مرور برچسب

انتقال تخفیف بیمه ثالث

انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث را چطور انجام دهم؟ (نکات ریز انتقال تخفیفات بیمه ثالث)

تخفیفات عدم خسارت هنگام انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث، مهم‌ترین دغدغه رانندگان خودرو است. چون اگر فرد از درصد بالایی تخفیفات به دلیل رانندگی ایمن خود برخوردار باشد، در هنگام خرید بر کاهش قیمت بیمه شخص ثالث تاثیر چشمگیری دارد.
تخفیف 75 هزار تومانی بیمه شخص ثالث و بدنه