بیمه دات کام

شرکت بیمه آرمان

شرکت بیمه آرمان

شرکت بیمه آرمان (سهامی عام) با مجوز شماره ۴۱۹۸۰۱ از طرف بیمــه مرکزی جمهوری اسلامی ایـران در سال 1390در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، به ثبت رسید و پروانه فعالیت انواع

رشته‌های بیمه‌گری را با شماره ۴۳۵۴۱/۹۰ در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ نمود.

بانک ایران زمین، بانک گردشگری، شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان، شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس، شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان، شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق و شرکت فراز

پلیمر فردوس از سهامداران عمده و تعداد ۴۴ سهامدار حقوقی جزء و بیش از ۱۰۰ سهامدار حقیقی، سهامداران این شرکت محسوب می‌شوند.

شرکت بیمه‌ آرمان با تاسیس و راه اندازی ۴۱ شعبه در مرکز استان ها و بعضی از شهرهای بزرگ و همچنین با در اختیار داشتن حدود ۸۰۰ نمایندگی در سراسر کشور به رفع مساله پراکندگی متقاضیان بیمه و

بیمه گذاران در مناطق مختلف کشور پرداخته و امکانات لازم را برای ارایه خدمات بیمه‌ای در شهر یا منطقه محل استقرار بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان فراهم نموده است.

بیمه خودرو

وسایل نقلیه نقش مؤثری در زندگی روزمره و ارتقای ترددهای شهری و مسافرت‌های برون شهری و صرفه جویی در زمان به خود اختصاص داده‌اند اما از سوی دیگر استفاده از این وسایل، خطرات و

خسارت‌هایی برای رانندگان، صاحبان آنها و اشخاص ثالث به وجود آورده است. با توجه به این که جبران این گونه خسارت‌ها فشار هزینه ای فراوانی را تحمیل می‌کند، اکثر رانندگان و صاحبان خودرو هنگام

وقوع حادثه و ایجاد خسارت قادر به جبران هزینه‌ها نیستند و با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. شرکت بیمه‌گر آرمـــان با اطلاع از وضعیت زیان دیدگان ناشی از خسارت‌های مذکور برای جبران و رفع

پیامدهای آن با ارائه بیمه نامه های خودرو سعی در جبران خسارت‌ها و رفع پیامد های آن کرده تا رانندگان و صاحبان خودروها بتوانند با برخورداری از مزایای این بیمه‌نامه‌ها احساس آرامش و امنیت کنند.

انواع بیـمه های خـودرو

بیمۀ شخص ثالث آرمان:

در بیمه‌نامه شخص ثالث آرمان ، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث تحت پوشش قرار می‌گیرد. منظور از شخص ثالث اشخاصی (به غیر از رانندۀ مسبب حادثه)

هستند که به سبب وقوع حوادث مرتبط با وسیله نقلیه مورد بیمه و یا محمولات آن دچار زیان‌های مالی و جانی شوند.

زیان‌های مالی، زیان‌های مستقیمی است که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شود و زیان‌های جانی شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی

یا دیه فوت شخص ثالث است.

بیمۀ حوادث آرمان:

پوشش این بیمه‌نامه شامل رانندگانی است که بر اساس تشخیص مقامات مربوط، در حادثه رانندگی مقصر شناخته شوند. تعهدات بیمه‌گر شامل پرداخت غرامت فوت یا نقص عضو و یا از کار افتادگی دائم اعم

از کلی و جزئی ناشی از حوادث رانندگی خواهد بود.

بیمه بدنه خودرو آرمان:

بیمه بدنه آرمان، خسارت‌هایی را که به علت حوادث مشمول بیمه (حادثه، تصادف، تصادم، واژگونی، سقوط، آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سرقت) طبق شرایط عمومی و خصوصی بیمه‌نامه خواه ناشی از تقصیر

دارنده (راننده) و یا دیگران باشد، جبران می‌کند. بیمه گذار می‌تواند علاوه بر پوشش‌های فوق که پوشش‌های اصلی بیمه نامه است اقدام به خرید پوشش‌های اضافی به شرح زیر نماید:

