنشستگی فردی که ۳۰ سال بیمه تامین اجتماعی داره در کارگاه با فردی که ۲۰ سال سابقه داره در کارگاه و ۱۰ سال هم خودش پرداخت کرده (روی هم ۳۰سال پرداخته ) با هم فرق داره یا هر دو به یک اندازه گیرشون میاد ؟!
با تشکر

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۰ دی ۱۴۰۱

  سلام محمد عزیز
  ۰۱ بله میتواند بیمه شود مشکلی نداره ۰۲ بله میشود ۰۳ باید تحت پوشش پدر قرار بگیرد ۰۴ بله تعلق میگیرد ۰۵ بله فرق میکند

person
م.خ.ک
۱۸ دی ۱۴۰۱

سلام من کارمند رسمی شرکت پست هستم با ۲۳ سال خدمت و با کسورات بیمه تامین اجتماعی :
۱-آیا امکان بازخریدی برای من وجود دارد؟
۲-آیا ذخیره مرخصی و سنوات سال های خدمت به من پرداخت خواهد شد؟
۳-آیا بعد از بازخریدی می توانم بیمه هفت سال باقیمانده را پرداخت کنم و پس از آن بازنشستگی با ۳۰ سال داشته باشم؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۱۸ دی ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز
  ۰۱ بازخریدی ربطی به تامین اجتماعی ندارد باید کارفرما با شما موافقت کند ۰۲ اگر با کارفرما به توافق رسیدید بله پرداخت میشود ۰۳ بله میتوانید بیمه خودت را ادامه بدهید تا بازنشسته شوید

person
آزاده
۰۹ دی ۱۴۰۱

با سلام من خانم خانه دار هستم با ۴۲ سال سن همسرم کارمند رسمی هست با ۲۱ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی ، آیا من می‌توانم برای خودم بیمه پرداخت کنم تا سن بازنشستگی؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۹ دی ۱۴۰۱

  سلام آزاده عزیز
  بله میتوانید خودت را بیمه زنان خانه دار کنید و حق بیمه پرداخت کنید

person
محد
۰۹ دی ۱۴۰۱

با سلام ، من کارمند رسمی هستم با نزیک ۱۹ سال سابقه و در ضمن ۲۱ ماه خدمت سربازی ام رو خریدم گذاشتم رو سابقه در واقع ۲۰ سال سابقه دارم ، آیا میتوانم باز خرید کنم و خودم بقیه بیمه رو پرداخت کنم ؟ واینکه ۳ سال آخر (منظور تا ۳۰ سال بازنشستگی) فول پرداخت بیمه ام رو انجام بدم که بیشترین مبلغ بازنشستگی را داشته باشم ؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۹ دی ۱۴۰۱

  سلام محد عزیز
  بازخرید ربطی به تامین اجتماعی ندارد و کارفرما باید موافقت کند ولی وقتی بازخرید کردی میتوانی بیمه خودت را بصورت اختیاری واریز کنید ولی اگر میخواهی در زمان بازنشستگی مستمری بالای دریافت کنید در بیمه اختیاری نمی توانی مستمری بازنشستگی بالای دریافت کنید

  person
  بازنشسته
  ۱۶ آبان ۱۴۰۲

  سلام بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری هستم با۳۰سال سابقه
  اما ۳سال هم در تامین اجتماعی سابقه دارم که قابل انتقال به صندوق نبود آن ۳ سال پولش را می خواهم راهنمایی کنید

   person
   نویسنده بیمه
   ۲۰ آبان ۱۴۰۲

   سلام دوست عزیز.
   اون ۳ سال سابقه بیمه را تامین اجتماعی پولش را به شما نمیدهد و حذف میشود.

person
Gh
۰۳ دی ۱۴۰۱

سلام من کارگر یه شرکت تولیدی هستم حدودا ۲۴سال سابقه بیمه دارم وکارم هم جز مشاغل سخته ولی برای ما سختی کار رد نشده دراوایل کار همحدود سه سال از طرف کار فرما بیمه نشدم سن من ۴۵سال دارم چطور میتونم باز نشستگی ز ودتر از موعد بشم آیا میشه بازخرید بشم ممنون میشم راهنمایی کنید

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۵ دی ۱۴۰۱

  سلام تایید کار سخت و زیان اور باید توسط کمیته اداره کار بررسی شود شما ابتدا درخواست سخت و زیان اور بدهید تا کارشناس از محل کار شما بازرسی کند بعد از بازدید مشخص میشود ۰۲ بازخریدی ربطی به تامین اجتماعی ندارد

person
سلطاني
۰۳ دی ۱۴۰۱

سلام وقتتون به خیر
آیا پرداخت سنوات بازنشستگی سقف دارد
اگر بیشتر از آن باشه پرداخت نمی شه
همسرم عضو هیئت علمی دانشگاه بودند
به ما اینطور گفتند
تقریبا نصفش پرداخت می شه

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۵ دی ۱۴۰۱

  سلام بله سقف دارد

person
محسن
۲۷ آذر ۱۴۰۱

سلام من۷سال۸ماه بیمه دارم الان مشکل برام پیش آمده میتونم خودمو از بیمه باز خرید کنم یا نه البته کارت پایان خدمت ندارم ولی معافیت میتونم بگیرم

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۷ آذر ۱۴۰۱

  سلام در بیمه تامین اجتماعی چیزی به اسم بازخرید نداریم. در خصوص معافیت هم نمیتوانید بیمه سربازی را اضافه کنید.

person
aram
۲۲ آذر ۱۴۰۱

باسلام من مدت ۱۵ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی به صورت نیروی کار حجمی (شرکتی) در دانشگاه کار میکنم و بنا به دلایلی قصد استعفا دارم ایا بعد از این مدت مبلغی از بیمه می توانم دریافت نمایم یا خیر؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۳ آذر ۱۴۰۱

  سلام مبلغ پرداختی برای بیمه قابل استرداد نیست. برایتان سابقه حساب می شود.

person
فر امرز
۱۶ آذر ۱۴۰۱

سلام
سابقه بیمه بازنشستگی خدمات کشوری دارم و چند سالی هم همزمان از طریق تامین اجتماعی بیمه بازنشستگی تامین اجتماعی ریخته ام و حالا قصد دارم خدمات کشوری را بازخرید نمایم و ادامه را از طریق تامین اجتماعی واریزی داشته باشم. آیا سابقه آن چند سال قبل همزمان بیمه واریز شدن که مشترک نبوده، انتقال به تامین اجتماعی امکان پذیر است؟ فرمول محاسبه حق بیمه به تامین اجتماعی چگونه است و بنده چگونه محاسبه نمایم حدودا چقدر اختلاف بدهم؟
آیا تفاوت مبلغ را باید بلافاصله به تامین اجتماعی بدهم یا زمانی که به ۳۰ سال بازنشستگی رسیدم باید بدهم؟
با سپاس

