08 آبان 1400

بازخرید سنوات: نحوه محاسبه و تمام شرایط و قوانین آن

میزان مبلغ عیدی وزارت کار برای بسیاری از کارمند‌ها و کارگرها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همیشه دوست دارند، قبل از اینکه عیدی و سنوات خود را دریافت کنند، بتوانند این مبلغ را محاسبه کنند. روش محاسبه عیدی کارگران و سنوات در تمام این سال‌ها روش ثابتی بوده است.  فقط یک معادله برای مشخص کردن مزایای پایان سال  مورد استفاده قرار می‌گیرد. مبلغ عیدی کارگران بر اساس دو برابر پایه حقوق پرسنل محاسبه می‌شود در صورتی که از ۳ برابر پایه حقوق وزارت کار بیشتر نشود. ماده 24 قانون خاتمه کار، پرداخت و بازخرید سنوات را در زمان خاتمه کار به کارفرما تکلیف می‌کند. تمام کارفرماها موظف هستند که به ازای هر سال کار کارگران و کارمندان خود، باید معادل یک ماه آخرین حقوق فرد را به عنوان سنوات به فرد بپردازند.

توجه کنید، افرادی که عیدی آن‌ها تا 30 میلیون ریال باشد، از پرداخت مالیات معاف بوده و از مازاد آن 10 درصد مالیات کسر می‌شود. کلیه افرادی که قرارداد آن‌ها بر اساس قانون کار است و چه قرارداد دائمی‌ دارند و چه موقت، به میزان کارکرد خود در سال عیدی دریافت خواهند کرد. در ادامه درباره بازخرید سنوات برای شما می‌گوییم با ما همراه باشید.

 

بازخرید سنوات ماده 32 قانون کار

بر اساس آیین‌نامه‌ها و قوانین  از جمله ماده 32 قانون کار، اگر پایان قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی‌های جسمی ‌و فکری کارگر باشد( با توجه به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی ‌کار و نمایندگان قانونی کارگر)، کارفرما موظف است نسبت به هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه از آخرین حقوق کارگر را پرداخت ‌کند.

مبنا و نحوه محاسبه عیدی، سنوات و مرخصی

توجه داشته باشید که در پایان قرارداد بین کارگر و کارفرما، مسئله بازخرید سنوات به میان می‌آید و باید متناسب با آخرین حقوق دریافتی میزان عیدی، سنوات و مرخصی محاسبه شود.

محاسبه مرخصی در بازخرید سنوات

همانطور که می‌دانید وزارت کار و رفاه اجتماعی قانون‌هایی را برای کارگر و کارفرما در نظر گرفته است که باید مطابق آن عمل کرد. هر نفر در سال مجاز است که 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند و به سال دیگر منتقل کند. توجه کنید که مرخصی‌های استفاده نشده بیشتر از 9 روز کارگر و کارمند سوخت می‌شود و دیگر نمی‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

بازخرید سنوات

بازخرید سنوات و نحوه محاسبه آن

نکته: برای اینکه بتوان از مرخصی‌های بیشتر از 9 روز در سال جدید استفاده کرد باید توافق با کارفرما انجام شود و با توجه به شرایط کاری این موضوع بررسی شود.

به طور مثال: اگر کارفرما از کارمند خود درخواست کند که در طی سال، از مرخصی کمتری استفاده کند تا شرایط کاری او روبه پیشرفت باشد و بعد از آن در سال دیگر امکان استفاده از مرخصی را دارد، می‌توان گفت یک توافق دو طرفه انجام شده است.

مبنای محاسبه ذخیره مرخصی استفاده نشده طبق قانون، حداقل سالی یك ماه بر اساس آخرین حكم حقوقی فرد است كه ‌ایتم‌هایی شامل این حكم است. این موارد شامل: خواربار، حق اولاد، حق مسکن، پاداش و بن است.

محاسبه سنوات هنگام بازخرید سنوات

مبنای محاسبه ذخیره سنوات، مطابق با قوانین وزارت کار، حداقل سالی یک ماه بر اساس آخرین حقوق فرد است. تمام موارد مانند: خواربار، مسکن، حق اولاد، بن، پاداش و سود تولید جزو این حکم قرار دارد.