• سرقت درجا (قطعات و لوازم درخواستی و یا کلیه قطعات)

• شکست شیشه به تنهایی

• سیل، زلزله و آتشفشان

• پاشیدن رنگ، اسید و مواد شیمیایی

• غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در مدت تعمیر

• نوسان قیمت خودرو

بیمه آرمـــان در راستای رفاه حال بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان محترم و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه‌های اضافی، علاوه بر صدور بیمه‌نامه در اسرع وقت و حق بیمه مناسب، با حضور به موقع در صحنه

تصادف یا نشانی اعلام شده، خسارت‌های مالی را تا سقف ضوابط و مقررات جاری بیمه مرکزی، پرداخت می‌‌کند.

برخی از اصطلاحات بیمه‌ای شرکت بیمه آرمان

شخص ثالث: هر شخصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع قانون دچار زیان‌های بدنی یا مالی می‌شود، به استثناء راننده مسبب حادثه.

خسارت‌های بدنی :

هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی (جزئی یا کلی- موقت یا دایم) یا دیه فوت.

استثنائات بیمه بدنه آرمان

• خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه

• خسارت وارده به محمولات وسلیه نقلیه مسبب حادثه

• خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو

• خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرایم

حوادث مشمول بیمه بدنه خودرو آرمان

هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه و نیز خسارتی که از محمولات وسایل نقلیه دارای بیمه‌نامه فوق به اشخاص ثالث وارد می‌شود.

بیمه حوادث آرمان :

شرکت‌های بیمه موظفند همزمان با صدور بیمه‌نامه شخص ثالث، راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه را حداقل به میزان معادل ریالی دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه حرام تحت پوشش قرار دهند و خرید این

بیمه نامه برای کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اجباری است.

تعهدات بیمه گ در بیمه حوادث آرمان

پرداخت غرامت فوت یا نقص عضو و یا از کار افتادگی دائم اعم از کلی و جزیی ناشی از حوادث رانندگی پوشش این بیمه‌نامه شامل رانندگانی است که بر اساس نظر مراجع ذیربط، در حادثه رانندگی مربوط

مقصر شناخته شوند. پرداخت غرامت موکول به آن است که راننده مسبب حادثه، گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مقصر حادثه داشته باشد.

خسارت های تحت پوشش بیمه بدنه آرمان

• خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه باشد و یا چنانچه در حین حرکت ، اجزا و یا محمولات

موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود.

• خسارتی که در اثر آتش سوزی ، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد.

• در صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است خسارت وارد شود.

• خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود ، شامل هزینه های متعارف برای نجات موضوع بیمه خسارت دیده و جلوگیری از توسعه خسارت و انتقال موضوع

بیمه خسارت دیده به نزدیک ترین محل مناسب برای تعمیرآن ، حداکثر تا بیست درصد خسارت وارده قابل جبران خواهد بود .

پوشش‌های اضافی بیمه بدنه آرمان

بیمه گذار میتواند علاوه بر پوششهای فوق که پوششهای اصلی بیمه بدنه آرمان است، اقدام به خرید پوشش‌های اضافی به شرح زیر نماید:

• سرقت درجا (قطعات و لوازم درخواستی ویا کلیه قطعات)

• شکست شیشه به تنهایی

• سیل ، زلزله و آتشفشان

• پاشیدن رنگ ، اسید و مواد شیمیایی

• غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در مدت تعمیر

• نوسان قیمت خودرو

خسارت هایی که تحت پوشش بیمه بدنه آرمان قرار نمی گیرند:

• خسارت هایی که به علت استفاده از موضوع بیمه در مسابقه اتومبیل رانی یا آزمایش سرعت به آن وارد شود .

• خسارت های وارد به موضوع بیمه به علت حمل مواد منفجره ، سریع الاشتعال و یا اسیدی مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص حمل آن باشد.

• خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه

• خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاء مشابه روی بدنه موضوع بیمه

• کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه شده باشد

• زیان ناشی از عدم امکان استفاده از موضوع بیمه حادثه دیده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بیمه نامه

مدارک موردنیاز خسارت بیمه بدنه آرمان

 • اصل بیمه نامه

 • اصل الحاقیه ( در صورت وجود )

 • اصل گواهینامه راننده مقصر

 • اصل کارت خودروی مقصر یا اصل سند خودرو

 • قولنامه یا وکالت نامه در صورت وجود

 • اصل کارت ملی مقصر

 • اصل بیمه نامه ثالث

 • اصل برگ کروکی راهور

مدارک مورد نیاز دریافت خسارت بدنی بیمه شخص ثالث آرمان

 • اصل بیمه نامه مقصر + پیوست اصل کوپن ( برش خسارت )

 • اصل الحاقیه ( در صورت وجود )

 • اصل گواهینامه راننده مقصر

 • اصل کارت خودروی مقصر

 • اصل کارت ملی مقصر

 • اصل بیمه نامه زیاندیده

 • اصل گواهینامه زیاندیده

 • اصل کارت خودروی زیاندیده

 • اصل کارت ملی زیاندیده

 • اصل کارت ملی مالک خودروی مقصر و یا زیاندیده( درصورتی که مالک شخص دیگری است )

 • بازدید هم زمان خودرو مقصر و زیاندیده توسط کارشناس شرکت

 • کروکی و یا گزارش مقامات انتظامی و قضائی

مدارک مورد نیاز خسارت جانی ( حوادث راننده ) بیمه شخص ثالث آرمان

 • اصل بیمه نامه مقصر

 • اصل الحاقیه (درصورت وجود)

 • اصل گواهینامه راننده

 • اصل کارت خودرو

 • اصل کارت ملی راننده

 • اصل یا تصویر برابر اصل کارت ملی و شناسنامه وراث

 • کروکی ( هیئت سه نفره / پنج و هفت نفره در صورت وجود )

 • برگ صورتجلسه پلیس 110

 • اوراق و گزارشات انتظامی و قضائی

 • تصویر برابر اصل شده نظریه های پزشکی قانونی به همراه خاتمه درمان

 • تصویر برابر اصل شده خلاصه پرونده بالینی مراکز درمانی

 • اصل برگ گواهی فوت یا جواز دفن یا معاینه جسد

 • انحصار وراثت (نامحدود)

 • رأی دادگاه (در صورت وجود)

مدارک مورد نیاز خسارت جانی بیمه شخص ثالث آرمان

 • تصویر برابر اصل بیمه نامه مقصر به انضمام اصل کوپن باطل شده

 • اصل یا تصویر الحاقیه ( در صورت وجود )

 • اصل یا تصویر برابر اصل شده گواهینامه راننده مقصر(ممهور به مهر دادگاه)

 • اصل یا تصویر برابر اصل شده کارت خودروی مقصر(ممهور به مهر دادگاه)

 • اصل یا تصویر برابر اصل شده کارت ملی راننده خودروی مقصر(ممهور به مهر دادگاه)

 • تصویر برابر اصل شده بیمه نامه زیاندیده (ممهور به مهر دادگاه)

 • تصویر برابر اصل شده گواهینامه زیاندیده(ممهور به مهر دادگاه)

 • اصل یا تصویر برابر اصل شده کارت خودروی زیاندیده(ممهور به مهر دادگاه)

 • اصل یا تصویر برابر اصل شده کارت ملی راننده خودروی زیاندیده(ممهور به مهر دادگاه)

 • اصل یا تصویر برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه مصدومین(ممهور به مهر دادگاه)

 • اصل یا تصویر برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه باطل شده متوفی(ممهور به مهر دادگاه)

 • اصل یا تصویر برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه وراث(ممهور به مهر دادگاه)

 • اصل یا تصویر برابر اصل شده کروکی ( هیئت سه نفره / پنج و هفت نفره در صورت وجود )(ممهور به مهر دادگاه)

 • برگ صورتجلسه پلیس (ممهور به مهر دادگاه)(ممهور به مهر دادگاه)110

 • اوراق و گزارشات انتظامی و قضائی(ممهور به مهر دادگاه)

 • تصویر برابر اصل شده نظریه های پزشکی قانونی(ممهور به مهر دادگاه)
 • تصویر برابر اصل شده خلاصه پرونده بالینی مراکز درمانی(ممهور به مهر دادگاه)

