مرور برچسب

سایت بیمه بیکاری

تمام شرایط بیمه بیکاری۹۹+مشمولین بیمه بیکاری

بیمه بیکاری ، یکی از چترهای حمایتی بیمه تامین اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات قانون کار، شغل خود را از دست می دهند،مقرری بیمه بیکاری را بپردازد.
تخفیف 75 هزار تومانی بیمه شخص ثالث و بدنه