اگر کارگر پس از دریافت سنوات باز هم با کارفرمای خود ادامه همکاری داشته باشد، مبلغ باز خرید سنوات مشمول مالیات خواهد شد. به طور معمول برای راحتی كار 10 درصد در نظر گرفته می‌شود.

نکات مهم هنگام بازخرید سنوات

به طور معمول شرکت‌ها و کارگاه‌ها، مزایای پایان کار را در پایان همکاری در قالب بازخرید سنوات به کارگران و کارمندان پرداخت می‌کنند. دلیل اصلی این نوع پرداخت از طرف کارفرما، می‌تواند این باشد که با توجه به ذخیره سنوات، مالیاتی پرداخت نکند. البته که برخی از شرکت‌ها هم به صورت سالانه و در پایان سال، سنوات را پرداخت می‌کنند و متناسب با آن هم مالیات را خواهند پرداخت.

مبلغ عیدی مشمل معافیت یک ماه حقوق که هر سال اعلام می‌شود، پرداخت خواهد شد. البته که مازاد مبلغ اعلام شده توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی، مشمول ماده 84 و 85 مالیات قرار می‌گیرد.

طبق قانون، شرکت و کارفرما موظف است که سالی یک ماه(آخرین حقوق) سنوات پرداخت کند، اما اگر عرف و قانون کارگاه یا شرکتی این باشد که دو ماه حقوق را پرداخت کند، هیچ ممانعتی ندارد و این یک قرارداد دو طرفه بین کارگر و کارفرما محسوب می‌شود. البته که پرداختی اضافه‌تر از یک ماه، جزو هزینه‌های قابل قبول برای مالیات قرار نمی‌گیرد.

سنوات و پایه سنوات چیست؟

سنوات بخشی از تسهیلات وزارت کار است که برای افراد شاغل در این وزارتخانه در نظر گرفته می‌شود. در حقیقت سنوات بخشی از پایین بودن میزان حقوق و هزینه‌های زندگی کارگر را جبران می‌کند. پایه سنوات همان مبلغی از آخرین حقوق دریافتی کارمند و کارگر است که به دو صورت سالانه یا در پایان قرارداد پرداخت می‌شود.

پایه سنوات و بازخرید سنوات برای چه کسانی است؟

افرادی که در جامعه مشغول به فعالیت هستند به دو گروه تقسیم می‌شوند. افرادی که قرارداد رسمی‌ دارند یا افرادی که به صورت غیر رسمی ‌در حال فعالیت می‌باشند.

طبق قانون وزارت کار و بخشنامه سال 1392، کارفرما نباید بین این دو نوع قرارداد تفاوتی قائل باشد. سنوات خدمت در زمان بازخرید سنوات باید به یک میزان و با شرایط یکسان محاسبه شود.

بازخرید سنوات چه زمانی انجام می‌شود؟

همانطور که می‌دانید قراردادی بین کارفرما و کارگر منعقد می‌شود که با توجه به بندها و ماده‌هایی که در این قرارداد وجود دارد، هر دو را موظف به انجام تعهدات می‌کند. ممکن است شرایطی به وجود آید که قرارداد بین کارگر و کارفرما فسخ شود. خاتمه قرارداد می‌تواند به شرایط مختلف صورت گیرد. این موارد عبارتند از:

 • استعفای کارگر
 • فسخ قرارداد
 • بازنشستگی
 • فوت کارگر
 • ازکارافتادگی

در این موارد باید بازخرید سنوات انجام شود.

بازخرید سنوات هنگام بازنشستگی

با توجه به بازخرید سنوات بازنشستگان به اطلاع می‌رساند، افرادی که در واحد‌های مشمول قانون وزارت کار بازنشسته می‌شوند و قرارداد آن‌ها پایان یافته است، برای هر سال خدمت بر اساس آخرین حقوق دریافتی و معادل یک ماه حق سنوات دریافت می‌کنند.

نکته: فرد بازنشسته‌ای که مجدد مشغول به کار شود مانند سایر کارگران از سنوات خدمت بهره‌مند خواهد شد.

