مرور برچسب

تخفیفات بیمه شخص ثالث، تخفیفات عدم خسارت بیمه شخص ثالث، بیمه ثالث ، بیمه دات کام ، بیمه شخص ثالث، استعلام آنلاین بیمه

چگونه تخفیف بیمه شخص ثالث بگیریم؟

اگر در مدت زمان اعتبار بیمه‌نامه، هیچ تصادفی را تجربه نکنید و از شرکت بیمه‌گر خسارتی دریافت نکنید، در زمان تمدید بیمه نامه شخص ثالث خودرو، به شما تخفیف عدم خسارت تعلق می گیرد که بر قیمت بیمه‌نامه جدیدتان اعمال خواهد شد.