مرور رده

بیمه مسافرتی

بیمۀ مسافرتی، راهگشایی برای اتفاقات غیرمنتظره

یکی از اتفاقات غیرمنتظره‌ای که ممکن است در طول سفر برای افراد پیش بیاید، گم شدن مدارک شناسایی مثل پاسپورت، گواهینامه و... است. چنین اتفاقی در سفر می‌تواند ناخوشایند و فراموش‌نشدنی باشد و تمام سفر را تحت تأثیر خود قرار دهد. حتی گم شدن چمدان…

بیمۀ مسافرتی چیست و چرا ما داشتن بیمۀ مسافرتی را به شما توصیه می‌کنیم؟

بسیاری از افراد تعریف درستی از بیمۀ مسافرتی ندارند و برداشت‌های مختلفی از آن می‌کنند. بیمۀ مسافرتی در اصل برای حفاظت مالی در برابر وقایع غیرمنتظره‌ای طراحی شده که ممکن است در طول سفر اتفاق بیفتد. اتفاقاتی که شامل پوشش بیمه سفر می‌شوند…

بیمه مسافرتی

در طول سفر اتفاقات زیادی رخ می دهد که منجر به نگرانی و ایجاد مشکل برای ما در طول سفر می شود. بدی آب و هوا، اسکان، غذا و حوادث غیر مترقبه و ناگهانی باعث می شود که ضرورت استفاده از بیمه ای که ما را در تمام نقاط جهان همراهی کند، در کنارمان بیش…