تقاضای کارمند برای بازخرید سنوات

افرادی که به صورت رسمی ‌یا غیر رسمی‌ مشغول فعالیت هستند، اگر به صورت کتبی درخواست بازخرید سنوات داشته باشند، اداره دولتی با درخواست آن‌ها با توجه به شرایط مختلفی موافقت خواهد کرد. این شرایط به شرح زیر است:

 • کارگر مشمول قانون کار نباشند.
 • به سن بازنشستگی نرسیده باشند.

توجه کنید که بر اساس ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی با داشتن یکی از موارد زیر می‌توانند کارمند خود را بازنشسته اعلام کنند:

 • حداقل 30 سال سابقه خدمت برای شغل‌های غیر تخصصی و 35 سال برای مشاغل تخصصی است. در این صورت بازخرید سنوات انجام می‌شود.
 • حداقل 60 سال سن با حداقل 25 سال سابقه خدمت که برای محاسبه بازخرید سنوات و بازنشستگی، معادل 25 روز از حقوق را دریافت خواهند کرد. این قانون برای متصدیان مشاغل سخت، زیان آور، جانبازان و معلولان تا 5 سال کمتر است و شرط سنی برای خانم‌ها منظور نمی‌شود.
 • سقف سنی و بازنشستگی برای متصدیان مشاغل تخصصی، 70 سال است. کارمندان تخصصی که سابقه خدمت آن‌ها کمتر از 25 سال است، اگر بیش از 20 سال سابقه خدمت داشته باشند، می‌توانند تا رسیدن به سن 25 سال خدمت، فعالیت خود را ادامه دهند. در غیر این صورت، بازخرید سنوات آن‌ها انجام می‌شود.
بازخرید سنوات

نحوه درخواست بازخرید سنوات

سنوات خدمت به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟ این سوالی است که برای کارمندان و کارگران پیش می‌آید. اگر شما هم می‌خواهید در این باره اطلاعات بیشتری کسب کنید، توصیه می‌کنیم مقاله سنوات خدمت به چه کسانی تعلق می‌گیرد را مطالعه نمایید.

استفاده از مشاوره برای بازخرید سنوات

همانطور که توضیح دادیم، بازخرید سنوات یکی از مهم‌ترین مسائلی است که برای کارگر‌ها و کارمند‌ها انجام می‌شود. هدف از بازخرید سنوات کمک مالی است که به پاس خدمت کارگر و کارمند به او تعلق می‌گیرد. شاید برخی از افراد اطلاعات کاملی از این موضوع نداشته باشند و نیاز باشد که برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوره بیمه در ارتباط باشند.

بیمه دات کام یک سامانه آنلاین برای استعلام، مقایسه و خرید انواع بیمه نامه است. شما می‌توانید تمام سوالات بیمه‌ای خود را به صورت کامنت با کارشناس‌های این مجموعه در میان بگذارید و پاسخ سوال خود را دریافت کنید. استفاده از یک مشاوره بیمه‌ای متخصص می‌تواند شما را از گمراهی و سردرگمی‌خارج کند تا با قوانین بیمه تامین اجتماعی و بازخرید سنوات آشنایی کامل داشته باشید.

 

آخرین مقالات مرتبط با این مطلب مشاهده آرشیو مقالات مشاهده آرشیو
12 اردیبهشت 1401 / اطلاعات بیمه ای

بیمه تامین اجتماعی چیست؟+ انواع، پوشش‌ها و خدمات

بیمه تامین اجتماعی چه پوشش‌ها و خدماتی به بیمه‌گزاران می‌دهد؟ شرایط بازنشستگی بیمه را در این مقاله بخوانید.

01 اردیبهشت 1401 / اطلاعات بیمه ای

بیمه فراگیر خانواده ایرانی برای همه اعضای خانواده

بیمه فراگیر خانواده مخصوص چه افرادی است؟ این بیمه‌نامه چه طرح‌ها و پوشش‌هایی دارد؟ برای آگاهی بیشتر این مقاله را بخوانید.

20 فروردین 1401 / اطلاعات بیمه ای

قوانین کار: میزان حقوق اضافه کاری و ساعات قانونی کار هر کارگر در 1401

اگر کارگر یا کارفرما هستید و می‌خواهید اطلاعاتی در مورد قوانین کار کسب کنید، این مقاله برای شما نوشته شده است.

