چطور می توان از چند بیمه تکمیلی به صورت همزمان استفاده کرد

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

شرایط استفاده از دو بیمه تکمیلی

طرح های موجود در بیمه تکمیلی پوشش ها، مزایا و محدودیت های گوناگونی دارند. به همین دلیل بسیاری از افراد ممکن است به این ایده برسند که با استفاده از دو یا چند بیمه تکمیلی شاید بتوان از پوشش ایده آلی برخوردار شد و در هر طرح اگر محدودیتی وجود داشته باشد با طرح دیگر آن محدودیت را می توان پوشش داد و به این ترتیب همپوشانی مطلوبی در طرح های مختلف ایجاد کرد.

در عین حال بعضی از بیمه های تکمیلی هستند که در مواردی سقف تعهدات بالاتری در پرداخت هزینه های درمان دارند. برای مثال ممکن است بیمه تکمیلی اول شما در عمل جراحی زایمان تا سقف ۱۰ میلیون تومان هزینه ها را تقبل کند در حالی که بیمه تکمیلی دوم تان این عمل را تنها تا ۶ میلیون تومان پوشش دهد. و یا بالعکس بیمه اول در هزینه های فیزیوتراپی ۳ میلیون پرداخت کند و بیمه تکمیلی دوم برای همین مورد ۵ میلیون تومان را در نظر گرفته باشد.

به این ترتیب اکثر افراد در چنین شرایطی ترجیح می دهند که از هر دو بیمه تکمیلی به صورت همزمان استفاده کنند تا در هر موقعیت از پوشش مطلوب و سقف تعهدات بالاتری برخوردار شوند.

اما استفاده از دو یا چند بیمه تکمیلی شرایط خاص خود را دارد که برای سهولت در دریافت خسارات باید به این شرایط توجه داشته باشید تا سریع ترین و بهترین عملکرد را داشته باشید.

اگر شما هم ایده استفاده از دو یا چند بیمه تکمیلی را در سر دارید با ما همراه باشید.

شرایط استفاده همزمان از دو بیمه تکمیلی چیست

برای اینکه به صورت همزمان از دو بیمه تکمیلی استفاده کنید یک شرط مهم وجود دارد که نباید آن را فراموش کرد. این شرط مجموع خسارت های دریافتی شما از شرکت های بیمه را بررسی می کند. در چنین شرایطی و در صورت استفاده از دو بیمه تکمیلی به شکل همزمان، مجموع خسارت های دریافتی شما از شرکت های بیمه طرف قراردادتان، نباید از مجموع هزینه های درمانی که پرداخت شده اند بیشتر باشد.

برای مثال در صورتی که برای یک عمل جراحی در یکی از مراکز درمان، مجموع پرداختی شما به ۲۰ میلیون تومان رسیده باشد، مجموع خسارت هایی که از بیمه پایه به اضافه بیمه های تکمیلی خود دریافت می کنید، نباید از مبلغ اولیه یا همان ۲۰ میلیون تومان بیشتر باشد.

در رابطه با مبلغ فرانشیز هم ممکن است برایتان سوال پیش بیاید. فراموش نکنید که هزینه فرانشیزی که در بیمه تکمیلی اول خود پرداخت کرده اید را تنها می توانید از بیمه پایه دریافت کنید و نه از بیمه های تکمیلی دیگر. در واقع مبلغ فرانشیز ارتباطی با بیمه های تکمیلی دیگر شما ندارد.

مراحل استفاده از دو بیمه تکمیلی به چه نحو است

در صورتی که بخواهید از دو بیمه تکمیلی به شکل همزمان استفاده کنید، دو حالت وجود دارد:

همانطور که در مطالب قبلی و در معرفی بیمه تکمیلی گفته شد، یکی از راه های استفاده از بیمه تکمیلی، گرفتن معرفی نامه از شرکت بیمه است. با ارائه این معرفی نامه به مراکز درمان می توانید از خدمات درمانی استفاده کنید. در این حالت وقتی که با دو یا چند شرکت بیمه سر و کار دارید، بهترین راه این است که بعد از بررسی های لازم به شرکت بیمه ای که تعهدات بالاتری دارد (و سقف پرداختی آن بیشتر از سایر شرکت های طرف قراردادتان است) مراجعه کنید و بعد از دریافت معرفی نامه کارهای درمانی را آغاز کنید. حالا در صورتی که هزینه های درمان شما بیشتر از سقف تعهدات بیمه تکمیلی اول تان شد، ما به التفاوت آن را شخصا باید پرداخت کنید و بعد از آن با صورت حساب بیمارستان و پرونده پزشکی، به شرکت بیمه تکمیلی دوم تان مراجعه کنید تا ما بقی خسارت و هزینه ها را دریافت کنید.

در حالت دوم می توانید بعد از پرداخت هزینه ها به شرکت بیمه مراجعه کنید تا خسارات را دریافت کنید. در این روش به همان شکلی می توانید عمل کنید که در دریافت خسارت های بیمه تکمیلی بعد از پرداخت هزینه ها گفته شد. به این ترتیب که تمامی هزینه های درمان را شخصا پرداخت می کنید، سپس با در دست داشتن صورت حساب بیمارستان و همچنین پرونده پزشکی به شرکت بیمه ای مراجعه می کنید که سقف تعهدات بالاتری نسبت به سایر شرکت های بیمه طرف قراردادتان دارد و هزینه های خود را دریافت می کنید. اگر هزینه هایی که شخصا پرداخت کرده اید از سقف تعهد بیمه گر اول تان بیشتر باشد، با در دست داشتن همین مدارک به شرکت بیمه بعدی مراجعه می کنید تا مابقی خسارت را دریافت کنید.

در صورتی که قصد داشته باشید هزینه های خود را از بیمه گر پایه دریافت کنید، حتما باید قبل از مراجعه به بیمه گر تکمیلی، به بیمه گر پایه طرف قراردادتان مراجعه کنید. در واقع اولویت مراجعه در دریافت هزینه ها با بیمه گر پایه است و بعد بیمه تکمیلی.

نظرات بسته شده است.