بیمه دات کام

شرکت بیمه کوثر

تاریخچه شرکت بیمه کوثر

شرکت بیمه کوثر، به استناد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تمام امور بیمه‌های بازرگانی اعم از اموال، اشخاص، مسئولیت و مهندسی مشغول به فعالیت است. شرکت بیمه کوثر با هدف ایجاد تحول و

ارائه خدمات بیمه‌ای متفاوت و برتر با رویکردی خدمت‌محور و تاکید بر گسترش بیمه‌های زندگی به همراه سایر رشته‌های بیمه‌ای به صنعت بیمه کشور پیوسته است.

شرکت بیمه کوثر درحال حاضر 8 شعبه، 31 سرپرستی و بیش از 700نمایندگی در سراسر کشور دارد. این شرکت بیمه‌گر، وظیفه اصلى خود را ایجاد اطمینان و آرامش خاطر براى آحاد مردم ایران و گسترش

ضریب نفوذ بیمه و دستیابى به بازارهاى منطقه اى و خارج از کشور از طریق ارایه خدمت‌هاى همه رشته‌هاى بیمه‌اى، سودآورى حداکثرى براى سهامداران خود و توانمندسازى مالى خود براى قبول بیمه هاى

اتکایى با تکیه بر سرمایه‌هاى انسانى متعهد و متخصص و پاىبندى به قوانین و مقررات بیمه‌اى مى‌داند.

بیمه اتومبیل کوثر

بیمه‌ اتومبیل کوثر، خسارت‌های جانی و مالی ناشی از حوادث رانندگی را پوشش می‌دهد.خسارات تصادف، آتش‌سوزی و سرقت به عنوان پوشش‌های اصلی و شکست شیشه اتومبیل، کاهش بهای اتومبیل در

اثر تصادف و توقف اتومبیل خسارت‌دیده در مدت تعمیر با دریافت حق‌بیمه بیشتر جبران می‌شود.

بیمه بدنه کوثر

شرکت بیمه کوثر در بيمه‌نامه بدنه اتومبیل، تعهد می‌کند که خسارت‌های وسیله نقلیه بیمه‌شده، ناشی از حوادث مختلف از قبیل سرقت، آتش‌سوزی، انفجار، تصادف، سقوط، واژگونی و به‌طور کلی برخورد

اتومبیل به هر جسم ثابت یا متحرک یا برخورد جسم دیگری با اتومبیل بیمه‌شده را جبران کند.

در بیمه‌نامه بدنه کوثر، خسارت‌های جزئی و كلی وسيله نقليه بيمه‌شده، اعم از دستمزد تعمیرکار، تعمير و ارزش قطعه‌های تعويضی نیز به قيمت روز حادثه پرداخت می‌شود. علاوه بر موارد فوق، بيمه‌گذار

می‌تواند با پرداخت حق‌بيمه اضافي و مطابق با شرايط و مقررات مندرج در بيمه‌نامه، اتومبيل را در مقابل خطرهایی نظیر «سرقت قطعه‌های اصلی و اضافی»، «خطرهای ناشی از بلايای طبيعی»، «خسارت

ناشی از شكست شيشه به‌تنهايی»، «خسارت ناشي از مواد اسيدی و شيميايی» و «غرامت استفاده نکردن از وسيله نقليه در طول مدت تعمير» بيمه کند.

پوشش‌های بیمه بدنه کوثر

پوشش‌های اصلی بیمه بدنه کوثر: آتش‌سوزی- صاعقه- انفجار- تصادف - سرقت کلی

پوشش‌های اضافی بیمه بدنه کوثر: شكست شيشه به تنهايی، مواد شيميايی، نوسان‌های قيمت (تا50 درصد ارزش خودرو در زمان صدور بيمه‌نامه)، بلايای طبيعی، اياب و ذهاب، سرقت درجای

تمام قطعات، ترانزيت.

مواردی که تحت پوشش بیمه بدنه کوثر نیستند:

 • خسارت‌های وسیله نقلیه در اثر جنگ، شورش، اعتصاب يا تهاجم

 • خسارت‌های مستقيم و غيرمستقيم انفجارهای هسته‌ای

 • خسارت‌های عمدی که بیمه‌گذار، ذی‌نفع يا راننده موضوع بيمه مسبب آن‌ها باشند.

 • خسارت‌های موضوع بيمه حين گريز از تعقيب مقام انتظامی مگر آن‌كه عمل گريز توسط متصرفين غيرقانونی باشد.

 • در صورتی‌كه راننده موضوع بيمه هنگام حادثه گواهينامه رانندگی نداشته باشد یا گواهينامه رانندگی وی باطل شده باشد يا مطابق مقررات راهنمايی و رانندگی گواهينامه راننده برای رانندگی موضوع بيمه

متناسب نباشد.

 • خسارت‌های ناشی از حوادثی كه طبق گزارش مقام ذی‌صلاح به‌علت مصرف مشروب الكلی يا استعمال مواد مخدر يا روان‌گردان توسط راننده موضوع بيمه به‌وجود آمده باشد.

 • خسارت ناشی از بكسل كردن وسيله نقليه ديگر، مگر آنكه موضوع بيمه مخصوص و مجاز به انجام اين كار باشد و اصول و مقررات ايمنی را رعايت كرده باشد.

 • خسارت‌های ایجاد شده در وسايل و دستگاه‌هاي الكتريكی و الكترونيكی موضوع بيمه در صورتی كه ناشی از نقص و خرابی در كاركرد آنها باشد.

 • خسارت‌هايی كه به‌علت حمل بار بيش از حد مجاز توسط موضوع بيمه در آن ایجاد شود.

تخفیفات و نحوه محاسبه تخفیفات بیمه بدنه کوثر

 • 55درصد تخفیف برای پرداخت حق بیمه نقدی حق بیمه خودروهای سواری با قیمت کمتر از 200میلیون تومان

 • 65درصد تخفیف برای خودروهای سواری با قیمت کمتر از 200 میلیون تومان در صورت پرداخت نقدی حق‌بیمه و درخواست و افزودن پوشش‌های اضافی به پوشش‌های مدنظر برای بیمه بدنه

 • 65درصد تخفيف برای خرید نقدی بيمه‌نامه خودروهای با قیمت بالای 200 ميليون تومان

 • 75 تخفيف برای خرید نقدي بيمه‌نامه خودروهاي با قیمت بالاي 400ميليون

 • 70 درصد تخفيف برای خرید نقدی بيمه‌نامه خودروهای با قیمت بالای 600 ميليون تومان

شرایط پرداختی حق بیمه بدنه کوثر

امکان پرداخت نقدی و اقساطی حق بیمه بدنه کوثر فراهم شده است.

مدت زمان بیمه‌نامه بدنه کوثر(کوتاه مدت ، سه ماهه و ... )

اعتبار بیمه‌نامه بدنه کوثر یک سال است.

مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه‌نامه بدنه کوثر

 • مدارک شناسایی بیمه‌گذار

 • کارت وسیله نقلیه

 • وسیله نقلیه برای بازدید

حق بیمه پرداختی رشته بیمه بدنه کوثر

مدارک لازم برای پرداخت خسارت بیمه بدنه خودرو کوثر

 • اصل بیمه‌نامه بدنه وسیله نقلیه به‌همراه الحاقیه‌های صادر شده

 • اصل بیمه‌نامه شخص‌ثالث وسیله نقلیه بیمه‌شده

 • اصل گواهینامه راننده مقصر حادثه

 • اصل کارت مشخصات و شناسنامه مالکیت خودرو (احراز مالکیت)

 • اصل کارت ملی بیمه‌گذار و راننده خودرو

 • ارایه کروکی سازشی یا غیرسازشی

 • اصل فاکتور هزینه‌های حمل و نجات وسیله نقلیه در صورت غیرقابل حرکت بودن اتومبیل خسارت‌دیده

 • اصل فاکتور رسمی قیمت لوازم اتومبیل در صورت نیاز کارشناس

بدیهی است چنانچه کروکی به‌صورت غیرسازشی ترسیم شده باشد، باید تصویر گزارش یگان انتظامی محل حادثه و عوامل گشت در محل و صورت‌جلسه تفهیم کروکی و تصویر برگه‌های بازجویی در یگان

انتظامی و مرجع قضایی ارایه شود.

بیمه شخص ثالث کوثر

بیمه‌نامه شخص‌ثالث بیمه‌ای اجباری است. شرکت بیمه کوثر تعهد می‌کند که چنانچه دارنده وسیله نقلیه بیمه‌شده به علت وقوع حوادث رانندگی، مسئول جبران خسارت‌های مالی یا جانی وارد شده به

اشخاص ثالث شناخته شود، این خسارت‌ها را براساس شرایط بیمه‌نامه تا سقف تعهد پرداخت کند. با پرداخت حق‌بیمه اضافی نیز، پوشش بیمه مازاد ثالث جانی و مالی قابل دریافت است.

پوشش‌های بیمه شخص ثالث کوثر

در بیمه‌نامه شخص‌ثالث، شرکت بیمه در چارچوب قانون و مقررات مصوب، تعهد می‌کند که چنانچه دارنده وسیله نقلیه بیمه‌شده به علت وقوع حوادث رانندگی، مسئول جبران خسارت‌های مالی یا جانی به

اشخاص ثالث شناخته شود، این خسارت‌ها را براساس شرایط بیمه‌نامه تا سقف تعهد پرداخت کند. با پرداخت حق‌بیمه اضافی نیز، پوشش بیمه مازاد ثالث جانی و مالی قابل دریافت است.

همچنین در این بيمه‌نامه، در صورتی که راننده وسیله نقلیه به‌علت وقوع حوادث رانندگی دچار صدمه بدنی (جرح یا نقص‌عضو) شود یا فوت کند، غرامت فوت یا نقص‌عضو براساس شرایط و مبالغ تعیین‌شده

در بیمه‌نامه پرداخت می‌شود. بیمه‌نامه حوادث راننده (مقصر حادثه)، غرامت فوت، نقص‌عضو و جرح حاصل از واژگوني، تصادف و ... مربوط به راننده مقصر حادثه اتومبيل بيمه‌شده را که با بيمه‌نامه

شخص‌ثالث قابل جبران نيست، حداكثر به میزان مبلغ مندرج در بيمه‌نامه، تحت‌پوشش قرار می‌دهد.

تخفیفات و نحوه محاسبه تخفیفات بیمه شخص ثالث کوثر

از پنج‌درصد تا حداکثر 70درصد تخفیفات عدم خسارت در هنگام تمدید بیمه شخص ثالث کوثر به بیمه‌گزار در صورت عدم دریافت خسارت از شرکت بیمه در سال بیمه ای پیش از تمدید پرداخت می‌گردد. این

تخفیفات عدم خسارت بیمه‌نامه سالی پنج‌درصد و حداکثر70‌درصد طی 14سال افزایش خواهد یافت. ضمنا در صورت خرید نقدی بیمه شخص ثالث کوثر، تخفیف 2.5 درصدی نیز به بیمه‌گزار تعلق خواهد

یافت.

شرایط پرداختی حق بیمه شخص ثالث کوثر

پرداخت حق‌بیمه شخص ثالث کوثر با توجه به نوع قرارداد، به‌صورت نقد و اقساط امکان‌پذیر است.

مدت زمان بیمه‌نامه شخص ثالث کوثر(کوتاه مدت ، سه ماهه و ... )

بیمه شخص ثالث کوثر به دو صورت بلندمدت یکساله و کوتاه مدت بر حسب انتخاب بیمه‌گزار صادر می‌گردد.

مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه‌نامه شخص ثالث کوثر

 • کارت شناسایی بیمه‌گذار

 • کارت یا سند خودرو

 • بیمه‌نامه سال قبل

 • فرم پیشنهاد تکمیل شده

مراحل خرید بیمه شخص ثالث کوثر

مدارک مورد نیاز جهت دریافت بیمه نامه المثنی شخص ثالث کوثر

 • مدارک شناسایی بیمه‌گذار

 • کارت شناسایی بیمه‌گذار

 • کارت وسیله نقلیه

مدارک لازم جهت پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث کوثر

 • اصل و تصویر بیمه‌نامه شخص‌ثالث طرفین تصادف (مقصر و زیان‌دیده)

 • اصل و تصویر گواهینامه رانندگی طرفین تصادف (مقصر و زیان‌دیده)

 • اصل و تصویر کارت خودروهای مقصر حادثه و زیان‌دیده

 • اصل و تصویر سند مالکیت خودروی زیان‌دیده

 • تکمیل فرم اعلام خسارت توسط طرفین

اصل بیمه‌نامه‌های شخص‌ثالث خودروهای مقصر و زیان‌دیده و گواهینامه طرفین تصادف و سند مالکیت خودرو پس از رویت و تطبیق و احراز اصالت و تصدیق تصاویر از آن‌ها به صاحبان اصلی در زمان

تشکیل پرونده عودت داده می‌شود.ضروری است که در تصادف‌های بدون کروکی، دو راننده مقصر و زیان‌دیده با خودروهای تصادفی قبل از هرگونه اقدام به تعمیر و بازسازی اتومبیل‌های خود به واحد خسارت

مراجعه کنند.

مدارک لازم برای تشکیل پرونده خسارت مالی بیمه شخص ثالث کوثر در تصادف‌های دارای کروکی سازشی

 • اصل کروکی سازشی که افسر پلیس راهور ناجا گزارش کرده باشد.

 • اصل و تصویر گواهینامه زیان‌دیده

 • اصل و تصویر بیمه‌نامه‌ شخص‌ثالث معتبر زیان‌دیده

 • اصل و تصویر اسناد مالکیت خودروی زیان‌دیده

 • اصل فاکتور لوازم تعویضی (در صورت نیاز کارشناسان ارزیاب خسارت)

 • رویت خودروی زیان‌دیده قبل از هرگونه بازسازی توسط کارشناس بیمه‌گر

بیمه آتش‌سوزی کوثر

بيمه آتش‌سوزی کوثر، زيان‌های مادی كه بر اثر وقوع خطر آتش‌سوزی به اموال و دارایی‌های بيمه شده وارد شده است، جبران می‌کند.