20 فروردین 1401 / اطلاعات بیمه ای

بیمه قالی بافی: مزایایی که هر هنرمند قالیباف، می‌تواند از آن بهره ببرد.

اگر یک هنرمند قالی باف هستید و بیمه‌ای ندارید، می‌توانید تحت پوشش بیمه قالیبافی قرار بگیرید! با خواندن این مقاله با جزییات بیمه قالی بافی آشنا شوید.

03 فروردین 1401 / اطلاعات بیمه ای

خدمات درمانی با کارت ملی را چگونه بدون نیاز به دفترچه تامین اجتماعی دریافت کنیم؟

هویتِ مورد اعتماد جزء حیاتی یک جامعه با عملکرد خوب است. به همین دلیل است که بهبود امنیت، کاهش تقلب در شناسنامه و سرقت هویت و اعتمادسازی در دستور کار هر دولتی قرار

01 فروردین 1401 / اطلاعات بیمه ای

مشاور بیمه: وظایف، مزایا و ویژگی‌ها+ چگونه مشاوره بیمه شویم؟

اگر به دنبال یک شغل پاره وقت با پورسانت بالا هستید، اگر به دنبال شغل دوم در کنار شغل اصلی خود هستید، حتما این مقاله را بخوانید!

فرم ارسال دیدگاه پیرامون این مطلب

دیدگاه کاربران بیمه دات کام
Alijani
19 بهمن 1400

با سلام و احترام
دوتا سوال دارم آیا با ده سال سابقه کار امکان بازخرید وجود داره؟
و اینکه آیا میشه بازخرید کرد اما بجای گرفتن سنوات انتقالش داد به بیمه دیگه یا تبدیل به بیمه دیگه و تا بازنشستگی ادامه داد؟
مثلا از آموزش پرورش بازخرید کرد و بیمه رو بصورت شرکتی یا خویش فرما ادامه داد
ممنونم میشم راهنمایی کنید

  کارشناس بیمه
  19 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، در هر مورد که فرمودید، امکان پذیر نیست.

M.k
21 بهمن 1400

سلام
آیا پرستار با سابقه ۱۷سال امکان بازخرید دارد؟که بتواند با ۲۰سال سابقه و طبق قانون مشاغل سخت بازنشسته بشه؟

  کارشناس بیمه
  24 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، این مساله به قوانین شغلی شما مرتبط است و اینکه دقیقا در کدام حوزه قرار دارد.

مجید
26 بهمن 1400

سلام وقت بخیر
من در سال ۸۵ توسط دولت آقای احمدی نژاد بصورت قرارداد کار مشخص حکم خوردیم و با همسان سازی قراردادی ها کار معین شدیم الان من حدود ۱۶ سال سابقه کار دارم و می‌خواهم استعفا بدم آیا من مشمول قانون بازخریدی میشم .ممنون میشم راهنمايي کنید

  کارشناس بیمه
  26 بهمن 1400

  سلام دوست عزیز، شما باید آن دو شرط را داشته باشید. در غیر این صورت نمی توانید.

M.h.2015
01 اسفند 1400

سلام خسته نباشید
من حدود نه سال است بیمه مشاغل آزاد واریز میکنم بدون هزینه دفترچه میخواستم بدونم برای من امکان بازخرید وجود دارد یا نه؟
ممنون

  کارشناس بیمه
  07 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، خیر. در تامین اجتماعی باز خریدی وجود ندارد.

علی‌زاده
07 اسفند 1400

سللم‌
قت شما بخیر میخواستم‌ بپرسم بنده ۱۱ سال در یک شرکت کار کردم تاکنون یک باز به من بازخرید داده‌اند الان که میخوام تسویه کنم میگویند پنج سالی که قبلا گرفتی تمام و‌الان فقط میخوان ۵ سال دوم را محاسبه و پرداخت کنند آیا این روش صحیح است یا نه و اگر بخشنامه ای وجود دارد که این را نقض کند میشه راهنمایی بفرمایید

  کارشناس بیمه
  07 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، این مساله بیشتر به قوانین کار مربوط می شود و در این مقاله تا جای ممکن توضیح داده ایم. برای دریافت جواب دقیق باید به اداره کار مراجعه کنید.