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۰ آذر ۱۴۰۱

  سلام شما وقتی بیمه تامین اجتماعی شدید میتوانید درخواست انتقال سابقه خودت را به تامین اجتماعی بدهید محاسبه آن براساس دستمزد شما در تامین اجتماعی و مبلغی که در آنجا از شما کسر شده بستگی دارد و میتوانید این مابه التفاوت را هم قسطی پرداخت کنید

person
رهی
۰۵ آذر ۱۴۰۱

سلام . در سال ۱۴۰۰ با حقوق ۵.۵۰۰ ملیون ثابت دریافتی استخدام شدم . ولی بیمه با پایه برایم ثبت شده . در سال ۱۴۰۱ با حقوق ۷۲۰۰ تومن ثابت دریافتی مجدد ادامه کاردادم ولی بیمه باز هم بر پایه سال ۱۴۰۱ رد شده . حالا سوال من این است با توجه به استعفا ی من ۱- آیا میتوانم بابت اضافه نشدن قانونی حقوقم که دز سال ۱۴۰۰ مبلغ ۵۵۰۰ بوده و در سال ۱۴۰۱ قانونی اضافه نشده شکایت کنم ؟ ( قرارداد من بر اساس پایه حقوق هست که امضا کرده ام ) ۲- سنوات من بر پایه حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ برای دو سال محاسبه شده (مبلغ ۲۶۰۰) آیا نباید بر اساس آخرین حقوق دریافتی (مبلغ ۷۲۰۰ ) باشد ؟ ۳- بابت اختلاف بیمه با حقوق دریافتی که درلیست بیمه برایم رد میشده میتوانم شکایت کنم ؟ تمام این موارد را با توجه به اینکه من خودم بر اساس پایه حقوق قرارداد را امضا کردم لطفا بفرمایید

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۵ آذر ۱۴۰۱

  سلام ۰۱ بله اگر مدارک و مستندات دارید میتوانید اداره کار شکایت کنید ۰۲ بله باید براساس آخرین دریافتی باشد ۰۳ میتوانی بابت اون هم شکایت کنی دیگه بستگی به نظر اعضا هیت اداره کار دارد

person
Ali
۰۴ آذر ۱۴۰۱

با سلام ودورود واحترام
اینجانب یک کارمتد استخدام کردم که دو روز حضور داشت بعد از دوروز ترک کار کرد تمامی حقوق اش را از جمله حق مسکن و… را برمبنای دوروز محاسبه وپرداخت نموده ام حال مشکل من در رابطه با بیمه این کارمند به چه نحو پرداخت کنم با توجه به اینکه دو روز بیشتر نبوده

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۵ آذر ۱۴۰۱

  سلام شما میتوانید با سایر پرسنل دو روز سابقه بیمه برایش ارسال کنید

person
رضا
۲۷ آبان ۱۴۰۱

با سلام. بنده ۳۷ سال سن دارم. ۱۴ ماه سابقه خدمت سربازی دارم. اکنون هم به مدت ۴ سال است که به صورت پیمانی در آموزش و پرورش مشغول تدریس هستم. بیمه بنده هم از نوع تامین اجتماعی است. اگر استعفا بدهم آیا حق و حقوقی خواهم داشت؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۱ آذر ۱۴۰۱

  سلام فقط آموزش و پرورش اون مدت ۴ سال را که کار کردید به شما سنوات پرداخت میکند دیگر حق و حقوقی ندارید

person
تاکوش زرگریان
۲۷ آبان ۱۴۰۱

با ۱۲ سال پرداخت بیمه و سن ۵۱ می‌توان درخواست بازنشستگی داد

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۸ آبان ۱۴۰۱

  سلام اگر تامین اجتماعی منظورتان است، خیر

person
غزل
۲۰ آبان ۱۴۰۱

با سلام
من دوسال طرح در بیمارستان دولتی وحدود ۵ سال سابقه کار پرستاری در بیمارستان خصوصی دارم و جزو تامین اجتماعی لحاظ شده و همچنین استخدام رسمی علوم پزشکی به مدت ۱۶سال دارم و در مجموع ۲۳/۳ سال سابقه کاری دارم ، آیا
۱-امکان بازخرید و یا بازنشستگی وجود دارد ،و چگونه ؟
۲- آیا پاداش سوابق کاری که در زمان کار دولتی داشتم به من تعلق می‌گیرد؟
ممنون میشم راهنمایی فرمایید.

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۲ آبان ۱۴۰۱

  سلام ۰۱ بازخریدی که ربطی به تامین اجتماعی ندارد و جای که کار میکنید باید موافقت کند و فقط سنوات دریافت میکنید برای بازنشستگی هم درخواست سخت و زیان اور به اداره کار بدهید اگر تایید شود شما میتوانید بازنشسته شوید ۰۲ پاداش همان سنوات است بله تعلق میگیرد

person
احمد
۱۸ آبان ۱۴۰۱

با سلام من از سال ۸۴ به عنوان راننده شرکتی وارد آموزش و پرورش شدم با بیمه تامین اجتماعی بعد چند سال قراردادی شدیم و بعد آن پیمانی با دو سال سربازی میشه بیست سال سابقه تامین اجتماعی حالا چون سرایداری هستم و مشکل قلبی و کبدی پیدا کردم میخوام خودمو بازخرید کنم نمیدونم از کجا مشاوره بگیرم یکی راهنمایی کنه لطفاً

  person
  کارشناس بیمه
  ۱۸ آبان ۱۴۰۱

  سلام بیمه تامین اجتماعی که بازخرید ندارد. بازخرید برای کارمندان است.

person
علی نوفرستی
۱۶ آبان ۱۴۰۱

سلام عرض ادب
من با ۲۸ سال سابقه کار بعنوان عضو هیات علمی در دانشگاه و مرتبه مربی (کارشناسی ارشدم) و نیروی پیمانی دائم (ماده ۱۱) وتحت پوشش بیمه تامین اجتمائی هستم. آیا امکان بازنشستگی من به هر شکل و شرایطی هست یا خیر و در درجه بعدی بصورت بازخرید چطور. ممنون از پاسخگویی و صبر و حوصله تان.

  person
  کارشناس بیمه
  ۱۷ آبان ۱۴۰۱

  سلام با ۲۸ سال سابقه بیمه شرایط بازنشستگی را ندارید باید حتما ۳۰سال سابقه بیمه و ۵۰ سال سن داشته باشید که بتوانید بارنشسته شوید

person
حسین هستم
۰۶ آبان ۱۴۰۱

سلام علیکم
خداقوت
من در سالهای ۸۶تا۹۰ در شرکت جاده ابریشم که تحت مدیریت ستاد اجراییات فرامین امام خمینی رحمه‌الله بود، سابقه‌ی بیمه دارم و از همان سال۹۰تا۹۲ هم بیمه‌ی بیکاری دریافت کردم
حالا دو تا سئوال:
۱. آیا مدت دریافت بیمه‌ی بیکاری هم جزء سابقه و سنوات محاسبه میشود یا نه ؟
۲. چطور بفهمم این مدت کارفرما به صورت دولتی بوده یا خصوصی؟ چون من نظامی شده‌ام و برای انتقال سابقه ، گفته‌اند اگه سابقه دولتی باشه اعمال میشه وگرنه نمیشه
۳. و اگر مدت بیمه خصوصی است، آن مدت بیمه‌ی بیکاری هم دولتی حساب نمیشود ؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۷ آبان ۱۴۰۱