بیمه‌نامه آتش‌سوزی منازل مسکونی کوثر

در بیمه‌نامه آتش‌سوزی، محل‌هایی که به‌منظور سکونت استفاده می‌شود و شامل منازل مسکونی انفرادی و مجتمع‌های مسکونی است تحت‌پوشش قرار می‌گیرد. در بيمه‌نامه منازل مسکونی، واحد مسكونی

بنابه درخواست بيمه‌گذار علاوه بر خطرهای حريق، انفجار و صاعقه در برابر خطرهای اضافی نیز تحت ‌پوشش قرار می‌گيرد. حق‌بيمه آن با توجه به ارزش ساختمان و اثاث منزل و خطرهای بيمه‌شده محاسبه

می‌شود.

بیمه‌نامه آتش‌سوزی واحدهای غیرصنعتی کوثر

در بیمه‌نامه آتش‌سوزی واحدهای غیرصنعتی کوثر، مراکزی مثل ساختمان‌های عمومی، تجاری، اداری، مجموعه‌های رفاهی، آموزشی، خدماتی، انبارها، فروشگاه‌ها، تعمیرگاه‌ها، بیمارستان‌ها و سایر مراکز

مشابه که در آن فعالیت غیرتولیدی انجام می‌شود، تحت‌پوشش قرار می‎گیرد.

بيمه‌نامه‌ آتش‌سوزی واحدهای صنعتی کوثر

در این بیمه‌نامه مراکزی مثل کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و مراکز تولیدی که در آن فعالیت تولیدی و صنعتی انجام می‌شود، تحت‌پوشش قرار می‌گیرد.

بیمه آتش‌سوزی طرح نسیم کوثر

بیمه آتش‌سوزی طرح نسیم کوثر با حداقل حق‌بیمه؛ ساختمان و اثاث منازل مسکونی را با سرمایه‌های متفاوت در مقابل خطر آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله و آتشفشان تحت‌‌پوشش قرار می‌دهد.

بیمه آتش‌سوزی طرح کوثر 1 و 2

در طرح کوثر1 ساختمان، تاسیسات و اثاث منزل مسکونی افراد در مقابل خطر آتش‌سوزی، صاعقه مستقیم، انفجار، زلزله و آتشفشان، سیل و طغیان آب، طوفان و تندباد، اثاث منزل در مقابل سرقت با شکست

حرز و نیز مسئولیت مالی بیمه‌گذار در قبال همسایگان مجاور (ساختمان و اثاث)، غرامت فوت و نقص‌عضو، هزینه پزشکی، جبران هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه‌گذار و افراد خانواده وی و همچنین هزینه

پاکسازی بیمه می‌شود.

در طرح کوثر2، تعهدها نسبت به طرح کوثر1 افزایش قابل‌توجهی دارد و علاوه بر آن، خطرهای اضافی نوسان‌های برق، ریزش و فروکش چاه آب و فاضلاب و هزینه برگزاری مراسم ترحیم نیز تحت‌پوشش قرار

می‌گیرد.

بیمه آتش سوزی طرح اصناف 1 و 2 کوثر

در این طرح، واحدهای صنفی دارای پروانه کسب می‌توانند با کمترین هزینه و در حداقل زمان، محل کسب‌و‌کار خود را در مقابل خطر آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه، زلزله و آتشفشان، سرقت با شکست حرز،

شکست شیشه درب ورودی فروشگاه به‌علت برخورد شی خارجی، مسئولیت مالی در مقابل همسایگان، وقفه در فعالیت به‌علت وقوع خطر آتش‌سوزی و انفجار و هزینه پاکسازی بیمه کنند. تعهدهای طرح

اصناف2 نسبت به طرح اصناف1 بیشتر است و خطر سیل و طوفان نیز در این طرح تحت‌پوشش قرار گرفته است.

پوشش‌های بیمه آتش‌سوزی کوثر

 • خطرهای اصلی شامل حریق، انفجار و صاعقه مستقیم

 • خطرهای تبعی (اضافی) که دربرگیرنده زلزله، سیل، طوفان، سقوط هواپیما و قطعه‌های منفصله، ترکیدگی لوله آب، ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف، شکست شیشه، سرقت با شکست حرز، هزينه

پاکسازی و برداشت ضایعات، ظروف تحت فشار صنعتی و غیره هستند.

استثنائات پوشش‌های بیمه آتش‌سوزی کوثر

 • هر خطری که در بیمه‌نامه اشاره نشده باشد از تعهد بیمه خارج است.

 • جنگ، جنگ داخلی، آشوب و بلوا، اعتصاب، قيام، انقلاب، كودتا، اغتشاش‌های داخلی يا فعالیت‌های احتياطی مقام‌های نظامی و انتظامی

 • انفجار مواد منفجره ماننده ديناميت، تی‌ان‌تی و باروت

 • فعل‌ و انفعالات هسته‌ای

شرایط پرداختی حق بیمه آتش‌سوزی کوثر

حق بیمه آتش‌سوزی کوثر به صورت نقد و اقساط قابل پرداخت است ولی برای خرید اقساطی بیمه کوثر حتما چک معتبر ارائه شود.

مدت زمان بیمه‌نامه (کوتاه مدت ، سه ماهه و ... ) آتش‌سوزی کوثر

بیمه‌نامه‌های مدت‌دار آتش‌سوزی کوثر بر سه دسته «کوتاه‌مدت»، «يكساله» و «بلندمدت» تقسیم می‌شود. بيمه‌نامه کوتاه‌مدت به بيمه‌نامه‌هاي با مدت کمتر از يکسال اطلاق و حق‌بیمه این بیمه‌نامه‌ها نیز

براساس تعرفه کوتاه‌مدت محاسبه می‌شود. بيمه‌نامه‌های يكساله نیز به بيمه‌نامه‌های با مدت 12 ماه اطلاق می‌شود و بيمه‌نامه بلندمدت، بيمه‌نامه‌های با مدت بيش از يکسال است.

مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه نامه آتش‌سوزی کوثر

 • تکمیل فرم پیشنهاد بیمه آتش‌سوزی کوثر

مراحل خرید بیمه آتش‌سوزی کوثر

مهلت اعلام خسارت بیمه آتش‌سوزی کوثر

بیمه‌گزار حداکثر مدت پنج‌روز از وقوع خسارت، فرصت جهت اعلام آن به شرکت بیمه کوثر دارد. بیمه‌گزار باید کیفیت حادثه، فهرست اشیای نجات داده شده، محل جدید آن‌ها و مبلغ تقریبی خسارت را

حداکثر ظرف 10روز از زمان وقوع حادثه به شرکت بیمه‌گر کوثر اعلام نماید. بیمه‌گزار موظف است فهرست اموال موجود در روز حادثه، فهرست اموال ازبین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست بیمه‌گر،

بهای آن‌ها را قبل از تاریخ حادثه حداکثر تا 15 روز بعد از وقوع حادثه به شرکت بیمه‌گر اعلام نماید.

مدارک لازم جهت پرداخت خسارت بیمه آتش سوزی کوثر

 • اعلام خسارت توسط بیمه‌گذار یا ذی‌نفع بیمه‌نامه آتش‌سوزی کوثر

 • گزارش مکتوب حادثه که مراجع معتبر آن را تایید کرده باشند.