سعید
09 اسفند 1400

سلام،من 18سال سابقه کار در بانک دارم 10سال پیش یه انفصال از خدمت محکوم شدم چطور میتوانم سنوات خدمت را دریافت کنم، یا اگر بخواهم بیمه شوم چکار باید انجام دهم در ضمن العان 55سال سن دارم متشکرم

  کارشناس بیمه
  10 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، شما با توجه به سنی که دارید دیگر نمی توانید بیمه آزاد شوید. باید جایی برای شما لیست بیمه ارسال کند.

جعفری
10 اسفند 1400

باسلام
من جانباز زیر 20% هستم با 21 سال سابقه بیمه پردازی و54 سال سن آیا میتوانم درخواست بازنشستگی کنم یا نه لطفا” با نوضیح کامل و مستند راهنمایی کنید
متشکرم

  کارشناس بیمه
  11 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، نه نمی توانید با این شرایط بازنشسته شوید. به شعبه مراجعه کنید تا بخشنامه جانبازان را برای شما توضیح بدهند. توضیح کامل مستلزم نوشتن کامل بخشنامه است.

m.m
16 اسفند 1400

سلام وقت بخیر اگر برای یک کارمند در طی سنوات کار در سال قبل سنوات پرداخت شده باشه برای محاسبه سنوات پایان امسال چطور براشون محاسبه میشه؟
منظورم اینه که سنوات در پایان سال دهم پرداخت شده امسال که سال 11 کار در یک مجموعه هست و مثلا حقوق مورد محاسبه یک میلیون باشه ایا فقط یک ماه حقوق پرداخت میشه ؟ یا 11 سال سنوات منهای سنوات پرداخت شده ؟

  کارشناس بیمه
  17 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز منظور شما را دقیق متوجه نشدیم اما اگر هر سال سنوات را حساب می کرده، دیگر چرا باید سال های قبل را هم پرداخت کند. البته برای جواب دقیق با یک کارشناس اداره کار صحبت کنید.

مهدی
17 اسفند 1400

سلام وقت شما بخیر
من حدود 21 سال سابقه بیمه دارم و نیروی کار معین هستم در شرکت دولتی آیا این امکان داره زودتر از موعد بازنشست شد یا بازخرید کنم خودم را. از کار دولتی خسته شدم. میخوام برم تو کار آزاد . لطفا راهنمایی بفرمایید. متشکرم

  کارشناس بیمه
  18 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، بله میتوانید باز خرید کنید و بقیه بیمه خودت را بصورت اختیاری ادامه بدهید تا بازنشسته شوید.

طوفان
20 اسفند 1400

سلام خسته نباشید خاستم بدونم من تقریبا 6سال بیمه دارم و میخوام باز خرید کنم بیمه رو بعد از بیمه پولشو بگیرم چه کاری باید انجام بدم یا باز خرید کنم چقد بهم تعلق میگیرع؟

  کارشناس بیمه
  21 اسفند 1400

  سلام دوست عزیز، اصلا در تامین اجتماعی بازخریدی نداریم که شما بخواهید پول خودت را پس بگیرید.

میر محمد ن
01 فروردین 1401

با سلام.من کارمندرسمی بانک صنعت ومعدن هستم.۱۷ سال سابقه دارم میخوام بازخرید کنم آیامیتونم بازخرید کنم؟ یک ونیم سال هم سابقه دارم ومیخوام بانک بیارم بیمه من چی میشه میتونم بیمه خودمو بریزم وبعد ۳۰سال بازنشست بشم؟بیمه بانک میشم یا…؟لطفا منو راهنمایی بفرمایید.

  کارشناس بیمه
  03 فروردین 1401

  سلام میرمحود عزیز اگر بانک موافقت کند ۰۲ اگر از بانک در بیای میتوانی بعدش خودت را بیمه حرف و مشاغل آزاد در تامین اجتماعی بیمه کنی و بعد سوابق بانک خودت را با پرداخت مابه التفاوت به صندوق تامین اجتماعی انتقال بدهی

   میر محمد ن
   08 فروردین 1401

   بببخشید یعنی من باید۲۰سال سابقه کار داشته باشم تابتونم بازخرید کنم؟
   الان سن بازنشستگی برای خانم ها در بانک چقدر است؟

    کارشناس بیمه
    09 فروردین 1401

    سلام دوست عزیز، اینکه سن بازنشستگی برای خانم ها در بانک چقدر است، به قوانین آن ها بستگی دارد. بازخرید در حالت کلی، هرچی شرایط داشته است، برای شما نوشته ایم. فقط اینکه بازخریدی ربطی به تامین اجتماعی ندارد اگر بیمه شما تامین اجتماعی است با ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن میتوانید بازنشسته شوید.