  سلام ۰۱ جز سابقه بیمه شما محسوب میشود ولی جز سنوات خیر ۰ ۰۲ باید به محل کار خودت مراجعه کنید شعبه تامین اجتماعی هم میداند ولی چون جز وظایف اش نیست اعلام نمیکند ۰۳ خیر بیمه بیکاری حساب نمیشود

person
رضا
۰۴ آبان ۱۴۰۱

سلام
من دوازده سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم که ثبت شده
و حدود یازده سال سابقه بیمه جهاد کشاورزی که در سوابق بیمه تامین اجتماعی هنوز ثبت نشده
الان مشمول بازنشستگی هستم ، درخواست دادم هنوز حکم صادر نشده ، با توجه به اینکه انتقال سوابق از جهاد به تامین اجتماعی ممکنه مدتی طول بکشه ، اگه حکم بازنشستگی من صادر بشه ، بعدٱ امکان ثبت سوابق جهاد در قالب حکم جدید وجود داره یا بعد از صدور حکم بازنشستگی ، دیگه نمیشه سوابق رو منتقل کرد ؟
با تشکر فراوان

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۷ آبان ۱۴۰۱

  سلام باید اول صبر کنید سوابق شما منتقل شود و مابه التفاوت واریز کنید و وقتی جز سابقه شما منظور شود سپس حکم شما صادر شود

person
یا علی
۰۱ آبان ۱۴۰۱

سلام خانمی که زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت بیمه داره و تقریبا ۵۸ سال سن داره آیا میتونه کسری تا ۱۰ سال رو پرداخت کنه و بازنشسته بشه ؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۳ آبان ۱۴۰۱

  سلام بله میتواند کسری سابقه خودش را یکجا واریز کند

person
ستاره
۲۹ مهر ۱۴۰۱

با سلام من کارمند رسمی دانشگاه آزاد هستم حدود ۲۰ سال سابقه دارم خواستم خودم را باز خرید کنم که دانشگاه اعلام کرد باید بخشنامه از مرکز بیاید و بودجه نداریم و مجبور شدم یک ماه پیش استفا بدهم آیا این موضوع درست است یا نه لطفا من را راهنمایی بفرمایید

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۱ آبان ۱۴۰۱

  سلام قبول درخواست بازخریدی و دریافت سنوات مربوط به خود کارفرما و موافقت آن دستگاه است ربطی به تامین اجتماعی و قانون کار ندارد آنها باید موافقت کنند

person
غلام
۲۳ مهر ۱۴۰۱

سلام من پدرم قبل از اینکه حقوق جانبازیش درست بشه ۵ سال ۸ ماه تو یه شرکتی کار کرده و بیمه براش رد کردن ایا میتونیم بازخریدش کنیم؟؟؟الان ازاون موقع دیگ بیمه نریخته ازش هیچ استفاده نکردیم بیمه بنیاد شهیدم ؟؟میتونیم بیمشو بازخرید کنیم

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۴ مهر ۱۴۰۱

  سلام بیمه تامین اجتماعی و غیره بازخرید ندارند. این سنوات مربوط به بیمه نیست.

  person
  محمدجواد
  ۲۸ آبان ۱۴۰۲

  با سلام و تشکر از سعه صدر شما
  من ۲۴ سال و ۵ماه سابقه بانکی دارم اگر بازخرید بشم با توجه به اینکه سابقه بازنشستگی در تامین اجتماعی ندارم میتونم بقیه سنواتمو تو تامین اجتماعی واریز کنم تا بازنشسته بشم؟

   person
   نویسنده بیمه
   ۲۹ آبان ۱۴۰۲

   سلام دوست عزیز
   بله میتوانید اول خودت را بیمه تامین اجتماعی کنید بعد درخواست انتقال سوابق خودت را بدهید و مابه التفاوت ان را واریز کنید ولی مبلغ مابه التفاوت ان خیلی میشود.

person
علی افشاندن
۱۵ مهر ۱۴۰۱

سلام پدرم ازسال۱۳۷۲ بازنشسته شده، میشه الان بازخرید کرد و چکار باید انجام بدیم.

  person
  کارشناس بیمه
  ۱۷ مهر ۱۴۰۱

  سلام پدر شما که که خیلی وقته بازنشسته شده و مستمری دریافت میکند و در تامین اجتماعی بازخرید سنوات نداریم

person
محمد مهدی
۰۲ مهر ۱۴۰۱

سلام
من کارمن رسمی دولت با سابقه۲۴ سال و ۸ ماه هستم و دارای سن ۴۹ سال میباشم. قصد دارم از سازمان متبوع بازخرید شوم خواهشمند است راهنمایی بفرمایید چه شرایطی باید داشته باشم؟ لازم به ذکر است نوع بیمه اینجانب تامین اجتماعی میباشد.
آیا بعد از ۲۵ سال سابقه باید اقدام نمایم؟ میزان پاداش سنوات خدمت به ازای هر سال چقدر خواهد بود؟
ذخیره مرخصی بصورت نقدی محاسبه میشود یا الزاما باید صفر شود و بعد تقاضای بازخریدی داد؟
ممنون میشم راهنمایی کامل بفرمایید. سپاس

  person
  نویسنده بیمه
  ۰۴ مهر ۱۴۰۱

  سلام محمدمهدی عزیز
  این سوالات مربوط به قانون کار میباشد باید با توجه به نوع و ماهیت کار به اداره کار منطقه خودتان مراجعه کنید

person
hes@m
۲۲ شهریور ۱۴۰۱

سلام خسته نباشید. حداقل سابقه بیمه برای باز خرید سنوات چقدره؟ با ۸ سال میشه باز خرید کرد یا نه؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۲۲ شهریور ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز
  بازخریدی اصلا ربطی به تامین اجتماعی ندارد و این مربوط به توافق شما با کارفرما است

person
علی
۱۱ شهریور ۱۴۰۱

با سلام با ۴سال سابقه آموزش و پرورش آیا میشه بازخرید کرد؟؟؟

  person
  نویسنده بیمه
  ۱۲ شهریور ۱۴۰۱

  سلام علی عزیز
  درخواست بازخریدی ربطی به تامین اجتماعی ندارد شخص درخواست خودش را به اداره کل آموزش و پرورش ارائه میدهد و آنها طبق ضوابط و مقررات خودشان با درخواست وی موافقت میکنند یا نمیکنند معمولا موافقت میکنند

person
آوا
۳۰ مرداد ۱۴۰۱

سلام ممنونم از پاسخگویی دقیق تان
من خانمی ۴۱ساله سرپرست خانوار که ۱۹سال سابقه کار برای آموزش و پرورش را دارم،اکنون دچار بیماری و افسردگی و توان ادامه کار را ندارم آیا قانونی هست که به من کمک کند که بتوانم خودم ۶سال بیمه خودم را پرداخت کنم که سابقه من ۲۵سال شود و بتوانم بازنشستگی بگیرم،آیا راه آسان ترس برای خلاصی من از این مشکل هست

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۳ شهریور ۱۴۰۱

  سلام خیر نمیتوانید یکجا اون کسری سابقه خودت را واریز کنید ولی اگر بیماری شما شدید است میتوانید جهت ازکارافتادگی به کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی مراجعه کنید

person
محمد
۲۵ مرداد ۱۴۰۱

باسلام
من سال قبل در مرخصی بدون حقوق بودم و امسال تقاضای باخرید نموده ام آیا سنوات بازخریدی من بر اساس آخرین حقوق سال قبل انجام می شود یا بایستی بر اساس حقوق امسال محاسبه گردد؟
ممنون

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

  سلام براساس آخرین حقوقی است که حقوق دریافت کردید

person
پارسا
۱۹ مرداد ۱۴۰۱

باسلام درقرداد من ضمن قید حقوق با احتساب سنوات درج شده ایا به من سنوات تعلق میگیره

