مرور برچسب

سایت سنهاب ورود

سامانه استعلام بیمه مرکزی (سنهاب) چیست؟

سامانه سنهاب که مخفف”سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه” است، به گردآوری اطلاعات و فراهم سازی امکان نظارت و هدایت صنعت بیمه می‌پردازد. هدف اولیه ایجاد چنین سامانه‌ای‌، ایجاد پایگاه داده‌ای آمار و اطلاعات شرکت‎های بیمه و دسترسی آسان…
تخفیف 75 هزار تومانی بیمه شخص ثالث و بدنه