مهدی4150
04 فروردین 1401

سلام حدود 24 سال برای اداره آموزش پرورش کار کرده ام که حدود 12 سال آن را بصورت رسمی و مابقی را قراردادی بودم، ده سال از خدمتم مشمول سنوات است الان با 59 سال و 4ماه سن درخواست بازنشستگی دادم قبول نکردند ترک کار کردم و بیمه گفت 6 ماه بیمه آزاد رد کنم تا حقوقم وصل شود و اداره من رو متهم و به بازخریدبا 40 روز محکوم کرد. بازخرید فقط مربوط ب سنوات و پاداش است یا روی حقوق و بیمه هم اثر دارد؟ آیا باید بپذیرم یا باید اعتراض بزنم؟

  کارشناس بیمه
  04 فروردین 1401

  سلام مهدی عزیز
  ۰۱ بازنشستگی شما هیچ ارتباطی به سنوات و پاداش ندارد ۰۲ سن شما حتما باید ۶۰ سال باشه که بتوانی بازنشسته شوی این ۶ ماه هم بیمه حرف و مشاغل آزاد واریز کنید تا بتوانی بازنشسته شوی

عارف
04 فروردین 1401

سلام
من ده ساله در شرکت. ماهان مشغولم
آخر فروردین 1401 دارم استعفا میدم که 45 روز قبل به کارفرما. اطلاع دادم.
سنوات و مرخصی هایی که 9 روز درسال ذخیره شده و حق و حقوقاتی که به. من تعلق میگیره رو چطور اطلاع داشته باشم؟

  کارشناس بیمه
  04 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز سنوات و محاسبه مرخصی بر اساس قرارداد و طبق قانون کار میباشد لذا به اداره کار در خصوص نحوه محاسبه حضوری مراجعه کنید

جواد
08 فروردین 1401

سلام وعرض ادب
پدر من متولد1350هست و 23سال سابقه بیمه تامین اجتماعی داره ونیروی پیمانی آموزش وپرورش هستش بخاطر اینکه دیگر توانایی کار در اموزش وپروش نداره می خواد بازخرید کنه ایا امکان داره؟واینکه براساس23روز حقوق دریافت میکنه؟

  کارشناس بیمه
  16 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، نه ایشان شرایط بازنشستگی را با توجه به سن و سابقه ندارد

هاجر زمانپور
09 فروردین 1401

ببخشید پدر بنده ۳۰سال سابقه کار دارد و۴۸سال سن امکان باز خرید دوسال سن آن وجود دارد؟

  کارشناس بیمه
  10 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، هرچه شرایط داشته است که در اینجا نوشته ایم. باید بررسی کنید که آیا شرایط نوشته شده مطابق شرایط پدر شما است یا خیر. بعد اینکه اگر تامین اجتماعی منظورتان است باید گفت که بازخرید ندارد.

حسین نظری
12 فروردین 1401

سلام خدا قوت من ۲۳ سال ۹ماه ۲۲روز سابقه بیمه دارم دیگر توان کار را به خاطر دیابت دردکمر به علت آسیب مهرها فشار خون آیا میتوانم باز خرید کنم خودمو یا نه ممنون میشم راهنمایی کنید

  کارشناس بیمه
  13 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، بیمه که بازخرید ندارد.

سعید
13 فروردین 1401

سلام ما چند سالی هست ک قادر به پرداخت بیمه نشده ایم والان میتوانیم بازخرید خود را انجام دهیم

  کارشناس بیمه
  14 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، بیمه که باز خرید ندارد.