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۶ مرداد ۱۴۰۱

  سلام بله سنوات به هرکسی که جای کار میکند تعلق میگیرد

person
محمد
۱۷ مرداد ۱۴۰۱

با سلام من بیست سال سابقه خدمت رسمی در کار دولتی با بیمه تامین اجتماعی دارم و ۴۱ سال سن دارم میخواستم ببینم میتونم میخواستم بدونم میتونم درخواست بازخرید یا استعفا از کار بدم و شرایطش چی هست و چقدر بهم هزینه میدن و اینکه بعدش خودم میتونم بیمه رو آزاد یا جور دیگه رد کنم و ادامه بدم تا سی سال تکمیل بشه و بازنشسته بشم لطفاً راهنمایی کنین

  person
  کارشناس بیمه
  ۱۷ مرداد ۱۴۰۱

  سلام تامین اجتماعی بازخرید ندارد. مگر اینکه بازنشسته شوید.

   person
   سلماز
   ۲۴ خرداد ۱۴۰۲

   سلام مورد من هم مشابه هست،تو این سالهای خدمت اداره دولتی به ما پایان کار نداده و عیدی هم مثل کارمند دولت داده ،اینها تکلیف ش چی میشه؟نوزده ونیم سال کار دانشگاه دولتی،وضعیت رسمی،۴۲ سال سن،بیمه تامین اجتماعی.

    person
    نویسنده بیمه
    ۲۵ خرداد ۱۴۰۲

    سلام. باید اداره کار شکایت کنید تا در هیت بررسی شود.

person
پناهی
۱۵ مرداد ۱۴۰۱

سلام من ۱۸سال سابقه بیمه دارم وبرای من ۹سال کارسخت وزیان آورتاییدکردندوخودم الان چندسال هست توانای ادامه کارکردراندارم وچون خودم زمان جنگ مجروحیت داشتم ولی الان یک سالی هست جانبازی من پنج درصددادندوایثارگرهم هستم حالا چطورمیشودمن خودموبازخریدکنم یابازنشسته کنم لطفا راهنمایی کنید

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

  سلام باتوجه به سابقه شما فعلا شرایط بازنشستگی را ندارید باید تو مجموع ۳۰ سال سابقه و ۵۰ سال سن داشته باشید که بتوانید بارنشسته شوید

person
احمد
۰۳ مرداد ۱۴۰۱

سلام وقت شما بخیر
من حدود ۲۴سال سابقه کار دارم و نیروی رسمی هستم در شرکت دولتی آیا این امکان داره بدلیل مشکلات میخواهم ترک کار نمایم از کار دولتی خسته شدم. با شرط ترک کار مشمول دریافت هزینه بازخریدی خواهم شد ؟؟اگر مثبت است هرسال سابقه چه مقدار آیا براساس آخرین حکم هست

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۸ مرداد ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز، چون دستگاه دولتی است هر دستگاه قوانین خودش را دارد باید از امور اداری آن دستگاه سوال بپرسید ولی کلی تمامی دستگاههای که مشمول قانون کار هستند بدین صورت است که وقتی درخواست استعفا بدهید سالی یک ماه بابت سنوات به شما تعلق میگیرد و آخرین حقوق هم است.

person
Km
۰۱ مرداد ۱۴۰۱

سلام من کارگر شهرداری با ۱۴ سال سابقه بیمه هستم و ۵۲ سال سن دارم . چه‌کار کنم که حقوق دریافت کنم؟
خسته شدم از کار در شهرداری

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۲ مرداد ۱۴۰۱

  سلام شما سابقه یا سنتان باید به بازنشستگی برسد که هنوز زمان باقی است.

person
زوفا
۱۵ تیر ۱۴۰۱

سلام،من ۸/۵سلل،بیمه مشاغل ازاد پرداخت کردم والان امکان پرداخت ماهی ۹۰۰ هزار تومان رو ندارم و۴۰ سالمه،ایا امکانش هست اعلام بازنشستگی کنم ومنبعد مستمرس ۸ ساله دریافت کنم

  person
  کارشناس بیمه
  ۱۶ تیر ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز، خیر.

person
محمدجواد
۲۸ خرداد ۱۴۰۱

سلام وادب
شخصی که مدت مرخصی خود را بارخرید میکند آیا کارفرماباید برای ایام مرخصی بازخرید شده لیست بیمه رد کنه یا لازم به ردکردن بیمه نداره
مثلاً شخصی از یک فروردین تا ۳۱ شهریور در کارگاهی مشغول بوده و یک مهر دیگه ادامه به همکاری نمیده باید ۱۵ روز مرخصی این شخص بیمه رد بشه مثلاً تا ۱۵مهر
ممنون میشم راهنمایی بفرمائید

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۸ خرداد ۱۴۰۱

  سلام محمدجواد عزیز
  اگر مرخصی استحقاق باشد که باید بیمه رد شود

person
ياسين
۲۶ خرداد ۱۴۰۱

با عرض سلام و ادب . خواهرمن ۲۰ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی با ۴۴ سال سن داره . کارمند قراردادی دانشگاه است . آیا می‌توانند خودشان را بازخرید کنند و از تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی دریافت کنند ؟ ممنون از پاسخگویی شما

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۶ خرداد ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز، خیر.

person
نیلوفر
۲۲ خرداد ۱۴۰۱

با سلام و عرض ادب
یه سوال داشتم آیا حق سنوات به پرستاران رسمی تعلق می گیرد؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز، به همه تعلق می گیرد.

person
امین
۰۵ خرداد ۱۴۰۱

باسلام
کارمند بانک شهر هستم بیش از یازده سال و خورده ای سابقه تامین اجتماعی دارم.حالا به دلایل شخصی و سلامتی میخوام استعفا بدم.چقدر بابت بازخرید از تامین اجتماعی میتونم بگیرم؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۶ خرداد ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز، بیمه تامین اجتماعی بازخرید ندارد.

person
فرناز
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سلام خانمی هستم ۴۴ ساله و کارمند رسمی وزارتخانه با ۲۳ سال سابقه کار که حدودا ۵سال بعد استخدام از صندوق بازنشستگی به صندوق تامین اجتماعی تغییر صندوق انجام دادم و در حال حاضر بیمه من در فیش حقوقی تامین اجتماعی هست لطفا راهنمایی کتید آیا شرایط بازنستگی بیش از موعد یا بازخریدی رو دارم یا خیر چون شرایط رفتن به سر کار رو دیگه ندارم ممنون

  person
  کارشناس بیمه
  ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز، ۰۱ خیر شرایط بازنشستگی را ندارید و بازخریدی هم ربطی به تامین اجتماعی ندارد مربوط به کارفرما است.

  person
  ياسين
  ۲۶ خرداد ۱۴۰۱

  باعرض سلام. خواهرم بابیست سال سابقه و ۴۴ سال سن کارمند قراردادی دانشگاه است ویندوز تامین اجتماعی . آیا امکانش هست خودش را بازخرید کند و بازنشستگی از تامین اجتماعی دریافت کند ؟ ممنون از پاسخگویی

   person
   کارشناس بیمه
   ۲۶ خرداد ۱۴۰۱

   سلام دوست عزیز، خیر.