 • تصویر کارت ملی و صفحات شناسنامه بیمه‌گزار

 • تصویر اسناد مالکیت یا اجاره‌نامه

 • کپی پروانه فعالیت در خسارت‌های صنعتی، غیرصنعتی و انبارها

مدارک لازم برای تشکیل پرونده‌ خسارت طرح‌های کوثر و نسیم

1- تصویر دفترچه تکمیل شده (فرم پیشنهاد)

2- اصل و تصویر سند مالکیت یا اجاره‌نامه محل بیمه‌شده

3- اصل و تصویر مدارک شناسایی شامل کارت ملی و شناسنامه

4- ارایه گزارش مراجع ذی‌صلاح بنابر نوع حادثه (گزارش آتش‌نشانی، هواشناسی، آگاهی و ...)

5- ارایه شماره حساب شبای بانکی به ‌نام بیمه‌گذار

6- ارایه برگه رضایت محضری یا تکمیل برگه مفاصاحساب قبل از مرحله دریافت خسارت

7- تنظیم سند واگذاری حقوق بیمه‌گذار به بیمه‌گر در دفاتر اسنادرسمی در صورت وجود مقصر

8- اسناد و مدارک لازم برای تکمیل و جمع‌بندی پرونده

مدارک لازم برای تشکیل پرونده‌ خسارت طرح اصناف

1- تصویر دفترچه تکمیل شده (فرم پیشنهاد)

2- ارایه اصل و تصویر سند مالکیت یا اجاره‌نامه محل بیمه‌شده

3- ارایه اصل و تصویر مدارک شناسایی شامل کارت ملی و شناسنامه

4- ارایه گزارش مراجع ذی‌صلاح بنابر نوع حادثه (گزارش آتش‌نشانی، هواشناسی، آگاهی و ...)

5- تصویر پروانه فعالیت یا جواز کسب

6- ارایه شماره حساب شبای بانکی به نام بیمه‌گذار

7- ارایه برگه رضایت محضری و یا تکمیل برگه مفاصاحساب قبل از مرحله دریافت خسارت

8- تنظیم سند واگذاری حقوق بیمه‌گذار به بیمه‌گر در دفاتر اسنادرسمی در صورت وجود مقصر

9- تهیه اسناد و مدارک لازم برای تکمیل و جمع‌بندی پرونده

حق بیمه پرداختی بیمه آتش‌سوزی کوثر

بیمه درمان تکمیلی کوثر

بیمه درمان تکمیلی کوثر پرداخت قسمتی از هـزینه‌های بستری در بیمــارستان و پاراكلینیكی (غیر بستری) و خدمات درمانــی همچــون ویزیت، دارو، آزمایش و امثال آن را متعهد شده است.

بیمه درمان گروهی کوثر

بیمه درمان گروهی کوثر، پوشش‌هایی برای جبران هزینه‌های درمان بیمارستانی و همچنین اعمال جراحی سرپایی، پاراکلینیکی و دندانپزشکی، ارائه می‌کند.

بیمه درمان خانواده کوثر

شرکت بیمه کوثر این امکان را فراهم کرده است که سرپرست خانواده با پرداخت حق‌بیمه (برای همه اعضای خانواده)، همسر و فرزندان خود را تحت‌پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار دهد.

بیمه مسافرتی خارج از کشور کوثر

بیمه مسافرتی خارج از کشور کوثر، پوشش‌های بیمه ای را برای مسافرانی فراهم می‌کند که قصد سفر به داخل یا خارج از کشور ایران را دارند. بیمه مسافرتی خارج از کشور کوثر، حوادث احتمالی و غیرقابل

پیش‌بینی هنگام سفر را پوشش می‌دهد.

طرح بیمه‌ای آرامش کوثر

طرح بیمه آرامش کوثر، برای رفع نیاز و خدمت‌رسانی به بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران جامعه همراه با خانواده‌شان طراحی شده است تا هزینه‌های درمانی مازاد بر تعهدات سازمان را جبران

کند.

طرح بیمه‌ای معسرین کوثر

طرح بیمه معسرین کوثر، پوشش‌های بیمه‌ای را به رزمندگان معسر و خانواده‌شان ارائه می‌کند.

پوشش‌های بیمه‌نامه درمان تکمیلی کوثر

الف- پوشش‌های اصلی (پایه) بیمه درمان کوثر:

 • جبران هزینه‌های بستری‌، جراحی، شیمی‌درمانی‌، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، گامانایف و انواع سنگ‌شكن در بیمارستان و مراكز جراحی محدود و Day Care (که به جراحی‌هایی گفته می شود كه مدت

زمان لازم برای مراقبت‌های بعد از عمل در مراكز درمانی، كمتر از یك روز باشد.)

 • هزینه همراه افراد زیرهفت‌سال و بالاتر از۷۰ سال (در بیمارستان‌ها)

 • هزینه آمبولانس و سایر فوریت‌های پزشكی مشروط ‌به بستری‌شدن بیمه‌شده در مراكز درمانی یا نقل‌و‌انتقال بیمار به سایر مراكز تشخیصی-درمانی

ب- پوشش‌های اضافی بیمه درمان کوثر:

بیمه‌گزار با پرداخت حق بیمه اضافی می‌تواند از پوشش‌های بیمه‌ای زیر نیز برخوردار شود:

 • افزایش سقف تعهدات برای اعمال جراحی مربوط به سرطان، مغز و اعصاب مركزی و نخاع (به‌استثنای دیسك ستون فقرات)، گامانایف، قلب و پیوندهای ریه، كبد، كلیه و مغز استخوان

 • هزینه‌های زایمان اعم از طبیعی و سزارین، تا 50‌درصد سقف تعهد سالانه

 • اگر بیمه‎‌گزار پوشش زایمان را دریافت کند، هزینه‌های مربوط‌ به درمان نازایی و ناباروری شامل اعمال جراحی مرتبط، IUI، ZIFT، GIFT، میكرواینجكشن و IVF حداكثر معادل سقف تعهد زایمان و به‌صورت یك

پوشش مستقل از آن مجاز است.

هزینه‌های پاراكلینیكی در موارد زیر قابل پوشش است:

 • هزینه‌های سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسكن، اندوسكوپی و ام‌آرآی‌، اكوكاردیوگرافی، استرس اكو، دانسیتومتری تا حداكثر ۲۰‌درصد تعهد پایه سالانه برای هر بیمه‌شده

 • هزینه‌های تست‌های ورزش، آلرژی و تنفسی (اسپیرومتری– PFT)، نوار عضله (EMG)، نوارعصب (NCV)، نوارمغز (EEG)، نوارمثانه (سیستومتری یا سیستوگرام)، شنوایی‌سنجی، بینایی‌سنجی،

هولترمانیتورینگ قلب، آنژیوگرافی چشم (علاوه‌بر موارد فوق) با سقف تعهد 10درصد تعهد پایه سالانه برای هر بیمه‌شده

 • هزینه‌های خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایش‌های تشخیص پزشكی، پاتولوژی یا آسیب‌شناسی و ژنتیك پزشكی، انواع رادیوگرافی، نوار قلب، فیزیوتراپی با سقف تعهد10درصد تعهد پایه سالانه برای هر

بیمه‌شده

 • هزینه‌های ویزیت، دارو (براساس فهرست داروهای مجاز كشور و مازاد بر سهم بیمه‌گر اول) و خدمات اورژانس در شرایط غیربستری تا سقف پنج‌‌درصد تعهد پایه سالانه

 • هزینه‌های دندان‌پزشكی حداكثر تا میزان ۱۰‌درصد سقف تعهد پایه سالانه برای هر بیمه‌شده (هزینه‌های دندان‌پزشكی براساس تعرفه‌ای محاسبه و پرداخت می‌شود كه سالانه سندیكای بیمه‌گران ایران با

هماهنگی شركت‌های بیمه، تنظیم و به شركت‌های بیمه ابلاغ می‌کند.)

