مرور رده

شخص ثالث

افزایش ۱۵ درصدی نرخ حق بیمه شخص ثالث

شورای عالی بیمه برای سال آینده نرخ حق بیمه شخص ثالث برای همه وسایل نقلیه را ۱۵ درصد افزایش داد. به گزارش ایسنا، شورای عالی بیمه در راستای اجرای ماده (۳) «آئین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن» مصوب هیئت

الحاقیۀ بیمۀ شخص ثالث چیست و چه زمانی به الحاقیۀ بیمۀ شخص ثالث نیاز است

هر ساله، قوۀ قضائیه نرخ جدید دیۀ کامل در ماه حرام را به بیمۀ مرکزی ابلاغ می‌کند و بر اساس مبلغ جدید، بیمۀ مرکزی حق بیمۀ شخص ثالث را اعلام می‌کند. در سال‌های گذشته، بیمه‌گزاران می‌بایست برای تهیۀ حداقل پوشش، مابه التفاوت حق بیمه‌ای را که بر…

نداشتن بیمۀ شخص ثالث چه مشکلاتی برای شما ایجاد می‌کند

همان‌طور که می‌دانید، بیمۀ شخص ثالث یکی از انواع بیمۀ خودرو است که خسارات جانی و مالی وارد شده به اشخاص زیان‌دیده را پرداخت می‌کند. در قانون بیمۀ شخص ثالث، داشتن این بیمه برای تمام دارندگان وسایل نقلیه موتوری (سواری، مسافری، خودروی بارکش،…

نحوه محاسبۀ حق بیمۀ شخص ثالث

حق بیمۀ پایه که بیمۀ مرکزی آن را ابلاغ می‌کند. حق بیمۀ شخص ثالث و میزان پوشش مالی و بدنی بر اساس دیۀ کامل یک انسان در ماه حرام است. مادۀ ۱۵ قانون مجازات اسلامی در تعریف دیه می‌گوید: دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.…

تاریخچه بیمۀ خودرو در جهان

مسلم است که پیش از اختراع خودرو، بیمۀ خودرو وجود نداشته است؛ بنابراین می‌توانیم پدید آمدن این نوع بیمه را در جهان مربوط به زمان بعد از اختراع خودرو بدانیم، هرچند پیش از آن، شرکت بیمۀ لویدز در لندن از اوایل قرن هجدهم رسماً آغاز به کار کرده…