 • اصل برگ گواهی فوت یا جواز دفن یا معاینه جسد

 • انحصار وراثت ( نامحدود )(ممهور به مهر دادگاه)

 • اصل یا تصویر برابر با اصل شده رأی دادگاه

تخفیفات و نحوه محاسبه تخفیفات بیمه خودروآرمان

از تاریخ 18/11/1396 تخفیف عدم خسارت، به ازای هر سال %۵ و حداکثر %۷۰ تخفیف بیمه شخص ثالث در صورت عدم دریافت خسارت از شرکت بیمه‌گر در نظر گرفته میشود ، البته تخفیفاتی که متعلق به

قبل از این تاریخ هست به قوت خودش باقی است و بعد از آن، هر سال 5 درصد به آن تخفیف افزوده می شود تا به تخفیف نهایی 70 درصد برسد.

شرایط پرداختی حق بیمه بدنه آرمان

شرایط پرداختی حق بیمه شخص ثالث آرمان

مدت زمان بیمه نامه شخص ثالث آرمان (کوتاه مدت ، سه ماهه و ... )

یک ساله: بيمه شخص ثالث معمولا به صورت سالیانه صادر شده و اعتبارش از ساعت 24 روز صدور شروع می گردد.

کوتاه مدت: در کنار بیمه‌های سالیانه، شرکت های بیمه‌گر ، بیمه های کوتاه مدت را نیز برای بیمه‌هایی همچون بیمه شخص ثالث ارائه می‌کنند. برخی شرکت‌ها مدت زمان 2، 4 و 6 ماهه رو برای ارائه بیمه

کوتاه مدت در نظر می گیرند البته این تعداد ماه زمان درنظر گرفته شده برای بیمه شخص ثالث می تواند به صورت 3، 5 ، 7 و نه ماه نیز متغیر باشد.

البته باید به این نکته توجه نمایید که این بیمه ها براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه می‌شوند و معمولا از بیمه های سالیانه گرانتر هستند; یعنی ممکن است حق بیمه یک بیمه نامه 6 ماهه، معادل 60%

بیمه‌نامه سالیانه باشد.

میزان رضایتمندی بیمه شدگان از حق بیمه ، خسارت دریافتی و .... شرکت بیمه آرمان

توانگری مالی یکی از معیارهای مهم ارزیابی شرکت بیمه‌گر است. توانگری مالی، میزان توان مالی شرکت در تحقق تعهدات مالی خود است. هرچه شرکت در ارزیابی معیارهای مربوطه، امتیاز بالایی کسب

نماید، از سطح توانگری مالی و قدرت بالاتر در پرداخت و تامین مطالبات بیمه‌گزاران برخوردار بوده و بیمه‌گزاران می توانند اعتماد بیشتری به آن شرکت بیمه‌گر داشته باشند.در راستای مقررات مصوب شورای

عالی بیمه( آیین نامه شماره 69) بیمه مرکزی هر ساله براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال گذشته شرکت های بیمه‌گر ، امتیاز توانگری مالی آن‌ها را در پنج سطح اعلام می کند. براساس آخرین آمار

بانک مرکزی ، امتیاز توانگری مالی شرکت بیمه آرمان و سطح 71 و سطح دو است.

با توجه به شاخص های عملکردی موردتایید سازمان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شامل مراحل صدور بیمه نامه، ارائه اطلاعات مناسب به مشتری، سادگی و سرعت پرداخت خسارت، رضایت مالی،

سطح دانش پرسنل و کارمندان، سطح کیفیت ارتباط با مشتری و پاسخگویی، تعداد شعب و نمایندگی ها، تعداد مراحل صدور بیمه نامه، تنوع شرایط بیمه نامه با توجه به نیاز مشتری، رضایت از حق بیمه و

میزان خسارت دریافتی، تبلیغات که توسط پژوهشکده بیمه منتشر شده است، می توانید آخرین رتبه بندی شرکت های بیمه‌گر نظیر بیمه‌ آرمان را از لینک زیر بیابید.

آخرین رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه‌گر

.