مرور رده

بیمه آتش سوزی و زلزله

بیمه آتش سوزی چیست؟ چرا منازل خود را بیمه آتش سوزی کنیم؟

در بین حوادث خانمان سوزی که ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد، به جرئت می توان گفت که آتش سوزی و دیدن تصویر سوختن مال و اموال و عزیزان خود دردناک ترین فاجعه ای است که حتی تجسم آن نیز بسیار سخت است. امروزه در ایران، به خاطر عدم رعایت نکات…