محمد بختیاری
14 فروردین 1401

سلام وقت بخیر
آقا سوال من اینه که
پدرم 10سال یه جا کار کرده و بعد خودش رو باز خرید کرد و پولی دریافت کرد
الان که سابقه بیمه میگیریم اون ده سال که سنوات رو گرفته رو سابقه بیمه نمیاد حساب میشه اون ده سال یا خیر برای بازنشستگی؟؟

  کارشناس بیمه
  15 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، اگر حق بیمه آن ده سال را کارفرما به تامین اجتماعی واریز کرده بله حساب میشود ولی اگر واریز نکرده که خیر

م.د از تهران
17 فروردین 1401

سلام وقت بخیر، من پنج سال در یک مغازه مشغول کار بودم الان کارفرما عذر من را خواسته و ماهیانه به من حداقل حقوق و پایان سال فقط عیدی را پرداخت کرده، حال بفرمایید چه حق و حقوقی به من در این مدت پنج سال تعلق میگیرد؟ ممنون

  کارشناس بیمه
  08 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، در مقاله قوانین کار تمامی اطلاعات را کامل نوشته ایم.

حسين پور
20 فروردین 1401

سلام وقت شما به خير، من پرستار رسمي بوده ام و حدود ١١ سال سابقه كار داشته ام با بيمه تامين اجتماعي و در سال ٩٧ به سوئد مهاجرت كرده ام و طي اين سه سال مرخصي بدون حقوق داشته ام. در حال حاضر بايد استعفا دهم يا بازخريد كنم؟ ايا امكاني هست تا بتوانم بابت ١١ سال سابقه ام مبلغي دريافت كنم؟

  کارشناس بیمه
  12 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، ۰۱ فرقی نمیکند ۰۲ خیر نمیتوانید باید بیمه خودت را بصورت آزاد پرداخت کنید تا شرایط بازنشستگی را احراز کنید.

Sh
21 فروردین 1401

باسلام
من حدودا بالای 13سال (اول حدودا ۳سال بصورت ارکان ثالث بعدا تقریبا ۱۰سال بصورت قرارداد موقت ) در شرکت نفت مشغول به کارم با حتساب خدمتم به طور کلی حدودا ۱۵ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم
این توضیحات جهت راهنمایی شما عزیزان در مورد این سوال من هست ..۱ _الان با این سابقه کار حدودا ۱ماه هست تبدیل به نیروی رسمی شرکت نفت شدم
سوال اینکه این حدود ۱۵ سال سابقه به نفت انتقال داده میشه ..
۲_ آیا اگر بلافاصله یا چند ماه بعد بخوام باز خرید کنم امکانش هست
لطفا بفرمایید که ایا امکان باز خرید هست ..ودرکل چه اتفاقی میفته اگر بخوام باز خرید کنم از شرکت نفت
متشکرم

  کارشناس بیمه
  21 فروردین 1401

  سلام دوست عزیز، ۰۱ بله سوابق تامین اجتماعی شما قابل انتقال است ۰۲ بازخریدی مربوط به موافقت دستگاهی است که کار میکنید

شهرام کیفر گیر
21 فروردین 1401

با سلام وخسته نباشید به شما و ممنون از راهنمایی های خوب که دارید
سوال من ۱۸ سال سابقه کار در کارخانه اجر نما دارم وهیچ گونه سنوات و عیدی به من ندادن حالا اگر بخواهند بدهند چند سال گذشته به چه صورت حساب میشود قرداد ندارم ایا محاسبه قبل به روز حساب میشود لطفا راهنمایی کنید

سوال دیگر من چهل سه سال سن دارم و اگر سابقه بیمه ام بیست سال شود بازنشته میشوم یا نه

  کارشناس بیمه
  27 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، بله باید کارفرما براساس آخرین دستمزد و به روز حساب کند و به شما پرداخت کند

کارمند دولت
21 فروردین 1401

با سلام – من حدود 15 سال سابقه بیمه دارم از سال 79 تا 86 در یک سازمان دولتی کار کردم و حقوق گرفتم اما بیمه برای من رد نشده است. قراردادهای کاری هم دارم هر چند در آنها قید شده بود که شامل بیمه نمی شود! آیا امکان شکایت و ثبت سابقه بیمه وجود دارد؟

  کارشناس بیمه
  28 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، از یک کارشناس اداره کار بپرسید. به هر حال سازمان شما دولتی بوده است.