person
رضا
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

با سلام بنده ۴۲سال دارم و ۲۲سال سابقه پرستاری می‌خوام استعفا بدم و مابقی بیمه رو خودم پرداخت کنم تا ۳۰سال بشه من با چه حقوقی بازنشست میشم آیا امکانش هست یا خیر

  person
  کارشناس بیمه
  ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز، با چه حقوق بازنشسته میشوید آن بستگی به پرداخت حق بیمه و مدت سابقه شما دارد ملاک محاسبه بازنشستگی متوسط دستمزد دوسال آخر و کل سابقه پرداخت حق بیمه شما است.

   person
   رضا
   ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

   با سلام مجدد نفرمودید بنده میتونم استعفا بدم و ما بقی بیمه رو مشاغل آزاد بریزم

    person
    کارشناس بیمه
    ۰۱ خرداد ۱۴۰۱

    سلام دوست عزیز، میتوانی استعفا بدهید و بیمه آزاد شوید ولی در بیمه حرف و مشاغل آزاد نمی توانید حق بیمه بالای بریزید در بیمه حرف و مشاغل آزاد ملاک محاسبه حداقل دستمزد است

person
ستاره
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

با سلام و عرض ادب
من ۴۰ سالمه و الان ۱۹ سال و ۴ ماه هست که توی بیمارستان بعنوان کارمند اداری (متصدی ثبت) مشغول بکار هستم.
الان واقعا از محیط بیمارستان خسته شدم و دیگه از لحاظ روحی نمی تونم ادامه بدم .
می خواستم ببینم چه جوری می تونم دیگه سرکار نرم و بقیه ی بیمه رو خودم بریزم تا بازنشسته بشم؟
یا اگر بازخرید کنم عواقبش چیه؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز، بیمه اختیاری می توانید شود. بیمه بازخرید ندارد.

person
حسن
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

با سلام یک سوال خدمتتون داشتم من ۲۰ سال در شرکت های مختلف بعنوان کارگر مشغول بکار بودم و الان مدت تقریبا ده سال است که بعنوان کارمند آموزش و پرورش مشغول کار هستم، که کلا سی سال می شود ولی آموزش و پرورش مبنای سابقه بازنشستگی من ده سال می داند. از نظر کل سابقه سی سال می شود. چگونه می توانم درخواست بازنشستگی بدهم که در حقوق و مزایا متضرر نشوم
ممنون

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۶ تیر ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز، شما هر چند سال بیمه واریز کنید براساس همان سال به شما مستمری میدهند.

  person
  امیر محمد
  ۰۸ مرداد ۱۴۰۱

  سلام و عرض ادب احتراماً بنده در یک دستگاه اجرایی مشغول به کار هستم پنجاه و دو سال سن دارم و بیست و پنج سال سابقه کار و از نظر پرداخت حقوق و مزایای شغلی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستم لطفاً راهنمایی بفرمایید که میتونم تقاضای باز خرید شدن یا بازنشستگی بدهم یا نه؟ با سپاس از شما.

   person
   کارشناس بیمه
   ۱۰ مرداد ۱۴۰۱

   سلام دوست عزیز،برای بازخرید شدن و دریافت سنوات بله میتوانید.

person
R
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

باسلام
در مورد پرداخت سنوات در یک مرکز که قراردادها یکساله میباشد، آیا کارفرما میتواند در پایان قرارداد بدون درخواست و رضایت کارگر، اقدام به پرداخت سنوات کند؟ در حالی‌که برای سال بعد هم قرارداد یکساله بین طرفین امضا شده‌است؟
و سوال دوم اینکه آیا تغییری در قوانین مربوط به نحوه محاسبه سنوات در سال ۱۴۰۰ ایجاد شده است؟ حق‌اولاد و مسکن و … حذف شده است؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۱ تیر ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز، بله

person
سیما
۲۹ فروردین ۱۴۰۱

سلام
من ۱۸ سال سابقه کار در بانک دارم و ۴۲ سال دارم چطور میتونم خودم رو بازنشسته کنم ؟ و سؤال دیگه اینکه می تونم چهار سال سابقه دانشجوییی رو که قبل از شروع به کار داشتم به عنوان هزینه بیمه به تامین اجتماعی پرداخت کنم تا سابقه من به ۲۲ برسه ؟ و بازنشست بشم

  person
  کارشناس بیمه
  ۱۰ خرداد ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز، در خصوص بیمه، سابقه بیمه اهمیت دارد. بعد امکان اضافه کردن سابقه دانشجویی به بقیه قبل از طرح وجود ندارد.

person
علیرضا نظر
۲۹ فروردین ۱۴۰۱

سلام من ۲۱ سال سابقه بیمه و ۴۱ سال و ۴ ماه تمام سن دارم .
رسمی کارگری هستم ، و تمایلی به ادامه این کار ندارم …
خودم رو باز خرید کنم ؟ یا بازنشسته ؟
کدام راه بهتره ؟
ممنونم از راهنمایی شما

  person
  کارشناس بیمه
  ۱۰ خرداد ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز، شما با این شرایط سن و سابقه که نمی توانید بازنشسته شوید البته فقط خانم ها میتوانند با این شرایط بازنشسته شوند

person
علی
۲۹ فروردین ۱۴۰۱

سلام بنده بیست سال سابقه بیمه دارم وبیمه رانندگان رد میکنم میتونم خودم رو باز خرید کنم و ۴۲ سال سن دارم؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز، اصولا در بیمه های پایه چیزی به اسم بازخرید نداریم.

  person
  شهلا
  ۱۰ شهریور ۱۴۰۲

  سلام
  ۴۳ سالمه و ۱۹ سال سابقه بیمه خویش فرمایی دارم
  چطور میتونم خودمو باز نشست کنم
  بیمه آرایشگاه زنانه

   person
   نویسنده بیمه
   ۱۱ شهریور ۱۴۰۲

   سلام دوست عزیز
   سن بازنشستگی برای خانم ها ۵۵ سال است.

person
ساسان
۲۸ فروردین ۱۴۰۱

با سلام ..بنده ۲۱سال در کارگاه ریسندگی کار کردم ولی ۱۰سال برای من بیمه رد شده و الان کارفرمای من داره کار جمع میکنه که مهاجرت کنه و برای رضایت من ۲۰۰ملیون میخواد بپردازه ..من چیکار باید بکنم چون اگر برای شکایت اقدام کنم زمان بره و ممکنه ایشون تا دوهفته دیگه مهاجرت کنند

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۸ خرداد ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز، اگر مشکلی ندارید می توانید مبلغ را قبول کنید. البته باید حساب کنید که این مقدار می شود یا خیر. اما نمی توانید سابقه ۱۰ باقیمانده را خریداری کنید.

person
رضا
۲۷ فروردین ۱۴۰۱

با سلام. من مدت ۱۷سال در یک اداره دولتی مشغول بکارم. الان میخوام درخواست بازخرید بدم. سه سوال:
۱- چقدر باید به بیمه پرداخت کنم تا سنواتم ادامه پیدا کنه؟
۲- پس از بازخرید میگن به ازای هر سال سنوات، یک و نیم برابر هزینشو میدن، درسته؟
۳- خانمم خیاطه و میخواد بیمشو خودش رد کنه تا براش سنوات محاسبه بشه، چکار باید بکنه؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۶ خرداد ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز، ۰۱ بیمه اختیاری ماهیانه مبلغ یک ملیون و چهارصد هزار تومان است ۰۲ خیر ۰۳ بیمه زنان خانه دار شود

person
جبار
۲۷ فروردین ۱۴۰۱

سلام خسته نباشید
۲ سوال دارم .من ۹ سال است بصورت قراردادی در دانشگاه مشغول به کارمیباشم آیا میتوانم تقاضای بازخدید خدمت دهم و دوم اینکه میتوانم بیمه را ادامه دهم و خودم پرداخت کنم