 • هزینه‌های خرید عینك طبی و لنز تماس طبی تا سقف دو‌درصد تعهد پایه سالانه برای هر بیمه‌شده

 • هزینه‌های خرید سمعك تا سقف 5‌درصد تعهد پایه سالانه برای هر بیمه‌شده

 • هزینه‌های جراحی رفع عیوب انكساری چشم كه به تشخیص پزشك معتمد بیمه‌گر درجه نزدیك‌بینی، دوربینی، آستیگمات یا جمع قدرمطلق نقص بینایی هر چشم (درجه نزدیك‌بینی یا دوربینی به‌علاوه نصف

آستیگمات‌) سه‌ دیوپتر یا بیشتر باشد، حداكثر تا ۱۰درصد تعهد پایه سالانه برای هر چشم بیمه‌شده

 • هزینه عمل‌های مجاز سرپایی مانند شكستگی و دررفتگی، گچ‌گیری، ختنه، بخیه، كرایوتراپی، اكسیزیون لیپوم، بیوپسی، تخلیه كیست و لیزر درمانی تا سقف ۱۰درصد تعهدات پایه سالانه برای هر بیمه‌‌شده

 • هزینه تهیه اعضای پیوندی بدن (برای گروه‌های بالای یک‌هزار نفر) حداكثر به میزان تعهد پایه سالانه برای هر بیمه‌شده

 • هزینه تهیه اوروتز كه بلافاصله بعد از عمل جراحی به تشخیص پزشك معالج و تایید پزشك معتمد بیمه‌گر لازم باشد، حداكثر تا دودرصد سقف تعهد پایه سالانه

 • هزینه تشخیص بیماری‌ها و ناهنجاری‌های جنین منوط به داشتن پوشش زایمان حداكثر تا 50درصد تعهد زایمان به‌عنوان پوشش مستقل (هزینه‌هایی كه در اجرای بند «ب» پرداخت می‌شود، مازاد بر سقف

  تعهدات پایه سالانه است.) همچنین در صورتی كه تعهدات اصلی (پایه) نامحدود باشد، سقف تعهدات مربوط به پوشش‌های اضافی نیز می‌تواند نامحدود در نظر گرفته شود.

مواردی که تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی کوثر نیستند:

 • عمل‌های جراحي زيبایی، مگر اينكه ناشي از وقوع حادثه در مدت بيمه باشد.

 • عيوب مادرزادی مگر اينكه طبق تشخيص پزشك معالج و تاييد پزشك معتمد بيمه‌گر، رفع اين عيوب جنبه درمانی داشته باشد.

 • سقط جنين مگر در شرایط قانوني با تشخيص پزشك معالج

 • ترك اعتياد

 • خودكشی و اعمال مجرمانه فرد بيمه‌شده

 • هزینه‌های پزشکی ناشی از حوادث طبيعي مانند سيل، زلزله و آتشفشان

 • هزینه‌های پزشکی ناشی از جنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، اعتصاب، قيام، آشوب، كودتا و اعمال احتياطی مقام‌های نظامی و انتظامي و عمليات خرابكارانه بنا به تاييد مقام‌های ذی‌صلاح

 • هزینه‌های پزشکی ناشی از فعل و انفعال هسته‌ای

 • هزينه اتاق خصوصی مگر در شرایط ضروري به تشخيص پزشك معالج و تاييد پزشك معتمد بيمه‌گر

 • هزينه همراه بيماران هفت‌ تا۷۰ سال مگر در شرایط ضروري به تشخيص پزشك معالج و تاييد پزشك معتمد بيمه‌گر

 • جنون

 • جراحی لثه

 • لوازم بهداشتی و آرايشی كه جنبه دارویی ندارد، مگر به تشخيص پزشك معتمد بيمه‌گر

 • جراحی فك مگر آن‌كه به‌علت وجود تومور يا وقوع حادثه تحت‌پوشش باشد.

 • هزينه‌های معلوليت ذهنی و ازكارافتادگی كلی

 • رفع عيوب انكساری چشم در شرایطی كه به تشخيص پزشك معتمد بيمه‌گر درجه نزديک‌بينی، دوربينی، آستيگمات يا جمع قدرمطلق نقص بينايی هر چشم (درجه نزديك‌بيني يا دوربيني به اضافه نصف

آستيگمات) كمتر از سه ديوپتر باشد.

 • هزينه‌های پزشكی كه در مراحل تحقيقاتی باشد و تعرفه درمانی آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تدوين و اعلام نشده است.

مراحل خرید بیمه درمان کوثر

مدارک لازم جهت پرداخت خسارت بیمه درمان کوثر

مدارک لازم برای دریافت هزینه‌های پاراکلینیکی و سرپایی (آندوسکوپی، سونوگرافی، سی‌تی‌اسکن، ام‌آر‌آی و...) بیمه درمان کوثر:

 • اصل فاکتور بیمارستانی ممهور به مهر مرکز بیمارستانی مجاز

 • کپی جواب و دستور پزشک

 • کپی کارت ملي بيمار

 • کپی صفحه اول دفترچه بیمار

مدارک لازم برای دریافت هزینه آزمایش بیمه درمان کوثر

 • اصل قبض مهرشده آزمایشگاه

 • کپی جواب آزمایش و دستور پزشک (در صورتی‌که پرداخت هزینه آزمایش منوط به تجویز پزشک متخصص باشد، ارایه گواهی پزشک متخصص است.)

 • کپی كارت ملي بيمار

 • کپی صفحه اول دفترچه خدمات درمانی بیمار

مدارک لازم برای دریافت هزینه ویزیت در بیمه درمان کوثر

 • اصل گواهی پزشک مبنی بر مبلغ دریافتی برای ویزیت به‌همراه تاریخ و ذکر نام بیمار

 • کپی كارت ملي بيمار

 • کپی صفحه اول دفترچه بیمار

مدارک لازم برای دریافت هزینه فیزیوتراپی بیمه درمان کوثر

 • اصل قبض مهرشده مرکز فیزیوتراپی (ذکر تعداد جلسه‌ها و اندام‌ها الزامی است)

 • اصل یا تصویر درخواست پزشک معالج برای انجام فیزیوتراپی

 • کپی كارت ملی بيمار

 • کپی صفحه اول دفترچه بیمار

مدارک لازم برای دریافت هزینه دارو

 • ارائه نسخه دارو و مهرشده داروخانه و پزشک معالج و درج قیمت توسط داروخانه (هزینه داروهایی پرداخت می‌شود که در تعهد بیمه‌گر اولیه باشد. در داروهای تجویز شده پزشک معالج متخصص نیز

تأییدیه ضرورت مصرف آن پشت نسخه مربوط الزامی است.)