جمشید
23 فروردین 1401

سلام و سپاس بخاطر توضیحات کامل فوق
یک سوال داشتم خدمتتون
در حال حاضر شرکت ما تصمیم به پرداخت سنوات چندساله را که تا کنون پرداخت نشده را دارد. مبنا را هم حقوق اسفند قرار داده اند. اما در حقوق اسفند مبلغی که به اندازه دریافتی است به عنوان پاداش ذکر شده و پرداخت هم شده است. ایا این مبلغ پاداش باید در محاسبات حق سنوات چند ساله آورده شود یا خیر؟

  کارشناس بیمه
  01 خرداد 1401

  سلام دوست عزیز، خیر.

N.z
26 فروردین 1401

سلام خسته نباشین من از قالی بافی 15سال بیمه دارم و خودم36 سال دارم میخواستم ببینم میتونم بازخرید کنم یا نه

  کارشناس بیمه
  26 فروردین 1401

  سلام بیمه تامین اجتماعی چیزی به نام بازخرید ندارد.

علی
29 فروردین 1401

سلام بنده بیست سال سابقه بیمه دارم وبیمه رانندگان رد میکنم میتونم خودم رو باز خرید کنم و ۴۲ سال سن دارم؟

  کارشناس بیمه
  07 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، اصولا در بیمه های پایه چیزی به اسم بازخرید نداریم.

ستاره
10 اردیبهشت 1401

با سلام و عرض ادب
من ۴۰ سالمه و الان ۱۹ سال و ۴ ماه هست که توی بیمارستان بعنوان کارمند اداری (متصدی ثبت) مشغول بکار هستم.
الان واقعا از محیط بیمارستان خسته شدم و دیگه از لحاظ روحی نمی تونم ادامه بدم .
می خواستم ببینم چه جوری می تونم دیگه سرکار نرم و بقیه ی بیمه رو خودم بریزم تا بازنشسته بشم؟
یا اگر بازخرید کنم عواقبش چیه؟

  کارشناس بیمه
  11 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، بیمه اختیاری می توانید شود. بیمه بازخرید ندارد.

رضا
16 اردیبهشت 1401

با سلام بنده ۴۲سال دارم و ۲۲سال سابقه پرستاری می‌خوام استعفا بدم و مابقی بیمه رو خودم پرداخت کنم تا ۳۰سال بشه من با چه حقوقی بازنشست میشم آیا امکانش هست یا خیر

  کارشناس بیمه
  17 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، با چه حقوق بازنشسته میشوید آن بستگی به پرداخت حق بیمه و مدت سابقه شما دارد ملاک محاسبه بازنشستگی متوسط دستمزد دوسال آخر و کل سابقه پرداخت حق بیمه شما است.

   رضا
   31 اردیبهشت 1401

   با سلام مجدد نفرمودید بنده میتونم استعفا بدم و ما بقی بیمه رو مشاغل آزاد بریزم

    کارشناس بیمه
    01 خرداد 1401

    سلام دوست عزیز، میتوانی استعفا بدهید و بیمه آزاد شوید ولی در بیمه حرف و مشاغل آزاد نمی توانید حق بیمه بالای بریزید در بیمه حرف و مشاغل آزاد ملاک محاسبه حداقل دستمزد است

فرناز
17 اردیبهشت 1401

سلام خانمی هستم ۴۴ ساله و کارمند رسمی وزارتخانه با ۲۳ سال سابقه کار که حدودا ۵سال بعد استخدام از صندوق بازنشستگی به صندوق تامین اجتماعی تغییر صندوق انجام دادم و در حال حاضر بیمه من در فیش حقوقی تامین اجتماعی هست لطفا راهنمایی کتید آیا شرایط بازنستگی بیش از موعد یا بازخریدی رو دارم یا خیر چون شرایط رفتن به سر کار رو دیگه ندارم ممنون

  کارشناس بیمه
  17 اردیبهشت 1401

  سلام دوست عزیز، ۰۱ خیر شرایط بازنشستگی را ندارید و بازخریدی هم ربطی به تامین اجتماعی ندارد مربوط به کارفرما است.

عضویت در خبرنامه برای اطلاع از تخفیف های ماهانه در خبرنامه بیمه دات کام عضو شوید