مرور برچسب

بیمه زلزله منازل

نرخ بیمه زلزله ساختمان چگونه محاسبه می شود؟

چه در سال های دور و چه در این سال های اخیر، زلزله‌های مخربی کشور را تهدید کرده است. همین مسئله باعث می شود تا بیمه زلزله اهمیت ویژه خود را بیشتر نشان دهد. در این شرایط، بهترین راهکار این است که تک تک افراد با بیمه‌زلزله،شرایط و جزئیات
تخفیف 75 هزار تومانی بیمه شخص ثالث و بدنه