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۶ خرداد ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز، در خصوص بازخرید خدمت اطلاعاتی نداریم اما بعد از آن خودتان میتوانید بیمه را ادامه دهید (نکته اصلی اینکه بیمه تامین اجتماعی بازخرید ندارد.)

person
N.z
۲۶ فروردین ۱۴۰۱

سلام خسته نباشین من از قالی بافی ۱۵سال بیمه دارم و خودم۳۶ سال دارم میخواستم ببینم میتونم بازخرید کنم یا نه

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۶ فروردین ۱۴۰۱

  سلام بیمه تامین اجتماعی چیزی به نام بازخرید ندارد.

person
جمشید
۲۳ فروردین ۱۴۰۱

سلام و سپاس بخاطر توضیحات کامل فوق
یک سوال داشتم خدمتتون
در حال حاضر شرکت ما تصمیم به پرداخت سنوات چندساله را که تا کنون پرداخت نشده را دارد. مبنا را هم حقوق اسفند قرار داده اند. اما در حقوق اسفند مبلغی که به اندازه دریافتی است به عنوان پاداش ذکر شده و پرداخت هم شده است. ایا این مبلغ پاداش باید در محاسبات حق سنوات چند ساله آورده شود یا خیر؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۱ خرداد ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز، خیر.

person
کارمند دولت
۲۱ فروردین ۱۴۰۱

با سلام – من حدود ۱۵ سال سابقه بیمه دارم از سال ۷۹ تا ۸۶ در یک سازمان دولتی کار کردم و حقوق گرفتم اما بیمه برای من رد نشده است. قراردادهای کاری هم دارم هر چند در آنها قید شده بود که شامل بیمه نمی شود! آیا امکان شکایت و ثبت سابقه بیمه وجود دارد؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز، از یک کارشناس اداره کار بپرسید. به هر حال سازمان شما دولتی بوده است.

person
شهرام کیفر گیر
۲۱ فروردین ۱۴۰۱

با سلام وخسته نباشید به شما و ممنون از راهنمایی های خوب که دارید
سوال من ۱۸ سال سابقه کار در کارخانه اجر نما دارم وهیچ گونه سنوات و عیدی به من ندادن حالا اگر بخواهند بدهند چند سال گذشته به چه صورت حساب میشود قرداد ندارم ایا محاسبه قبل به روز حساب میشود لطفا راهنمایی کنید

سوال دیگر من چهل سه سال سن دارم و اگر سابقه بیمه ام بیست سال شود بازنشته میشوم یا نه

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز، بله باید کارفرما براساس آخرین دستمزد و به روز حساب کند و به شما پرداخت کند

person
Sh
۲۱ فروردین ۱۴۰۱

باسلام
من حدودا بالای ۱۳سال (اول حدودا ۳سال بصورت ارکان ثالث بعدا تقریبا ۱۰سال بصورت قرارداد موقت ) در شرکت نفت مشغول به کارم با حتساب خدمتم به طور کلی حدودا ۱۵ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم
این توضیحات جهت راهنمایی شما عزیزان در مورد این سوال من هست ..۱ _الان با این سابقه کار حدودا ۱ماه هست تبدیل به نیروی رسمی شرکت نفت شدم
سوال اینکه این حدود ۱۵ سال سابقه به نفت انتقال داده میشه ..
۲_ آیا اگر بلافاصله یا چند ماه بعد بخوام باز خرید کنم امکانش هست
لطفا بفرمایید که ایا امکان باز خرید هست ..ودرکل چه اتفاقی میفته اگر بخوام باز خرید کنم از شرکت نفت
متشکرم

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۱ فروردین ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز، ۰۱ بله سوابق تامین اجتماعی شما قابل انتقال است ۰۲ بازخریدی مربوط به موافقت دستگاهی است که کار میکنید

   person
   حبیب فرهادی
   ۲۶ شهریور ۱۴۰۱

   با سلام
   آیا من می تونم قبل از بازنشستگی مبلغی از سنواتم رو دریافت کنم و هنگام بازنشستگی اون مبلغ از سنواتم کسر بشه و مابقی رو دریافت کنم؟

    person
    نویسنده بیمه
    ۲۶ شهریور ۱۴۰۱

    سلام حبیب عزیز
    خیر نمیتوانید قانونی نداریم

person
حسين پور
۲۰ فروردین ۱۴۰۱

سلام وقت شما به خیر، من پرستار رسمی بوده ام و حدود ١١ سال سابقه کار داشته ام با بیمه تامین اجتماعی و در سال ٩٧ به سوئد مهاجرت کرده ام و طی این سه سال مرخصی بدون حقوق داشته ام. در حال حاضر باید استعفا دهم یا بازخرید کنم؟ ایا امکانی هست تا بتوانم بابت ١١ سال سابقه ام مبلغی دریافت کنم؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز، ۰۱ فرقی نمیکند ۰۲ خیر نمیتوانید باید بیمه خودت را بصورت آزاد پرداخت کنید تا شرایط بازنشستگی را احراز کنید.

person
م.د از تهران
۱۷ فروردین ۱۴۰۱

سلام وقت بخیر، من پنج سال در یک مغازه مشغول کار بودم الان کارفرما عذر من را خواسته و ماهیانه به من حداقل حقوق و پایان سال فقط عیدی را پرداخت کرده، حال بفرمایید چه حق و حقوقی به من در این مدت پنج سال تعلق میگیرد؟ ممنون

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز، در مقاله قوانین کار تمامی اطلاعات را کامل نوشته ایم.

person
محمد بختیاری
۱۴ فروردین ۱۴۰۱

سلام وقت بخیر
آقا سوال من اینه که
پدرم ۱۰سال یه جا کار کرده و بعد خودش رو باز خرید کرد و پولی دریافت کرد
الان که سابقه بیمه میگیریم اون ده سال که سنوات رو گرفته رو سابقه بیمه نمیاد حساب میشه اون ده سال یا خیر برای بازنشستگی؟؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز، اگر حق بیمه آن ده سال را کارفرما به تامین اجتماعی واریز کرده بله حساب میشود ولی اگر واریز نکرده که خیر

person
سعید
۱۳ فروردین ۱۴۰۱

سلام ما چند سالی هست ک قادر به پرداخت بیمه نشده ایم والان میتوانیم بازخرید خود را انجام دهیم

  person
  کارشناس بیمه
  ۱۴ فروردین ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز، بیمه که باز خرید ندارد.

person
حسین نظری
۱۲ فروردین ۱۴۰۱

سلام خدا قوت من ۲۳ سال ۹ماه ۲۲روز سابقه بیمه دارم دیگر توان کار را به خاطر دیابت دردکمر به علت آسیب مهرها فشار خون آیا میتوانم باز خرید کنم خودمو یا نه ممنون میشم راهنمایی کنید

  person
  کارشناس بیمه
  ۱۳ فروردین ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز، بیمه که بازخرید ندارد.