 • ارائه اصل نسخه برای داروهایی که آزاد خریداری شده است.

 • ارائه گواهی تزریق با مهر بیمارستان یا کلینیک معتبر برای دریافت هزینه داروهای تزریقی خاص(Ms، شیمی‌درمانی و...)

 • ارائه گواهی تزریق توسط پزشک معالج برای داروهای تزریقی خاص مانند داروی تزریق داخل مفاصل

 • تصوير كارت ملي بيمار

 • تصویر صفحه اول دفترچه بیمار

مدارک لازم برای دریافت هزینه عینک بیمه درمان کوثر

 • اصل قبض عینک‌سازی با سربرگ معتبر مهر شده و دارای تایید اپتومتریست معتمد

 • اصل درخواست مهرشده پزشک معالج

 • تصوير كارت ملی بيمار

 • تصویر صفحه اول دفترچه بیمار

مدارک لازم برای دریافت هزینه‌های جراحی مجاز سرپایی، ختنه، لیزر درمانی و... بیمه درمان کوثر

 • گواهی پزشک معالج با ذکر توضیح کامل مبنی بر نوع جراحی یا خدمت و ذکر مبلغ دریافت شده از بیمار

 • تصوير كارت ملي بيمار

 • تصویر صفحه اول دفترچه بیمه

 • ارایه جواب پاتولوژی در جراحی همراه با اکسزیون و خارج‌سازی بافت از بدن بیمار

مدارک لازم برای دریافت هزینه‌های رادیوتراپی

-دستور پزشک متخصص طب هسته‌ای یا متخصص انکولوژی

 • فاکتور صادر شده توسط مرکز با ذکر تعداد شان‌های مصرفی

 • جواب پاتولوژی

 • تصوير كارت ملي بيمار

 • تصویرصفحه اول دفترچه بیمه

در صورت مراجعه به مراکز خصوصی و محاسبه نشدن سهم بیمه‌گر پایه در صورت‌حساب، مراجعه به بیمه‌گر پایه و ارایه تصویر مدارک مهرشده توسط بیمه‌گر پایه یا نامه یا ارایه مدرک مبنی‌بر دریافت اطلاعات پرداختی هزینه درمان ثبت شده در تارنمای بیمه‌گر پایه الزامی است.

مدارک لازم برای دریافت هزینه‌های شیمی درمانی در مطب طبق بیمه درمان کوثر

-گواهی پزشک فوق‌تخصص انکولوژی مبنی بر نوع شیمی‌درمانی و مبلغ دریافتی

 • قبض داروهای خریداری شده و...

 • جواب پاتولوژی

 • تصوير كارت ملي بيمار

 • تصویرصفحه اول دفترچه بیمه

در صورت محاسبه نشدن سهم بیمه پایه، ارایه اصل دستور پزشک (برگه سبز دفترچه) الزامی است.

مدارک لازم برای دریافت هزینه‌های بستری و جراحی بیمارستانی بیمه درمان کوثر

-اصل صورت‌حساب‌های بیمارستانی، مهرشده بیمارستان و صندوق

-اصل صورت‌حساب پزشکان، مهرشده بیمارستان و صندوق

 • اصل گواهی پزشک معالج (در جراحی، گزارش اتاق عمل الزامی است)

 • اصل گواهی سایر پزشکان معالج و مشاور

-اصل گواهی بیهوشی یا برگه بیهوشی اتاق عمل

-اصل قبوض یا ریز آزمایش‌ها، رادیولوژی، سی‌تی‌اسکن و...

-اصل نسخ دارویی، ریز لوازم مصرفی، فاکتور پروتزها (مهرشده جراح مبنی بر استفاده پروتز)

-تصویرصفحه اول دفترچه بیمه

-تصوير كارت ملي بيمار

-در صورت مراجعه به مراکز خصوصی و محاسبه نشدن سهم بیمه‌گر پایه در صورت‌حساب، مراجعه به بیمه‌گر پایه و ارایه تصویر مدارک مهرشده توسط بیمه‌گر پایه یا نامه یا ارایه مدرک مبنی‌بر دریافت اطلاعات پرداختی هزینه درمان ثبت شده در تارنمای بیمه‌گر پایه الزامی است.

-در زمانی‌که صورت‌حساب بیمارستانی فرانشیزی است، نیازی به ارایه ریز آزمایش دارو، رادیولوژی و ... نیست.

مدارک لازم برای دریافت هزینه‌های دندانپزشکی بیمه درمان کوثر

-ارایه ریز خدمات در سرنسخه دندانپزشک دارای مبلغ هر خدمت به‌صورت جداگانه و مهرشده دندانپزشک

-ارایه رادیوگرافی قبل و بعد از خدمت طبق دستورالعمل ارایه‌شده به بیمه‌گذار

-دریافت تاییدیه از دندانپزشک معتمد برای خدمات انجام شده در مراکز غیرطرف قرارداد

 • تصویر کارت ملی

 • تصویر صفحه اول دفترچه بیمه

نحوه اعلام خسارت بیمه‌نامه مسافرتی خارج از کشور

در شرایط بروز حادثه و نیاز به استفاده از پوشش‌های بیمه‌نامه، لازم است که با شرکت امدادرسان (تعیین‌شده در هر بیمه‌نامه) تماس گرفته شود. این شرکت 24ساعته آماده پاسخگویی به بیمه‌گذاران است و

همکاری لازم را با آنان به‌عمل خواهد آورد.

بیمه زندگی کوثر

طبق بیمه‌ زندگی کوثر، بیمه‌شده تا زمانی معین بسته به نوع قرارداد، متعهد به پرداخت حق‌بیمه (مبلغ تعیین شده در قرارداد و غالبا در اقساط بلندمدت) می‌شود و با بروز وقایعی چون مرگ، ابتلا به بیماری

لاعلاج یا احتیاج شخص به مراقبت‌های ویژه پزشکی یا در طول حیات، شرکت بیمه موظف خواهد بود سرمایه بیمه‌شده را به‌طور یکجا یا به‌صورت مستمری به بیمه‌گذار یا به شخص‌ثالثی که وی تعیین کرده

بپردازد.

بیمه‌نامه‌های عمروسرمایه‌گذاری کوثر

در این بیمه‌نامه، بیمه‌گر متعهد می‌شود در ازای دریافت حق‌بیمه، در صورت فوت یا حیات بیمه‌شده، سرمایه‌ای را به‌صورت یکجا یا مستمری به استفاده‌کنندگان پرداخت کند. این بیمه‌نامه با هدف ایجاد آرامش

خاطر و امید نسبت به آینده، بهبود معیشت به‌ویژه در دوران بازنشستگی و تامین نیازهای اساسی از روشی قابل اطمینان، علاوه بر اینکه پول بیمه‌گذار را به‌صورت منظم و در بهترین فرصت‌های اقتصادی

سرمایه‌گذاری و مدیریت می‌کند، زندگی خانواده وی را در برابر خطرها و پیش آمدن نیازهای پرهزینه زندگی در آینده حمایت می‌کند.

