مرور رده

بیمه شخص ثالث

تاریخچه بیمه اتومبیل در جهان و ایران+ [اینفوگرافیک]

آیا شما هم درباره تاریخچه بیمه اتومبیل کنجکاو بوده‌اید؟ آیا تاریخچه بیمه خودرو بتواند به شما در درک بهتر رشد این بیمه کمک کند؟ مسلم است که پیش از اختراع اتومبیل، بیمه‌اش وجود نداشته است. ظهور تاریخچه بیمه اتومبیل را در جهان، به