person
هاجر زمانپور
۰۹ فروردین ۱۴۰۱

ببخشید پدر بنده ۳۰سال سابقه کار دارد و۴۸سال سن امکان باز خرید دوسال سن آن وجود دارد؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۱۰ فروردین ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز، هرچه شرایط داشته است که در اینجا نوشته ایم. باید بررسی کنید که آیا شرایط نوشته شده مطابق شرایط پدر شما است یا خیر. بعد اینکه اگر تامین اجتماعی منظورتان است باید گفت که بازخرید ندارد.

person
جواد
۰۸ فروردین ۱۴۰۱

سلام وعرض ادب
پدر من متولد۱۳۵۰هست و ۲۳سال سابقه بیمه تامین اجتماعی داره ونیروی پیمانی آموزش وپرورش هستش بخاطر اینکه دیگر توانایی کار در اموزش وپروش نداره می خواد بازخرید کنه ایا امکان داره؟واینکه براساس۲۳روز حقوق دریافت میکنه؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز، نه ایشان شرایط بازنشستگی را با توجه به سن و سابقه ندارد

person
عارف
۰۴ فروردین ۱۴۰۱

سلام
من ده ساله در شرکت. ماهان مشغولم
آخر فروردین ۱۴۰۱ دارم استعفا میدم که ۴۵ روز قبل به کارفرما. اطلاع دادم.
سنوات و مرخصی هایی که ۹ روز درسال ذخیره شده و حق و حقوقاتی که به. من تعلق میگیره رو چطور اطلاع داشته باشم؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۴ فروردین ۱۴۰۱

  سلام دوست عزیز سنوات و محاسبه مرخصی بر اساس قرارداد و طبق قانون کار میباشد لذا به اداره کار در خصوص نحوه محاسبه حضوری مراجعه کنید

person
مهدی4150
۰۴ فروردین ۱۴۰۱

سلام حدود ۲۴ سال برای اداره آموزش پرورش کار کرده ام که حدود ۱۲ سال آن را بصورت رسمی و مابقی را قراردادی بودم، ده سال از خدمتم مشمول سنوات است الان با ۵۹ سال و ۴ماه سن درخواست بازنشستگی دادم قبول نکردند ترک کار کردم و بیمه گفت ۶ ماه بیمه آزاد رد کنم تا حقوقم وصل شود و اداره من رو متهم و به بازخریدبا ۴۰ روز محکوم کرد. بازخرید فقط مربوط ب سنوات و پاداش است یا روی حقوق و بیمه هم اثر دارد؟ آیا باید بپذیرم یا باید اعتراض بزنم؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۴ فروردین ۱۴۰۱

  سلام مهدی عزیز
  ۰۱ بازنشستگی شما هیچ ارتباطی به سنوات و پاداش ندارد ۰۲ سن شما حتما باید ۶۰ سال باشه که بتوانی بازنشسته شوی این ۶ ماه هم بیمه حرف و مشاغل آزاد واریز کنید تا بتوانی بازنشسته شوی

   person
   حسین
   ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

   سلام خدمت کارشناس محترم بیمه.من بیمه کارگران ساختمانی هستم ودارای چهارده سال سابقه.الان به خاطرپادرد وزانودرد مدت یکسال است که خیلی عذاب میکشم طوری که دیگرقادر به کار نیستم.چطور میتونم ازاین وضع خلاص بشم.شما چه پیشنهادی برایم دارید.ممنون از راهنماییتون.

    person
    کارشناس بیمه
    ۱۳ خرداد ۱۴۰۱

    سلام دوست عزیز، اگر بیماری شما شدید است به تامین اجتماعی مراجعه کنید تا بررسی کنند که ایا شرایط از کارافتادگی را دارید

person
میر محمد ن
۰۱ فروردین ۱۴۰۱

با سلام.من کارمندرسمی بانک صنعت ومعدن هستم.۱۷ سال سابقه دارم میخوام بازخرید کنم آیامیتونم بازخرید کنم؟ یک ونیم سال هم سابقه دارم ومیخوام بانک بیارم بیمه من چی میشه میتونم بیمه خودمو بریزم وبعد ۳۰سال بازنشست بشم؟بیمه بانک میشم یا…؟لطفا منو راهنمایی بفرمایید.

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۳ فروردین ۱۴۰۱

  سلام میرمحود عزیز اگر بانک موافقت کند ۰۲ اگر از بانک در بیای میتوانی بعدش خودت را بیمه حرف و مشاغل آزاد در تامین اجتماعی بیمه کنی و بعد سوابق بانک خودت را با پرداخت مابه التفاوت به صندوق تامین اجتماعی انتقال بدهی

   person
   میر محمد ن
   ۰۸ فروردین ۱۴۰۱

   بببخشید یعنی من باید۲۰سال سابقه کار داشته باشم تابتونم بازخرید کنم؟
   الان سن بازنشستگی برای خانم ها در بانک چقدر است؟

    person
    کارشناس بیمه
    ۰۹ فروردین ۱۴۰۱

    سلام دوست عزیز، اینکه سن بازنشستگی برای خانم ها در بانک چقدر است، به قوانین آن ها بستگی دارد. بازخرید در حالت کلی، هرچی شرایط داشته است، برای شما نوشته ایم. فقط اینکه بازخریدی ربطی به تامین اجتماعی ندارد اگر بیمه شما تامین اجتماعی است با ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن میتوانید بازنشسته شوید.

person
طوفان
۲۰ اسفند ۱۴۰۰

سلام خسته نباشید خاستم بدونم من تقریبا ۶سال بیمه دارم و میخوام باز خرید کنم بیمه رو بعد از بیمه پولشو بگیرم چه کاری باید انجام بدم یا باز خرید کنم چقد بهم تعلق میگیرع؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۱ اسفند ۱۴۰۰

  سلام دوست عزیز، اصلا در تامین اجتماعی بازخریدی نداریم که شما بخواهید پول خودت را پس بگیرید.

person
مهدی
۱۷ اسفند ۱۴۰۰

سلام وقت شما بخیر
من حدود ۲۱ سال سابقه بیمه دارم و نیروی کار معین هستم در شرکت دولتی آیا این امکان داره زودتر از موعد بازنشست شد یا بازخرید کنم خودم را. از کار دولتی خسته شدم. میخوام برم تو کار آزاد . لطفا راهنمایی بفرمایید. متشکرم

  person
  کارشناس بیمه
  ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

  سلام دوست عزیز، بله میتوانید باز خرید کنید و بقیه بیمه خودت را بصورت اختیاری ادامه بدهید تا بازنشسته شوید.

person
m.m
۱۶ اسفند ۱۴۰۰

سلام وقت بخیر اگر برای یک کارمند در طی سنوات کار در سال قبل سنوات پرداخت شده باشه برای محاسبه سنوات پایان امسال چطور براشون محاسبه میشه؟
منظورم اینه که سنوات در پایان سال دهم پرداخت شده امسال که سال ۱۱ کار در یک مجموعه هست و مثلا حقوق مورد محاسبه یک میلیون باشه ایا فقط یک ماه حقوق پرداخت میشه ؟ یا ۱۱ سال سنوات منهای سنوات پرداخت شده ؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

  سلام دوست عزیز منظور شما را دقیق متوجه نشدیم اما اگر هر سال سنوات را حساب می کرده، دیگر چرا باید سال های قبل را هم پرداخت کند. البته برای جواب دقیق با یک کارشناس اداره کار صحبت کنید.