در این بیمه‌نامه‌، فرد با پرداخت مبالغی متناسب با توانایی مالی خود و به‌صورت ماهانه، سالانه یا سایر روش‌های جاری، اقدام به ایجاد پوشش‌های بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری برای خود و خانواده‌اش می‌کند.

این طرح در حقیقت یک سرمایه‌گذاری بلندمدت بدون ریسک و با سود تضمین شده توسط شرکت است و هر شخص آینده‌نگر شاغل یا غیرشاغل با هر میزان درآمدی که داشته باشد، می‌تواند در این طرح

مشارکت و آینده خود و خانواده‌اش را تامین کند.

انواع بیمه‌نامه عمروسرمایه‌گذاری کوثر

بیمه عمر و تامین آتیه فرزندان کوثر:

بیمه عمر و تامین آتیه فرزندان برای ایجاد پشتوانه مالی و رفع نگرانی از هزینه‌های تحصيلات، تهیه جهیزیه و ازدواج فرزندان و... طراحی شده است. در این بیمه‌نامه عمر و تامین آتیه فرزندان کوثر‌، فرد با

پرداخت مبالغی متناسب با توانایی مالی خود، به صورت ماهانه، سالانه یا سایر روش‌های جاری، اقدام به ایجاد پوشش‌های بیمه‌ای برای توانمندی فرزند خود در آینده می‌کند.

این طرح در حقیقت یک سرمایه‌گذاری بلندمدت بدون ریسک و با سود تضمین شده از طرف شرکت بیمه کوثر است که بیمه‌گذار می‌تواند در آن مشارکت و بخشی از آینده فرزندانش را تامین کند.

طرح‌های بیمه‌های عمروسرمایه‌گذاری کوثر

طرح سنوات: این طرح با هدف ایجاد پشتوانه مالی برای ایام بازنشستگی کارکنان و نیز کاهش تعهدهای مالی کارفرما طراحی شده است. در این طرح، کارفرما با پرداخت مبلغی - معادل پایه حقوق

کارکنان - به‌صورت سالانه و تهیه پوشش‌های بیمه‌ای برای آنان، سرمایه مناسب و مطمئنی را در زمان بازنشستگی یا قطع همکاری برای کارکنان تامین می‌کند.

سازمان‌ها و شرکت‌هایی که قصد ارائه طرح‌های مکمل رفاهی برای مدیران و کارکنان خود داشته باشند، می‌توانند با استفاده از طرح سنوات، علاوه بر اطمینان از تامین وجوه بازنشستگی کارکنان، مزایا و

منافعی را برای خود و کارکنانشان فراهم کنند.

شرایط و منافع طرح سنوات کوثر:

 • پرداخت سنوات کارکنان به شرکت بیمه بر اساس حقوق پایه هر سال

 • تجمیع مبلغ سنوات با توجه به آخرین حق‌بیمه پرداختی کارفرما و دریافت آن در پایان زمان همکاری

 • امکان انتقال تعهد سنوات تجمیع شده سال‌های گذشته به شرکت

 • ارائه تخفیف گروهی و در نتیجه، افزایش ارزش بازخریدی بیمه‌نامه،

 • استفاده از معافیت‌های مالیاتی

 • امکان افزایش حق‌بیمه پرداختی متناسب با حقوق پایه هر سال

 • سرمایه‌گذاری سنوات پرداختی و تشکیل اندوخته سرمایه‌گذاری

 • تخصیص سود تضمینی سالانه به‌صورت روزشمار به اندوخته سرمایه‌گذاری

پوشش‌های بیمه عمر و سرمایه‌گذاری کوثر

 • فوت عادی : بیمه‌گر متعهد است در صورت رعایت تعهد بیمه‌گذار و فوت بیمه‌شده در هر سال بیمه‌ای، مبلغ سرمایه فوت مربوط به سال بیمه‌ای منطبق با تاریخ فوت و همچنین اندوخته بیمه‌نامه

به‌صورت روزشمار تا زمان فوت را به ذی‌نفعان پرداخت کند.

 • فوت ناشی از حادثه : بيمه‌گر در ازای دریافت حق‌بیمه اضافی متعهد می‌شود خطرهای فوت ناشی از حوادث احتمالی را بر ‌عهده گیرد.

 • هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه : شامل هزینه‌هایی است که بیمه‌شده یا بیمه‌گذار به‌علت تحقق خطرهای موضوع بیمه‌نامه در اثر حادثه بابت خدمات درمانی پرداخت می‌کند. هزینه پزشکی قابل

پرداخت در این پوشش بیمه‌ای عبارت از مبلغ مندرج در صورت‌حساب درمانی مربوط یا حداکثر هزینه پزشکی تعهد‌شده بیمه‌گر (هر کدام که کمتر باشد) است.

 • نقص‌عضو در اثر حادثه : بيمه‌گر در ازای دریافت حق‌بیمه اضافی متعهد می‌شود، نقص‌عضو ناشی از حوادث احتمالی را که به قطع، تغيير شكل يا از دست دادن توانايي انجام كار عضوی از اعضای بدن

منجر شود، بر اساس سرمایه زمان حادثه و درصد ازکارافتادگی پوشش دهد.

* پوشش تکمیلی امراض خاص : بيمه‌گر در ازای دریافت حق‌بیمه اضافی متعهد می‌شود اعضای اصلی بدن بر طبق تشخیص پزشک معتمد بیمه‌گر، سرمایه امراض خاص را پرداخت کند.

* معافیت از پرداخت حق‌بیمه در اثر ازکارافتادگی کلی بیمه‌گذار : در صورتی که بیمه‌گذار (بیمه‌شده) در اثر بروز بیماری یا وقوع حادثه، دچار ازکارافتادگی کامل و دائم شود، شرکت طبق شرایط بیمه‌نامه

بیمه‌گذار را از پرداخت ادامه حق‌بیمه معاف و مانده اقساط حق‌بیمه سال‌جاری و سال‌های آتی را مطابق با روش پرداخت حق‌بیمه و در سررسیدهای تعیین شده پرداخت می‌کند. اعتبار بیمه‌نامه نیز تا پایان

مدت بیمه‌نامه یا تا زمان فوت بیمه‌گذار (بیمه‌شده) حفظ خواهد شد. مجموع سن بیمه‌شده و مدت بیمه‌نامه به‌منظور برخورداری از مزایای پوشش معافیت از پرداخت حق‌بیمه نباید از 55 سال بیشتر باشد.

* معافیت از پرداخت حق‌بیمه در صورت فوت بیمه‌گذار به‌علت حادثه : در صورت فوت بیمه‌گذار به علت حادثه پس از بررسی، شرکت بیمه مانده اقساط حق‌بیمه سال‌جاری و همچنین مانده اقساط

حق‌بیمه سال‌های آتی را مطابق با روش پرداخت حق‌بیمه و در سررسیدهای مربوط پرداخت می‌کند. در این شرایط، اعتبار بیمه‌نامه تا پایان مدت بیمه‌نامه یا تا زمان فوت بیمه‌شده حفظ خواهد شد.

