افزایش ۴۵٫۵ درصدی نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۰

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

شورای عالی بیمه برای سال۱۴۰۰ نرخ حق بیمه شخص ثالث برای همه وسایل نقلیه را ۴۵٫۵ درصد افزایش داد.

به گزارش ایسنا، شورای عالی بیمه در راستای اجرای ماده (۳) «آئین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن» مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۹۶ موضوع ماده (۱۸) «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال ۱۳۹۵، در جلسه خود نرخ حق بیمه پایه “بیمه شخص ثالث” در سال ۱۴۰۰ برای کلیه وسایل نقلیه را ۴۵٫۵ درصد بیش از نرخ‌های مورد عمل سال ۱۳۹۹ تعیین کرد.از آن جا که در ماه های آتی سال ۱۴۰۰ از شرایط پاندومی کرونا رنخ خواهیم برد، بیمه مرکزی تخفیف ۸٫۵ درصدی برای نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته است و افزایش نرخ بیمه شخص ثالث امسال نسبت به سال گذشته در عمل ۳۵درصد اعمال شده است.

بر این اساس و برای اجرای این مصوبه شرکت‌های بیمه مکلفند موارد زیر را رعایت کنند:
۱- با توجه به اعلام مبلغ ریالی دیه برای سال ۱۴۰۰ از سوی قوه مقضائیه که متضمن۴۵٫۵ درصد افزایش در مبلغ ریالی دیه است و با توجه به افزایش ۳۵ درصدی نرخ حق بیمه رشته شخص ثالث به موجب مصوبه شورای عالی بیمه، کلیه شرکت‌های بیمه موظفند بیمه نامه‌های شخص ثالثی را که تاریخ شروع پوشش آنها از ابتدای فرودین ۱۴۰۰ و پس از آن باشد را با تعهدات بدنی۶۴۰ میلیون تومان (معادل دیه ماه‌های حرام) و تعهدات مالی حداقل ۱۶میلیون تومان و با حق بیمه‌های مندرج در جدول زیر صادر کنند.
شرکت‌های بیمه و نمایندگان آنها مکلفند جدول مذکور را در معرض دید متقاضیان قرار دهند.

۲- نحوه اعمال انواع تخفیف‌ها و اضافه نرخ‌های حق بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث، بر اساس ضوابط مندرج در آئین نامه اجرایی ماده (۱۸) قانون فوق و با رعایت بخشنامه شماره ۹۶/۴۰۰/۱۲۰۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

۳- در راستای اجرای ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه -مصوب سال ۱۳۹۵ و آئین نامه اجرایی آن- مصوب هیئت وزیران، شرکت‌های بیمه مکلفند بیمه نامه‌های حوادث راننده‌ای را که تاریخ شروع پوشش آنها از ابتدای فروردین ماه سال آینده و پس از آن باشد را با تعهدات مالی حداقل ۱۶ میلیون تومان و با نرخ‌ها و ضوابط مقرر در آئین نامه مذکور صادر کنند و در صورت تقاضای بیمه گذاران، مبلغ تعهدات بیمه نامه‌های حوادث راننده صادره قبلی را با اخذ حق بیمه مربوط تا مبلغ مذکور افزایش دهند.

۴- با توجه به اینکه در قانون فوق الذکر، جبران کسری پوشش بیمه نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنی که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه باشد، برعهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قرار گرفته است، بنابراین اخذ الحاقیه افزایش تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث برای کلیه بیمه نامه‌های صادره قبلی، منتفی است.
با این حال در صورتی که بیمه گذاران برای جبران خسارت‌های مالی تقاضای افزایش تعهدات مالی را داشته باشند، شرکت‌های بیمه مکلفند با اخذ حق بیمه مربوط، نسبت به صدور الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث اقدام کنند.

نظرات بسته شده است.