person
جعفری
۱۰ اسفند ۱۴۰۰

باسلام
من جانباز زیر ۲۰% هستم با ۲۱ سال سابقه بیمه پردازی و۵۴ سال سن آیا میتوانم درخواست بازنشستگی کنم یا نه لطفا” با نوضیح کامل و مستند راهنمایی کنید
متشکرم

  person
  کارشناس بیمه
  ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

  سلام دوست عزیز، نه نمی توانید با این شرایط بازنشسته شوید. به شعبه مراجعه کنید تا بخشنامه جانبازان را برای شما توضیح بدهند. توضیح کامل مستلزم نوشتن کامل بخشنامه است.

person
سعید
۰۹ اسفند ۱۴۰۰

سلام،من ۱۸سال سابقه کار در بانک دارم ۱۰سال پیش یه انفصال از خدمت محکوم شدم چطور میتوانم سنوات خدمت را دریافت کنم، یا اگر بخواهم بیمه شوم چکار باید انجام دهم در ضمن العان ۵۵سال سن دارم متشکرم

  person
  کارشناس بیمه
  ۱۰ اسفند ۱۴۰۰

  سلام دوست عزیز، شما با توجه به سنی که دارید دیگر نمی توانید بیمه آزاد شوید. باید جایی برای شما لیست بیمه ارسال کند.

  person
  محمدرضا
  ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

  سلام خسته نباشید
  یک سوال دارم بنده از سال ۷۹ در یک شرکت تا پایان سال ۹۲ کار میکردم و در پاین ۹۲ با گرفتن سنوات تسویه کردم و مجددا در اول سال ۹۶ در همان کارگاه مشغول شدم ولی حکمم را بر مبنای کارگر صفر حساب کردند
  آیا مزد پایه سنوات و گروه قبلی و رتبه قبلی بمن تعلق میگیرد
  اگر یک پدر بیامرزی مرا راهنمایی کند لطف بزرگی در حق من کرده است و به این شماره پیام دهد ۰۹۰۱۴۳۴۰۸۹۲

   person
   کارشناس بیمه
   ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

   سلام دوست عزیز، به شماره که پیامک نمی کنیم؛ اما می توانید برای اداره اعتراض به اداره کار مراجعه کنید.

   person
   محمد
   ۳۱ تیر ۱۴۰۲

   سلام
   خوبید ؟
   من ۳۰ سال سابقه پرداخت تامین اجتماعی دارم و سنم ۵۲ سال است جهت باز نشستگی اقدام کردم
   گفتند ما نمی تونیم نامه ترک کار بدیم و باز نشست کنیم
   استناد به حکم کارگزینی من کردند و گفتند شما کارمند رسمی دولت هستید و ۲۲ سال سابقه دارید و الزاما باید ۳۰ سال در حکم قید شده باشد یا باید ارتباط خود را با دستگاه قطع کنید
   در صورت امکان راهنمایی کنید

    person
    نویسنده بیمه
    ۳۱ تیر ۱۴۰۲

    سلام دوست عزیز. شما اگر ۳۰ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی داشته باشید با ۵۲ سال سن میتوانید بازنشسته شوید و تامین اجتماعی میخواهد به شما مستمری بدهد ربطی به محل کار شما ندارد.

person
علی‌زاده
۰۷ اسفند ۱۴۰۰

سللم‌
قت شما بخیر میخواستم‌ بپرسم بنده ۱۱ سال در یک شرکت کار کردم تاکنون یک باز به من بازخرید داده‌اند الان که میخوام تسویه کنم میگویند پنج سالی که قبلا گرفتی تمام و‌الان فقط میخوان ۵ سال دوم را محاسبه و پرداخت کنند آیا این روش صحیح است یا نه و اگر بخشنامه ای وجود دارد که این را نقض کند میشه راهنمایی بفرمایید

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۷ اسفند ۱۴۰۰

  سلام دوست عزیز، این مساله بیشتر به قوانین کار مربوط می شود و در این مقاله تا جای ممکن توضیح داده ایم. برای دریافت جواب دقیق باید به اداره کار مراجعه کنید.

person
M.h.2015
۰۱ اسفند ۱۴۰۰

سلام خسته نباشید
من حدود نه سال است بیمه مشاغل آزاد واریز میکنم بدون هزینه دفترچه میخواستم بدونم برای من امکان بازخرید وجود دارد یا نه؟
ممنون

  person
  کارشناس بیمه
  ۰۷ اسفند ۱۴۰۰

  سلام دوست عزیز، خیر. در تامین اجتماعی باز خریدی وجود ندارد.

person
مجید
۲۶ بهمن ۱۴۰۰

سلام وقت بخیر
من در سال ۸۵ توسط دولت آقای احمدی نژاد بصورت قرارداد کار مشخص حکم خوردیم و با همسان سازی قراردادی ها کار معین شدیم الان من حدود ۱۶ سال سابقه کار دارم و می‌خواهم استعفا بدم آیا من مشمول قانون بازخریدی میشم .ممنون میشم راهنمایی کنید

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۶ بهمن ۱۴۰۰

  سلام دوست عزیز، شما باید آن دو شرط را داشته باشید. در غیر این صورت نمی توانید.

person
M.k
۲۱ بهمن ۱۴۰۰

سلام
آیا پرستار با سابقه ۱۷سال امکان بازخرید دارد؟که بتواند با ۲۰سال سابقه و طبق قانون مشاغل سخت بازنشسته بشه؟

  person
  کارشناس بیمه
  ۲۴ بهمن ۱۴۰۰

  سلام دوست عزیز، این مساله به قوانین شغلی شما مرتبط است و اینکه دقیقا در کدام حوزه قرار دارد.

person
Alijani
۱۹ بهمن ۱۴۰۰

با سلام و احترام
دوتا سوال دارم آیا با ده سال سابقه کار امکان بازخرید وجود داره؟
و اینکه آیا میشه بازخرید کرد اما بجای گرفتن سنوات انتقالش داد به بیمه دیگه یا تبدیل به بیمه دیگه و تا بازنشستگی ادامه داد؟
مثلا از آموزش پرورش بازخرید کرد و بیمه رو بصورت شرکتی یا خویش فرما ادامه داد
ممنونم میشم راهنمایی کنید

  person
  کارشناس بیمه
  ۱۹ بهمن ۱۴۰۰

  سلام دوست عزیز، در هر مورد که فرمودید، امکان پذیر نیست.

   person
   قمی
   ۰۲ شهریور ۱۴۰۱

   با سلام
   من بیش از ۲۷سال در محلی مشغول به کار بودم حال به دلایلی استعفا دادم ولیکن با گذشت دوماه کارفرما به دلایل مختلف( پول نداریم، فعلا این کار و انجام بده و…) از دادن بازخرید امتناع میکنه من چکار میتونم بکنم ضمنا کارفرما در سنوات گذشته قسمتی از حقوقم را به عنوان پشت لیست میداد که بعدا به لیست اصافه کنه اما اضافه که نکرد هیچ اونم به عنوان بازخرید محاسبه نمیکنه با تشکر تقاضای راهنمایی دارم

    person
    کارشناس بیمه
    ۰۶ شهریور ۱۴۰۱

    سلام ۰۱ کسانی که میخواهند بیمه اختیاری شوند باید ۳۰ روز سابقه داشته باشند ولی برای بیمه حرف و مشاغل آزاد احتیاج به سابقه قبلی نیست ۰۲ بله محفوظ است

عضویت در خبرنامه برای اطلاع از تخفیف های ماهانه در خبرنامه بیمه دات کام عضو شوید