مدارک لازم برای تشکیل پرونده فوت عادی و حادثه بیمه عمر کوثر

 • اصل بیمه‌نامه و الحاقیه‌ها

 • تصویر صفحه‌های شناسنامه باطل شده در صورت فوت بیمه‌شده

 • اصل یا تصویر برابر اصل گواهی فوت رسمی از ثبت احوال و جواز دفن

 • اصل یا تصویر برابر اصل گواهی پزشکی قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت و تاریخ فوت و مدارک بیمارستانی و دفترچه بیمه‌های قدیمی

 • اصل یا تصویر برابر اصل گزارش مشروح حادثه مراجع ذی‌صلاح که نام بیمه‌شده در آن ذکر شده در صورت فوت بر اثرحادثه

 • اصل یا تصویر برابر اصل شده صفحه‌های شناسنامه و کارت ملی وراث قانونی و ذی‌نفعان

 • اصل یا تصویر برابر اصل گواهی انحصار وراثت در صورتی‌که ذی‌نفع در بیمه‌نامه مشخص نشده باشد.

 • اصل یا تصویر برابر اصل گواهینامه معتبر بیمه‌شده متوفی متناسب با وسیله نقلیه استفاده شده در صورت وقوع فوت بر اثر رانندگی

 • همراه داشتن شماره حساب و شبای بانکی (ملت - انصار - ملی- سپه)

مدارک لازم برای تشکیل پرونده امراض خاص در بیمه زندگی کوثر

 • دریافت اعلام کتبی از بیمه‌شده، بیمه‌گذار، ذی‌نفع و نماینده یا تکمیل فرم اعلام خسارت در مهلت تعیین شده در شرایط عمومی بیمه‌نامه عمروسرمایه‌گذاری

 • اصل بیمه‌نامه و الحاقیه‌های آن

 • اصل یا تصویر برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی بیمه‌شده و بیمه‌گذار

 • اصل یا تصویر برابر اصل شده مدارک پزشکی در ارتباط با تایید بیماری امراض خاص و دفترچه بیمه‌های قدیمی

 • همراه داشتن شماره حساب و شبای بانکی(ملت-انصار-ملی-سپه)

مدارک لازم برای تشکیل پرونده نقص‌عضو حادثه در بیمه زندگی کوثر

 • دریافت اعلام کتبی از بیمه‌شده، بیمه‌گذار، ذی‌نفع و نماینده یا تکمیل فرم اعلام خسارت در مهلت تعیین شده در شرایط عمومی بیمه‌نامه عمروسرمایه‌گذاری

 • اصل بیمه‌نامه و الحاقیه‌های آن

 • اصل یا تصویر برابر اصل شده شناسنامه و کارت‌ملی بیمه‌شده و بیمه‌گذار

 • در صورت حادثه، گزارش مراجع ذی‌صلاح از حادثه و مدارک پزشکی مربوط به حادثه

 • صورت‌جلسه شورای بدوی پزشکی(تعیین درصد غرامت بیمه یا تعیین درصد دیه پزشکی قانونی)

 • همراه داشتن شماره حساب و شبای بانکی(ملت- انصار- ملی- سپه)

مدارک لازم برای تشکیل پرونده معافیت از پرداخت حق‌بیمه بر اثر ازکارافتادگی در بیمه زندگی کوثر

 • دریافت اعلام کتبی از بیمه‌شده، بیمه‌گذار، ذی‌نفع و نماینده یا تکمیل فرم اعلام خسارت در مهلت تعیین شده در شرایط عمومی بیمه‌نامه عمروسرمایه‌گذاری

 • اصل بیمه‌نامه و الحاقیه‌های آن

 • تصویر برابر اصل شناسنامه و کارت‌ملی بیمه‌شده و بیمه‌گذار

 • تایید پزشک معالج مبنی بر پایان معالجه و غیرقابل علاج بودن اعضای ازکارافتاده بیمه‌شده

 • گزارش حادثه مراجع ذی‌صلاح (در صورت حادثه)

 • مدارک پزشکی و رادیوگرافی انجام شده در ارتباط با ازکارافتادگی دائم و کلی بیمه‌شده

 • تصویر برابر اصل شده گواهینامه معتبر بیمه‌شده متناسب با وسیله نقلیه استفاده شده در صورت وقوع ازکارافتادگی بر اثر رانندگی

 • تصویر برابر اصل فیش بازنشستگی

 • صورت‌جلسه کمیسیون پزشکی (تعیین درصد غرامت بیمه ازکارافتادگی)

 • همراه داشتن شماره حساب و شبای بانکی(ملت- انصار- ملی- سپه)

مدارک لازم برای تشکیل پرونده پوشش هزینه‌های پزشکی بیمه زندگی کوثر

 • دریافت اعلام کتبی از بیمه‌شده، بیمه‌گذار، ذی‌نفع و نماینده یا تکمیل فرم اعلام خسارت در مهلت تعیین شده در شرایط عمومی بیمه‌نامه عمروسرمایه‌گذاری

 • اصل بیمه‌نامه و الحاقیه‌های آن

 • اصل یا تصویر برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی بیمه‌شده و بیمه‌گذار

 • گزارش حادثه مراجع ذی‌صلاح (در صورت حادثه) و مدارک پزشکی مربوط به حادثه

 • صورت‌حساب هزینه‌های بیمارستان

میزان رضایتمندی بیمه شدگان از حق بیمه ، خسارت دریافتی و .... شرکت بیمه کوثر

توانگری مالی یکی از معیارهای مهم ارزیابی شرکت بیمه‌گر است. توانگری مالی، میزان توان مالی شرکت در تحقق تعهدات مالی خود است. هرچه شرکت در ارزیابی معیارهای مربوطه، امتیاز بالایی کسب

نماید، از سطح توانگری مالی و قدرت بالاتر در پرداخت و تامین مطالبات بیمه‌گزاران برخوردار بوده و بیمه‌گزاران می‌توانند اعتماد بیشتری به آن شرکت بیمه‌گر داشته باشند. در راستای مقررات مصوب شورای

عالی بیمه( آیین نامه شماره 69) بیمه مرکزی هر ساله براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال گذشته شرکت های بیمه‌گرامتیاز توانگری مالی آن‌ها را در پنج سطح اعلام می کند. براساس آخرین آمار

بیمه مرکزی ، امتیاز توانگری مالی شرکت بیمه‌گر کوثر ،126و سطح یک است.

با توجه به شاخص های عملکردی موردتایید سازمان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شامل مراحل صدور بیمه نامه، ارائه اطلاعات مناسب به مشتری، سادگی و سرعت پرداخت خسارت، رضایت

مالی، سطح دانش پرسنل و کارمندان، سطح کیفیت ارتباط با مشتری و پاسخگویی‌، تعداد شعب و نمایندگی ها، تعداد مراحل صدور بیمه نامه، تنوع شرایط بیمه نامه با توجه به نیاز مشتری، رضایت از حق

بیمه و میزان خسارت دریافتی، تبلیغات که توسط پژوهشکده بیمه منتشر شده است، می توانید آخرین رتبه بندی شرکت های بیمه‌گر نظیر بیمه‌ کوثر را از لینک زیر بیابید.

آخرین رتبه بندی شرکت‌های بیمه‌گر نظیر بیمه کوثر